Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv"

Transkrypt

1 Spis treści Podziękowania xiii Wstęp xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji Exchange Server 2010 a sprzęt Wydania Exchange Server Exchange Server a Windows Usługi dla Exchange Server Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo w Exchange Server Grupy zabezpieczeń Exchange Server Exchange Server i Active Directory Jak Exchange przechowuje informacje Jak Exchange routuje wiadomości Korzystanie z graficznych narzędzi administracyjnych Używanie narzędzi administracyjnych wiersza polecenia Wdrażanie Exchange Server Role Exchange Server Znaczenie ról Exchange Server Wdrażanie serwerów Mailbox: podstawy Wdrażanie serwerów Client Access: podstawy Wdrażanie serwerów Unified Messaging: podstawy Wdrażanie serwerów Hub Transport i Edge Transport: podstawy Integrowanie ról Exchange Server z usługą Active Directory Używanie serwerów Hub Transport z usługą Active Directory Używanie serwerów Client Access z usługą Active Directory Używanie serwerów Unified Messaging z usługą Active Directory Używanie serwerów Mailbox z usługą Active Directory Używanie serwerów Edge Transport z usługą Active Directory Integrowanie Exchange Server 2010 z istniejącą już organizacją Exchange Przygotowywanie usługi Active Directory do pracy z Exchange Server Konfigurowanie Exchange Server 2010 do pracy z istniejącą organizacją Exchange Przeniesienie się do wersji Exchange Server Uruchamianie i modyfikowanie działania Exchange Server 2010 Setup Instalowanie nowych serwerów Exchange Servers Instalowanie Exchange Server Dodawanie, modyfikowanie i odinstalowywanie ról serwera Exchange Server 2010 podstawy administracji Sprawdzanie licencji Exchange Server Czym jest organizacja Exchange Server iii

2 Stosowanie routingu opartego na lokacji zamiast grup routingu Jak działa routing oparty na lokacji Używanie kontenerów konfiguracji zamiast grup administracyjnych Jak działa magazyn danych w Exchange Server Korzystanie z magazynu danych Active Directory Praca z magazynem Exchange Praca z kolejkami wiadomości Exchange Server Korzystanie z usług serwera Exchange i zarządzanie nimi Praca z usługami serwera Exchange Sprawdzanie wymaganych usług Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług serwera Exchange Konfigurowanie uruchamiania usług Konfigurowanie odzyskiwania usług Dostosowywanie usług zdalnego zarządzania Korzystanie z powłoki Exchange Management Shell Używanie powłoki Windows PowerShell Wprowadzenie do powłoki Windows PowerShell Uruchamianie i wykorzystywanie powłoki Windows PowerShell Wykonywanie i używanie poleceń cmdlet Wykonywanie i używanie innych poleceń i narzędzi Praca z użyciem poleceń cmdlet Używanie poleceń cmdlet powłoki Windows PowerShell Używanie parametrów poleceń cmdlet Rodzaje błędów poleceń cmdlet Używanie aliasów poleceń cmdlet Korzystanie z powłoki Exchange Management Shell Rejestrowanie poleceń konsoli Exchange Management Console Uruchamianie i używanie powłoki Exchange Management Shell Polecenia cmdlet dotyczące serwera Exchange Zbiory obiektów i przekierowywanie danych wyjściowych Administrowanie użytkownikami i kontaktami Omówienie użytkowników i kontaktów Omówienie podstaw routingu wiadomości Zarządzanie kontami użytkowników i funkcjami poczty Konfigurowanie panelu sterowania programu Exchange Dostęp do panelu Exchange Control Panel i korzystanie z niego Wyszukiwanie skrzynek pocztowych, kontaktów i grup Tworzenie kont użytkowników typu mailbox-enabled i mail-enabled Omówienie nazw logowania i haseł Dodawanie skrzynek pocztowych do kont użytkowników już istniejących w domenie Ustawianie lub zmienianie nazwy wyświetlanej i nazwy logowania w kontach użytkowników Ustawianie lub zmienianie informacji kontaktowych w kontach użytkowników 138 Zmienianie nazwy wyświetlanej i aliasu Exchange użytkownika iv Spis treści

3 Dodawanie, zmienianie i usuwanie adresów Ustawianie standardowego adresu zwrotnego dla konta użytkownika Zmienianie ustawień opcji użytkownika dotyczących sieci Web, usług bezprzewodowych i protokołów Wymuszanie zmiany haseł kont użytkowników Usuwanie skrzynek pocztowych z kont użytkowników Usuwanie kont użytkowników i ich skrzynek pocztowych Zarządzanie kontaktami Tworzenie kontaktów typu mail-enabled Zmienianie typów istniejących kontaktów na mail-enabled Ustawianie lub zmienianie nazwy i aliasu kontaktu Ustawianie dodatkowych informacji katalogowych dotyczących kontaktu Zmienianie adresów skojarzonych z kontaktami Wyłączanie kontaktów i usuwanie atrybutów Exchange Usuwanie kontaktów Administracja skrzynek pocztowych Tworzenie skrzynek pocztowych specjalnego przeznaczenia Korzystanie ze skrzynek pocztowych sal konferencyjnych i sprzętu Tworzenie skrzynek pocztowych sali konferencyjnej i sprzętu Tworzenie skrzynek pocztowych dowiązanych Tworzenie skrzynek pocztowych przesyłania dalej Tworzenie skrzynek pocztowych archiwum Tworzenie skrzynek pocztowych arbitrażu Tworzenie skrzynek pocztowych wykrywania Tworzenie skrzynek pocztowych dzielonych Zarządzanie skrzynkami pocztowymi: podstawy Wyświetlanie rozmiaru, liczby wiadomości i daty ostatniego logowania dla bieżącej skrzynki pocztowej Ustawianie alternatywnych nazw wyświetlanych skrzynek pocztowych na potrzeby środowisk wielojęzycznych Ukrywanie skrzynek pocztowych na listach adresowych Definiowanie niestandardowych atrybutów skrzynek pocztowych dla list adresowych Przenoszenie skrzynek pocztowych Przenoszenie skrzynek pocztowych: podstawy Przenoszenie skrzynek pocztowych w trybie online Konfigurowanie ograniczeń dostarczania, uprawnień i limitów pamięci Ustawianie limitu rozmiaru wiadomości dla kontaktów Ustawianie limitu rozmiaru wiadomości dostarczanych do i z poszczególnych skrzynek pocztowych Ustawianie ograniczeń na wysyłanie i odbieranie wiadomości przez kontakty 176 Ustawianie ograniczeń na wysyłanie i odbieranie wiadomości przez poszczególne skrzynki pocztowe Zezwalanie innym na dostęp do skrzynki pocztowej Przekazywanie dalej wiadomości na nowy adres Ustawianie ograniczeń pamięci dla poszczególnych skrzynek pocztowych Spis treści v

4 Ustawianie okresu retencji usuniętych elementów dla indywidualnych skrzynek pocztowych Praca z użyciem grup dystrybucyjnych i list adresowych Używanie grup dystrybucyjnych i zabezpieczeń Typ, zasięg i identyfikator grupy Kiedy używać grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych Kiedy używać dynamicznych grup dystrybucyjnych Praca z użyciem grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych Tworzenie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych Przyznawanie i odbieranie członkostwa pojedynczym użytkownikom, grupom i kontaktom Dodawanie i usuwanie menedżerów Konfigurowanie ograniczeń dla członków i moderowanie Praca z użyciem dynamicznych grup dystrybucyjnych Tworzenie dynamicznych grup dystrybucyjnych Zmienianie filtra kwerendy Zmienianie warunków filtra Wyznaczanie serwera rozwinięcia Modyfikowanie dynamicznych grup dystrybucyjnych przy użyciu poleceń cmdlet Podgląd członków dynamicznej grupy dystrybucyjnej Pozostałe ważne zadania związane z zarządzaniem grupami Zmienianie informacji dotyczących nazwy grupy Zmienianie, dodawanie i usuwanie adresów grupy Ukrywanie grup na listach adresowych Exchange Nakładanie ograniczeń na korzystanie z grup Nakładanie ograniczeń na rozmiary wiadomości dostarczanych do grup Ustawianie opcji poza biurem i raport dostarczenia dla grup Usuwanie grup Zarządzanie listami adresowymi w trybie online Korzystanie ze standardowych list adresowych Tworzenie i stosowanie nowych list adresowych Konfigurowanie klientów korzystających z list adresowych Aktualizowanie konfiguracji i członków list adresowych Edytowanie list adresowych Zmienianie nazw i usuwanie list adresowych Zarządzanie książkami adresowymi trybu offline Tworzenie książek adresowych trybu offline Konfigurowanie używania książek adresowych trybu offline przez klientów Ustawianie godziny odbudowywania książki adresowej trybu offline Ręczne odbudowywanie książek adresowych trybu offline Ustawianie domyślnej książki adresowej trybu offline Zmienianie właściwości książki adresowej trybu offline Zmienianie serwera książki adresowej trybu offline Usuwanie książek adresowych trybu offline vi Spis treści

5 8 Implementowanie zabezpieczeń Exchange Server Konfigurowanie standardowych uprawnień dla serwera Exchange Przypisywanie uprawnień programu Exchange do użytkowników, kontaktów i grup Omówienie grup zarządzania programem Exchange Przypisywanie standardowych uprawnień zarządzania programem Exchange 230 Omówienie zaawansowanych uprawnień serwera Exchange Przypisywanie zaawansowanych uprawnień serwera Exchange Konfigurowanie uprawnień opartych na rolach dla serwera Exchange Omówienie uprawnień opartych na rolach Tworzenie grup ról i zarządzanie nimi Wyświetlanie, dodawanie i usuwanie członków grup ról Przypisywanie ról bezpośrednio lub przy użyciu zasad Zarządzanie uprawnieniami zaawansowanymi Dokonywanie inspekcji serwera Exchange Korzystanie z inspekcji Konfigurowanie inspekcji Konfigurowanie warunków zgodności z prawem i retencji wiadomości Omówienie zasad retencji wiadomości i znaczników Tworzenie i stosowanie znaczników retencji Stosowanie zarządzania zbiorami wiadomości w serwerze Mailbox Zarządzanie danymi i grupami dostępności baz danych Nawigowanie w magazynie informacji Używanie baz danych Omówienie struktur baz danych Poprawianie dostępności Wprowadzenie do procesu Active Manager Tworzenie grup dostępności baz danych i zarządzanie nimi Tworzenie grup dostępności baz danych Zarządzanie członkami grup dostępności baz danych Zarządzanie sieciami grup dostępności baz danych Konfigurowanie właściwości grup dostępności baz danych Usuwanie serwerów z grupy dostępności baz danych Usuwanie grup dostępności baz danych Przełączanie serwerów i baz danych Indeksowanie zawartości Omówienie indeksowania Zarządzanie mechanizmem Exchange Store Search Administracja bazy danych folderów publicznych i skrzynek pocztowych Praca z aktywnymi bazami danych skrzynek pocztowych Omówienie baz danych skrzynek pocztowych Tworzenie baz danych skrzynek pocztowych Ustawianie domyślnej bazy danych folderów publicznych i domyślnej książki adresowej trybu offline Spis treści vii

6 Ustawianie limitów baz danych skrzynek pocztowych i retencji usuwania Odzyskiwanie usuniętych skrzynek pocztowych Odzyskiwanie elementów usuniętych z baz danych skrzynek pocztowych Praca z kopiami baz danych skrzynek pocztowych Tworzenie kopii baz danych skrzynek pocztowych Ustawianie preferowanych wartości dotyczących odtwarzania, obcinania i numeru aktywacji dla kopii bazy danych Wstrzymywanie i wznawianie replikacji Aktualizowanie kopii baz danych skrzynek pocztowych Monitorowanie stanu replikacji bazy danych Usuwanie kopii baz danych Używanie baz danych folderów publicznych Omówienie baz danych folderów publicznych Tworzenie baz danych folderów publicznych Ustawianie limitów baz danych folderów publicznych Konfigurowanie replikacji folderów publicznych Konfigurowanie skierowań do folderów publicznych Odzyskiwanie elementów usuniętych z baz danych folderów publicznych Zarządzanie bazami danych skrzynek pocztowych i folderów publicznych Montowanie i odmontowywanie baz danych Ustawianie odstępu konserwacji Przenoszenie baz danych Przemianowywanie baz danych Usuwanie baz danych Dostęp do folderów publicznych i zarządzanie nimi Dostęp do folderów publicznych Dostęp do folderów publicznych z klientów pocztowych Dostęp do folderów publicznych za pośrednictwem magazynu informacji Tworzenie folderów publicznych i praca z nimi Tworzenie folderów publicznych w programie Microsoft Outlook Tworzenie folderów publicznych z konsoli Public Folder Management Console 349 Tworzenie folderów publicznych z poziomu powłoki Exchange Management Shell Ustalanie rozmiaru foldera publicznego, liczby elementów i ostatniego dostępu Dodawanie elementów do folderów publicznych za pomocą programu Outlook Zarządzanie ustawieniami folderów publicznych Kontrolowanie replikacji, limitów komunikacji, limitów pamięci i retencji elementów usuniętych w folderach publicznych Ustawianie uprawnień klientów Przyznawanie i odbieranie uprawnienia Send As do folderów publicznych Propagowanie ustawień i danych folderów publicznych Manipulowanie folderami publicznymi, przemianowywanie ich i odzyskiwanie 362 viii Spis treści

7 12 Zarządzanie serwerami Hub Transport i Edge Transport Praca z łącznikami SMTP, lokacjami i łączami Nawiązywanie połączeń z serwerami źródłowymi i docelowymi Wyświetlanie szczegółów lokacji Active Directory i zarządzanie nimi Wyświetlanie szczegółów łącza lokacji Active Directory i zarządzanie nim Tworzenie łączników Send Wyświetlanie łączników Send i zarządzanie nimi Konfigurowanie wyszukiwania DNS dla łączników Send Ustawianie limitów łączników Send Tworzenie łączników Receive Wyświetlanie łączników Receive i zarządzanie nimi Łączenie się z grupami routingu Exchange Kończenie instalacji serwerów transportu Konfigurowanie adresu i skrzynki pocztowej postmastera Konfigurowanie limitów transportu Konfigurowanie kosza transportu Konfigurowanie redundancji w tle Włączanie funkcji antyspamowych Subskrypcja w serwerach Edge Transport Konfigurowanie reguł księgowania Konfigurowanie reguł transportu Zarządzanie pobieraniem, odtwarzaniem, dławieniem i ciśnieniem wstecznym wiadomości Omówienie katalogów Pickup i Replay Konfigurowanie i przenoszenie katalogów Pickup i Replay Zmienianie szybkości przetwarzania wiadomości Konfigurowanie limitów wiadomości dla katalogu Pickup Konfigurowanie dławienia wiadomości Omówienie ciśnienia wstecznego Tworzenie domen akceptowanych i zarządzanie nimi Omówienie domen akceptowanych, domen autorytatywnych i domen przekazywania Wyświetlanie domen akceptowanych Tworzenie domen akceptowanych Zmiana typu i identyfikatora domeny akceptowanej Usuwanie domen akceptowanych Tworzenie zasad adresów i zarządzanie nimi Wyświetlanie zasad adresów Tworzenie zasad adresów Edytowanie i stosowanie zasad adresów Usuwanie zasad adresów Tworzenie domen zdalnych i zarządzanie nimi Wyświetlanie domen zdalnych Tworzenie domen zdalnych Konfigurowanie opcji wiadomości dla domen zdalnych Usuwanie domen zdalnych Konfigurowanie funkcji antyspamowych i opcji filtrowania wiadomości Spis treści ix

8 Filtrowanie spamu i innych niechcianych wiadomości na podstawie nadawcy 433 Filtrowanie spamu i innych niechcianych wiadomości na podstawie odbiorcy 434 Filtrowanie połączeń za pomocą list blokowanych adresów IP Definiowanie wyjątków od list blokad oraz tworzenie globalnych list zezwalania/blokowania Zapobieganie filtrowaniu wewnętrznych serwerów Zarządzanie serwerami Client Access Zarządzanie dostępem mobilnym i internetowym Korzystanie z technologii Outlook Web App i Exchange ActiveSync za pomocą usług IIS Praca z katalogami wirtualnymi i aplikacjami sieci Web Włączanie i wyłączanie funkcji usługi Outlook Web App Konfigurowanie portów, adresów IP i nazw hostów używanych przez witryny sieci Web Włączanie SSL dla witryn sieci Web Ograniczanie połączeń przychodzących i ustawianie wartości limitów czasu. 452 Przekierowywanie użytkowników do alternatywnych adresów URL Kontrolowanie dostępu do serwera HTTP Dławienie serwera Client Access Uruchamianie, zatrzymywanie i restartowanie witryn sieci Web Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla OAB Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla OWA Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla Exchange ActiveSync Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla ECP Konfigurowanie protokołów POP3 i IMAP Włączanie usług Exchange POP3 i IMAP Konfigurowanie powiązań POP3 i IMAP Konfigurowanie uwierzytelniania POP3 i IMAP Konfigurowanie ustawień połączeń dla POP3 i IMAP Konfigurowanie ustawień odzyskiwania wiadomości dla POP3 i IMAP Wdrażanie funkcji Outlook Anywhere Zarządzanie funkcjami Exchange Server dla urządzeń mobilnych Omówienie funkcji Autodiscover i sposobu jej używania Omówienie funkcji Direct Push i sposobu jej używania Opis działania i wykorzystywania zasad skrzynek pocztowych Exchange ActiveSync Omówienie funkcji Remote Device Wipe i sposobu jej używania Omówienie funkcji Password Recovery i sposobu jej używania Omówienie funkcji Direct File Access i sposobu jej konfigurowania Omówienie funkcji Remote File Access i sposobu jej konfigurowania Omówienie funkcji WebReady Document Viewing i sposobu jej konfigurowania Konserwacja, monitorowanie i kolejkowanie w Exchange Server Podstawy rozwiązywania problemów x Spis treści

9 Śledzenie i rejestrowanie aktywności w organizacji Śledzenie wiadomości Rejestrowanie protokołów Rejestrowanie połączeń Monitorowanie zdarzeń, usług, serwerów i wykorzystania zasobów Wyświetlanie zdarzeń Zarządzanie najważniejszymi usługami Monitorowanie składników komunikacji Exchange Wykorzystywanie alertów o wydajności Praca z kolejkami Omówienie kolejek programu Exchange Dostęp do narzędzia Queue Viewer Zarządzanie kolejkami Omówienie podsumowań informacji o kolejkach i ich stanów Odświeżanie widoku kolejek Queue View Wyświetlanie wiadomości w kolejkach Wymuszanie połączeń kolejek Wstrzymywanie i wznawianie pracy kolejek Usuwanie wiadomości z kolejek Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie Exchange Server Omówienie podstaw dostępności i odzyskiwania Exchange Server Zapewnianie dostępności danych Wykonywanie kopii zapasowych serwera Exchange: podstawy Tworzenie planu odzyskiwania po awarii, opartego na rolach serwera Exchange Finalizowanie planu odzyskiwania Exchange Server po awarii Wybieranie opcji kopii zapasowej i odzyskiwania Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie w systemie Windows Server Wprowadzenie do narzędzia Windows Server Backup Wykonywanie kopii zapasowej serwera Exchange w systemie Windows Server Wykonywanie pełnego odzyskiwania serwera Odzyskiwanie serwera Exchange Dodatkowe zadania związane z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem 563 Używanie trybu odzyskiwania serwera Klonowanie konfiguracji serwerów Edge Transport Montowanie baz danych Mailbox w innych serwerach Zarządzanie klientami Exchange Server Konfigurowanie obsługi poczty w programach Outlook i Windows Live Mail Omówienie książek adresowych trybu offline oraz funkcji Autodiscover Pierwsze konfigurowanie programu Outlook Pierwsze konfigurowanie programu Windows Live Mail Konfigurowanie programu Outlook dla Exchange Spis treści xi

10 Dodawanie internetowych kont pocztowych w programach Outlook i Windows Live Mail Naprawianie i zmienianie kont pocztowych w programie Outlook Pozostawianie poczty w serwerze za pomocą protokołu POP Pozostawianie poczty w serwerze Outlook Pozostawianie poczty w serwerze Windows Live Mail Sprawdzanie folderów prywatnych i publicznych w serwerach pocztowych IMAP4 i UNIX Sprawdzanie folderów: Outlook Sprawdzanie folderów: Windows Live Mail Zarządzanie konfiguracją serwera Exchange w programie Outlook Zarządzanie dostarczaniem i przetwarzaniem wiadomości Dostęp do wielu skrzynek pocztowych serwera Exchange Przyznawanie prawa dostępu do folderów bez delegowania dostępu Dostosowywanie środowiska poczty przy użyciu profilów pocztowych Tworzenie, kopiowanie i usuwanie profilów pocztowych Wybieranie profilu używanego podczas uruchamiania programu Zarządzanie komunikacją użytkowników mobilnych Poznawanie podstaw Outlook Web App Wprowadzenie do Outlook Web App Podłączanie się do skrzynek pocztowych i folderów publicznych poprzez sieć Web Korzystanie z Outlook Web App Poznawanie podstaw urządzeń mobilnych i dostępu bezprzewodowego Poznawanie podstaw poczty zdalnej i Outlook Anywhere Używanie poczty zdalnej i narzędzia Outlook Anywhere Tworzenie profilów programu Outlook dla połączeń dial-up z sieciami korporacyjnymi Konfigurowanie profilów programu Outlook dla narzędzia Outlook Anywhere 609 Indeks xii Spis treści

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. xiii

Spis treści: Wstęp. xiii Spis treści: Wstęp xiii Część I Podstawy administracji Microsoft Exchange Server 2003 1 Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server 2003 3 Microsoft Exchange Server 2003 4 Integracja Exchange Server

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik

Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik dcs.pl Sp. z o.o. 02-785 Warszawa, Puławska 303, tel. +48 (22) 548 6000, fax +48 (22) 548 6001, info@dcs.pl, www.dcs.pl Za r e j es t r o

Bardziej szczegółowo

Ed Wilson. Windows PowerShell Krok po kroku 3.0. Przekład: Marek Włodarz

Ed Wilson. Windows PowerShell Krok po kroku 3.0. Przekład: Marek Włodarz Ed Wilson Windows PowerShell Krok po kroku 3.0 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Przedmowa....xi Wprowadzenie....xiii 1 Przegląd cech Windows PowerShell 3.0.... 1 Istota Windows

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 13

1. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wstęp... 11 1. Wprowadzenie................... 13 1.1. Historia Microsoft Exchange.......... 15 1.2. Bieżące wersje systemu... 21 1.3. Integracja z Microsoft Exchange... 23 1.4. Co nowego w

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010

Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010 Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010 Konrad Sagała SAGI-B Expert Group Sp. z o.o. Możliwości migracji Wspierane scenariusze przejścia Migracja z Exchange 2003 SP2 Migracja z Exchange 2007 SP2 Migracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Windows Server Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

1 Administrowanie systemem Microsoft Windows Server 2003... 1

1 Administrowanie systemem Microsoft Windows Server 2003... 1 Spis treści Wprowadzenie... xv O czym jest ta ksiąŝka?... xv Struktura ksiąŝki... xvi Konwencje stosowane w ksiąŝce... xvii Pomoc i wsparcie techniczne... xviii 1 Administrowanie systemem Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008

Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Cel Lekcja Konfigurowanie systemu DNS Domain Name System dla Active Directory (16%) Konfigurowanie stref Rozdział 9, Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Migracja serwera Exchange 2007 do wersji Exchange 2010.

Migracja serwera Exchange 2007 do wersji Exchange 2010. Migracja serwera Exchange 2007 do wersji Exchange 2010. Microsoft Exchange to funkcjonalny system pocztowy przeznaczony dla systemów Windows NT, istniejący na rynku od wersji 4.0. Następcą poprzedniej

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory Jarosław Kuchta Active Directory Usługa katalogowa Użytkownicy Konta Przywileje Profile Inne katalogi Białe strony E - Biznes Klienci Windows Profile zarządzania Informacja sieciowa Active Directory Serwery

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze spamem

Jak radzić sobie ze spamem str. 1 W tym dokumencie znajdziesz: Jak działa system antyspamowy HostedExchange.pl... 1 Konfiguracja w panelu zarządzania... 3 Ustawianie poziomu agresywności filtrów wbudowanych w Outlooka... 5 Włączanie

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, 2014 Spis treści Wprowadzenie xi 1 Zarządzanie systemami plików i dyskami 1 Zarządzanie rolą

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows PowerShell 5.0 / Ed Wilson. Warszawa, Spis treści

Microsoft Windows PowerShell 5.0 / Ed Wilson. Warszawa, Spis treści Microsoft Windows PowerShell 5.0 / Ed Wilson. Warszawa, 2016 Spis treści Wprowadzenie xi 1 Przegląd cech Windows PowerShell 5.0 1 Istota Windows PowerShell 1 Korzystanie z poleceń cmdlet 3 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl neo.pl ogólnopolski dostawca usług internetowych ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin tel. (091) 4244222, fax: (091)

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie do zasad grupy

Część I Wprowadzenie do zasad grupy Spis treści Wprowadzenie... xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy... 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy... 3 Zasady grupy w przeszłości... 3 Zasady grupy

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010 @ PEPUG

Exchange 2010 @ PEPUG Exchange 2010 @ PEPUG Autodiscover Krzysztof Kubicki Senior Premier Field Engineer Co to jest autodiscover? Kto korzysta z autodiscover? Co to są InternalURLe i ExternalURLe? Dlaczego domyślna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych...

SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych... SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych... Oferujemy Państwu profesjonalny hosting już od około 0,17 zł netto/dziennie. Jeśli korzystają Państwo z dużych drogich serwerów i nie chcą

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Microsoft Exchange Server 2007. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Andrew Abbate, Chris Amaris, Mark Weinhardt T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Adam Jarczyk, Ma³gorzata D¹bkowska-Kowalik ISBN:

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl Szanowni Państwo, Dział Teleinformatyczny udostępnia pracownikom dydaktycznym PSW indywidualne konta firmowe aplikacji Google w domenie dydaktyka.pswbp.pl.

Bardziej szczegółowo

Android poradnik programisty

Android poradnik programisty Android poradnik programisty 93 PRZEPISY TWORZENIA DOBRYCH APLIKACJI Wei-Meng Lee APN Promise SA Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xi 1 Podstawy systemu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi

Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computers

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Premiera Exchange 2010

Premiera Exchange 2010 Premiera Exchange 2010 ADAM DOLEGA Partner Technology Advisor Microsoft Exchange Server 2010 Ochrona i zgodność Swobodny dostęp Niezawodność i elastyczność Archiwum użytkownika Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii Spis treści Wprowadzenie... xvii 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1 Przed rozpoczęciem... 2 Lekcja 1: Określanie wymagań sprzętowych... 3 Szacowanie wymagań sprzętowych... 3 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo