BD BBL UROTUBE 2s BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BD BBL UROTUBE 2s BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT"

Transkrypt

1 GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA wer.: luty 2004 BD BBL UROTUBE 2s BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT PRZEZNACZENIE Zestawy BBL UROTUBE wykorzystujące metodę płytki zanurzeniowej (dipslide), stosuje się w celu izolacji i określenia liczby kolonii drobnoustrojów wyizolowanych z próbek moczu. Powierzchnie płytek pokryte są warstwami dwóch lub trzech różnych podłoży hodowlanych. Wszystkie zestawy BBL UROTUBE zawierają CLED Agar (agar o obniżonej zawartości cystyny, laktozy i elektrolitów), przeznaczone do określania całkowitej liczby bakterii i (lub) drożdży, a także MacConkey Agar do wykrywania bakterii Gramujemnych, np. z rodziny Enterobacteriaceae. Niektóre zestawy zawierają również dodatkowe, trzecie. ZASADY I OBJAŚNIENIE PROCEDURY Metoda mikrobiologiczna. Podłoża typu wykorzystujące metodę płytki zanurzeniowej mają obecnie szerokie zastosowanie jako metoda przesiewowa do analiz ilościowych i izolacji drobnoustrojów z rutynowych próbek moczu. 15 Po zanurzeniu płytki w odpowiednio pobranej próbce świeżego moczu i inkubacji płytki, porównuje się liczbę kolonii na powierzchni podłoża CLED Agar z obrazem referencyjnym. W 1960 r. Sandys opracował CLED Agar mające na celu zapobieganie wzrostowi kolonii Proteus przez ograniczenie ilości elektrolitów w podłożu hodowlanym, które zostało później kilkakrotnie zmodyfikowane do wykonywania posiewów z moczu. 6 Podłoże otrzymało nazwę podłoża o zmniejszonej zawartości cystyny, laktozy i elektrolitów (CLED, CystineLactoseElectrolyteDeficient) i zostało uznane za znakomite dla metody posiewów zanurzeniowych oraz do bakteriologicznych badań moczu w ogóle. 6,7 Składniki odżywcze zawarte w pożywce CLED Agar pochodzą z żelatyny i peptonów kazeiny, jak również z wyciągu wołowego. Laktoza stanowi źródło energii dla organizmów zdolnych do jej wykorzystania w mechanizmie fermentacji. Jako wskaźnik ph, umożliwiający odróżnienie bakterii zdolnych i niezdolnych do fermentacji laktozy, stosuje się błękit bromotymolowy. Organizmy zdolne do fermentacji laktozy obniżają ph i zmieniają zabarwienie pożywki z zielonego na żółte. Cystyna umożliwia wzrost kolonii karłowatych pałeczek jelitowych. 3 Zawartość elektrolitów została zmniejszona w celu ograniczenia do minimum wzrostu kolonii gatunków z rodzaju Proteus. Liczba kolonii na podłożu CLED Agar jest wprost proporcjonalna do liczby bakterii w 1 ml próbki moczu. Płytki zanurzeniowe wszystkich zestawów BBL UROTUBE zawierają CLED Agar jako 1. Drugim m jest MacConkey Agar. Ponieważ stężenie soli żółciowych hamujących wzrost drobnoustrojów Gramdodatnich jest niskie w porównaniu z innymi podłożami dla bakterii jelitowych, opisywane charakteryzuje się niewielką selektywnością. Zaleca się stosowanie opisywanego podłoża w przypadku próbek klinicznych, które mogą zawierać mieszaną florę bakteryjną, takich jak mocz, ponieważ pozwala ono na wstępne różnicowanie bakterii jelitowych i wielu innych bakterii Gramujemnych ze względu na zdolność do fermentacji laktozy. 8,9 W podłożu MacConkey Agar składnikami odżywczymi są peptony. Fiolet krystaliczny hamuje wzrost bakterii Gramdodatnich, zwłaszcza enterokoków i gronkowców. Różnicowanie mikroorganizmów jelitowych jest możliwe dzięki połączeniu laktozy i czerwieni obojętnej wskaźnika odczynu ph. Powstające kolonie są bezbarwne lub mają zabarwienie różowe do czerwonego, w zależności od zdolności poszczególnych szczepów do fermentacji określonego węglowodanu. DA

2 Wszystkie zestawy płytek UROTUBE zawierają MacConkey Agar jako 2. Dwustronna płytka zestawu BBL UROTUBE 2S zawiera tylko podłoża CLED i MacConkey. Wszystkie trójstronne płytki zanurzeniowe zawierają na powierzchniach trzecie, pozwalające na wykrywanie charakterystycznych grup bakterii oraz drożdży. Typ podłoża zależy od stosowanego zestawu: BBL UROTUBE zawiera, oprócz wspomnianych powyżej podłoży 1 i 2, także Cetrimide Agar, szeroko stosowane do wybiórczej izolacji Pseudomonas aeruginosa. 10,11 Składniki odżywcze pochodzą z żelatyny i peptonów kazeiny. Sole potasu i magnezu wzmagają wytwarzanie barwnika przez P. aeruginosa. Glicerol stanowi źródło energii i węgla. Bromek cetylotrimetyloamoniowy (=cetrimid) jest detergentem wybiórczo hamującym wzrost pałeczek Gramujemnych, z wyjątkiem P. aeruginosa. BBL UROTUBE M zawiera, oprócz wspomnianych podłoży 1 i 2, także Malt Agar częściowo wybiórcze, stosowane do izolacji drożdży (np. Candida albicans). Wyciąg słodowy i kwas mlekowy stanowią składniki odżywcze, a także utrzymują ph na poziomie zapewniającym wybiórczość hamowania wzrostu wielu gatunków bakterii. 11 BBL UROTUBE E zawiera oprócz wspomnianych powyżej podłoży 1 i 2 także Enterococcus Agar, wybiórcze różnicujące dla gatunków Enterococcus. 11 Składniki odżywcze zawarte w podłożu Enterococcus Agar pochodzą z kazeiny i wyciągu z drożdży. Stabilne ciśnienie osmotyczne utrzymuje chlorek sodu. Połączenie cytrynianu, azydku, kanamycyny, polimyksyny B, kwasu nalidyksowego i neomycyny hamuje wzrost bakterii, z wyjątkiem gatunków Enterococcus. Eskulina stanowi substrat dla betaglukozydazy, enzymu charakterystycznego dla gatunków Enterococcus. Jeden z produktów hydrolizy enzymatycznej eskuletyna reaguje z jonami żelazowymi, wytwarzając w podłożu otaczającym kolonie Enterococcus osad o kolorze od brązowego do czarnego. BBL UROTUBE E. coli zawiera, oprócz wspomnianych powyżej podłoży 1 i 2, także BetaGlucuronidase (=BGLU) Agar, wybiórcze różnicujące do wykrywania gatunków E. coli i Proteus. Podłoże zawiera nitrofenyloßglukuronid, substrat chromogeny stosowany do wykrywania aktywności betaglukuronidazy, enzymu charakterystycznego dla Escherichia coli. Enzymu nie posiadają inne bakterie, w tym z rodzajów Proteus, Providencia i Morganella. 11,12 Na skutek rozkładania substratu, w podłożu i koloniach gromadzi się żółty nitrofenol. Kolonie nieposiadające glukuronidazy są bezbarwne do szarawych, a otaczające je jest bezbarwne. Wzrost żółtych kolonii na tym podłożu można uzależnić od wyników testu indolowego jeśli są dodatnie, potwierdzają wykrycie E. coli. Dodanie prekursora indolu (tryptofanu) przyspiesza wytwarzanie indolu w tym podłożu. Ponadto ten aminokwas jest substratem dla deaminazy tryptofanowej (TDA, Tryptophan Deaminase), enzymu charakterystycznego dla gatunków Proteus, Providencia i Morganella. Enzym można łatwo wykryć, wykonując test TDA z chlorkiem żelaza. W celu uzyskania dalszego potwierdzenia można przeprowadzić test indolowy na koloniach bezbarwnych. Test daje wynik dodatni również w przypadku gatunków Proteus vulgaris, Providencia i Morganella morganii. W skład zestawu BBL UROTUBE SXT wchodzi, oprócz wspomnianych powyżej podłoży 1 i 2, także testowe do oznaczania wrażliwości (PDM Medium) z trimetoprimem i sulfametoksazolem (SXT), niezawierające inhibitora wzrostu, przeznaczone do oznaczania oporności lub wrażliwości na SXT. Wzrost jakichkolwiek bakterii na tym podłożu oznacza oporność na SXT. Po wykonaniu posiewu lub posiewu z inkubacją zestawy płytek zanurzeniowych można wykorzystywać jako transportowe podczas przenoszenia próbek z gabinetu lekarskiego do laboratorium analitycznego. Kolonie wyrosłe na podłożu płytki zanurzeniowej można stosować do identyfikacji oraz określenia wrażliwości izolowanych szczepów. ODCZYNNIKI Składy* w przeliczeniu na jeden litr wody oczyszczonej Podłoża 1 i 2 wchodzą w skład płytek wszystkich zestawów BBL UROTUBE. DA

3 Podłoże 1: Podłoże CLED Agar Podłoże 2: Podłoże MacConkey Agar Pepsynowy hydrolizat kazeiny 4,0 g Pepsynowy hydrolizat kazeiny 17,0 g Wybrane peptony 4,0 Peptony mięsne 3,0 Wyciąg mięsny 3,0 Laktoza 10,0 Laktoza 10,0 Chlorek sodu 5,0 Cystyna 0,128 Mieszanka soli żółciowych 1,5 Błękit bromotymolowy 0,02 Czerwień obojętna 0,03 Agar 15,0 Fiolet krystaliczny 0,001 ph 7,3 ± 0,2 Agar 13,5 ph 7,1 ± 0,2 Podłoże 3: Typ podłoża 3 (jeżeli wchodzi w skład produktu) zależy od stosowanego zestawu (zobacz ZASADY I OBJAŚNIENIE PROCEDURY). BBL UROTUBE, oprócz wspomnianych powyżej podłoży 1 i 2 zawiera również Cetrimide Agar: Pepsynowy hydrolizat żelatyny 16,0 g Glicerol 8,0 g Hydrolizat kazeiny 10,0 Bromek cetylotrimetyloamoniowy 0,3 Siarczan potasu 10,0 Agar 13,0 Chlorek magnezu 1,4 ph 7,1 ± 0,2 BBL UROTUBE M, oprócz wspomnianych powyżej podłoży 1 i 2 zawiera również Malt Agar: Wyciąg słodowy 30,0 g Agar 18,0 g Kwas mlekowy 6,3 ph 4,0 ± 0,4 BBL UROTUBE E, oprócz wspomnianych powyżej podłoży 1 i 2 zawiera również Enterococcus Agar: Pepsynowy hydrolizat kazeiny 20,0 g Kanamycyna 0,02 g Wyciąg drożdżowy 5,0 Polimyksyna B 0,002 Chlorek sodu 5,0 Kwas nalidyksowy 0,0075 Cytrynian 1,5 Neomycyna 0,002 Azydek sodu 0,15 Agar 15,0 Eskulina 1,0 ph 7,1 ± 0,2 Cytrynian amonowożelazowy 0,5 BBL UROTUBE E coli, oprócz wspomnianych powyżej podłoży 1 i 2 zawiera również BetaGlucuronidase (=BGLU) Agar: Peptony 10,0 g Chlorek sodu 5,0 g Nitrofenyloßglukuronid 0,1 Agar 15,0 Tryptofan 0,3 ph 7,2 ± 0,2 BBL UROTUBE SXT zawiera, oprócz wspomnianych powyżej podłoży 1 i 2, także (PDM Medium) z trimetoprimem i sulfametoksazolem (SXT), niezawierające inhibitora wzrostu. Podłoże PDM Medium 32,3 g Trimetoprim 0,003 g Sulfametoksazol 0,04 ph 7,3 ± 0,3 *Składy można skorygować i (lub) uzupełnić, tak by spełniały kryteria wydajnościowe. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. Nie należy używać zestawów płytek zanurzeniowych, jeżeli są na nich widoczne oznaki skażenia mikrobiologicznego, odbarwienia, wyschnięcia, pęknięcia lub inne objawy wskazujące na pogorszenie jakości. DA

4 Podczas wykonywania wszystkich procedur należy przestrzegać aseptycznej techniki pracy i środków ostrożności dotyczących zagrożenia mikrobiologicznego. Podczas pobierania i pracy z próbkami oraz dodatnimi płytkami zawierającymi czynniki zakaźne należy używać rękawic ochronnych. Procedury aseptycznej techniki pracy z produktem, zagrożenia biologiczne oraz usuwanie zużytego produktu opisano w dokumencie OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA. W przypadku stosowania omawianych zestawów jako podłoża do transportu z gabinetu lekarskiego do laboratorium diagnostycznego, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących przewozu próbek zakaźnych. WARUNKI I OKRES PRZECHOWYWANIA Dostarczone zestawy BBL UROTUBE należy przechowywać aż do momentu użycia w oryginalnych opakowaniach, w zacienionym pomieszczeniu, w temperaturze od 15 do 20 C. Nie zamrażać, nie przegrzewać, unikać wysychania i wahań temperatury. Płytki zanurzeniowe należy wykorzystać do posiewu bakterii przed upływem daty ważności (zobacz etykietę na opakowaniu) i inkubować zgodnie z zalecanymi czasami inkubacji. Nieotwarte płytki z otwartych opakowań zbiorczych można stosować aż do upływu daty ważności, o ile były przechowywane w czystym miejscu, w temperaturze od 15 do 20 C. Płytki zanurzeniowe należy wykorzystywać natychmiast po otwarciu. KONTROLA JAKOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA Należy przygotować zawiesiny w soli fizjologicznej szczepów testowych wymienionych poniżej, tak by były równoważne ze standardem 0,5 McFarland (około 5 x 10 7 CFU/ml). Rozcieńczyć zawiesiny do stężenia od 10 4 do 10 5 CFU/ml. Zanurzyć płytki z próbkami w płynach o podanych rozcieńczeniach; odcedzić nadmiar zawiesiny i ponownie umieścić płytki w oryginalnych probówkach. Inkubować w temperaturze od 35 do 37 C, przez godziny. Skontrolować zgodnie z opisem Oczekiwane wyniki przedstawiono w tabeli: Zestaw i Zabarwienie (bez posiewu) BBL UROTUBE Podłoże 1 żółtawe do żółtozielon ego Escherichia coli ATCC żółte; żółte Podłoże 2 różowe różowe; czerwone do różowego Podłoże 3 bezbarwne do jasnoburszt ynowego Proteus mirabilis ATCC bezbarwne; żółtozielone do zielonego bezbarwne do beżowych; pomarańczowob rązowe Enterococcus faecalis ATCC żółte; żółte Pseudomonas aeruginosa ATCC Candida albicans ATCC ; małe, białawe kolonie; żółtawe do ch; niebieskozielone niebieskozielone go ch, z fluorescencją lub bez niej żółtawe do ch Zestaw i Zabarwienie (bez posiewu) BBL UROTUBE M Podłoże 1 żółtawe do żółtozielon ego Escherichia coli ATCC żółte; żółte DA Proteus mirabilis ATCC bezbarwne; Enterococcus faecalis ATCC żółte; żółte Pseudomonas aeruginosa ATCC Candida albicans ATCC ; małe, białawe kolonie; żółtawe do

5 Podłoże 2 różowe różowe; czerwone do różowego Podłoże 3 bezbarwne do jasnoburszt ynowego BBL UROTUBE E Podłoże 1 żółtawe do żółtozielon ego żółte; żółte Podłoże 2 różowe różowe; czerwone do różowego Podłoże 3 jasnoburszt ynowe BBL UROTUBE E. coli Podłoże 1 żółtawe do żółtozielon ego żółte; żółte Podłoże 2 różowe różowe; czerwone do różowego Podłoże 3 bezbarwne +; i do kolonie żółte jasnoburszt ynowego Plamkowy test + indolowy TDA b żółtozielone do zielonego bezbarwne do beżowych; pomarańczowob rązowe ch; niebieskozielone ch, z fluorescencją lub bez niej niebieskozielone go białawe bezbarwne; żółtozielone do zielonego bezbarwne do beżowych; pomarańczowob rązowe żółte; żółte brązowe do czarnych; brązowe do czarnego bezbarwne; żółtozielone do zielonego bezbarwne do beżowych; pomarańczowob rązowe bezbarwne. + żółte; żółte +; i kolonie żółte ch, z fluorescencją lub bez niej (+)/ +; małe, białawe kolonie; żółtawe do ch; niebieskozielone niebieskozielone go ch, z fluorescencją lub bez niej (+) Zestaw i +; małe, białawe kolonie; żółtawe do ch; niebieskozielone niebieskozielone go Zabarwienie (bez posiewu) BBL UROTUBE 2S Podłoże 1 żółtawe do żółtozielon ego Escherichia coli ATCC żółte; żółte DA Proteus mirabilis ATCC bezbarwne; żółtozielone do Enterococcus faecalis ATCC żółte; żółte Pseudomonas aeruginosa ATCC ch; Candida albicans ATCC ; małe, białawe kolonie; żółtawe do niebieskozielone

6 Podłoże 2 różowe różowe; czerwone do różowego zielonego bezbarwne do beżowych; pomarańczowob rązowe niebieskozielone go ch, z fluorescencją lub bez niej Zestaw i Barwa (bez posiewu) BBL UROTUBE SXT Podłoże 1 żółtawe do żółtozielon ego Escherichia coli ATCC żółte; żółte Podłoże 2 różowe różowe; czerwone do różowego Proteus mirabilis ATCC bezbarwne; żółtozielone do zielonego bezbarwne do beżowych; pomarańczowob rązowe Enterococcus faecalis ATCC żółte; żółte Pseudomonas aeruginosa ATCC Candida albicans ATCC ; małe, białawe kolonie; żółtawe do ch; niebieskozielone niebieskozielone go ch, z fluorescencją lub bez niej Podłoże 3 bezbarwne + + do jasnoburszt ynowego = brak wzrostu lub śladowy wzrost; (+) = słaby wzrost; + = wzrost dobry do bardzo dobrego a, b Oznaczone testy uzupełniające należy przeprowadzać z wykorzystaniem wzrostu na podłożu 3. Dostępność odczynników opisano w części Materiały niedostarczane. PROCEDURA Dostarczane materiały BBL UROTUBE 2s, BBL UROTUBE, BBL UROTUBE M, BBL UROTUBE E, BBL UROTUBE E. coli lub BBL UROTUBE SXT Sprawdzane pod kątem obecności mikroorganizmów. Materiały niedostarczane Pomocnicze pożywki hodowlane, odczynniki i sprzęt laboratoryjny, zgodnie z opisem. Do wykonywania testów indolowego i TDA na podłożu 3 BBL UROTUBE E. coli: Odczynniki Indole Dropper Reagent (nr kat ) lub Indole DMACA Dropper Reagent (nr kat ). Odczynnik Ferric Chloride Dropper Reagent (nr kat ). Do wykonywania testów oksydazowych na podłożu 3 BBL UROTUBE: Odczynnik Oxidase Dropper Reagent (nr kat ). Typy próbek Opisywane zestawy są przeznaczone do izolacji i analiz ilościowych bakterii i grzybów z moczu ze środkowego strumienia lub z cewnika, lub pobranego z nakłucia nadłonowego pęcherza. Należy się zapoznać z informacjami zamieszczonymi w części CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCIOWA I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PROCEDURY. Pobieranie i przygotowanie próbek Podczas pobierania próbek należy przestrzegać zasad techniki aseptycznej. Stosować standardowe procedury pobierania próbek. 1,13 Próbki moczu do badania powinny być świeże lub nie starsze niż 2 godziny od pobrania. Alternatywnie, próbki moczu należy przechowywać w chłodziarce (nie dłużej niż do 24 godzin) w celu uniknięcia nadmiernego wzrostu czynników zakaźnych i zanieczyszczających przed wykonaniem posiewu. 13 DA

7 Procedura testowa 1. Skontrolować powierzchnie podłoży nie otwierając probówki. Nie stosować płytek wykazujących oznaki wyschnięcia, zanieczyszczenia lub innego uszkodzenia. 2. Zapisać na probówce nazwisko pacjenta, numer próbki i datę wykonania posiewu. 3. Odkręcić pokrywę i wyjąć płytkę z plastikowej probówki unikając dotykania powierzchni podłoży (rys. 1). Nie pobierać próbek moczu do oryginalnej probówki zawierającej płytkę BBL UROTUBE! 4. Trzykrotnie krótko zanurzyć płytkę w moczu, tak aby całkowicie pokryć powierzchnie podłoży (rys. 2). Nie pozostawiać płytki zanurzonej w moczu na dłużej niż 10 sekund, ponieważ może to spowodować wypłukanie składników podłoży i (lub) obluzowanie żelu w plastikowym uchwycie. W przypadku, gdy próbka jest zbyt mała do zanurzenia w niej płytki, powierzchnie podłoży można ostrożnie polać dostępną ilością moczu. 5. Pozbyć się nadmiaru moczu przyciskając krawędź płytki do wewnętrznego brzegu probówki (rys. 3). Ostatnie krople z krawędzi probówki można usunąć za pomocą bibuły (ryc. 4). 6. Zachowując ostrożność, ponownie umieścić płytkę w plastikowej probówce i mocno zamknąć. 7. Inkubować probówkę przez godzin, w temperaturze C (rys. 5) lub przesłać do laboratorium bakteriologicznego w celu dalszej obróbki Należy zauważyć, że po wykonaniu posiewu, probówki należy przetransportować do laboratorium w ciągu 24 godzin. W czasie transportu unikać zamrażania i przetrzymywania płytek w wyższych temperaturach. Interpretacja wyników Po okresie inkubacji należy wyjąć płytkę z próbówki w celu dokonania interpretacji. W celu ilościowej oceny liczby żywych mikroorganizmów należy porównać wzrost kolonii na podłożu CLED z przedstawionymi poniżej obrazami referencyjnymi. Interpretację należy przeprowadzać przy dobrym oświetleniu (rys. 6). Zlewny wzrost, spowodowany liczbą żywych mikroorganizmów 10 6 /ml może być trudny do rozpoznania, jako że może spowodować równomierne pokrycie całej powierzchni podłoża. W takim przypadku pomocne może być dotknięcie powierzchni ezą lub wacikiem. Wzrost kolonii na podłożu MacConkey Agar ( 2) wskazuje na obecność pałeczek Gramujemnych. Stwierdzenie wzrostu na podłożu 3 (jeżeli jest wchodzi w skład płytki zanurzeniowej wskazuje, w zależności od podłoża i typu stosowanej płytki, na obecność DA

8 odpowiednich grup drobnoustrojów. Szczegółowy opis wzrostu na poszczególnych podłożach przedstawiono poniżej. Nie należy określać liczby żywych mikroorganizmów wzrastających na podłożach 2 i 3, ponieważ zawarte w nich swoiste substancje mogą wpływać na wzrost! Do dalszych testów biochemicznych i do oznaczania wrażliwości, po wykonaniu kolejnych posiewów na podłoża na płytkach hodowlanych, można wykorzystać wzrost otrzymany z jakiegokolwiek podłoża zawartego na płytce zanurzeniowej. Podłoże CLED Agar (Podłoże 1 wchodzące w skład wszystkich zestawów BBL UROTUBE): Na podłożu CLED Agar wzrastają bakterie Gramdodatnie, Gramujemne i drożdże. Zmiana zabarwienia podłoża na żółte wskazuje na fermentację laktozy, natomiast kolor żółtozielony lub zielony wskazuje na obecność bakterii niezdolnych do fermentacji laktozy. W celu zinterpretowania liczb żywych drobnoustrojów uzyskanych na podłożu CLED Agar, można zastosować następujące wytyczne oraz przewodnik do interpretacji (obrazki), znajdujący się na końcu niniejszego dokumentu: Liczba żywych drobnoustroj ów Poniżej bakterii w 1 ml od do bakterii w 1 ml Powyżej bakterii w 1 ml Interpretacja kliniczna Mocz ze środkowego strumienia: Zanieczyszczenie. Małe liczby mogą być istotne w przypadku pacjentów uprzednio leczonych lub pacjentów z zakażeniami przewlekłymi. Mocz pobierany drogą cewnikowania lub nakłucia nadłonowego pęcherza: W tych przypadkach, stwierdzenie już poniżej bakterii w 1 ml wskazuje na obecność zakażenia. Mocz ze środkowego strumienia: Wynik wątpliwy. Zaleca się powtórne wykonanie testu, ponieważ takie liczby bakterii występują w przewlekłych zakażeniach układu moczowego, jak również mogą być obecne w moczu ze środkowego strumienia jako zanieczyszczenie. Takie liczby mogą być istotne w przypadku pacjentów uprzednio leczonych lub pacjentów z zakażeniami przewlekłymi. Mocz pobierany drogą cewnikowania lub nakłucia nadłonowego pęcherza: W tych przypadkach stwierdzenie już poniżej bakterii w 1 ml wskazuje na obecność zakażenia. Tak duże liczby żywych bakterii wskazują na obecność zakażenia w przypadku wszystkich typów próbek moczu (w tym moczu ze środkowego strumienia). W takich przypadkach, rozpoznanie potwierdzić może stwierdzenie dużej liczby białych krwinek w osadzie moczu. U kobiet duża liczba kolonii bakteryjnych może wystąpić na skutek zewnętrznego zanieczyszczenia (leukorrhea, zapalenie pochwy). Rozpoznanie to potwierdza obecność zwiększonej liczby komórek nabłonka płaskiego i brak wzrostu liczby białych krwinek w osadzie moczu. Podłoże MacConkey Agar (Podłoże 2 wchodzące w skład wszystkich zestawów BBL UROTUBE): Na tym podłożu wzrastają wszystkie bakterie z rodziny Enterobacteriaceae oraz niektóre bakterie niefermentujące (np. Pseudomonas aeruginosa). Zabarwienie różowe do czerwonego jest wskaźnikiem fermentacji laktozy, np. w przypadku E. coli, natomiast stwierdzenie kolonii bezbarwnych, beżowych lub bursztynowych na pomarańczowobrązowawym podłożu wskazuje na obecność bakterii niefermentujących laktozy. Należy zauważyć, że płytka zanurzeniowa zestawu BBL UROTUBE 2s jest dwustronna i zawiera tylko podłoża CLED i MacConkey. Interpretacja wzrostu na trzecim podłożu (Podłożu 3) Jak już zaznaczono rodzaj trzeciego podłoża zależy od typu stosowanego zestawu: BBL UROTUBE: Wzrost na podłożu Cetrimide Agar należy interpretować w następujący sposób: fluoryzujące kolonie zielone do żółtych wskazują na obecność Pseudomonas aeruginosa. Rozpoznanie może potwierdzić dodatni wynik testu oksydazowego (patrz DA

9 rozdział Materiały niedostarczane). Stwierdzenie wzrostu bez fluorescencji na tym podłożu wymaga dalszych badań w celu pełnej identyfikacji. BBL UROTUBE M: Wzrost na podłożu Malt Agar wskazuje na obecność drożdży, np. Candida albicans lub innych grzybów. Należy zauważyć, że pewne szczepy drożdży wymagają od 42 do 48 godzin do osiągnięcia pełnego wzrostu na tym podłożu. W rzadkich przypadkach na tym podłożu mogą wyrastać pewne bakterie, takie jak pałeczki kwasu mlekowego. Dlatego też użyteczne może być barwienie kolonii z wzrostu na tym podłożu metodą Grama. W celu pełnej identyfikacji konieczne są dalsze badania. BBL UROTUBE E: Kolonie brązowe do czarnych na podłożu Enterococcus Agar wskazują na obecność gatunków Enterococcus, np. Enterococcus faecalis. Wzrost kolonii bezbarwnych do szarych może wskazywać na obecność paciorkowców. Wymaga to jednak potwierdzenia. BBL UROTUBE E. coli: Zmiana barwy podłoża BGLU na żółtą świadczy o obecności Escherichia coli lub innych bakterii betaglukuronidazododatnich. Należy przeprowadzić test indolowy na żółtym wzroście otrzymanym na tym podłożu. Dodatni wynik reakcji wydzielania indolu wskazuje na obecność E. coli. Stwierdzenie na tym podłożu wzrostu bezbarwnego do beżowego wymaga wykonania testu TDA. Dodatni wynik testu TDA wskazuje na obecność organizmów z grupy ProteusMorganellaProvidencia. Informacje o dostępności odczynników do testów indolowego i TDA znajdują się w rozdziale Materiały niedostarczane. W celu wykonania tych testów dodatkowych należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do odczynników. BBL UROTUBE SXT: Podłoże stosuje się do określenia wrażliwości (lub oporności) na trimetoprim i sulfametoksazol (SXT). Brak wzrostu na tym podłożu oznacza wrażliwość, natomiast silny wzrost wskazuje na oporność na SXT. Zmniejszony w porównaniu z m CLED Agar (Podłożem 1) wzrost na tym podłożu może oznaczać obecność mieszanych kultur bakteryjnych, zawierających co najmniej jeden organizm oporny na SXT. Po wykorzystaniu wszystkie zużyte probówki oraz pozostałe skażone materiały należy przed wyrzuceniem poddać sterylizacji lub spalić. Szczegółowe informacje przedstawiono w dokumencie OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA. CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCIOWA I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PROCEDURY Zestawy BBL UROTUBE 2s, BBL UROTUBE, BBL UROTUBE M, BBL UROTUBE E, BBL UROTUBE E. coli i BBL UROTUBE SXT znajdują zastosowanie w rozpoznawaniu pospolitych zakażeń układu moczowego na podstawie analizy próbek moczu. Dowiedziono, że metoda płytki zanurzeniowej z podłożami typu CLED i MacConkey jest skutecznym i prostym środkiem do ilościowego oznaczania pospolitych bakterii (np. rodziny Enterobacteriaceae, innych pałeczek Gramujemnych (takich jak Pseudomonas), enterokoków, gronkowców i innych bakterii obecnych w moczu). 18 Zastosowanie oprócz tych podłoży standardowych także trzeciego podłoża (jeżeli wchodzi w skład zestawu) jest pomocne przy podejrzeniu obecności niektórych grup organizmów zakaźnych. 912 Próbki moczu używane w tych lub innych systemach i podłożach muszą być bezwzględnie pobierane zgodnie z zasadami aseptyki. Do badania należy stosować próbki świeże (do 2 godzin od pobrania) lub przechowywane w chłodziarce (nie dłużej niż przez 24 godziny). 1,13 Niewłaściwy sposób pobierania moczu, przechowywanie próbek przez okresy dłuższe niż wskazane powyżej, długi czas transportu pomiędzy wykonaniem posiewu na płytkach zanurzeniowych a poddaniem ich dalszej obróbce, a także narażenie płytek z wykonanym posiewem na działanie nadmiernych temperatur, może prowadzić do błędnego rozpoznania lub nawet uniemożliwiać postawienie diagnozy. 1,13 Najdokładniejsze rozpoznanie zakażeń układu moczowego uzyskuje się na drodze nadłonowego nakłucia pęcherza moczowego, ponieważ drobnoustroje obecne w prawidłowej florze cewki moczowej mogą powodować zanieczyszczenie moczu uzyskanego z zastosowaniem innych technik pobierania. DA

10 Na podłożach stosowanych w zestawach do testów metodą płytek zanurzeniowych nie można uzyskać wzrostu bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych, takich jak mykoplazmy, chlamydie, Neissseria gonorrhoeae, mykobakterie czy Gardnerella vaginalis. W przypadku podejrzenia, że czynnikiem patogennym zakażenia dróg moczowych są wymienione organizmy, należy zastosować odpowiednie techniki diagnostyczne. 1,13 Podłoże 1 ( CLED Agar) nie zapewnia wystarczającego wzrostu pewnych szczepów paciorkowców, zwłaszcza Streptococcus agalactiae (grupa B). Przy podejrzeniu, że paciorkowce mogą być odpowiedzialne za zakażenie układu moczowego, zaleca się założenie hodowli z moczu na podłożu agarowym z krwią (np. na podłożu BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood). Nie należy stosować podłoży zawartych w zestawach płytek zanurzeniowych do wykonywania testów wrażliwości metodą krążków dyfuzyjnych. Wprawdzie pewne testy diagnostyczne można wykonywać bezpośrednio na opisywanych podłożach, jednak w celu przeprowadzenia pełnej identyfikacji konieczne jest wykonanie badania biochemicznego oraz, jeśli jest to wskazane, badania immunologicznego z użyciem czystych hodowli. Do wyjątków należą E. coli i grupy ProteusMorganellaProvidencia, których identyfikacji można dokonać na podłożu 3 ( BGLU Agar) zestawu BBL UROTUBE E. coli, przeprowadzając zalecane testy uzupełniające (indolowy, TDA). Stwierdzenie obecności kolonii o zielonkawej fluorescencji, dających dodatni wynik testu oksydazowego, pozwala na bezpośrednią identyfikację Pseudomonas aeruginosa na podłożu 3 ( Cetrimide Agar) zestawu BBL UROTUBE. Właściwe prowadzenie leczenia może wymagać wykonania testów wrażliwości izolowanych organizmów. Obserwacja wzrostu jakichkolwiek bakterii na podłożu 3 ( PDM Medium z trimetoprimem i sulfametoksazolem) zestawu BBL UROTUBE SXT jest równoznaczna ze stwierdzeniem oporności wyhodowanych organizmów na ten lek przeciwbakteryjny (SXT). PIŚMIENNICTWO 1. Gallien, R Mikrobiologische Diagnostik in der ärztlichen Praxis, G. Fischer Verlag, Stuttgart. 2. Ellner, P.D., and M.S. Papachristos Detection of bacteriuria by dipslide. Am. J. Clin. Pathol. 63: Guttmann, D Dipslide: an aid to quantitative urine culture in general practice. Br. Med. J. 3: McAllister, T.A., et al Assessment of plane dipslide quantitation of bacteriuria. Nephron 11: Van Dorsten, J.P., and E.R. Bannister Office diagnosis of asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Am. J. Obstet. Gynecol. 155: Sandys, G.H A new method of preventing swarming of Proteus sp. with a description of a new medium suitable for use in routine laboratory practice. J. Med. Lab. Technol. 17: Mackey, J.P., and G.H. Sandys Laboratory diagnosis of infection of the urinary tract in general practice by means of a dipinoculum transport medium. Br. Med. J. 2: Farmer III, J.J Enterobacteriaceae: introduction and identification. In: Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller, and R.H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 9. Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R.H. Yolken (ed.) Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 10. King, E.O., M.K. Ward, and E.E. Raney Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescein. J. Lab. Clin. Med. 44: MacFaddin, J.F Media for the isolation cultivation maintenance of medical bacteria. Volume 1. Williams and Wilkins, Baltimore, London. 12. Chapin, K.C., and T.L. Lauderdale Reagents, stains, an media: bacteriology. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 13. Thomson, R.B. jr., and J.M. Miller Specimen collection, transport, and processing: bacteriology. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. DA

11 DOSTĘPNOŚĆ Numer katalogow Nazwa zestawu Wielkość opakowania y BBL UROTUBE E. coli 10 sztuk BBL UROTUBE E 10 sztuk BBL UROTUBE 10 sztuk BBL UROTUBE 50 sztuk BBL UROTUBE SXT 10 sztuk BBL UROTUBE M 10 sztuk BBL UROTUBE 2s 10 sztuk DODATKOWE INFORMACJE W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy BD. BD Diagnostic Systems Tullastrasse 8 12 D69126 Heidelberg/Germany Phone: , Fax: BD Diagnostic Systems Europe Becton Dickinson France SA 11 rue Aristide Bergès Le Pont de Claix/France Tel: Fax: BD, BD logo and BBL are trademarks of Becton, Dickinson and Company. Urotube is a trademark of Becton Dickinson GmbH. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection 2003 Becton, Dickinson and Company DA

12 PRZEWODNIK DO INTERPRETACJI (Wyłącznie dla podłoża CLED Agar Podłoża 1!) (=10 3 )/ml (=10 4 )/ml (=10 5 )/ml (=10 6 )/ml Zanieczyszczenie: (= ) CFU/ml Wynik wątpliwy: > < (= ) CFU/ml Zakażenie: (= ) CFU/ml DA

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PA-254417.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254417.02 Wersja: czerwiec 2003 BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PRZEZNACZENIE BD

Bardziej szczegółowo

BD CHROMagar Orientation Medium / Columbia CNA Agar (Biplate)

BD CHROMagar Orientation Medium / Columbia CNA Agar (Biplate) PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254489.02 Wersja: czerwiec 2003 BD CHROMagar Orientation Medium / Columbia CNA Agar (Biplate) PRZEZNACZENIE Produkt BD CHROMagar Orientation

Bardziej szczegółowo

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar PA-254056.06-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254056.06 wer.: April 2013 BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) PRZEZNACZENIE BD Yersinia Selective Agar (=CIN Agar, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin

Bardziej szczegółowo

GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: April 2013

GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: April 2013 GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254039.07 wer.: April 2013 Glucose Agar Gentamicin and Penicillin and Streptomycin PRZEZNACZENIE Podłoże Glucose Agar jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA. BD BBL Dermatoslide

GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA. BD BBL Dermatoslide DA-273191.00-1 - GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273191.00 Wersja: Lipiec 2003 BD BBL Dermatoslide PRZEZNACZENIE BBL Dermatoslide jest to system płytki dwustronnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood

BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood PA-256506.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-256506.02 Wersja: czerwiec 2003 BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood PRZEZNACZENIE Produkt BD CDC Anaerobe Agar with 5%

Bardziej szczegółowo

XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne

XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama Opis preparatu: Ćwiczenie 2. Ocena wzrostu szczepów na podłożach stałych

Bardziej szczegółowo

BD Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood

BD Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood PA-254094.06-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254094.06 wer.: July 2014 PRZEZNACZENIE Podłoże jest częściowo selektywnym, różnicującym podłożem przeznaczonym do izolowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy Nr 6 Pakiet Nr 6 Testy lateksowe, krążki antybiotykowe, testy MIC, szczepy wzorcowe, podłoża, odczynniki i testy diagnostyczne. Ilość Wartość Wielkość

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Zał nr 1 do SIWZ Grupa 1: gotowe podłoża, testy i odczynniki Podłoża na płytkach petriego o średnicy 90 mm, podłoża w probówkach,testy i odczynniki mikrobiologiczne

Bardziej szczegółowo

BD GC-Lect Agar. PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA Wersja: Sep 2011

BD GC-Lect Agar. PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA Wersja: Sep 2011 PA-254554.04-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254554.04 Wersja: Sep 2011 PRZEZNACZENIE Produkt (Agar BD GC-Lect) jest selektywnym podłożem zapewniającym lepszy wzrost

Bardziej szczegółowo

liczba godzin 2 MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA półpłynne stałe

liczba godzin 2 MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA półpłynne stałe MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA Ćwiczenie 6 i 7 6 Fizjologia drobnoustrojów Wymagania metaboliczne bakterii. Rodzaje podłóż mikrobiologicznych.

Bardziej szczegółowo

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257079.05 Wersja poprawiona: Kwi 2013 PRZEZNACZENIE jest przeznaczone do izolacji i identyfikacji Streptococcus agalactiae (Streptococcus

Bardziej szczegółowo

BD Chocolate Agar with IsoVitaleX and Bacitracin BD Brain Heart Infusion Agar with 5% Horse Blood and Bacitracin

BD Chocolate Agar with IsoVitaleX and Bacitracin BD Brain Heart Infusion Agar with 5% Horse Blood and Bacitracin GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254046.05 wer.: Sep 2011 BD Chocolate Agar with IsoVitaleX and Bacitracin BD Brain Heart Infusion Agar with 5% Horse Blood and Bacitracin PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Kontrola pożywek mikrobiologicznych. Sekcja Badań Epidemiologicznych

Kontrola pożywek mikrobiologicznych. Sekcja Badań Epidemiologicznych Kontrola pożywek mikrobiologicznych Sekcja Badań Epidemiologicznych 27.04.2015 Zgodnie z ISO 17025 oraz ISO 15189 jednym z czynników istotnie wpływających na jakość wyników badań w przypadku badań mikrobiologicznych,

Bardziej szczegółowo

BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) oraz BBL MacConkey II Agar - I Plate

BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) oraz BBL MacConkey II Agar - I Plate I II III IV BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) oraz BBL MacConkey II Agar - I Plate wer. 12 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) WPROWADZENIE Podłoże Trypticase Soy

Bardziej szczegółowo

VIII. Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae

VIII. Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae VIII. Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama Opis preparatu: Ćwiczenie 2. Ocena wzrostu szczepów na podłożach stałych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody

Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody ĆWICZENIA Z GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ, WODNEJ I ŚCIEKOWEJ CZĘŚĆ MIKROBIOLOGICZNA Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody Część teoretyczna: 1. Kryteria jakości sanitarnej wody przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-257481.03 wer.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium PRZEZNACZENIE BD CHROMagar Orientation Medium jest nieselektywnym podłożem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 1 Zakład Mikrobiologii UJK Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 2 Zakład Mikrobiologii UJK Zakres materiału (zagadnienia)

Bardziej szczegółowo

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride Wersja 12 Wrzesień 2014 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI I II WPROWADZENIE Infuzja z mózgu i serca (Brain Heart Infusion, BHI) jest

Bardziej szczegółowo

BD Mueller Hinton Chocolate Agar

BD Mueller Hinton Chocolate Agar GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254035.05 wer.: Sep 2011 PRZEZNACZENIE Podłoże jest stosowane do izolacji i hodowli bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych z próbek pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Hygicult. Szybkie testy do dokładnej oceny stanu higienicznego.

Hygicult. Szybkie testy do dokładnej oceny stanu higienicznego. Hygicult Szybkie testy do dokładnej oceny stanu higienicznego. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia produktów rolnych i artykułów spożywczych mogą doprowadzić do powstania znacznych strat ekonomicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej

III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej Ćwiczenie 1. Rodzaje pożywek i ich zastosowanie a. Podłoże stałe - proste Agar zwykły (AZ) b. Podłoża wzbogacone Agar z dodatkiem 5% odwłóknionej

Bardziej szczegółowo

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią 2. Agar Colubmia CNA 3. Podłoże chromogenne do posiewu moczu ze wstępną identyfikacją i oceną bakteriurii 4. Podłoże MaConkey

Bardziej szczegółowo

BD BBL GO Slide. GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006

BD BBL GO Slide. GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006 GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006 BD BBL GO Slide PRZEZNACZENIE Produkt BBL GO Slide (Płytka BBL GO) to system płytki dwustronnej do izolowania

Bardziej szczegółowo

VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne

VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Rodzaje pożywek i ich zastosowanie a. Podłoże stałe - proste Agar zwykły (AZ) b. Podłoża wzbogacone Agar z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej

Bardziej szczegółowo

woda do 1000 ml ph=6,9-7,1. Po sterylizacji dodać nystatynę (końcowe stężenie ok. 50 μg/ml). Agar z wyciągiem glebowym i ekstraktem drożdżowym (YS)

woda do 1000 ml ph=6,9-7,1. Po sterylizacji dodać nystatynę (końcowe stężenie ok. 50 μg/ml). Agar z wyciągiem glebowym i ekstraktem drożdżowym (YS) Ćwiczenie 1, 2, 3, 4 Skrining ze środowiska naturalnego: selekcja promieniowców zdolnych do produkcji antybiotyków. Testowanie zdolności do syntezy antybiotyków przez wyselekcjonowane szczepy promieniowców

Bardziej szczegółowo

Jednostka Ilość miary zastosowanie do Yersinia enterocolitica 1 op.= 5 fiolek (fiolka wystarcza na 1000 ml podłoża) op.

Jednostka Ilość miary zastosowanie do Yersinia enterocolitica 1 op.= 5 fiolek (fiolka wystarcza na 1000 ml podłoża) op. AGZ.272.4.2014 Załącznik 1a do siwz po zmianie z dnia 17.04.2014r. Opis przedmiotu zamówienia Część V - Podłoża i dodatki do podłoży Jednostka Ilość miary zastosowanie do Yersinia enterocolitica 1 op.=

Bardziej szczegółowo

zastosowanie do Yersinia enterocolitica 1 op.= 5 fiolek (fiolka wystarcza na 1000 ml podłoża) op. = 5 fiolek 5

zastosowanie do Yersinia enterocolitica 1 op.= 5 fiolek (fiolka wystarcza na 1000 ml podłoża) op. = 5 fiolek 5 AGZ.272.4.2014 KALKULACJA CENY OFERTY Część V - Podłoża i dodatki do podłoży Załącznik nr 5 do siwz po zmianie z dnia 17.04.2014r. L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11. Temat: Wskaźniki higieniczne żywności.

Ćwiczenie 11. Temat: Wskaźniki higieniczne żywności. Ćwiczenie 11 Temat: Wskaźniki higieniczne żywności. Wskaźniki higieniczne żywności są to grupy bakterii dostające się do żywności w wyniku niewłaściwej higieny produkcji i braku higieny osobistej pracowników.

Bardziej szczegółowo

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX ) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX ) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254060.06 wer.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX ) PRZEZNACZENIE BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) i są

Bardziej szczegółowo

BD BBL CHROMagar O157

BD BBL CHROMagar O157 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GOTOWYCH DO UŻYCIA PŁYTEK HODOWLANYCH Z PODŁOŻEM PA25415.4 Wer.: Dec 28 BD BBL CHROMagar O157 Patent USA nr 6,165,743 PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar O157 jest selektywnym podłożem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

7/PNP/SW/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ

7/PNP/SW/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Część nr Testy do identyfikacji paciorkowców Testy łączne do automatycznej identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości paciorkowców, w tym pneumokoków na jednym module testowym. Analiza wykonywana na

Bardziej szczegółowo

- podłoża transportowo wzrostowe..

- podłoża transportowo wzrostowe.. Ćw. nr 2 Klasyfikacja drobnoustrojów. Zasady pobierania materiałów do badania mikrobiologicznego. 1. Obejrzyj zestawy do pobierania materiałów i wpisz jakie materiały pobieramy na: - wymazówki suche. -

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii

Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii 1. Barwienie złożone - metoda Grama Przygotowanie preparatu: odtłuszczone szkiełko podstawowe, nałożenie bakterii ( z hodowli płynnej 1-2 oczka ezy lub ze stałej

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 30 wrzesień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 30 wrzesień 2016 TESTY CIĄŻOWE I DIAGNOSTYCZNE > Model : 9048435 Producent : HYDREX PRZED.TECH.HANDL. Testy paskowe Insight BIAŁKO Test są przeznaczone do wykonania ogólnego badania moczu w warunkach domowych. Testy BIAŁKO

Bardziej szczegółowo

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów paciorkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii... gatunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Odczynniki i środki kontrastowe 2015/S

Polska-Łódź: Odczynniki i środki kontrastowe 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302587-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Odczynniki i środki kontrastowe 2015/S 166-302587 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany

Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany Załącznik nr 3. Aparat do detekcji wzrostu drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych Parametry graniczne. Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany Parametr oferowany 1 Hodowla

Bardziej szczegółowo

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257434.01 Wer.:18.06.2008 BBL CHROMagar MRSAII* PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) jest selektywnym, różnicującym podłożem do bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus

X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus Gramujemne pałeczki auksotroficzne. Rodzaj: Haemophilus, Brucella, Legionella Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Data:... Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

FORMULARZ CENOWY. Data:... Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: 1/PN/2013 Załącznik nr 2 B FORMULARZ CENOWY Data:... Nazwa wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: Lp. Rodzaj Norma Ilość Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis. Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim.

Szczegółowy opis. Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim. AGZ.272.1.2015 Opis przedmiotu zamówienia Część I - Agar Aloa Załącznik 1 A do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis 1. Agar aloa zastosowanie: Listeria monocytogenes; gotowe podłoże: - pepton

Bardziej szczegółowo

szt 5400 szt 1500 szt 2500 szt 4000 szt 1500 szt 400 szt 2000 szt 600 szt 500 szt 3000 szt 200

szt 5400 szt 1500 szt 2500 szt 4000 szt 1500 szt 400 szt 2000 szt 600 szt 500 szt 3000 szt 200 Dodatek nr. 2 do SIWZ - asortymentowo-cenowy Gotowe podłoża bakteriologiczne na płytkach. Wszystkie podłoża muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat jakości ISO 13485:2003 lub równoważny,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OCENY STĘŻENIA BIOAEROZOLU ZANIECZYSZCZAJĄCEGO POWIETRZE NA PODSTAWIE LICZEBNOŚCI WYBRANYCH GRUP DROBNOUSTROJÓW

RAPORT Z BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OCENY STĘŻENIA BIOAEROZOLU ZANIECZYSZCZAJĄCEGO POWIETRZE NA PODSTAWIE LICZEBNOŚCI WYBRANYCH GRUP DROBNOUSTROJÓW Mysłowice, 22.03.2016 r. RAPORT Z BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OCENY STĘŻENIA BIOAEROZOLU ZANIECZYSZCZAJĄCEGO POWIETRZE NA PODSTAWIE LICZEBNOŚCI WYBRANYCH GRUP DROBNOUSTROJÓW Zleceniodawca: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży. Jednostka miary. op.= 250g 1

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży. Jednostka miary. op.= 250g 1 AGZ.272.12.2012 Załącznik 5 do siwz KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł]** Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża. Szczegółowy opis/zastosowanie

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża. Szczegółowy opis/zastosowanie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża LP Nazwa Szczegółowy opis/zastosowanie Jednostka miary Ilość 5 1 Agar odżywczy C 2 3 Bulion z acetamidem Agar z mocznikiem wg Chrystiansena 4 Bulion LPB Eijkman

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY - Pakiet nr 3

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY - Pakiet nr 3 SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY - Pakiet nr 3 Część I Lp. Przedmiot zamówienia: Ilość zamawiana Wielkość opakowania Ilość opakowania cena brutto za 1 opakowanie Gotowe podłoża na płytkach Petriego Ø 90mm

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ozczenie sprawy AE/ZP-7-9/ Załącznik Nr Formularz Cenowy Ce brutto zamówienia - każdego pakietu powin stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, tomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń

Instrukcja do ćwiczeń Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Instrukcja do ćwiczeń Temat: Woda jako

Bardziej szczegółowo

Hodowlą nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji.

Hodowlą nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji. Wzrost mikroorganizmów rozumieć można jako: 1. Wzrost masy i rozmiarów pojedynczego osobnika, tj. komórki 2. Wzrost biomasy i liczebności komórek w środowisku, tj. wzrost liczebności populacji Hodowlą

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-41/13 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-41/13 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ozczenie sprawy AE/ZP-27-41/13 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ce brutto zamówienia - każdego pakietu powin stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, tomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY załącznik nr 7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY załącznik nr 7 załącznik nr 7 Pakiet. AUTOMATYCZNY SYSTEM DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH ORAZ OZNACZANIA WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYKI: DZIERŻAWA APARATU wraz z wyposażeniem + TESTY DIAGNOSTYCZNE TESTY

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 35c, Wałbrzych Tel.(74) do 70, Fax.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 35c, Wałbrzych Tel.(74) do 70, Fax. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych Tel.(74) 8475-69 do 70, Fax.(74) 84766-39 Wałbrzych, dnia 08.02.2013 r. Postępowanie nr: ADM/ZP-231-1/01/13

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Nazwa artykułu opakowanie ilość opak. 1 Agar Columbia + 5% krew barania 20 płytek* 205

Arkusz1. Nazwa artykułu opakowanie ilość opak. 1 Agar Columbia + 5% krew barania 20 płytek* 205 Nazwa artykułu opakowanie ilość opak. 1 Agar Columbia + 5% krew barania 20 płytek* 205 Agar czekoladowy + suplement antybiotykowy + czynniki wzrostowe dla Haemophilus 2 20 płytek 60 Torebki do hodowli

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna 1 2 Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne połączenie metod manualnych i automatyzacji Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne To nie tylko sprzęt diagnostyczny,

Bardziej szczegółowo

BD Oxacillin Screen Agar

BD Oxacillin Screen Agar GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-257658.01 wer.: Oct 2013 PRZEZNACZENIE Podłoże (początkowo określane jako MRSA Screen Agar) zostało opracowane do wykrywania szczepów Staphylococcus

Bardziej szczegółowo

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej.

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej. III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. Załącznik nr1 A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej. Płytek lub sztuk 1 Columbia agar z krwią baranią

Bardziej szczegółowo

op. = 500g 2 ampłka 100 ampułka 15

op. = 500g 2 ampłka 100 ampułka 15 L.p. EAZ.272.18.2011 Przedmiot zamówienia KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Pożywki do oznaczania Legionella spp. Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł]** Załącznik 5 do siwz

Bardziej szczegółowo

X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria

X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria Maczugowce (rodzaj Corynebacterium) Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu

Bardziej szczegółowo

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol Wersja 12 październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) I II WPROWADZENIE Bulion z glicerolem Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol jest nieselektywną

Bardziej szczegółowo

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Temat: Żywność jako środowisko życia mikroorganizmów.

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto [zł] *** 1. Agar aloa Producent:..* Nr katalogowy:

Cena jednostkowa brutto [zł] *** 1. Agar aloa Producent:..* Nr katalogowy: AGZ.272.1.2015 KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Agar Aloa Załącznik nr 5 do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary** Ilość** Cena jednostkowa brutto [zł] *** Wartość brutto [zł]

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa w 2014 r. materiałów do badań laboratoryjnych. Podłoża mikrobiologiczne, gotowe i suplementy. ilość razem.

Sukcesywna dostawa w 2014 r. materiałów do badań laboratoryjnych. Podłoża mikrobiologiczne, gotowe i suplementy. ilość razem. EA-ZP.272.14.2013 Zał. 2.7 Sukcesywna dostawa w 2014 r. materiałów do badań laboratoryjnych LP 1 2 Paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach. 50 testów /op.certyfikat

Bardziej szczegółowo

Schaedler agar + 5% krwi 600 szt Podłoże z mannitolem i NaCl do hod. Staphylococcus

Schaedler agar + 5% krwi 600 szt Podłoże z mannitolem i NaCl do hod. Staphylococcus Załącznik nr 11b Zestawienie podłoży, testów identyfikacyjnych, szczepów kontrolnych, krążków antybiotykowych i barwników Lp. Podłoża: Rodzaj materiału diagnostycznego Ilość sztuk na 1 rok 4 lata Schaedler

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów

Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów Interpretacja klinicznych wartości granicznych oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z

Bardziej szczegółowo

1. Demonstracja preparatów bakteryjnych barwionych metodą negatywną ukazujących kształty komórek bakteryjnych.

1. Demonstracja preparatów bakteryjnych barwionych metodą negatywną ukazujących kształty komórek bakteryjnych. Ćwiczenie 1. Mikrobiologia ogólna - Budowa komórki bakteryjnej. Metody barwienia preparatów bakteryjnych. Wzrost drobnoustrojów w warunkach laboratoryjnych. Uzyskiwanie czystej hodowli. Identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

BBL Fluid Thioglycollate Medium

BBL Fluid Thioglycollate Medium BBL Fluid Thioglycollate Medium Wersja 13 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) I II WPROWADZENIE Fluid Thioglycollate Medium jest uniwersalnym podłożem do hodowli bakterii beztlenowych,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja mikroorganizmów systemem firmy Biolog

Identyfikacja mikroorganizmów systemem firmy Biolog Identyfikacja mikroorganizmów systemem firmy Biolog Główne zalety systemu Ilość mikroorganizmów w bazie danych : Biolog ponad 2500 Vitek 2 ponad 330 Bez barwienia metodą Grama ( Vitek wymaga wstępnego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. przy pomocy aparatu Vidas Razem X X X X X X

Formularz cenowy. przy pomocy aparatu Vidas Razem X X X X X X Formularz cenowy Załącznik Nr 2/1 Pakiet nr 1 - Te sty do przeglądowe j oceny zakażenia wiruse m HIV, wykonywanych przy pomocy aparatu mini Vidas. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. Imię i nazwisko:

Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. Imię i nazwisko: Ćw. nr 1 Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. 1. Wykonaj barwienie preparatów własnych ze wskazanych przez nauczyciela hodowli stałych ziarniaków Gram(+), ziarniaków Gram(-), pałeczek Gram+, pałeczek

Bardziej szczegółowo

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama Opis preparatu: b. Saccharomyces cerevisiae preparat z hodowli

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży. Jednostka miary. op. = 100g 1. op. = 500g 1. op. = 1g 1. op. = 50g 1

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży. Jednostka miary. op. = 100g 1. op. = 500g 1. op. = 1g 1. op. = 50g 1 AGZ.272.17.2012 Załącznik 5 do siwz KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży L.p. Przedmiot zamówienia 1. Bulion z acetamidem.* Szczegółowy opis zastosowanie: do wykrywania u Pseudomonas

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN

ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN CZĘŚĆ TEORETYCZNA Mechanizmy promujące wzrost rośli (PGP) Metody badań PGP CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1. Mechanizmy promujące wzrost roślin. Odczyt. a) Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża granulaty. Jednostka miary. Ilość. Lp.

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża granulaty. Jednostka miary. Ilość. Lp. znak sprawy: WSE.EAZ.8//8/0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża granulaty Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość. Agar Chapmana Zastosowanie: do izolacji gronkowców; Pepton

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Dostawa podłoży, odczynników i testów do diagnostyki mikrobiologicznej dla SPSW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 347065-2008; data zamieszczenia: 03.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy

Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy liczba godzin 8 Badanie mikrobiologicznej czystości

Bardziej szczegółowo

Do jednego litra medium dodać 10,0 g skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej i mieszać do uzyskania zawiesiny. Sterylizować w autoklawie.

Do jednego litra medium dodać 10,0 g skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej i mieszać do uzyskania zawiesiny. Sterylizować w autoklawie. Ćwiczenie 3. Izolacja laseczek przetrwalnikujących z gleby Cel ćwiczenia: Izolacja i testowanie przydatności biotechnologicznej laseczek z rodzaju Bacillus występujących w glebie. Odczynniki i podłoża:

Bardziej szczegółowo

ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH

ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny METODY HODOWLI BAKTERII METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII TOK BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

BBL Taxo Discs for Presumptive Identification of Gram-Negative Anaerobic Bacilli

BBL Taxo Discs for Presumptive Identification of Gram-Negative Anaerobic Bacilli BBL Taxo Discs for Presumptive Identification of Gram-Negative Anaerobic Bacilli (Krążki do orientacyjnej identyfikacji Gram-ujemnych laseczek beztlenowych) Zobacz objaśnienie symboli na końcu ulotki.

Bardziej szczegółowo

E.coli Transformer Zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli

E.coli Transformer Zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli E.coli Transformer Zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli Wersja 0211 6x40 transformacji Nr kat. 4020-240 Zestaw zawiera komplet odczynników do przygotowania sześciu

Bardziej szczegółowo

== i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä==

== i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä== == i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä== Wersja 9 Grudzień 2006 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI I II WPROWADZENIE Bulion z glicerolem Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol jest nieselektywną pożywką do hodowli

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania : Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. () 344 64 00, 344 64 71, FAX () 344-64-74, centr. () 344 6 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

1. Typowanie punktów pomiarowych dla jednego stanowiska pracy, zapoznanie się z procesem technologicznym, chronometrażem pracy,

1. Typowanie punktów pomiarowych dla jednego stanowiska pracy, zapoznanie się z procesem technologicznym, chronometrażem pracy, Zarządzenie nr /06 z dnia 6 września 06 r /z mocą od 00806 r/ Cennik opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza sanitarna wody

Temat: Analiza sanitarna wody Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Diagnostyka mikrobiologiczna Analityka medyczna III rok Instrukcja do ćwiczeń Temat: Analiza sanitarna

Bardziej szczegółowo

1276:1997 13368 (ATCC

1276:1997 13368 (ATCC Działanie bakteriobójcze Środka biobójczego Clinell GAMA Healthcare Ltd. zbadane za pomocą Europejskiego Standardowego Testu według normy BS EN 1276:1997 wobec: Klebsiella pneumoniae NCTC 13368 (ATCC 700603).

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Bakteriologia

Mikrobiologia - Bakteriologia Mikrobiologia - Bakteriologia 5050 Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne Kwiecień, październik 3-9 zdjęć cyfrowych wybarwionych bezpośrednio preparatów, prezentowane na stronie internetowej Labquality

Bardziej szczegółowo

VIII. Diagnostyka mikrobiologiczna głównych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia przewodu pokarmowego i zapalenie otrzewnej

VIII. Diagnostyka mikrobiologiczna głównych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia przewodu pokarmowego i zapalenie otrzewnej VIII. Diagnostyka mikrobiologiczna głównych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia przewodu pokarmowego i zapalenie otrzewnej Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące Ćwiczenie 1. Wykonanie i ocena preparatu

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych r.

Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych r. Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych 27.04.2015 r. Wstęp Sterylizacja to proces, w wyniku którego zostają zniszczone lub usunięte wszystkie drobnoustroje, zarówno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA EZ-Hydro Shot Microorganisms PRZEZNACZENIE EZ-Hydro Shot są liofilizowanymi, preparatami ilościowymi mikroorganizmów w laboratoriach przemysłowych, służące do kontroli jakości. Te

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 5 maja 2017 r. Nazwa i adres AB 1264 Q-SYSTEMS-CENTER

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Temat: Metody hodowli drobnoustrojów

Ćwiczenie 4. Temat: Metody hodowli drobnoustrojów Ćwiczenie 4 Temat: Metody hodowli drobnoustrojów Podłoża hodowlane Do wykrywania mikroorganizmów, ich namnażania i identyfikacji w warunkach in vitro służą podłoża (inaczej pożywki) hodowlane. Są to mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Bakteriologia

Mikrobiologia - Bakteriologia Mikrobiologia - Bakteriologia 5050 Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne (sprawdzian wirtualny) Kwiecień, październik 3-9 zdjęć cyfrowych preparatów bezpośrednio wybarwionych, prezentowane na stronie

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia II rok Towaroznawstwo i Dietetyka. Ćwiczenie 10

Mikrobiologia II rok Towaroznawstwo i Dietetyka. Ćwiczenie 10 Część teoretyczna: Mikrobiologia II rok Towaroznawstwo i Dietetyka Ćwiczenie 10 I. MIKROFLORA WODY Mikroflora autochtoniczna to drobnoustroje naturalnie bytujące i rozmnażające się w środowisku wodnym.

Bardziej szczegółowo