Protokół z kontroli problemowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej"

Transkrypt

1 R.VIII.M Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie, w dniach 26 i 27 kwietnia 2004 r. w Małopolskim Orodku Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedzib w Karniowicach Zespół Powiatowy w Wieliczce z/s w Gdowie. 1. Kontrola obejmowała realizacj zada statutowych w Zespole Powiatowym w Wieliczce Małopolskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedzib w Karniowicach za okres I kwartału 2004 roku. 2. Kontrol, stosownie do zakresu upowanie Wojewody Małopolskiego nr 50/04 i 51/04 z dnia r. przeprowadziły: - Pani Eliza Kodura - Kierownik Oddziału Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziale rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. - Pani Małgorzata ulikowska- Grubka - Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Obszaru Wiejskich w Wydziale rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. 3. Jednostk kontrolowan był Małopolski Orodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie z/s w Karniowicach Zespół Powiatowy w Wieliczce z siedzib w Gdowie. 4. Wyjanie w czasie kontroli udzielali oraz dokumenty przedkładali: -Pani Ewa Gaweł - Kierownik Zespołu Powiatowego w Wieliczce z/s w Gdowie Małopolskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedzib w Karniowicach - Pan Kazimierz Sołtys - Kierownik Działu Organizacyjno Szkoleniowego Małopolskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedzib w Karniowicach. 5. Podstawa prawna: -ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rzdowej w województwie ( Dz. U. z 2001 roku Nr 80, poz. 872 z pón. zm.) Ustalenia kontroli: Jak wynika z przedłoonego przez Kierownika Zespołu sprawozdania realizowanych zada w okresie I kwartału 2004 roku przez Zespół Powiatowy Wieliczka ogółem przeprowadzono 76 szkole dla 1527 uczestników, w tym: 61 szkole dot. dopłat bezporednich dla 1203 uczestników oraz 15 szkole z zakresu PROW, SOP dla 324 uczestników na terenie 4 gmin. Zakres tematyczny przedmiotowych szkole prowadzonych przez Zespół Powiatowy Wieliczka obejmował nastpujce zagadnienia: -PROW I SOP pomoc finansowa dla rolników po akcesji. -Organizacja i promocja gospodarstw ekologicznych, kryteria ekologicznej produkcji rolinnej i zwierzcej. -Programy rolno rodowiskowe i ochrona biorónorodnoci. -Alternatywne ródła dochodu w rolnictwie Podstawy marketingu produktów rolnych. -Zdrowe ywienie. Zastosowanie naczy Tupperware.

2 -Kosmetyka zachowawcza i upikszajca. -Zastosowanie naczy Tupperware w gospodarstwach domowych Ponadto w I kwartale 2004 roku w Zespole Powiatowym Wieliczka zorganizowano: 4 pokazy dla 61 uczestników z terenu gmin Kłaj, Wieliczka na temat: Zastosowania naczy tupperware w gospodarstwie domowym oraz Kosmetyki zachowawczej i upikszajcej. Szczegółow kontrol objto dokumentacj znajdujc si w siedzibie Zespołu Powiatowego dot. 7 szkole wybranych losowo, 1 seminarium oraz 2 pokazów, tj.: I. Szkolenia, których organizatorem był Małopolski Orodek Doradztwa Rolniczego : 1) Szkolenie przeprowadzono 17 lutego 2004 roku w Niepołomicach nt.: Pomoc finansowa dla rolnictwa po wejciu Polski do UE, Sektorowy Program Operacyjny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; organizatorem ze strony MODR była Pani M. Kowicka. W szkoleniu uczestniczyło 46 uczestników, w tym 45 rolników zgodnie z załczon list 2) Szkolenie przeprowadzono w dniu 27 lutego 2004 roku w Gdowie nt.: PROW i SOP - pomoc finansowa dla rolnictwa po wejciu Polski do UE; organizatorem ze strony MODR była Zofia Długopolska. W szkoleniu uczestniczyło 14 uczestników, w tym 13 rolników zgodnie z załczon list 3) Szkolenie przeprowadzono w dniu 27 lutego 2004 roku w Gdowie nt.: Pomoc finansowa dla rolnictwa po wejciu Polski do UE, Sektorowy Program Operacyjny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; organizatorem ze strony MODR była Pani Zofia Długopolska w szkoleniu uczestniczyło 14 uczestników rolników, zgodnie z załczon list 4) Szkolenie przeprowadzono w dniu 5 lutego 2004 roku w Woli Zabierzowskiej nt.: Organizacja i promocja gospodarstw ekologicznych. Kryteria ekologicznej produkcji rolinnej i zwierzcej ; organizatorem ze strony MODR była Pani M. Kowicka. W szkoleniu uczestniczyło 13 uczestników, w tym 13 rolników zgodnie z załczon list 5) Szkolenie przeprowadzono w dniu 23 lutego 2004 roku w Kłaju nt.: Pomoc finansowa dla rolnictwa po wejciu Polski do UE, Sektorowy Program Operacyjny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; organizatorem ze strony MODR była Pani M. Kowicka. W szkoleniu uczestniczyło 23 uczestników, w tym 23 rolników zgodnie z załczon list 6) Szkolenie przeprowadzono 24 marca 2004 roku w Niepołomicach nt.: Pomoc finansowa dla rolnictwa po wejciu Polski do UE- Krajowy Program Rolno -rodowiskowy organizatorem ze strony MODR była Pani M. Kowicka. W szkoleniu uczestniczyło 27 uczestników, w tym 27 rolników zgodnie z załczon list 7) Szkolenie przeprowadzono w dniu 25 marca 2004 roku w Wieliczce nt.: Pomoc finansowa dla rolnictwa po wejciu Polski do UE, Sektorowy Program Operacyjny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wybrane działania. Dopłaty obszarowe ; 2

3 organizatorem ze strony MODR była Pani M. Kowicka. W szkoleniu uczestniczyło 40 uczestników, w tym 37 rolników zgodnie z załczon list 8) W dniu 25 marca 2004 roku w Wieliczce przeprowadzono seminarium szkoleniowe dla kobiet z terenu powiatu wielickiego nt.: Pomoc finansowa dla rolnictwa po wejciu Polski do UE SPO i PROW wybrane działania. Dopłaty finansowe, organizatorem ze strony MODR był Pan K. Król. W szkoleniu uczestniczyło 40 uczestników, w tym 37 rolników zgodnie z załczon list Seminarium uzupełnił kiermasz nasion warzyw i kwiatów firmy Polan 9) Pokaz przeprowadzono w dniu 27 lutego 2004 roku w m. Małej Wsi gm. Wieliczka nt.: Praktyczne wykorzystanie naczy tupperware w gospodarstwie domowym cz. II. Organizatorem, ze strony MODR była Pani Zofia Grado.. W pokazie uczestniczyło 17 osób, zgodnie z załczon list 10) Pokaz przeprowadzono w dniu 23 stycznia 2004 roku w m. Małej Wsi gm. Wieliczka nt.: Kosmetyka zachowawcza i upikszajca ; organizatorem ze strony MODR była Pani Zofia Grado. W pokazie uczestniczyły 24 osoby, zgodnie z załczon list W oparciu o przedłoon dokumentacj w trakcie powyszej kontroli stwierdzono, i dokumentacja jest kompletna- zawierajca protokół z kadego przeprowadzonego szkolenia, seminarium czy te pokazu oraz załczonej do protokołu listy Dane dotyczce iloci uczestników w szkoleniu okrelone w protokole s zgodne z danymi zawartymi w licie Ponadto w okresie objtym kontrol prowadzono szkolenia, których organizatorem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy współudziale Małopolskiego Orodka Doradztwa Rolniczego na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego w dniu roku, pomidzy Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a Małopolskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie z/s w Karniowicach. II. Szczegółow kontrol objto dokumentacj znajdujc si w siedzibie Małopolskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie z/s w Karniowicach dot. 10 szkole wybranych losowo, których wykładowcami byli midzy innymi pracownicy Zespołu Powiatowego Wieliczka. 1/ Szkolenie przeprowadzono w dniu 7 stycznia 2004 roku w m. Słomiróg, gm. Niepołomice, nt.: Dopłaty bezporednie-wypełnianie wniosków. W szkoleniu uczestniczyło 26 uczestników, zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego szkoleni, sporzdzonym przez St. Golonk, pracownika MODR. 2/ Szkolenie przeprowadzono w dniu 19 stycznia 2004 roku w m. Zagórze, gm. Niepołomice, nt.: Dopłaty bezporednie. W szkoleniu uczestniczyło 11 rolników, zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego szkolenia, sporzdzonym przez St. Golonk, pracownika MODR. 3/ Szkolenie przeprowadzono w dniu 21 stycznia 2004 roku w m. Byszyce, gm. Wieliczka, nt.: Dopłaty bezporednie. W szkoleniu uczestniczyło 28 uczestników, w tym 3

4 25 rolników, zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego szkolenia, sporzdzonym przez St. Golonk, pracownika MODR. 4/ Szkolenie przeprowadzono w dniu 5 stycznia 2004 roku w m. Zakrzowiec,gm. Niepołomice, nt.: Dopłaty obszarowe dla rolników- jak je uzyska. Instrukta wypełniania wniosku o numer ewidencyjny producenta i wniosku o dopłaty bezporednie. W szkoleniu uczestniczyło 20 rolników, zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego szkolenia, sporzdzonym przez M. Kowick, pracownika MODR. 5/ Szkolenie przeprowadzono w dniu 10 stycznia 2004 roku w m. Wola Batorska, gm. Niepołomice, nt. Dopłaty obszarowe dla rolników- jak je uzyska. Instrukta wypełniania wniosku o numer ewidencyjny producenta i wniosku o dopłaty bezporednie. W szkoleniu uczestniczyło 18 rolników, zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego szkolenia, sporzdzonym przez M. Kowick, pracownika MODR. 6/ Szkolenie przeprowadzono w dniu 21 lutego 2004 roku w m. Brzezie, gm. Kłaj, nt.: Dopłaty bezporednie system uproszczony uzupełniony. Przykłady wypełniania wniosków. W szkoleniu uczestniczyło 42 rolników, zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego szkolenia, sporzdzonym przez St. Golonk, pracownika MODR. 7/ Szkolenie przeprowadzono w dniu 6 marca 2004 roku w m. Bodzanów, gm. Biskupice, nt.: System dopłat obszarowych- informacje ogólne oraz praktyczne wypełnianie wniosków o wpis do ewidencji producentów i przyznanie płatnoci obszarowych. W szkoleniu uczestniczyło 30 rolników, zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego szkolenia, sporzdzonym przez H. Pawlak, pracownika MODR. 8/ Szkolenie przeprowadzono w dniu 12 marca 2004 roku w m. Jawczyce, gm. Biskupice, nt. System dopłat obszarowych- informacje ogólne oraz praktyczne wypełnianie wniosków o wpis do ewidencji producentów i przyznanie płatnoci obszarowych. W szkoleniu uczestniczyło 29 rolników, zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego szkolenia, sporzdzonym przez H. Pawlak, pracownika MODR. 9/ Szkolenie przeprowadzono w dniu 14 marca 2004 roku w Biskupicach, gm. Biskupice, nt.: Dopłaty bezporednie dla rolników jak je uzyska Instrukta wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów i wniosku o przyznanie płatnoci obszarowych. W szkoleniu uczestniczyło 27 rolników, zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego szkolenia, sporzdzonym przez M. Kowick, pracownika MODR. 10/ Szkolenie przeprowadzono w dniu 13 marca 2004 roku w m. Trbki, gm. Biskupice, nt.: Dopłaty bezporednie dla rolników jak je uzyska Instrukta wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów i wniosku o przyznanie płatnoci obszarowych W szkoleniu uczestniczyło 16 uczestników, w tym 14 rolników, zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego szkolenia, sporzdzonym przez M. Kowick pracownika MODR. Zgodnie z owiadczeniem złoonym do niniejszego protokołu przez Kierownika Działu Organizacyjno- Szkoleniowego MODR -listy obecnoci uczestników powyszych szkole znajduj si w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako organizatora powyszych szkole - zgodnie z pkt 11 Szczegółowej procedury, okrelajcej udział MODR Kraków w działaniach 4

5 informacyjno-promocyjnych dotyczcych dopłat obszarowych, z przedmiotowym Porozumieniem. opracowanej w zwizku Pracownicy MODR wchodzili w skład zespołu wykładowców, prowadzcych w powyszym zakresie. szkolenia Reasumujc powysze w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowoci, zadania realizowane były poprawnie. Zalece pokontrolnych nie formułowano. Protokół sporzdzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron. Na tym protokół zakoczono i po odczytaniu podpisano. Gdów, dnia r. Kontrolowany: Kontrolujcy: Kierownik Zespołu Powiatowego (-) Eliza Kodura (-) in. Ewa Plutecka-Gaweł (-) Małgorzata ulikowska - Grubka Małopolski Orodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie z s. w Karniowicach Zespół Powiatowy w Wieliczce z s. w Gdowie Gdów, Rynek 40 5

Protokół z kontroli problemowej

Protokół z kontroli problemowej R.VIII.M.0930-15-04 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie, w dniach 25-26 marca 2004 roku w Małopolskim Orodku

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: -ustawa z dnia 22 padziernika 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego ( Dz. U. Nr 251, poz. 2507)

Podstawa prawna: -ustawa z dnia 22 padziernika 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego ( Dz. U. Nr 251, poz. 2507) SR.VIII.MZ.0930-15-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniach 11 12, 16 sierpnia 2005 roku w Małopolskim

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: -ustawa z dnia 22 padziernika 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego ( Dz. U. Nr 251, poz. 2507)

Podstawa prawna: -ustawa z dnia 22 padziernika 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego ( Dz. U. Nr 251, poz. 2507) SR.VIII.MZ.0930-11-5 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniach 8 10, 13 i 21 czerwca 2005 roku w Małopolskim

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZESTWA I ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO BZ.VI.J.0931-1-08 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLNY WYDZIAŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO MUW W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 FN-0913/13/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1 84-200 Wejherowo Termin i miejsce przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli problemowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce

PROTOKÓŁ kontroli problemowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WO.IV.0932-9-10 PROTOKÓŁ kontroli problemowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce Jednostka kontrolowana: Powiat Wielicki

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH Referujący : Bronisław Dutka Dyrektor MODR PRIORYTETEM DLA MODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora TOIK i WOP Pana Jerzego Szczepaca.

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora TOIK i WOP Pana Jerzego Szczepaca. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV. 0932-3-08 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Tarnowskim Orodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO ZK.VI.D.0932-04-06 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO MUW W KRAKOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W NOWYM

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

AKCEPTUJ: Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (-) Mieczysław Stypa

AKCEPTUJ: Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (-) Mieczysław Stypa Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów i Budetu 0930/9/04 PLAN KONTROLI NA 2005 ROK WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDETU MAŁOPOLSKIEGO URZDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE AKCEPTUJ: Dyrektor Biura Dyrektora

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń marzec 2015 r.

Harmonogram szkoleń marzec 2015 r. Organizator: Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubartowie ul. Szaniawskiego 62 tel. 81 855 24 10 Harmonogram szkoleń marzec 2015 r. Data Dzień tygodnia Godz. Tytuł szkolenia Miejsce szkolenia Miejscowość Gmina

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń marzec 2016 r.

Harmonogram szkoleń marzec 2016 r. Organizator: Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku ul. Słowackiego 7 23-200 Kraśnik tel. 81 884 31 51 Harmonogram szkoleń marzec 2016 r. Data Dzień tygodnia Godz. Tytuł szkolenia Miejsce szkolenia Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO POD PATRONATEM STAROSTY WIELICKIEGO NAJŁADNIEJSZY OGRÓD KWIATOWY

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO POD PATRONATEM STAROSTY WIELICKIEGO NAJŁADNIEJSZY OGRÓD KWIATOWY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/301/ /09 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 6 lipca 2009r. REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO POD PATRONATEM STAROSTY WIELICKIEGO NAJŁADNIEJSZY OGRÓD KWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2015 r.

Uchwała Nr V/ /2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2015 r. Uchwała Nr V/ /2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2015 r. projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 25 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 25 lutego 2015 r. Realizowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno GNiR/BP.0930/6/2010 Biała Podlaska, 15.07.2010r. Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. kontroli problemowej z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Sczu

PROTOKÓŁ z kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Sczu MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY 33-300 Nowy Scz ul. Jagielloska 52 SO.VIII.NS.5043-8-04 PROTOKÓŁ z kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 29 czerwca 2017 Od dziś do 28 lipca br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie z PROW 2014-2020 inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-VI.431.6.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Michałowice (Plac Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

Nr XXXIII/275/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice.

Nr XXXIII/275/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice. Nr XXXIII/275/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice. Data utworzenia 2014-09-25 Numer aktu 275 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0932-1-08 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Grodzkim Urzędzie Pracy ul. Wąwozowa 34 w Krakowie w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 2711 UCHWAŁA NR XXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora Domu Dziecka Moja Rodzina ks. Bogdana Wgrzyna.

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora Domu Dziecka Moja Rodzina ks. Bogdana Wgrzyna. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV.0933-4-08 Protokół z kontroli sprawdzajcej przeprowadzonej w Domu Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach 1, przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r.

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.112.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli w Stray Miejskiej w Gorlicach

PROTOKÓŁ z kontroli w Stray Miejskiej w Gorlicach MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY 33-300 Nowy Scz ul. Jagielloska 52 SO.VIII.NS.5043-15-04 PROTOKÓŁ z kontroli w Stray Miejskiej w Gorlicach Organem

Bardziej szczegółowo

Zielonka, października 2010 r.

Zielonka, października 2010 r. 1 Podsumowanie działań samorządowych do 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego Andrzej Daniluk Zastępca Dyrektora Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Lubelski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. gmin w obrębie tych powiatów. Grupa respondentów objętych badaniem (rodzaj i wielkość)

Lubelski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. gmin w obrębie tych powiatów. Grupa respondentów objętych badaniem (rodzaj i wielkość) I. PODSTAWOWE DANE Nazwa organizacji (instytucji) prowadzącej ośrodek strona www. Organizacji Nazwa ośrodka informacji o UE siedziba ośrodka, adres PLAN DZIAŁANIA OŚRODKA NA 2005 ROK Lubelski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Zalewski Starosta Pułtuski Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska Pułtusk

Pan Jan Zalewski Starosta Pułtuski Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska Pułtusk Warszawa, 1 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II.431.7.2015 Pan Jan Zalewski Starosta Pułtuski Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska 5 06 100 Pułtusk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrol objto okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz pierwsze półrocze roku 2011.

Kontrol objto okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz pierwsze półrocze roku 2011. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431.82.2011 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mylenicach,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1259. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Art. 1.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podsumowanie zakończonych naborów wniosków Plany na III i IV kwartał 2017 Stare Pole, 26-05-2017 r. 1 Sylwia Skupień Modernizacja Gospodarstw Rolnych 4

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. www.cdr.gov.pl/poznan e-mail: poznan@cdr.gov.pl

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. www.cdr.gov.pl/poznan e-mail: poznan@cdr.gov.pl 1 Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu 61-659 Pozna, ul. Winogrady 63 www.cdr.gov.pl/poznan e-mail: poznan@cdr.gov.pl Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

WP-VII Kraków, 22 grudnia 2011 r.

WP-VII Kraków, 22 grudnia 2011 r. WP-VII.862.33.2011 Kraków, 22 grudnia 2011 r. Pani Wiesława Drabek-Polek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 30 lipca 2008 r. KSR 41009-5/08 P/08/114 Pan Henryk Skórnicki

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie SP.III.AB.0935-7-05 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie przeprowadzonej przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Warszawa,.

Zatwierdzam. Warszawa,. Zatwierdzam Warszawa,. Protokół Nr 1/04 z posiedzenia Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w dniu 25

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0932-17-08 Wieliczka, dnia 2.06.2008 r. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R.

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. W bieŝącym roku zalesienia prowadzone były tylko przez Agencję Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020 w latach 2014-2020 Wrzesień 2015 r. Budżet na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW (w mld euro) 2,46 2,50 PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Maksymalna kwota pomocy (w tys. zł) PROW 2007-2013 300

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Zastpcy Dyrektora ds. pedagogicznych Pani Joanny Stecz.

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Zastpcy Dyrektora ds. pedagogicznych Pani Joanny Stecz. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV. 0932-8-08 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem, przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kalicka Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Zofia Gradoś Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wieliczce, Dorota Horabik MGGP S.A.

Agnieszka Kalicka Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Zofia Gradoś Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wieliczce, Dorota Horabik MGGP S.A. PROTOKÓŁ z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH120080 Torfowisko Wielkie Błoto w dniu 07.08.2012 r. w Niepołomicach

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017?

Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017? .pl https://www..pl Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 11 stycznia 2017 W I i II kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Małopolski Program Rozwoju Rynku śywności Ekologicznej Konferencja podsumowująca Kraków 3 października 2006 Projekt pilotaŝowy Małopolski Program Rozwoju Rynku śywności Ekologicznej projekt finansowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie zlecenia zadań w ramach organizacji wyjazdu studyjnego do Austrii dla

UMOWA. w sprawie zlecenia zadań w ramach organizacji wyjazdu studyjnego do Austrii dla Załącznik do Uchwały ZWM nr 1237/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zlecenia zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Centrum Doradztwa Rolniczego w zakresie organizacji wyjazdu studyjnego do Austrii

Bardziej szczegółowo

Zasady szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2010 roku dla Komisji powołanej zarz

Zasady szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2010 roku dla Komisji powołanej zarz Zasady szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2010 roku dla Komisji powołanej zarządzeniem Nr 226/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2009r. I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE Rolnicy ubiegający się o płatności obszarowe w gospodarstwach, w których wystąpiła siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności: zachowują

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Marszowice Marszowice 352/1, Krakuszowice Krakuszowice 437/1, 322/1. Brzezie Brzezie 966/1 Marszowice Marszowice 774/2, STAN OBECNY

Marszowice Marszowice 352/1, Krakuszowice Krakuszowice 437/1, 322/1. Brzezie Brzezie 966/1 Marszowice Marszowice 774/2, STAN OBECNY STAN NA 31 grudnia 1998r. STAN OBECNY Stary nr Kategoria Relacja Nazwa /ulicy uchwała lub rozporządzen ie zaliczajce do kategorii dróg publicznych Numery działek ewid. stanowiących drogę Obręb jedn. ewid.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI WN-III.431.19.2012 Kraków, dnia 8.05.2013 Pani Boena Urbaniec Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku.

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku. PW/D-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora PCPR Pani Romany Gajdek.

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora PCPR Pani Romany Gajdek. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV. 0932-4-08 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-III.9521.9.2012.MJud Gorzów Wlkp., dnia 28 czerwca 2012 r. Pan Zbigniew Wołowicz Prezes Zarządu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

NIE. Uchwała Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 6 lutego 2017 r.

NIE. Uchwała Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 6 lutego 2017 r. https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,1293656,uchwala-nr-xxviii38817-rady-miejskiej-w-niepolomicach-z-dnia-6- lutego-2017-r-w-sprawie-projektu-dost.html Uchwała Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 219/1, położona jest w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Minikowo, luty 2016 r.

Cennik usług Minikowo, luty 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 12/35716 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. Cennik usług Minikowo, luty 2016 r. Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października 2004

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 konferencji szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.IV.0931-3-12-08 Kraków, dnia 24 PA. 2008 Pan Konrad URBACZYK Dyrektor Domu Dziecka Sieborowice 16 32-091 Michałowice W dniach od 30

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Dostępne wnioski

Dostępne wnioski Dostępne wnioski 27.01.2010. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Nazwa Skrót Data obowiązy- wania Opis Przyznanie płatności bezpośrednich - Przeniesienie przyznania płatności POB 2006-01-01 Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Program działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku

Program działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku Program działania Wojewódzkiej Komisji ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku Lp Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Współorganizatorzy 1 Kampania informacyjno-promocyjna Szanuj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/31 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. ŁuŜycka 12, w dniach 7 9 lipca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100

Bardziej szczegółowo

Poznań, 15 marca 2011 r. PS.I /11. Pan Aleksander Jan Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 15 marca 2011 r. PS.I /11. Pan Aleksander Jan Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 15 marca 2011 r. PS.I-8.431-3/11 Pan Aleksander Jan Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne 1. Prawne instrumenty polityki rolnej (w szczególności reglamentacja produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej) 2. Prawo rolne, jego przedmiot i definicje 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Województwem Małopolskim Zleceniodawc Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Krakowie, Zleceniobiorc

UMOWA Województwem Małopolskim Zleceniodawc Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Krakowie, Zleceniobiorc Załącznik do Uchwały ZWM nr 595/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zlecenia zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w zakresie organizacji wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Podejście Leader w nowym okresie programowania 2007-2013 Konferencja pt. Aktywizacja środowisk lokalnych regionu świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo