William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik"

Transkrypt

1 William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014

2 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Administrowanie systemem Windows Server 2012 R Systemy Windows Server 2012 R2 i Windows Poznajemy system Windows Server 2012 R Wprowadzenie do systemu Windows Server 2012 R Praca z systemem Windows Server 2012 R Opcje zarządzania zasilaniem Narzędzia i protokoły sieci Omówienie opcji sieciowych Używanie protokołów sieci Kontrolery domen, serwery członkowskie i usługi domenowe Praca z usługą Active Directory Wykorzystywanie kontrolerów domen tylko do odczytu Stosowanie usług RADDS (Restartable Active Directory Domain Services) Usługi rozpoznawania nazw Domain Name System (DNS) Windows Internet Name Service (WINS) Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) Najczęściej używane narzędzia Windows PowerShell Windows Remote Management Wdrażanie serwerów systemu Windows Server 2012 R Role serwera, usługi ról i funkcje systemu Windows Server 2012 R Instalacja pełnego serwera, zminimalizowany interfejs i Server Core Poruszanie się w systemie Server Core Instalowanie systemu Windows Server 2012 R Wykonywanie instalacji od podstaw Przeprowadzanie aktualizacji (zmiana wersji systemu) Wykonywanie dodatkowych zadań administracyjnych w trakcie instalacji Zmiana typu instalacji Zarządzanie serwerami systemu Windows Server 2012 R Zarządzanie rolami, usługami ról i funkcjami Wykonywanie początkowych zadań konfiguracji Zasadnicze elementy i pliki binarne programu Server Manager Zdalne zarządzanie serwerami Łączenie się i praca z serwerami zdalnymi Dodawanie bądź usuwanie ról, usług ról i funkcji Zarządzanie właściwościami systemu Konfigurowanie nazwy komputera i członkostwa w domenie Konfigurowanie opcji instalacji sterowników Konfigurowanie opcji dotyczących pamięci i wydajności iii

3 4 Monitorowanie procesów, usług i zdarzeń Zarządzanie aplikacjami, procesami i wydajnością Task Manager (Menedżer zadań) Przeglądanie procesów i zarządzanie nimi Administrowanie procesami Przeglądanie usług systemu Monitorowanie i zarządzanie wydajnością systemu Monitorowanie i zarządzanie zdalnymi sesjami użytkowników Zarządzanie usługami systemu Wyszukiwanie usług w programie Server Manager Wyszukiwanie usług w programie Computer Management Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług Konfigurowanie uruchamiania usług Konfigurowanie konta usługi Konfigurowanie odzyskiwania usługi Wyłączanie niepotrzebnych usług Rozwiązywanie problemów dotyczących usług Rejestrowanie i podgląd zdarzeń Uzyskiwanie dostępu do zdarzeń w programie Server Manager Uzyskiwanie dostępu do zdarzeń w programie Event Viewer (Podgląd zdarzeń) Filtrowanie dzienników zdarzeń Ustawianie opcji dziennika zdarzeń Czyszczenie dzienników zdarzeń Archiwizowanie dzienników zdarzeń Optymalizowanie wydajności systemu Przygotowanie się do monitorowania Tworzenie planu monitorowania Posługiwanie się konsolami monitorowania Wybór liczników monitorowania Rejestrowanie wydajności Tworzenie i zarządzanie zestawami modułów zbierających dane Gromadzenie danych liczników wydajności Zbieranie danych dotyczących wydajności Zbieranie danych o konfiguracji Przeglądanie raportów modułów zbierających dane Konfigurowanie alertów liczników wydajności Dostrajanie wydajności systemu Monitorowanie i dostrajanie użycia pamięci Monitorowanie i dostrajanie wykorzystania procesora Monitorowanie i dostrajanie dyskowego systemu I/O Monitorowanie i dostrajanie pasma sieci i połączenia Automatyzacja administracyjnych zadań, zasad i procedur Zasady grupy Podstawy działania zasad grupy W przypadku wielu zasad, jaka jest kolejność ich stosowania? iv Spis treści

4 Kiedy stosowane są zasady grupy? Wymagania dotyczące zasad grupy i zgodności wersji Poruszanie się wśród zasad grupy Zarządzanie lokalnymi zasadami grupy Lokalne obiekty zasad grupy Uzyskiwanie dostępu do ustawień lokalnej zasady najwyższego poziomu Ustawienia lokalnego obiektu GPO Uzyskiwanie dostępu do lokalnych zasad grupy dla administratorów, nie-administratorów i poszczególnych użytkowników Zarządzanie zasadami dla lokacji, domeny i jednostki organizacyjnej Działanie zasady domeny i zasady domyślnej Używanie konsoli zarządzania zasadami grupy Zapoznanie się z edytorem zasad Korzystanie z szablonów administracyjnych do ustawiania zasad Tworzenie i powiązanie obiektów GPO Tworzenie i stosowanie początkowych obiektów GPO Delegowanie uprawnień do zarządzania zasadami grupy Blokowanie zastępowanie i wyłączanie zasad Konserwacja i rozwiązywanie problemów zasad grupy Odświeżanie zasad grupy Konfigurowanie interwału odświeżania Modelowanie zasad grupy podczas planowania Kopiowanie, wklejanie i importowanie obiektów zasad Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie obiektów zasad Określanie bieżących ustawień zasad grupy i odświeżanie stanu Wyłączanie nieużywanych części zasad grupy Zmiana preferencji przetwarzania zasad Konfigurowanie wykrywania powolnego łącza Usuwanie powiązań i obiektów GPO Rozwiązywanie problemów zasad grupy Naprawianie domyślnych obiektów zasad grupy Używanie usługi Active Directory Wprowadzenie do usług Active Directory Usługi Active Directory i system DNS Instalowanie kontrolera RODC (Read-Only Domain Controller) Funkcje wprowadzone w wersji Windows Server 2008 R Funkcje wprowadzone w wersji Windows Server Struktury domeny Działanie domen Lasy domen i drzewa domen Działanie jednostek organizacyjnych Lokacje i podsieci Praca z domenami usługi Active Directory Posługiwanie się komputerami za pomocą usługi Active Directory Poziomy funkcjonalne domeny Podwyższanie lub obniżanie poziomu funkcjonalnego lasu i domeny Struktura katalogu Spis treści v

5 Analiza magazynu danych Analiza wykazów globalnych Buforowanie członkostwa w grupach uniwersalnych Replikacja a usługa Active Directory Usługa Active Directory a protokół LDAP Role wzorców operacji Korzystanie z funkcji Active Directory Recycle Bin Przygotowanie schematu dla funkcji Recycle Bin Przywracanie usuniętych obiektów Podstawowe zadania administracyjne usług Active Directory Narzędzia zarządzania usługami Active Directory Narzędzia administracji usługami Active Directory Narzędzia wiersza poleceń usług Active Directory Narzędzia obsługi usług Active Directory Używanie konsoli Active Directory Users And Computers Programy Active Directory Administrative Center i Windows PowerShell Zarządzanie kontami komputera Tworzenie kont komputerów na stacji roboczej lub serwerze Tworzenie kont komputerów w konsoli Active Directory Administrative Center 247 Tworzenie kont komputerów w konsoli Active Directory Users And Computers 248 Przeglądanie i edytowanie właściwości konta komputera Usuwanie, wyłączanie i włączanie kont komputerów Resetowanie zablokowanych kont komputerów Przenoszenie kont komputerów Zarządzanie komputerami Przyłączanie komputera do domeny lub grupy roboczej Stosowanie funkcji dołączenia do domeny w trybie offline Zarządzanie kontrolerami domen, rolami i katalogami Instalowanie i obniżanie poziomu kontrolerów domen Przeglądanie i transferowanie ról w całej domenie Przeglądanie lub transferowanie roli wzorca nazw domeny Przeglądanie i przenoszenie ról wzorców schematu Przenoszenie ról przy użyciu wiersza poleceń Przejmowanie ról przy użyciu wiersza poleceń Konfigurowanie wykazów globalnych Konfigurowanie buforowania członkostwa w grupach uniwersalnych Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi Tworzenie jednostek organizacyjnych Przeglądanie i edytowanie właściwości jednostki organizacyjnej Zmiana nazwy lub usuwanie jednostki organizacyjnej Przenoszenie jednostek organizacyjnych Zarządzanie lokacjami Tworzenie lokacji Tworzenie podsieci Przypisywanie kontrolerów domeny do lokacji Konfigurowanie łączy lokacji Konfigurowanie mostów łącza lokacji vi Spis treści

6 Konserwacja usługi Active Directory Stosowanie programu ADSI Edit Analiza topologii międzylokacyjnej Rozwiązywanie problemów dotyczących usługi Active Directory Tworzenie kont użytkowników i grup Model zabezpieczeń systemu Windows Server Protokoły uwierzytelnienia Kontrola dostępu Kontrola dostępu bazująca na oświadczeniach Centralne zasady dostępu Różnice pomiędzy kontami użytkowników i grup Konta użytkowników Konta grup Domyślne konta użytkowników i grupy Wbudowane konta użytkowników Predefiniowane konta użytkowników Wbudowane i predefiniowane grupy Grupy niejawne i tożsamości specjalne Możliwości konta Uprawnienia Prawa logowania Wbudowane możliwości grup w usłudze Active Directory Stosowanie kont grup domyślnych Grupy używane przez administratorów Grupy niejawne i tożsamości specjalne Konfigurowanie i organizacja kont użytkowników Zasady nazewnictwa kont Zasady kont i haseł Konfigurowanie zasad kont Konfigurowanie zasad haseł Konfigurowanie zasad blokady konta Konfigurowanie zasad protokołu Kerberos Konfigurowanie zasad uwierzytelniania Konfigurowanie zasad praw użytkowników Konfigurowanie globalnych praw użytkownika Konfigurowanie lokalnych praw użytkownika Dodawanie konta użytkownika Tworzenie kont użytkowników domeny Tworzenie kont użytkowników lokalnych Dodawanie konta grupy Tworzenie grupy globalnej Tworzenie grupy lokalnej i przypisywanie członków Obsługa członkostwa grup globalnych Zarządzanie indywidualnym członkostwem Zarządzanie wieloma członkostwami w grupie Definiowanie grupy podstawowej dla użytkowników i komputerów Implementowanie kont zarządzanych Spis treści vii

7 Tworzenie i używanie zarządzanych kont usługi Konfigurowanie usług, by stosowały zarządzane konta usług Usuwanie zarządzanych kont usługi Przenoszenie zarządzanych kont usługi Stosowanie kont wirtualnych Zarządzanie istniejącymi kontami użytkowników i grup Zarządzanie informacjami kontaktowymi użytkownika Ustawianie informacji kontaktowych Wyszukiwanie użytkowników i grup w usłudze Active Directory Konfigurowanie ustawień środowiska użytkownika Systemowe zmienne środowiskowe Skrypty logowania Przypisywanie katalogów macierzystych Ustawianie opcji i ograniczeń dla konta Zarządzanie dozwolonymi godzinami logowania Określanie, które stacje robocze są dopuszczane Ustawianie uprawnień sieci telefonicznych i VPN Ustawianie opcji zabezpieczeń konta Zarządzanie profilami użytkowników Profile lokalne, mobilne i obowiązkowe Używanie narzędzia System do zarządzania profilami lokalnymi Aktualizowanie kont użytkowników i grup Zmiana nazwy kont użytkowników i grup Kopiowanie kont użytkowników domeny Importowanie i eksportowanie kont Usuwanie kont użytkowników i grup Zmiana i resetowanie haseł Włączanie kont użytkownika Zarządzanie wieloma kontami użytkowników Ustawianie profilów dla wielu kont Ustawianie godzin logowania dla wielu kont Określanie stacji roboczych, z których można się logować, dla wielu kont kont równocześnie Ustawianie logonu, hasła i daty ważności dla wielu kont Rozwiązywanie problemów dotyczących logowania Przeglądanie i ustawianie uprawnień usługi Active Directory Informacja o autorze Indeks viii Spis treści

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie do zasad grupy

Część I Wprowadzenie do zasad grupy Spis treści Wprowadzenie... xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy... 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy... 3 Zasady grupy w przeszłości... 3 Zasady grupy

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Program nauczania Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi technik informatyk 35203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia. Korzystanie z wybranych usług oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Spis Treści O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Konwencje zastosowane w dokumencie... xxxi Wymagania systemu... xxxi Zawartość oparta na WWW... xxxii Dodatkowe treści online... xxxii Płyta

Bardziej szczegółowo

zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK

zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK Aneks do WSO... punkt... zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK Ilość godz: 360 (12 godz. tyg.) Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson i Kristin L. Griffin przy współpracy Remote Desktop Virtualization Team Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Określanie uprawnień. Rozważmy to na przykładzie: Użytkownik Tomek należy do grupy Sekretariat oraz Biuro

Określanie uprawnień. Rozważmy to na przykładzie: Użytkownik Tomek należy do grupy Sekretariat oraz Biuro Wykład 5 181 AUTORYZACJA 182 Autoryzacja Autoryzacja jest to proces polegający na sprawdzeniu uprawnienia użytkownika do zasobów. Jest to konieczne, gdy użytkownicy mają mieć dostęp do części zasobów.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl.

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl. Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Active Directory Management Pack dla Microsoft Operations Manager 2005 Kierownik programu: Mas Libman Autor: Shala Brandolini Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Administracja Microsoft Active Directory

Administracja Microsoft Active Directory IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo