PODZIAŁ LOGICZNY. Zbiór Z. Zbiór A. Zbiór B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODZIAŁ LOGICZNY. Zbiór Z. Zbiór A. Zbiór B"

Transkrypt

1 Fragment książki Jarosława Strzeleckiego Logika z wyobraźnią. Wszelki uwagi merytoryczne i stylistyczne proszę kierować pod adres PODZIAŁ LOGICZNY I. DEFINICJA: Podziałem logicznym jakiegoś zbioru Z jest układ przynajmniej dwóch (np. A, B) niepustych podzbiorów zbioru Z, takich że 1. Każdy element zbioru A jest elementem zbioru Z, ale nie każdy element zbioru Z jest elementem A (inaczej mówiąc zbiór A jest podrzędny względem zbioru Z). 2. Każdy element zbioru B jest elementem zbioru Z, ale nie każdy element zbioru Z jest elementem B (inaczej mówiąc zbiór B jest podrzędny względem zbioru Z). 3. Żaden element zbioru A nie jest elementem zbioru B oraz żaden element zbioru B nie jest elementem zbioru A (inaczej mówiąc A i B nie mają żadnych wspólnych elementów). 4. Zbiory A i B zostały utworzone w oparciu o określoną zasadę podziału. 5. Suma zbiorów A i B jest zbiorem Z. Zbiór Z Zbiór A Zbiór B II. POJĘCIA dodatkowe: 1. Całość dzielona (totum divisionis): zbiór Z 2. człony podziału (membra divisonis): zbiory A, B III. UWAGI: 1. Podział logiczny może być układem większej ilości podzbiorów niż tylko dwóch (A, B, C,...). 2. Przez pojęcie nazwy możemy rozumieć jej zakres, czyli zbiór wszystkich jej desygnatów. Wówczas podział logiczny będzie podziałem logicznym określonego pojęcia - nazwy. 3. Są dwa rodzaje zasad podziału: a) według cech sprzecznych (np. biały niebiały, parzysta nieparzysta, polski niepolski, śmiertelny nieśmiertelny, pijany niepijany). Podział taki nazywamy dychotomicznym albo dwudzielnym. b) według modyfikacji wybranej cechy (np. Wybraną cechą niech będzie kolor ludzkiej skóry. Jej modyfikacjami są różne kolory, zatem podział logiczny zbioru ludzi ze względu na kolor skóry jest następujący: biali, czarni, żółci, czerwoni). Podział taki nazywamy wieloczłonowym.

2 4. Formalnymi warunkami poprawności podziału logicznego są: a) warunek jedyności zasady podział posiada tylko jedną zasadę podziału (por. I.4.), b) warunek rozłączności członów podziału człony podziału nie mają żadnego wspólnego elementu (por. I.3), c) warunek zupełności suma członów podziały jest równa całości dzielonej (por. I.5.). IV. Przykłady. Mamy następujący zbiór przedmiotów o nazwie Żółty Zbiór: Dokonajmy na nim różnych podziałów logicznych. IV.I Poprawne podziały logiczne. Przypadek I. Całością dzieloną jest Żółty Zbiór. Zasadą podziału niech będzie układ cech sprzecznych: być trójkątem niebyć trójkątem. Wówczas mamy do czynienia z podziałem dychotomicznym, czyli dwudzielnym. Nasz Żółty Zbiór będzie posiadał dwa podzbiory: zbiór trójkątów oraz zbiór pozostałych figur. Oto graficzne przedstawienie tego podziału: Sprawdźmy, czy podział taki spełnia formalne warunki poprawności. Czy przyjęliśmy tylko jedną zasadę podziału? Tak. Jest nią zasada bycia trójkątem. Czy człony podziału są względem siebie rozłączne? Tak. Żaden element zbioru trójkątów nie jest elementem drugiego zbioru i na odwrót. Czy suma zbioru trójkątów i zbioru pozostałych figur jest równa Zbiorowi Żółtemu? Tak. Żółty Zbiór składa się z trzech trójkątów, trzech prostokątów, trzech okręgów. Z tych samych elementów składa się zbiór będący sumą zbiorów trójkątów i pozostałych figur. Przypadek II. Tym razem podzielimy Żółty Zbiór według modyfikacji pewnej cechy. Będzie nią kolor. Powinniśmy uzyskał podział wieloczłonowy. Członami podziału będą zbiory: figur niebieskich, czerwonych, zielonych. Oto on:

3 I tym razem podział logiczny jest poprawny formalnie. Został przeprowadzony ze względu na jedną tylko zasadę podziału (kolor). Człony podziału nie posiadają wspólnych desygnatów. Suma członów podziału równa jest Zbiorowi Żółtemu. Przypadek III. Oto graficzna reprezentacja logicznego podziału dokonanego na Żółtym Zbiorze A C B Członami podziału są zbiory A, B, C. Według jakiej zasady przeprowadzono w tym przypadku podział logiczny? Z pewnością jest to podział wieloczłonowy, a więc jego fundamentum divisionis (zasadą podziału) jest modyfikacja pewnej cechy. Jest nią, jak łatwo można się domyśleć, wielkość powierzchni danej figury. Elementami zbioru A są figury o największej powierzchni. Do zbioru B należą wszystkie figury o średniej powierzchni, a zbiór C stanowią figury o najmniejszej powierzchni. Zbiory A, B, C wykluczają się (spełniony warunek rozłączności). Ich suma jest równa Żółtemu Zbiorowi (spełniony warunek zupełności). IV.II Niepoprawne podziały logiczne. Tym razem rozpatrzmy przypadki niepoprawnych podziałów logicznych. Stwórzmy zbiór o nazwie Bohaterowie Bajek: Przypadek I. Zasadą podziału jest modyfikacja cechy być zwierzęciem (być przedstawicielem jakiegoś gatunku zwierzęcia). Chcemy zatem dokonać podziału wieloczłonowego. Przyjmijmy, że zakres nazwy człowiek wyklucza się z zakresem nazwy zwierzę, czyli że żaden człowiek nie jest zwierzęciem i żadne zwierzę nie jest człowiekiem. Wówczas zbiór wyglądałby następująco:

4 Spełniliśmy warunek jedyności zasady podziału. Nie naruszyliśmy również zasady rozłączności członów podziału, ponieważ żadne ze zwierząt nie należy do przynajmniej dwóch różnych podzbiorów zbioru Bohaterowie Bajek, czyli że każde zwierze jest przedstawicielem co najwyżej jednego gatunku. Niestety suma członów podziału nie jest równa całości dzielonej, tzn. że przeprowadzony podział logiczny jest niezgodny z warunkiem zupełności. Przypadek II. Spróbujemy dokonać takiego podziału logicznego, aby naruszona została zasada rozłączności członów podziału. Musimy zatem znaleźć taką zasadę podziału, w wyniku której pewne elementy zbioru Bohaterowie Bajek zostaną przypisani do więcej niż tylko jednego członu podziału. Niech fundamentum divisionis będzie pochodzenie (narodowość) bohatera. Całość dzielona wygląda następująco: Reksio i Miś Uszatek należą do zbioru polskich postaci bajkowych. Dziewczynka z zapałkami wywodzi się z Danii. Nemo jest bohaterem wymyślonym przez Amerykanów. Pinokio jest narodowości włoskiej. Problematyczna jest postać Kopciuszka. Może ona wywodzić się z Egiptu, Grecji, Rzymu, Chin, Francji lub Niemczech. Przypadek III. Przyjrzyjmy się naszemu zbiorowi Bohaterów Bajek: A C B Elementami zbiór A są bohaterowie, których przygody przyniosły największe zyski w Polsce. (Oczywiście tylko zakładamy, że tak jest!!). Zbiór B składa się z ulubionych bohaterów Jasia Kowalskiego, zaś zbiór C stanowią postaci, których dzieci boją się najbardziej (Nie jest to prawdą, ale ze względów dydaktycznych, uznajmy, że faktycznie tak jest). Nie mamy tutaj do czynienia z żadnym podziałem logicznym, ponieważ wszystkie zbiory (A, B, C) zostały wyróżniowe na podstawie innej zasady, a każdy podział logiczny posiada tylko jeden fundamentum divisionis.

5 KWALIFIKACJA I. DEFINICJA KWALIFIKACJA jest to uznanie, że jakiś przedmiot należy do wyróżnionego zbioru. II. UWAGI Zakres nazwy stanowi zbiór jej wszystkich desygnatów, zatem kwalifikacja może być utożsamiona z rozstrzygnięciem, czy jakiś przedmiot jest albo nie jest desygnatem danej nazwy. III. Przykład Mamy następujący przedmiot: Naszym zadaniem jest zakwalifikować go do właściwego zbioru zwierząt. Na przykład do takiego: Tygrysek należy do zbioru tygrysów. Zakresem nazwy jest zbiór jej wszystkich desygnatów, zatem dokonując kwalifikacji rozstrzygnęliśmy, że Tygrysek jest desygnatem nazwy tygrys. ANALIZA PRZEDMIOTU I. DEFINICJE ANALIZA PRZEDMOTU jest to wyodrębnienie w przedmiocie jego części. Składnik jest to samodzielna część przedmiotu. Własność jest to niesamodzielna część przedmiotu. PARTYCJA jest to wyodrębnienie w przedmiocie jego składników, czyli części samodzielnych. STRATYFIKACJA jest to wyodrębnienie w przedmiocie jego własności, czyli części niesamodzielnych. II. UWAGI 1. Partycja może być operacją realną (np. realną partycją na oknie byłoby faktyczne oddzielenie szyby od ram, wykręcenie klamek, zawiasów)

6 lub mentalną (np. tylko w myślach oddzielam od siebie szyby, ramę okna, klamki, zawiasy). 2. Stratyfikacja jest zawsze operacją mentalną. 3. Partycję i stratyfikację można przeprowadzać zarówno na zbiorach jak i na indywiduach. 4. Różnica między definicją nominalną a analizą przedmiotu jest taka, że w definicji nominalnej podawane jest znaczenie definiowanego wyrażenia (metajęzyk), a w analizie przedmiotu wyodrębniane są części przedmiotu (język przedmiotowy). 5. Różnica między definicją realną a analizą przedmiotu jest taka, że w definicji realnej podawana jest jednoznaczna charakterystyka przedmiotu (język przedmiotowy), a nie są wyodrębniane części przedmiotu (język przedmiotowy). III. Przykład I SOKRATES Mentalną partycją jest wyodrębnienie nosa, oczu, brody, łysiny. Gdybyśmy wzięli młotek i stukając nim w nos, oczy, brodę, łysinę, odłupalibyśmy te części, wówczas dokonalibyśmy partycji realnej. Stratyfikacja Sokratesa (mówiąc dokładniej popiersia Sokratesa) polegałaby na wyodrębnieniu własności twarzy Sokratesa, a więc: brzydka twarz, jajowata głowa, kartoflany nos itp..

Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego

Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Praca magisterska Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego Aleksander Pohl Kierunek: Informatyka Nr

Bardziej szczegółowo

Związki między składnikami w zdaniu polskim

Związki między składnikami w zdaniu polskim P i o t r Ż m i g r o d z k i Związki między składnikami w zdaniu polskim Wstę pne ustalenia terminologiczne Wtytule niniejszego tekstu zostały użyte przynajmniej dwa wyrazy, które, choć funkcjonują również

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i wiedza. W stronę holistycznych teorii znaczenia.

Znaczenie i wiedza. W stronę holistycznych teorii znaczenia. Janusz Maciaszek Uniwersytet Łódzki Katedra Logiki i Metodologii Nauk Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18 e-mail: januszm@uni.lodz.pl Znaczenie i wiedza. W stronę holistycznych teorii znaczenia. Dziedzictwo Arystolelesa

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Pojęcie gry, gry macierzowe: dominacje i punkty siodłowe

Temat 1: Pojęcie gry, gry macierzowe: dominacje i punkty siodłowe Temat 1: Pojęcie gry, gry macierzowe: dominacje i punkty siodłowe Teorię gier można określić jako teorię podejmowania decyzji w szczególnych warunkach. Zajmuje się ona logiczną analizą sytuacji konfliktu

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

DENOTO WANIĘ. Jakiś człowiek", pewien człowiek", jakiś mężczyzna", pewien mężczyzna".

DENOTO WANIĘ. Jakiś człowiek, pewien człowiek, jakiś mężczyzna, pewien mężczyzna. Bertrand Russell DENOTO WANIĘ Przez zwrot denotujący" rozumiem taki zwrot, jak każdy z poniższych: a man" x, some man" 2, any man" 3, all men" 4, the present King of England" 5, the present King of France"

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model danych

Relacyjny model danych Relacyjny model danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 2 (1) 1 Plan wykładu Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Oganiczenia integralnościowe BD wykład 2 (2) W ramach drugiego

Bardziej szczegółowo

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ /manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ Aleksandra Derra Język i jego problematyczne właściwości w teorii Noama Chomsky ego

Bardziej szczegółowo

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY ARTYKUŁY ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE XVII / 1995, s. 49 61 Jerzy GOŁOSZ CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY WSTĘP Celem niniejszej pracy jest próba analizy związku, jaki łączy między sobą czas i przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

LICZBA JAKO KATEGORIA GRAMATYCZNA I POJĘCIOWA

LICZBA JAKO KATEGORIA GRAMATYCZNA I POJĘCIOWA Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 124 (2007) Instytut Filologii Angielskiej LICZBA JAKO KATEGORIA GRAMATYCZNA I POJĘCIOWA 1. Liczba jako podstawa oceny ilościowej Liczba jest podstawą

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Życiowe problemy czyli o tym, co dla biologa najważniejsze

Życiowe problemy czyli o tym, co dla biologa najważniejsze Martyna Krzykawska Semina Nr 7 Scientiarum 2008 Życiowe problemy czyli o tym, co dla biologa najważniejsze Problem definicji życia towarzyszy biologii od jej początku. Można nawet postawić tezę, iż biologia

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

XII.1.1. Liczby, liczby

XII.1.1. Liczby, liczby XII.1. Fiki-miki matematyki Matematyka zaliczana jest do najbardziej ścisłych objawień homo sapiens. Z tego też względu, swego czasu matematykę intronizowano nawet na Królową Nauk. Należy jednak uwzględniać,

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli

Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli Tadeusz Ciecierski Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli W roku 2001 wydawana od przeszło pięćdziesięciu lat przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe seria Biblioteka Klasyków Filozofii wzbogaciła

Bardziej szczegółowo

Grupy. Permutacje 1. (G2) istnieje element jednostkowy (lub neutralny), tzn. taki element e G, że dla dowolnego a G zachodzi.

Grupy. Permutacje 1. (G2) istnieje element jednostkowy (lub neutralny), tzn. taki element e G, że dla dowolnego a G zachodzi. Grupy. Permutacje 1 1 Definicja grupy Niech G będzie zbiorem. Działaniem na zbiorze G nazywamy odwzorowanie (oznaczane, jak mnożenie, przez ) przyporządkowujące każdej parze uporządkowanej (a, b) G G element

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo