BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)"

Transkrypt

1 BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA) wersja 10 Styczeń 2015 r. I II III PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI WPROWADZENIE Produkt CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA) (Agar CDC do izolowania bakterii beztlenowych z 5% krwią owczą i alkoholem fenylooctowym) to wzbogacone podłoże hodowlane, wykorzystywane do selektywnej izolacji z próbek mieszanych bezwzględnie beztlenowych bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych. PROCEDURA TESTU WYDAJNOŚCI 1. Zredukować wszystkie płytki z agarem beztlenowym w temperaturze pokojowej w systemie beztlenowym BD GasPak EZ. 2. Przygotowanie materiału do wysiania a. Przygotować bezwzględnie beztlenowe hodowle testowe, wymazując materiał z 2-5-dniowych płytek z agarem CDC do izolowania bakterii beztlenowych z 5% krwią owczą do probówki zawierającej 5 ml podłoża Enriched Thioglycollate Medium zawierającego witaminę K 1 i heminę. Dobrze wymieszać i dostosować stopień zmętnienia zawiesiny do standardu McFarland 0,5. UWAGA: Hodowle należy szybko opracować w celu uniknięcia ich długotrwałej ekspozycji na tlen. Czas całkowitej ekspozycji nie powinien przekraczać 20 minut. b. Używać godzinnej hodowli bulionowej organizmu względnie beztlenowego rozcieńczonej Inokulacja płytek a. Za pomocą pipetora wolumetrycznego lub metody równoważnej dostarczyć 0,05 ml odpowiedniego inokulum do próbek podłoża na płytkach i posiać w celu izolacji. W przypadku Proteus mirabilis jako inokulum należy użyć rozcieńczenia 10-3 hodowli bulionowej. b. Jako kontrole dla wszystkich organizmów dołączyć płytki z agarem sojowym Trypticase z 5% krwią owczą (TSA II) oraz płytki agaru CDC do izolowania bakterii beztlenowych z 5% krwią owczą jako kontrole dla bezwzględnych beztlenowców. c. Inkubować płytki kontrolne TSA II w warunkach tlenowych w temperaturze 35 ± 2 C, natomiast wszystkie pozostałe płytki w warunkach beztlenowych (system beztlenowy BD GasPak EZ) w temperaturze 35 ± 2 C. 4. Po 48 i 72 godzinach zbadać wszystkie inokulowane płytki, oceniając stopień wzrostu, wielkość kolonii, pigmentację i reakcje hemolizy. Obserwować fluorescencję szczepu Porphyromonas w świetle ultrafioletowym (365 nm). 5. Oczekiwane wyniki Mikroorganizmy ATCC Odzysk *Bacteroides fragilis Wzrost *Clostridium perfringens Wzrost, hemoliza typu beta *Peptostreptococcus anaerobius Po 72 godzinach wzrost umiarkowany do silnego. Kolonie są białawe do jasnobrązowych, uniesione, okrągłe na całej krawędzi. Porphyromonas levii Po 72 godzinach wzrost dość dobry do silnego. Kolonie są białawe do jasnobrązowych, okrągłe, pełne, wypukłe, matowe. Jasnoróżowe do pomarańczowych, w świetle ultrafioletowym ceglasta fluorescencja.** Escherichia coli Wzrost śladowy do silnego, wielkość kolonii zredukowana w porównaniu z kontrolą nieselektywną. Kolonie są szare, niskie, wypukłe, wilgotne, półmatowe z lśniącą powierzchnią. *Proteus mirabilis Wzrost śladowy do silnego, stopniowy wzrost kolonii jest ograniczony w porównaniu z kontrolą nieselektywną. Kolonie są jasnoszare, okrągłe, przezroczyste do matowych. *Szczep zalecany do przeprowadzania kontroli jakości przez użytkownika. **Fluorescencja jest widoczna wyłącznie w przypadku młodych kolonii. Pigmentacja pojawia się powoli i może przesłaniać fluorescencję. DODATKOWA KONTROLA JAKOŚCI 1. Sprawdzić płytki zgodnie z punktem Pogorszenie jakości produktu. 2. Wzrokowo ocenić reprezentatywne płytki, żeby upewnić się, że żadne wady fizyczne nie będą przeszkadzały w ich użytkowaniu. 3. Określić potencjometrycznie wartość ph w temperaturze pokojowej w celu upewnienia się, że odczyn jest zgodny ze specyfikacją i wynosi 7,5 ± 0,2. 4. W czasie procedury zaszczepiania zwrócić uwagę na twardość podłoża na płytkach. 5. Inkubować niezaszczepione, reprezentatywne płytki w temperaturze 35 ± 2 C przez 72 godziny, po czym zbadać je pod kątem skażenia mikrobiologicznego. 1

2 IV V VI VII INFORMACJA O PRODUKCIE PRZEZNACZENIE CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol służy do selektywnej izolacji wolno rosnących, bezwzględnie beztlenowych bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych z różnych materiałów pochodzenia klinicznego i nieklinicznego. STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIE Izolacja bezwzględnie beztlenowych bakterii z materiałów pochodzenia klinicznego i nieklinicznego wymaga użycia podłoży selektywnych, nieselektywnych i wzbogaconych. 1 Wybór odpowiedniego podłoża opiera się na rodzaju próbki i wynikach bezpośredniej obserwacji mikroskopowej. Podłoża nieselektywne służą do izolacji organizmów występujących w niewielkiej liczbie oraz do określenia liczby i rodzaju organizmów w próbce. Podłoża selektywne służą do ułatwienia wzrostu żądanych organizmów, występujących w populacjach mieszanych. Skład CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol opracowali Dowell i wsp. z Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention) jako wzbogacone podłoże selektywne do izolowania i hodowli bezwzględnie beztlenowych bakterii z materiałów pochodzenia klinicznego, które zawierają szybko rosnące względnie beztlenowe bakterie, takie jak Proteus i inni członkowie rodziny Enterobacteriaceae. 2 W skład podłoża wchodzi agar sojowy BBL Trypticase, uzupełniony dodatkowym agarem, wyciągiem z drożdży, witaminą K 1, heminą, cysteiną, 5% krwią owczą i alkoholem fenylooctowym. ZASADY PROCEDURY CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol to podłoże wysoce odżywcze dzięki zawartości peptonów, wyciągu z drożdży, heminy, witaminy K 1 i krwi owczej. Peptony zapewniają źródło azotowych czynników wzrostu, węgla, siarki i innych mikroelementów. Wyciąg z drożdży jest ważnym źródłem witamin z grupy B. Chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną. Składniki krwi owczej, hemina, cystyna i witamina K 1 zapewniają czynniki wzrostu, których wymagają określone bezwzględne beztlenowce. 3-7 Selektywność zapewnia dodanie alkoholu fenylooctowego, który ogranicza wzrost względnych beztlenowców i bakterii Gramujemnych, ale nie hamuje wzrostu bakterii bezwzględnie beztlenowych. 8 ODCZYNNIKI CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol Przybliżony skład* w przeliczeniu na litr wody oczyszczonej Trzustkowy wyciąg kazeiny... 15,0 g Hemina...0,005 g Papainowy wyciąg mączki sojowej... 5,0 g Witamina K 1 0,01 g Chlorek sodu... 5,0 g L-cystyna..0,4 g Agar... 20,0 g Alkohol fenylooctowy..2,5 g Wyciąg z drożdży... 5,0 g Krew owcza odwłókniona 5 % *Skorygowany lub uzupełniony zgodnie z wymaganiami, których celem jest spełnienie kryteriów wydajności. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Do stosowania w diagnostyce in vitro. W razie nadmiernego zawilgocenia należy wysuszyć dolną powierzchnię płytki na powietrzu, żeby w trakcie inkubacji zapobiec powstawaniu warstwy wody między górną a dolną częścią płytki. W próbkach klinicznych mogą być obecne drobnoustroje patogenne, takie jak wirusy zapalenia wątroby i HIV. W czasie pracy z jakimikolwiek materiałami zanieczyszczonymi krwią i innymi płynami ustrojowymi należy stosować Standardowe środki ostrożności 9-12 oraz przestrzegać wytycznych obowiązujących w danym laboratorium. Po użyciu gotowe podłoża na płytkach, pojemniki na próbki oraz inne materiały skażone należy przed wyrzuceniem poddać sterylizacji w autoklawie. Podczas używania pojemników BBL GasPak z kopertami wytwarzającymi gaz, należy stosować wyłącznie koperty GasPak. Przechowywanie: Po otrzymaniu przechowywać płytki w ciemności w temperaturze 2-8 C. Nie zamrażać i nie przegrzewać. Otwierać bezpośrednio przed użyciem. Ograniczać do minimum ekspozycję na światło. Na gotowych podłożach, przechowywanych do momentu użycia w temperaturze 2-8 C i w oryginalnych opakowaniach w formie rękawa, można wykonywać posiewy do dnia określonego terminem ważności, a następnie prowadzić inkubację przez zalecany czas. Przed posiewem ogrzać podłoże do temperatury pokojowej. Pogorszenie jakości produktu: Nie używać płytek, jeżeli są na nich widoczne oznaki skażenia mikrobiologicznego, odbarwienia, wyschnięcia lub inne objawy pogorszenia jakości. VIII POBIERANIE PRÓBEK I POSTĘPOWANIE Z NIMI Do pobierania próbek opracowano różnorodne wymazówki i pojemniki. Próbki należy pobierać przed podaniem środków przeciwbakteryjnych. Próbki należy bezzwłocznie dostarczyć do laboratorium. W celu przedłużenia przeżywalności bakterii w sytuacji, w której można się spodziewać znacznego opóźnienia między pobraniem próbek a ostatecznym posianiem drobnoustrojów, opracowano wiele podłoży podtrzymujących lub systemów transportowych, takich jak produkty BBL do pobierania próbek i ich transportu. Szczegółowe informacje dotyczące pobierania próbek i postępowania z nimi znajdują się w literaturze fachowej. 13,14 Laboratorium musi mieć do dyspozycji informacje kliniczne, które umożliwią mikrobiologowi wybranie optymalnego podłoża i odpowiedniej techniki badania. 2

3 IX X PROCEDURA Dostarczane materiały: CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol Materiały wymagane, ale niedostarczane: Pomocnicze pożywki hodowlane, odczynniki, drobnoustroje do kontroli jakości i wyposażenie laboratoryjne zgodne z wymaganiami. Procedura testowa: Stosować techniki aseptyczne. Powierzchnia podłoża agarowego powinna być gładka i wilgotna, ale nie nadmiernie. Po dostarczeniu materiału do laboratorium jak najszybciej wykonać posiew próbki. Ograniczać do minimum ekspozycję na powietrze. W przypadku próbek płynnych na podłoże należy nanieść 1 kroplę. Przed inokulacją próbki tkankowe należy rozdrobnić i zmielić w jałowym bulionie, takim jak BBL Enriched Thioglycollate Medium. Następnie próbkę nanosi się tak samo jak w przypadku próbek płynnych. Próbki pobrane na wymazówce można przetoczyć po pierwszej ćwiartce podłoża na płytkach hodowlanych, a następnie użyć do inokulacji podłoża płynnego. Alternatywnie wymazówkę można oczyścić w małej objętości zredukowanego bulionu oraz bulionu użytego do inokulacji podłoża, tak jak w przypadku próbek płynnych. To podłoże należy zredukować niezwłocznie przed posiewem, umieszczając je w warunkach beztlenowych przez godziny. 3 Odpowiednie warunki beztlenowe można skutecznie i szybko uzyskać za pomocą systemów beztlenowych BD GasPak EZ. Podłoża na płytkach powinny być inokulowane metodą posiewu na płytkę w celu uzyskania czystych hodowli z próbek zawierających florę mieszaną. Bulion wzbogacony, taki jak BBL Enriched Thioglycollate Medium, powinien być inokulowany w tym samym momencie, co podstawowe płytki izolacyjne. Niezwłocznie rozpocząć inkubację w warunkach beztlenowych lub umieścić w tymczasowym pojemniku przepłukanym gazem/gazami niezawierającymi tlenu i przechowywać w nim do czasu zgromadzenia wystarczającej liczby płytek (ale nie dłużej niż przez 3 godziny). 15 Inkubować w temperaturze 35 ± 2 C przez co najmniej 48 godzin, a najlepiej przez 5-7 dni. Niezależnie od zastosowanego systemu beztlenowego konieczne jest użycie wskaźnika warunków beztlenowych, np. wskaźnika GasPak. Kontrola jakości przez użytkownika: Patrz Procedury kontroli jakości. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami kontroli jakości, wynikającymi z przepisów lokalnych, krajowych lub federalnych, wymogami akredytacji oraz standardowymi procedurami kontroli jakości w danym laboratorium. Zaleca się, aby użytkownik stosował się do odpowiednich wytycznych CLSI (dawniej NCCLS) i przepisów CLIA dotyczących metod kontroli jakości. WYNIKI Po inkubacji na większości płytek pojawią się obszary zlewnego wzrostu. W miejscach posiewu pasmowego liczba drobnoustrojów jest zmniejszona, ponieważ procedura posiewu pasmowego w rzeczywistości stanowi technikę rozcieńczeniową. Na skutek tego w kilku miejscach powinny znajdować się wyizolowane kolonie drobnoustrojów zawartych w próbce. Ponadto wzrost wszystkich drobnoustrojów można oceniać półilościowo na podstawie wzrostu w każdym posianym pasmowo obszarze. Sprawdzić kolonie za pomocą mikroskopu operacyjnego z lampą UV o dużej długości fal (kolonie pigmentujące gatunków Porphyromonas-Prevotella w świetle UV powinny dawać fluorescencję pomarańczową do ceglastej). Fluorescencja jest widoczna przed pigmentacją. W celu określenia powiązania tlenu z każdym rodzajem kolonii występującym na beztlenowym podłożu stałym należy inokulować następujące podłoża: Jedną płytkę z agarem beztlenowym, który będzie inkubowany w atmosferze beztlenowej. 2. Jedną płytkę z agarem tlenowym (lub agarem czekoladowym), który będzie inkubowany w atmosferze tlenowej wzbogaconej tlenkiem węgla. Agar czekoladowy jest w szczególności wymagany w celu różnicowania wysokich wymagań odżywczych gatunków Haemophilus i innych bakterii, które będą rosły na beztlenowym agarze z krwią, inkubowanym w atmosferze beztlenowej oraz na agarze czekoladowym w warunkach podwyższonego stężenia dwutlenku węgla. Bakterie te nie będą rosły na agarze z krwią w przypadku obecności dwutlenku węgla lub powietrza. 3. Jedną płytkę z agarem tlenowym, który będzie inkubowany w atmosferze tlenowej bez dodatku dwutlenku węgla. 4. Probówki z podłożami Enriched Thioglycollate Medium lub Cooked Meat Medium i probówka z bulionem Peptone Yeast Extract Glucose Broth. Inkubować wszystkie hodowle w temperaturze 35 ± 2 C przez przynajmniej 24 godziny do 7 dni. Określić związek z tlenem jako bezwzględne beztlenowce lub nietlenowce (beztlenowce tolerujące powietrze, mikroaerofilne lub względne beztlenowce). 16 Można podejrzewać, że organizmy, które nie rosną na płytkach podhodowlach tlenowych, są bezwzględnymi beztlenowcami pod względem ich wymagań tlenowych. Kolonie rodzajów, które okazały się bezwzględnymi beztlenowcami, można badać dalej, używając odpowiednich hodowli bulionowych. Dodatkowe informacje, w tym procedury różnicowania, znajdują się w odpowiednim piśmiennictwie. 6,7,

4 XI OGRANICZENIA PROCEDURY Niektóre testy diagnostyczne można przeprowadzać na koloniach z płytki z hodowlą po izolacji pierwotnej. Do testów biochemicznych oraz innych badań identyfikacyjnych zaleca się jednak czyste hodowle. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz wiadomości na temat zalecanych procedur należy zapoznać się z odpowiednimi pozycjami piśmiennictwa Do wykrycia wszystkich potencjalnie istotnych drobnoustrojów w próbce rzadko wystarcza tylko jedno podłoże. Należy pamiętać, że w podłożu selektywnym organizmy ogólnie wrażliwe na czynniki przeciwdrobnoustrojowe mogą być całkowicie lub tylko częściowo hamowane w zależności od stężenia środka, charakterystyki szczepu mikrobiologicznego i liczby organizmów w inokulum. Organizmy, które ogólnie są oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe, nie powinny być hamowane. Dlatego hodowle próbek rosnące na podłożach selektywnych należy porównać z próbkami hodowanymi na podłożach nieselektywnych, ponieważ pozwala to uzyskać dodatkowe informacje i zapewnia wzrost wszystkich potencjalnych patogenów. XII CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCIOWA Przed dopuszczeniem do obrotu wszystkie partie podłoża CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA) sprawdza się pod kątem ich skuteczności. Reprezentatywne próbki serii są inokulowane przez rozprowadzanie w 0,1 ml następujących hodowli: Bacteroides fragilis (ATCC 25285), Clostridium perfringens (ATCC 13124), Peptostreptococcus anaerobius (ATCC 27337), Porphyromonas levii (ATCC 29147), Escherichia coli (ATCC 25922) oraz Proteus mirabilis (ATCC 12453). Materiały zawierające B. fragilis, C. perfringens, P. anaerobius i P. levii są pobierane z kolonii rosnących na płytkach z podłożem CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar i dostosowywane do standardu McFarland 0,5 w zredukowanym podłożu Thioglycollate Medium, Enriched. Materiał zawierający E. coli pobiera się z hodowli bulionowej i rozcieńcza 10-1, a materiał zawierający P. mirabilis pobiera się z hodowli bulionowej i rozcieńcza Po wykonaniu posiewu należy inkubować płytki w temperaturze 35 ± 2 C w kompletnym systemie GasPak. Płytki są odczytywane po 48 godzinach inkubacji. Wszystkie organizmy beztlenowe wykazują wzrost lekki do silnego o typowej morfologii kolonii i reakcjach hemolizy, natomiast E. coli oraz P. mirabilis wykazują wzrost śladowy do silnego. W porównaniu z kontrolą nieselektywną wielkość kolonii E. coli jest ograniczona, a w przypadku P. mirabilis ograniczone jest stopniowe powiększanie się rozmiarów kolonii. W świetle UV (365 nm) P. levii wykazuje fluorescencję jasnoróżową przez jasnopomarańczową do jasnoceglastej. XIII DOSTĘPNOŚĆ Nr kat. Opis BD BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA), opakowanie 20 płytek XIV PIŚMIENNICTWO 1. Dowell, V.R., Jr Wound and abscess specimens, p In A. Balows (ed.), Clinical microbiology. How to start and when to stop. Charles C. Thomas, Springfield, Ill. 2. Dowell, V.R., Jr., G.L. Lombard, F.S. Thompson, and A.Y. Armfield Media for isolation, characterization, and identification of obligately anaerobic bacteria. CDC laboratory manual. Center for Disease Control, Atlanta. 3. Dowell, V.R., Jr., and T.M. Hawkins Laboratory methods in anaerobic bacteriology. CDC laboratory manual. HHS Publication No. (CDC) Centers for Disease Control, Atlanta. 4. Gibbons, R.J., and J.B. MacDonald Hemin and vitamin K compounds as required factors for the cultivation of certain strains of Bacteroides melaninogenicus. J. Bacteriol. 80: Wilkins, T.D., S.L. Chalgren, F. Jimenez-Ulate, C.R. Drake, Jr., and J.L. Johnson Inhibition of Bacteroides fragilis on blood agar plates and reversal of inhibition by added hemin. J. Clin. Microbiol. 3: Isenberg, H.D. (ed.) Clinical microbiology procedures handbook, vol. 1,2 and 3, 2nd ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 7. Rodloff, A.C., P.C. Appelbaum, and R.J. Zabransky Cumitech 5A, Practical anaerobic bacteriology. Coordinating ed., A.C. Rodloff. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 8. Dowell, V.R., Jr., C.O. Hill, and W.A. Altemeier Use of phenylethyl alcohol in media for isolation of anaerobic bacteria. J. Bacteriol. 88: National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved Guideline M29-A2. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed. NCCLS, Wayne, Pa. 10. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 12. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Isenberg, H.D., F.D. Schoenknecht, and A. von Graevenitz Cumitech 9, Collection and processing of bacteriological specimens. Coordinating ed., S.J. Rubin. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 14. Miller, J.M. and H.T. Holmes Specimen collection, transport, and storage, p In P.R. Murray, E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.H. Yolken (ed.), Manual of clinical microbiology, 7th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 15. Martin, W.J Practical method for isolation of anaerobic bacteria in the clinical laboratory. Appl. Microbiol. 22: Allen, S.D., J.A. Siders, and L.M. Marler Isolation and examination of anaerobic bacteria, p In E.H. Lennette, A. Balows, W.J. Hausler, Jr., and H.J. Shadomy (ed.), Manual of clinical microbiology, 4th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 17. Holdeman, L.V., E.P. Cato, and W.E.C. Moore (ed.) Anaerobe laboratory manual, 4th ed. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg. 4

5 18. Engelkirk, P.G., J. Duben-Engelkirk, and V.R. Dowell, Jr Principles and practice of clinical anaerobic bacteriology. Star Publishing Co., Belmont, Calif. 19. Summanen, P., E.J. Baron, D.M. Citron, C.A. Strong, H.M. Wexler, and S.M. Finegold Wadsworth anaerobic bacteriology manual, 5th ed. Star Publishing Co., Belmont, Calif. 20. Holt, J.G., N.R. Krieg, P.H.A. Sneath, J.T. Staley, and S.T. Williams (ed.) Bergey's Manual TM of determinative bacteriology, 9th ed. Williams & Wilkins, Baltimore. 21. Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller, and R.H. Yolken (ed.) Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 22. Koneman, E.W., S.D. Allen, W.M. Janda, P.C. Schreckenberger, and W.C. Winn, Jr Color atlas and textbook of diagnostic microbiology, 5th ed. J.B. Lippincott Company, Philadelphia. 23. MacFaddin, J.F Biochemical tests for identification of medical bacteria, 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore. 24. Forbes, B.A., D.F. Sahm, and A.S. Weissfeld Bailey & Scott's diagnostic microbiology, 11th ed. Mosby, Inc., St. Louis. Dział Obsługi Technicznej firmy BD Diagnostics: należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem BD lub odwiedzić stronę Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, MD USA Benex Limited Pottery Road, Dun Laoghaire Co. Dublin, Ireland ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company BD 5

BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood

BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood PA-256506.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-256506.02 Wersja: czerwiec 2003 BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood PRZEZNACZENIE Produkt BD CDC Anaerobe Agar with 5%

Bardziej szczegółowo

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride Wersja 12 Wrzesień 2014 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI I II WPROWADZENIE Infuzja z mózgu i serca (Brain Heart Infusion, BHI) jest

Bardziej szczegółowo

BBL Fluid Thioglycollate Medium

BBL Fluid Thioglycollate Medium BBL Fluid Thioglycollate Medium Wersja 13 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) I II WPROWADZENIE Fluid Thioglycollate Medium jest uniwersalnym podłożem do hodowli bakterii beztlenowych,

Bardziej szczegółowo

BBL Taxo Discs for Presumptive Identification of Gram-Negative Anaerobic Bacilli

BBL Taxo Discs for Presumptive Identification of Gram-Negative Anaerobic Bacilli BBL Taxo Discs for Presumptive Identification of Gram-Negative Anaerobic Bacilli (Krążki do orientacyjnej identyfikacji Gram-ujemnych laseczek beztlenowych) Zobacz objaśnienie symboli na końcu ulotki.

Bardziej szczegółowo

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PA-254417.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254417.02 Wersja: czerwiec 2003 BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PRZEZNACZENIE BD

Bardziej szczegółowo

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid Polski PRZEZNACZENIE Ciecz do rozcieñczania BACTEC (BACTEC Diluting FLuid) stosuje siê w procedurach, w których hodowle drobnoustrojów rozcieñcza siê do celów inokulacji. Jej g³ównym

Bardziej szczegółowo

BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) oraz BBL MacConkey II Agar - I Plate

BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) oraz BBL MacConkey II Agar - I Plate I II III IV BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) oraz BBL MacConkey II Agar - I Plate wer. 12 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) WPROWADZENIE Podłoże Trypticase Soy

Bardziej szczegółowo

GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: April 2013

GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: April 2013 GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254039.07 wer.: April 2013 Glucose Agar Gentamicin and Penicillin and Streptomycin PRZEZNACZENIE Podłoże Glucose Agar jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol Wersja 12 październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) I II WPROWADZENIE Bulion z glicerolem Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol jest nieselektywną

Bardziej szczegółowo

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków PP113JAA 2008/01 Polski PRZEZNACZENIE BACTEC Mycosis-IC/F butelki hodowlane s³u ¹ do tlenowych posiewów krwi. Podstawowe zastosowanie

Bardziej szczegółowo

BD GC-Lect Agar. PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA Wersja: Sep 2011

BD GC-Lect Agar. PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA Wersja: Sep 2011 PA-254554.04-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254554.04 Wersja: Sep 2011 PRZEZNACZENIE Produkt (Agar BD GC-Lect) jest selektywnym podłożem zapewniającym lepszy wzrost

Bardziej szczegółowo

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar PA-254056.06-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254056.06 wer.: April 2013 BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) PRZEZNACZENIE BD Yersinia Selective Agar (=CIN Agar, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin

Bardziej szczegółowo

BD Mueller Hinton Chocolate Agar

BD Mueller Hinton Chocolate Agar GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254035.05 wer.: Sep 2011 PRZEZNACZENIE Podłoże jest stosowane do izolacji i hodowli bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych z próbek pochodzenia

Bardziej szczegółowo

BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials

BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials Podłoże selektywne dla grzybów i drożdżaków PP113JAA(01) 2013-07 Polski PRZEZNACZENIE BACTEC Mycosis IC/F butelki hodowlane służą do tlenowych posiewów krwi. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BD BBL CHROMagar O157

BD BBL CHROMagar O157 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GOTOWYCH DO UŻYCIA PŁYTEK HODOWLANYCH Z PODŁOŻEM PA25415.4 Wer.: Dec 28 BD BBL CHROMagar O157 Patent USA nr 6,165,743 PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar O157 jest selektywnym podłożem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX ) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX ) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254060.06 wer.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX ) PRZEZNACZENIE BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) i są

Bardziej szczegółowo

BD Chocolate Agar with IsoVitaleX and Bacitracin BD Brain Heart Infusion Agar with 5% Horse Blood and Bacitracin

BD Chocolate Agar with IsoVitaleX and Bacitracin BD Brain Heart Infusion Agar with 5% Horse Blood and Bacitracin GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254046.05 wer.: Sep 2011 BD Chocolate Agar with IsoVitaleX and Bacitracin BD Brain Heart Infusion Agar with 5% Horse Blood and Bacitracin PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA. BD BBL Dermatoslide

GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA. BD BBL Dermatoslide DA-273191.00-1 - GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273191.00 Wersja: Lipiec 2003 BD BBL Dermatoslide PRZEZNACZENIE BBL Dermatoslide jest to system płytki dwustronnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System Do pobierania i wydłużonego transportu wymazów pochwowych przeznaczonych do stosowania z testem identyfikacji drobnoustrojów Affirm VPIII. L005510(02)

Bardziej szczegółowo

BD Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood

BD Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood PA-254094.06-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254094.06 wer.: July 2014 PRZEZNACZENIE Podłoże jest częściowo selektywnym, różnicującym podłożem przeznaczonym do izolowania

Bardziej szczegółowo

BD Oxacillin Screen Agar

BD Oxacillin Screen Agar GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-257658.01 wer.: Oct 2013 PRZEZNACZENIE Podłoże (początkowo określane jako MRSA Screen Agar) zostało opracowane do wykrywania szczepów Staphylococcus

Bardziej szczegółowo

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257079.05 Wersja poprawiona: Kwi 2013 PRZEZNACZENIE jest przeznaczone do izolacji i identyfikacji Streptococcus agalactiae (Streptococcus

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane

OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane OGÓLNA.01 wer.: July 2009 OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane Niniejszy dokument zawiera informacje o strukturze dokumentów składających się na Instrukcje

Bardziej szczegółowo

== i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä==

== i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä== == i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä== Wersja 9 Grudzień 2006 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI I II WPROWADZENIE Bulion z glicerolem Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol jest nieselektywną pożywką do hodowli

Bardziej szczegółowo

BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT

BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT Zob. słownik symboli na końcu ulotki. PRZEZNACZENIE Podłoże BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT służy do hodowli Mycobacterium tuberculosis oraz innych gatunków prątków.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ 164/Z/20110825/D/JOGA. Dostarczony materiał: próbki tworzyw sztucznych. Ilość próbek: 1. Rodzaj próbek: tworzywo

RAPORT Z BADAŃ 164/Z/20110825/D/JOGA. Dostarczony materiał: próbki tworzyw sztucznych. Ilość próbek: 1. Rodzaj próbek: tworzywo Blirt S.A. 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3/1.38 RAPORT Z BADAŃ Dział DNA-Gdańsk Nr zlecenia 164/Z/20110825/D/JOGA NAZWA I ADRES KLIENTA GROUND-Therm spółka z o.o. ul. Stepowa 30 44-105 Gliwice Tytuł zlecenia:

Bardziej szczegółowo

BD CHROMagar Orientation Medium / Columbia CNA Agar (Biplate)

BD CHROMagar Orientation Medium / Columbia CNA Agar (Biplate) PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254489.02 Wersja: czerwiec 2003 BD CHROMagar Orientation Medium / Columbia CNA Agar (Biplate) PRZEZNACZENIE Produkt BD CHROMagar Orientation

Bardziej szczegółowo

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GOTOWYCH DO UŻYCIA PŁYTEK HODOWLANYCH Z PODŁOŻEM PA-257074.06 Wer.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar Staph aureus jest podłożem wybiórczym do izolacji,

Bardziej szczegółowo

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 PRZEZNACZENIE Probówki, pojemniki i fiolki BBL Port-A-Cul zawieraj¹ odtlenione pod³o e transportowe

Bardziej szczegółowo

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli)

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) Sojowo-kazeinowy bulion trawiący w plastikowej fiolce 8089974(04) 2013-09 Polski PRZEZNACZENIE Fiolki do hodowli Lytic/10 Anaerobic/F BACTEC

Bardziej szczegółowo

liczba godzin 2 MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA półpłynne stałe

liczba godzin 2 MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA półpłynne stałe MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA Ćwiczenie 6 i 7 6 Fizjologia drobnoustrojów Wymagania metaboliczne bakterii. Rodzaje podłóż mikrobiologicznych.

Bardziej szczegółowo

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Temat: Żywność jako środowisko życia mikroorganizmów.

Bardziej szczegółowo

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254058.06 wer.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PRZEZNACZENIE Podłoże BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) służy do dyfuzyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 1 Zakład Mikrobiologii UJK Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 2 Zakład Mikrobiologii UJK Zakres materiału (zagadnienia)

Bardziej szczegółowo

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 PP116JAA 2007/06 Polski PRZEZNACZENIE Po ywkê do hodowli jakoœciowej pr¹tków (Mycobacterium) 12B Mycobacteria Medium BACTEC zaleca siê stosowaæ do

Bardziej szczegółowo

Hodowlą nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji.

Hodowlą nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji. Wzrost mikroorganizmów rozumieć można jako: 1. Wzrost masy i rozmiarów pojedynczego osobnika, tj. komórki 2. Wzrost biomasy i liczebności komórek w środowisku, tj. wzrost liczebności populacji Hodowlą

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych r.

Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych r. Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych 27.04.2015 r. Wstęp Sterylizacja to proces, w wyniku którego zostają zniszczone lub usunięte wszystkie drobnoustroje, zarówno

Bardziej szczegółowo

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257434.01 Wer.:18.06.2008 BBL CHROMagar MRSAII* PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) jest selektywnym, różnicującym podłożem do bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Kontrola pożywek mikrobiologicznych. Sekcja Badań Epidemiologicznych

Kontrola pożywek mikrobiologicznych. Sekcja Badań Epidemiologicznych Kontrola pożywek mikrobiologicznych Sekcja Badań Epidemiologicznych 27.04.2015 Zgodnie z ISO 17025 oraz ISO 15189 jednym z czynników istotnie wpływających na jakość wyników badań w przypadku badań mikrobiologicznych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama Opis preparatu: b. Saccharomyces cerevisiae preparat z hodowli

Bardziej szczegółowo

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square PA-254030.07-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254030.07 wer.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm)

Bardziej szczegółowo

BBL Mueller Hinton II Broth (Cation-Adjusted)

BBL Mueller Hinton II Broth (Cation-Adjusted) BBL Mueller Hinton II Broth (Cation-Adjusted) Wersja 13 Kwiecień 2015 I II III IV V WPROWADZENIE PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI Bulion Mueller Hinton II Broth posiada określone stężenie kationów w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus

X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus Gramujemne pałeczki auksotroficzne. Rodzaj: Haemophilus, Brucella, Legionella Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu

Bardziej szczegółowo

- podłoża transportowo wzrostowe..

- podłoża transportowo wzrostowe.. Ćw. nr 2 Klasyfikacja drobnoustrojów. Zasady pobierania materiałów do badania mikrobiologicznego. 1. Obejrzyj zestawy do pobierania materiałów i wpisz jakie materiały pobieramy na: - wymazówki suche. -

Bardziej szczegółowo

woda do 1000 ml ph=6,9-7,1. Po sterylizacji dodać nystatynę (końcowe stężenie ok. 50 μg/ml). Agar z wyciągiem glebowym i ekstraktem drożdżowym (YS)

woda do 1000 ml ph=6,9-7,1. Po sterylizacji dodać nystatynę (końcowe stężenie ok. 50 μg/ml). Agar z wyciągiem glebowym i ekstraktem drożdżowym (YS) Ćwiczenie 1, 2, 3, 4 Skrining ze środowiska naturalnego: selekcja promieniowców zdolnych do produkcji antybiotyków. Testowanie zdolności do syntezy antybiotyków przez wyselekcjonowane szczepy promieniowców

Bardziej szczegółowo

BD BBL UROTUBE 2s BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

BD BBL UROTUBE 2s BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA212115.02 wer.: luty 2004 BD BBL UROTUBE 2s BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT PRZEZNACZENIE Zestawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy Nr 6 Pakiet Nr 6 Testy lateksowe, krążki antybiotykowe, testy MIC, szczepy wzorcowe, podłoża, odczynniki i testy diagnostyczne. Ilość Wartość Wielkość

Bardziej szczegółowo

II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową

II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową Zasada metody: Krążki bibułowe nasycone odpowiednimi ilościami antybiotyków

Bardziej szczegółowo

XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne

XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów gronkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii.. b. podłożu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drobnoustroje Epower PRZEZNACZENIE POSTAĆ I SKŁADNIKI SPECYFIKACJA I DZIAŁANIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drobnoustroje Epower PRZEZNACZENIE POSTAĆ I SKŁADNIKI SPECYFIKACJA I DZIAŁANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI Drobnoustroje Epower PRZEZNACZENIE Drobnoustroje Epower to liofilizowane, ilościowe preparaty drobnoustrojów do stosowania w laboratoriach przemysłowych dla celów kontroli jakości. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii

Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii 1. Barwienie złożone - metoda Grama Przygotowanie preparatu: odtłuszczone szkiełko podstawowe, nałożenie bakterii ( z hodowli płynnej 1-2 oczka ezy lub ze stałej

Bardziej szczegółowo

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią 2. Agar Colubmia CNA 3. Podłoże chromogenne do posiewu moczu ze wstępną identyfikacją i oceną bakteriurii 4. Podłoże MaConkey

Bardziej szczegółowo

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride I II BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride wersja 11 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) WPROWADZENIE Podłoże Lowenstein-Jensen Medium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Certyfikowany materiał referencyjny Epower PRZEZNACZENIE Certyfikowany materiał referencyjny Epower zawiera liofilizowane, standaryzowane ilościowo preparaty mikroorganizmów, które

Bardziej szczegółowo

1276:1997 13368 (ATCC

1276:1997 13368 (ATCC Działanie bakteriobójcze Środka biobójczego Clinell GAMA Healthcare Ltd. zbadane za pomocą Europejskiego Standardowego Testu według normy BS EN 1276:1997 wobec: Klebsiella pneumoniae NCTC 13368 (ATCC 700603).

Bardziej szczegółowo

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów paciorkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii... gatunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA EZ-Hydro Shot Microorganisms PRZEZNACZENIE EZ-Hydro Shot są liofilizowanymi, preparatami ilościowymi mikroorganizmów w laboratoriach przemysłowych, służące do kontroli jakości. Te

Bardziej szczegółowo

BD BBL GO Slide. GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006

BD BBL GO Slide. GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006 GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006 BD BBL GO Slide PRZEZNACZENIE Produkt BBL GO Slide (Płytka BBL GO) to system płytki dwustronnej do izolowania

Bardziej szczegółowo

szt 5400 szt 1500 szt 2500 szt 4000 szt 1500 szt 400 szt 2000 szt 600 szt 500 szt 3000 szt 200

szt 5400 szt 1500 szt 2500 szt 4000 szt 1500 szt 400 szt 2000 szt 600 szt 500 szt 3000 szt 200 Dodatek nr. 2 do SIWZ - asortymentowo-cenowy Gotowe podłoża bakteriologiczne na płytkach. Wszystkie podłoża muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat jakości ISO 13485:2003 lub równoważny,

Bardziej szczegółowo

BD BBL CHROMagar Salmonella

BD BBL CHROMagar Salmonella GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254104.08 Wer.: April 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella Patent USA nr 5,098,832, 5,194,374 PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar Salmonella jest selektywnym

Bardziej szczegółowo

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-257481.03 wer.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium PRZEZNACZENIE BD CHROMagar Orientation Medium jest nieselektywnym podłożem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użycia LAB-ELITE. n Certyfikowanego materiału wzorcowego Lab-Elite

Instrukcja użycia LAB-ELITE. n Certyfikowanego materiału wzorcowego Lab-Elite Instrukcja użycia n Certyfikowanego materiału wzorcowego Lab-Elite PRZEZNACZENIE Certyfikowany materiał wzorcowy Lab-Elite (CRM) jest czystym, jednorodnym, trwałym preparatem liofilizowanych drobnoustrojów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Certyfikowany materiał referencyjny Epower PRZEZNACZENIE PODSUMOWANIE I HISTORIA POSTAĆ I SKŁADNIKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Certyfikowany materiał referencyjny Epower PRZEZNACZENIE PODSUMOWANIE I HISTORIA POSTAĆ I SKŁADNIKI INSTRUKCJA OBSŁUGI Certyfikowany materiał referencyjny Epower PRZEZNACZENIE Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) Epower to liofilizowane, ilościowe preparaty drobnoustrojów do stosowania w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

PP162JAA(02) Polski

PP162JAA(02) Polski B PRZEZNACZENIE Pożywka do hodowli BD BACTEC Myco/F Lytic, stosowana z urządzeniami do posiewów krwi BD BACTEC serii fluorescencyjnej, jest nieselektywną pożywką hodowlaną do stosowania jako środek dodatkowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Inżynieria bioprocesowa na kierunku biotechnologia

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Inżynieria bioprocesowa na kierunku biotechnologia 1 Zakład Mikrobiologii UJK Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Inżynieria bioprocesowa na kierunku biotechnologia 2 Zakład Mikrobiologii UJK Zakres materiału

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kits B BACTEC MGIT 960 SIRE Kits do badania wrażliwości Mycobacterium tuberculosis na działanie czynników przeciwbakteryjnych 8008200(04) 2016-10 Polski PRZEZNACZENIE Zestaw BD BACTEC MGIT 960 SIRE jest to

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Odczynniki i środki kontrastowe 2015/S

Polska-Łódź: Odczynniki i środki kontrastowe 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302587-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Odczynniki i środki kontrastowe 2015/S 166-302587 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

BBL STONEBRINK TB MEDIUM + PACT

BBL STONEBRINK TB MEDIUM + PACT BBL STONEBRINK TB MEDIUM + PACT Zobacz objaśnienie symboli na końcu ulotki. UMNNSSV OMMPLMT Polski PRZEZNACZENIE Pożywka BBL Stonebrink TB Medium + PACT jest przeznaczona do prowadzenia hodowli Mycobacterium

Bardziej szczegółowo

E.coli Transformer Kit

E.coli Transformer Kit E.coli Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli. Metoda chemiczna. wersja 1117 6 x 40 transformacji Nr kat. 4020-240 Zestaw zawiera komplet odczynników

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006 Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus 25 października 2006 Dr Tobias J. Tuthill Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Leeds Leeds LS2 9JT www.fbs.leeds.ac.uk

Bardziej szczegółowo

Columbia Agar + 5% krew barania. Szt. 4000. Sabouraud Dextrose Agar + chloramfenikol + gentamycyna. Szt. 800

Columbia Agar + 5% krew barania. Szt. 4000. Sabouraud Dextrose Agar + chloramfenikol + gentamycyna. Szt. 800 Część nr 1 Gotowe podłoża w opakowaniach jednostkowych do wykonywania procedur mikrobiologicznych Poz. 1-5; średnica płytek 90mm, max. Wielkość opakowania 20 płytek Termin ważności płytek min 5-6 tyg.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OCENY STĘŻENIA BIOAEROZOLU ZANIECZYSZCZAJĄCEGO POWIETRZE NA PODSTAWIE LICZEBNOŚCI WYBRANYCH GRUP DROBNOUSTROJÓW

RAPORT Z BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OCENY STĘŻENIA BIOAEROZOLU ZANIECZYSZCZAJĄCEGO POWIETRZE NA PODSTAWIE LICZEBNOŚCI WYBRANYCH GRUP DROBNOUSTROJÓW Mysłowice, 22.03.2016 r. RAPORT Z BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OCENY STĘŻENIA BIOAEROZOLU ZANIECZYSZCZAJĄCEGO POWIETRZE NA PODSTAWIE LICZEBNOŚCI WYBRANYCH GRUP DROBNOUSTROJÓW Zleceniodawca: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

E.coli Transformer Zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli

E.coli Transformer Zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli E.coli Transformer Zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli Wersja 0211 6x40 transformacji Nr kat. 4020-240 Zestaw zawiera komplet odczynników do przygotowania sześciu

Bardziej szczegółowo

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. - [PL] - 2015/01 Spis treści Access HIV combo QC4 & QC5 1 Przeznaczenie... 3 2 Podsumowanie i objaśnienie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

1. Demonstracja preparatów bakteryjnych barwionych metodą negatywną ukazujących kształty komórek bakteryjnych.

1. Demonstracja preparatów bakteryjnych barwionych metodą negatywną ukazujących kształty komórek bakteryjnych. Ćwiczenie 1. Mikrobiologia ogólna - Budowa komórki bakteryjnej. Metody barwienia preparatów bakteryjnych. Wzrost drobnoustrojów w warunkach laboratoryjnych. Uzyskiwanie czystej hodowli. Identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Do jednego litra medium dodać 10,0 g skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej i mieszać do uzyskania zawiesiny. Sterylizować w autoklawie.

Do jednego litra medium dodać 10,0 g skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej i mieszać do uzyskania zawiesiny. Sterylizować w autoklawie. Ćwiczenie 3. Izolacja laseczek przetrwalnikujących z gleby Cel ćwiczenia: Izolacja i testowanie przydatności biotechnologicznej laseczek z rodzaju Bacillus występujących w glebie. Odczynniki i podłoża:

Bardziej szczegółowo

VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne

VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Wykonanie barwionych preparatów mikroskopowych preparat barwiony metodą Grama z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń

Instrukcja do ćwiczeń Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Instrukcja do ćwiczeń Temat: Woda jako

Bardziej szczegółowo

GAMA Healthcare Ltd.

GAMA Healthcare Ltd. TEST DZIAŁANIA SPOROBÓJCZEGO Chusteczki Sporobójcze Clinell GAMA Healthcare Ltd. SZPITALNE LABORATORIUM BADAWCZE DO SPRAW INFEKCJI SZPITAL MIEJSKI DUDLEY ROAD BIRMINGHAM B18 7QH Maj 2007 PRODUCENT GAMA

Bardziej szczegółowo

III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej

III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej Ćwiczenie 1. Rodzaje pożywek i ich zastosowanie a. Podłoże stałe - proste Agar zwykły (AZ) b. Podłoża wzbogacone Agar z dodatkiem 5% odwłóknionej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Zał nr 1 do SIWZ Grupa 1: gotowe podłoża, testy i odczynniki Podłoża na płytkach petriego o średnicy 90 mm, podłoża w probówkach,testy i odczynniki mikrobiologiczne

Bardziej szczegółowo

DO KONTROLI JAKOŚCI (MICROBIOLOGY QUALITY CONTROL SLIDES)

DO KONTROLI JAKOŚCI (MICROBIOLOGY QUALITY CONTROL SLIDES) PREPARATY MIKROBIOLOGICZNE DO KONTROLI JAKOŚCI (MICROBIOLOGY QUALITY CONTROL SLIDES) Kontrole barwienia kwasoopornego PRZEZNACZENIE KONTROLI JAKOŚCI to preparaty mikroskopowe zawierające specyficzne populacje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy

Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy liczba godzin 8 Badanie mikrobiologicznej czystości

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna.

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. wersja 0916 6 x 20 transformacji Nr kat. 4010-120 Zestaw zawiera

Bardziej szczegółowo

Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany

Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany Załącznik nr 3. Aparat do detekcji wzrostu drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych Parametry graniczne. Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany Parametr oferowany 1 Hodowla

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11. Temat: Wskaźniki higieniczne żywności.

Ćwiczenie 11. Temat: Wskaźniki higieniczne żywności. Ćwiczenie 11 Temat: Wskaźniki higieniczne żywności. Wskaźniki higieniczne żywności są to grupy bakterii dostające się do żywności w wyniku niewłaściwej higieny produkcji i braku higieny osobistej pracowników.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Numer egzemplarza: 00/2015 Gdańsk, lipiec 2015 Strona 2 z 50

Spis treści. Numer egzemplarza: 00/2015 Gdańsk, lipiec 2015 Strona 2 z 50 Spis treści WSTĘP... 4 WYBRANE DEFINICJE Z NORMY ORAZ EA-04/10... 5 ZAKUP POŻYWEK... 6 PRZECHOWYWANIE POŻYWEK... 7 PRZYGOTOWYWANIE POŻYWEK W LABORATORIACH... 8 JAKOŚĆ SKŁADNIKÓW... 10 PRZYGOTOWANIE POŻYWEK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 czerwca 2017 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square PA-254032.07-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254032.07 wer.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Kraków, 12.09.2013r

Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Kraków, 12.09.2013r Porównanie i ocena właściwości fizycznych, mikrobiologicznych i jałowości pożywek sterylizowanych mikrofalowym enbiojet i autoklawie parowym Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Temat: Metody hodowli drobnoustrojów

Ćwiczenie 4. Temat: Metody hodowli drobnoustrojów Ćwiczenie 4 Temat: Metody hodowli drobnoustrojów Podłoża hodowlane Do wykrywania mikroorganizmów, ich namnażania i identyfikacji w warunkach in vitro służą podłoża (inaczej pożywki) hodowlane. Są to mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody

Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody ĆWICZENIA Z GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ, WODNEJ I ŚCIEKOWEJ CZĘŚĆ MIKROBIOLOGICZNA Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody Część teoretyczna: 1. Kryteria jakości sanitarnej wody przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Testy aktywności przeciwdrobnoustrojowej na przykładzie metody dyfuzyjnej oraz wyznaczania wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost.

Testy aktywności przeciwdrobnoustrojowej na przykładzie metody dyfuzyjnej oraz wyznaczania wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost. Testy aktywności przeciwdrobnoustrojowej na przykładzie metody dyfuzyjnej oraz wyznaczania wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost. Opracowanie: dr inż. Roland Wakieć Wprowadzenie. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza sanitarna wody

Temat: Analiza sanitarna wody Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Diagnostyka mikrobiologiczna Analityka medyczna III rok Instrukcja do ćwiczeń Temat: Analiza sanitarna

Bardziej szczegółowo