Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański"

Transkrypt

1 Handel międzynarodowy Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Dr Gabriela Grotkowska

2 Plan wykładu 2 1. Przewaga absolutna i komparatywna 2. Założenia ekonomii klasycznej 3. Równowaga autarkiczna 4. Cena międzynarodowa 5. Równowaga w warunkach handlu 6. Korzyści dobrobytowe z handlu 7. Produktywność a płace w warunkach handlu 8. Model Ricardo w wersji z wieloma dobrami 9. Model Ricardo w wersji z wieloma krajami 10.Weryfikacja modelu Ricardo 2

3 Z czego wynika handel międzynarodowy? Kraje różnią się od siebie. technologią. wyposażeniem w czynniki produkcji W związku z tym ceny tych samych dóbr w różnych krajach są różne (przewaga komparatywna) motyw dla handlu Handel wynika z innych przyczyn, takich jak rosnący korzyści skali produkcji, zamiłowanie konsumentów do różnorodności, a cena nie jest czynnikiem decydującym Im bardziej kraje się różnią, tym większe możliwości wymiany i korzyści z handlu Im bardziej kraje są do siebie podobne, tym większe możliwości wymiany i korzyści z handlu

4 Najprostszy przykład: przewaga absolutna Obserwujemy sytuację w dwóch krajach (w Polsce i we Włoszech), przy czym oba kraje produkują dwa dobra (morele i jabłka). Konsumenci w obu krajach chcą konsumować oba dobra. Polska Włochy Jabłka 1 3 Morele 5 1 Załóżmy, że zasób pracy w Polsce wynosi robotników, a we Włoszech robotników. Początkowo w obu krajach w każdym sektorze pracuje dokładnie połowa zasobu siły roboczej Produkcja: Polska Włochy Razem Jabłka Morele

5 Najprostszy przykład: przewaga absolutna Jeśli kraje podejmą wymianę, szybko zauważą, iż nie muszą równocześnie produkować obu dóbr. Każdy może się specjalizować w tym, w czym jest bardziej wydajny Polska Włochy Jabłka 1 3 Morele 5 1 Jeśli wszystkich pracowników w Polsce zatrudni się w sektorze wytwarzającym jabłka, a Włochów w sektorze wytwarzającym morele łączna produkcja będzie wyglądać tak: Polska Włochy Razem Przyrost Jabłka Morele

6 Gałąź Filipiński eksport do Japonii Filipiński import z Japonii Wartość dodana na pracu - jącego na Filipinach Wartość dodana na pracu - jącego w Japonii Eksport netto Stosunek produktywności w gałęzi j na Filipinach do produktywności w tej samej gałęzi w Japonii Food products Beverages Tobacco Textiles Wearing apparel and leather products Footwear Wood products Furniture Paper and printing products Chemicals Petroleum and coal products Rubber products Plastic products Non - metallic mineral products Iron and steel Non - ferrous metals Fabricated metal products Machinery Transport equipment Professional and scientific equipment Total

7 A jeśli kraj jest bardziej wydajny we wszystkim? Nakłady pracy wyglądają następująco: USA Ekwador Róże 1 2 Komputery 8 24 Koszt alternatywny komputera w USA wynosi 8 róż, a w Ekwadorze wynosi 12 róż Koszt alternatywny róży wynosi 1/8 komputera w USA i 1/12 w Ekwadorze 7

8 Przewaga komparatywna: przypomnienie Kraj ma przewagę komparatywną w wytwarzaniu tego dobra, przy produkcji którego ma niższy koszt alternatywny niż drugi kraj Kraj, który ma przewagę komparatywną w produkcji jakiegoś dobra, wykorzystuje posiadane zasoby w sposób najbardziej wydajny, kiedy wytwarza dobro, w którym ma przewagę komparatywną USA mają przewagę komparatywną w produkcji komputerów, a Ekwador w produkcji róż, mimo, iż oba dobra wytwarzane są taniej w USA 8

9 Przewaga komparatywna i wymiana Załóżmy, że Ekwador na 2400 pracowników, a USA 36 tysięcy. Początkowo zatrudniają się po połowie w obu sektorach Ekwador USA Razem Róże Komputery Niech Ekwador wyprodukuje jeden komputer mniej, a USA jeden komputer więcej: co z produkcją róż? Ekwador USA Razem Róże Komputery

10 Założenia ekonomii klasycznej 1. Świat składa się z dwóch krajów: Kraju i Zagranicy. 2. Jedynym czynnikiem produkcji w obu krajach jest praca (oznaczamy ją jako L). 3. Istnieją dwa dobra, np. ser (c) i wino (w). 4. Funkcja produkcji charakteryzuje się stałymi przychodami skali. Z punktów (2) i (3) wynika, że funkcje produkcji możemy zapisać: Q C = L/a LC, Q W = L/a LW, gdzie a Li to jednostkowy nakład pracy w produkcji dobra i 4. Produktywność pracy różni się między krajami (na skutek różnic w posiadanej technologii). 5. Podaż pracy w każdym kraju jest stała. 6. Konsumenci chcą jednocześnie konsumować wino i ser (np.: U(D C, D W ) = D Cα D W (1-α) ), gdzie D i to wielkość konsumpcji dobra i. 7. W gospodarce panuje doskonała konkurencja: zarówno na rynku dóbr (=> cena jest równa kosztom produkcji), jak i na rynku pracy (=> płaca jest równa produktywności pracownika). 8. Siła robocza jest w pełni mobilna (pracownicy mogą wybierać, gdzie chcą pracować, co znaczy, że pójdą pracować tam, gdzie oferowana jest im wyższa płaca). 9. Pracownicy nie mogą przenosić się między krajami (praca jest niemobilna). 10. W warunkach handlu nie ma kosztów transportu ani ceł.

11 Technologia w modelu Ricardo Ponieważ produktywność pracy jest stała, technologię produkcji w każdym z krajów możemy opisać za pomocą jednostkowego nakładu pracy, czyli liczby godzin potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu a LW to jednostkowy nakład pracy w produkcji wina w Kraju. Na przykład: jeśli a LW = 2, to znaczy, że wyprodukowanie litra wina w Kraju zabiera 2 godziny pracy a LC to jednostkowy nakład pracy w produkcji sera w Kraju. Na przykład: jeśli a LC = 1, to znaczy, że wyprodukowanie kg sera w Kraju zabiera 1 godzinę pracy Wysoki jednostkowy nakład pracy oznacza niską produktywność pracy 11

12 Granica możliwości produkcyjnych Granica możliwości produkcyjnych: a LC Q C + a LW Q W = L gdzie Q i to wielkość produkcji dobra i Q w L/a LW Q W = L/a LW (a LC /a LW )Q C L/a LC Q C 12

13 Granica możliwości produkcyjnych Przy pełnym wykorzystaniu czynnika produkcji, koszt alternatywny produkcji kilograma sera to liczba litrów wina, o ile spada jego produkcja: (a LC /a LW ) Przy pełnym wykorzystaniu czynnika produkcji, koszt alternatywny jest równy bezwzględnej wartości nachylenia PPF i jest stały (ponieważ PPF jest linią prostą) Jeśli a LW = 2 i a LC = 1, koszt alternatywny sera wynosi ½ jednostki wina i taka jest bezwzględna wartość nachylenia PPF 13

14 Produkcja, ceny i płace w autarkii Niech P C będzie ceną sera, zaś P W ceną wina Ponieważ założyliśmy występowanie doskonałej konkurencji, z warunku zerowego zysku (P i = w i a Li ) wynika, że Godzinowa stawka płacy przy produkcji sera równa jest rynkowej wartości sera wytwarzanego w ciągu godziny: P c /a LC Godzinowa stawka płacy przy produkcji wina równa jest rynkowej wartości wina wytwarzanego w ciągu godziny: P W /a LW Pracownicy zatrudnią się w tym sektorze, który oferuje wyższe wynagrodzenia 14

15 Produkcja, ceny i płace w autarkii Kiedy P C /a LC > P W /a LW pracownicy chcą pracować tylko przy produkcji sera Kiedy P C /P W > a LC /a LW produkowany będzie tylko ser Gospodarka specjalizuje się w produkcji sera, jeśli relacja ceny sera do ceny wina (względna cena sera) jest wyższa od kosztu alternatywnego produkcji sera Kiedy P C /a LC < P W /a LW pracownicy chcą pracować tylko przy produkcji wina Kiedy P C /P W < a LC /a LW produkowane będzie tylko wino. Gospodarka specjalizuje się w produkcji wina, jeśli relacja ceny wina do ceny sera (względna cena wina) jest wyższa od kosztu alternatywnego produkcji wina 15

16 Produkcja, ceny i płace w autarkii Kiedy w gospodarce zamkniętej konsumenci chcą konsumować oba dobra, cena względna musi się tak dostosować, aby płace były identyczne w obu sektorach (wytwarzający ser i wino): Kiedy P C /a LC = P W /a LW pracownikom jest wszystko jedno, gdzie pracują, a zatem wytwarzane są oba dobra P C /P W = a LC /a LW W autarkii ma miejsce produkcja (i konsumpcja) obu dóbr tylko wtedy, gdy cena względna dobra jest równa kosztowi alternatywnemu jego produkcji Ile konkretnie będzie produkowane którego dobra zależy od preferencji konsumentów 16

17 Równowaga autarkiczna W równowadze autarkicznej konsumenci w obu krajach maksymalizują swoją użyteczność w oparciu o ograniczenie budżetowe, które pokrywa się z ograniczeniem produkcyjnym MAX {Q Cα Q W (1-α) } po L C, L W, pod warunkiem L C + L W = L Funkcja Lagrange a: F = (L C /a LC ) α (L W /a LW ) 1-α + λ [L - L C - L W ] Zapisujemy warunki pierwszego rzędu i wyznaczamy warunek opisujące alokację pracy między sektory: L C /L W = α / α-1 Biorąc pod uwagę ograniczenie możemy wyznaczyć równowagę autarkiczną: L C = αl L W = (1- α)l Q C = αl/a LC Q W = (1-α)L/a LW 17

18 Równowaga autarkiczna w ujęciu graficznym Q w L/a LW (1-α)L/a LW A αl/a LC L/a LC Q C 18

19 Otwarcie Załóżmy, że obok Kraju znajduje się Zagranica, której gospodarka także spełnia założenia klasyczne Załóżmy, że a LC /a LW < a * LC /a * LW Kiedy Kraj zwiększa produkcję sera, zmniejsza produkcję wina o mniej niż Zagranicą, gdyż krajowy jednostkowy nakład pracy w produkcji sera jest niski w porównaniu z nakładem w produkcji wina Kraj ma przewagę komparatywną w produkcji sera 19

20 Równowaga w warunkach handlu Skoro a LC /a LW < a * LC /a * LW, to p C /p W < p* C /p* W Kiedy po otwarciu zadziała arbitraż, zatem: to (p C /p W ) < (p C /p W ) tt < (p* C /p* W ) Przyjmijmy dla uproszczenia przekształceń, że dobro W jest dobrem numéraire, a jego ceny wynosi 1. Z punktu widzenia kraju dobro C zdrożało (analogicznie z punktu widzenia zagranicy zdrożało dobro W): p C < (p C ) tt < p* C 20

21 Równowaga w warunkach handlu O ile w warunkach autarkii płace w obu sektorach były równe, obecnie płaca w sektorze C jest wyższa. W autarkii: p C = (a LC w C )/(a LW w W ), gdzie w C = w W. Skoro cena dobra C wzrosła, z technologia produkcji się nie zmieniła: w C /w W > 1 produkowane jest tylko dobro C. Dochód w gospodarce jest równy funduszowi płacy, to jest płaca wypłacana w sektorze C pomnożona przez zasób siły roboczej: (p c tt /a LC )L 21

22 Równowaga w warunkach handlu Maksymalizacja użyteczności w warunkach handlu: MAX {D Cα D W (1-α) } po D C, D W, pod warunkiem D C p C tt + D W (p c tt /a LC )L Funkcja Lagrange a: F = (D C ) α (D W ) 1-α + λ [(p c tt /a LC ) - D C p C tt - D W ] Z warunków pierwszego rzędu wynika, że: D C /D W = (1/p c tt )(α / 1-α) D C p C tt + D W = (p c tt /a LC )L Równowaga w warunkach handlu wygląda następująco: L C =L, L W =0, Q C =L/a LC, Q W =0 D C = α(l/a LC ) D W =(1- α)(p c tt L/a LC ) ZADANIE: znajdź równowagę zagranicy 22

23 Cena względna Skąd się wzięła p c tt? Cena (p) wyznaczona jest przez przecięcie popytu i podaży Cena względna (p c /p W ) wyznaczona jest przez przecięcie względnego popytu i względnej podaży Względna podaż sera: ilość sera dostarczana łącznie przez producentów we wszystkich krajach odniesiona do ilości wina produkowanego we wszystkich krajach świata, przy każdym poziomie względnej ceny sera, p c /p W 23

24 Względna podaż sera Względna cena sera, P C /P W a * LC/a * LW RS a LC /a LW L/a LC L * /a * LW Względna ilość sera, Q C + Q * C Q W + Q * W 24

25 Względny popyt na ser Względny popyt konsumentów na ser to ilość sera, którą konsumenci chcą kupić w relacji do pożądanej przez nich ilości wina, przy każdym poziomie ceny względnej sera (P C /P W ) Wraz ze wzrostem względem ceny sera, konsumenci w obu krajach będą kupować mniej sera (w relacji do wina), a zatem względna wielkość popytu na ser spada 25

26 Równowaga Względna cena sera, P C /P W a * LC/a * LW RS p c tt a LC /a LW 1 RD L/a LC L * /a * LW Względna ilość sera, Q C + Q * C Q W + Q * W 26

27 Cena równowagi w ujęciu analitycznym Alternatywnie cenę możemy wyznaczyć korzystając z warunku, iż świat składa się tylko z dwóch badanych krajów. Wyznaczmy strumienie handlu: Krajowy eksport C = X C = Q c D c, natomiast import dobra W = M W = D W W kraju: X C = L/a LC αl/a LC = (1- α)(l/a LC ) M W = (1-α)(p c tt L/a LC ) Za granicą: X W *= α(l*/a* LW ) M C * = (L*/a* LW )(α/p c tt ) Skoro X C =M C *, M W =X W *, to: p c tt = (α/1-α)(l*/l)(a LC / a* LW ) = (α/1-α)(q W */Q C *) 27

28 Korzyści z handlu: Kraj Q w L/a LW (1-α) p c tt L/a LC (1-α)L/a LW A A C αl/a LC L/a LC Q C 28

29 Korzyści z handlu: Zagranica Q* w L*/a* LW (1-α)L*/a* LW A* A* C αl*/a* LC L*/a* LC (α/ p tt c ) (L*/a* LW ) Q* C 29

30 Z czego wynikają korzyści z handlu? Kraj osiąga korzyść z handlu, wtedy gdy U T > U A U A = [αl/a LC ] α [((1- α) L)/a LW ] 1-α U T = [αl/a LC ] α [((1- α) p c tt )/a LC ] 1-α U T >U A wówczas, gdy p c tt > a LC /a LW Zagranica osiąga korzyść z handlu, wtedy gdy U* T > U* A Jest tak wówczas, gdy p c tt < a* LC /a* LW Oba kraje odnoszą korzyść wówczas, gdy: p C = a LC /a LW < p c tt < a* LC /a* LW = p* C 30

31 Płaca względna Względna płaca to relacja krajowego poziomu płac do wynagrodzeń za granica (w/w*) Choć z modelu Ricardo wynika, że względne ceny dóbr wyrównają się między krajami na skutek podjęcia wymiany międzynarodowej, nie stwierdza tego o wynagrodzeniach Różnice w poziomie płac determinowane są przez różnice w produktywności (technologii) Kraj mający przewagę absolutną w produkcji jakiegoś dobra, w warunkach handlu będzie charakteryzował się wyższą płacą pracowników zatrudnionych przy jego produkcji 31

32 Płaca względna: przykład Jednostkowe nakłady pracy w produkcji wina i sera Ser Wino Kraj a LC = 1 godz./kg a LW = 2 godz./litr Zagranica a * LC = 6 godz./kg a * LW = 3 godz./litr Załóżmy, że P C = $12/kg a P W = $12/L Ponieważ w warunkach handlu w kraju wytwarzany jest tylko ser, krajowa płaca jest równa płacy w sektorze produkującym ser, która wynosi: (1/a LC )P C = (1/1)$12 = $12 Ponieważ w warunkach handlu za granicą wytwarzane jest tylko wino, zagraniczna płaca jest równa płacy w sektorze produkującym wino, która wynosi (1/a * LW)P W = (1/3)$12 = $4 A zatem względna płaca krajowych pracowników wynosi $12/$4 = 3 32

33 Płaca względna: przykład Jednostkowe nakłady pracy w produkcji wina i sera Ser Wino Kraj a LC = 1 godz./kg a LW = 2 godz./litr Zagranica a * LC = 6 godz./kg a * LW = 3 godz./litr Relacja płac leży między relacjami produktywności dla obu sektorów: Kraj jest 6/1 = 6 razy bardziej wydajny w produkcji sera niż zagranica, ale tylko 3/2 = 1.5 razy bardziej wydajny w produkcji wina Stawka płac w kraju jest 3 razy wyższa niż zagranicą Te relacje pokazują, że oba kraje mają kosztową przewagę w produkcji stąd handel Wyższe płace (podnoszące koszty) mogą być zrekompensowane wyższą produktywnością (obniżającą koszt produkcji) Niższa produktywność może być zrekompensowana niższymi płacami 33

34 Płaca względna: przykład Ponieważ zagraniczni robotnicy mają 3 razy niższe płace niż krajowi, mają przewagę kosztową w produkcji wina, mimo niższe produktywności Ponieważ krajowi robotnicy są 6 razy bardziej wydajni niż zagraniczni w produkcji sera, mają przewagę kosztową w jego wytwarzaniu, mimo 3-krotnie wyższych płac 34

35 Czy płace odzwierciedlają produktywność? 36

36 Rozszerzenie modelu Ricardo: wiele dóbr Model: Kraj i Zagranica Oba mają jeden czynnik produkcji (L), każdy może produkować dobra i = 1, 2, N Technika dana przez a Li Uporządkowanie dóbr wg relacji jednostkowych nakładów: a L1 /a* L1 < a L2 /a* L2 < < a LN /a* LN Wówczas struktura handlu zależy od relacji płac w/w*: dobra będą produkowane tam, gdzie ich wytworzenie jest tańsze: Koszt produkcji równy jest jednostkowemu nakładowi pomnożonemu przez płacę 37

37 Rozszerzenie modelu Ricardo: wiele dóbr Kraj wytwarza i jeśli: wa Li < w*a* Li, czyli kiedy a* Li /a Li > w/w* Zagranica - odwrotnie Gdy uszeregujemy dobra wg rosnącej wartości a Li /a* Li, trzeba znaleźć punkt podziału szeregu przez relację w*/w Dobro a Li a* LI a Li / a* Li Marchewka /10 Ogórki /8 Buraki /4 Kalarepka /2 Seler /3 M O B K S a Li /a* Li w*/w=1/3 38

38 Rozszerzenie modelu Ricardo: wiele krajów G G G G J J J J Jabłka najtańsze. Jabłka najdroższe. Gruszki Światowa PPF p J /p G Jabłka 40

39 Koszty transportu i dobra niehandlowe Zgodnie z modelem Ricardo kraje w pełni specjalizują się w produkcji dóbr (w dwóch krajach co najwyżej jedno dobro produkowane jest jednocześnie) W rzeczywistości rzadko mamy do czynienia z tak wyraźną specjalizacją: 1. Występuje więcej niż jeden czynnik produkcji, co zmniejsza tendencję do specjalizacji 2. Protekcjonizm 3. Koszty transportu Dobra i usługi niehandlowe istnieją na skutek występowania wysokich kosztów transportu 41

40 Weryfikacja modelu Ricardo Czy kraje rzeczywiście eksportują te dobra, gdzie ich produktywność jest względnie wysoka? Porównanie struktury handlu USA i UK w 1951 roku i relacji produktywności w 26 sektorach sugeruje, że tak Jednocześnie we wszystkich 26 sektorach USA miały przewagę absolutną wobec UK 42

41 Weryfikacja modelu Ricardo 43

42 Weryfikacja modelu Ricardo 44

43 Gałąź Filipiński eksport do Japonii Filipiński import z Japonii Wartość dodana na pracującego na Filipinach Wartość dodana na pracującego w Japonii Względny eksport netto Stosunek produktywn ości w gałęzi j na Wskaźnik Filipinach względnej do produktywproduktywn ności - 1 ości w tej samej gałęzi w Japonii Food products Beverages Tobacco Textiles Wearing apparel and leather products Footwear Wood products Furniture Paper and printing products Chemicals Petroleum and coal products Rubber products Plastic products Non-metallic mineral products Iron and steel Non-ferrous metals Fabricated metal products Machinery Transport equipment Professional and scientific equipment Total

44 Podsumowanie Model Ricardo najstarszy i najprostszy model wymiany O kierunkach wymiany decyduje strona podażowa tak być nie musi Jeśli cena względna znajduje się między cenami autarkicznymi, to jest między relacjami nakładów w obu krajach, każdy kraj specjalizuje się wyłącznie w produkcji jednego dobra tak być nie musi Handel w modelu ricardiańskim jest pochodną posiadanej technologii produkcji, nie wnikając w jej źródła W modelu Ricardo oba kraje zyskują (nie racą) na podjęciu wymiany Pewne dobra mają charakter dóbr niehandlowych (z uwagi np. na wysokie koszty ich transportu) 46

Wykład 1: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański

Wykład 1: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Handel międzynarodowy Wykład 1: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Dr Gabriela Grotkowska Podstawowe informacje Gabriela Grotkowska, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański

Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Handel międzynarodowy Wykład 2: Handel międzynarodowy w ujęciu klasycznym model ricardiański Dr Gabriela Grotkowska KLASYCZNY MODEL HANDLU DAVID RICARDO (1772-1823) 2 Plan wykładu 2 1. Przewaga absolutna

Bardziej szczegółowo

Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW 1 Wykład 2 Teoria wymiany międzynarodowej z lotu ptaka Koszt alternatywny i przewaga komparatywna

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Gdyby praca była jedynym czynnikiem produkcji, przewaga komparatywna mogłaby

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Handel można wyjaśnić poprzez zróżnicowanie wydajności pracy, jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 1 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 1 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Produktywność pracy a handel międzynarodowy WYKŁAD 1 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW 1 Cel i organizacja zajęć Cel zajęć: zrozumienie kluczowych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak.

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak Model Ricardo 1. Założenia modelu First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Założenia modelu występują dwa

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I

Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Handel międzynarodowy Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Gabriela Grotkowska Plan wykładu 4 1. Model Heckschera-Ohlina wprowadzenie 2. Neoklasyczny model gospodarki i

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych

Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych Handel międzynarodowy Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 3 1. Różne ujęcia modelu neoklasycznego 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I

Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Handel międzynarodowy Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Gabriela Grotkowska Plan wykładu 3 1. Model Heckschera-Ohlina wprowadzenie 2. Neoklasyczny model gospodarki i

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 2: Model Ricardo

Zajęcia 2: Model Ricardo Teoria Wymiany Międzynarodowej WNE UW, 2/2 Zajęcia 2: Model Ricardo Zadanie Załóżmy, że kraj dysponuje łączną podażą pracy równą godzin, natomiast zagranica 2 godzin. Każdy kraj może wytwarzać dwa dobra:

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Struktura wykładu Dlaczego istnieje handel międzynarodowy? Funkcja produkcji i możliwości produkcyjne gospodarki;

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 5

Mikroekonomia. Wykład 5 Mikroekonomia Wykład 5 Model czystej wymiany Brak produkcji, tylko zasoby początkowe, czyli nie wiadomo jak czynniki produkcji zostały przekształcone w produkt końcowy. Równowaga ogólna: wszystkie rynki

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Równowaga ogólna

Wykład VII. Równowaga ogólna Wykład VII Równowaga ogólna Efektywnośd w produkcji Założenia: 2 czynniki produkcji: kapitał (K) i praca (L) Produkcja 2 dóbr: żywnośd (f) i ubrania (c) Doskonała konkurencja na rynku czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Factor specific model

Factor specific model Opracował Jan J. ichałek actor specific model odel rozwinięty przez. Samuelsona i R. Jones'a sformalizowany przez J. Neary. Założenia: 1. rodukcja dwóch dóbr: (przemysłowe, manufactures) i (żywność, food);

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wykład III Przewaga komparatywna

Wykład III Przewaga komparatywna Wykład III Przewaga komparatywna W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld. Możliwości produkcyjne - Dwa dobra, które Robinson może produkować:

Bardziej szczegółowo

Temat 1 Nowa Teoria Handlu Model Dixita-Stiglitza

Temat 1 Nowa Teoria Handlu Model Dixita-Stiglitza Temat 1 Nowa Teoria Handlu dr Leszek Wincenciak WNE UW 2/35 Plan wykładu: Informacje Wprowadzenie Neoklasyczna teoria handlu przypomnienie Niedostatki neoklasycznej teorii handlu Nowa Teoria Handlu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa. Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa. Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu 9 Polityka handlowa Motywy stosowania polityki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 3

Mikroekonomia. Wykład 3 Mikroekonomia Wykład 3 Model czystej wymiany Jednostki dysponują stałymi zasobami dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty) Dwóch konsumentów (lub dwa rodzaje konsumentów):

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z Teorii Wymiany. WNE UW 2009/10 dr Agnieszka Pugacewicz

Ćwiczenia z Teorii Wymiany. WNE UW 2009/10 dr Agnieszka Pugacewicz Ćwiczenia z Teorii Wymiany Międzynarodowej WNE UW 2009/10 dr Agnieszka Pugacewicz Kontakt Konsultacje w poniedziałki w godz. 10:00-11:30, s. 409 apugacewicz@wne.uw.edu.pl www.wne.uw.edu.pl/apugacewicz

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Przyczyny wymiany handlowej. Free trade is

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy Piramidy egipskie i Coca-cola, czyli dlaczego kraje handlują między sobą? dr AndŜelika Kuźnar Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 13 października

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Przedmowa do wydania polskiego..................... XIII Przedmowa.................................. XV Rozdział 1. Wprowadzenie.........................

Bardziej szczegółowo

Przyk ladowe Zadania z MSG cz

Przyk ladowe Zadania z MSG cz mgr Leszek Wincenciak, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Przyk ladowe Zadania z MSG cz eść handlowa 1. W modelu Ricardo mamy do czynienia z dwoma krajami prowadzacymi wymiane handlowa.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska

Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu 10 Polityka handlowa Motywy stosowania polityki handlowej Instrumenty polityki handlowej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wykład IV. Rynki czynników produkcji podaż pracy

Wykład IV. Rynki czynników produkcji podaż pracy Wykład IV Rynki czynników produkcji podaż pracy Substytucyjny i dochodowy efekt wzrostu płac Dochód 1440 R w = 60zl 480 P C B w = 20zl A 0 8 12 16 19 24 Czas Efekt substytucyjny wolny Efekt dochodowy Q

Bardziej szczegółowo

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade Jan J. Michałek (wersja uproszczona) J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade - jakie

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

Ponieważ maksymalizacja funkcji produkcji była na mikroekonomii, skupmy się na wynikach i wnioskach.

Ponieważ maksymalizacja funkcji produkcji była na mikroekonomii, skupmy się na wynikach i wnioskach. Model klasyczny czyli co dzieje się z gospodarką w długim okresie 1. Od czego zależy produkcja i ile ona wynosi? Umiemy już policzyć, ile wynosi PKB. Ale skąd się to PKB bierze? Produkcja (Y, PKB itp.)

Bardziej szczegółowo

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej 13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej Najpierw, rozważamy model monopolu. Zakładamy że monopol wybiera ile ma produkować w danym okresie. Jednostkowy koszt produkcji wynosi k. Cena wynikająca

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Pytanie 1. a) Jeśli gospodarstwo domowe otrzyma spadek, będzie miało dodatkowe możliwości konsumpcji bez konieczności dalszej pracy. Jego linia

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Miasto Bełchatów 11 maja 2011 r. Handel międzynarodowy -korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Piramidy egipskie i Coca-cola, czyli dlaczego kraje ze sobą handlują?

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i eorii Handlu Zagranicznego Wydział auk konomicznych UW odstawowe założenia modelu Dwa sektory gospodarki - (handlowy oraz (niehandlowy sektorze dóbr handlowych Doskonała konkurencja

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Międzyokresowy handel i konsumpcja Międzyokresowy handel występuje gdy zasoby mogą być transferowane w czasie, czyli gdy

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 8: Podstawy popytu na czynniki produkcji: pracę i kapitał. Technologia produkcji. Decyzje konsumentów: podaż pracy i kapitału. Współzależność działania rynków

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Słabość teorii klasycznej:

Słabość teorii klasycznej: Słabość teorii klasycznej: nie tłumaczy, dlaczego w jednych krajach wydajności pracy są wyższe, a w innych niższe; nie tłumaczy, dlaczego kraje produkujące drożej nie zastosują bardziej wydajnych metod

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Ekonomia dobrobytu Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja oparta na materiałach z: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/37 Plan wykładu: Model klasyczny małej gospodarki otwartej Przepływy dóbr

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ bezrobocie frykcyjne

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa W modelu tym rozważamy optymalny wybór konsumenta dotyczący konsumpcji w okresie obecnym i w przyszłości. Zakładając, że nasz dochód w okresie bieżącym i przyszłym

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza Cło w kraju małym i dużym Efektyw

Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza Cło w kraju małym i dużym Efektyw Polityka handlowa część 1 Wykład 6 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i bezrobocie

Rynek pracy i bezrobocie Rynek pracy i bezrobocie Podstawowe definicje na rynku pracy: Ludność w wieku produkcyjnym w zależności od definicji przyjmowanej przez urząd statystyczny ludność w wieku 15 lat i więcej lub ludność w

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Analiza postępowania konsumenta może być prowadzona

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Model Ricardo

Temat 1: Model Ricardo Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNEUW Temat : Model Ricardo Zadanie Tabela przedstawia produktywność pracy w produkcji dwóch dóbr w kraju i zagranicą. Kraj Zagranica Masło(kg/godz.) 5 Płótno(m/godz.)

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Przed kolokwium 90 minut Kilka zadań testowych (nie więcej niż 10), raczej z pierwszej części materiału (PKB, rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Leon Walras 06.12.2016 Leon Walras (1834 1910) Jeden z dwóch ojców neoklasycznej mikroekonomii (drugim Marshall) Nie był tak dobrym matematykiem jak niektórzy inni ekonomiści

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Oligopol wieloproduktowy

Oligopol wieloproduktowy Oligopol wieloproduktowy Do tej pory zakładali adaliśmy, że e produkty sąs identyczne (homogeniczne) W rzeczywistości ci produkty sprzedawane przez firmy nie są doskonałymi substytutami. W większo kszości

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki konomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse miedzynarodowe Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan wykładu 16 Kurs

Bardziej szczegółowo

Oligopol. Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj

Oligopol. Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj Oligopol Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i działaj ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj dniają istnienie pozostałych firm. Na decyzję firmy wpływaj

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Mianem międzynarodowej konkurencyjności kraju określa się: a) udział krajowej

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 7 Keynesian cross Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Omówienie kartkówki Model Keynesowski Zadania Model Keynesa Produkcja długookresowa a krótkookresowa.

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 3 Elastyczność popytu i podaży, Wybór konsumenta efekt substytucyjny i dochodowy Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Elastyczność popytu i podaży Wybór konsumenta

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu TEORIE EKONOMII KLASYCZNEJ 2011-10-14. Klasyczne i współczesne teorie handlu międzynarodowego

Plan wykładu TEORIE EKONOMII KLASYCZNEJ 2011-10-14. Klasyczne i współczesne teorie handlu międzynarodowego Klasyczne i współczesne teorie handlu międzynarodowego MSG wykład II Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego Plan wykładu Teoria przewagi absolutnej Teoria przewagi komparatywnej Teoria Heckschera-Ohlina

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Podejście międzyokresowe do bilansu płatniczego. Gabriela Grotkowska

Wykład 17: Podejście międzyokresowe do bilansu płatniczego. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 17: Podejście międzyokresowe do bilansu płatniczego Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model czystej

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona. Gabriela Grotkowska

Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona Gabriela Grotkowska Plan wykładu Kurs walutowy miedzy

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Zadanie

Mikroekonomia. Zadanie Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 18.11.2007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim wzorem

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwiększanie produkcji jednego dobra nie jest możliwe bez zmiany produkcji drugiego dobra) krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwości

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/27 Plan wykładu: Warunek

Bardziej szczegółowo

9 Funkcje Użyteczności

9 Funkcje Użyteczności 9 Funkcje Użyteczności Niech u(x) oznacza użyteczność wynikającą z posiadania x jednostek pewnego dobra. Z założenia, 0 jest punktem referencyjnym, czyli u(0) = 0. Należy to zinterpretować jako użyteczność

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz  POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim

Bardziej szczegółowo

Otwartość gospodarki a rynek pracy

Otwartość gospodarki a rynek pracy Wykład 10 Otwartość gospodarki a rynek pracy Plan wykładu 1. Migracje 2. Handel zagraniczny 1 1. Migracje 1/14 Kraje pochodzenia 1. Migracje 2/14 Stopa imigracji w Europie zbliża się do amerykańskiej (ale

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Cena jak ją zdefiniować?

Cena jak ją zdefiniować? Akademia Młodego Ekonomisty Kształtowanie się cen Dlaczego ceny się zmieniają? dr Jacek Jastrzębski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 25 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY Wykład: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY Wielka depresja w USA, 1929-1933 Stopa bezrobocia w USA w 1933 r. 25,2% Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników dotyczące

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny. popyt na czynnik. ilość czynnika

Model klasyczny. popyt na czynnik. ilość czynnika Model klasyczny W modelu Keynesa wielkość produkcji określała suma wydatków, np.: Y C + I + G + NX W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki produkcji (K i

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z MSG dla studentów WNE UW. Gabriela Grotkowska Leszek Wincenciak

Zbiór zadań z MSG dla studentów WNE UW. Gabriela Grotkowska Leszek Wincenciak Zbiór zadań z MSG dla studentów WNE UW Gabriela Grotkowska Leszek Wincenciak Spis treści 1 Koncepcje Adama Smitha i model Davida Ricardo................................. 1 2 Model Czynników Specyficznych.................................................

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 5 Teorie rozwoju dokończenie. Teorie handlu

Ekonomia rozwoju wykład 5 Teorie rozwoju dokończenie. Teorie handlu Ekonomia rozwoju wykład 5 Teorie rozwoju dokończenie. Teorie handlu międzynarodowego. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er Uwaga!!! Dla osób, które przesłały

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji 5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji a. Konkurencja doskonała Producenci sprzedają nierozróżnialne towary, e.g. zboże pierwszej klasy. Zakładamy że jest dużo producentów, a żaden nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo