Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska"

Transkrypt

1 Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska

2 Plan wykładu 10 Polityka handlowa Motywy stosowania polityki handlowej Instrumenty polityki handlowej Mechanizm ekonomiczny stosowania cła: Cło w kraju małym w równowadze cząstkowej i ogólnej Efektywna protekcja celna Cło w kraju dużym w równowadze cząstkowej i ogólnej Optymalna taryfa celna Cło w monopolu 2

3 Skutki handlu w świetle teorii wymiany międzynarodowej Lepsze wykorzystanie dostępnych czynników produkcji: przy tych samych zasobach i technologii można wyprodukować (i skonsumować) więcej Wyższy poziom użyteczności dla konsumentów ALE: Efekty redystrybucyjne wewnątrz gospodarek: jedni zyskują, inni tracą Koszty dostosowawcze Choć przejście od autarkii do wolnego handlu podniesie dobrobyt, samo dostosowanie może być kosztowne (trzeba zamknąć fabrykę ołówków, a otworzyć fabrykę procesorów) Wiąże się to przede wszystkim z faktem, iż w praktyce czynniki produkcji nie są w pełni mobilne (gdyż nie są homogeniczne) 3

4 Polityka handlowa Większość krajów stosuje regulacje w handlu międzynarodowym: wpływa na wielkość i strukturę swojego handlu zagranicznego Ogół takich regulacji nazywamy polityką handlową danego kraju Polityka handlowa = oddziaływanie na eksport i import Polityka wolnego handlu Polityka pełnego protekcjonizmu Rozwiązania pośrednie 4

5 Proste motywy podejmowania polityki handlowej Motywy produkcyjne: Chęć ochrony krajowego przemysłu wytwarzającego dobra, w których kraj nie ma przewagi komparatywnej, a więc konkurującego z importem (i ochrony zatrudnienia) lub stymulowania rozwoju przemysłu wytwarzającego na eksport (i zwiększania zatrudnienia w danej gałęzi) Motywy społeczne i bezpieczeństwa Przyczyny konsumpcyjne: Chęć ograniczenia konsumpcji jakiegoś dobra z powodów zdrowotnych, bezpieczeństwa itd. 5

6 Proste motywy podejmowania polityki handlowej Motyw fiskalny: niektóre instrumenty polityki handlowej (np. cła) generują przychód fiskalny; dziś mało znaczący, historycznie mający większe znaczenie Dla zrównoważenia bilansu płatniczego: np. cła importowe mogą zmniejszyć import i przyczynić się do zmniejszenia deficytu handlowego Z powodów politycznych: embargo Rosji w handlu z Polską 6

7 Instrumenty polityki handlowej Cła Ograniczenia ilościowe (kwoty importowe, dobrowolne ograniczenia eksportowe) Subwencje eksportowe Przepisy domieszkowe Minimalne wymogi eksportowe Bariery techniczne i sanitarne dziś odgrywają coraz większą rolę wobec postępującej liberalizacji w zakresie ceł i tradycyjnych instrumentów Inne 7

8 Cło: podstawowy instrument polityki handlowej Cło podatek pośredni nakładany w momencie przekraczania przez towar granicy celnej Najstarszy instrument celny Wysokość tego podatku jest określona w taryfach celnych

9 Taryfa celna UE 894 strony

10 Rodzaje ceł Z punktu widzenia ruchu towarów: Cła tranzytowe kiedyś często pobierane (myto), dziś bardzo rzadko; większość rządów uznaje, że sam tranzyt przynosi korzyści gospodarce i pobiera dodatkowych opłat Cła eksportowe stosowane rzadko, jeśli to w krajach (szczególnie rozwijających się), gdzie duża część gospodarki oparta jest na eksporcie jakiegoś jednego dobra (mogą zastępować podatki) Cła importowe najczęściej spotykane Z punktu widzenia formy: Cła ad valorem - jako procent wartości jednostkowej towaru, np. 5% od wartości importu cukru Cła specyficzne - określona kwota pieniędzy za import jednostki, np. 10 zł za tonę cementu Cła kombinowane = ad valorem + specyficzne

11 Spadek przeciętnego poziomu ceł 60 Przeciętna taryfa celna jako % średniej taryfy z roku

12 Skutki stosowania ceł (i innych instrumentów): jak je badać? Jaka równowaga? Równowaga cząstkowa patrzymy na skutki tylko dla rynku danego dobra Równowaga ogólna patrzymy na skutki dla całej gospodarki Jaki typ konkurencji? Doskonała konkurencja Niedoskonała konkurencja Jaki kraj? Mały kraj nie mający wpływu na światową cenę dobra Duży kraj mająca wpływ na światową cenę dobra

13 Skutki stosowania cła w kraju małym w ramach równowagi cząstkowej Załóżmy, że w małym kraju obserwujemy doskonale konkurencyjny rynek pewnego dobra (nie patrzymy na konsekwencje cła dla innych rynków) Kraj ten nie ma przewagi komparatywnej w produkcji tego dobra (cena autarkiczna (P A ) jest wyższa niż światowa cena dobra, P w ) Doskonała konkurencja dobro jest homogeniczne; identyczne dobro produkowane jest za granicą Załóżmy, że nie ma kosztów transportu, a wyjściowo także żadnych innych barier dla handlu 13

14 Skutki stosowania cła w kraju małym S P A P w D Wyjściowo (w wolnym handlu): Ceną obowiązującą w tym kraju jest cena Pw (nikt nie kupiłby tego dobra po cenie P A, skoro identyczne dobro można kupić po P W ) Przy cenie P w, wielkość popytu wynosi q 2, zaś krajowi producenci są skłonni dostarczyć q 1 Import wynosi q 1 q 2 q 1 q 3 q 4 q 2

15 Skutki stosowania cła w kraju małym S P A P w + t P w D q 1 q 3 q 4 q 2 Po wprowadzenia cła specyficznego w wysokości t: Ceną obowiązującą w tym kraju jest cena Pw+t (nikt nie kupiłby tego dobra po cenie P A, skoro identyczne dobro można kupić po P W +t < P A ) Przy cenie P w +t, wielkość popytu spada do q 4, zaś krajowi producenci są skłonni dostarczyć q 3 Import spada i wynosi teraz q 3 q 4

16 Dobrobytowe skutki cła S P A P w + t P w A B C D D q 1 q 3 q 4 q 2 Zmiana nadwyżki konsumenta: -(A+B+C+D) Zmiana nadwyżki producenta: +A Przychód fiskalny państwa (zakładamy, że trafia do kieszeni producentów lub konsumentów): +C EFEKT NETTO: - (B+D) < 0 Wprowadzenie cła przez kraj mały obniża dobrobyt społeczny

17 Efekt dobrobytowy cła Efekt reprezentowany przez pole B związany jest ze wzrostem produkcji krajowej na skutek wprowadzenia cła i nazywany jest ujemnym efektem produkcyjnym Czemu ujemnym? Bo cło powoduje, iż zwiększa się produkcja dobra, w którym nie mamy przewagi komparatywnej nieefektywna alokacja zasobów Efekt reprezentowany przez pole D związany jest ze spadkiem konsumpcji krajowej na skutek wprowadzenia cła i nazywany jest ujemnym efektem konsumpcyjnym Czemu ujemnym? Bo spada konsumpcja.

18 Czemu zatem cła są stosowane? Dobrobyt ogólnospołeczny spada Ale są dwie grupy, które na wprowadzenia cła zyskały: rząd producenci Producenci zwykle są małą, dobrze zorganizowaną i sprawnie lobbującą grupą Konsumentów zwykle jest wielu, a jednostkowa strata jest mała (np. kilkanaście złotych rocznie) nie przeciwstawiają się skutecznie takiej polityce Z drugiej strony część konsumentów jest także zainteresowana istnieniem tego systemu (dzięki ochronie celnej ich miejsca pracy są bezpieczne)

19 Skutki cła w ujęciu równowagi ogólnej Zwróć uwagę na kształt ppf: odzwierciedla strukturę przewag komparatywnych Zauważ, iż wprowadzenie cła prowadzi do wzrostu produkcji dobra, w którym kraj nie ma przewagi komparatywnej kosztem produkcji drugiego dobra Spadkowi importu towarzyszy spadek eksportu: trójkąt handlowy zmniejsza się Zmienia się także struktura konsumpcji: względna konsumpcja dobra M spada stało się ono względnie droższe 19

20 A co jeśli występują dobra pośrednie? Wprowadzenia cła importowego na jakieś dobro wpływa na warunki produkcji danego dobra w kraju Ale ma też skutki dla innych sektorów W szczególności dzieje się tak, kiedy dane dobro jest jednocześnie nakładem produkcji przy wytwarzaniu innego dobra Pytanie o skutki cła można sformułować inaczej: jakie są jego skutki dla wartości dodanej wytwarzanej w gospodarce (PKB = suma wartości dodanej)

21 Efektywna protekcja celna Stopa efektywnej protekcji celnej to względny przyrost wartości dodanej wytwarzanej w gospodarce w wyniku wprowadzenia polityki handlowej Przykład: Załóżmy że: Producent wiórków kokosowych używa do produkcji swojego produktu tylko orzechów kokosowych Kg wiórek kokosowych kosztuje 100 zł (krajowych lub importowanych), zaś kg orzechów kokosowych 10 zł (pochodzą tylko z importu) Do wytworzenia kg wiórek potrzeba 5 kg orzechów Wartość dodana wytworzona w tym sektorze wynosi x 10 = 50 zł (na każdym kilogramie wiórek dochód właścicieli czynników produkcji)

22 Efektywna protekcja celna: przykład cd. Jakie będą skutki polityki handlowej? Jeśli rząd wprowadzi 50% cło na importowane wiórki, to wartość dodana wzrośnie do x 10 = 100 zł, a zatem stopa efektywnej protekcji wyniesie 100% Jeśli rząd wprowadzi 50% cło na orzechy, to wartość dodana spadnie do x 15 = 25 zł, a zatem stopa efektywnej protekcji wyniesie -50% Jeśli rząd wprowadzi jednocześnie 50% cło na wiórki i 100% cło na orzechy, to wartość dodana wyniesie x 20 = 50 zł, a zatem stopa efektywnej protekcji wyniesie 0%, czyli z punktu widzenia producenta będzie to równoważne sytuacji, gdyby nie wprowadzać żadnych instrumentów polityki handlowej 22

23 Efektywna taryfa celna Załóżmy, że dobro x może być produkowane lub importowane DO produkcji używa się L, K oraz półproduktów i Wówczas: px wl rk p y i i Wartość dodana wytworzona w danym sektorze: V wl rk px p y i i Załóżmy, że a i to ilość półproduktu i potrzebna do wytworzenia produktu końcowego: yi ai x Wówczas: V ( p pi ai ) x Zaś v p p i ai V x 23

24 Efektywna protekcja celna A zatem: v p p a i i Zaś v ' (1 t) p (1 t i ) piai v tp ti piai gdzie t to stawka celna ad valorem na wyrób gotowy, a t i to stawki celne na poszczególne półprodukty Wówczas: v' v T tp v' v v t i tp p p a i i t i p a i i p a i 1 gdzie c i =(p i a i /p) jest udziałem i-tego półproduktu w produkcji dobra i t t i c c i i 24

25 Syntetyczne ujęcie stopy efektywnej protekcji T ef t 1 N i 1 N c t i i 1 gdzie: T ef stopa efektywnej protekcji w danym sektorze N liczba półproduktów używanych przy wytwarzaniu danego dobra t stawka celna na wyrób finalny c i udział poszczególnych półproduktów w cenie wyrobu finalnego t i stawki celne na poszczególne półprodukty i c i

26 Cło w kraju dużym W opisanym wyżej rozumowaniu zakładaliśmy, iż mamy do czynienia z krajem małym Kraj mały: ma tak mały udział w światowym rynku danego dobra, iż cokolwiek zrobi nie wpłynie to na światową cenę danego dobra Kraj duży: ma na tyle duży udział w światowym rynku danego dobra, iż jeśli np. zmniejszy swoje zakupy danego dobra lub zwiększy jego podaż w sposób istotny wpłynie na ogólnoświatową cenę tego dobra

27 Cło w kraju dużym Wprowadzając cło, kraj zmniejsza import, a zatem zmniejsza swoje zakupy danego dobra na rynku światowym Jeśli jest to kraj duży, zmiana będzie miała skutki dla rynku światowego Spadek światowego popytu przekłada się na spadek ceny tego dobra Czyli wprowadzenie cła na jakieś dobro przez kraj duży obniża światową cenę danego dobra

28 Krzywa popytu na import i krzywa podaży eksportowej 28

29 Krzywa popytu na import i krzywa podaży eksportowej 29

30 Równowaga światowa z krzywą XS i MD 30

31 Skutki wprowadzenia cła 31

32 Cło w kraju dużym S P w +t P w A B C D P w E D q 1 q 3 q 4 q 2 Wprowadzenie cła przez kraj duży powoduje, iż cena światowa spada (do P w ) Cena krajowa = cena światowa (nowa!) plus cło Zmiany konsumpcji, produkcji i importu są podobne, jak w wypadku kraju małego: konsumpcja spada, produkcja rośnie i import spada

33 Cło w kraju dużym S P w +t P w A B C D P w E D Zmiana nadwyżki konsumenta: -(A+B+C+D) Zmiana nadwyżki producenta: +A Przychód fiskalny państwa (zakładamy, że trafia do kieszeni producentów lub konsumentów): +(C+E) EFEKT NETTO: - (B+D)+E q 1 q 3 q 4 q 2 Zmiana dobrobytu społecznego na skutek wprowadzenia cła przez kraj duży nie jest jednoznaczna

34 Efekty dobrobytowe cła w kraju dużym Pole B: strata dobrobytowa ujemny efekt produkcyjny Pole D: strata dobrobytowa ujemny efekt konsumpcyjny Pole E: efekt poprawy terms of trade dodatki efekt dobrobytowy związany z tym, że kraj duży wprowadzając cło obniża cenę, którą płaci za dany towar zagranicznym jego producentom Skąd nazwa? Terms of trade = relacja światowej ceny dobra eksportowanego do światowej ceny dobra importowanego Im wyższe terms of trade, tym bardziej korzystnie dla kraju: drożej sprzedaje, a taniej kupuje Cło w kraju dużym obniża światową cenę dobra importowanego, czyli poprawia terms of trade

35 Cło importowe w kraju dużym: konsekwencje dla kraju i reszty świata Importer Eksporter Renta konsumenta - (A + B + C + D) + e Renta producenta + A - (e + f + g +h) Docohdy fiskalne + (C + G) 0 Krajowy dobrobyt + G - (B + D) - (f + g + h) Światowy dobrobyt - (B + D) - (f + h)

36 Równowaga ogólna: kraj duży: skutki wprowadzenia cła F Slope -(P M /P F ( 1+ t)) t D K t U t Slope -P M /P F(1+ t) E F 1 K f Q t U f F 0 Q f t P W m t Slope (P M /P F ) 0 M 0 M 1 M JJ Michalek

37 Paradoks Metzlera Możliwość wskazana przez Lloyda Metzlera (1949) przy analizie modelu HO Metzler pokazał, iż wprowadzenie cła w kraju dużym może obniżyć krajową cenę importowanego dobra Stanie się tak jeśli wprowadzenie cła doprowadzi do obniżki światowej ceny importowanego dobra w stopniu większym niż wynosi cło To z kolei byłoby możliwe, gdyby zagraniczny popyt na import na dobro eksportowanie przez nasz kraj był nieelastyczny 37

38 Optymalna taryfa celna Skutki wprowadzenia cła w kraju małym i w dużym: Cło w kraju małym nie wpływa na TOT, obniża dobrobyt krajowy optymalna taryfa celna wynosi zero Cło w kraju dużym poprawia TOT i może prowadzić do wzrostu dobrobytu problem optymalnej taryfy celnej, która może być różna od zera 38

39 Graficzne wyprowadzenie optymalnej taryfy celnej Krzywa oferowania Przy danym wyposażeniu w czynniki produkcji, przy danej technologii i preferencjach dla każdego TOT możemy wyznaczyć trójkąt handlowy, więc pożądaną wielkość eksportu i importu danego kraju 39

40 Wyprowadzenie krzywej oferowania Y p x /p y 2 0 X

41 Wyprowadzenie krzywej oferowania Y p x /p y 1 C 1 imp 1 exp 1 pr 1 0 X

42 Wyprowadzenie krzywej oferowania Y p x /p y 0 C 0 imp 0 exp 0 pr 0 0 X

43 Wyprowadzenie krzywej oferowania Y Przy px/py 2 gospodarka w ogóle nie handluje Przy px/py 1 gospodarka oferuje exp1 w zamian za imp1 p x /p y 0 Przy px/py 0 gospodarka oferuje exp0 w zamian za imp0 imp 1 imp 0 p x /p y 1 Połączenie kolejnych punktów opisujących potencjalną wymianą daje krzywą oferowania p x /p y 2 exp 1 exp 0 X

44 Wyznaczenie TOT za pomocą krzywych oferowania 3 import FoodA ; export FoodB 2 1 offer B offer A trade equilibrium export Manufactures A ; import Manufactures B 44

45 Wpływ ceł na równowagę z krzywymi oferowania 3 offer A tariff offer A no tariff offer B import FoodA ; export FoodB 2 1 D C export Manufactures A ; import Manufactures B 45

46 Krzywe oferowania a optymalna taryfa Założenia: Dwa kraje, kraj całkowicie specjalizuje się w produkcji C, w której ma przewagę komparatywną Q t JJ Michalek F R R Q R * A U t* U f Import F D Konsumpcja F 0 T Eksport C Konsumpcja C O K 46

47 Wojna celna JJ Michalek F f F t F R t T t R T R * F r R *t T r t F 0 0 C 0 C 1 C r C t C f C 47

48 Cło w warunkach monopolu 51

49 Cło w warunkach monopolu 52

50 Cło a krzywa podaży monopolisty P w +t P M P P P W 0 Q Q f Q M Q P JJ Michalek 53

51 Podsumowanie Cło wprowadza klin pomiędzy zagraniczną a krajową cenę, podnosząc cenę krajową, ale o mniej niż wynosi wielkość stawki celnej. Ważnym i szczególnym przypadkiem jest kraj mały, który nie może istotnie wpłynąć na ceny zagraniczne. W kraju małym cło w pełni przenosi się na ceny krajowe. Koszty i korzyści z cła lub innego instrumentu polityki handlowej mogą być mierzone przy użyciu pojęcia nadwyżki konsumenta i nadwyżki producenta. Wykorzystując te pojęcia możemy pokazać, że krajowi producenci danego dobra zyskują, ponieważ cło podnosi cenę, jaką otrzymują. Zaś krajowi konsumenci tracą z tego samego powodu. Istnieje także korzyść dla rządu w postaci wzrostu jego przychodów. Jeśli dodamy do siebie koszty i korzyści z wprowadzenia cła, okaże się, że efekt netto dla społecznego dobrobytu można podzielić na dwie części. Z jednej strony mamy do czynienia ze stratą efektywnościową, a z drugiej, istnieje efekt w postaci poprawy terms of trade, który odzwierciedla efekt cła, polegający na obniżaniu zagranicznej ceny eksportowej. W przypadku kraju małego, który nie oddziałuje na zagraniczne ceny, drugi efekt nie występuje, a zatem many do czynienia z jednoznaczną stratą dobrobytową 54

52 Zapraszam w Nowym Roku! 55

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa. Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa. Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu 9 Polityka handlowa Motywy stosowania polityki

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza Cło w kraju małym i dużym Efektyw

Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza Cło w kraju małym i dużym Efektyw Polityka handlowa część 1 Wykład 6 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa część 2 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Polityka handlowa część 2 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Polityka handlowa część 2 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wykład 6 Instrumenty polityki handlowej i ich analiza ciąg dalszy Cło w kraju dużym Efektywna protekcja celna Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska

Handel międzynarodowy. Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska Pral wykładu 10 Ograniczenia ilościowe Ekwiwalentność cła i ograniczenia ilościowego Cło i kwota

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Gdyby praca była jedynym czynnikiem produkcji, przewaga komparatywna mogłaby

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Polityka celna w doskonałej konkurencji (skrót)

Polityka celna w doskonałej konkurencji (skrót) olityka celna w doskonałej konkurencji (skrót) Jan J. Michałek olityka celna w warunkach doskonałej konkurencji Cła: równowaga cząstkowa: kraju duży i mały Analiza w ramach równowagi ogólnej Optymalna

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym 215-6-9 Tematyka wykładu Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym Handel Zagraniczny Wykłady Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Handel można wyjaśnić poprzez zróżnicowanie wydajności pracy, jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Struktura wykładu Dlaczego istnieje handel międzynarodowy? Funkcja produkcji i możliwości produkcyjne gospodarki;

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych

Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych Handel międzynarodowy Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 3 1. Różne ujęcia modelu neoklasycznego 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Wykład 11: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska

Handel międzynarodowy. Wykład 11: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska Handel międzynarodowy Wykład 11: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska Pral wykładu 11 Ograniczenia ilościowe Ekwiwalentność cła i ograniczenia ilościowego Cło i kwota

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak.

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak Model Ricardo 1. Założenia modelu First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Założenia modelu występują dwa

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Przedmowa do wydania polskiego..................... XIII Przedmowa.................................. XV Rozdział 1. Wprowadzenie.........................

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I

Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Handel międzynarodowy Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Gabriela Grotkowska Plan wykładu 4 1. Model Heckschera-Ohlina wprowadzenie 2. Neoklasyczny model gospodarki i

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/37 Plan wykładu: Model klasyczny małej gospodarki otwartej Przepływy dóbr

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Mikro i makroekonomia integracji europejskiej Spotkanie 2

Mikro i makroekonomia integracji europejskiej Spotkanie 2 Mikro i makroekonomia integracji europejskiej Spotkanie 2 Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Unia celna efekty handlowe Unia celna. Analiza na modelu

Bardziej szczegółowo

Cło Cło cła importowe cła eksportowe Cło eksportowe cło tranzytowe

Cło Cło cła importowe cła eksportowe Cło eksportowe cło tranzytowe Cło, najstarszy i bardzo szeroko stosowany środek polityki handlowej, jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju. Wskazanie w definicji, że proces pobierania odbywa

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

Factor specific model

Factor specific model Opracował Jan J. ichałek actor specific model odel rozwinięty przez. Samuelsona i R. Jones'a sformalizowany przez J. Neary. Założenia: 1. rodukcja dwóch dóbr: (przemysłowe, manufactures) i (żywność, food);

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I

Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Handel międzynarodowy Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Gabriela Grotkowska Plan wykładu 3 1. Model Heckschera-Ohlina wprowadzenie 2. Neoklasyczny model gospodarki i

Bardziej szczegółowo

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade Jan J. Michałek (wersja uproszczona) J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade - jakie

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa część 2

Polityka handlowa część 2 Polityka handlowa część 2 Wykład 7 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska Wykład 7 Argumenty za i przeciw polityce wolnego handlu

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Ekonomia dobrobytu Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja oparta na materiałach z: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Przyczyny wymiany handlowej. Free trade is

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Mikro i makroekonomia integracji europejskiej Spotkanie 3

Mikro i makroekonomia integracji europejskiej Spotkanie 3 Mikro i makroekonomia integracji europejskiej Spotkanie 3 Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej. Analiza na modelu MSMD Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

TEORIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ wykład 8 Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej. Analiza na modelu MSMD cd.

TEORIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ wykład 8 Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej. Analiza na modelu MSMD cd. TEORIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ wykład 8 Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej. Analiza na modelu MSMD cd. Prowadzący: Dr K. Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Instrumenty polityki handlowej

Instrumenty polityki handlowej Instrumenty polityki handlowej 2 Dumping Dobrowolne ograniczenia handlu (VER) Podatek importowy Cła Subsydia Kwoty importowe Dumping 6 W handlu międzynarodowym dumping jest określany jako eksport po cenie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Model Keynesa: wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Przyk ladowe Zadania z MSG cz

Przyk ladowe Zadania z MSG cz mgr Leszek Wincenciak, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Przyk ladowe Zadania z MSG cz eść handlowa 1. W modelu Ricardo mamy do czynienia z dwoma krajami prowadzacymi wymiane handlowa.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Unia celna skrót. Jan J. Michałek. Wspólny rynek. Unia celna. Wprowadzenie swobodny przepływu kapitału i siły roboczej

Unia celna skrót. Jan J. Michałek. Wspólny rynek. Unia celna. Wprowadzenie swobodny przepływu kapitału i siły roboczej Unia celna skrót Jan J. Michałek Preferencyjny układ handlowy Liberalizacja handlu Strefa wolnego handlu Wzajemne znoszenie ceł Unia celna Wprowadzenie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej Wspólny rynek

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Równowaga ogólna

Wykład VII. Równowaga ogólna Wykład VII Równowaga ogólna Efektywnośd w produkcji Założenia: 2 czynniki produkcji: kapitał (K) i praca (L) Produkcja 2 dóbr: żywnośd (f) i ubrania (c) Doskonała konkurencja na rynku czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Handel i Finanse, Centrum Europejskie

Handel i Finanse, Centrum Europejskie Handel i Finanse, Centrum Europejskie Jan J. Michalek Cel Cel: zapoznanie studentów z elementami nowej teorii handlu i współczesnej polityki handlowej. Zagadnienia związane z finansami są omówione w czasie

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski WYKŁAD 12 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 earson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 2: Model Ricardo

Zajęcia 2: Model Ricardo Teoria Wymiany Międzynarodowej WNE UW, 2/2 Zajęcia 2: Model Ricardo Zadanie Załóżmy, że kraj dysponuje łączną podażą pracy równą godzin, natomiast zagranica 2 godzin. Każdy kraj może wytwarzać dwa dobra:

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Jeżeli do modelu klasycznego poznanego w ramach makro 2 wprowadzimy założenie o możliwości wymiany międzynarodowej, to sumę wydatków w gospodarce danego kraju

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

Ponieważ maksymalizacja funkcji produkcji była na mikroekonomii, skupmy się na wynikach i wnioskach.

Ponieważ maksymalizacja funkcji produkcji była na mikroekonomii, skupmy się na wynikach i wnioskach. Model klasyczny czyli co dzieje się z gospodarką w długim okresie 1. Od czego zależy produkcja i ile ona wynosi? Umiemy już policzyć, ile wynosi PKB. Ale skąd się to PKB bierze? Produkcja (Y, PKB itp.)

Bardziej szczegółowo

Model Anne Krueger. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak

Model Anne Krueger. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak Model Anne Krueger The Political Economy of the Rent-Seeking Society, American Economic Review, Vol. 64 No. 3, June 1974 1.

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Mianem międzynarodowej konkurencyjności kraju określa się: a) udział krajowej

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Wpływ podatków na podaż i popyt Co decyduje, kto naprawdę ponosi ciężar podatku Koszty i korzyści wynikające z podatków i dlaczego podatki nakładają koszt, który

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Model ISLM

Wykład 9. Model ISLM Makroekonomia 1 Wykład 9 Model ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasza mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności Krzywa IS Krzywa LM Model ISLM

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Interwencje rządowe na rynku

Wykład I. Interwencje rządowe na rynku Wykład I Interwencje rządowe na rynku O czym będzie mowa? odatki Od ilości Od wartości Od zysku Ryczałtowy ubsydia Ograniczenia ilościowe Cła rzykłady: afera hazardowa, WR UE odatek jednostkowy (np. akcyza)

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ABC eknomii Prof. Agnieszka Poczta-Wajda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 kwietnia 2019 r. Czym zajmuje się ekonomia? zasoby potrzeby ludzkie problem rzadkości naturalne

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa W modelu tym rozważamy optymalny wybór konsumenta dotyczący konsumpcji w okresie obecnym i w przyszłości. Zakładając, że nasz dochód w okresie bieżącym i przyszłym

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 8 Koszt opodatkowania R I N C I L E O F MICROECONOMIC F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint lides by Ron Cronovich 2007 Thomson outh-western, all rights reserved W tym rozdziale

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka)

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka) Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka) Rozdział 1. Podstawy funkcjonowania rynków międzynarodowych 1. 1. Wprowadzenie 1. 2. Rodzaje rynków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki konomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse miedzynarodowe Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan wykładu 16 Kurs

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Interwencje rządowe na rynku

Wykład II. Interwencje rządowe na rynku Wykład II Interwencje rządowe na rynku O czym będzie mowa? odatki Od ilości Od wartości Od zysku Ryczałtowy ubsydia Ograniczenia ilościowe Cła rzykłady: afera hazardowa, WR UE odatek jednostkowy (np. akcyza)

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

Słabość teorii klasycznej:

Słabość teorii klasycznej: Słabość teorii klasycznej: nie tłumaczy, dlaczego w jednych krajach wydajności pracy są wyższe, a w innych niższe; nie tłumaczy, dlaczego kraje produkujące drożej nie zastosują bardziej wydajnych metod

Bardziej szczegółowo

TEORIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ wykład 7 Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej. Analiza na modelu MSMD

TEORIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ wykład 7 Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej. Analiza na modelu MSMD TEORIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ wykład 7 Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej. Analiza na modelu MSMD Prowadzący: Dr K. Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach):

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 1 MODELE RYNKOWE Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): - Typowa

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 17.10.2009r. Mikroekonomia WNE UW 1 Co to jest monopol? Wybór monopolisty Dlaczego nie lubimy monopoli? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Międzyokresowy handel i konsumpcja Międzyokresowy handel występuje gdy zasoby mogą być transferowane w czasie, czyli gdy

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. I.Teoria handlu międzynarodowego

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. I.Teoria handlu międzynarodowego Adam Budnikowski Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 1. Wprowadzenie 1.1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej 1.2. Pojęcie i zakres msg. I I.Teoria handlu międzynarodowego 2. Klasyczne teorie handlu

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Leon Walras 06.12.2016 Leon Walras (1834 1910) Jeden z dwóch ojców neoklasycznej mikroekonomii (drugim Marshall) Nie był tak dobrym matematykiem jak niektórzy inni ekonomiści

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ bezrobocie frykcyjne

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Inwestycje. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Inwestycje. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 14. Inwestycje dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Inwestycje a oczekiwania. Neoklasyczna teoria inwestycji i co z niej wynika Teoria q Tobina

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 6 Model klasyczny Plan Założenia modelu: Produkcja skąd się bierze? Gospodarka zamknięta Gospodarka otwarta Stopa procentowa w gospodarce

Bardziej szczegółowo

P R I N C I P L E S O F

P R I N C I P L E S O F 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Krzysztof Kołodziejczyk Agenda 1. Popyt 2. Równowaga przedsiębiorstwa 3. Opłacalność (rentowność) produkcji 4. Podaż (powyżej poziomu zamknięcia) Konkurencja doskonała słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 5

Mikroekonomia. Wykład 5 Mikroekonomia Wykład 5 Model czystej wymiany Brak produkcji, tylko zasoby początkowe, czyli nie wiadomo jak czynniki produkcji zostały przekształcone w produkt końcowy. Równowaga ogólna: wszystkie rynki

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania:

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW 1 Wykład 2 Teoria wymiany międzynarodowej z lotu ptaka Koszt alternatywny i przewaga komparatywna

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej 13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej Najpierw, rozważamy model monopolu. Zakładamy że monopol wybiera ile ma produkować w danym okresie. Jednostkowy koszt produkcji wynosi k. Cena wynikająca

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Temat: Korzyści handlowania

Temat: Korzyści handlowania Temat: Korzyści handlowania Skrócony opis zajęć: W trakcie zajęć uczniowie omawiają motywy prowadzenia wymiany międzynarodowej, korzyści płynące z wolnego handlu oraz uświadamiają sobie skutki zerwania

Bardziej szczegółowo

7. Podatki Podstawowe pojęcia

7. Podatki Podstawowe pojęcia 7. Podatki - 7.1 Podstawowe pojęcia Podatki są poddzielone na dwie kategorie: 1. Bezpośrednie - nałożone bezpośrednio na dochód z pracy. 2. Pośrednie - nałożone na wydatki, np. na różne towary. 1 / 35

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 7

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 7 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 7 Polityka handlowa 2 SNA Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Efektywna protekcja celna SNA Zakończenie części handlowej* * Wskazane tu zagadnienia nie są

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Wykład 10 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo