Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ZP Czerwionka-Leszczyny r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dostawa sprzę tu komputerowego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu e-administracja w Powiecie Rybnickim. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I. Informuję, że na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób tj.: 1) w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale X Wymagania wobec UPS Typ1 zmienia się parametr dotyczący wymiarów urządzenia w następujący sposób: dotychczasowe brzmienie: Wymiary (Dl. x Gł) mm nie większe niż 600x600 zmienia się na nowe brzmienie: Wymiary (Szer. x Gł) mm nie większe niż 600x850 2) w załączniku Nr 2.1 do SIWZ - wzór oferty w punkcie 5 w wymaganiach wobec UPS Typ1 zmienia się parametr dotyczący wymiarów urządzenia w następujący sposób: dotychczasowe brzmienie: Wymiary (Dl. x Gł) mm nie większe niż 600x600 zmienia się na nowe brzmienie: Wymiary (Szer. x Gł) mm nie większe niż 600x850

2 3) w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XI Wymagania wobec backupu zmienia się treść tabeli drugiej Oprogramowanie zarządzające backupem w następujący sposób dotychczasowe brzmienie: Oprogramowanie zarządzające backupem Aspekt Wymaganie minimalne Licencje Dostarczone licencje muszą zapewniać możliwość backupu 3 serwerów wraz z bazami bez przerywania dostępności usług uruchomionych na tych serwerach Zapis System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji Rozbudowa Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej Producent Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe ), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu Obsługa Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta Monitoring Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów Współpraca Powinien umożliwiać backup po sieci LAN lub SAN serwerów z sieciami i systemami Przechowywanie Do przechowywania wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe Backup baz Powinien potrafić backupować online bazy, np. Oracle, Exchange, MS SQL Bakup plików Powinien posiadać wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików Kopie migawkowe Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS) Disaster-recovery Powinien posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego Automatyczny Powinien posiadać możliwość automatycznego backupu bazującego backup na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential Wykonywanie Musi umożliwiać wykonywanie skryptów przed i po backupie (np. skryptów uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów) Kompresja Musi mieć możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem przez sieć Pełne kopie Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii systemów plików Monitorowanie System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP Backup online Powinien posiadać możliwość backupu online z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzaniem pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu Integracja z innymi Musi mieć możliwość zintegrowania się z technologią VCB (Vmware

3 Aspekt technologiami Wirtualizacja Active Directory Centralne zarządzanie serwerami Backup online MS SQL Aplikacje Wymaganie minimalne Consolidate Backup), lub vstorage API celem wydajnego backupu z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz) Musi obsługiwać technologie wirtualizacyjne Hyper-V, VMware i CITRIX, z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu, Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego Musi oferować pełne wsparcie dla backupu online MS SQL System musi wspierać najnowsze wersje aplikacji i serwerów takich jak: Microsoft Windows Server 2008 R2, Exchange 2010, Domino 8.5, Windows 7 Deduplikacja System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania Deduplikacja Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może powodować konieczności doinstalowania dodatkowego oprogramowania po stronie klienta backupu czy media serwera (serwera systemu backupowego) API Aplikacja Exchange System musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD) z aplikacji Exchange i Active Directory zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej zmienia się na nowe brzmienie: Oprogramowanie zarządzające backupem Aspekt Wymaganie minimalne Licencje Dostarczone licencje muszą zapewniać możliwość backupu 3 serwerów wraz z bazami bez przerywania dostępności usług uruchomionych na tych serwerach Zapis System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji Rozbudowa Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej Producent Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest

4 Aspekt Obsługa Monitoring Współpraca z sieciami i systemami Przechowywanie Backup baz Wymaganie minimalne bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe ), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów Powinien umożliwiać backup po sieci LAN lub SAN Do przechowywania wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe Powinien potrafić backupować online bazy, np. Oracle, Exchange, MS SQL Bakup plików Powinien posiadać wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików Kopie migawkowe Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS) Disaster-recovery Powinien posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego Automatyczny backup Wykonywanie skryptów Pełne kopie Monitorowanie Backup online Integracja z innymi technologiami Powinien posiadać możliwość automatycznego backupu bazującego na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential Musi umożliwiać wykonywanie skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów) Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii systemów plików System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP Powinien posiadać możliwość backupu online z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzaniem pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu Musi umożliwiać integrację z technologią VCB (Vmware Consolidated Backup) lub vstorage API w celu wydajnego backupu z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany jeden raz). Wirtualizacja Active Directory Powinien wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0/5.0 i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage APIs for Data Protection (VADP). Powinien wspierać technologie wirtualizacyjne firmy Microsoft (Hyper-V), odtwarzanie pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie powinno uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2 System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu, Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo

5 Aspekt Centralne zarządzanie serwerami Backup online MS SQL Aplikacje Wymaganie minimalne System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego Musi oferować wsparcie dla backupu online MS SQL 2008 Musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych w trybie On-line ( bez zatrzymywania silnika aplikacji) z aplikacji takich jak MS SQL, MS Exchange, Oracle, SharePoint, IBM Lotus Domino Deduplikacja System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania Deduplikacja Deduplikacja na kliencie powinna być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego API Aplikacja Exchange System musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD) z aplikacji Exchange i Active Directory zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej 4) w załączniku Nr 2.1 do SIWZ - wzór oferty punkcie 5 w części pn. Wymagania wobec backupu zmienia się treść tabeli drugiej - Oprogramowanie zarządzające backupem w następujący sposób: dotychczasowe brzmienie: Oprogramowanie zarządzające backupem Typ, wersja, nazwa producenta: Aspekt Wymaganie minimalne Oferta Licencje Dostarczone licencje muszą zapewniać możliwość backupu 3 serwerów wraz z bazami bez przerywania dostępności usług uruchomionych na tych serwerach. Zapis System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich

6 Aspekt Wymaganie minimalne Oferta optymalizacji. Rozbudowa Producent Obsługa Monitoring Współpraca z sieciami i systemami Przechowywanie Backup baz Bakup plików Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej. Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe ), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu. Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta. Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów. Powinien umożliwiać backup po sieci LAN lub SAN serwerów, Do przechowywania wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe Powinien potrafić backupować online bazy, np. Oracle, Exchange, MS SQL Powinien posiadać wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików Kopie migawkowe Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS) Disaster-recovery Automatyczny backup Wykonywanie skryptów Powinien posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego Powinien posiadać możliwość automatycznego backupu bazującego na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential Musi umożliwiać wykonywanie skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów)

7 Aspekt Wymaganie minimalne Oferta Kompresja Pełne kopie Monitorowanie Backup online Musi mieć możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem przez sieć Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii systemów plików System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP Powinien posiadać możliwość backupu online z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzanie pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu Integracja z innymi technologiami Musi mieć możliwość zintegrowania się z technologią VCB (Vmware Consolidate Backup), lub vstorage API celem wydajnego backupu z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz). Wirtualizacja Active Directory Centralne zarządzanie serwerami Backup online MS SQL Aplikacje Musi obsługiwać technologie wirtualizacyjne Hyper-V, VMware, możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu resynchronizacji systemu, Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego Musi oferować pełne wsparcie dla backupu online MS SQL System musi wspierać wersje aplikacji i serwerów co najmniej takich jak: Microsoft Windows Server 2008 R2, Exchange 2010, Domino 8.5, Windows 7

8 Aspekt Wymaganie minimalne Oferta Deduplikacja Deduplikacja API Aplikacja Exchange System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może powodować konieczności doinstalowania dodatkowego oprogramowania po stronie klienta backupu czy media serwera (serwera systemu backupowego) Systemu musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD) z aplikacji Exchange i Active Directory zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej zmienia się na nowe brzmienie: Oprogramowanie zarządzające backupem Typ, wersja, nazwa producenta: Aspekt Wymaganie minimalne Oferta Licencje Zapis Dostarczone licencje muszą zapewniać możliwość backupu 3 serwerów wraz z bazami bez przerywania dostępności usług uruchomionych na tych serwerach System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji

9 Aspekt Wymaganie minimalne Oferta Rozbudowa Producent Obsługa Monitoring Współpraca z sieciami i systemami Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe ), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów Powinien umożliwiać backup po sieci LAN lub SAN Przechowywanie Backup baz Bakup plików Do przechowywania wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe Powinien potrafić backupować online bazy, np. Oracle, Exchange, MS SQL Powinien posiadać wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików Kopie migawkowe Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS) Disaster-recovery Powinien posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego Automatyczny backup Wykonywanie skryptów Pełne kopie Monitorowanie Powinien posiadać możliwość automatycznego backupu bazującego na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential Musi umożliwiać wykonywanie skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów) Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii systemów plików System powinien mieć możliwość

10 Aspekt Wymaganie minimalne Oferta Backup online Integracja z innymi technologiami monitowania i alterowania poprzez i SNMP Powinien posiadać możliwość backupu online z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzaniem pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu Musi umożliwiać integrację z technologią VCB (Vmware Consolidated Backup) lub vstorage API w celu wydajnego backupu z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany jeden raz). Wirtualizacja Active Directory Centralne zarządzanie serwerami Backup online MS SQL Aplikacje Deduplikacja Powinien wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0/5.0 i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage APIs for Data Protection (VADP). Powinien wspierać technologie wirtualizacyjne firmy Microsoft (Hyper- V), odtwarzanie pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie powinno uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2 System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu, Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego Musi oferować wsparcie dla backupu online MS SQL 2008 Musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych w trybie On-line ( bez zatrzymywania silnika aplikacji) z aplikacji takich jak MS SQL, MS Exchange, Oracle, SharePoint, IBM Lotus Domino System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania

11 Aspekt Wymaganie minimalne Oferta Deduplikacja API Aplikacja Exchange backupowego. Proces deduplikacji musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania Deduplikacja na kliencie powinna być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego System musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD) z aplikacji Exchange i Active Directory zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej 5) w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 11 w Rozdziale XIII Część A Wymagania Zamawiającego względem oprogramowania antywirusowego/antyspamowego zmienia się w następujący sposób dotychczasowe brzmienie: 11 System musi umożliwiać definiowanie administratorów o różnych rolach administracyjnych i różnych poziomach dostępu zmienia się na nowe brzmienie: 11 System musi umożliwiać tworzenie administratorów. 6) w załączniku Nr 2.1 do SIWZ - wzór oferty pkt 11 Części A Wymagania Zamawiającego względem oprogramowania antywirusowego/antyspamowego zmienia się w następujący sposób: dotychczasowe brzmienie: 11 System musi umożliwiać definiowanie administratorów o różnych rolach administracyjnych i różnych poziomach dostępu

12 zmienia się na nowe brzmienie: 11 System musi umożliwiać tworzenie administratorów Pozostałe punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. II. Dokonana zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający przypomina, że przekazana Wykonawcom zmiana treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ i wiąże Wykonawców. III. W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej ujednoliconą treść Załącznika Nr 2.1. do SIWZ wzór oferty.

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej.

Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej oraz 12 comiesięcznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 8/dost./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERAJĄCY WYKONYWANIE I ZARZĄDZANIE KOPIAMI BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEM WSPIERAJĄCY WYKONYWANIE I ZARZĄDZANIE KOPIAMI BEZPIECZEŃSTWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI CZĘŚĆ C OPROGRAMOWANIE ESET * OPROGRAMOWANIE ESET Przedłużenie licencji Eset Nod32 Antivirus Business Edition na 3 lata. 336 użytkowników. Licencja wygasa 2013-08-30 Przedłużenie

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWNIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWNIENIA Projekt pod tytułem Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata, działanie 1.4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: AD-O.272.4.2014 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer wraz z oprogramowaniem do archiwizacji 1 zestaw Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Typ Serwer 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo