Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW"

Transkrypt

1 Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW 1

2 Wykład 2 Teoria wymiany międzynarodowej z lotu ptaka Koszt alternatywny i przewaga komparatywna Gospodarka według modelu Ricardo Krzywa możliwości produkcyjnych i równowaga autarkiczna Wymiana w modelu Ricardo i korzyści z handlu Płace a handel Koszty transportu i dobra nie podlegające wymianie Empiryczna weryfikacja modelu Ricardo 2

3 Z czego wynika handel międzynarodowy? Kraje różnią się od siebie. technologią. wyposażeniem w czynniki produkcji W związku z tym ceny tych samych dóbr w różnych krajach są różne (przewaga Model Ricardo Model Heckscherakomparatywna) motyw dla handlu (wykład Ohlina (następny dzisiejszy, wykład, rozdział 3) rozdział 4-5) Im bardziej kraje się różnią, tym większe możliwości wymiany i korzyści z handlu Handel wynika z innych przyczyn, takich jak rosnący korzyści skali produkcji, zamiłowanie konsumentów do różnorodności, a cena nie jest czynnikiem decydującym Nowe teorie handlu (kolejny wykład, rozdział 6) Im bardziej kraje są do siebie podobne, tym większe możliwości wymiany i korzyści z handlu 3

4 Przewaga względna i koszt alternatywny Model Ricardo kojarzony jest najczęściej z pojęciem przewagi względnej (komparatywnej) oraz związanym z nią kosztem alternatywnym Laureat Nagrody Nobla Paul Samuelson został kiedyś zapytany, przez matematyka Stanislawa Ulama, jakie jest twierdzenie wykorzystywane w naukach społecznych, które jest jednocześnie prawdziwe, ale nie jest trywialne. Samuelson odpowiedział: Koncepcja przewagi komparatywnej That it is logically true need not be argued before a mathematician; that it is not trivial is attested by the thousands of important and intelligent men who have never been able to grasp the doctrine for themselves or to believe it after it was explained to them. 5

5 Koszt alternatywny Zawsze, kiedy jesteśmy dokonujemy wyboru spośród różnych dóbr rzadkich ponosimy koszt alternatywny Kosztem alternatywnym związanym z podjęciem określonej decyzji jest wartość najlepszego z dostępnych rozwiązań alternatywnych: Koszt alternatywny zjedzenia zupy pomidorowej na obiad nie zjem ogórkowej, a z pomidorów, które wrzucę do zupy nie zrobię sałatki Koszt alternatywny pójścia do kina w sobotnie popołudnie nie pójdę na spacer, nie będę cieszyć się tymi wszystkimi rzeczami, jakie mogłabym nabyć za 25 złotych Koszt alternatywny podjęcia pracy zawodowej w tym czasie mogłabym zająć się domem, leniuchować etc. aktywizując się na rynku pracy tracę te możliwości Koszt alternatywny założenia własnej firmy w tym czasie mogłabym pracować u kogoś (najemnie) zakładając własną firmę tracę ten dochód Koszt alternatywny trzymania 500 zł w portfelu gdybym trzymał je w banku w ciągu roku zarobiłabym 20 zł odsetek kosztem tej decyzji jest utrata tych 20 złotych 6

6 Koszt alternatywny na poziomie gospodarki Jednym z obszarów, gdzie pojawia się problem kosztu alternatywnego jest wybór struktury produkcji w gospodarce: w jaką produkcję zaangażować dostępne zasoby rzadkie Na przykład: załóżmy, iż gospodarka dysponuje pewnym zasobem siły roboczej; pracownicy mogą pracować albo przy produkcji róż albo przy produkcji komputerów Kosztem alternatywnym produkcji komputera jest liczba róż, która nie została wyprodukowana, w związku z tym, że wyprodukowany został komputer Kosztem alternatywnym produkcji róży jest liczba komputerów, która nie została wyprodukowana, w związku z tym, że wyprodukowana została róża Stoimy przed wyborem: ile róż, a ile komputerów produkować przy ograniczonych zasobach siły roboczej 7

7 Koszt alternatywny: przykład liczbowy Załóżmy, że w USA 10 milionów róż może zostać wyprodukowane przy użyciu tych samych nakładów, co 100 tysięcy komputerów Załóżmy, że w Ekwadorze 10 milionów róż może zostać wyprodukowane przy użyciu tych samych nakładów, co 30 tysięcy komputerów Czyli pracownicy w Ekwadorze są mniej wydajni (w ujęciu względnym) w produkcji komputerów niż pracownicy w USA Jaki jest koszt alternatywny produkcji róż w Ekwadorze? 8

8 Koszt alternatywny: przykład liczbowy, ciąg dalszy Ekwador ma niższy koszt alternatywny produkcji róż Ekwador może wyprodukować 10 milionów róż, tracąc przy tym możliwość wyprodukowania 30 tysięcy komputerów USA mogą wyprodukować 10 milionów róż, tracąc przy tym możliwość wyprodukowania 100 tysięcy komputerów 9

9 Koszt alternatywny: przykład liczbowy, ciąg dalszy USA mają niższy koszt alternatywny produkcji komputerów Ekwador może wyprodukować 30 tysięcy komputerów zamiast 10 milionów róż, zaś USA mogą wyprodukować 100 tysięcy komputerów zamiast 10 milionów róż, a zatem: Kosztem alternatywnym wyprodukowania 30 tys. komputerów w Ekwadorze jest 10 milionów róż, a w USA 3 miliony róż: 100 tys. komputerów = 10 mln róż 30 tys. komputerów = x mln róż x = 3 10

10 Przewaga komparatywna Kraj ma przewagę komparatywną w wytwarzaniu tego dobra, przy produkcji którego ma niższy koszt alternatywny niż drugi kraj Kraj, który ma przewagę komparatywną w produkcji jakiegoś dobra, wykorzystuje posiadane zasoby w sposób najbardziej wydajny, kiedy wytwarza dobro, w którym ma przewagę komparatywną 11

11 Koszt alternatywny a przewaga komparatywna USA mają przewagę komparatywną w produkcji komputerów: używają swoich zasobów bardziej efektywnie przy wytwarzaniu komputerów, w porównaniu do róż Ekwador ma przewagę komparatywną w produkcji róż: używają swoich zasobów bardziej efektywnie przy wytwarzaniu róż, w porównaniu do komputerów Załóżmy, że początkowo Ekwador produkuje komputery, a USA róża, zaś konsumenci w obu krajach chcą kupować zarówno komputery, jak i róże Co można zrobić, aby poprawić ich dobrobyt? 12

12 Przewaga komparatywna a wymiana Miliony róż Tysiące komputerów USA Ekwador Ogółem

13 Przewaga komparatywna a wymiana Ten prosty przykład pokazuje, że kiedy kraje specjalizują się w produkcji dóbr, w których mają przewagę komparatywną, więcej (w sumie, w skali świata) może być wytwarzane (przy tych samym zasobach), a tym samym - konsumowane Początkowo światowa konsumpcja róż wynosiła 10 mln, a komputerów 30 tys. Dzięki specjalizacji w produkcji dóbr, w których kraje mają przewagę komparatywną, nadal mają możliwość konsumpcji 10 mln róż, ale jednocześnie mogą kupować 100 tys. komputerów, czyli o 70 tys. więcej niż wyjściowo 3-14

14 Model Ricardo Prosty przykład dotyczący róż i komputerów wyjaśnia intuicje, jaka stoi za modelem Ricardo Nieco sformalizujemy ten model pełen model Ricardo 15

15 Model Ricardo - założenia 1. Świat składa się z dwóch krajów: Kraju i Zagranicy. 2. Jedynym czynnikiem produkcji w obu krajach jest praca. 3. Podaż pracy w każdym kraju jest stała (oznaczamy ją jako L) 4. Istnieją dwa dobra: ser (c) i wino (w) oba są produkowane i konsumenci chcą oba konsumować. 5. W gospodarce panuje doskonała konkurencja: zarówno na rynku dóbr (=> cena jest równa kosztom produkcji), jak i na rynku pracy (płaca jest równa produktywności pracownika). 6. Siła robocza jest w pełni mobilna (pracownicy mogą wybierać, gdzie chcą pracować, co znaczy, że pójdą pracować tam, gdzie oferowana jest im wyższa płaca). 7. Pracownicy nie mogą przenosić się między krajami (praca jest niemobilna). 8. Produktywność pracy różni się między krajami (na skutek różnic w posiadanej technologii). 16

16 Model Ricardo: technologia Ponieważ produktywność pracy jest stała, technologię produkcji w każdym z krajów możemy opisać za pomocą jednostkowego nakładu pracy, czyli liczby godzin potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu a LW to jednostkowy nakład pracy w produkcji wina w Kraju. Na przykład: jeśli a LW = 2, to znaczy, że wyprodukowanie litra wina w Kraju zabiera 2 godziny pracy a LC to jednostkowy nakład pracy w produkcji sera w Kraju. Na przykład: jeśli a LC = 1, to znaczy, że wyprodukowanie kg sera w Kraju zabiera 1 godzinę pracy Wysoki jednostkowy nakład pracy oznacza niską produktywność pracy 17

17 PPF w ujęciu graficznym 18

18 Możliwości produkcyjne Granica możliwości produkcyjnych gospodarki (PPF) pokazuje maksymalną wielkość produkcji, która może zostać wytworzona przy danym zasobie czynników produkcji Przyjmijmy, że Q C oznacza wielkość produkcji sera, zaś Q W oznacza wielkość produkcji wina, wówczas granica możliwości produkcyjnych tej gospodarki może zostać opisana równaniem: a LC Q C + a LW Q W = L Całkowity zasób pracy Jednostkowy nakład pracy w produkcji sera Wielkość produkcji sera Jednostkowy nakład pracy w produkcji wina Wielkość produkcji wina 19

19 Możliwości produkcyjne Q C = L/a LC kiedy Q W = 0 Q W = L/a LW kiedy Q C = 0 a LC Q C + a LW Q W = L Q W = L/a LW (a LC /a LW )Q C : równanie PPF, której nachylenie jest równe: (a LC /a LW ) 20

20 Możliwości produkcyjne Wyprodukowanie dodatkowego kilograma sera wymaga a LC godzin pracy Każda godzina poświęcona produkcji sera, mogłaby zostać przeznaczona na produkcję wina. W ciągu tej godziny można wyprodukować: (1/a LW ) litrów wina Na przykład jedna godzina pracy przeniesiona do produkcji sera mogłaby oznaczać produkcję 1/2 litra wina Wybór wiąże się ze spadkiem wielkości produkcji wina towarzyszącym wzrostowi produkcji sera : a LC /a LW Przy pełnym wykorzystaniu czynnika produkcji, koszt alternatywny produkcji kilograma sera to liczba litrów wina, o ile spada jego produkcja: (a LC /a LW ) Przy pełnym wykorzystaniu czynnika produkcji, koszt alternatywny jest równy bezwzględnej wartości nachylenia PPF i jest stały (ponieważ PPF jest linią prostą) 21

21 Możliwości produkcyjne Ogólnie wielkość krajowej produkcji jest dana: a LC Q C + a LW Q W L Nierówność ta opisuje, co gospodarka MOŻE wytwarzać. Aby stwierdzić, co faktycznie wytwarza konieczne jest określenie cen dóbr. 22

22 Produkcja, ceny i płace Niech P C będzie ceną sera, zaś P W ceną wina Ponieważ założyliśmy występowanie doskonałej konkurencji: Godzinowa stawka płacy przy produkcji sera równa jest rynkowej wartości sera wytwarzanego w ciągu godziny: P c /a LC Godzinowa stawka płacy przy produkcji wina równa jest rynkowej wartości wina wytwarzanego w ciągu godziny: P W /a LW Ponieważ pracownicy lubią wysokie płace, zatrudnią się w tym sektorze, który oferuje wyższe wynagrodzenia 23

23 Produkcja, ceny i płace Kiedy P C /a LC > P W /a LW pracownicy chcą pracować tylko przy produkcji sera Kiedy P C /P W > a LC /a LW produkowany będzie tylko ser Gospodarka specjalizuje się w produkcji sera, jeśli relacja ceny sera do ceny wina (względna cena sera) jest wyższa od kosztu alternatywnego produkcji sera Kiedy P C /a LC < P W /a LW pracownicy chcą pracować tylko przy produkcji wina Kiedy P C /P W < a LC /a LW produkowane będzie tylko wino. Kiedy P W /P C > a LW /a LC produkowane będzie tylko wino. Gospodarka specjalizuje się w produkcji wina, jeśli relacja ceny wina do ceny sera (względna cena wina) jest wyższa od kosztu alternatywnego produkcji wina 24

24 Relacja cen rynkowych w autarkii Kiedy w gospodarce zamkniętej konsumenci chcą konsumować oba dobra, cena względna musi się tak dostosować, aby płace były identyczne w obu sektorach (wytwarzający ser i wino): Kiedy P C /a LC = P W /a LW pracownikom jest wszystko jedno, gdzie pracują, a zatem wytwarzane są oba dobra P C /P W = a LC /a LW W autarkii ma miejsce produkcja (i konsumpcja) obu dóbr tylko wtedy, gdy cena względna dobra jest równa kosztowi alternatywnemu jego produkcji Ile konkretnie będzie produkowane którego dobra zależy od preferencji konsumentów 3-25

25 Równowaga autarkiczna Q w L/a LW (1-α)L/a LW A αl/a LC L/a LC Q C 26

26 Handel w modelu Ricardo Załóżmy, że Kraj ma przewagę komparatywną w produkcji sera: jego koszt alternatywny produkcji sera jest niższy niż zagranicą: a LC /a LW < a * LC /a * LW Kiedy Kraj zwiększa produkcję sera, zmniejsza produkcję wina o mniej niż Zagranicą, gdyż krajowy jednostkowy nakład pracy w produkcji sera jest niski w porównaniu z nakładem w produkcji wina. gdzie * oznacza zmienne odnoszące się do Zagranicy 3-27

27 Handel w modelu Ricardo Załóżmy, że Kraj jest bardziej wydajny od Zagranicy zarówno w produkcji wina, jak i sera Mówimy wówczas, że ma absolutną przewagę w produkcji obu dóbr: jednostkowe nakłady pracy zarówno w produkcji wina, jak i sera są niższe w Kraju niż Zagranicą: a LC < a * LC and a LW < a * LW Kraj może być bardziej wydajny w produkcji obu dóbr, ale ma przewagę komparatywna tylko w produkcji jednego z dóbr tego, gdzie wydajność produkcji jest większa w porównaniu z drugim dobrem 3-28

28 Handel w modelu Ricardo Nawet jeśli kraj jest bardziej (lub mniej) wydajny w produkcji wszystkich dóbr, może skorzystać na handlu Aby zobaczyć, na czym polega korzyść z handlu musimy najpierw ustalić względną cenę dóbr w warunkach handlu Bez handlu, względna cena dobra równa się kosztowi alternatywnemu jego produkcji Cena w warunkach handlu kształtować się będzie między cenami w obu krajach w warunkach autarkii: (P c /P W ) (P c /P W ) TOT (P* c /P* W ) 3-29

29 Korzyści z handlu Można pokazać, że handel rozszerza możliwości konsumpcyjne poza możliwości produkcyjne danego kraju Bez handlu konsumpcja ograniczona jest do tego, co kraj produkuje W warunkach handlu, konsumpcja każdego kraju może się zwiększyć, ponieważ łączna światowa produkcja się zwiększa, gdy każdy kraj specjalizuje się w produkcji tego dobra, w którym ma przewagę komparatywną 3-30

30 Korzyści z handlu 31

31 Przykład liczbowy Jednostkowe nakłady pracy w produkcji wina i sera Ser Wino Kraj a LC = 1 godz./kg a LW = 2 godz./litr Zagranica a * LC = 6 godz./kg a * LC = 3 godz./litr a LC /a LW = 1/2 < a * LC /a * LW =

32 Przykład liczbowy: ustalenie przewagi Kraj jest bardziej wydajny w produkcji obu dóbr od Zagranicy, ale ma przewagę komparatywną w produkcji sera Zagranica jest mniej wydajna w produkcji obu dóbr, ale ma przewagę komparatywną w produkcji wina Pytanie kontrolne: jaki jest koszt alternatywny produkcji wina w obu krajach? A produkcji sera? Jednostkowe nakłady pracy w produkcji wina i sera Ser Wino Kraj a LC = 1 godz./kg a LW = 2 godz./litr Zagranica a * LC = 6 godz./kg a * LW = 3 godz./litr 3-33

33 Przykład liczbowy: co z cenami? W warunkach handlu, względna cena sera musi mieścić się między a LC /a LW = ½ i a * LC /a * LW = 2 Załóżmy, że w równowadze w warunkach handlu P C /P W = 1 Oznacza to, że kraje wymienia się dobrami według relacji: 1 kg sera za 1 litr wina 3-34

34 Przykład liczbowy: korzyści z handlu Bez handlu, kraj może użyć jednej godziny pracy do wyprodukowania 1/a LW = 1/2 litra wina Jeśli dopuścimy możliwość wymiany, kraj będzie mógł użyć tej samej godziny pracy do wyprodukowania 1/a LC = 1 kg sera, będzie mógł go sprzedać zagranicę wg ceny międzynarodowej i otrzyma w zamian 1 litr wina Bez handlu, zagranica może użyć jednej godziny pracy do wyprodukowania 1/a * LC = 1/6 kg sera Jeśli dopuścimy możliwość wymiany, zagranica będzie mogła użyć tej samej godziny pracy do wyprodukowania 1/a * LW = 1/3 litra wina, będzie mogła go sprzedać do kraju wg ceny międzynarodowej i otrzyma w zamian 1/3 kg sera 3-35

35 Korzyści z handlu w ujęciu graficznym Q w L/a LW (1-α) p c tt L/a LC (1-α)L/a LW A A C αl/a LC L/a LC Q C 36

36 Korzyści z handlu w ujęciu graficznym Q* w L*/a* LW (1-α)L*/a* LW A* A* C αl*/a* LC L*/a* LC (α/ p tt c ) (L*/a* LW ) Q* C 37

37 Korzyści z handlu: wzrost produkcji Korzyści z handlu (w ujęciu Ricardo) wynikają ze takiej specjalizacji produkcji, gdy posiadane zasoby używane są w sposób najbardziej wydajny oraz możliwości użycia dochodu powstającego przy produkcji do zakupu dóbr i usług, które chcą konsumować konsumenci w tym kraju Najbardziej wydajne użycie zasobów oznacza produkcję dobra, w którym kraj ma przewagę komparatywną 3-38

38 Korzyści z handlu: zmiany dochodów Krajowi pracownicy uzyskują wyższy dochód z produkcji sera (niż w autarkii) ponieważ względna cena sera rośnie na skutek otwarcia się kraju na handel międzynarodowy Zagraniczni pracownicy uzyskują wyższy dochód z produkcji wina (niż w autarkii) ponieważ dla nich względna cena sera spada na skutek otwarcia się zagranicy na handel międzynarodowy (ser staje się tańszy, a wino względnie droższe) 3-39

39 Płace względne Względna płaca to relacja krajowego poziomu płac do wynagrodzeń za granica (w/w*) Choć z modelu Ricardo wynika, że względne ceny dóbr wyrównają się między krajami na skutek podjęcia wymiany międzynarodowej, nie stwierdza tego o wynagrodzeniach Różnice w poziomie płac determinowane są przez różnice w produktywności (technologii) Kraj mający przewagę absolutną w produkcji jakiegoś dobra, w warunkach handlu będzie charakteryzował się wyższą płacą pracowników zatrudnionych przy jego produkcji 3-40

40 Płace względne: przykład Jednostkowe nakłady pracy w produkcji wina i sera Ser Załóżmy, że P C = $12/kg a P W = $12/L Ponieważ w warunkach handlu w kraju wytwarzany jest tylko ser, krajowa płaca jest równa płacy w sektorze produkującym ser, która wynosi: (1/a LC )P C = (1/1)$12 = $12 Ponieważ w warunkach handlu za granicą wytwarzane jest tylko wino, zagraniczna płaca jest równa płacy w sektorze produkującym wino, która wynosi (1/a * LW)P W = (1/3)$12 = $4 Wino Kraj a LC = 1 godz./kg a LW = 2 godz./litr Zagranica a * LC = 6 godz./kg a * LW = 3 godz./litr A zatem względna płaca krajowych pracowników wynosi $12/$4 =

41 Płace względne Jednostkowe nakłady pracy w produkcji wina i sera Ser Wino Kraj a LC = 1 godz./kg a LW = 2 godz./litr Zagranica a * LC = 6 godz./kg a * LW = 3 godz./litr Relacja płac leży między relacjami produktywności dla obu sektorów: Kraj jest 6/1 = 6 razy bardziej wydajny w produkcji sera niż zagranica, ale tylko 3/2 = 1.5 razy bardziej wydajny w produkcji wina Stawka płac w kraju jest 3 razy wyższa niż zagranicą Te relacje pokazują, że oba kraje mają kosztową przewagę w produkcji stąd handel Wyższe płace (podnoszące koszty) mogą być zrekompensowane wyższą produktywnością (obniżającą koszt produkcji) Niższa produktywność może być zrekompensowana niższymi płacami 3-42

42 Płace względne Ponieważ zagraniczni robotnicy mają 3 razy niższe płace niż krajowi, mają przewagę kosztową w produkcji wina, mimo niższej produktywności Ponieważ krajowi robotnicy są 6 razy bardziej wydajni niż zagraniczni w produkcji sera, mają przewagę kosztową w jego wytwarzaniu, mimo 3-krotnie wyższych płac 3-43

43 Czy płace rzeczywiście odzwierciedlają produktywność? W modelu Ricardo względna płaca odzwierciedla różnice produktywności pracy między krajami Czy tak jest w rzeczywistości? 3-44

44 Czy płace rzeczywiście odzwierciedlają produktywność? 45

45 Podsumowanie 1. Kraj ma przewagę komparatywną w produkcji dobra, dla którego koszt alternatywny jest niższy niż zagranicą Produkując dobro, w którym ma przewagę komparatywną kraj używa w sposób najbardziej efektywny swoich zasobów 2. Model Ricardo skupia się na różnicach w produktywności pracy między krajami i wyjaśnia korzyści z handlu posługując się koncepcją przewagi komparatywnej 3-53

46 Podsumowanie 3. Kiedy kraj specjalizuje się w produkcji i handlu zgodnie z modelem Ricardo, cena względna dobra produkowanego rośne, dochód pracowników rośnie, a dobra stają się realnie tańsze dla konsumentów 4. Na handlu korzysta zarówno bardziej, jak i mniej wydajna (produktywna) gospodarka, choć handel może zmienić dystrybucję dochodu wewnątrz krajów 5. Wysoka wydajność LUB niskie płace dają krajom przewagę kosztową 3-54

47 Koniec wykładu 2 DZIĘKUJĘ I ZAPRASZAM ZA TYDZIEŃ 56

Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański

Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Handel międzynarodowy Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 2 1. Przewaga absolutna i komparatywna 2. Założenia ekonomii klasycznej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 1 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 1 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 1 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW 1 Cel i organizacja zajęć Cel zajęć: zrozumienie kluczowych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Gdyby praca była jedynym czynnikiem produkcji, przewaga komparatywna mogłaby

Bardziej szczegółowo

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak.

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak Model Ricardo 1. Założenia modelu First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Założenia modelu występują dwa

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański

Wykład 1: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Handel międzynarodowy Wykład 1: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Dr Gabriela Grotkowska Podstawowe informacje Gabriela Grotkowska, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański

Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Handel międzynarodowy Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Dr Gabriela Grotkowska KLASYCZNY MODEL HANDLU DAVID RICARDO (1772-1823) 2 Plan wykładu 2 1. Przewaga absolutna

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Handel można wyjaśnić poprzez zróżnicowanie wydajności pracy, jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych

Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych Handel międzynarodowy Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 3 1. Różne ujęcia modelu neoklasycznego 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I

Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Handel międzynarodowy Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Gabriela Grotkowska Plan wykładu 4 1. Model Heckschera-Ohlina wprowadzenie 2. Neoklasyczny model gospodarki i

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Struktura wykładu Dlaczego istnieje handel międzynarodowy? Funkcja produkcji i możliwości produkcyjne gospodarki;

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 2: Model Ricardo

Zajęcia 2: Model Ricardo Teoria Wymiany Międzynarodowej WNE UW, 2/2 Zajęcia 2: Model Ricardo Zadanie Załóżmy, że kraj dysponuje łączną podażą pracy równą godzin, natomiast zagranica 2 godzin. Każdy kraj może wytwarzać dwa dobra:

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I

Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Handel międzynarodowy Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Gabriela Grotkowska Plan wykładu 3 1. Model Heckschera-Ohlina wprowadzenie 2. Neoklasyczny model gospodarki i

Bardziej szczegółowo

Factor specific model

Factor specific model Opracował Jan J. ichałek actor specific model odel rozwinięty przez. Samuelsona i R. Jones'a sformalizowany przez J. Neary. Założenia: 1. rodukcja dwóch dóbr: (przemysłowe, manufactures) i (żywność, food);

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z Teorii Wymiany. WNE UW 2009/10 dr Agnieszka Pugacewicz

Ćwiczenia z Teorii Wymiany. WNE UW 2009/10 dr Agnieszka Pugacewicz Ćwiczenia z Teorii Wymiany Międzynarodowej WNE UW 2009/10 dr Agnieszka Pugacewicz Kontakt Konsultacje w poniedziałki w godz. 10:00-11:30, s. 409 apugacewicz@wne.uw.edu.pl www.wne.uw.edu.pl/apugacewicz

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 5

Mikroekonomia. Wykład 5 Mikroekonomia Wykład 5 Model czystej wymiany Brak produkcji, tylko zasoby początkowe, czyli nie wiadomo jak czynniki produkcji zostały przekształcone w produkt końcowy. Równowaga ogólna: wszystkie rynki

Bardziej szczegółowo

Słabość teorii klasycznej:

Słabość teorii klasycznej: Słabość teorii klasycznej: nie tłumaczy, dlaczego w jednych krajach wydajności pracy są wyższe, a w innych niższe; nie tłumaczy, dlaczego kraje produkujące drożej nie zastosują bardziej wydajnych metod

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Równowaga ogólna

Wykład VII. Równowaga ogólna Wykład VII Równowaga ogólna Efektywnośd w produkcji Założenia: 2 czynniki produkcji: kapitał (K) i praca (L) Produkcja 2 dóbr: żywnośd (f) i ubrania (c) Doskonała konkurencja na rynku czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ bezrobocie frykcyjne

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i eorii Handlu Zagranicznego Wydział auk konomicznych UW odstawowe założenia modelu Dwa sektory gospodarki - (handlowy oraz (niehandlowy sektorze dóbr handlowych Doskonała konkurencja

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Przyczyny wymiany handlowej. Free trade is

Bardziej szczegółowo

Przyk ladowe Zadania z MSG cz

Przyk ladowe Zadania z MSG cz mgr Leszek Wincenciak, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Przyk ladowe Zadania z MSG cz eść handlowa 1. W modelu Ricardo mamy do czynienia z dwoma krajami prowadzacymi wymiane handlowa.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Wykład III Przewaga komparatywna

Wykład III Przewaga komparatywna Wykład III Przewaga komparatywna W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld. Możliwości produkcyjne - Dwa dobra, które Robinson może produkować:

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 3

Mikroekonomia. Wykład 3 Mikroekonomia Wykład 3 Model czystej wymiany Jednostki dysponują stałymi zasobami dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty) Dwóch konsumentów (lub dwa rodzaje konsumentów):

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy Piramidy egipskie i Coca-cola, czyli dlaczego kraje handlują między sobą? dr AndŜelika Kuźnar Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 13 października

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Pytanie 1. a) Jeśli gospodarstwo domowe otrzyma spadek, będzie miało dodatkowe możliwości konsumpcji bez konieczności dalszej pracy. Jego linia

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Zadanie

Mikroekonomia. Zadanie Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 18.11.2007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim wzorem

Bardziej szczegółowo

Otwartość gospodarki a rynek pracy

Otwartość gospodarki a rynek pracy Wykład 10 Otwartość gospodarki a rynek pracy Plan wykładu 1. Migracje 2. Handel zagraniczny 1 1. Migracje 1/14 Kraje pochodzenia 1. Migracje 2/14 Stopa imigracji w Europie zbliża się do amerykańskiej (ale

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 3 Elastyczność popytu i podaży, Wybór konsumenta efekt substytucyjny i dochodowy Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Elastyczność popytu i podaży Wybór konsumenta

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa. Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa. Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu 9 Polityka handlowa Motywy stosowania polityki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa W modelu tym rozważamy optymalny wybór konsumenta dotyczący konsumpcji w okresie obecnym i w przyszłości. Zakładając, że nasz dochód w okresie bieżącym i przyszłym

Bardziej szczegółowo

Ekonomista jako naukowiec. Myśleć jak ekonomista. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Ekonomiści odgrywają podwójną rolę:

Ekonomista jako naukowiec. Myśleć jak ekonomista. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Ekonomiści odgrywają podwójną rolę: 2 Myśleć jak ekonomista P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 15: Gospodarka otwarta

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 15: Gospodarka otwarta Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 15: Gospodarka otwarta Gospodarka otwarta Przy tych samych zasobach (czynników produkcji) oraz technologii (czyli umiejętności wytwarzania) można konsumować więcej,

Bardziej szczegółowo

Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona. Gabriela Grotkowska

Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona Gabriela Grotkowska Plan wykładu Kurs walutowy miedzy

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Międzyokresowy handel i konsumpcja Międzyokresowy handel występuje gdy zasoby mogą być transferowane w czasie, czyli gdy

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz  POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim

Bardziej szczegółowo

Temat 1 Nowa Teoria Handlu Model Dixita-Stiglitza

Temat 1 Nowa Teoria Handlu Model Dixita-Stiglitza Temat 1 Nowa Teoria Handlu dr Leszek Wincenciak WNE UW 2/35 Plan wykładu: Informacje Wprowadzenie Neoklasyczna teoria handlu przypomnienie Niedostatki neoklasycznej teorii handlu Nowa Teoria Handlu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i prawne. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er

Bardziej szczegółowo

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania:

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Przedmowa do wydania polskiego..................... XIII Przedmowa.................................. XV Rozdział 1. Wprowadzenie.........................

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Przed kolokwium 90 minut Kilka zadań testowych (nie więcej niż 10), raczej z pierwszej części materiału (PKB, rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

Wykład IV. Rynki czynników produkcji podaż pracy

Wykład IV. Rynki czynników produkcji podaż pracy Wykład IV Rynki czynników produkcji podaż pracy Substytucyjny i dochodowy efekt wzrostu płac Dochód 1440 R w = 60zl 480 P C B w = 20zl A 0 8 12 16 19 24 Czas Efekt substytucyjny wolny Efekt dochodowy Q

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Inwestycje. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Inwestycje. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 14. Inwestycje dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Inwestycje a oczekiwania. Neoklasyczna teoria inwestycji i co z niej wynika Teoria q Tobina

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4/103. Victoria potrzebuje 4h na wytworzenie beczułki piwa i 2h na upieczenie pizzy.

ĆWICZENIE 4/103. Victoria potrzebuje 4h na wytworzenie beczułki piwa i 2h na upieczenie pizzy. ĆWICZENIE 4/103 Victoria i David mieszkają razem. Oczywiście, najbardziej absorbują ich studia, lecz mają również nieco czasu na swoje ulubione zajęcia: Pieczenie pizzy Warzenie domowego piwa Victoria

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA

EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Krótkookresowa teoria produkcji

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY Wykład: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY Wielka depresja w USA, 1929-1933 Stopa bezrobocia w USA w 1933 r. 25,2% Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 14: Gospodarka otwarta

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 14: Gospodarka otwarta Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 14: Gospodarka otwarta Gospodarka otwarta Przy tych samych zasobach (czynników produkcji) oraz technologii (czyli umiejętności wytwarzania) można konsumować więcej,

Bardziej szczegółowo

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade Jan J. Michałek (wersja uproszczona) J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade - jakie

Bardziej szczegółowo

P R I N C I P L E S O F

P R I N C I P L E S O F 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska

Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu 10 Polityka handlowa Motywy stosowania polityki handlowej Instrumenty polityki handlowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 9. Dlaczego jedne kraje są bogate, a inne biedne? Model Solowa, wersja prosta. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 9. Dlaczego jedne kraje są bogate, a inne biedne? Model Solowa, wersja prosta. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 9. Dlaczego jedne kraje są bogate, a inne biedne? Model Solowa, wersja prosta Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Funkcja produkcji - własności. Model Solowa

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Miasto Bełchatów 11 maja 2011 r. Handel międzynarodowy -korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Piramidy egipskie i Coca-cola, czyli dlaczego kraje ze sobą handlują?

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Ekonomia dobrobytu Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja oparta na materiałach z: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce)

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) 1. Wprowadzenie Teoria parytetu siły nabywczej (purchaising power

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 01. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 01. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 01 dr Adam Salomon Ekonomia: EKONOMIA. WPROWADZENIE TEORETYCZNE Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki UM w Gdyni 2 Co to jest Ekonomia? Nie jest łatwo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 7

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 7 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 7 Polityka handlowa 2 SNA Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Efektywna protekcja celna SNA Zakończenie części handlowej* * Wskazane tu zagadnienia nie są

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Plan wykładu

Wykład 8. Plan wykładu Wykład 8 Skutki napływu BIZ Plan wykładu 1. Wpływ na dochód 2. Wpływ na pracowników 3. Wpływ na handel zagraniczny 4. Wpływ na firmy w kraju goszczącym 5. BIZ w sektorze finansowym 1 1. Wpływ na dochód

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 8: Podstawy popytu na czynniki produkcji: pracę i kapitał. Technologia produkcji. Decyzje konsumentów: podaż pracy i kapitału. Współzależność działania rynków

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 5 Teorie rozwoju dokończenie. Teorie handlu

Ekonomia rozwoju wykład 5 Teorie rozwoju dokończenie. Teorie handlu Ekonomia rozwoju wykład 5 Teorie rozwoju dokończenie. Teorie handlu międzynarodowego. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er Uwaga!!! Dla osób, które przesłały

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Ekonomia dobrobytu. Konsumenci, producenci i efektywność rynków. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Przypomnienie: alokacja zasobów określa:

Ekonomia dobrobytu. Konsumenci, producenci i efektywność rynków. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Przypomnienie: alokacja zasobów określa: 7 Konsumenci, producenci i efektywność rynków R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 7 Thomson South-Western, all rights

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Dlaczego wzrost gospodarczy? Model wzrostu Harroda-Domara.

Plan wykładu. Dlaczego wzrost gospodarczy? Model wzrostu Harroda-Domara. Plan wykładu Dlaczego wzrost gospodarczy? Model wzrostu Harroda-Domara. Model wzrostu Solowa. Krytyka podejścia klasycznego wstęp do endogenicznych podstaw wzrostu gospodarczego. Potrzeba analizy wzrostu

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji WYKŁAD 5 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji WYKŁAD 5 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Międzynarodowe przepływy czynników produkcji WYKŁAD 5 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wykład 5 Międzynarodowa mobilność czynników produkcji: Międzynarodowa mobilność pracy migracje Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Model Ricardo

Temat 1: Model Ricardo Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNEUW Temat : Model Ricardo Zadanie Tabela przedstawia produktywność pracy w produkcji dwóch dóbr w kraju i zagranicą. Kraj Zagranica Masło(kg/godz.) 5 Płótno(m/godz.)

Bardziej szczegółowo

Poniższy rysunek obrazuje zależność między rynkiem pracy a krzywą AS tłumaczy jej dodatnie nachylenie.

Poniższy rysunek obrazuje zależność między rynkiem pracy a krzywą AS tłumaczy jej dodatnie nachylenie. AS a rynek pracy Poniższy rysunek obrazuje zależność między rynkiem pracy a krzywą AS tłumaczy jej dodatnie nachylenie. AS Zakładając, że jedynym (lub najważniejszym) czynnikiem produkcji jest praca, możemy

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 7 Keynesian cross Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Omówienie kartkówki Model Keynesowski Zadania Model Keynesa Produkcja długookresowa a krótkookresowa.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu TEORIE EKONOMII KLASYCZNEJ 2011-10-14. Klasyczne i współczesne teorie handlu międzynarodowego

Plan wykładu TEORIE EKONOMII KLASYCZNEJ 2011-10-14. Klasyczne i współczesne teorie handlu międzynarodowego Klasyczne i współczesne teorie handlu międzynarodowego MSG wykład II Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego Plan wykładu Teoria przewagi absolutnej Teoria przewagi komparatywnej Teoria Heckschera-Ohlina

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 6

Mikroekonomia. Wykład 6 Mikroekonomia Wykład 6 Rodzaje dóbr Dobra Publiczne Konsumpcję takich dóbr charakteryzują zasady niewykluczalności oraz niekonkurencyjności. Zasada niewykluczalności wszyscy konsumenci mogą wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Mianem międzynarodowej konkurencyjności kraju określa się: a) udział krajowej

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 8

Makroekonomia I ćwiczenia 8 Makroekonomia I ćwiczenia 8 The Keynesian cross Tomasz Gajderowicz Rozkład jazdy: Kartkówka Model Keynesowski Zadania Założenia płace i ceny są stałe przy tym poziomie płac i cen gospodarka operuje poniżej

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Własności Funkcji Popytu Statyka porównawcza funkcji popytu pokazuje jak zmienia się funkcja popytu x 1 *(p 1,p 2,y) i x 2 *(p 1,p 2,y) gdy zmianie ulegają ceny

Bardziej szczegółowo