BG-II-211/35/ Warszawa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r."

Transkrypt

1 BG-II-211/35/ Warszawa, r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system operacyjny dla serwerów wraz z wdrożeniem. Sygnatura BG-II/211/35/2013. Szanowni Państwo, Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 1. Czy obecna wersja MS Exchange 2003 ma zainstalowany SP2? Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający posiada oprogramowanie serwera poczty elektronicznej w wersji Microsoft Exchange Server 6.5 (Build : Service Pack 2). 2. Jaki oprogramowanie klienckie jest wykorzystywane przez użytkowników? Czy możemy założyć, że użytkownicy używają co najmniej MS Outlook 2007 z najnowszym zestawem poprawek (Service Pack) i nowsze? Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie klienckie poczty elektronicznej w wersji Microsoft Outlook XP (SP3), Microsoft Outlook 2003 (SP3), Microsoft Outlook 2007 (SP3). 3. Jakie protokoły pocztowe, poza standardowym dostępem dla Outlooka z wykorzystaniem MAPI/Outlook Anywhere powinny być skonfigurowane dla użytkowników (ActiveSync, POP3, IMAP)? Odpowiedź: Wymagane protokoły komunikacji przez Zamawiającego to: SMTP, POP3, IMAP, OWA, OMA, ActiveSync. 4. Czy wykorzystywane są obecnie foldery publiczne (public folders)? Jeśli tak jaki jest obecnie ich rozmiar? Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający wykorzystuje funkcjonalność folderów publicznych Microsoft Exchange Server 2003 o zróżnicowanym rozmiarze (w zależności od pełnionej roli), natomiast sumaryczny rozmiar wszystkich folderów publicznych Microsoft Exchange Server 2003 nie przekracza wartości 5 GB Warszawa, Skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192; tel. (+4822) , fax (+4822)

2 5. Jak wygląda charakterystyka rozmiarów skrzynek użytkowników? (np. średnia wielkość skrzynki). Jaki rozmiar sumaryczny mają obecne bazy exchange? Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający posiada bazy danych skrzynek Microsoft Exchange Server 2003 o zróżnicowanym rozmiarze (w zależności od pełnionej roli), natomiast sumaryczny rozmiar wszystkich baz danych skrzynek Microsoft Exchange Server nie przekracza wartości 100 GB. 6. Co dokładnie oznacza stwierdzenie dotyczące rozszerzonych licencji dostępowych MS exchange 2003 dla stanowisk kierowniczych? Odpowiedź: Zamawiający wykorzystuje funkcjonalność typu licencje rozszerzone w zróżnicowanym stopniu (w zależności od pełnionej roli), natomiast funkcjonalność ta została szczegółowo opisana w ogólnodostępnej dokumentacji technicznej dla oprogramowania serwera poczty elektronicznej Microsoft Exchange Server Z jakich funkcjonalności Exchange Server, które wymagają licencji dostępowej Enterprise korzystają użytkownicy (wspomniane 60 licencji Enterprise)? Odpowiedź: Zamawiający wykorzystuje funkcjonalność typu licencje Enterprise w zróżnicowanym stopniu (w zależności od pełnionej roli), natomiast funkcjonalność ta została szczegółowo opisana w ogólnodostępnej dokumentacji technicznej dla oprogramowania serwera poczty elektronicznej Microsoft Exchange Server Czy rozwiązanie antyspamowe/antywirusowe powinno być uwzględnione w wycenie czy rozwiązanie będzie zapewnione przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający posiada wymagane oprogramowanie antywirusowe oraz antyspanowe. 9. Czy scenariusze dotyczące kopii zapasowych i odtwarzania są częścią wdrożenia czy to leży po stronie Zamawiającego? Kto dostarcza niezbędne do ich wykonywania zasoby? Odpowiedź: Zamawiający realizuje zadania związane z tworzeniem, zarządzaniem, odtwarzaniem oraz magazynowaniem kopii zapasowych we własnym zakresie. 10. Kto jest odpowiedzialny za rekonfigurację programów klienckich użytkowników (MS Outlook itp.) o ile będzie konieczna? (istnieje ryzyko konieczności przeprowadzenia manualnych zmian w wypadku komputerów pracujących poza siecią lokalną w czasie migracji) Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do rekonfiguracji oprogramowania klienckiego poczty elektronicznej na stacjach roboczych Zamawiającego, jeżeli wymagane zmiany wynikają z przeprowadzonego przez Wykonawcę procesu instalacji oraz migracji. 11. W punkcie 4f opisu przedmiotu zamówienia, użyto nazewnictwa typowego dla domeny NT (PDC, BDC) czy w obecnym AD istnieją kontrolery domeny z systemami operacyjnymi Windows NT? Jaki jest obecnie poziom funkcjonalności domeny AD? Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający posiada usługi katalogowe w wersji Microsoft Active Directory Services z poziomem funkcjonalności lasu oraz domeny Windows 2000 native. 12. W jaki sposób zdefiniowane będą testy bezpieczeństwa? (punkt 4k i 4p opisu przedmiotu zamówienia) 2

3 Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu szczegółowe scenariusze testów bezpieczeństwa w celu ich zatwierdzenia lub modyfikacji. 13. Jaki system operacyjny ma być zainstalowany na nowych kontrolerach domeny? Jeśli ma to być Windows Server 2012 to kolejność migracji opisana w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia musi być odwrotna (nie jest wspierana koegzystencja Exchange 2003 i kontrolerów domeny z systemem Windows Server 2012) Odpowiedź: Celem wdrożenia jest instalacja oprogramowania serwera usług katalogowych w siedzibie Zamawiającego dostarczonego przez Wykonawcę i wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. Z kolei zakres wsparcia dla wersji produktu Microsoft Exchange Server 2003 przez usługi katalogowe Microsoft Active Directory Domain Services jest bezpośrednio uwarunkowany poziomem funkcjonalności lasu oraz domeny, a nie wersją samego systemu operacyjnego hostującego usługę. 14. Czy zamawiający dopuszcza umożliwienie pracy zdalnej z siedziby wykonawcy (przy wykorzystaniu wcześniej skonfigurowanego połączeniu VPN)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza umożliwienie pracy zdalnej z siedziby Wykonawcy na podstawie szczegółowego harmonogramu prac przedstawionego Zamawiającemu w celu jego zatwierdzenia lub modyfikacji. 15. Czy zamawiający dopuszcza pracę wykonawcy poza godzinami pracy Urzędu Patentowego (także w dni wolne od pracy)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pracę Wykonawcy jedynie w godzinach pracy Urzędu Patentowego RP (poniedziałek-piątek, 08:00-16:00). 16. Czy celem wdrożenia jest instalacja serwera pocztowego w wersji MS Exchange 2010 (z punktu 4m opisu przedmiotu zamówienia, wynika że są dostarczone przez Zamawiającego licencje na system operacyjny Windows 2008 na którym nie wspierana jest wersja MS Exchange 2013)? Odpowiedź: Celem wdrożenia jest instalacja oprogramowania serwera pocztowego w siedzibie Zamawiającego dostarczonego przez Wykonawcę i wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. 17. Czy pozostałe licencje dostępowe Windows Server CAL 2012 (poza wspomnianymi 30 sztukami w pkt. 3j opisu przedmiotu zamówienia) będą zapewnione przez zamawiającego (Jeśli zamawiane jest 550 szt. CAL-i do MS Exchange to użytkownicy ci potrzebują także odpowiadających im 550 szt. CAL-i do Windows Server)? Odpowiedź: Zamawiający posiada wymagane licencje dostępowe Windows Server CAL. 18. Jeśli planowana jest w ramach projektu migracja do Exchange Server 2013: Z uwagi na brak wsparcia dla bezpośredniej migracji z wersji Exchange Server 2003 do Exchange Server 2013, czy zamawiający zapewni serwery dla tymczasowej instalacji serwera Exchange Server 2010 z odpowiednią przestrzenią dyskową? Odpowiedź: W przypadku migracji z wersji produktu Microsoft Exchange Server 2003 do wersji produktu dostarczonego przez Wykonawcę i wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, Zamawiający zapewni Wykonawcy dedykowane środowisko robocze z wymaganą przestrzenią dyskową. 3

4 19. Jaka będzie docelowa wersja MS Exchange i MS Windows Server? Celem wdrożenia jest instalacja oprogramowania serwera usług katalogowych oraz serwera pocztowego w siedzibie Zamawiającego dostarczonego przez Wykonawcę i wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. 20. Jakie funkcjonalności Zamawiający chce zmigrować z obecnej wersji serwera Exchange? Zamawiającego do wersji oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę i wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. 21. Jaka jest ilość kont i jaki jest wolumin danych jeżeli chodzi o Exchange 2003? Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający posiada zróżnicowane konta poczty elektronicznej Microsoft Exchange Server (w zależności od pełnionej roli), których łączna liczba nie przekracza 1200 obiektów, natomiast sumaryczny rozmiar wszystkich baz danych skrzynek Microsoft Exchange Server nie przekracza wartości 100 GB. 22. Jakie dodatkowe oprogramowanie spoza Exchange jest używany i powinno zostać zmigrowane? Zamawiającego. 23. Czy jest ono kompatybilne z docelowa wersja Exchange? Zamawiającego. 24. Czy klient posiada oprogramowanie niekompatybilne z funkcjonalności domeny/lasy w wersji 2008 R2 (np. Windows 2000)? Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający posiada systemy operacyjne Microsoft Windows niezgodne z poziomem lasu oraz domeny Windows Server 2008 R2 lub wyższym. 25. Kto będzie konfigurował oraz wykonywał kopie zapasowe środowiska AD i Exchange, a w razie awarii odtwarzał dane? Odpowiedź: Zamawiający realizuje zadania związane z tworzeniem, zarządzaniem oraz odtwarzaniem kopii zapasowych we własnym zakresie. 26. Czy Zamawiający zapewni oprogramowanie antiwirusowe, antyspamowe itp.? Jeśli tak, to jaki? Odpowiedź: Zamawiający posiada wymagane oprogramowanie antywirusowe oraz antyspamowe. 27. Czy Zamawiający zakresie zapewni oprogramowanie do backupu? Jeśli tak, to jaki? Odpowiedź: Zamawiający posiada wymagane oprogramowanie niezbędne do tworzenia, zarządzania oraz odtwarzania kopii zapasowych. 4

5 28. Czy Zamawiający zapewni dodatkową (inną niż serwer Exchange i AD) dedykowaną maszynę serwerową z przestrzenią dyskową umożliwiającą przetrzymywanie i magazynowanie danych w celu wykonywania i odtwarzania danych z kopii zapasowych? Odpowiedź: Zamawiający realizuje zadania związane z magazynowaniem kopii zapasowych we własnym zakresie. DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ 5

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1 Załącznik nr 1.1. Kompletny system pracy grupowej z oprzyrządowaniem serwerowym wysokiej dostępności i serwer NAS oraz rozbudowa wyposażenia nowej serwerowni Instytutu o dwa przełączniki 1 kpl. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej.

Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej oraz 12 comiesięcznych

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo