BD CHROMagar Orientation Medium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BD CHROMagar Orientation Medium"

Transkrypt

1 GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium PRZEZNACZENIE BD CHROMagar Orientation Medium jest nieselektywnym podłożem przeznaczonym do izolacji, bezpośredniej identyfikacji, różnicowania i analizy ilościowej patogenów występujących w układzie moczowym. Podłoże BD CHROMagar Orientation Medium umożliwia różnicowanie i identyfikację Escherichia coli i Enterococcus bez konieczności wykonywania badań potwierdzających. ZASADY I OBJAŚNIENIE PROCEDURY Metoda mikrobiologiczna. Escherichia coli, paciorkowce jelitowe oraz grupy Klebsiella-Enterobacter-Serratia i Proteus- Morganella-Providencia są najczęstszą przyczyną zakażeń układu moczowego (ZUM) % ZUM jest powodowanych przez E. coli w czystej hodowli lub w połączeniu z paciorkowcami jelitowymi. Staphylococcus saprophyticus i Streptococcus agalactiae spotyka się, choć rzadziej, w zakażeniach układu moczowego u kobiet. Ze względu na zróżnicowaną wrażliwość tych drobnoustrojów na antybiotyki, do skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego niezbędna jest identyfikacja gatunków za pomocą serii testów biochemicznych. Jest to jedno z najbardziej czasochłonnych zadań w laboratoryjnym przetwarzaniu próbek moczu. Najczęściej izolowane gatunki lub grupy drobnoustrojów wytwarzają charakterystyczne enzymy. W związku z tym możliwa jest identyfikacja tych drobnoustrojów do poziomu gatunku za pomocą ograniczonej liczby testów na fermentację lub wykorzystanie substratów. 1,2 Niektóre z tych drobnoustrojów wytwarzają enzymy metabolizujące laktozę, glukozydy lub oba te związki jednocześnie, inne natomiast nie wytwarzają żadnego z tych enzymów. Na przykład E. coli wytwarza enzymy metabolizujące laktozę, lecz nie produkuje ß-glukozydazy. Inne bakterie z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzają ß-glukozydazę, lecz nie zawierają enzymów niezbędnych do fermentacji laktozy, jeszcze inne natomiast mogą zawierać oba typy enzymów lub nie dysponować żadnym z nich. Beta-glukozydazy są także wytwarzane przez ziarenkowce Gram-dodatnie, takie jak Enterococcus spp. i Streptococcus agalactiae. Dezaminaza tryptofanu (TDA) jest charakterystycznym enzymem napotykanym w grupie bakterii Proteus-Morganella- Providencia. Badania skuteczności wykazały, że podłoże BD CHROMagar Orientation Medium przewyższa powszechnie używane podłoża różnicujące do izolowania, różnicowania i analizy ilościowej patogenów ZUM, takie jak agar CLED lub połączenie agaru z krwią i agaru MacConkey a. 3-5 Podłoże BD CHROMagar Orientation Medium umożliwia identyfikację E. coli i paciorkowców jelitowych bezpośrednio na płytce do izolowania; co więcej, możliwa jest wstępna identyfikacja większości szczepów Staphylococcus saprophyticus i S. agalactiae, jak również grup Klebsiella- Enterobacter-Serratia (=KES) i Proteus-Morganella-Providencia (=PMP) na podstawie zabarwienia kolonii i podłoża. Ze względu na to, że podłoże BD CHROMagar Orientation Medium jest nieselektywne, obserwuje się na nim także wzrost innych patogenów ZUM, lecz do ich identyfikacji konieczne jest już wykonanie testów biochemicznych. Podłoże CHROMagar Orientation Medium zostało opracowane przez A. Rambacha i jest sprzedawane przez firmę BD Diagnostic Systems na podstawie licencji CHROMagar, Paryż, Francja. Źródłem składników odżywczych w podłożu BD CHROMagar Orientation Medium są specjalnie dobrane peptony. Mieszanka chromogenów składa się z substratów sztucznych (chromogenów), które w wyniku rozkładu przez określone enzymy bakteryjne tworzą związki o PA

2 różnym zabarwieniu, co umożliwia bezpośrednie różnicowanie pewnych gatunków lub wykrywanie pewnych grup drobnoustrojów przy ograniczeniu testów potwierdzających do minimum. ODCZYNNIKI BD CHROMagar Orientation Medium Skład* w przeliczeniu na jeden litr wody oczyszczonej Chromopepton 16,1 g Mieszanka chromogenów 1,3 Agar 15,0 ph 6,9 ± 0,2 *Skorygowany i (lub) uzupełniony zgodnie z wymaganiami mającymi na celu spełnienie kryteriów wydajności. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. Nie należy używać płytek, jeżeli są na nich widoczne oznaki skażenia mikrobiologicznego, odbarwienia, wyschnięcia, pęknięcia lub inne zjawiska wskazujące na pogorszenie jakości. Procedury aseptycznej techniki pracy z produktem, zagrożenia biologiczne oraz usuwanie zużytego produktu opisano w dokumencie OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA. PRZECHOWYWANIE I DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA Po otrzymaniu, płytki należy przechowywać w ciemnym miejscu w temperaturze od 2 do 8 C, w ich oryginalnym opakowaniu izolującym do chwili użycia. Unikać zamrażania i przegrzewania. Posiewu na płytki można dokonywać aż do daty ważności (patrz etykieta na opakowaniu) i inkubować w zalecanych czasach inkubacji. Płytek z otwartych stosów zawierających po 10 płytek można używać przez okres jednego tygodnia, przechowując w czystym miejscu w temperaturze od 2 do 8 C. KONTROLA JAKOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA Podłoża zaszczepia się reprezentatywnymi próbkami wymienionych szczepów (szczegółowe informacje zobacz dokument OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA). Płytki inkubuje się w położeniu odwróconym, w temperaturze C, w atmosferze tlenowej, przez okres godzin. Szczepy bakteryjne Escherichia coli ATCC Enterobacter cloacae ATCC Proteus mirabilis ATCC Enterococcus faecalis ATCC Streptococcus agalactiae ATCC Staphylococcus aureus ATCC Staphylococcus saprophyticus ATCC (=NCTC 10516) Bez posiewu Wzrost Wzrost dobry lub bardzo dobry; kolonie średniej wielkości lub duże, ciemnoróżowe do różowych, przejrzyste Wzrost dobry lub bardzo dobry; kolonie średniej wielkości, ciemnoniebieskie, mogą występować fioletowe obwódki Wzrost dobry lub bardzo dobry; kolonie średniej wielkości, blade do beżowych, otoczone bursztynową lub brązową obwódką; w obszarach intensywnego wzrostu podłoże może być całkowicie bursztynowe lub brązowe. Częściowe lub całkowite zahamowanie stopniowego wzrostu kolonii. Wzrost dobry lub bardzo dobry; kolonie małe, niebieskozielone do niebieskich Wzrost dobry lub bardzo dobry; kolonie bardzo małe lub małe, jasnoniebieskozielone do jasnoniebieskich, mogą występować obwódki Wzrost dobry lub bardzo dobry; kolonie średniej wielkości lub małe, naturalne zabarwienie (białe lub kremowe) Wzrost dość dobry lub dobry; kolonie małe, matowe, jasnoróżowe do różowych Bezbarwne do jasnobursztynowego, przejrzyste PA

3 PROCEDURA Dostarczane materiały Podłoże BD CHROMagar Orientation Medium (płytki Stacker o śr. 90 mm). Sprawdzane pod kątem obecności mikroorganizmów. Materiały niedostarczane Pomocnicze pożywki hodowlane, odczynniki i wyposażenie laboratoryjne zgodnie z wymaganiami. Typy próbek Opisywane podłoże służy wyłącznie do analizy ilościowej i różnicowania bakterii obecnych w moczu. Można stosować mocz ze strumienia środkowego lub z cewnika, bądź mocz pobrany drogą nakłucia nadłonowego (zobacz także CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PROCEDURY). Podczas pobierania próbek moczu należy przestrzegać zasad techniki aseptycznej. Mocz należy posiać bezpośrednio na podłożu (nie później niż 2 godziny po pobraniu) bądź przechowywać w chłodziarce (nie dłużej niż przez 24 godziny), aby uniknąć nadmiernego wzrostu czynników zakaźnych i zanieczyszczających przed wykonaniem posiewu. Procedura testowa Aby uzyskać izolowane kolonie o typowym zabarwieniu i kształcie należy obowiązkowo korzystać z kalibrowanych ez lub innych powszechnie stosowanych technik wykonywania posiewów z próbek moczu. Pobrać próbkę nierozcieńczonego, dobrze wymieszanego moczu za pomocą ezy kalibrowanej (0,01 lub 0,001 ml). Należy dopilnować, by na ezie znajdowała się właściwa ilość próbki. Wykonać posiew próbki pojedynczym pociągnięciem przez środek płytki, a następnie dodatkowo rozprowadzić tak zaszczepione inokulum. 6,7 Zaszczepione płytki inkubuje się w położeniu odwróconym, w temperaturze C, w atmosferze tlenowej, przez okres godzin. Przed inkubacją oraz podczas niej należy ograniczyć do minimum ekspozycję na światło, gdyż może ono zniszczyć układ chromogenów. Po wystąpieniu zabarwienia kolonii ekspozycja na światło jest dopuszczalna. Wyniki Po inkubacji na płytkach powinny pojawić się pojedyncze kolonie w miejscach posiewu odpowiednio rozcieńczonego inokulum. Tabela 1 i schemat 1 zawierają informacje na temat identyfikacji i różnicowania drobnoustrojów; można je także traktować jako wytyczne odnośnie wykonywania dodatkowych testów potwierdzających. Wyniki można potwierdzić, wykonując barwienie metodą Grama lub badanie mikroskopowe. PA

4 Tabela 1 Wytyczne do identyfikacji w oparciu o różne zabarwienie kolonii Drobnoustroje Wygląd na podłożu BD CHROMagar Orientation Medium E. coli a Kolonie średniej wielkości lub duże, ciemnoróżowe lub różowe, przejrzyste, w otaczającym podłożu mogą być widoczne obwódki Grupa KES b Kolonie średniej wielkości, niebieskie lub ciemnoniebieskie, mogą występować fioletowe obwódki Grupa PMP c Kolonie blade do beżowych, z brązowymi obwódkami d Enterococcus Kolonie małe, niebieskozielone S. agalactiae Kolonie jasnoniebieskozielone lub niebieskie, bardzo małe lub małe, mogą występować obwódki S. saprophyticus Kolonie jasnoróżowe lub różowe, małe, (większość matowe, mogą występować obwódki szczepów) Inne (w tym Zabarwienie naturalne (kremowe) drożdże) Przypisy a h przedstawiono pod schematem 1 Testy potwierdzające (Niezbędne do dalszego różnicowania) BBL CRYSTAL E/NF do różnicowania w obrębie rodzaju Indol, H 2 S e, ODC f, BBL CRYSTAL E/NF do różnicowania w obrębie rodzaju PYR g Krążek z 5 µg nowobiocyny h Odpowiednie testy do identyfikacji biochemicznej lub serologicznej Testy potwierdzające Należy wykonać niezbędne testy potwierdzające (tabela 1, schemat 1). Nie należy nanosić żadnych odczynników identyfikacyjnych bezpośrednio na kolonie na podłożu BD CHROMagar Orientation Medium. Zamiast tego należy wykonywać testy na bibule filtracyjnej przy użyciu materiału pobranego z odpowiednich kolonii. W przypadku kolonii E. coli, które są ciemnoróżowe lub różowe, a przy tym bardzo małe lub małe, nie należy używać odczynnika indolowego Kovacsa, gdyż kolor kolonii może interferować z czerwonym zabarwieniem wskazującym na dodatni wynik testu indolowego; zamiast tego należy użyć odczynnika indolowego z aldehydem dimetyloaminocynamonowym (DMACA) (zabarwienie zielone = wynik dodatni). W przypadku stosowania innych testów potwierdzających lub systemów identyfikacji biochemicznej należy przestrzegać instrukcji dołączonych do tych testów lub systemów. Testy potwierdzające dla Enterococcus należy wykonywać tylko wówczas, gdy konieczne jest ustalenie gatunku, a nie tylko rodzaju. Schemat 1: Wytyczne odnośnie wykonywania testów identyfikujących wybrane drobnoustroje Wygląd kolonii Małe, różowe, matowe Krążek z 5 µg nowobiocyny Bezbarwne do beżowych; podłoże pomarańczowobrązowe Grupa PMP wrażliwe S. intermedius, S. simulans oporne S. saprophyticus, S. xylosus Test zielony (dodatni) indolowy z DMACA i H 2 S-dodatni e H 2 S-ujemny e bezbarwny do różowego (ujemny) ODC-dodatni f ODC-ujemny f BBL CRYSTAL GP do różnicowania w obrębie rodzaju P. vulgaris Providencia spp., Morganella spp. P. mirabilis P. penneri PA

5 a Zobacz Ograniczenia procedury b KES = grupa Klebsiella-Enterobacter-Serratia c PMP = grupa Proteus-Morganella-Providencia d Zabarwienie bursztynowobrązowe powstaje na skutek działania dezaminazy tryptofanu (TDA), którą wytwarzają wszystkie drobnoustroje z grupy PMP. Około 50% szczepów P. vulgaris wytwarza kolonie niebieskie na podłożu bursztynowym lub brązowym. e Tradycyjny test na siarkowodór. f Tradycyjny test na dekarboksylazę ornityny. g Test z piroglutaminianem na arylamidazę pirolidonylu. h Należy wykonać posiew wyizolowanego szczepu na podłożu Mueller Hinton II Agar. Na zaszczepionej płytce należy umieścić nowobiocynę (krążek 5 µg). Płytki inkubuje się przez okres godzin, w temperaturze C, a następnie określa się strefę zahamowania wzrostu. (oporne: 16 mm, wrażliwe: > 16 mm). i DMACA= Odczynnik z aldehydem dimetyloaminocynamonowym do wytwarzania indolu. Nanieść odczynnik na bibułę filtracyjną i rozetrzeć jedną kolonię na obszarze bibuły filtracyjnej, gdzie znajduje się odczynnik. Odczekać s. Zabarwienie zielone wskazuje na produkcję indolu (czerwone lub bezbarwne = wynik ujemny). Obliczanie i interpretacja wyników 6,7 Obliczyć ilość kolonii (cfu) na płytce. W przypadku użycia ezy 0,01 ml, każda kolonia oznacza 100 CFU/ml, natomiast w przypadku użycia ezy 0,001 ml, każda kolonia odpowiada 1000 CFU/ml moczu. 7 Mocz ze środkowego strumienia i z cewnika: Według aktualnych wytycznych, pojedynczy wynik oznaczenia 10 5 cfu/ml wskazuje na występowanie zakażenia, wynik <10 5 cfu/ml wskazuje na zanieczyszczenie cewki moczowej lub pochwy, a wynik z zakresu cfu/ml wymaga ponownej oceny w oparciu o informacje kliniczne. 7 Bakterie zanieczyszczające zwykle występują w niewielkich ilościach i wykazują zróżnicowaną morfologię kolonii. Mocz pobierany drogą nakłucia nadłonowego: Ze względu na to, że u osób bez zakażenia zawartość pęcherza moczowego jest sterylna, każda wykryta CFU oznacza zakażenie. Na opisywanym podłożu patogeny układu moczowego występują zwykle w dużych ilościach, wykazując jednolitą morfologię i zabarwienie kolonii. CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PROCEDURY BD CHROMagar Orientation Medium jest podłożem chromogennym przeznaczonym do bezpośredniej identyfikacji, różnicowania i analizy ilościowej patogenów występujących często w układzie moczowym. Opisywane podłoże jest przeznaczone do izolowania wielu gatunków bakterii wykazujących wzrost w warunkach tlenowych, takich jak Enterobacteriaceae, Pseudomonas i inne niefermentujące pałeczki Gram-ujemne, paciorkowce jelitowe, gronkowce i wiele innych drobnoustrojów występujących w próbkach moczu. Badania skuteczności wykazały, że podłoże BD CHROMagar Orientation Medium przewyższa inne podłoża różnicujące wykorzystywane do izolowania, różnicowania i analizy ilościowej patogenów ZUM, takich jak agar CLED lub połączenie agaru z krwią i agaru MacConkey a. 3-5 Podłoże BD CHROMagar Orientation Medium umożliwia różnicowanie i identyfikację E. coli i paciorkowców jelitowych bez konieczności wykonywania badań potwierdzających, w oparciu o kryteria identyfikacji określone w standardzie CLSI M35-A Skrócona identyfikacja bakterii i drożdży; zatwierdzone wytyczne. 8 Możliwa jest wstępna identyfikacja S. saprophyticus, S. agalactiae oraz grup Klebsiella-Enterobacter-Serratia (KES) i Proteus-Morganella-Providencia (PMP) na podstawie morfologii kolonii, ich zabarwienia oraz przebarwień podłoża. Jako że większość częstych zakażeń układu moczowego jest spowodowana przez E. coli i paciorkowce jelitowe, zastosowanie opisywanego podłoża znacznie skraca nakład pracy i czas niezbędny do wykonania posiewów i odczytu w systemach identyfikacji, które są konieczne w przypadku stosowania tradycyjnych podłoży. PA

6 Wyniki badań skuteczności 4,9,10 Skuteczność mikrobiologiczna podłoża BD CHROMagar Orientation Medium oraz konkurencyjnego podłoża z chromogenami została porównana z podłożem Columbia agar with 5% sheep blood i agarem MacConkey'a bez fioletu metylowego w analizie ilościowej i wstępnej identyfikacji bakterii odpowiedzialnych za zakażenia układu moczowego. 4 Spośród łącznej liczby 658 klinicznych próbek moczu, w 118 próbkach nie zaobserwowano wzrostu, w 402 próbkach wzrost wynosił 10 5 CFU/ml, a w 138 próbkach liczba komórek wynosiła <10 5 CFU/ml. Wśród próbek, w których liczba komórek wynosiła 10 5 CFU/ml, 163 było czystymi hodowlami, a 239 zawierało florę mieszaną. Na obu podłożach z chromogenami uzyskano łącznie 266 izolowanych szczepów Escherichia coli, na agarze z krwią uzyskano 260 szczepów, a na agarze MacConkey a uzyskano 248 szczepów. Jeden szczep (0,4%) nie wytworzył spodziewanego różowego zabarwienia na podłożu BD CHROMagar Orientation Medium, a 23 szczepy (8,7%) nie wytworzyły spodziewanego różowego zabarwienia na podłożu konkurencyjnym. Na obu podłożach z chromogenami (BD CHROMagar Orientation Medium, n = 266; podłoże konkurencyjne, n = 265) paciorkowce jelitowe tworzyły małe, niebieskozielone kolonie. Pięćdziesiąt spośród hodowli mieszanych zawierało paciorkowce jelitowe, które zostały wykryte tylko na podłożach z chromogenami. Grupy Klebsiella-Enterobacter-Serratia (KES) i Proteus- Morganella-Providencia (PMP) można było zidentyfikować na obu podłożach z chromogenami. Spośród 66 izolowanych szczepów w grupie KES, 63 wykazywały oczekiwane zabarwienie kolonii na podłożu BD CHROMagar Orientation Medium, a 58 z 64 szczepów wykazywało oczekiwane zabarwienie na podłożu konkurencyjnym. Pozostałe drobnoustroje wymagały dalszych testów identyfikacyjnych. W drugim badaniu skuteczności, w którym użyto 421 klinicznych próbek moczu, z których z 286 wyhodowano bakterie lub drożdże, podłoże BD CHROMagar Orientation Medium zostało porównane z podłożem BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood. 9 Na podłożu z chromogenami uzyskano 483 wyizolowane szczepy, a na podłożu agarowym z krwią wyizolowano 447 szczepów. Szczepy zostały zidentyfikowane biochemicznie. Wśród szczepów E. coli, 95% zostało zidentyfikowanych prawidłowo na podstawie różowego zabarwienia ich kolonii, natomiast kolonie pozostałych szczepów E. coli nie były zabarwione. Wszystkie wyizolowane szczepy Enterococcus spp. tworzyły typowe niebieskie lub niebieskozielone kolonie. Wyizolowane szczepy Streptococcus agalactiae tworzyły kolonie bardzo małe, jasnoniebieskie do niebieskozielonych. Były one odróżniane od paciorkowców jelitowych na podstawie ujemnego wyniku testu PYR. Wszystkie wyizolowane szczepy Staphylococcus saprophyticus i S. simulans tworzyły małe, różowe, nieprzejrzyste kolonie i były różnicowane za pomocą testu z nowobiocyną i identyfikowane do poziomu gatunku za pomocą testów biochemicznych. W prowadzonym metodą ślepej próby badaniu ponad 900 szczepów bakterii pochodzących z moczu, czułość i swoistość identyfikacji E. coli na podłożu BD CHROMagar Orientation Medium na podstawie zabarwienia i morfologii kolonii wynosiły odpowiednio 97% i 99%; dla rodzaju Enterococcus czułość i swoistość identyfikacji wynosiły odpowiednio 99% i 97% (zobacz tabelę). 10 Drobnoustroje Czułość % (95% przedział ufności) E. coli 277/286 96,9% (94,1 98,6%) Enterococcus 319/324 98,5% (96,4 99,5%) Swoistość % (95% przedział ufności) 638/645 98,9% (97,8 99,6%) 603/622 97% (95,3 98,2%) Ograniczenia procedury Ze względu na to, że opisywane podłoże jest nieselektywne, obserwuje się na nim także wzrost innych patogenów ZUM. Kolonie o naturalnym zabarwieniu, które na podłożu BD CHROMagar Orientation Medium nie reagują z substratami chromogennymi, należy dalej różnicować za pomocą odpowiednich testów biochemicznych lub serologicznych. Należy zapoznać się z piśmiennictwem. 1,2 PA

7 Kolonie E. coli, które są ciemnoróżowe lub różowe, a przy tym bardzo małe lub małe, wymagają wykonania dodatkowych testów potwierdzających, takich jak test z indolem (odczynnik indolowy DMACA). Pałeczki Gram-ujemne nienależące do grupy KES mogą tworzyć na podłożu BD CHROMagar Orientation Medium duże, niebieskie kolonie, w związku z czym ich identyfikacja także wymaga wykonania dodatkowych testów biochemicznych. 11 W bardzo rzadkich przypadkach w moczu może występować Listeria monocytogenes lub inne gatunki z rodzaju Listeria (np. po poronieniu spowodowanym przez te drobnoustroje). Listeria tworzy małe, niebieskie lub niebieskozielone kolonie, które dają ujemny wynik w teście PYR, przypominając Streptococcus agalactiae. W związku z tym może być wskazane wykonanie barwienia metodą Grama wszystkich szczepów, które na opisywanym podłożu tworzą bardzo małe lub małe, niebieskie lub niebieskozielone kolonie, dające ujemny wynik w teście PYR. Obecność pałeczek Gram-dodatnich może wskazywać na rodzaj Listeria, lecz do potwierdzenia jego identyfikacji konieczne jest wykonanie dodatkowych testów biochemicznych. W bardzo rzadkich przypadkach obserwuje się różowe kolonie szczepów Aeromonas hydrophila. Drobnoustroje te można odróżnić od E. coli na podstawie reakcji oksydazowej (Aeromonas = dodatnia, E. coli = ujemna). Okazjonalnie spotyka się małe, różowe, nieprzejrzyste kolonie koagulazoujemnych gronkowców innych niż S. saprophyticus, np. S. simulans, S. xylosus i S. intermedius. W związku z tym w przypadku tego typu szczepów konieczne jest wykonanie dodatkowych testów (zobacz schemat 1). Na podłożu BD CHROMagar Orientation Medium nie obserwuje się wzrostu drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych, takich jak Neisseria, Haemophilus i Mycoplasma spp. Nie opisywano wykorzystywania tego podłoża do próbek pochodzenia klinicznego i nieklinicznego innych niż próbki moczu. Przed użyciem podłoża BD CHROMagar Orientation Medium po raz pierwszy zaleca się sprawdzić typowy wygląd kolonii przy użyciu określonych szczepów, np. szczepów wymienionych w części KONTROLA JAKOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. PIŚMIENNICTWO 1. Isenberg, H.D. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, vol. 1. American Society for Microbiology. Washington, DC. 2. Forbes, B.A., D.F. Sahm, and A.S. Weissfeld Bailey & Scott s diagnostic microbiology, 10th ed. Mosby, Inc., St. Louis. 3. Merlino, J., S. Siarakas, G. J. Robertson, G. R. Funnell, T. Gottlieb, and R. Bradbury Evaluation of CHROMagar Orientation for differentiation and presumptive identification of gramnegative bacilli and Enterococcus species. J. Clin. Microbiol. 34: Hengstler, K.A., R. Hammann, and A.-M. Fahr Evaluation of BBL CHROMagar Orientation medium for detection and presumptive identification of urinary tract pathogens. J. Clin. Microbiol. 35: Samra, Z., M. Heifetz, J. Talmor, E. Bain, and J. Bahar Evaluation of use of a new chromogenic agar in detection of urinary tract pathogens. J. Clin. Microbiol. 36: Clarridge, J.E., M.T. Pezzlo, and K.L. Vosti Cumitech 2A, Laboratory diagnosis of urinary tract infections. Coordinating ed., A.S. Weissfeld. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 7. Forbes, B.A., and P.A. Granato. Processing specimens for bacteria In: Murray, P. R., E. J. Baron, M. A. Pfaller, F. C. Tenover, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 6th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 8. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS). Approved Guideline M35. Abbreviated identification of bacteria and yeast, CLSI, Wayne, PA.Search for latest version at 9. Data on file. BD Diagnostic Systems Europe, Heidelberg, Germany. 10. Data on file. BD Diagnostic Systems, Sparks, MD, USA. 11. Abbott, S.L Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Plesiomonas, and other Enterobacteriaceae. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. PA

8 PAKOWANIE / DOSTĘPNOŚĆ BD CHROMagar Orientation Medium Nr katalogowy Gotowe podłoża na płytkach hodowlanych, cpu 20 Nr katalogowy Gotowe podłoża na płytkach hodowlanych, cpu 120 DODATKOWE INFORMACJE W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy BD. Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: Fax: CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company BD PA

BD CHROMagar Orientation Medium / Columbia CNA Agar (Biplate)

BD CHROMagar Orientation Medium / Columbia CNA Agar (Biplate) PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254489.02 Wersja: czerwiec 2003 BD CHROMagar Orientation Medium / Columbia CNA Agar (Biplate) PRZEZNACZENIE Produkt BD CHROMagar Orientation

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zastosowania ww produktów w mikrobiologii klinicznej

Dotyczy zastosowania ww produktów w mikrobiologii klinicznej Warszawa,14.11.2013 WAŻNE: Notatka bezpieczeństwa Dotyczy produktów: ZYM B (Nr kat.70493), API Listeria (Nr kat.10300), API NH (Nr kat.10400) nr serii: patrz załącznik 1 Dotyczy zastosowania ww produktów

Bardziej szczegółowo

BD BBL GO Slide. GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006

BD BBL GO Slide. GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006 GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006 BD BBL GO Slide PRZEZNACZENIE Produkt BBL GO Slide (Płytka BBL GO) to system płytki dwustronnej do izolowania

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYDATNOŚCI CHROMOGENNYCH PODŁOŻY W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ

OCENA PRZYDATNOŚCI CHROMOGENNYCH PODŁOŻY W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2009, 61: 167-174 Alicja Budak 1,2, Marianna Tokarczyk 1, Paweł Nowak 1, Małgorzata Skałkowska 2, Bożena Bogusz 2, Małgorzata Zwolińska-Wcisło 3, Marek Wilk 1 OCENA PRZYDATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square PA-254032.07-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254032.07 wer.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW DIH-83-4( 1)/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW Warszawa, 25 luty 2016 r. I. WSTĘP Zgodnie z Planem Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl 1 z 5 2016-03-16 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl Poznań: Remont drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od m. Białężyn

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja obejmuje następujące części:

Dokumentacja obejmuje następujące części: Załącznik nr 6 WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO OCENY SUBSTANCJI CZYNNEJ JAKĄ SĄ MIKROORGANIZMY, W TYM TAKŻE WIRUSY I GRZYBY, ZAWARTE W PRODUKCIE BIOBÓJCZYM Wymagania ogólne.

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-12-06 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw.gdansk.pl Gdańsk: Świadczenie usług transportowych w ramach bieżącego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar PA-254056.06-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254056.06 wer.: April 2013 BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) PRZEZNACZENIE BD Yersinia Selective Agar (=CIN Agar, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 21 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:..

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:.. Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia... / pieczątka Wykonawcy / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA Ja/My niżej podpisany/i.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PA-254417.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254417.02 Wersja: czerwiec 2003 BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PRZEZNACZENIE BD

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik do Zarządzenia Nr 60 /15 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle Podstawa prawna: - Ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 0r. poz.6

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego.

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. Ad. IV. Wykaz prac według kolejności ich wykonania. Ten

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo