Szczecin, dnia roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) L.dz. DAG/ 382 /100/10 Szczecin, dnia roku Dotyczy: pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-23/10 na dostawę i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby telemedycyny. Zamawiający przesyła odpowiedzi i wyjaśnienia na przesłane pytania: Pytanie nr 1 dotyczy punktu 5A/9: Lista w punkcie 5A/9 zawiera systemy, które nie są wspierane przez producentów tych systemów. Ponadto Zamawiający bez uzasadnienia wskazuje na produkt firmy VMWare, co jest niezgodne z art.29 ust.2 oraz 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Powołujemy się również orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Okręgowych; Orzeczenie 89. Sygn. akt. KIO/UZP 585/09, Wyrok KIO z dnia 21 maja 2009, które mówi o równoważności produktów. a) Czy Zamawiający zamierza zmienić listę systemów na rzeczywiście posiadane lub planowane w środowisku informatycznym? b) Które systemy wymienione na liście w punkcie 5A/9 są w posiadaniu Zamawiającego? Odpowiedź na pytanie nr 1: a) Zamawiający nie może określić skróconej listy systemów jakie są planowane w środowisku informatycznym. Producenci oraz wersje oprogramowania systemowego mogą być narzucone przez producentów systemów medycznych. b) Zamawiający nie udzieli odpowiedzi na pytanie ze względów na bezpieczeństwo danych przechowywanych w sieci komputerowej. Pytanie nr 2- dotyczy Pakietu A, punkt 1: Wykonawca zapewnia, że będzie dysponował do realizacji zamówienia minimum dwoma inżynierami systemów Microsoft Windows Server 2003: posiadającymi certyfikaty oprogramowania wirtualnego VCP." Wymagając od inżynierów Systemów Microsoft Windows Server 2003 posiadania certyfikatów oprogramowania wirtualnego VCP Zamawiający wyraźnie wskazuje na posiadanie kompetencji z administracji produktu firmy VMWare. Ponadto punkt ściśle powiązany jest m.in. z punktem 5A/9, który również wskazuje na produkt firmy YMWare, co jest niezgodne z art. 29 ust. 3 oraz 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art. 29 ust. 2 oraz 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powołujemy się również na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Okręgowych; Orzeczenie 89. Sygn. akt: KIO/UZP 585/09, Wyrok KIO z dnia 21 maja 2009, które mówi o równoważności produktów oraz usług. Czy Zamawiający zamierza zmienić zapis punktu l lub rozszerzyć jego zakres o certyfikaty równoważne dla innych technologii wirtualizacyjnych? 1

2 Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak, Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne do VCP, np. MCITP: Windows Server 2008 R2, Virtualization Administrator lub równoważne. Pytanie nr 3- dotyczy poz. 14B: Dostawa oprogramowania dla serwera portalu wielofunkcyjnego wraz z instalacją oraz konfiguracją( ) Dodatkowe licencje: b. wraz z oprogramowaniem należy dostarczyć także licencję na bazę danych obsługującą dany system serwera portalu wielofunkcyjnego." Zamawiający nie doprecyzował powyższego punktu. a) Czy Zamawiający przewiduje rozbudowę serwera bazodanowego w późniejszym terminie? b) Czy serwer bazodanowy ma funkcjonować w rozwiązaniu klastrowym? c) Czy serwer bazodanowy serwera portalu wielofunkcyjnego będzie współdzielony z innymi instancjami bazodanowymi? d) Czy ilość licencji użytkowników serwera bazodanowego ma być równa ilości użytkowników portalu wielofunkcyjnego? e) Czy dostęp do narzędzi serwera bazy danych może odbywać się za pomocą protokołu LDAP (Active Directory)? Odpowiedź na pytanie nr 3: a) Tak, przewiduje. Baza danych będzie miała minimum 11 GB. b) Nie, serwer bazodanowy nie musi funkcjonować w rozwiązaniu klastrowym. c) Nie, serwer portalu wielofunkcyjnego nie będzie współdzielony z innymi instancjami bazodanowymi. d) Licencje serwera bazy danych mają zapewnić pracę wszystkim użytkownikom portalu wielofunkcyjnego w tym samym czasie. e) Tak, dostęp do narzędzi serwera bazy danych może odbywać się za pomocą protokołu LDAP. Pytanie nr 4- dotyczy poz. 14B punkt 8: Instalacja i konfiguracja systemu portalu wielofunkcyjnego: a. instalacja i konfiguracja systemu portali w istniejącym środowisku IT," a) Jaka liczba maszyn wirtualnych lub fizycznych zostanie udostępniona Wykonawcy w celu instalacji portalu wielofunkcyjnego? b) Czy udostępnione maszyny będą wspierały funkcje klastrujące? Odpowiedź na pytanie 4: a) W celu instalacji portalu wielofunkcyjnego zostanie udostępniona Wykonawcy minimum jedna maszyna fizyczna. b) Tak, udostępnione maszyny będą wspierały funkcje klastrujące. Pytanie nr 5: Czy oprogramowanie serwera portalu wielofunkcyjnego ma wspierać standard SOAP? 2

3 Odpowiedź na pytanie 5: Oprogramowanie serwera portalu wielofunkcyjnego może wspierać protokół Simple Object Access Protocol. Pytanie nr 6 dotyczy punktu 7: Administracja intranetem i inne funkcjonalności (...) h. funkcjonalność definiowania procesów obiegu dokumentów (workflow) przy wykorzystaniu prostych w obsłudze narzędzi portalu;" Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "proste narzędzie" do tworzenia procesów (workflow)? Odpowiedź na pytanie nr 6: Wymagane jest udostępnienie narzędzi niewymagających od użytkownika specjalistycznej wiedzy programistycznej. Obsługa powinna być intuicyjna. Pytanie nr 7 dotyczy punktu 11: Usługi serwisowe wdrożonego systemu: a. usługi dotyczą wdrażanego sprzętu i oprogramowania oraz rekonfigurowanego istniejącego sprzętu i oprogramowania (urządzenia aktywne) przez 12 m-cy," Zamawiający nie doprecyzował powyższego punktu. a) Jaką ilość roboczodni lub godzin w miesiącu w okresie 12 miesięcznego serwisu Zamawiający przewidział na rekonfigurację sprzętu i oprogramowania? Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów przez Oferenta. b) Czy Zamawiający w okresie 12-miesięcznego serwisu zamierza prowadzić prace rozwojowe dostarczonych systemów? Jeżeli tak to w jakim zakresie? c) Czy Zamawiający przewiduje integrację portalu wielofunkcyjnego z posiadanymi systemami klasy ERP lub HIS w okresie 12-miesięcznej gwarancji? Odpowiedź na pytanie nr 7: a) Usługi serwisowe mają zapewnić prawidłowe działanie wdrażanego sprzętu i oprogramowania oraz rekonfigurowanego istniejącego sprzętu i oprogramowania. Zamawiający nie jest w stanie wskazań ilości godzin serwisowych zapewniających bieżące usuwanie ewentualnych awarii lub błędów konfiguracyjnych. Usługi serwisowe nie obejmują dodatkowych prac rozwojowych oraz integracji z systemami ERP lub HIS. b) Dodatkowe usługi konfiguracyjne związane z pracami rozwojowymi po okresie wdrożenia nie są przedmiotem postępowania. c) Dodatkowe usługi konfiguracyjne związane z pracami integracyjnymi po okresie wdrożenia nie są przedmiotem postępowania. Pytanie nr 8 dotyczy pozostałe warunki dla pakietu B: Punkty od l do 7 w rażący sposób naruszają art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający w żadnym z tych punktów nie uzasadnił potrzeby posiadania określonych certyfikatów, ponadto nie użył sformułowania "lub równoważny" oraz nie wskazał w prawidłowy sposób warunków równoważności dla certyfikatów, uniemożliwiając tym samy uczciwą konkurencję. Czy Zamawiający zamierza rozszerzyć punkty l do 7 o warunki równoważności z opisem wymagań dla spełnienia warunków art. 29 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych? 3

4 Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza równoważne certyfikaty. Warunkiem równoważności jest powszechne uznawanie certyfikatów przez producenta oferowanego (wdrażanego) oprogramowania. Wynika to również z zaawansowanej infrastruktury IT, którą posiada Zamawiający. Pytanie nr 9: Czy na etapie wdrożenia Zamawiający przewiduje przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji wdrożeniowej oraz propozycji architektury systemu w celu obustronnego zatwierdzenia? Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, na etapie wdrożenia Zamawiający przewiduje przygotowanie przez wykonawcę dokumentacji wdrożeniowej oraz propozycji architektury systemu w celu obustronnego zatwierdzenia. Pytanie nr 10 dot. poz.12b: Czy oprogramowanie Microsoft Office 2010 Professional spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w poz. 12B.? Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak, oprogramowanie Microsoft Office 2010 Professional spełnia wymagania. Pytanie nr 11 dotyczy poz. 14B punkt (e): a) Jakim rodzajem podpisu elektronicznego mają być podpisywane dokumenty elektroniczne? b) Czy Zamawiający przewiduję użycie znacznika czasu w celu oznaczenia podpisywanych dokumentów datą pewną? Zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym - art. 7. ust. 2? Odpowiedź na pytanie nr 11: a) Dokumenty elektroniczne będą podpisywane elektronicznie za pomocą certyfikatów kwalifikowanych. b) Tak, Zamawiający przewiduje użycie znacznika czasu. Pytanie nr 12: Od jakiego wystawcy certyfikatów kwalifikowanych Zamawiający posiada certyfikaty lub zamierza nabyć? Odpowiedź na pytanie nr 12: Dostawcą posiadanych przez Zamawiającego certyfikatów UNIZETO. kwalifikowanych jest firma Pytanie nr 13: Czy połączenia do portalu wielofunkcyjnego mają być zabezpieczone protokołem SSL? 4

5 Odpowiedź na pytanie nr 13: Tak, połączenia do portalu wielofunkcyjnego mają być zabezpieczone protokołem Secure Sockets Layer. Pytanie nr 14: Czy Zamawiający posiada certyfikat SSL? Jeżeli tak to jakiego typu? Jeżeli nie, to czy certyfikat ma być dostarczony wraz z oprogramowaniem portalu wielofunkcyjnego? Czy Zamawiający może wskazać preferowany certyfikat SSL? Odpowiedź na pytanie nr 14: Dostawa certyfikatu SSL nie jest przedmiotem postępowania. Pytanie nr 15: Jaką funkcjonalność posiadają kontrolery domeny działające w środowisku informatycznym Zamawiającego; a. Windows 2003 b. Windows Odpowiedź na pytanie nr 15: Kontrolery domeny posiadają pełną funkcjonalność dla wersji Windows 2003 oraz Windows Pytanie nr 16: Czy dostęp do portalu ma być również możliwy z lokalizacji zewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób ma być zabezpieczony? Odpowiedź na pytanie nr 16: Tak, przy pomocy istniejącego rozwiązania Sonicwall. Pytanie nr 17 dotyczy pozycji 9B, punkt 2h specyfikacji: Jakie mechanizmy/systemy mają zapewnić funkcjonalność dostępu do wiadomości SMS z poziomu poczty elektronicznej? Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający wymaga zapewnienia funkcjonalności dostępu do wiadomości SMS z poziomu skrzynki pocztowej. Obowiązek zastosowania odpowiednich mechanizmów/systemów należy do oferenta. Pytanie nr 18 dotyczy pozycji 9B, Punkt 2h specyfikacji: Z jakim rodzajem systemów operacyjnych urządzeń mobilnych ma współpracować poczta elektroniczna w kontekście funkcjonalności dostępu do wiadomości SMS z poziomu poczty elektronicznej? Odpowiedź na pytanie nr 18: Zakres wsparcia dla użytkowników mobilnych został wskazany w poz. 9B/4. Pytanie nr 19 dotyczy pozycji 9B, Punkt 2h specyfikacji: Czy funkcjonalność dostępu do wiadomości SMS ma być tylko do odczytu" SMS czy również funkcjonalność kasowania SMS z poziomu poczty elektronicznej? 5

6 Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający dopuszcza zastosowanie mechanizmów zapewniających funkcjonalność tylko do odczytu. Pytanie nr 20 dotyczy pozycji 9B, punkt 2o, pozycji 13B, punkt 2b specyfikacji: Z jakim rodzajem systemów operacyjnych urządzeń mobilnych ma współpracować system komunikacji wielokanałowej w kontekście zapewnienia funkcjonalności dostępu do usług komunikacyjnych z poziomu urządzeń mobilnych? Odpowiedź na pytanie nr 20: Zakres wsparcia dla użytkowników mobilnych został wskazany w poz. 9B/4. Pytanie nr 21 dotyczy pozycji 13B, punkt 2b specyfikacji: Wymagane doprecyzowanie Producenta i wersji oprogramowania urządzeń mobilnych w kontekście zapewnienia funkcjonalności dostępu do usług komunikacyjnych z poziomu urządzeń mobilnych? Odpowiedź na pytanie nr 21: Oprogramowanie urządzeń mobilnych zostało wskazane w poz. 13B. Pytanie nr 22 dotyczy pozycji 13B, punkt 3c specyfikacji: Czy jest specyfikacja wymagań dla certyfikatu, który ma zostać użyty dla zapewnienia funkcjonalności komunikacji z darmowymi komunikatorami internetowymi? Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający nie określił specyfikacji wymagań dla certyfikatu. Minimalne wymagania zostały określone w specyfikacji. Pytanie nr 23 dotyczy pozycji 13B, Punkt 3c specyfikacji: Czy Dostawca ma zapewnić dostarczenie certyfikatu dla zapewnienia funkcjonalności komunikacji z darmowymi komunikatorami internetowymi? Odpowiedź na pytanie nr 23: Oferent ma zapewnić wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia funkcjonalności wskazanej w specyfikacji. Pytanie nr 24 dotyczy pozycji 13B, Punkt 3c specyfikacji: Jaki sposób ma być zapewniona realizacja połączeń głosowych do sieci PSTN? Odpowiedź na pytanie nr 24: System ma zapewnić funkcjonalność realizacji połączeń głosowych do i z sieci PSTN. Integracja z posiadaną infrastrukturą telekomunikacyjną nie jest przedmiotem oferty. Pytanie nr 25 dotyczy pozycji 13B, Punkt 3c specyfikacji: Jakiego rodzaju protokół ma być wykorzystywany dla zapewnienia realizacji połączeń głosowych do sieci PSTN? Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający nie wymusza zastosowania konkretnego protokołu. 6

7 Pytanie nr 26 dotyczy pozycji 13B, punkt 3c specyfikacji: Czy są wymagane jakiekolwiek warunki techniczne dla mechanizmów/systemów zapewniających realizację połączeń głosowych do sieci PSTN? Odpowiedź na pytanie nr 26: Wszelkie wymagania dotyczące funkcjonalności zostały określone w specyfikacji. Pytanie nr 27 dotyczy pozycji 13B, punkt 3c specyfikacji: Z jakim systemem ma być zapewniona realizacja funkcjonalności RCC? Odpowiedź na pytanie nr 27: Wymagana jest możliwość realizacji funkcjonalności RCC. Uruchomienie usługi nie jest przedmiotem oferty. Pytanie nr 28 dotyczy pozycji 1B/1: Czy Zamawiający zaakceptuje komputer z płytą główną: l x slot PCI (low-profile) 2 x slot PCI-E lx (low-profile) l x slot PCI-E 16x (low-profile) która oferuje większe możliwości rozbudowy niż opisywane w SIWZ? Odpowiedź na pytanie nr 28: Zestaw musi spełniać minimalne wymagania określone w poz. 1B/1. Pytanie nr 29 dotyczy pozycji 1B/14 Czy Zamawiający zaakceptuje komputer z zasilaczem o mocy 240W zapewniającym pełną funkcjonalność systemu przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej? Odpowiedź na pytanie nr 29: Zestaw musi spełniać minimalne wymagania określone w poz. 1B/14. Pytanie nr 30 dotyczy pozycji l B/14: Czy Zamawiający zaakceptuje komputer z wbudowanym systemem diagnostycznym sygnalizującym: uszkodzenie lub brak procesora, uszkodzenie zasilacza, uszkodzenie pamięci, uszkodzenie karty graficznej'? Czy Zamawiający zaakceptuje oprogramowanie producenta komputera, umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz aktualizację sterowników oraz BIOS'u Czy Zamawiający zaakceptuje wbudowaną w płytę główną technologię zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania 7

8 systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. Odpowiedź na pytanie nr 30: Zestaw musi spełniać minimalne wymagania określone w specyfikacji. Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Kołodziejska dział administracyjno-gospodarczy Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, nr tel.: (91) , (91)

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie 1. Serwer szt. 1 Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo