SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Container. Perpetual 300 Lub równoważne dla powyższych. Za równoważne oprogramowanie Zamawiający uzna produkt, który spełni następujące wymogi funkcjonalne systemu typu MDM (Mobile Device Management) i MAM (Mobile Application Management): 1. Wymagania dla architektury: 1.1. System musi zapewniać możliwość instalacji wszystkich jego komponentów w infrastrukturze Zamawiającego, bez konieczności komunikacji z infrastrukturą umieszczoną w zasobach producenta Systemu, 1.2. System musi gwarantować bezpieczną architekturę w postaci rozdzielności jego funkcji, tak aby dawał możliwość odseparowania części funkcji systemu, które powinny być dostępne z sieci publicznej do strefy DMZ,( Demilitarized zone) 1.3. System musi obsługiwać mechanizm reverse-proxy, 1.4. System powinien umożliwiać rozbudowę do trybu wysokiej dostępności (HA) poprzez redundancje każdego elementu sytemu, 1.5. System musi zapewnić możliwość instalacji poszczególnych komponentów systemu na serwerach fizycznych jak i w środowisku wirtualnym VMware vsphere, 1.6. System musi posiadać możliwość obsługi minimum 2000 urządzeń mobilnych bez potrzeby rozbudowy systemu. 2. Wymagania dla zarządzania urządzeniami mobilnymi: 2.1. Obsługa urządzeń pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych: Android - minimum w wersji 2.2 i wyższych, Apple ios - minimum w wersji 5 i wyższych, Windows Phone 8 i wyższe Pobieranie informacji o zarządzanych urządzeniach mobilnych Nazwa urządzenia Numer UDID,IMEI/MEID, IMSI, numer telefonu Nazwa producenta urządzenia, model Numer seryjny urządzenia Wersja oprogramowania systemu operacyjnego urządzenia Lista aplikacji zainstalowanych z wyszczególnieniem typu, wersji, rozmiaru str. 1

2 Wykrywanie statusu złamania zabezpieczeń systemu operacyjnego urządzenia mobilnego tzw. jailbreak lub rooted Informacje na temat zajętości pamięci oraz pojemności baterii Śledzenie położenia urządzenia bazując na informacjach z odbiornika GPS 2.3. Zarządzanie z poziomu centralnej konsoli zarządzającej zawierającej funkcjonalności: Dostęp do konsoli z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia SSL poprzez przeglądarkę internetową Konfiguracja uprawnień z wykorzystaniem zdefiniowanych ról w systemie MDM Możliwość logicznego podziału systemu z zachowaniem pełnej odrębności ustawień oraz komponentów z możliwością przypisania do każdej z nich dedykowanego administratora (ang. multi-tenant) Definiowanie grup użytkowników oraz przypisywanie różnych polis bezpieczeństwa/uprawnień dla każdej grupy z osobna Polska wersja językowa konsoli operatorskiej 2.4. Zarządzanie i monitorowanie danymi telekomunikacyjnymi: Ustawienia dotyczące restrykcji wykorzystywania urządzeń za granicą (roaming) w zakresie połączeń głosowych oraz transmisji danych Blokowanie transmisji danych poza siecią macierzystą Definiowanie i monitorowanie ilości przesyłanych za pośrednictwem sieci komórkowej Monitorowanie historii połączeń telefonicznych Monitorowanie statusu sieci komórkowej takich jak nazwa operatora, siła sygnału 2.5. Dedykowany samoobsługowy portal dla użytkowników Systemu zapewniający funkcjonalności: Dostęp do portalu realizowany przez przeglądarkę WWW Samodzielne resetowanie hasła dostępu do urządzenia Samodzielne blokowanie urządzenia Wysłanie wiadomości push na urządzenie mobilne Wyświetlanie położenia urządzenia na mapie bazując na danych z GPS Kasowanie danych i ustawień firmowych (tzw. enterprise wipe) Zerowanie urządzenia przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych (tzw. device wipe) Wyświetlanie listy zainstalowanych profili oraz aplikacji na urządzeniu mobilnym Konfigurowanie przez administratora systemu do jakich opcji i ustawień portalu samoobsługowego mają dostęp użytkownicy 2.6. Elementy bezpieczeństwa w urządzeniach mobilnych spełniające wymagania: Możliwość podłączenia urządzeń do Systemu z poziomu agenta zainstalowanego na urządzeniu mobilnym lub poprzez stronę WWW (urządzenia z systemem ios) Możliwość przeprowadzenia procesu rejestracji urządzeń przez użytkowników systemu za pośrednictwem dedykowanego portalu samoobsługowego str. 2

3 Możliwość jednoczesnej rejestracji dużej liczby urządzeń do systemu MDM Możliwość rejestracji urządzenia przez użytkownika wykorzystując autentykację na podstawie loginu i hasła domenowego lub przy użyciu TOKENA Automatyczna dystrybucja profili konfiguracyjnych, certyfikatów (w tym osobistych) dla rejestrujących się użytkowników oraz aplikacji w trakcie procesu rejestracji urządzenia do systemu MDM Wymuszenie ochrony urządzenia poprzez ustanowienie hasła dostępowego Wymuszenie polityk okresowej zmiany hasła na urządzeniu mobilnym. Możliwość konfiguracji parametrów takich jak: złożoność hasła (w tym liczba znaków), wymuszenie hasła alfanumerycznego, restrykcje dotyczące niepowtarzalności hasła, liczba błędnych prób wprowadzenia hasła po którym nastąpi kasowanie urządzenia Możliwość dynamicznego przypisywania polityk bezpieczeństwa w zależności od zdefiniowanych reguł czasowych oraz położenia geograficznego Wymuszenie szyfrowania danych na urządzeniach mobilnych oraz zewnętrznych kartach pamięci Możliwość blokowania przez system MDM wbudowanych funkcji i aplikacji na wspieranym urządzeniu mobilnym Definiowanie polityk bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych uniemożliwiających usuwanie profili np. dla poczty elektronicznej, Wi-Fi, Definiowanie polityk bezpieczeństwa uniemożliwiających podłączenie do systemu MDM urządzeń dla których wykryto złamanie zabezpieczeń systemu tzw. jailbreak lub rooted Wymuszenie automatycznego zestawienia tunelu VPN oraz kierowanie całego lub wybranego ruchu do tunelu VPN Możliwość automatycznego uwierzytelnienia przy nawiązaniu tunelu VPN certyfikatem osobistym użytkownika otrzymanym w procesie rejestracji do systemu MDM 2.7. Wymagania dla zarządzania aplikacjami Instalowanie oraz usuwanie aplikacji na urządzeniach mobilnych Blokowanie instalacji oraz dostępu do aplikacji ze sklepów (App Store, Google Play) Tworzenie wewnętrznego sklepu z aplikacjami (tzw. Enterprise Store) Tworzenie listy aplikacji niepożądanych, których nie można instalować na urządzeniach mobilnych (tzw. czarna lista) Tworzenie listy aplikacji dozwolonych do instalacji (tzw. biała lista) 3. Wymagania integracji z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego: 3.1. Wymagana jest integracja z usługami katalogowymi: Active Directory, LDAP, 3.2. Wymagane jest aby baza użytkowników systemu oraz atrybutów była pobierana z Active Directory w trybie manualnym oraz automatycznym 3.3. Wymagana jest integracja z serwerami certyfikatów CA ( Microsoft PKI) z wykorzystaniem mechanizmów SCEP oraz DCOM str. 3

4 3.4. Wymagana jest integracja z rozwiązaniem poczty elektronicznej Microsoft Exchange 2010/2013 z wykorzystaniem standardowych protokołów pocztowych SMTP, POP3, IMAP 3.5. Wymagana jest integracja z rozwiązaniem VPN Cisco AnyConnect 3.6. Wymagana jest integracja oraz raportowanie do systemów monitoringu bezpieczeństwa klasy SIEM, 3.7. Wymagana jest obsługa mechanizmów SAML (ang. Security Assertion Markup Language) wykorzystywanych do pośredniczenia w uwierzytelnianiu i automatycznym przekazywaniu informacji o uprawnieniach użytkowników między systemami i aplikacjami 4. Wymagania dla obsługi poczty elektronicznej: 4.1. System musi wspierać automatyczną konfigurację kont pocztowych w procesie rejestrowania do systemu bazujących na rozwiązaniach: Exchange 2010/2013 (ActiveSync), z wykorzystaniem standardowych protokołów pocztowych SMTP, POP3, IMAP 4.2. System musi obsługiwać uwierzytelnianie się do konta pocztowego za pomocą certyfikatu osobistego wydanego przez PKI Zamawiającego, otrzymanego w procesie rejestracji urządzenia do systemu MDM 4.3. System musi umożliwiać konfigurację kont pocztowych Microsoft Exchange ActiveSync w trybie proxy/relay w celu kontroli przepływu wiadomości oraz implementacji dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa poczty elektronicznej, takich jak: Wymuszenie zaszyfrowania załączników przed dostarczeniem ich do urządzenia mobilnego Blokowanie wysyłania/odbierania załączników na urządzeniach mobilnych Ograniczenie wielkości wysyłanych oraz odbieranych załączników Blokowanie dostępu do wiadomości pocztowych w przypadku naruszenia lub niespełnienia zdefiniowanych polityk bezpieczeństwa przez urządzenie mobilne Blokowanie dostępu do systemu pocztowego dla urządzeń które nie zostały zarejestrowane w systemie MDM Definiowanie oprogramowania do odbioru poczty firmowej na urządzeniu mobilnym Bezpieczny, dedykowany klient pocztowy pochodzący od producenta systemu MDM - dla platformy Android 5. Wymagania dla bezpiecznej przeglądarki WWW dostarczonej przez producenta systemu MDM 5.1. Producent rozwiązania MDM musi dostarczyć dedykowaną, bezpieczną i zarządzalną przeglądarkę stron WWW wspierającą wybrane przez Zamawiającego systemy mobilne, 5.2. System MDM musi posiadać funkcję uniemożliwiającą korzystanie z natywnych przeglądarek WWW dostępnych na urządzeniach mobilnych 5.3. Wymagane jest aby dostarczona przez producenta systemu MDM przeglądarka WWW umożliwiała : Szyfrowane tunelowanie ruchu WWW do sieci wewnętrznej za pośrednictwem komponentów rozwiązania MDM str. 4

5 Dostęp do wewnętrznych stron WWW (Intranet) bez konieczności zestawiania tunelu VPN przez dodatkowe aplikacje Automatyczne logowanie się do stron wewnętrznych ma podstawie danych o loginie i haśle Kontrolę i definiowanie stron do jakich użytkownicy mogą mieć dostęp Definiowanie i blokowanie dostępu do stron niepożądanych 2. Rodzaj licencji. Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania z licencjami (Perpetual) wieczystymi. 3. Specyfikacja wymagań implementacyjnych: Lp. Nazwa 1. Wykonanie projektu technicznego wdrożenia Systemu AirWatch Instalacja komponentów Systemu AirWatch na serwerach Zamawiającego (Device Services, SQL, Administration Console, AWCM, AirWatch Cloud Connector, 2. Security Gateway, Mobile Access Gateway) 3. Integracja Systemu z systemem AD oraz PKI Zamawiającego 4. Konfiguracja szablonów w MSFT CA Konfiguracja profili bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych z systemami Apple ios, 5. Google Android, Windows Phone 8 6. Przygotowanie do integracj Systemu AirWatch z Cisco VPN (Cisco AnyConnect) Przygotowanie profili konfiguracyjnych Cisco AnyConnect dla urządzeń mobilnych z 7. systemami Apple ios, Google Android, Windows Phone 8 8. Instruktaż administratorów systemu 3 osoby 9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej Systemu 10. Testy Systemu 11. Odbiór Systemu System musi zapewniać zarządzanie urządzeniami mobilnymi tzw. Mobile Device Management (MDM) oraz bezpieczny dostęp z urządzeń mobilnych do systemów Zamawiającego takich jak: portale intranetowe WWW, portale intranetowe Microsoft SharePoint, zasobów plikowych, poczty elektronicznej Microsoft Exchange. Systemy i serwery wymagane do instalacji środowiska MDM: 1. Serwer Device Services działający w strefie DMZ, zapewniający dostęp dla urządzeń mobilnych z sieci Internet 2. Serwer dla konsoli administracyjnej system zapewniający zarządzanie systemem MDM 3. Uruchomienie serwera z serwisem AirWatch Messaging Services. 4. Uruchomienie serwisu AirWatch Cloud Connector. 5. Wykonanie integracji Systemu MDM z Systemami Microsoft Active Directory i Certificate Authority 6. Przygotowanie do integracji Systemu MDM z Cisco VPN (Cisco AnyConnect) str. 5

6 7. Serwer Secure Gateway, zapewnienie bezpiecznego dostępu do poczty elektronicznej na urządzeniach mobilnych, szyfrowanie załączników autoryzacja za pomocą certyfikatów wydawanych z MSFT CA 8. Serwer Mobile Access Gateway instalacja w wersji rozproszonej (Relay, Endpoint), zapewnienie dostępu do stron Intranetowych i serwerów plików Wymaganie, aby dostęp do systemów pocztowych, jak również do wybranych serwisów wewnętrznych Zamawiającego odbywał się z wykorzystaniem autoryzacji za pomocą osobistego certyfikatu wydawanego dla użytkownika. System musi umożliwiać integrację z systemami proxy, które są obecne w środowisku Zamawiającego (mechanizmy proxy, reverse proxy). Zamawiający zapewni licencje Microsoft Windows Serwer, MS SQL w ramach wirtualnej platformy VMware vsphere 5 dla poszczególnych elementów systemu jak również informację o urządzeniach i użytkownikach mobilnych. 4. Proponowane etapy implementacji L.p. Etap Produkt Etapu Czas realizacji 1 Wykonanie projektu wdrożeniowego: Projekt wdrożeniowy 2 tygodnie 2 Wdrożenie Systemu ZUM (Zarządzania Urządzeniami Mobilnymi)zgodnie z projektem Dokumentacja powykonawcza 2 tygodnie 3 Instruktaż dla administratorów systemu 1 dzień 4 Testy i odbiór końcowy Protokół odbioru 1 dzień Wymagania gwarancyjne i serwisowe 1. Wykonawca udziela 3 - letniej gwarancji na zaimplementowany system wraz z wsparciem producenta dostarczanego oprogramowania. Wsparcie producenta dostarczanego oprogramowania ma zapewniać: a. dostęp i prawo do wykorzystywania przez Zamawiającego, poprawek i nowych wersji oprogramowania w okresie trwania gwarancji, b. dostęp do bazy wiedzy szkoleń oraz innych materiałów producenta dostarczanego systemu c. dostęp do szkoleń, webinar iów, kursów on-line producenta. 2. Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń gwarancyjnych spełniając poniższe wymagania Zamawiającego: str. 6

7 a. Zgłaszanie problemów serwisowych poprzez numer telefonu należący do polskiej strefy numeracyjnej, b. Nielimitowana liczba osób mogących otwierać zgłoszenia serwisowe, c. Możliwość zgłaszania awarii oraz rozwiązywanie problemów w czasach krótszych niż wymienione, w zależności od ich kwalifikacji zgodnie z poniższą tabelą: Poziom 1 (poważne awarie kluczowych elementów systemów) Poziom 2 (awarie mniej kluczowych komponentów) Poziom 3 (defekty nie mające wpływu na poprawne działanie podstawowych usług systemu) Czas reakcji Wstępne rozwiązanie problemu przywrócenie funkcjonalności Ostateczne rozwiązanie problemu 1 godz. 4 godz. 24 godz. 2 godz. 8 godz. 5 dni roboczych 8 godz. 3 dni robocze Rozwiązanie problemu w następnej wersji oprogramowania lub w uzgodnionym czasie str. 7

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo