Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 31/BAF-VI/PN/10 na zakup oraz wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną i systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI) na potrzeby obsługi polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Pytanie nr 1. W Zał. nr 2 do SIWZ Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia oczekuję spełnienia n/w warunków: 1. Dostawa systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI) opartego o system MS Windows 2008 wraz z oprogramowaniem P WinSvrEnt 2008 R2 OLP NL Gov liczba licencji 1 (jedna) lub równoważny spełniający poniższe warunki równoważności tj.: 1) System infrastruktury klucza publicznego oparty o system w pełni zintegrowany, bez udziału oprogramowania firm trzecich, ze środowiskiem Active Directory 2003/2008 posiadanym przez Zamawiającego, 2) Oprogramowanie realizujące funkcję PKI musi być wytworzone przez tego samego producenta co system operacyjny, na którym to oprogramowanie będzie zainstalowane. Pytanie: czy Zamawiający zamierza zmienić ww. zapisy Zał. 2 do SIWZ, albowiem z ich treści wynika, że jedynym dostawcą oprogramowania PKI może być firma Microsoft? Stanowisko Wykonawcy: Wykonawca zwraca uwagę, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w Zał. 2 do SIWZ, powoduje że jedynym dostawcą oprogramowania PKI może być firma Microsoft, co stanowi jaskrawe naruszenie przepisów ustawy, w szczególności zaś Art. 7 Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie bowiem z ww. zapisami Zamawiającego, równoważny (do Microsoftu) produkt (oprogramowania PKI) musi być w pełni zintegrowany ze środowiskiem Active Direktory (którego producentem jest Microsoft). Jednocześnie producent oprogramowania PKI musi być producentem systemu operacyjnego na którym będzie zainstalowane to oprogramowanie. Na wyspecyfikowanym sprzęcie HP lub równoważnym mogą być uruchomiony jedynie system Windows oraz różne odmiany systemu LINUX (jest to oprogramowanie open-source) wspierane przez różne firmy, które jednak nie są jego producentami. Firmy te nie wytworzyły oferowanych wersji systemu LINUX. Dla systemów LINUX istnieją również rozwijane na zasadzie kodu open-source systemy Strona 1 z 6

2 PKI tworzone przez innych programistów niż twórcy LINUX-a. W związku z powyższym nie istnieje inna firma niż Microsoft, która spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania. Wymagania te z technicznego oraz merytorycznego punktu widzenia są niczym nie uzasadnione. Wykonawca zwraca uwagę, że w Europie i Polsce istnieje wiele rozwiązań PKI dostarczanych przez inne firmy niż Microsoft. Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 1. Dotychczasowe zapisy zawarte w pkt. 1 w załączniku nr 2 do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE DLA CZĘŚĆ II): 1. Dostawa systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI) opartego o system MS Windows 2008 wraz z oprogramowaniem P WinSvrEnt 2008R2 OLP NL Gov liczba licencji 1 (jedna) lub równoważny spełniający poniższe warunki równoważności tj.: 1) System infrastruktury klucza publicznego oparty o system w pełni zintegrowany, bez udziału oprogramowania firm trzecich, ze środowiskiem Active Directory 2003/2008 posiadanym przez Zamawiającego, 2) Oprogramowanie realizujące funkcję PKI musi być wytworzone przez tego samego producenta co system operacyjny, na którym to oprogramowanie będzie zainstalowane. zastępuje się zapisem: 1. Dostawa systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI) opartego o system MS Windows 2008 wraz z oprogramowaniem P WinSvrEnt 2008R2 OLP NL Gov liczba licencji 1 (jedna) lub równoważny spełniający poniższe warunki równoważności tj.: 1) System infrastruktury klucza publicznego oparty o system w pełni zintegrowany, bez udziału oprogramowania firm trzecich, ze środowiskiem Active Directory 2003/2008 posiadanym przez Zamawiającego, który: a) musi umożliwiać automatyczne generowanie żądań certyfikatów dla użytkowników i komputerów oraz odnawianie certyfikatów bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych MS Windows XP i MS Windows 7, b) musi umożliwiać, w dowolnym momencie, automatyczne generowanie żądań certyfikatów dla użytkowników i komputerów oraz odnawianie certyfikatów bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez administratora i użytkownika oraz konieczności ponownego uruchamiania komputera i logowania, c) musi umożliwiać definiowanie grup na poziomie AD komputerów i użytkowników, które to grupy mają pobrać automatycznie dany rodzaj certyfikatu, d) musi mieć możliwość automatycznej publikacji certyfikatów użytkowników Strona 2 z 6

3 w książce adresowej używanego systemu pocztowego, tj. MS Exchange, e) musi mieć możliwość korzystania ze stosowanych w środowisku AD polityk grupowych, f) musi mieć możliwość automatycznego pobierania poprawek z posiadanego systemu WSUS, g) wszystkie zmiany w AD muszą być automatycznie replikowane do zaoferowanego systemu PKI i odwrotnie, e) logowanie i administrowanie zaoferowanym systemem PKI musi być możliwe za pomocą loginów i haseł przechowywanych AD. 2) Oprogramowanie realizujące funkcję PKI musi być wytworzone przez tego samego producenta co system operacyjny, na którym to oprogramowanie będzie zainstalowane. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że warunek pochodzenia systemu operacyjnego i aplikacji realizującej funkcje PKI od tego samego producenta, wynika ze względów bezpieczeństwa, oraz względów praktycznych. Z uwagi na planowane zastosowanie PKI w systemie informatycznym Zamawiającego oraz rolę, jaką system będzie pełnił, Zamawiający chce zapewnić sobie wsparcie techniczne jednego producenta. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. W przypadku konieczności instalacji krytycznych poprawek dla systemu operacyjnego (np. zabezpieczającą podatność na włamanie), producent gwarantuje, że dana poprawka nie spowoduje wadliwego działania innych jego aplikacji lub jednocześnie wytwarza stosowną poprawkę dla aplikacji. W przypadku gdy Os i aplikacja jest różnych producentów, instalacja poprawki na system operacyjny może spowodować wadliwe działanie aplikacji, a producent aplikacji nie jest zobowiązany do wytworzenia poprawki dla swojej aplikacji. Z uwagi na planowane zastosowanie PKI u Zamawiającego, taka sytuacja jest całkowicie niedopuszczalna. 2. Dotychczasowy Załącznik nr 7 do SIWZ (OFERTA TECHNICZNA DLA CZĘŚCI II) zastępuje się następującym załącznikiem: Strona 3 z 6

4 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ.. (nazwa i adres wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA (DLA CZĘŚCI II) 1. System infrastruktury klucza publicznego (PKI). Wymagania Zamawiającego - System infrastruktury klucza publicznego (PKI) oparty o system MS Windows 2008 wraz z oprogramowaniem P WinSvrEnt 2008R2 OLP NL Gov liczba licencji 1 (jedna) lub równoważny. Wykonawca oferuje - System infrastruktury klucza publicznego (PKI) oparty o ( nazwa systemu operacyjnego) wraz z oprogramowaniem... ilość licencji sztuk.. DANE TECHNICZNE Lp. Wymagania techniczne Zamawiającego 1. System infrastruktury klucza publicznego powinien być oparty o system w pełni zintegrowany, bez udziału oprogramowania firm trzecich, ze środowiskiem Active Directory 2003/2008, który: Dane techniczne oferowane przez Wykonawcę a) musi umożliwiać automatyczne generowanie żądań certyfikatów dla użytkowników i komputerów oraz odnawianie certyfikatów bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych MS Windows XP i MS Windows 7, b) musi umożliwiać, w dowolnym momencie, automatyczne generowanie żądań certyfikatów dla użytkowników i komputerów oraz odnawianie certyfikatów bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez administratora i użytkownika oraz konieczności ponownego uruchamiania komputera i logowania, c) musi umożliwiać definiowanie grup na poziomie AD komputerów i użytkowników, które to grupy mają pobrać automatycznie Strona 4 z 6

5 dany rodzaj certyfikatu, d) musi mieć możliwość automatycznej publikacji certyfikatów użytkowników w książce adresowej używanego systemu pocztowego, tj. MS Exchange, e) musi mieć możliwość korzystania ze stosowanych w środowisku AD polityk grupowych, f) musi mieć możliwość automatycznego pobierania poprawek z posiadanego systemu WSUS, g) wszystkie zmiany w AD muszą być automatycznie replikowane do zaoferowanego systemu PKI i odwrotnie, e) logowanie i administrowanie zaoferowanym systemem PKI musi być możliwe za pomocą loginów i haseł przechowywanych AD. 2. Oprogramowanie realizujące funkcję PKI musi być wytworzone przez tego samego producenta co system operacyjny, na którym to oprogramowanie będzie zainstalowane. 2. System zarządzania infrastrukturą informatyczną. Wymagania Zamawiającego - System zarządzania infrastrukturą informatyczną oparty o Microsoft System Center Configuration Manager 2007 wraz z oprogramowaniem: - P WinSvrStd 2008R2 OLP NL Gov - liczba licencji 1 (jedna), - J4A SysCtrCnfgMgrSvrwSQL 2007R2 OLP NL Gov - liczba licencji 1 (jedna), - J5A SysCtrCnfgMgrCltML 2007R2 OLP NL Gov PerUsr - liczba licencji 1 (jedna) dla 145 (stu czterdziestu pięciu) użytkowników, lub równoważny. Wykonawca oferuje - System zarządzania infrastrukturą informatyczną oparty o ( nazwa systemu operacyjnego) wraz z oprogramowaniem:.. ilość licencji sztuk..... ilość licencji sztuk... ilość licencji sztuk dla.. użytkowników Strona 5 z 6

6 DANE TECHNICZNE Lp. Wymagania techniczne Zamawiającego Dane techniczne oferowane przez Wykonawcę 1. System zarządzania infrastrukturą informatyczną powinien być oparty o system w pełni zintegrowany, bez udziału oprogramowania firm trzecich, ze środowiskami: Active Directory 2003/2008, RIS/WDS, WSUS, 2. Oprogramowania muszą być tego samego producenta co system operacyjny, na którym to będzie zainstalowane zaoferowane oprogramowanie. 3. Oferowany system powinien umożliwić stworzenie polis na serwerze Network Policy Server Windows 2008, sprawdzanie poprawności konfiguracji stacji roboczych z systemem operacyjnym firmy Microsoft posiadanym przez Zamawiającego. 4. Możliwość integracji systemu z Microsoft Deployment Toolkit (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Strona 6 z 6

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11 Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI-2374-1-72/11 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 BAF VI 2374 1-26/2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/BAF-VI/PN/13 na Zakup,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax. 0-41 344 52 65 Znak: DOA.III.272.1.63.2012 Kielce, dn. 30 października 2012 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej?

Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-246/2012 Warszawa, dn. 21.03.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 20 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 20 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2322/14 WYROK z dnia 20 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa 1/5 Poznań, 03.04.2013 r. Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt elektroniczna administracja (e-administracja) 1. Wstęp Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na zamówienie polegające

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

02 PAZ ŻOiŻ. Warszawa, dnia Q1O.2012 r. INSPEKTOR I4ROJENIA. Wg rozdzielnika. W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie

02 PAZ ŻOiŻ. Warszawa, dnia Q1O.2012 r. INSPEKTOR I4ROJENIA. Wg rozdzielnika. W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie OO-909 Warszawa Dotyczy. udzielenia wyjaśnień do postwowania IU/183/yII-53/ZO/PN/AE/DOS/K12 012 Wg rozdzielnika 02 PAZ ŻOiŻ Nr INSPEKTOR I4ROJENIA Pytanie nr 1 - Pytanie nr 2 - Pytanie nr 3 - z 2010r.

Bardziej szczegółowo