Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej"

Transkrypt

1 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania bezpośredniego połączenia z urządzeniem obsługującym sieć bezprzewodową LAN (np. komputer przenośny). W tym podręczniku opisano konfigurację sieci bezprzewodowej LAN w trybie infrastruktury. Tryb infrastruktura Zakończono ustawianie. Do skonfigurowania. Komputer Punkt dostępu sieci bezprzewodowej LAN (router) Urządzenie Szczegółowe informacje o konfigurowaniu trybu ad-hoc znajdują się w Podręczniku użytkownika. Aby połączyć się bezpośrednio z urządzeniem obsługującym sieć bezprzewodową LAN, np. komputerem przenośnym, należy skonfigurować ustawienia ręcznie. W przypadku połączenia bezpośredniego zabezpieczenia są słabsze, a procedura połączenia bardziej skomplikowana, dlatego zaleca się nawiązywanie połączenia za pośrednictwem punktu dostępu, np. routera sieci bezprzewodowej LAN. 1

2 CHV Sprawdzanie środowiska sieci bezprzewodowej Sprawdź, które ustawienia sieci bezprzewodowej LAN należy skonfigurować za pomocą poniższego wykresu: Sposób połączenia może się różnić w zależności od specyfikacji wykorzystywanego punktu dostępu sieci bezprzewodowej. Patrz ręczny punkt dostępu. Upewnij się, że punkt dostępu jest podłączony do sieci. Czy urządzenie obsługuje połączenia WPS? Tak Czy urządzenie ma przycisk WPS? *1 WPS Tak Nie Nie Ręczna konfiguracja SP 200Nw/201Nw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 9 w części Ręczna konfiguracja ustawień bezprzewodowej sieci LAN. SP 203SFNw/204SFNw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach 9 i 15 w części Ręczna konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej LAN. PIN SP 200Nw/201Nw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 7 w części Nawiązywanie połączenia za pomocą kodu PIN. SP 203SFNw/204SFNw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 13 w części Nawiązywanie połączenia za pomocą kodu PIN. PBC SP 200Nw/201Nw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 6 w części Nawiązywanie połączenia za pomocą metody PBC. SP 203SFNw/204SFNw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 12 w części Nawiązywanie połączenia za pomocą metody PBC. *1 Nazwa przycisku może być różna zależnie od wykorzystywanego urządzenia. Jeśli nie można znaleźć przycisku WPS, zapoznaj się z informacjami w instrukcji obsługi punktu dostępu sieci bezprzewodowej. uu Zabezpieczenia połączenia WPS W połączeniu WPS optymalne zabezpieczenia połączenia między urządzeniami konfigurowane są automatycznie. *Ustawienia zabezpieczeń zależą od środowiska połączenia. W związku z tym, że nie można przyjąć, że jest skonfigurowane ustawienie zabezpieczeń jest najbardziej bezpieczne. 2

3 2. Przed konfiguracją ustawień sieci bezprzewodowej LAN Sprawdzanie punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN Te informacje są wymagane w przypadku konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej LAN. Nie można ich wyświetlić za pomocą urządzenia. Sprawdzanie identyfikatora SSID i hasła (klucz/hasło WEP) Przed konfiguracją ustawień sieci bezprzewodowej LAN sprawdź identyfikator SSID i hasło. Identyfikator SSID i hasło do punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN mogą być nadrukowane na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikatora SSID i hasła można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu. Konfiguracja/sprawdzanie ustawień w urządzeniu Przed konfiguracją ustawień sieci bezprzewodowej LAN wydrukuj listę ustawień sieciowych, aby uzyskać informacje wymagane do konfiguracji. Drukowanie listy ustawień sieciowych Wydruk listy ustawień sieciowych może potrwać do dwóch minut. SP 200Nw/201Nw 1. Przytrzymaj do dołu przycisk [Start]. Przycisk należy przytrzymać wciśnięty przez dwie sekundy. CTT175 3

4 SP 203SFNw/204SFNw 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika]. CTT Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Drukuj listę/raport], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 3. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Lista ust.sieciowych], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Uzyskiwanie informacji o sieci bezprzewodowej LAN z listy ustawień sieciowych Do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej LAN są wymagane następujące informacje: Interfejs sieciowy Jeśli w pozycji Interfejs sieciowy jest wybrane ustawienie Ethernet, zmień je na ustawienie Bezprzewod. sieć LAN. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany typu sieci LAN znajdują się w części Problemy z połączeniem w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów. Stan Wi-Fi Jeśli w pozycji Stan Wi-Fi jest wyświetlana wartość Połączono, zresetuj ustawienia sieciowe. Szczegółowe informacje dotyczące resetowania ustawień sieciowych znajdują się w części Połączenie powiodło się, ale nie można korzystać z bezprzewodowej sieci LAN w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów. Tryb komunikacji Sprawdź, czy w pozycji Tryb komunikacji jest wybrane ustawienie Tryb infrastruktury. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji trybu komunikacji znajdują się w części Problemy z połączeniem w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów. Kod PIN Adres IP *1 Informacje o zmianie adresu IP na liście ustawień sieciowych można znaleźć w części Połączenie powiodło się, ale nie można korzystać z bezprzewodowej sieci LAN w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów. Adres MAC *1 *1 Sprawdź informacje wyświetlane w pozycji Stan Wi-Fi. 4

5 3. Instalacja sterownika Procedura konfiguracji ustawień bezprzewodowej sieci LAN różni się w przypadku konfiguracji ręcznej oraz konfiguracji za pomocą przycisku WPS. Ręczna konfiguracja ustawień sieć bezprzewodowej LAN Aby ręcznie skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej poprzez Smart Organizing Monitor, najpierw należy zainstalować Smart Organizing Monitor poprzez połączenie USB. Zainstaluj sterownik za pomocą przycisku [Szybka instalacja USB]. Konfiguracja ustawień sieć bezprzewodowej LAN za pomocą przycisku WPS Aby nawiązać połączenie z sieć bezprzewodową LAN za pomocą przycisku WPS, najpierw skonfiguruj ustawienia sieć bezprzewodowej LAN, a następnie zainstaluj sterownik. Zainstaluj sterownik za pomocą przycisku [Szybka instalacja sieciowa (DHCP)] lub [Szybka instalacja sieciowa (stałe IP)]. Szczegóły dotyczące instalacji sterownika znajdują się w Podręczniku instalacji oprogramowania. 5

6 4. Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN (SP 200Nw/201Nw) Nawiązywanie połączenia za pomocą metody PBC W punktach od 4 do 7 skonfiguruj każde ustawienie w ciągu 120 s. W przypadku przekroczenia tego czasu skonfigurowane ustawienia zostaną anulowane i będzie konieczna ich ponowna konfiguracja od punktu Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Uruchom urządzenie. Przejdź do następnego punktu, gdy wskaźnik zasilania mignie trzykrotnie. 4. Przytrzymaj przycisk [Reset zadania]. CTT216 Przytrzymanie przycisku przez dwie sekundy lub dłużej powoduje zapalenie wskaźnika zasilania. 5. Naciśnij przycisk [Start]. CTT218 Kontrolka ostrzegawcza zaczyna migać. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 5 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz punkty 4 i 5. 6

7 6. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu. WPS CHV Naciśnij przycisk [Start]. CTT Korzystając z raportu o stanie Wi-Fi, można sprawdzić, czy nawiązywanie połączenia zakończyło się powodzeniem czy niepowodzeniem. Jeśli opcja [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] jest ustawiona na [Wł.], drukowany jest raport potwierdzający zakończenie konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość OK, połączenie powiodło się. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość Nie udało się, spróbuj skonfigurować ponownie ustawienia od punktu 4. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Nawiązywanie połączenia za pomocą kodu PIN W punktach od 5 do 8 skonfiguruj każde ustawienie w ciągu 120 s. W przypadku przekroczenia tego czasu skonfigurowane ustawienia zostaną anulowane i będzie konieczna ich ponowna konfiguracja od punktu Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Otwórz na komputerze ekran konfiguracji kodu PIN dla routera sieci bezprzewodowej LAN lub punktu dostępu. 7

8 3. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Uruchom urządzenie. Przejdź do następnego punktu, gdy wskaźnik zasilania mignie trzykrotnie. 5. Przytrzymaj przycisk [Reset zadania]. CTT216 Przytrzymanie przycisku przez dwie sekundy lub dłużej powoduje zapalenie wskaźnika zasilania. 6. Wpisz kod PIN urządzenia na stronie internetowej punktu dostępu. Wpisz kod PIN uzyskany z listy ustawień sieciowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. 7. Naciśnij przycisk [Start]. CTT218 Kontrolka ostrzegawcza zaczyna migać. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 7 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz kroki 5 i 7. 8

9 8. Wykonaj WPD (system PIN) ze strony internetowej punktu dostępu. 9. Korzystając z raportu o stanie Wi-Fi, można sprawdzić, czy nawiązywanie połączenia zakończyło się powodzeniem czy niepowodzeniem. Jeśli opcja [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] jest ustawiona na [Wł.], drukowany jest raport potwierdzający zakończenie konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość OK, połączenie powiodło się. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość Nie udało się, spróbuj skonfigurować ponownie ustawienia od punktu 5. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Ręczna konfiguracja ustawień sieć bezprzewodowej LAN Jeśli nie można ustalić ustawień używanego punktu dostępu lub punkt dostępu nie obsługuje WPS, skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej ręcznie. Sprawdź identyfikator SSID i hasło (klucz/hasło WEP) zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi używanego punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN. Ustal metodę ochrony stosowaną przez używany punkt dostępu. Jeśli nie masz pewności, która metoda ochrony jest obsługiwana przez używany punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN, zapoznaj się z informacjami w instrukcji obsługi punktu dostępu. 1. Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. CTT Uruchom urządzenie. 4. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 5. Kliknij polecenie [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 6. Kliknij polecenie [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 7. Jeśli urządzenie którego używasz nie jest wybrane, kliknij [Wybierz urządzenie...], a następnie wybierz model urządzenia. 8. Kliknij przycisk [OK]. 9. Na karcie [Narzędzia użytkownika], kliknij [Konfiguracja drukarki]. 10. Na karcie [Wi-Fi] wybierz dla ustawienia [Tryb komunikacji:] opcję [Tryb infrastruktury]. 9

10 11. Wprowadź w pozycji [SSID:] identyfikator SSID punktu dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania identyfikatora SSID można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. Można użyć znaków ASCII 0x20-0x7e (32 znaki). 12. Wybierz opcję [Metoda ochrony:]. Ustal metodę ochrony stosowaną przez używany punkt dostępu. 13. Określ odpowiednie ustawienia w obszarze [Ustawienia WEP/WPA/WPA2]. Maksymalna liczba znaków, które można wprowadzić w obszarze [Klucz WEP / Hasło (PSK):], zależy od ustawień [Długość klucza:] i [Format klucza:]. Określ ustawienia zgodnie z następującą tabelą: CTT Metoda ochrony 2. Długość klucza 3. Format klucza Otwórz system - brak * Otwórz system - WEP 64 bity ASCII 5 znaków Szesnastkowy 10 znaków 128 bitów ASCII 13 znaków Szesnastkowy 26 znaków Współdzielony klucz - WEP 64 bity ASCII 5 znaków Szesnastkowy 10 znaków 128 bitów ASCII 13 znaków Szesnastkowy 26 znaków WPA2-PSK - AES *2 - ASCII 8 63 znaki WPA/WPA2 Różny tryb *2 - ASCII 8 63 znaki 4. Klucz/hasło WEP (maks. liczba znaków) *1 Nie można skonfigurować długości i formatu klucza ani klucza/hasła WEP. *2 Nie można skonfigurować długości klucza. 14. W pozycji [Klucz WEP / hasło (PSK):] wpisz hasło punktu dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania hasła można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. 10

11 15. Jeśli konieczne jest skonfigurowanie adresu IPv4, kliknij opcję [Konfiguracja IPv4]. Adres IPv6 można skonfigurować tylko za pomocą programu Web Image Monitor. Więcej informacji o konfiguracji adresu IPv6 można znaleźć w Podręczniku użytkownika. 16. Kliknij przycisk [OK]. Po zmianie ustawienia następuje automatycznie ponowne uruchomienie urządzenia. 17. Korzystając z raportu o stanie Wi-Fi, można sprawdzić, czy nawiązywanie połączenia zakończyło się powodzeniem czy niepowodzeniem. Jeśli opcja [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] jest ustawiona na [Wł.], drukowany jest raport potwierdzający zakończenie konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość OK, połączenie powiodło się. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość Nie udało się, spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. W przypadku konfiguracji metody [Otwórz system - WEP] pomimo wprowadzenia nieprawidłowego klucza WEP będzie wskazywane pomyślne nawiązanie połączenia, ale nawiązywanie połączenia zakończy się niepowodzeniem. W takim przypadku wprowadź prawidłowy klucz WEP. 11

12 5. Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN (SP 203SFNw/204SFNw) Nawiązywanie połączenia za pomocą metody PBC Jeśli punkt dostępu nie może być wykryty w ciągu 120 sekund, sesja wygasa. 1. Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Uruchom urządzenie. 4. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika]. CTT Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia sieciowe], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 6. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać [Połączenie Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [Tryb infrastruktury], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 8 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz punkty 4, 5, 6, 7 i Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [WPS (PBC)], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 12

13 10. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu. WPS CHV607 Po nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat Połącz.powiodło się. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, pojawi się komunikat Połącz.nie udało się. W takim przypadku spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Jeśli opcja [Raport stanu Wi-Fi] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN jest drukowany raport potwierdzający. Nawiązywanie połączenia za pomocą kodu PIN Jeśli punkt dostępu nie może być wykryty w ciągu 120 sekund, sesja wygasa. 1. Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Otwórz na komputerze ekran konfiguracji kodu PIN dla routera sieci bezprzewodowej LAN lub punktu dostępu. 3. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Uruchom urządzenie. 13

14 5. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika]. CTT Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia sieciowe], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Połączenie Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 9. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [Tryb infrastruktury], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 9 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz punkty 5, 6, 7, 8 i Wpisz kod PIN urządzenia na stronie internetowej punktu dostępu. Wpisz kod PIN uzyskany z listy ustawień sieciowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. 11. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [WPS (PIN)], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 12. Wykonaj WPD (system PIN) ze strony internetowej punktu dostępu. Po nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat Połącz.powiodło się. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, pojawi się komunikat Połącz.nie udało się. W takim przypadku spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Jeśli opcja [Raport stanu Wi-Fi] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN jest drukowany raport potwierdzający. 14

15 Ręczna konfiguracja ustawień sieć bezprzewodowej LAN Jeśli nie można ustalić ustawień używanego punktu dostępu lub punkt dostępu nie obsługuje WPS, skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej ręcznie. Sprawdź identyfikator SSID i hasło (klucz/hasło WEP) zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi używanego punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN. Ustal metodę ochrony stosowaną przez używany punkt dostępu. Jeśli nie masz pewności, która metoda ochrony jest obsługiwana przez używany punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN, zapoznaj się z informacjami w instrukcji obsługi punktu dostępu. Wyszukiwanie identyfikatora SSID 1. Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Uruchom urządzenie. 4. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika]. CTT Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia sieciowe], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 6. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Połączenie Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [Tryb infrastruktury], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 8 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz punkty 4, 5, 6, 7 i Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Wyszukaj SSID], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 10. Naciśnij przycisk [ ] lub ], aby wybrać identyfikator SSID, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania identyfikatora SSID można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. 15

16 11. Wpisz hasło (klucz/hasło WEP) punktu dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania hasła można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. Jeśli ustawiono metodę ochrony Otwórz system - brak, nie trzeba wpisywać hasła. 12. Naciśnij przycisk [OK]. Po nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat Połącz.powiodło się. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, pojawi się komunikat Połącz.nie udało się. W takim przypadku spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Jeśli opcja [Raport stanu Wi-Fi] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN jest drukowany raport potwierdzający. Wprowadzanie identyfikatora SSID Jeśli nie można znaleźć punktu dostępu w części Wyszukiwanie identyfikatora SSID, skonfiguruj identyfikator SSID zgodnie z poniższą procedurą. W przypadku ręcznej konfiguracji ustawień można również użyć programu Smart Organizing Monitor. Ułatwia to wpisywanie znaków, których wpisywanie z poziomu panelu operacyjnego jest utrudnione. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji ustawień można znaleźć w części Ręczna konfiguracja ustawień bezprzewodowej sieci LAN w rozdziale 4 Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN (SP 200Nw/201Nw). 1. Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Uruchom urządzenie. 3. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika]. 5. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia sieciowe], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 6. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Połączenie Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [Tryb infrastruktury], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 8 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz punkty 4, 5, 6, 7 i Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Wpisz SSID], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 16

17 10. Wpisz identyfikator SSID punktu dostępu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania identyfikatora SSID można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. Przytrzymaj przycisk [ ], aby usunąć znak. Naciśnij przycisk [ ], aby cofnąć kursor. Naciśnij przycisk [ ], aby przesunąć kursor do przodu. Można użyć znaków ASCII 0x20-0x7e (32 znaki). 11. Wybierz metodę ochrony. Jeśli wybrano metodę [Otwórz system - brak], przejdź do punktu Naciśnij przycisk [OK]. Jeśli wybrano metodę [WPA2-PSK - AES] lub [WPA/WPA2 Różny tryb], przejdź do punktu Wybierz długość klucza, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 14. Wybierz format klucza, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Maksymalna liczba znaków, które można wpisać w polu hasła, zależy od ustawień [Długość klucza] i [Format klucza]. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji tych ustawień można znaleźć w części Ręczna konfiguracja ustawień bezprzewodowej sieci LAN w rozdziale 4 Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN (SP 200Nw/201Nw). 15. Wpisz hasło (klucz/hasło WEP) punktu dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania hasła można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. 16. Naciśnij przycisk [OK]. Po nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat Połącz. powiodło się. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, pojawi się komunikat Połącz.nie udało się. W takim przypadku spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Jeśli opcja [Raport stanu Wi-Fi] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN jest drukowany raport potwierdzający. W przypadku konfiguracji metody [Otwórz system - WEP] pomimo wprowadzenia nieprawidłowego klucza WEP będzie wskazywane pomyślne nawiązanie połączenia, ale nawiązywanie połączenia zakończy się niepowodzeniem. W takim przypadku wprowadź prawidłowy klucz WEP. 17

18 6. Rozwiązywanie problemów Problemy z połączeniem Jeśli wystąpią problemy również po ponownym skonfigurowaniu ustawień połączenia, sprawdź co następuje: nnczy prawidłowo skonfigurowano punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN? Upewnij się, że funkcja WPS nie jest ustawiony na nieaktywne lub Wyłączone Zależnie od ustawień, inne funkcje mogą zakłócać funkcję WPS. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN. nn Czy punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN jest umieszczony w miejscu, w którym może odbierać fale radiowe? Obszar, w którym możliwy jest odbiór fal radiowych zależy od konstrukcji budynku. Jeśli urządzenie jest umiejscowione z dala od punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN, należy ustawić je bliżej. Następnie podłącz urządzenie do urządzeń. nnczy naciśnięty przycisk to przycisk WPS? Przycisk WPS ma różne nazwy. Czas naciśnięcia lub przytrzymania jest różny w zależności od używanego punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN. Szczegółowe informacje dotyczące przycisku, który należy nacisnąć i przytrzymać przez określony okres czasu, można znaleźć w instrukcji obsługi. nnczy skonfigurowano kod PIN? Skonfiguruj poprawnie kod PIN zgodnie z instrukcjami obsługi punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN. Sprawdź kod PIN, gdy jest wyświetlony lub wydrukowany nnczy ustawiono typ sieci LAN [Ethernet]? Ustaw typ sieci LAN na [Sieć bezprzewodowa]. SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) [Ustawienia interfejsu] [Typ LAN] [Bezprzewodowa sieć] SP 203SFNw/204SFNw (panel operacyjny) Przycisk [Narzędzia użytkownika] [Ustawienia sieciowe] [Typ LAN] [Bezprzewodowa sieć] nnczy kabel Ethernet jest podłączony? Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla Ethernet, aktywne jest połączenie Ethernet. Aby korzystać z sieci bezprzewodowej, odłącz kabel Ethernet od komputera. nnczy ustawiono tryb komunikacji [Tryb Ad-Hoc]? Ustaw tryb komunikacji na [Tryb infrastruktury]. SP 200Nw/201Nw (panel operacyjny) Przytrzymaj przycisk [Reset zadania] przycisk [Start] SP 203SFNw/204SFNw (panel operacyjny) Przycisk [Narzędzia użytkownika] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Wi-Fi] [Połączenie Wi-Fi] [Tryb infrastruktury] nn Czy wpisano prawidłowe identyfikator SSID i hasło? Należy upewnić się, że wartości te zostały wprowadzone poprawnie. W identyfikatorze SSID i haśle jest rozróżniana wielkość liter. 18

19 Połączenie powiodło się, ale nie można używać bezprzewodowej sieci LAN Jeśli połączenie zostało nawiązane, ale nie mozna uzyć sieci bezprzewodowej, należy sprawdzić: nnupewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do komputera. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla Ethernet, aktywne jest połączenie Ethernet. Aby korzystać z sieci bezprzewodowej, odłącz kabel Ethernet od komputera. nnpołączenie nie działa ze względu na słabe warunki do odbioru fal radiowych. Jeśli w pobliżu działa inna sieć bezprzewodowa, nawiązanie połączenia bezprzewodowego może się nie udać. Odczekaj chwilę, a następnie połącz się z siecią ponownie. nnnie można wydrukować raportu o stanie sieci Wi-Fi. Wybierz dla ustawienia raportu o stanie sieci W-Fi opcję [Wł.]. SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) Karta [Narzędzia użytkownika] [Konfiguracja drukarki] karta[wi-fi] [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] [Wł.] SP 203SFNw/204SFNw (panel operacyjny) Przycisk [Narzędzia użytkownika] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Wi-Fi] [Raport stanu Wi-Fi] [Wł.] nnnie można ponownie nawiązać połączenia, które zostało już nawiązane. Aby skonfigurować ponownie ustawienia bezprzewodowej sieci LAN, należy najpierw zresetować ustawienia sieciowe. SP 200Nw/201Nw 1. Przytrzymując przycisk [Job Reset], włącz zasilanie urządzenia. SP 203SFNw/204SFNw 1. Przytrzymując przycisk [Stop/Clear] na panelu operacyjnym, włącz zasilanie urządzenia. Przytrzymanie przycisku przez 5 sekund. Przycisk przytrzymaj aż zaświeci wskaźnik Alert. Po zakończeniu procedury resetowania urządzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione. nnczy adres IP jest poprawnie skonfigurowany? Upewnij się, że ustawienia adresu IP są prawidłowo skonfigurowane. Konfiguracja adresu IPv4 do połączenia sieci bezprzewodowej LAN SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) Karta [Narzędzia użytkownika] [Konfiguracja drukarki] karta [Wi-Fi] [Konfiguracja IPv4] SP 203SFNw/204SFNw (panel operacyjny) Przycisk [Narzędzia użytkownika] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Wi-Fi] [Adres urządz.ipv4] Konfiguracja adresu IPv6 do połączenia sieci bezprzewodowej LAN SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. SP 203SFNw/204SFNw (panel operacyjny) Przycisk [Narzędzia użytkownika] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Wi-Fi] [Adres urządz.ipv6] 19

20 Glosariusz terminów dotyczących sieci bezprzewodowej LAN Punkt dostępu sieci bezprzewodowej LAN (router) To urządzenie kieruje dane między urządzeniami obsługującymi sieć bezprzewodową LAN a Internetem. Tryb infrastruktura Wybierz tę opcję, aby komunikować się za pomocą punktu dostępu. Tryb ad-hoc Wybierz tę opcję, aby połączyć się bezpośrednio z urządzeniem obsługującym bezprzewodowe sieci LAN (np. laptopem). WPS (zabezpieczona konfiguracja sieci bezprzewodowej) WPS to standard konfiguracji ustawień szyfrowania dla połączeń między urządzeniami obsługującymi sieć bezprzewodową. Urządzenia obsługujące ten standard mogą łatwo łączyć się ze sobą za pomocą szyfrowanego połączenia sieci bezprzewodowej. PBC Połączenie WPS metodą naciśnięcia przycisku. PIN Połączenie WPS metodą podania kodu PIN. SSID To jest identyfikator sieciowy służący do rozróżnienia poszczególnych punktów dostępu sieci bezprzewodowej LAN. Jest również określany jako nazwa sieci lub nazwa punktu dostępu. Hasło (klucz/hasło WEP) To jest hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN. Jest również określane jako klucz sieciowy lub klucz szyfrowania. 20 PL 2013,2014 PL M A

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...6 Wprowadzenie... 6 Zakaz prawny... 6 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy wbudowany serwer wydruku Ethernet i bezprzewodowy serwer wydruku INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI W niniejszej Instrukcja obsługi dla sieci przedstawiono przydatne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 1 2012-11-21 12:06:31

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 1 2012-11-21 12:06:31 Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 1 2012-11-21 12:06:31 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA czerwiec 2009 208-10509-01 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowej

Podręcznik instalacji bezprzewodowej Podręcznik instalacji bezprzewodowej 2008 Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje o wydaniu Wrzesień 2008 Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których tego

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Poznaj łączność WiFi nowej generacji

Poznaj łączność WiFi nowej generacji Więcej możliwości Poznaj łączność WiFi nowej generacji Twój nowy wzmacniacz sygnału sieci WiFi obsługuje standard sieci 802.11ac, który zapewnia większą szybkość i niezawodność transmisji oraz większy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Sierpień 2010 208-10671-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku i bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g) serwer wydruku z kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-2150N HL-2170W Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH. Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257. Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. Przewodnik po funkcjach sieciowych

PROJEKTOR DANYCH. Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257. Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. Przewodnik po funkcjach sieciowych PROJEKTOR DANYCH PL Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257 Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256 Przewodnik po funkcjach sieciowych W poniższej instrukcji, Seria XJ-A oraz Seria XJ-M odnoszą się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

E-MANUAL. Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie

E-MANUAL. Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie E-MANUAL Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register Modelu Numer seryjny. Zawartość Instrukcja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Wspaniała komunikacja, mobilne życie.

Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Witamy w bramie bezprzewodowej 3G Brama bezprzewodowa HUAWEI 3G Podręcznik użytkownika Ważne Copyright 2008 Huawei Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

SmartSolutions Podręcznik użytkownika

SmartSolutions Podręcznik użytkownika SmartSolutions Podręcznik użytkownika 2009 www.lexmark.com Spis treści SmartSolutions informacje...4 Co to jest SmartSolutions?...4 Zalecane wymagania systemowe...6 Opis Centrum obsługi urządzenia...8

Bardziej szczegółowo