Systemy akwizycji i przesyłania informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy akwizycji i przesyłania informacji"

Transkrypt

1 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie Wydział Elektryczny Kierunek: Informatyka Systemy akwizycji i przesyłania informacji Projekt zaliczeniowy Temat pracy: Okna wygładzania ZUMFL Marcin Kostera Piotr Sitek Rzeszów 2002

2 Rozdział ten wyjaśnia jak użycie okien zapobiega wyciekowi widma i poprawia analizę uzyskanych sygnałów. Patrz examples\analysis\windxmpl.llb dla przykładu sposobu użycia okna analizy VI, dostępnego w palecie Functions>>Analyze>>Signal Processing>>Windows. Wprowadzenie do okien wygładzania W praktycznych aplikacjach próbkowania sygnałów możesz uzyskać tylko skończony zapis sygnału, nawet jeśli dokładnie przestrzegasz zasad i warunków próbkowania. Niestety dla systemu dyskretno czasowego zapis próbkowania skończonego daje w wyniku ścięty przebieg falowy, który ma inną charakterystykę spektralną niż pierwotny sygnał ciągły. Te nieciągłości powodują wyciek (rozmycie) widma informacji spektralnej, dając w wyniku widmo dyskretno czasowe, które jest rozmazaną wersją oryginalnego ciągłego widma czasowego. Prostym sposobem poprawy charakterystyki spektralnej próbkowanego sygnału jest zastosowanie okien wygładzania. Podczas przeprowadzania analizy Fouriera lub analizy spektralnej na danych o skończonej długości, możesz użyć okien do zminimalizowania krawędzi przejścia twego okrojonego przebiegu falowego, zmniejszając w ten sposób rozmycie widma. Użyte w ten sposób okna wygładzania działają jak predefiniowane wąskopasmowe filtry dolnoprzepustowe. O rozmyciu widma i oknach wygładzania Gdy używasz DTF/FFT do określenia częstotliwościowego składu sygnału, zazwyczaj przyjmuje się, że dane jakie posiadacie są pojedynczym okresem okresowo powtarzającego się przebiegu falowego, jak pokazano na Rys Pierwszy z pokazanych przebiegów jest przebiegiem próbkowanym. Przebieg falowy odpowiadający temu okresowi jest następnie powtarzany w czasie, by stworzyć przebieg okresowy. Rys Okresowy przebieg falowy stworzony z okresu próbkowanego. Z powodu założenia okresowości przebiegu falowego powstaną nieciągłości pomiędzy kolejnymi okresami. Dzieje się tak kiedy próbkowane są niecałkowite liczby cykli. Te sztuczne nieciągłości pojawiają się jako bardzo wielkie częstotliwości w widmie sygnału, częstotliwości, które nie były obecne w sygnale oryginalnym. Częstotliwości te mogłyby być znacznie większe niż częstotliwość Nyquista i jak widzieliście wcześniej, będą zobrazowane gdzieś między 0 i f s /2. Widmo jakie otrzymasz poprzez użycie DFT/FFT nie będzie więc rzeczywistym widmem oryginalnego sygnału, ale wersją zatartą. Wygląda ono tak jakby energia o jednej częstotliwości rozlała się wszystkich pozostałych częstotliwości. To zjawisko znane jest jako rozmycie widma. Rysunek 3-2 pokazuje falę sinusoidalną i odpowiadającą jej transformatę Fouriera. Przebieg falowy z próbkowaną dziedziną czasu pokazany jest na wykresie 1. Ponieważ transformata Fouriera zakłada okresowość, powtarzasz ten przebieg falowy w czasie, a okresowy przebieg falowy fali sinusoidalnej z Wykresu 1 pokazany jest na Wykresie 2. Odpowiadająca mu reprezentacja widmowa pokazana jest na Wykresie 3. Ponieważ zapis czasu na Wykresie 2 2

3 jest okresowy bez żadnych nieciągłości, jego widmem jest pojedyncza linia pokazująca częstotliwość fali sinusoidalnej. Powodem, że przebieg falowy na Wykresie 2 nie ma żadnych nieciągłości jest to, że próbkowaliście całkowitą liczbę cykli przebiegu falowego (w tym przypadku 1). Rys Przebieg sinusoidalny i odpowiadająca mu transformata Fouriera. Na Rysunku 3-3 widzisz widmową reprezentację próbkowania niecałkowitej liczby cykli falowego przebiegu czasowego (mianowicie 1,25). Wykres 1 składa się teraz z 1,25 cykli fali sinusoidalnej. Kiedy powtarzasz to okresowo, powstały przebieg falowy, jak pokazano na Wykresie 2, składa się z nieciągłości. Odpowiadające mu widmo pokazane jest na Wykresie 3. Zauważcie jak energia jest teraz rozłożona na szeroki zakres częstotliwości. To rozmycie energii jest rozmyciem widma. Energia wycieka z jednej linii FFT i rozkłada się na wszystkie pozostałe linie. 3

4 Rys Widmowa reprezentacja próbkowania niecałkowitej liczby próbek Rozmycie istnieje z powodu skończonego zapisu czasowego sygnału wejściowego. By przezwyciężyć wyciek, jednym z rozwiązań jest wybranie skończonego zapisu czasu od nieskończoności do + nieskończoności. Następnie FFT obliczyłby pojedynczą linię o właściwej częstotliwości. Czekanie na skończony czas jest jednak niemożliwe w praktyce. Tak więc ponieważ jesteś ograniczony do wybrania skończonego zapisu czasowego, do zmniejszenia wycieku używana jest inna technika znana jako okienkowanie. Wielkość wycieku widmowego zależy od amplitudy nieciągłości. Im większa nieciągłość tym większy wyciek i odwrotnie. Możesz użyć okienkowania do zmniejszenia amplitudy nieciągłości na granicach każdego okresu. Składa się ono z mnożenia zapisu czasowego przez skończonej długości okno, którego amplituda zmienia się gładko i stopniowo w kierunku zera na krawędziach. Pokazane jest to na Rysunku 3-4, gdzie oryginalny sygnał czasowy jest okienkowany przy użyciu okna Hamminga. Zauważ, że czasowy przebieg falowy okienkowanego sygnału stopniowo zwęża się do zera na końcach. Dlatego gdy przeprowadzamy analizę Fouriera i analizę spektralną na danych skończonej długości możecie użyć okienek do zminimalizowania krawędzi przejścia waszego próbkowanego przebiegu falowego. Funkcja okna wygładzania zastosowana do danych zanim zostaną przetransformowane w dziedzinę częstotliwości minimalizuje wyciek widma. Zauważcie, że jeśli zapis czasowy zawiera całkowitą liczbę cykli, jak pokazano na Rysunku 3-2, to założenie okresowości nie daje w wyniku żadnych nieciągłości i w ten sposób nie ma żadnego wycieku widma. Problem ten narasta tylko gdy macie niecałkowitą liczbę cykli. 4

5 Rys Sygnał czasowy okienkowany przy użyciu okna Hamminga Aplikacje okienkowania Jest kilka powodów używania okienkowania. Niektóre z nich to: Zdefiniowanie czasu trwania obserwacji. Zmniejszenie wycieku widmowego. Odseparowanie sygnału o małej amplitudzie od sygnału o większej amplitudzie o częstotliwościach bardzo zbliżonych do siebie. Właściwości różnych typów funkcji okienkowania Zastosowanie okna do okienkowania sygnału w dziedzinie czasu odpowiada mnożeniu sygnału przez funkcję okna. Ponieważ mnożenie w domenie czasu jest równoważne funkcji splotu w dziedzinie częstotliwości, widmo okienkowanego sygnału jest splotem widma sygnału oryginalnego z widmem okna. Tak więc, okienkowanie zmienia kształt sygnału w domenie czasu, jak również wpływa na widmo, które widzicie. Wiele różnych typów okien jest dostępnych w palecie Functions>>Analyze>>Signal Processing>>Windows. W zależności od twej aplikacji jedno może być bardziej użyteczne niż inne. Niektóre z tych okien to: Prostokątne (Żadne) Okno prostokątne ma wartość jeden w swym przedziale czasowym. Matematycznie może być zapisane jako: 5

6 dla gdzie N jest długością okna. Zastosowanie prostokątnego okna odpowiada nie używaniu żadnego okna. Jest tak ponieważ funkcja prostokątna po prostu obcina sygnał do skończonego odcinka czasu. Okno prostokątne ma największą ilość wycieku widma. Okno prostokątne dla N = 32 pokazane jest na Rysunku 3-5. Rys Okno prostokątne. Okno prostokątne jest użyteczne do analizowania przebiegów nieustalonych, które mają czas trwania krótszy niż czas okna. Jest ono używane także w śledzeniu kolejności (?), gdzie efektywna wielkość próbkowania jest proporcjonalna do prędkości wału w maszynach wirujących. W tej aplikacji wykrywa ono podstawowy rodzaj wibracji maszyny i jego harmoniczne. Hanninga Okno to ma kształt podobny do kształtu połowy cyklu fali kosinusoidalnej. Definiujące je równanie ma postać: dla Okno Hanninga z N=32 pokazane jest na Rysunku 3-6. Rys Okno Hanninga Okno Hanninga jest użyteczne do analizy przebiegów nieustalonych dłuższych niż czas trwania okna, a także do aplikacji ogólnego zastosowania. 6

7 Hamminga Okno to jest zmodyfikowaną wersją okna Hanninga. Jego kształt jest również podobny do fali kosinusoidalnej. Może być on zdefiniowany jako dla Okno Hamminga z N=32 pokazane jest na Rysunku 3-7. Rys Okno Hamminga Widzicie, że okna Hanninga i Hamminga są w pewien sposób podobne. Jednakże zauważcie, że w domenie czasu, okno Hamminga nie sięga tak blisko zera przy krawędziach jak okno Hanninga. Kaiser-Bessela Okno to jest elastycznym oknem, którego kształt użytkownik może zmodyfikować poprzez nastawienie parametru beta. Tak więc w zależności od swej aplikacji możesz zmienić kształt okna by kontrolować wielkość wycieku widma. Okno Kaiser-Bessela dla różnych wartości beta pokazane jest na Rysunku

8 Rys Okno Kaiser-Bessela Zauważ, że dla małych wartości beta, kształt jest bliski do kształtu okna prostokątnego. W rzeczywistości dla beta=0,0 otrzymacie okno prostokątne. Gdy zwiększacie beta okno pochyla się ku bokom. Okno to jest dobre do wykrywania dwóch sygnałów o prawie takiej samej częstotliwości, ale znacząco różnych amplitudach. Trójkątne Okno to ma kształt trójkąta. Dany jest on przez dla Okno trójkątne dla N=32 pokazane jest na Rysunku

9 Rys Okno trójkątne Flat Top Okno to ma najlepszą dokładność amplitudową ze wszystkich funkcji okienkowych. Zwiększona dokładność amplitudowa (± 0,02 db dla sygnałów dokładnie pomiędzy cyklami całkowitymi) jest kosztem selektywności częstotliwości. Okno Flat Top jest najbardziej użyteczne w dokładnym mierzeniu amplitudy pojedynczych składowych częstotliwości przy niewielkiej pobliskiej energii widmowej w sygnale. Okno Flat Top może być zdefiniowane jako gdzie Okno Flat Top pokazane jest na Rysunku Rys Okno Flat Top Wykładnicze Okno to ma kształt funkcji wykładniczej gasnącej. Matematycznie może być ono wyrażone jako: dla 9

10 gdzie f jest wartością końcową. Wartością początkową okna jest jeden i stopniowo wygasa ono w kierunku zera. Wartość końcowa funkcji wykładniczej może być nastawiana pomiędzy 0 i 1. Okno wykładnicze dla N=32 z wartością końcową określoną jako 0,1 pokazane jest na Rysunku Rys Okno wykładnicze Okno to jest użyteczne przy analizie przebiegów nieustalonych (sygnałów, które istnieją tylko przez krótki okres czasu) których czas trwania jest dłuższy niż długość okna. Okno to może być zastosowane do sygnałów zanikających wykładniczo, takich jak odpowiedź struktur o małym tłumieniu, które są pobudzone uderzeniem (na przykład młotkiem). Okna do analizy widmowej a okna do konstrukcji współczynników Okna VI w LabVIEW są zaprojektowane dla aplikacji do analizy widmowej. W tych aplikacjach, sygnał wejściowy jest okienkowany przez przepuszczenie go przez jedno z okien VI. Sygnał zokienkowany jest następnie podawany do opartego na DFT VI dla wyświetlenia i analizy domeny częstotliwości. Funkcje okna zaprojektowane do analizy widmowej muszą być DFT-parzyste, termin zdefiniowany przez Fryderyka J. Harrisa w jego referacie O użyciu okien do analizy harmonicznych za pomocą dyskretnej transformaty Fouriera (Protokół z IEEE, Tom 66, Nr 1, Styczeń 1978). Funkcja okna jest DFT-parzysta, jeśli jej iloczyn skalarny przy całkowitych cyklach ciągów sinusoidalnych jest równoważny zero. Innym sposobem myślenia o ciągu DFT-parzystym jest taki, że jego DFT nie ma składowych urojonych. Rysunek 3-12 i Rysunek 3-13 ilustruje okno Hanninga i jeden cykl modelu sinusoidalnego dla rozmiaru próbki 8. Możecie zobaczyć, że DFT-parzyste okno Hanninga nie jest symetryczne względem swego punktu środkowego, a jej ostatni punkt nie jest równy pierwszemu, w znacznym stopniu podobnie jak pełen cykl przebiegu sinusoidalnego. 10

11 Rys Okno Hanninga dla rozmiaru próbki 8. Rys Forma sinusoidalna dla rozmiaru próbki 8. Na koniec DFT zakłada, że ciągi wejściowe są okresowe tj., że analizowany sygnał jest w rzeczywistości powiązaniem sygnału wejściowego. Rysunek 3-14 pokazuje trzy takie cykle poprzednich ciągów, demonstrując gładkie okresowe rozwinięcie okna DFT-parzystego i pojedynczego cyklu formy sinusoidalnej. 11

12 Rys Rozwinięcie okresowe Innym typem aplikacji okienkowej jest ta z projektu filtra FIR. Aplikacja ta wymaga by okna były symetryczne względem swego punktu środkowego. Dalsze informacje o filtrowaniu znajdziesz w Części III, Analiza Pomiarowa w LabVIEW, podręcznika Pomiary LabVIEW. Poniższe równania funkcji okna Hanninga ilustrują różnicę pomiędzy funkcją okna DFTparzystego (analiza spektralna) i funkcją okna symetrycznego (projekt współczynnika). Funkcja okna Hanninga dla analizy spektralnej: dla Funkcja okna Hanninga dla symetrycznego projektu współczynnika: dla Te dwa równania pokazują, że możesz zastosować funkcje okna symetrycznego poprzez niewielką modyfikację użycia funkcji okna DFT-parzystego. Jakiego typu okna mam użyć? Teraz kiedy widzieliście kilka z wielu różnych typów dostępnych okien, możecie zapytać, Jaki typ okna powinienem użyć? Odpowiedź zależy od typu sygnału jaki macie i od tego czego szukacie. Wybranie właściwego okna wymaga pewnej wiedzy o sygnale, który analizujecie. W podsumowaniu, Tabela 3-1 pokazuje różne typy sygnałów i odpowiednie okna, których możesz z nimi użyć. 12

13 Tabela 3-1. Sygnały i okna Typ sygnału Przebiegi nieustalone, których czas trwania jest krótszy niż długość okna Przebiegi nieustalone, których czas trwania jest dłuższy niż długość okna Aplikacje ogólnego zastosowania Śledzenie rozkazów Analiza systemu (pomiary odpowiedzi częstotliwościowych) Separacja dwóch tonów o częstotliwościach bardzo bliskich siebie, ale bardzo różnych amplitudach Separacja dwóch tonów o częstotliwościach bardzo bliskich siebie, ale prawie równych amplitudach Dokładne pomiary amplitudy pojedynczego tonu Okno Prostokątne Wykładnicze, Hanninga Hanninga Prostokątne Haninga (dla losowego pobudzenia) Prostokątne (dla pseudolosowego pobudzenia) Kaiser-Bessel Prostokątne Flat Top W wielu przypadkach możesz nie mieć wystarczającej wiedzy o sygnale, więc musisz eksperymentować z różnymi typami okien by wybrać najlepsze. 13

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Wykład 1: Informacje wstępne Informacje wstępne Grafika komputerowa jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień natury teoretycznej i algorytmicznej

Bardziej szczegółowo

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a Imię i

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Wpływ warunków transmisyjnych na efektywność pracy systemu nawigacyjnego GPS

PRACA DYPLOMOWA. Wpływ warunków transmisyjnych na efektywność pracy systemu nawigacyjnego GPS Z A C H O D N I O P O M O R S K I U N I W E R S Y T E T T E C H N O L O G I C Z N Y Wydział Informatyki PRACA DYPLOMOWA Wpływ warunków transmisyjnych na efektywność pracy systemu nawigacyjnego GPS Autor:

Bardziej szczegółowo

Falki, transformacje falkowe i ich wykorzystanie

Falki, transformacje falkowe i ich wykorzystanie Falki, transformacje falkowe i ich wykorzystanie Wstęp Praca próbuje opisać czym jest falka oraz podać zastosowania falek w praktyce. Na wstępie w Postaci matematycznej falki zaprezentujemy czym jest problem

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA TELEKOMUNIKACJI Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja mobilna ułatwiajaca eliminację

Bardziej szczegółowo

Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka. Metody Komputerowe w Technice

Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka. Metody Komputerowe w Technice Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka Metody Komputerowe w Technice Temat: Generatory liczb losowych algorytmy z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Joanna OLEŚKÓW-SZŁAPKA METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Comenius-project TEWISE. Dzwiek

Comenius-project TEWISE. Dzwiek Comenius-project TEWISE Dzwiek 1 0650-CP-1-2002-A -COMENIUS-C2 1 Copyright 2002-2010 by Project "TEWISE" for the project -team: holub@pi-klu.ac.at All rights reserved. Privacy Statement. 106050 - CP -

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne w automatycznym generowaniu gramatyk bezkontekstowych dla potrzeb syntaktycznej interpretacji wzorców

Algorytmy genetyczne w automatycznym generowaniu gramatyk bezkontekstowych dla potrzeb syntaktycznej interpretacji wzorców AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki mgr Dariusz Pałka Algorytmy genetyczne w automatycznym generowaniu gramatyk

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview)

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) na prawach rękopisu Lista Autorów Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów Instytut Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO...

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO... Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 1.1 Przegląd literatury - stan wiedzy... 6 1.1.1 Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe... 6 1.1.2 Opis metodologii CBR... 7 1.1.3 Przykład zastosowania CBR w okrętownictwie...

Bardziej szczegółowo

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Michał Dąbrowski Nr albumu: 290853 Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Materiały e-learning

Materiały e-learning AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSKA ORGANIZACYJNA: ZAKŁAD KOMUNIKACYJNYCH ECHNOLOGII MORSKICH Materiały e-learning ELEKROECHNIKA I ELEKRONIKA Materiały dla studentów studiów niestacjonarnych http://www.zktm.am.szczecin.pl/index.php/laboratoria

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Statistical Analysis: Microsoft Excel 2010 Tłumaczenie: Maria Chaniewska ISBN: 978-83-246-3668-6 Authorized translation from the English language edition, entitled: Statistical Analysis:

Bardziej szczegółowo

Algorytmy regulacji, a właściwości obiektu i jakość sterowania

Algorytmy regulacji, a właściwości obiektu i jakość sterowania Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji Wojciech Szkolnikowski Numer albumu 129549 Algorytmy regulacji, a właściwości obiektu i jakość sterowania Control algorithms

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne I. Janusz Szwabiński

Metody numeryczne I. Janusz Szwabiński Metody numeryczne I Janusz Szwabiński Redakcja techniczna, opracowanie tekstu i skład: Janusz Szwabiński Złożono za pomocą systemu L A TEX 2ε i edytora Kile. Copyright c 2006 by Janusz Szwabiński Spis

Bardziej szczegółowo

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank (Na podstawie artykułu: Combating Web Spam with TrustRank ) Streszczenie Wraz z rozwojem sieci, wyszukiwarki odgrywają kluczową rolę w coraz większym stopniu

Bardziej szczegółowo

Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS

Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki mgr inż. Andrzej Chybicki Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS Rozprawa

Bardziej szczegółowo

Analiza algorytmów genetycznych. jako układów dynamicznych

Analiza algorytmów genetycznych. jako układów dynamicznych Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Analiza algorytmów genetycznych jako układów dynamicznych mgr inż. Stefan Kotowski Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Pakiet symulacyjny VENSIM PLE 1

Rozdział 8. Pakiet symulacyjny VENSIM PLE 1 Rozdział 8. Pakiet symulacyjny VENSIM PLE 1 8.1. Ogólna charakterystyka pakietu Vensim PLE (Personal Learning Edition) to pakiet symulacyjny z modułem graficznym przeznaczony do wspomagania procesu modelowania

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Praca dyplomowa magisterska Udostępnianie wielorozdzielczych trójkątnych siatek powierzchni modeli trójwymiarowych

Bardziej szczegółowo

PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Program wspomagający projektowanie i obliczenia w sieciach niskiego napięcia z wykorzystaniem aparatury rozdzielczej firmy Eaton. PAJĄK wersja 2.9, Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo