RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL /08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08"

Transkrypt

1 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL /0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r.

2 WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła sobie jeden cel główny tj. Podniesienie zdolności do zatrudnienia 10 osób zamieszkałych na terenie gminy Boguszów-Gorce przez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Celem szczegółowym projektu było przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób pozostających bez zatrudnienia, podniesienie ich kwalifikacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego, dla którego niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kat.b. Pakiet szkoleń, składał się z kursu w zakresie pracy na ww. stanowisku, prawa jazdy kat.b oraz kursu aktywizującego. Zakładane rezultaty Rezultaty twarde 1. Liczba osób, które zakończą udział w projekcie Liczba os. które w ramach projektu uczestniczyły i zakończą w formach aktywizacji zawodowej: kurs przedstawiciela handlowego 10 osób (egzamin wewnętrzny wydanie zaświadczenia), kurs prawo jazdy kat B (egzaminy wewnętrzne teoretyczny i praktyczny) 10 osób wydanie zaświadczeń, doradztwo /poradnictwo zawodowe 10 osób wydanie zaświadczeń. 3. Liczba osób, które zdadzą egzamin zewnętrzny prawo jazdy kat. B średnia zdawalność na poziomie 10% 3 osoby. Rezultaty miękkie 1. Zwiększenie konkurencyjności uczestników na otwartym rynku pracy. 2. Podniesienie samooceny i asertywności uczestników projektu. 3. Wzrost świadomości potrzeby podnoszenia kwalifikacji przez uczestników projektu i otoczenie. 4. Promocja uczestnictwa w programach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Mając na uwadze ww. cele, zadania i rezultaty prowadzono stały monitoring projektu, na który złożyły się: 1. Badania ankietowe wśród kandydatów do udziału w projekcie określające spełnienie warunków formalnych (miejsce zamieszkania: gmina Boguszów-Gorce oraz wykształcenie: co najmniej średnie) i poziom motywacji do udziału w projekcie. 2. Egzaminy wewnętrzne po każdym zakończonym module szkoleniowym. 3. Badanie ankietowe, mające na celu ocenę: treści kształcenia, organizacji zajęć, wyposażenia i realizacji procesów szkolenia. 4. Kwestionariusz indywidualny, którego celem było określenie korzyści beneficjentów, jakie przyniosło im uczestnictwo w projekcie. Badania prowadzone były za pomocą: kwestionariusze indywidualne, ankiety anonimowe, ankiety z metryczką, indywidualne rozmowy.

3 BADANIA ANKIETOWE WŚRÓD KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Informacja o rekrutacji do projektu została zamieszczona na stronie internetowej projektu: newsletterze Fundacji Wałbrzych 2000, w Klubie Pracy w Boguszowie-Gorcach, w ogłoszeniu opublikowanym w Tygodniku Wałbrzyskim oraz rozesłana do lokalnych mediów w formie informacji prasowej. Istotnym uzupełnieniem tych działań było spotkanie informacyjne, które odbyło się września 2009 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach. Podczas spotkania 22 osoby kandydaci do udziału w projekcie wypełnili ankiety z metryczką, które pozwoliły na określenie spełnienia warunków formalnych (miejsce zamieszkania: gmina Boguszów-Gorce oraz wykształcenie: co najmniej średnie) i poziomu motywacji do udziału w projekcie. Kandydaci do udziału w projekcie 32% 6% Kobiety Mężczyźni Wykres 1. Kandydaci do udziału w projekcie wg płci Kandydaci do udziału w projekcie wg wieku 14% 9% 41% 36% lat lat lat 45+ Wykres 2. Kandydaci do udziału w projekcie wg wieku

4 Kandydaci do udziału w projekcie wg wykształcenia 14% 6% średnie wyższe Wykres 3. Kandydaci do udziału w projekcie wg wykształcenia Kandydaci do udziału w projekcie wg specjalności wykształcenia 35% 9% 9% 5% 9% 5% 5% 23% ekonomiczne-administracyjne ogrodnicze ogólny mechaniczne usługowo-gospodarcze ochrona środowiska turystyczne inne Wykres 4. Kandydaci do udziału w projekcie wg specjalności wykształcenia Motywacje kandydatów do udziału w projekcie 7% 2% 5% 27% 33% 2% 24% znalezienie pracy poza miejscem zamieszkania chęć podniesienia własnych kwalifikacji możliwość zdobycia prawa jazdy kat.b chęć założenia własnej działalności gosp. zwiększenie szans na znalezienie pracy poprawa bytu rodziny zdobycie nowego zawodu Wykres 5. Motywacje kandydatów do udziału w projekcie

5 UCZESTNICY PROJEKTU Na podstawie informacji zawartych w ankietach oraz rozmów indywidualnych z kandydatami do projektu Komisja Kwalifikacyjna wybrała 10 beneficjentów uczestników projektu. Uczestnicy projektu 40% 60% Kobiety Mężczyźni Wykres 6. Udział kobiet i mężczyzn w projekcie Struktura wiekowa uczestników projektu 10% 40% 50% lat lat lat Wykres 7. Struktura wiekowa uczestników projektu Wykształcenie uczestników projektu 20% 0% średnie wyższe Wykres. Poziom wykształcenia uczestników projektu

6 EGZAMINY WEWNĘTRZNE I ZAŚWIADCZENIA W ramach projektu beneficjenci uczestniczyli w: kursie przedstawiciela handlowego 4 godzin, kursie na prawo jazdy kat B zajęcia teoretyczne 30 godzin, kursie na prawo jazdy kat B zajęcia praktyczne 31 godzin, zajęciach aktywizujących doradztwo/poradnictwo zawodowe 10 godzin. Kurs przedstawiciela handlowego zakończony został egzaminem, który pomyślnie zdało 10 osób wszyscy beneficjenci otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu przedstawiciela handlowego. Wszyscy beneficjenci uczestniczyli w zajęciach aktywizujących. Egzamin wewnętrzny po ukończeniu części teoretycznej kursu na prawo jazdy kat.b zdali w pierwszym podejściu wszyscy uczestnicy projektu (10 osób), co zostało potwierdzone zaświadczeniami i upoważniało do rozpoczęcia praktycznej nauki jazdy samochodem. Egzamin wewnętrzny odbył się na 31. godzinie kursu i zakończył się wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu na prawo jazdy kat.b (10 zaświadczeń) oraz skierowaniem beneficjentów na egzamin państwowy do WORD w Wałbrzychu. Egzamin państwowy potwierdzający zdobycie prawa jazdy kat.b w pierwszym podejściu zdał 1 beneficjent. Liczba wydanych zaświadczeń i zdanych egzaminów potwierdza realizację zakładanych rezultatów twardych projektu. Prawo jazdy kat.b liczba osób uczestnicy projektu uzyskanie praw a jazdy kat.b w 1. podejściu Wykres 9. Zdawalność beneficjentów projektu na prawo jazdy kat.b

7 TREŚCI KSZTAŁCENIA, ORGANIZACJA ZAJĘĆ, WYPOSAŻENIE I REALIZACJA PROCESÓW SZKOLENIA Badanie mające na celu ocenę treści kształcenia, organizacji zajęć, wyposażenia i realizacji procesów szkolenia zostało przeprowadzone 22 października 2009 r. za pomocą ankiet anonimowych. W badaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu 10 beneficjentów. I. Treści kształcenia TREŚCI KSZTAŁCENIA Zawarte w programie treści są przydatne Zagadnienia są zrozumiałe Materiał nauczania jest bogaty w treści praktyczne Treści kursu są nowoczesne zdecydowanie nie nie nie mam zdania tak zdecydowanie tak Liczba beneficjentów Wykres 10. Ocena treści kształcenia Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci bardzo pozytywnie ocenili treści kształcenia, uznając je jako nowoczesne, a materiał nauczania bogaty w treści praktyczne. Na pytanie: Czy treści kursu są nowoczesne? 60% oceniło, że zdecydowanie tak, a 40%, że tak. Na pytanie: Czy materiał nauczania jest bogaty w treści praktyczne, aż 60% odpowiedziało że zdecydowanie tak, a 40%, że tak. Na pytania: Czy zagadnienia zawarte w programie kursu są zrozumiałe i przydatne 70% respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 30%, że tak. W odpowiedziach na pytania dotyczące treści kształcenia nie było reakcji negatywnych, ani obojętnych, które mogłyby budzić niepokój. II. Organizacja zajęć ORGANIZACJA ZAJĘĆ Czas zajęć jest maksymalnie wykorzystany Stosowane są różnorodne metody prowadzenia zajęć Tempo zajęć dostosowane jest do możliwości słuchacza Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem zdecydowanie nie nie nie mam zdania tak zdecydowanie tak Liczba beneficjentów Wykres 14. Ocena organizacji zajęć

8 Odnosząc się do tej części badania, respondenci bardzo wysoko organizację zajęć podczas realizacji projektu. Na pytania: czy prowadzenie zajęć odbywało się zgodnie z planem (harmonogramem) 100% uczestników potwierdziło, że zajęcia odbywały się zgodnie z planem (60% odpowiedziało zdecydowanie tak, a 40% odpowiedziało tak), czy stosowane były różne metody prowadzenia zajęć 100% uczestników potwierdziło, że różnorodność stosowanych metod nauczania (40% odpowiedziało zdecydowanie tak, a 60% odpowiedziało tak), czy tempo prowadzenia zajęć dostosowane było do możliwości słuchaczy 100% uczestników potwierdziło, że tempo prowadzenia zajęć było dostosowane do ich możliwości (50% odpowiedziało zdecydowanie tak, a 50% odpowiedziało tak), czy czas zajęć był maksymalnie wykorzystany 50% odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a pozostałe 50% - że tak. Również w tej części badania nie zanotowano odpowiedzi obojętnych, ani negatywnych. III. Wyposażenie i realizacja procesów kształcenia WYPOSAŻENIE Organizator jest przygotowany do prowadzenia kursów Miałem swobodny dostęp do sprzętu Sprzęt do nauki jest nowoczesny zdecydowanie nie nie nie mam zdania tak zdecydowanie tak Liczba beneficjentów Wykres 15. Ocena wyposażenia Jak pokazują wyniki badań, choć i ta część zagadnień została pozytywnie oceniona przez respondentów, to jednak znalazły się tu oceny niższe niż w pozostałych częściach badania. Bardzo wysokie uznanie w opinii respondentów uzyskał fakt swobodnego dostęp do sprzętu oraz przygotowanie organizatora szkolenia do prowadzenia tego typu zajęć. Niższa ocena jakości i nowoczesności sprzętu wskazuje na konieczność zdobycia przez Fundację Wałbrzych 2000 środków pozwalających na unowocześnienie bazy szkoleniowej. Na pytania dotyczące: swobodnego dostępu do sprzętu 70% respondentów odpowiedziało że zdecydowanie tak, 30% tak, jakości i nowoczesności sprzętu 50% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak, 40% że tak, 10% nie miało zdania. przygotowania organizatora do prowadzenia kursów 60% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak, 40% tak.

9 REALIZACJA PROCESÓW KSZTAŁCENIA Prowadzący zajęcia był wyrozumiały i opanowany Zajęcias prowadzone były w przystępny sposób W czasie kursu czułem się swobodnie zdecydowanie nie nie nie mam zdania tak zdecydowanie tak Liczba beneficjentów Wykres 16. Ocena realizacji procesów kształcenia Beneficjenci projektu bardzo wysoko ocenili kadrę prowadzącą zajęcia jej profesjonalizm, wyrozumiałość, komunikatywność. Na pytanie czy prowadzący zajęcia byli wyrozumiali, opanowani zdecydowana większość 60% odpowiedziało zdecydowanie tak, a 40% - że tak. Respondenci stwierdzili również, że prowadzenie zajęć w sposób przystępny 50% odpowiedziało zdecydowanie tak, 50% że tak. Wszyscy uczestnicy projektu czuli się swobodnie w trakcie szkoleń (60% zdecydowanie tak, 40% tak) UCZENIE SIĘ Potrafię zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce Jestem przekonany, że uczyłem się potrzebnych rzeczy zdecydowanie nie nie nie mam zdania tak zdecydowanie tak Liczba beneficjentów Wykres 14. Jak beneficjenci oceniają proces uczenia się? Bardzo ważnymi kwestiami w tej części badania były pytania: Czy jestem przekonany, że uczyłem się potrzebnych rzeczy? Aż 50% badanych odpowiedziało zdecydowanie tak, 50% że tak. Świadczyć to może o tym, że tej wiedzy kursanci nie posiadali, a o ile ją mieli, to z pewnością przy współudziale wykładowców, instruktorów mogli ją sobie przypomnieć, usystematyzować. Czy potrafię zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce? 40% pytanych odpowiedziało zdecydowanie tak, i 50% że tak. Wynik ten wskazuje, że blisko połowa uczestników szkolenia czuje się pewnie, natomiast druga część badanych, bardziej ostrożnie podchodzi do swoich umiejętności i możliwości pracy na stanowiskach przedstawicieli handlowych. Jedna osoba była niezdecydowana w swoje ocenie zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, co wskazało na konieczność objęcia jej dodatkowym doradztwem.

10 KWESTIONARIUSZ OCENY KURSU PRAWA JAZDY ORAZ OCENY INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Badanie mające na celu uzyskanie opinii na temat kończącego kursu prawa jazdy kat.b, jako specyficznej formy kształcenia, zostało przeprowadzone 3 grudnia 2009 r. za pomocą ankiet anonimowych. W badaniu wzięło udział 9 beneficjentów. I. Kwestionariusz oceny instruktora Z przeprowadzonego badania wynika, że respondenci bardzo wysoko ocenili instruktorów prowadzących zajęcia: 9% uczestników pozytywnie oceniło przygotowanie merytoryczne instruktorów, 96% uczestników potwierdziło dobre przygotowanie praktyczne instruktorów oraz ich sposób prowadzenia zajęć, 91% uczestników stwierdziło, że instruktorzy byli komunikatywni, przystępnie przekazywali informacje i cechowali się kulturą osobistą. W odpowiedziach na pytania dotyczące oceny instruktorów nie było reakcji negatywnych, które mogłyby budzić niepokój. Spośród dwóch instruktorów prowadzących naukę jazdy maksymalne oceny otrzymał pan Jan Kwiatkowski, o którym jeden z uczestników napisał: Instruktor był bardzo wyrozumiały, polecałbym go każdemu. Ocena instruktora kultura osobista Komunikatywność Prowadzenia ćwiczeń Przystępność przekazywania informacji Sposób prezentacji Przygotowanie praktyczne Przygotowanie metoryczne Liczba odpowiedzi ocena 5 (max) ocena 4 ocena 3 ocena 2 ocena 1 (min) Wykres 15. Ocena instruktorów nauki jazdy II. Kwestionariusz oceny szkolenia Odnosząc się do tej części badania, respondenci bardzo wysoko ocenili szkolenie. Na pytania: Czy szkolenie będzie przydatne? 100% odpowiedziało tak, Czy była bardzo dobra organizacja szkolenia? 100% odpowiedziało tak, Czy rozkład zajęć i sposób prezentacji był zadowalający? 9% odpowiedziało tak, Czy była zgodność z oczekiwaniami i panowała miła atmosfera 93% odpowiedziało tak. Również w tej części badania nie zanotowano odpowiedzi obojętnych, ani negatywnych, co potwierdza wysoką jakość kursów prawa jazdy prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Fundacji Wałbrzych 2000.

11 Ocena kursu prawa jazdy Atmosfera Organizacja szkolenia Rozkład zajęć Materiały szkoleniowe Sposób prezentacji Zgodność z oczekiwaniami Przydatność ocena 5 (max) ocena 4 ocena 3 ocena 2 ocena 1 (min) Liczba odpowiedzi Wykres 16. Ocena kursu prawa jazdy kat. B KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Badaniem kończącym realizację projektu było wypełnienie przez jego uczestników indywidualnych kwestionariuszy, w których ocenili oni swoje korzyści z udziału w projekcie. Analizując wyniki przeprowadzonego badania, należy stwierdzić, że zorganizowanie szkolenia pt. Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat.b wraz z warsztatami aktywizującymi mającymi na celu zwiększenie konkurencyjności beneficjentów na otwartym rynku pracy było ze wszech miar celowe. KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE Czy udział w projekcie umożliwił podniesienie poziomu wiedzy z zakresu wykoarzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (komputera i internetu)? Czy w Pana(i) odczuciu udział w projekcie przyczynił się do wzrostu Pana(i) aktywności na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia? Czy udział w projekcie przyczynił się do poprawy Pana(i) samopoczucia? Czy udział w projekcie przyczynił się do wzrostu Pana(i) przekonania o możliwości realizacji swoich planów zawodowych? tak nie Czy w Pana(i) odczuciu udział w projekcie przyczynił się do podniesienia poziomu samooceny i zaufania we własne siły? Czy odniósł(a) Pan(i) korzyści z udziału w projekcie? 0% 20% 40% 60% 0% 100% Wykres 17. Jak beneficjenci oceniają swoje korzyści z uczestnictwa w projekcie?

12 100% beneficjentów oceniło, że udział w projekcie przyczynił się do podniesienia poziomu samooceny i zaufania we własne siły. Zdaniem respondentów, udział w warsztatach aktywizujących oraz nabycie nowych kwalifikacji z pewności będą miały wpływ na wzrost aktywności na rynku prac. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą im swobodnie poruszać się na rynku pracy. Większość z badanych (70%) deklaruje chęć poszukiwania pracy w nowo wyuczonym zawodzie. 10% zamierza podjąć własną działalność gospodarczą. Dzięki nabytej wiedzy poprzez udział w projekcie widzą szansę szybszego znalezienia pracy, a tym samym szansę zrealizowania swoich planów życiowych. Wprowadzenie do programu projektu, modułu wykorzystania nowoczesnych technik informatyczno-komunikacyjnych zdaniem wszystkich respondentów było działaniem bardzo dobrym. Nie wszyscy mają na co dzień do czynienia z komputerem, internetem i przypomnienie tych zagadnień (a niekiedy poznanie od podstaw) było bardzo przydatne. PODSUMOWANIE Na podstawie przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, że realizacja projektu Szkolę się, bo chcę pracować zakończyła się pełnym zrealizowaniem założonych celów i rezultatów. Projekt przyczynił się do realizacji celów PO KL, a zwłaszcza celów szczegółowych Priorytetu 6.3. Co więcej, duże zainteresowanie udziałem w projekcie wskazuje na celowość kontynuacji tego rodzaju działań w kolejnych latach, zarówno dla mieszkańców gminy Boguszów-Gorce, jak również innych gmin powiatu wałbrzyskiego.

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiele zależy ode mnie mieszkańca gminy Głuszyca WND POKL /08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiele zależy ode mnie mieszkańca gminy Głuszyca WND POKL /08 Projekt współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiele zależy ode m mieszkańca gminy Głuszyca WND POKL.06.03.00-02-121/08 Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu

RAPORT EWALUACYJNY projektu RAPORT EWALUACYJNY projektu TANIEC DOBRY NA WSZYSTKO AKTYWNA FORMA EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Tel. -29 74 187-9 WPROWADZENIE Tan iec dobr y n a wszystko aktywn a forma ed ukacji d la d ziec i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy I. BADANIE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt 1.6.212 do 31.3.213 (wybrane fragmenty) Aktualne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Nowoczesny Inżynier Dobrym Pedagogiem, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 30 czerwca 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ. z zajęć (warsztatów doradztwa zawodowego)

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ. z zajęć (warsztatów doradztwa zawodowego) ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ z zajęć (warsztatów doradztwa zawodowego) W celu uzyskana informacji zwrotnej oraz oceny w/w szkolenia prowadzonego w ramach projektu pt. Wzbudzić chęć działania program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Specjalna - znaczy najlepsza

Regulamin rekrutacji do projektu Specjalna - znaczy najlepsza Regulamin rekrutacji do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-12-096/08 Termin realizacji: 01.02.2009r. - 31.01.2011r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY POMOC TO NASZA SPECJALNOŚĆ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ANNA NEUBERG KIEROWNIK/KOORDYNATOR PROJEKTU WALIM,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ. Liczba uczestników

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ. Liczba uczestników Załącznik nr 1 do umowy HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ Nazwa jednostki organizacyjnej SW Data szkolenia Liczba uczestników Cena jednostkowa brutto Koszt brutto.. Wykonawca Zamawiający Załącznik nr 2 do umowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowy folder z realizacji projektu

Pamiątkowy folder z realizacji projektu Pamiątkowy folder z realizacji projektu 1. Informacje ogólne o projekcie Projekt nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe, realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp., był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1

Spis treści. Strona 1 Spis treści Wstęp...2 Informacje o projekcie...2 Realizacja Ewaluacji...4 Charakterystyka grupy badawczej...5 Analiza ankiet ewaluacyjnych na początek i koniec realizacji projektu...7 Ocena poziomu aspiracji

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju

Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Projekt realizowany w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Opracował: Ewa Zalewska Nowa Wieś, grudzień 2009 r 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA 2015 Wstęp... 3 Założenia projektu,,mania Pracowania... 4 Rekrutacja...

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU. Operator, spawacz, technolog mamy szansę!

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU. Operator, spawacz, technolog mamy szansę! RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU Operator, spawacz, technolog mamy szansę! Wałbrzych Czerwiec 2010 1 SPIS TREŚCI: 1. Informacje o projekcie Operator, spawacz, technolog-mamy szansę! 3 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja została przeprowadzona dwuetapowo:

Ewaluacja została przeprowadzona dwuetapowo: . Metoda badania Ewaluacja została przeprowadzona dwuetapowo: Etap I Uczestnicy wypełniali ankiety ewaluacyjne po zakończeniu każdych zajęć. (Wzór ankiety załączony do niniejszego sprawozdania). Etap II

Bardziej szczegółowo

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się i wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki badao będą służyd do analizy statystycznej, więc Pani/a odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA VI EDYCJA PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ 2015 w GMINIE SŁAWNOS Projekt "RAZEM ŁATWIEJ" jest współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Raport został sporządzony na podstawie badań własnych Centrum Szkoleniowego LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior na grupie 132 osób, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE NA TERENACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE projektu pt. Jestem kompetentny na rynku pracy

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE NA TERENACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE projektu pt. Jestem kompetentny na rynku pracy KSZTAŁCENIE USTAWICZNE NA TERENACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE projektu pt. Jestem kompetentny na rynku pracy Projekt Jestem kompetentny na rynku pracy został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe

Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe PODSUMOWANIE PROJEKTU 8 Lipiec 2010 Opr. Karolina Szafraniec Bliżej Lizbony i Barcelony Jak projekt Inicjatywa w naszych rękach-budujemy lokalne

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Legnica, ul. Poselska 13 tel. 076/ , fax 076/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Legnica, ul. Poselska 13 tel. 076/ , fax 076/ RAPORT EWALUACYJNY Z BADAŃ ANKIETOWYCH WARSZTATÓW I SZKOLEŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO WYKORZYSTAJ SZANSĘ, ZDOBĄDŹ ZATRUDNIENIE * * * Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt Młody fachowiec warsztaty budowlane

Projekt Młody fachowiec warsztaty budowlane Projekt Młody fachowiec Podsumowanie Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące Projekt Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata nr projektu: WND-POKL.07.03.00-02-012/10 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE. 1. Podmiotem realizującym projekt jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE. 1. Podmiotem realizującym projekt jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pn. Dobry fachowiec zawsze w cenie współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów

Raport z ewaluacji projektu Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów Raport z ewaluacji projektu Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY. Listopad 2011

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY. Listopad 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY Listopad

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Informacja o projekcie 1 1. Projekt Strefa 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia realizowany jest przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja końcowa projektu. Uczymy się przez całe życie profesjonalne, objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia

Ewaluacja końcowa projektu. Uczymy się przez całe życie profesjonalne, objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia Ewaluacja końcowa projektu Uczymy się przez całe życie profesjonalne, objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia POKL.09.03.00-30-004/10 Ewaluacji zostali poddani uczestnicy projektu łącznie

Bardziej szczegółowo

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego O PROJEKCIE Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo