P R I N C I P L E S O F

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R I N C I P L E S O F"

Transkrypt

1 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

2 W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Jakie czynniki wpływają na popyt na dobra? Jakie czynniki wpływają na podaż dóbr? W jaki sposób popyt i podaż wpływają na ceny i wielkość sprzedaży? W jaki sposób różne czynniki wpływające na popyt i podaż wpływają na ceny rynkowe i jakość dobra? W jaki sposób rynki alokują zasoby? 1

3 Rynki i konkurencja Rynek - to grupa nabywców i sprzedawców konkretnego dobra lub usługi. Rynek konkurencyjny - to taki rynek, na którym działa wielu nabywców i wielu sprzedawców, handlujących identycznymi produktami, co sprawia, że każdy z nich jest cenobiorcą, a więc ma niewielki wpływ na cenę rynkową. Rynek doskonale konkurencyjny: Wszyscy oferują dokładnie te same dobra Jest tak wielu sprzedających i nabywców, że nikt nie może wpłynąć znacząco na cenę - każdy jest cenobiorcą. W tym rozdziale zakładamy, że rynek jest doskonale konkurencyjny. 2

4 Popyt Popyt zależy od zachowań nabywców. Popyt jest to ilość dóbr jaką ludzie są skłonni kupić przy danej cenie. Prawo popytu wraz ze wzrostem ceny danego dobra przy pozostałych czynnikach nie zmienionych - popyt na nie spada. 3

5 Plan popytu Plan popytu: Zestawienie pokazujące związek między ceną dobra a popytem na to dobro. Przykład: Popyt Heleny na kawy. Zwróć uwagę, że preferencje Heleny są zgodne z prawem popytu. Cena kawy Wielkość popytu $

6 Plan popytu i krzywa popytu Heleny Cena kawy $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $ Cena kawy Liczba kaw Liczba kaw $

7 Popyt rynkowy a popyt indywidualny Popyt rynkowy stanowi sumę popytów indywidualnych na konkretne dobro lub usługę. Załóżmy, że na rynku kawy mamy tylko dwóch kupujących: Helenę i Kena. (Q d = wielkość popytu) Cena Q d Heleny Q d Kena Q d Rynku $ = = = = = = = 6

8 Plan popytu i krzywa popytu $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $0.00 P Q P Q d (Rynku) $

9 Przesunięcia krzywej popytu Krzywa popytu pokazuje, jak cena wpływa na wielkość popytu, przy innych czynnikach nie zmienionych. Te "inne czynniki", to pozacenowe determinanty popytu (czyli wszystko inne niż cena co wpływa na popyt). Czynniki te przesuwają krzywą popytu D. 8

10 Przesunięcia krzywej popytu: # kupujący Wzrost liczby kupujących powoduje wzrost popytu na dobro, przesuwając krzywą popytu w prawo. 9

11 Przesunięcia krzywej popytu: # kupujący $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 P Przypuśćmy, że nastąpił wzrost liczby kupujących. Wtedy, przy każdej cenie, popyt jest większy (o 5 w tym przykładzie). $ Q 10

12 Przesunięcia krzywej popytu: dochód Dobra normalne to takie dobra na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu. Wzrost dochodu powoduje wzrost popytu przy każdej cenie, przesuwając krzywą popytu D w prawo. Dobra niższego rzędu to takie dobra na które popyt maleje wraz ze wzrostem dochodu. Wzrost dochodu powoduje spadek popytu przy każdej cenie, przesuwając krzywą popytu D w lewo. 11

13 Przesunięcia krzywej popytu: ceny dóbr powiązanych Dwa dobra są substytutami jeżeli wzrost ceny jednego dobra powoduje wzrost popytu na drugie dobro. Przykład: pizza i hamburgery. Wzrost ceny pizzy powoduje wzrost popytu na hamburgery, przesuwając krzywą popytu na hamburgery w prawo. Inne przykłady: Cola i Pepsi, laptopy i komputery stacjonarne, płyty CD i muzyka pobierana z Internetu. 12

14 Przesunięcia krzywej popytu: ceny dóbr powiązanych Dwa dobra są komplementarne jeżeli wzrost ceny jednego dobra powoduje spadek popytu na drugie dobro. Przykład: komputery i systemy operacyjne. Jeśli wzrasta cena komputerów, ludzie kupują ich mniej, więc kupują też mniej systemów operacyjnych. Krzywa popytu na systemy operacyjne przesuwa się w lewo. Inne przykłady: studia i podręczniki, jajka i boczek, benzyna i samochody. 13

15 Przesunięcia krzywej popytu: gusty Cokolwiek powoduje zmianę gustów, powoduje przesunięcie krzywej D w prawo. Przykład: Dieta Atkinsa popularna w latach 90tych, spowodowała wzrost popytu na jajka, i przesunęła krzywą popytu na jajka w prawo. 14

16 Przesunięcia krzywej popytu: oczekiwania Oczekiwania co do przyszłości mogą wpływać na obecny popyt na dobra i usługi. Przykład: Jeżeli ludzie oczekują zwiększenia dochodów, ich popyt na droższe restauracje może wzrosnąć teraz. Jeżeli gospodarka jest w kryzysie, a ludzie zaczynają martwić się o pracę, może spaść popyt na nowe samochody. 15

17 Podsumowanie: Zmienne, które wpływają na decyzje nabywców Zmienna Zmiana zmiennej powoduje Cena Liczba nabywców Dochód Ceny dóbr pokrewnych Gusta Oczekiwania przesunięcie wzdłuż krzywej popytu przesunięcie całej krzywej popytu przesunięcie całej krzywej popytu przesunięcie całej krzywej przesunięcie całej krzywej popytu przesunięcie całej krzywej popytu 16

18 ACTIVE LEARNING 1: Krzywa popytu Narysuj krzywą popytu na pliki muzycznych. Co stanie się w poniższych sytuacjach? Dlaczego? A. Spada cena ipoda. B. Spada cena plików muzycznych C. Spada cena płyt kompaktowych. 17

19 ACTIVE LEARNING 1: A. Spada cena ipoda Cena plików muzycznych P 1 Pliki muzyczne i ipody są dobrami komplementarnymi. Spadek ceny ipoda przesunie krzywą popytu na pliki muzyczne w prawo. D 1 D 2 Q 1 Q 2 Liczba plików muzycznych 18

20 ACTIVE LEARNING 1: B. Spada cena plików muzycznych Cena plików muzycznych P 1 Krzywa popytu D nie przesuwa się. Przesuń się wzdłuż krzywej do punktu z niższym P, większym Q. P 2 D 1 Q 1 Q 2 Liczba plików muzycznych 19

21 ACTIVE LEARNING 1: C. Spada cena płyt CD Cena plików muzycznych P 1 Płyty CD i pliki muzyczne są dobrami substytucyjnymi. Spadek ceny płyt CD przesuwa popyt na pliki muzyczne w lewo. D 2 D 1 Q 2 Q 1 Liczba plików muzycznych 20

22 Podaż Podaż zależy od zachowań sprzedających. Podaż to ilość dobra, którą sprzedawcy chcą i mogą sprzedawać przy danej cenie. Prawo podaży: ilość oferowanego dobra rośnie, kiedy jego cena wzrasta (przy innych czynnikach nie zmienionych) 21

23 Plan podaży Plan podaży: stanowi zestawienie pokazujące relację pomiędzy ceną dobra a jego oferowaną ilością. Przykład: Podaż kawy w Starbucksie. Zauważ, że plan podaży Starbucksa jest zgodny z prawem podaży. Cena kawy Wielkość podaży $

24 Plan podaży i krzywa podaży Starbucks $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 P Cena kawy Ilość kawy $ $ $1.00 $ I

25 Podaż rynkowa a podaż indywidualna Podaż rynkowa to suma podaży wszystkich sprzedawców. Załóżmy, że Starbucks i Jitters są jedynymi sprzedawcami kawy na rynku. (Q s = podaż) Cena $ Starbucks Jitters Podaż Q s + 0 = = = = = = = 30

26 Krzywa podaży $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $0.00 P Q P Q S (Podaż) $

27 Przesunięcia krzywej podaży Krzywa podaży pokazuje, jak cena wpływa na wielkość podaży, przy innych czynnikach nie zmienionych. Te inne rzeczy, to pozacenowe determinanty podaży. Ich zmiany przesuwają krzywą S. 26

28 Przesunięcia krzywej podaży: cena zużywanych zasobów Przykłady cen zużywanych zasobów: pensje, cena dóbr pośrednich. Każdy spadek cen zużywanych zasobów zwiększa ilość, jaką sprzedawcy chcą wyprodukować przy danej cenie, powoduje przesunięcie krzywej S w prawo. 27

29 Przesunięcia krzywej podaży: $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 P cena zużywanych zasobów Załóżmy, że spada cena mleka. Wtedy, podaż kawy w Sturbucks zwiększy się. (o 5 w tym przykładzie). $2.00 $1.00 $ Q 28

30 Przesunięcia krzywej podaży: technologia Ważnym czynnikiem decydującym o podaży jest technologia przetwarzania zużywanych zasobów na gotowy produkt. Obniżająca koszty poprawa technologii, przesuwa krzywą S w prawo. 29

31 Przesunięcia krzywej podaży: # sprzedawcy Zwiększenie liczby sprzedawców podnosi oferowaną ilość dóbr, i przesuwa krzywą S w prawo. 30

32 Przesunięcia krzywej podaży: oczekiwania Załóżmy, że firma oczekuje wzrostu ceny dobra, które sprzedaje. Może wówczas zmagazynować część bieżącej produkcji, alby sprzedać ją później, po wyższej cenie. To przesuwa krzywą S w lewo. To jest tylko jeden z przykładów. 31

33 Podsumowanie: Zmienne, które wpływają na sprzedawców Zmienna Cena Cena zużywanych zasobów Technologia Liczba sprzedawców Oczekiwania Zmiana zmiennej powoduje przesunięcie wzdłuż krzywej podaży przesunięcie całej krzywej podaży przesunięcie całej krzywej podaży przesunięcie całej krzywej podaży przesunięcie całej krzywej podaży 32

34 ACTIVE LEARNING 2: Krzywa podaży Narysuj krzywą podaży na oprogramowanie do wypełniania podatków. Co stanie się w następujących przypadkach? A. Detaliści obniżają cenę oprogramowania B. Rozwój technologii pozwoli na tańszą produkcję oprogramowania. C. Profesjonalni księgowi podnoszą cenę swoich usług. 33

35 ACTIVE LEARNING 2: A. spadek ceny oprogramowania Cena oprogramowania P 1 P 2 S 1 Krzywa S nie przesuwa się. Przesuń się w dół wzdłuż krzywej do niższego P i niższego Q. Q 2 Q 1 Ilość oprogramowania 34

36 ACTIVE LEARNING 2: B. tańsza produkcja oprogramowania Cena oprogramowania P 1 S 1 S 2 Krzywa S przesuwa się w prawo, przy każdej cenie, Q wzrasta. Q 1 Q 2 Ilość oprogramowania 35

37 ACTIVE LEARNING 2: C. księgowi podnoszą cenę usług Cena oprogramowania S 1 To przesuwa krzywą popytu na oprogramowanie, a nie krzywą podaży. Ilość oprogramowania 36

38 Popyt i podaż łącznie $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 P D S Równowaga: to sytuacja, kiedy cena osiągnęła poziom, przy której popyt na dobro równy jest jego podaży. $1.00 $ Q 37

39 Cena równowagi: To cena, przy której popyt równy jest podaży. $6.00 P D S P Q D Q S $5.00 $ $4.00 $3.00 $ $ $ Q

40 Produkt w równowadze: To wielkość produkowana i kupowana przy cenie równowagi. $6.00 P D S P Q D Q S $5.00 $ $ $3.00 $2.00 $ $ Q

41 Nadwyżka podaży: To sytuacja, w której przy danej cenie podaż jest większa niż popyt. $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 P D Nadwyżka podaży S Przykład: jeśli P = $5, wtedy Q D = 9 i Q S = 25 Nadwyżka podaży = Q S - Q D = 16 $ Q 40

42 Nadwyżka podaży: $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 P D Nadwyżka podaży S W przypadku nadwyżki podaży, sprzedający próbują zwiększyć sprzedaż poprzez obniżenie ceny. To powoduje wzrost Q D i spadek Q S $2.00 $1.00 co redukuje nadwyżkę podaży. $ Q 41

43 Nadwyżka podaży: $6.00 $5.00 P D Nadwyżka podaży S W przypadku nadwyżki podaży sprzedający próbują zwiększyć sprzedaż poprzez obniżenie ceny $4.00 $3.00 To powoduje wzrost Q D i spadek Q S. $2.00 $1.00 Ceny będą spadać aż rynek osiągnie równowagę. $ Q 42

44 Nadwyżka popytu: To sytuacja, w której popyt jest większy od podaży. $6.00 $5.00 P D S Przykład: jeśli P = $1, wtedy Q D = 21 i Q S = 5. $4.00 $3.00 Nadwyżka popytu = Q D - Q S = 16 $2.00 Nadwyżka popytu $1.00 $ Q 43

45 $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 Nadwyżka popytu: P D S W obliczu nadwyżki popytu, sprzedający podnoszą cenę, w ten sposób obniżają Q D i podnoszą Q S co redukuje nadwyżkę popytu. $2.00 $1.00 Nadwyżka popytu $ Q 44

46 Nadwyżka popytu: $6.00 $5.00 P D S W obliczu nadwyżki podaży, sprzedający podnoszą cenę, powodując spadek Q D i wzrost Q S $4.00 $3.00 Ceny rosną aż rynek osiągnie równowagę. $2.00 $1.00 $ Nadwyżka popytu Q 45

47 Trzy etapy analizy zmian stanu równowagi Metoda trzech kroków 1. Ustal, czy zdarzenie powoduje przesunięcie krzywej S, krzywej D, czy może obu tych krzywych. 2. Ustal, w którą stronę przesuwa się krzywa. 3. Posłuż się wykresem podaży i popytu, aby sprawdzić, w jaki sposób przesunięcia krzywych zmienią cenę oraz ilość równowagi. 46

48 Przykład: Rynek samochodów hybrydowych Cena samochodów hybrydowych P S 1 P 1 Q 1 D 1 Q Ilość samochodów hybrydowych 47

49 Przykład 1: Zmiana popytu Wydarzenie: Wzrost cen benzyny. Krok 1: Przesunięcie krzywej D Krok 2: Krzywa D przesuwa się w prawo P 2 P 1 P S 1 Krok 3: Przesunięcie powoduje wzrost ceny i ilości samochodów hybrydowych Q 1 Q 2 D 1 D 2 Q 48

50 Przykład 1: Zmiana popytu Zauważ: Kiedy rośnie cena (P), producenci dostarczają większą ilość samochodów, mimo, że krzywa popytu S nie przesuwa się. P 2 P S 1 P 1 Zawsze uważaj rozróżniając przesunięcia krzywych a przesunięcia wzdłuż krzywych. Q 1 Q 2 D 1 D 2 Q 49

51 Przesunięcia krzywej a przesunięcia wzdłuż krzywej Zmiana podaży: przesunięcie krzywej podaży pojawia się, gdy zmienia się determinant niecenowy podaży (jak technologia czy koszty). Zmiana podaży: przesunięcie wzdłuż krzywej podaży przy zmianie ceny Zmiana popytu: przesunięcie krzywej popytu pojawia się, gdy zmienia się determinant niecenowy popytu (jak dochód lub liczba nabywców). Zmiana popytu: przesunięcie wzdłuż krzywej popytu przy zmianie ceny

52 Przykład 2: Zmiana podaży Wydarzenie: Nowe technologie redukują koszty produkcji samochodów hybrydowych Krok1: Krzywa podaży przesuwa się P S 1 S 2 Krok 2: Krzywa podaży przesuwa się w prawo P 1 P 2 Krok 3: Przesunięcie powoduje spadek cen i wzrost ilości. Q 1 Q 2 D 1 Q 51

53 Przykład 3: Zmiana zarówno popytu jak i podaży Wydarzenie: Rośnie cena benzyny i technologia obniża koszty produkcji. Krok 1: Obie krzywe przesuwają się Krok 2: Obie przesuwają się w prawo. P 2 P 1 P S 1 S 2 Krok 3: Ilość wzrasta, ale wpływ na cenę jest niejednoznaczny: jeśli popyt wzrasta o więcej niż podaż, cena wzrasta. Q 1 Q 2 D 1 D 2 Q 52

54 Przykład 3: Zmiana zarówno popytu jak i podaży Wydarzenie: cena benzyny rośnie i technologia obniża koszty produkcji P S 1 S 2 Krok 3, kont. Ale jeśli podaż rośnie bardziej niż popyt, wtedy cena spada. P 1 P 2 D 1 D 2 Q Q 1 Q 2 53

55 ACTIVE LEARNING 3: Zmiany w popycie i podaży Użyj metody trzech etapów do analizy efektów każdego z trzech wydarzeń na cenę równowagi i ilości plików muzyki. Wydarzenie A: Spadek cen płyt CD Wydarzenie B: Sprzedawcy plików muzycznych negocjują obniżenie ceny tantiem za każdą sprzedaną piosenkę. Wydarzenie C: Wydarzenia A i B mają miejsce naraz. 54

56 ACTIVE LEARNING 3: A. Spadek cen płyt CD Kroki 1. Krzywa popytu przesuwa się. 2. Krzywa popytu przesuwa się w lewo. 3. Zarówno cena jak i produkt maleją. P 1 P 2 P Rynek plików muzycznych S 1 Q 2 Q 1 D 2 D 1 Q 55

57 ACTIVE LEARNING 3: B. Spadek cen tantiem Kroki 1. Krzywa podaży przesuwa się (tanteimy są częścią kosztów sprzedających) 2. Krzywa podaży przesuwa się w prawo 3. Cena spada, produkt rośnie P 1 P 2 P Rynek plików muzycznych Q 1 S 1 Q 2 S 2 D 1 Q 56

58 ACTIVE LEARNING 3: C. Spadek cen płyt CD i spadek cen tantiem Kroki 1. Obie krzywe przesuwają się (część A & B). 2. Krzywa popytu przesuwa się w lewo, a podaży w prawo. 3. Cena jednoznacznie spada. Efekt na produkt jest niejednoznaczny: spadek popytu obniża Q, wzrost w podaży podwyższa Q. 57

59 Konkluzja: Jak ceny alokują zasoby Jedna z Dziesięciu Zasad: Rynki są zwykle dobrą formą organizowania aktywności gospodarczej. W gospodarkach rynkowych ceny dostosowują się do zrównoważenia podaży i popytu. Te ceny równowagi są sygnałami, które kierują decyzjami gospodarczymi, alokując w ten sposób zasoby rzadkie. 58

60 Podsumowanie Rynek konkurencyjny posiada kupujących i sprzedających, z których każdy ma niewielki, lub żaden wpływ na cenę rynkową. Ekonomiści używają modeli popytu i podaży do analizy rynków konkurencyjnych. Opadająca (malejąca) krzywa popytu odzwierciedla Prawo Popytu popyt na dobro zmniejsza się wraz ze wzrostem jego ceny. 59

61 Podsumowanie Oprócz ceny, popyt zależy od dochodów, gustów, oczekiwań, cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych oraz liczby nabywców. Zmiana w jednym z tych czynników powoduje przesunięcie krzywej popytu. Rosnąca krzywa podaży odzwierciedla Prawo Podażyprzy innych czynnikach stałych, podaż dobra rośnie, kiedy jego cena wzrasta. Inne determinanty obejmują ceny, technologię, oczekiwania i liczbę sprzedających. Zmiana w każdym z tych czynników przesuwa krzywą podaży. 60

62 Podsumowanie Przecięcie krzywej popytu i podaży wyznacza punkt równowagę rynku. Przy cenie równowagi popyt równa się podaży. Jeżeli cena rynkowa jest powyżej ceny równowagi, występuje nadwyżka podaży, co powoduje spadek cen. Jeżeli cena rynkowa jest poniżej ceny równowagi, występuje nadwyżka popytu, co powoduje wzrost cen. 61

63 Podsumowanie Możemy użyć wykresu popytu i podaży do analizy efektów każdego wydarzenia na rynek: najpierw, określamy, czy wydarzenie przesunie jedną, czy obie krzywe. Następnie, określamy kierunek przesunięcia. Na koniec porównujemy nową równowagę z równowagą początkową. W gospodarkach rynkowych, ceny są sygnałem, które kierują decyzjami ekonomicznymi i alokują zasoby rzadkie. 62

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania:

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 14 rzedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all

Bardziej szczegółowo

Podaż, popyt i polityka państwa

Podaż, popyt i polityka państwa 6 odaż, popyt i polityka państwa R I N C I L E O F MICROECONOMIC F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint lides by Ron Cronovich 27 Thomson outh-western, all rights reserved W tym

Bardziej szczegółowo

Analiza popytu i podaży

Analiza popytu i podaży Analiza popytu i podaży Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja oparta na materiałach z: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Ekonomista jako naukowiec. Myśleć jak ekonomista. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Ekonomiści odgrywają podwójną rolę:

Ekonomista jako naukowiec. Myśleć jak ekonomista. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Ekonomiści odgrywają podwójną rolę: 2 Myśleć jak ekonomista P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Ekonomia dobrobytu. Konsumenci, producenci i efektywność rynków. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Przypomnienie: alokacja zasobów określa:

Ekonomia dobrobytu. Konsumenci, producenci i efektywność rynków. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Przypomnienie: alokacja zasobów określa: 7 Konsumenci, producenci i efektywność rynków R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 7 Thomson South-Western, all rights

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 8 Koszt opodatkowania R I N C I L E O F MICROECONOMIC F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint lides by Ron Cronovich 2007 Thomson outh-western, all rights reserved W tym rozdziale

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska MECHANIZM RYNKOWY dr Sylwia Machowska 1 Plan wykładu Rynek Popyt, wielkość popytu, prawo popytu Podaż, wielkość podaży, prawo podaży Równowaga rynkowa 2 Rynek 3 Rynek Rynek to proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i jej zastosowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Elastyczność i jej zastosowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 5 Elastyczność i jej zastosowania R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny?

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Oczywistym miernikiem jest nachylenie krzywych popytu i podaży Np. obniżka ceny o 1 zł każdorazowo powoduje zwiększenie popytu na kajzerki o 20 sztuk

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 17 Konkurencja monopolistyczna P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Analiza popytu i podaży

Analiza popytu i podaży opyt to: Analiza popytu i podaży chęć zakupu dobra lub usługi przy danych cenach w danym czasie, ceteris paribus wielkość zapotrzebowania zgłaszanego przy danej cenie w danym czasie, ceteris paribus Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Podstawowe pojęcia: rynek, podaż, krzywa podaż, prawo podaż, cena równowagi, cena maksymalna i minimalna, zmiana podaż dr inż. Anna Kiełbus

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji 5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji a. Konkurencja doskonała Producenci sprzedają nierozróżnialne towary, e.g. zboże pierwszej klasy. Zakładamy że jest dużo producentów, a żaden nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Rynek: popyt, podaż, cena. Co to jest rynek Krzywe popytu i podaży, cena równowagi

Wykład 2. Rynek: popyt, podaż, cena. Co to jest rynek Krzywe popytu i podaży, cena równowagi Wykład 2. Rynek: popyt, podaż, cena Co to jest rynek Krzywe popytu i podaży, cena równowagi Nawet z papugi można zrobić wytrawnego ekonomistę. Wystarczy ją nauczyć dwóch słów: popyt i podaż. /Thomas Carlyle/

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.4 Temat zajęć: Kto ustala ceny, czyli popyt, podaż i równowaga rynkowa 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: popyt, podaż, cena,

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Podstawowe pojęcia: rynek, popyt, krzywa popytu, prawo popytu, efekt snobizmu, efekt Veblena, cena maksymalna i minimalna, zmiana popytu, dobro Griffena, dobra

Bardziej szczegółowo

Równowaga rynkowa. Równowaga rynkowa: ilustracja graficzna. Nierównowaga rynkowa: nadwyżka dobra. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra

Równowaga rynkowa. Równowaga rynkowa: ilustracja graficzna. Nierównowaga rynkowa: nadwyżka dobra. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra Równowaga rynkowa Cena unkt r Ilość Cena i ilość Cena (cena czyszcząca rynek): cena, przy której wielkość zapotrzebowania jest równa ilości oferowanej. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra Cena rynkowa

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Mikroekonomia - Lista 11 Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Konkurencja doskonała 1. Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwiększanie produkcji jednego dobra nie jest możliwe bez zmiany produkcji drugiego dobra) krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwości

Bardziej szczegółowo

Rynek to grupa kupujących i sprzedających jakieś dobro lub usługę

Rynek to grupa kupujących i sprzedających jakieś dobro lub usługę JAK DZIAŁA RYNEK? Jednym z podstawowych pojęć ekonomicznych jest rynek. Każdy kojarzy to z miejscem, w którym się handluje i jest to poprawna definicja. Rynek w dawniejszych czasach był placem w centrum

Bardziej szczegółowo

Scenariusz. Elastyczność i jej zastosowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Scenariusz. Elastyczność i jej zastosowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 5 Elastyczność i jej zastosowania R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie

Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Presentation is based on: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 02. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 02. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 02 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynek Rynek jest to proces,

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Monopol. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp. Monopol. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 15 Monopol R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved W tym rozdziale szukaj

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska MECHANIZM RYNKOWY dr Sylwia Machowska Plan wykładu Gospodarka rynkowa Mechanizm rynkowy Rynek Popyt, wielkość popytu, prawo popytu Podaż, wielkość podaży, prawo podaży Równowaga rynkowa Gospodarka Gospodarka

Bardziej szczegółowo

dany produkt Rynek, rynek konkurencyjny Dobra: substytucyjne i komplementarne Prawo popytu Plan i krzywa popytu rynek pracy, aukcja internetowa,

dany produkt Rynek, rynek konkurencyjny Dobra: substytucyjne i komplementarne Prawo popytu Plan i krzywa popytu rynek pracy, aukcja internetowa, Rynek, rynek konkurencyjny Dobra: substytucyjne i komplementarne Prawo popytu Plan i krzywa popytu -Pyzalska ttp://wwwswlearningcom/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_microhtml dany produkt na wyspecjalizowanym

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Ekonomia dobrobytu Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja oparta na materiałach z: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Zagadnienia Rynki elastyczne i zmonopolizowane. Funkcje popytu i podaży (położenie, przesunięcie). Równowaga rynkowa. Prawo popytu

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ABC eknomii Prof. Agnieszka Poczta-Wajda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 kwietnia 2019 r. Czym zajmuje się ekonomia? zasoby potrzeby ludzkie problem rzadkości naturalne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 podręcznika Wolna przedsiębiorczość - Ilustracje krzywych popytu i podaży

Rozdział 10 podręcznika Wolna przedsiębiorczość - Ilustracje krzywych popytu i podaży Rozdział 10 podręcznika Wolna przedsiębiorczość - Ilustracje krzywych popytu i podaży Autor: Mateusz Machaj #popyt #podaż W rozdziale nauczysz się: Jak wyglądają krzywe popytu i podaży. Jak na wykresie

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

Rola państwa w gospodarce. Ceny minimalne i maksymalne. Podatki.

Rola państwa w gospodarce. Ceny minimalne i maksymalne. Podatki. Rola państwa w gospodarce. Ceny minimalne i maksymalne. Podatki. Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja

Bardziej szczegółowo

M I K R O E K O N O M I A w zadaniach

M I K R O E K O N O M I A w zadaniach Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych M I K R O E K O N O M I A w zadaniach Popyt rynkowy Wprowadzenie 1 2 3 4 5 6 7 Pojęcie rynku i jego rodzaje Ceny rynkowe Popyt indywidualny

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 02. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 02. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 02 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni 2 Rynek

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 3

Mikroekonomia. Wykład 3 Mikroekonomia Wykład 3 Model czystej wymiany Jednostki dysponują stałymi zasobami dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty) Dwóch konsumentów (lub dwa rodzaje konsumentów):

Bardziej szczegółowo

Elastyczność. Krzysztof Kołodziejczyk, PhD

Elastyczność. Krzysztof Kołodziejczyk, PhD Elastyczność Krzysztof Kołodziejczyk, PhD https://flic.kr/p/j4fg3d Agenda 1. Dostosowania wielkości popytu i podaży do zmian cen i dochodów (elastyczne, nieelastyczne) 2. Wskaźniki Ep i Edp i ich interpretacja

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie

Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie Dr. Anna Kowalska-Pyzalska Insitute of Computer Science & Management/ Chair of Economy Presentation is based on: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne 6. Teoria Podaży - 6.1 Koszty stałe i zmienne Koszty poniesione przez firmę zwykle są podzielone na dwie kategorie. 1. Koszty stałe - są niezależne od poziomu produkcji, e.g. stałe koszty energetyczne

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 02. dr Adam Salomon KTiL

Podstawy ekonomii wykład 02. dr Adam Salomon KTiL Podstawy ekonomii wykład 02 dr Adam Salomon KTiL Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Własności Funkcji Popytu Statyka porównawcza funkcji popytu pokazuje jak zmienia się funkcja popytu x 1 *(p 1,p 2,y) i x 2 *(p 1,p 2,y) gdy zmianie ulegają ceny

Bardziej szczegółowo

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie Model Bertranda Firmy konkurują cenowo np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p jednocześnie Jeśli produkt homogeniczny, konsumenci kupują tam gdzie taniej zawsze firmie o wyższej cenie

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje kiedy dobro zmienia cenę?

Co się dzieje kiedy dobro zmienia cenę? Równanie Słuckiego Co się dzieje kiedy dobro zmienia cenę? Efekt substytucyjny w wyniku zmiany ceny jednego z dóbr zmienia się relacja cen pomiędzy dobrami, np. dobro, którego cena spada staje się relatywnie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Analiza postępowania konsumenta może być prowadzona

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Pytanie 1. a) Jeśli gospodarstwo domowe otrzyma spadek, będzie miało dodatkowe możliwości konsumpcji bez konieczności dalszej pracy. Jego linia

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Temat: Równowaga rynkowa

Temat: Równowaga rynkowa KONSPEKT LEKCJI Imię i nazwisko prowadzącego: mgr inż. M. Woziwodzka Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Klasa: 3 LO Semestr: I Tygodniowy wymiar godzin: 1 Temat: Równowaga rynkowa 1. Definicja równowagi

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 2 MECHANIZM RYNKOWY. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

EKONOMIA wykład 2 MECHANIZM RYNKOWY. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania EKONOMIA wykład 2 MECHANIZM RYNKOWY Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Typy gospodarek. 2. Rynek i mechanizm rynkowy.

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych.

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych. Notatka model ISLM Model IS-LM ilustruje równowagę w gospodarce będącą efektem jednoczesnej równowagi na rynku dóbr i usług, a także rynku pieniądza. Jest to matematyczna interpretacja teorii Keynesa.

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk MONOPOL dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/fd2sei Agenda 1. Popyt 2. Równowaga monopolu 3. Cena monopolowa 4. Opłacalność produkcji 5. Podaż 6. Dyskryminacja cenowa Monopol słowa kluczowe cenodawca

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 2: Popyt, podaż i cena równowagi. Elastyczności popytu

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 2: Popyt, podaż i cena równowagi. Elastyczności popytu Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 2: Popyt, podaż i cena równowagi. Elastyczności popytu wa kluczowe słowa: popyt i podaż Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi kupić zależnie od poziomu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasz mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie. Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie. Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych Popyt elastyczny Prawo popytu mówi, ze zmiany ceny wywołują

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ POPYT SZTYWNY DOCHODOWA ELASTYCZNOŚC POPYTU POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY. e p P

ELASTYCZNOŚĆ POPYT SZTYWNY DOCHODOWA ELASTYCZNOŚC POPYTU POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY. e p P Cena LASTYCZNOŚĆ Informuje o wielkości zmiany jednej wielkości w reakcji na zmianę innej wielkości Współczynnik elastyczności cenowej popytu informuje o sile reakcji konsumenta na zmieniającą się cenę

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku WYKŁAD Makroekonomiczna równowaga na rynku POPYT JAKO AGREGAT EKONOMICZNY (AD) Zagregowany popyt zależność między całkowitą ilością dóbr i usług (realny PKB) jaką podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Efekty zewnętrzne. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wprowadzenie. Efekty zewnętrzne. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 10 Efekty zewnętrzne P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved W tym

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Zadanie

Mikroekonomia. Zadanie Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 18.11.2007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim wzorem

Bardziej szczegółowo

Rola państwa w gospodarce. Ceny minimalne i maksymalne. Podatki.

Rola państwa w gospodarce. Ceny minimalne i maksymalne. Podatki. Rola państwa w gospodarce. Ceny minimalne i maksymalne. Podatki. Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Krzysztof Kołodziejczyk Agenda 1. Popyt 2. Równowaga przedsiębiorstwa 3. Opłacalność (rentowność) produkcji 4. Podaż (powyżej poziomu zamknięcia) Konkurencja doskonała słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz  POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt

5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt 5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt Popyt na dobro maleje względem ceny (o ile dobro jest tak zwane normalne, a nie luksusowe). Zakładamy że firma ustala cenę danego dobra p, która obowiązuje wszędzie. Niech

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 8

Makroekonomia I ćwiczenia 8 Makroekonomia I ćwiczenia 8 The Keynesian cross Tomasz Gajderowicz Rozkład jazdy: Kartkówka Model Keynesowski Zadania Założenia płace i ceny są stałe przy tym poziomie płac i cen gospodarka operuje poniżej

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Wpływ podatków na podaż i popyt Co decyduje, kto naprawdę ponosi ciężar podatku Koszty i korzyści wynikające z podatków i dlaczego podatki nakładają koszt, który

Bardziej szczegółowo

2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 BIBLIOGRAFIA... 11 SPIS RYSUNKÓW... 11

2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 BIBLIOGRAFIA... 11 SPIS RYSUNKÓW... 11 SPIS TREŚCI RYNEK I JEGO ELEMENTY 1. POJĘCIE RYNKU ORAZ JEGO ELEMENTY... 2 2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 4. POJĘCIE KONKURENCJI ORAZ JEJ ELEMENTY...

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii. Mechanizm rynkowy Prof. Tomasz Bernat

Instytut Ekonomii. Mechanizm rynkowy Prof. Tomasz Bernat Mechanizm rynkowy Prof. Tomasz Bernat literatura PODRĘCZNIK: Mikroekonomia, red. D. Kopycińska, Szczecin 2011 ZBIÓR ZADAŃ: Mikroekonomia studia przypadku, Vol. 3 red. Tomasz Bernat, 2017 dostęp: mikroekonomia.net

Bardziej szczegółowo

2.05 Powtórzenie wiadomości - Rynek

2.05 Powtórzenie wiadomości - Rynek Być przedsiębiorczym nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2.05 Powtórzenie wiadomości - Rynek Beata Bryk al. T. Rejtana 16c, 35-959

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu?

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu? A) Pytania sprawdzające: 1. Kogo uważamy za producenta? PRODUCENT zorganizowany w formie przedsiębiorstwa. Powstał w drodze ewolucji. To podmiot sfery realnej. Aktywny uczestnik procesów rynkowych. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Rynek W. W. Norton & Company, Inc.

Rynek W. W. Norton & Company, Inc. 1 Rynek 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Modelowanie Ekonomiczne uco wpływa na co w systemie ekonomicznym? una jakim poziomie uogólnienia możemy modelować zjawisko ekonomiczne? uktóre zmienne są egzogeniczne,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II RYNEK CECHY I FUNKCJE Scenariusze uzupełniające

ROZDZIAŁ II RYNEK CECHY I FUNKCJE Scenariusze uzupełniające ROZDZIAŁ II RYNEK CECHY I FUNKCJE Scenariusze uzupełniające Spis treści Transformacja gospodarki polskiej po 1989 roku.... 2 Analiza popytu i podaży.... 4 Analiza popytu i podaży równowaga rynkowa....

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 7 Keynesian cross Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Omówienie kartkówki Model Keynesowski Zadania Model Keynesa Produkcja długookresowa a krótkookresowa.

Bardziej szczegółowo