Zależność cech (wersja 1.01)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zależność cech (wersja 1.01)"

Transkrypt

1 KRZYSZTOF SZYMANEK Zależność cech (wersja 1.01) 1. Wprowadzenie Często na podstawie wiedzy, że jakiś przedmiot posiada określoną cechę A możemy wnioskować, że z całą pewnością posiada on też pewną inną cechę B - albo że cechy tej nie posiada. Na przykład z faktu, że X posiada cechę bycia inżynierem możemy wnioskować, że X ma wyższe wykształcenie; z tego zaś, że X jest kawalerem wnioskujemy, że X nie jest żonaty. Wnioskowania powyższe zawdzięczają swoją pewność temu, że zbiór inżynierów zawiera się w zbiorze osób wykształconych, zaś zbiór kawalerów jest rozłączny ze zbiorem żonatych. Zapytajmy teraz, czy stwierdzony fakt, że X jest dorosłym Polakiem pozwala na wyciągnięcie wniosku, że X zna język polski? Wnioskowanie takie robi wrażenie rozsądnego, jednakże musimy zauważyć, że nie jest ono całkowicie pewne. Zbiór dorosłych Polaków nie zawiera się bowiem w zbiorze osób znających język polski. Pewna niewielka część osób dorosłych narodowości polskiej nie zna języka polskiego. Jest to część tak drobna, że wnioskowanie, o którym mowa, jest w zwykłych warunkach rozsądne, choć nieco ryzykowne. Jeszcze bardziej ryzykowne jest na podstawie tego, że X jest kawalerem wnioskowanie, że X ma mniej niż 30 lat. Bardzo często związek między cechami nie pozwala wprawdzie na rozsądne wnioskowanie o jednej na podstawie drugiej, lecz mimo to posiadanie jednej z nich zwiększa lub zmniejsza prawdopodobieństwo posiadania drugiej. Mówimy wtedy o statystycznej zależności cech. Zależność zachodzi np. między byciem głodnym i byciem biednym, byciem ptakiem i byciem zwierzęciem fruwającym. Mówimy o zależności pozytywnej (zbieżność) albo negatywnej (rozbieżność). Negatywna zależność zachodzi np. między byciem miłośnikiem piłki nożnej i byciem kobietą, albo między byciem substancją smaczną i byciem lekarstwem.

2 2 w w w. s z y m a n e k. o r g A B A B rys. 1 rys. 2 Zależność może być słabsza, lub silniejsza. Najsilniejsza jest wtedy, gdy jedna z cech wynika z drugiej (por. rys. 1) lub cechy się wykluczają (por. rys. 2). Na ogół cechy wchodzą w związek ilustrowany rysunkiem 3. A B rys. 3 w tym wypadku pewne przedmioty mają cechy A i B, niektóre inne mają cechę A a nie mają cechy B, niektóre przedmioty mające cechę B nie mają cechy A. 2. Definicje Populacją nazywamy rozważany przez nas zbiór elementów mogących mieć cechy A oraz B. Populacją może być np. zbiór wszystkich Polaków, zbiór drzew na jakimś terenie, zbiór możliwych wyników jakiegoś doświadczenia. Jeśli element nie posiada cechy A, to posiada cechę nie-a, którą notujemy A. Podobnie B oznacza nieposiadanie cechy B. Cechy identyfikować będziemy ze zbiorami elementów. Np. cecha bycia Polakiem to dla nas zbiór Polaków. Cecha bycia nie-polakiem to zbiór wszystkich elementów populacji nie będących Polakami. Przypuśćmy, że populacja liczy N elementów, z których każdy może posiadać cechę A lub cechę B. Dane o liczbie elementów posiadających te cechy przedstawia tabelka:

3 3 w w w. s z y m a n e k. o r g A A B a b B c d TABELKA 1 Z tabelki tej odczytujemy, że: (i) a elementów posiada obie cechy A i B (ii) b elementów posiada cechę B, ale nie A (iii) c elementów posiada cechę A, ale nie B (iv) d elementów nie posiada ani cechy A, ani B Oczywiście a+b+c+d = N Odnotujmy też, że: (*) b = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy B A (**) c =0 wtedy i tylko wtedy, gdy A B (***) a =0 wtedy i tylko wtedy, gdy A)(B (****) d = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy A B (B A) Wygodne jest stosowanie tabelki, w której w dodatkowej kolumnie i dodatkowym wierszu (oznaczone przez RAZEM) wpisane są wartości łączne: A A RAZEM B a b a+b B c d c+d RAZEM a+c b+d N TABELKA 2 Wszystkich elementów posiadających cechę B jest a + b, wszystkich elementów nie posiadających cechy B jest c + d. Wszystkich elementów posiadających cechę A jest a + c, wszystkich elementów nie posiadających cechy A jest b + d.

4 4 w w w. s z y m a n e k. o r g Przykład Zbadano zarobki oraz wykształcenie 150 pracowników pewnej firmy (ta grupa stanowi więc populację). Wszystkich podzielono według kryterium osiągania zarobków wyższych niż średnia krajowa (S) i posiadania wyższego wykształcenia (W). Wyniki zestawiono w następującej tabelce: S S RAZEM W W RAZEM TABELKA 3 Z powyższych danych wynika, że osób zarabiających powyżej średniej krajowej jest w całej populacji 30/160 czyli ok. 19%. Jednak w grupie osób posiadających wyższe wykształcenie (40 osób) zarabia powyżej średniej krajowej 10 osób, czyli 25%. Jeśli o jakiejś osobie wiemy tylko tyle, że pracuje w badanej firmie, to szansę, że zarabia ona powyżej średniej krajowej ocenimy na ok. 19%. Jeśli jednak wiemy dodatkowo, że osoba ta posiada ona wyższe wykształcenie, to szansa ta rośnie do 25%. Dlatego właśnie uznajemy cechy W i S za cechy statystycznie zależne. Ogólnie, mając tabelkę: powiemy, że: A A RAZEM B a b a+b B c d c+d RAZEM a+c b+d N TABELKA 4 (i) cechy A i B są zbieżne, gdy zachodzi: (*) (ii) cechy A i B są rozbieżne, gdy zachodzi:

5 5 w w w. s z y m a n e k. o r g (**) (iii) cechy A i B są niezależne, gdy: (***) Mniej formalnie, cechy A i B są zbieżne (rozbieżne) gdy pośród elementów posiadających cechę A jest większy (mniejszy) procent elementów posiadających cechę B niż w całości populacji. Cechy A i B są niezależne, jeśli odpowiednie odsetki są równe. Zależność statystyczną można też wyrazić w następujący sposób. Cecha A jest zbieżna z B, gdy pośród elementów mających cechę A jest większy procent elementów mających cechę B niż pośród elementów nie mających cechy B. W istocie warunek (*) można zastąpić przez warunek równoważny: Warunek (**) można zastąpić przez: a warunek (***) przez: Przykłady Można się spodziewać, że w populacji obywateli Polski następujące cechy są zbieżne: (a) posiadania wyższego wykształcenia i znajomości języka angielskiego (b) bycia sławnym aktorem i bycia osobą wielokrotnie rozwiedzioną (c) bycia bogatym i bycia po czterdziestce Można się spodziewać, że w populacji obywateli Polski następujące cechy są rozbieżne: (a) głosowanie na partię rolników i bycie mieszkańcem dużego miasta (b) bycie chorym i bycie szczęśliwym (c) bycie księdzem i popieranie prawa do eutanazji

6 6 w w w. s z y m a n e k. o r g Przykładowe cechy niezależne (bliskie niezależności - por. następny rozdział) to: (a) bycie mężczyzną i bycie urodzonym w środę (b) posiadanie rodzeństwa i bycie kobietą (c) bycie inteligentnym i mieszkanie w pobliżu jeziora 3. Siła związku między cechami Jest intuicyjnie jasne, że cechy mogą związane silniej albo słabiej. Cechy bycia kierowcą zawodowym i bycia mężczyzną na pewno są niewątpliwie silniej zbieżne niż cechy bycia palaczem tytoniu i bycia mężczyzną. Odsetek mężczyzn pośród kierowców zawodowych jest bliski 100% podczas gdy wśród palaczy jest to ok. 70%. Zwróćmy też uwagę na to, że gdyby wykonać odpowiednie obliczenia, to cechy bycia mężczyzną i bycia urodzonym w środę okazałyby się nie tyle niezależne, co prawie niezależne. Trudno bowiem oczekiwać, by obliczone wielkości oraz były równe co do piątego miejsca po przecinku. Poniżej wprowadzimy miarę siły związku pomiędzy cechami. Rozpatrzmy znowu tabelkę: A A RAZEM B a b a+b B c d c+d RAZEM a+c b+d N TABELKA 5 O związku między cechami A i B decydują wielkości oraz. Im bardziej jedna przewyższa drugą, tym silniejszy związek między cechami. Wygodnie jest zastosowanie ilorazu tych liczb jako miary, o którą chodzi. = Wprowadzamy współczynnik szans (odds ratio) OR(A, B) za pomocą wzoru:

7 7 w w w. s z y m a n e k. o r g OR(A, B) = rozpatrujemy wyłącznie przypadki, gdy ad 0 lub bc 0. Jeśli bc = 0, to przyjmujemy OR(A, B) =. Współczynnik szans ma następujące własności: (OR1) 0 OR(A, B) (OR2) jeśli OR(A, B) < 1 to cechy A i B są rozbieżne (OR3) jeśli OR(A, B) > 1 to cechy A i B są zbieżne (OR4) jeśli OR(A, B) = 1 to cechy A i B są niezależne (OR5) jeśli OR(A, B) = 0 to B A lub ( B) A (OR6) jeśli OR(A, B) = to A B lub B A (OR7) OR(A, B) = OR(A, B ) = Ćwiczenie 1 Podać wzór na OR(B, A), OR(A, B), OR(A, B ), OR(A, B ) Ćwiczenie 2 Zaobserwować, że OR(A, B) = OR(B, A). Ćwiczenie 3 Na podstawie uzyskanych w poprzednich ćwiczeniach wzorów zauważyć, że: (i) jeśli A jest zbieżne z B, to B jest zbieżne z A (ii) jeśli A jest rozbieżne z B, to B jest rozbieżne z A (iii) jeśli A jest niezależne od B, to B jest niezależne od A (iv) jeśli A jest zbieżne z B, to A jest rozbieżne z B (v) związek między A i B jest zawsze ten sam, co między A oraz B

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykzrzystaniem metzdy EWD w ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Wynik Jakości od A do Z

Wynik Jakości od A do Z Wynik Jakości od A do Z Krótki przewodnik dla reklamodawców Google AdWords By Przemysław Modrzewski AdWords Certified Trainer www.marketinglab.pl Drogi czytelniku, Ciszę się, że skorzystałeś z możliwości

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna Łodzi

Sytuacja demograficzna Łodzi Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Sytuacja demograficzna Łodzi Przygotowano w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW

USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2008 Bogusław GUZIK* USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW W artykule opisano metodę ustalania

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Odejmowanie ułamków i liczb mieszanych o różnych mianownikach

Odejmowanie ułamków i liczb mieszanych o różnych mianownikach Przedmowa Odejmowanie ułamków i liczb mieszanych o różnych mianownikach To opracowanie jest napisane z myślą o uczniach klas 4 szkół podstawowych którzy po raz pierwszy spotykają się z odejmowaniem ułamków

Bardziej szczegółowo