Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS"

Transkrypt

1 Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi się poniższy ekran. Wybierz Nie tym razem ( No, not this time ) i kliknij Dalej ( Next ). Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM. Po wykonaniu tej czynności, otwórz odtwarzacz CD-ROM i zamknij go ponownie. Windows automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sterowników na włożonej płycie CD-ROM. Jeżeli Windows nie wykryje sterowników, można przeprowadzić ręczne wyszukiwanie sterowników. Na końcu wybierz Zainstaluj z listy lub określ lokalizację ( Install from a list or specific location ) i kliknij Dalej ( Next ). 60

2 Zaznaczyć opcję: W wyszukiwaniu obejmij tę lokalizację ( Include this location in the search ). Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM. Przejdć do płyty CD-ROM Sweex przez Przeglądaj ( Browse ) i wybierz folder Sterowniki. W tym folderze wybierz odpowiedni system operacyjny. Następnie kliknij Dalej (Next ). Uwaga: W przykładzie, X oznacza napęd CD-ROM. Ale może to być inna litera. Windows może zauważyć, że sterownik nie jest certyfikowany. Nie wpłynie to na prawidłowe działanie SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Wszystkie produkty Sweex i odpowiednie sterowniki są dokładnie testowane. Tutaj wybierz opcję Kontynuuj ( Continue Anyway ). Windows rozpocznie instalacje sterowników. Kliknij Zakończ (Finish), aby zakończyć instalację. Instalacja Windows Vista Upewnij się, że komputer jest podłączony do internetu. Vista pobiera i instaluje sterowniki automatycznie. Ustawienie sieci bezprzewodowej Jak to właściwie działa? Aby stworzyć sieć bezprzewodową, potrzebny jest bezprzewodowy ruter, bezprzewodowy modem lub punkt dostępu WiFi. Bezprzewodowy ruter, modem lub punkt dostępu wysyła sygnał w sieci bezprzewodowej. Nazwa sieci, zwanej także SSID, zależny od zastosowanego bezprzewodowego rutera, modemu lub punktu dostępu i często różni się w zależności od rodzaju i marki. Nazwę można często ustalić samemu, aby móc rozpoznać własną sieć bezprzewodową. Zabezpieczenie Sieć bezprzewodową można porównać do sygnałów radiowych. Jednakże domowa sieć bezprzewodowa nie ma aż tak dużego zasięgu. Domowa sieć ma często zasięg 20 do 30 metrów. Oznacza to, że sąsiedzi i przechodnie mogą również wychwycić sygnały z takiej sieci. Mogą bezkarnie po niej surfować i mieć dostęp do wspólnych folderów i plików użytkownika umieszczonych w sieci. Dlatego często wskazane jest zabezpieczenie sieci bezprzewodowej. Zabezpieczenie ustawia się na urządzeniu wysyłającym sygnały w sieci. W większości przypadków jest nim bezprzewodowy ruter, modem lub punkt dostępu. Sieć zabezpiecza się poprzez wprowadzenie kodu zabezpieczającego WEP lub WPA. Kod ten określa się również mianem klucza sieciowego. Kod ten należy wprowadzić do każdego komputera, który ma być podłączony do zabezpieczonej sieci. Jedynie mając ten kod można stać się częścią sieci. Jeżeli klucz sieciowy nie został wprowadzony do rutera bądź modemu przez użytkownika, powinien się on zwrócić się do instalatora, producenta lub dostawcy z prośbą o podanie kodu. Podłączenie komputera do sieci bezprzewodowej Po zainstalowaniu sterowników SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS można podłączyć komputer bezprzewodowy do sieci bezprzewodowej. Poniżej opisano procedurę podłączania. Windows 2000 W lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do Start Panel sterowania (Control Panel ). Następnie przejdź do Połączenia sieciowe i Internet (Network and Internet Connections ). Otwórz Połączenia sieciowe (Network Connections ). 61

3 Lub, jeżeli używany styl klasyczny Windows: Start Ustawienia Połączenia sieciowe. Pojawi się następujący ekran. Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie sieci bezprzewodowej ( Wireless Network connection ) i wybierz Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe ( View Available Wireless Networks ). Windows XP W dolnym prawy rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia bezprzewodowego i wybierz Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe ( View Available Wireless Networks ). Na tym ekranie widać, jakie sieci bezprzewodowe wykrył komputer. W naszym przykładzie są to sieci RMA-test, Sweex i USBLASTER. W danej sytuacji wykryte sieci mogą się różnić od przedstawionych tutaj. Aby komputer ponownie wyszukał sieci, należy kliknąć Odśwież listę sieci ( Refresh network list ) w kolumnie po lewej stronie. W ten sposób zawsze można otrzymać najbardziej aktualne i najnowsze dane. Sieć o nazwie Sweex jest niezabezpieczona. Aby podłączyć do niej komputer, niepotrzebny jest kod zabezpieczający. Natomiast sieć USBLASTER jest zabezpieczona. Aby podłączyć do niej komputer, konieczny jest kod zabezpieczający. Jeżeli zamiast listy sieci pojawi się komunikat, że nie wykryto żadnej sieci bezprzewodowej, należy sprawdzić, czy bezprzewodowy ruter, modem lub punkt dostępu jest podłączony oraz czy odległość od przewodowego komputera nie jest zbyt duża. 62

4 Jeżeli pojawi się komunikat, że nie można skonfigurować bezprzewodowego połączenia, ponieważ jest ono zarządzane przez inny program, należy program wyłączyć oraz rozpocząć ponownie od poprzedniego etapu. Aby dokonać połączenia z jedną wykrytych sieci, należy ją wybrać, a następnie kliknąć na przycisk Połącz ( Connect ). Taki komunikat pojawia się w przypadku połączenia z siecią niezabezpieczoną. Kliknąć Mimo to połącz ( Connect Anyway ). Taki ekran pojawia się w przypadku połączenia z siecią zabezpieczoną. Należy podać kod zabezpieczający. Zwany również kluczem sieciowym. Należy wprowadzić kod sieciowy do obu pól, a następnie kliknąć Połącz ( Connect ). Jeżeli nastąpiło połączenie z siecią bezprzewodową, po chwili pojawi się komunikat Połączenie nawiązane ( Connected ). Połączenie z siecią bezprzewodową zostało nawiązane. Jeżeli wprowadzony klucz sieciowy jest niewłaściwy po chwili pojawi się komunikat Ograniczone połączenie lub brak możliwości połączenia. Wówczas nie ma dobrego połączenia bezprzewodowego. Należy sprawdzić klucz sieciowy. Sprawdzić bezprzewodowy ruter, modem lub punkt dostępu, które zawierają adres IP. Jest to unikalny numer, który każdy komputer podłączony do sieci powinien mieć. W większości przypadków komputer otrzymuje adres IP automatycznie. Należy również sprawdzić ustawienia komputera. Sprawdzanie ustawień komputera z Windows 2000 i XP U dołu ekranu kliknąć przycisk Start Panel sterowania ( Control Panel ). Następnie Połączenia sieciowe i internetowe ( Network and Internet Connections ). Otworzyć Połączenia sieciowe ( Network Connections ) Kliknąć dwukrotnie na połączenie bezprzewodowe lub w przypadku klasycznego widoku: Start Ustawienia Połączenia sieciowe. Kliknąć dwukrotnie na Połączenie bezprzewodowe ( Wireless Network connection ). 63

5 Pojawi się okno, które pokazuje status połączenia bezprzewodowego. Kliknąć na zakładkę Obsługa techniczna ( Support ), aby zobaczyć adres IP. Jeżeli połączenie zostało nawiązane, w większości przypadków pojawia się adres IP bezprzewodowego rutera lub modemu. Jeżeli konieczne jest podanie lub zmiana ustawień adresu IP, należy powrócić do zakładki Ogólne ( General ) i kliknąć Właściwości ( Properties ). Należy ustawić automatyczne otrzymywanie adresu IP oraz podać, który adres IP będzie używany. Kliknąć OK w celu zachowania ustawień. Windows Vista W lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do Start (Start) Panel sterowania (Control Panel ). Kliknij Zobacz status sieci i zadania (View network status and tasks). Lewym przyciskiem myszy w kolumnie kliknij Zarządzaj połączeniami sieciowymi (Manage network connections). 64

6 Prawym przyciskiem myszy kliknij Połączenie sieci bezprzewodowej (Wireless Network connection) i wybierz Połącz/Odłącz (Connect/ Disconnect). Wybierz sieć i kliknij Podłącz (Connect). Jeżeli jest to konieczne, w celu podłączenia wprowadź kod zabezpieczający. Zostaniesz podłączony do sieci. Podgląd ustawień komputera w Windows Vista W lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do Start (Start) Panel sterowania (Control Panel). Kliknij Zobacz status sieci i zadania (View network status and tasks). Lewym przyciskiem myszy w kolumnie kliknij Zarządzaj połączeniami sieciowymi (Manage network connections). Prawym przyciskiem myszy kliknij Połączenie sieci bezprzewodowej (Wireless Network connection) i wybierz Status. Na ekranie pojawi się okno informujące o statusie połączenia bezprzewodowego. Kliknij zakładkę Obsługa (Support), aby zobaczyć adres IP. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane, adres IP jest zazwyczaj adresem rutera bezprzewodowego lub modemu. 65

7 Jeżeli nie można wybrać Status, oznacza to, że połączenie nie zostało jeszcze nawiązane. W takim przypadku wybierz Połącz/Odłącz (Connect / Disconnect). Patrz rozdział "Podłączenie komputera do sieci bezprzewodowej. Ustawienie adresu IP w Vista Jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia lub zmiany ustawień adresu IP, powróć do zakładki Ogólne (General) i kliknij Właściwości (Properties). Wybierz Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości (Properties). W tym miejscu wybierz uzyskaj adres IP automatycznie (Obtain an IP address automatically) lub wprowadź adres IP, którego chcesz używać. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia. Nie należy wystawiać SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub umieszczać w pobliżu elementów grzewczych. Nie należy używać SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS w otoczeniu wilgotnym lub zakurzonym. Należy zabezpieczyć produkt przed wstrząsami lub uderzeniami - może to być przyczyną uszkodzenia wewnętrznej elektroniki. Nigdy nie należy otwierać produktu - może to być przyczyną utraty praw gwarancyjnych. Gwarancja Wszystkie produkty marki Sweex są objęte trzyletnią gwarancją. Gwarancja i wsparcie nie obejmują załączonego oprogramowania ani dołączonych baterii i akumulatorów do ładowania. Z usług gwarancyjnych można skorzystać za pośrednictwem sprzedawcy, u którego został zakupiony produkt. Właściciel posiada i zachowuje prawa do wszystkich nazw marek wymienionych w niniejszej instrukcji oraz wszelkie prawa pokrewne. 66

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. Instalacja pod Windows XP. LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. Instalacja pod Windows XP. LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps Wprowadzenie Nie narażać karty na działanie skrajnie niskich ani skrajnie wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

Wersja polska SPIS TREŚCI

Wersja polska SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Dane techniczne 236 Rozgałęźnik 237 Podłączanie modemu ADSL 2 Sweex 238 Konfiguracja komputera w celu podłączenia do modemu 238 Ustawienia przeglądarki internetowej dla Windows 98SE, 2000 i

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Przedni i górny widok modemu

Wersja polska. Wstęp. Przedni i górny widok modemu Bezprzewodowy modem/router ADSL 2/2+ 300 Mbps Załącznik A Wstęp Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób instalacji

Bardziej szczegółowo

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu firmy Sweex. Firma Sweex zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z jakością, niezawodnością, funkcjonalnością,

Bardziej szczegółowo

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Uwaga! Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się Przewodnik Szybkiej Konfiguracji. Zawiera on procedurę łatwej instalacji, umożliwiającą przeprowadzenie szybkiej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Wersja polska SPIS TREŚCI

Wersja polska SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Dane techniczne 186 Rozgałęźnik 187 Podłączanie modemu ADSL 2 Sweex 187 Konfiguracja komputera w celu podłączenia do modemu 188 Ustawienia przeglądarki internetowej dla Windows 98SE, 2000 i

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za zakup bezprzewodowego, szerokopasmowego routera 140 Nitro XM Sweex. Z bezprzewodowym routerem,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera bezprzewodowego... 3 2.1 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH. Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257. Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. Przewodnik po funkcjach sieciowych

PROJEKTOR DANYCH. Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257. Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. Przewodnik po funkcjach sieciowych PROJEKTOR DANYCH PL Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257 Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256 Przewodnik po funkcjach sieciowych W poniższej instrukcji, Seria XJ-A oraz Seria XJ-M odnoszą się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY Instrukcja użytkowania DA-70156 Rev. 5 Instrukcja instalacji w systemie Windows 7/8/8.1 Krok 1: Włóż płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM. Podłącz urządzenie do wolnego

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera IP HD

Wewnętrzna kamera IP HD Wewnętrzna kamera IP HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery sieciowej do nagrywania obrazów i dźwięku w wysokiej jakości, do której można uzyskać dostęp nawet z iphone'a. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo