Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łużna w dniach od 18 do 22 kwietnia 2011 r. Przedmiotem kontroli było wykorzystanie środków przekazanych z Budżetu Wojewody Małopolskiego na finansowanie zasiłków z pomocy społecznej. Kontrola w Urzędzie Gminy Łużna została przeprowadzona przez Grzegorza Gach - starszego inspektora w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli MUW, na podstawie upoważnienia nr 68/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. W okresie objętym kontrolą: - Pan Kazimierz Krok - Wójt Gminy, wybrany na to stanowisko w wyniku bezpośrednich wyborów które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 r. - Pani Katarzyna Rak-Wachowska Skarbnik Gminy, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr XX/178/05 Rady Gminy Łużna z dnia 04 sierpnia 2005r.Skarbniki w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Łużna. Trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: - Pani Katarzyna Rak Wachowska - Skarbnik Gminy - Pani Małgorzata Koszyk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Grażyna Kostrzewa Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne osoby w miarę potrzeb. Ustalenia kontroli zostały ujęte według następującej tematyki: I. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( dotyczące wykorzystania dotacji przyznanej na wypłaty zasiłków okresowych i stałych w dziale 852, rozdziałach i ). Zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z obsługą finansowo księgową realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej.

2 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział Zasiłki stałe Dotacja otrzymana ogółem kwota Dotacja wykorzystana kwota Niewykorzystane środki kwota ,00 zł, ,97 zł. 4,03 zł Rozliczenie objętych kontrolą przyznanych, otrzymanych i wykorzystanych dotacji celowych stanowi [Dowód: akta kontroli str. od 1 do 2 ]. Planowana wielkość dotacji w tych rozdziałach przyznana w roku 2010 przez Wojewodę Małopolskiego pismem nr FB.I z dnia roku wyniosła w rozdziale kwotę ,00 zł, natomiast w rozdziale kwotę ,00 zł. i w takiej wysokości wprowadzona do budżetu Uchwałą Budżetową Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010r. W trakcie roku plan kontroli uległ zmniejszeniu i na koniec roku wyniósł odpowiednio: - rozdział kwota ,00 zł, - rozdział kwota ,00 zł. Wyżej wymieniona dotacja została wprowadzona do budżetu Gminy stosownymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy [Dowód: akta kontroli str. od 3 do 4] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ostatnia kontrola miała miejsce w dniach 5 do 11 marca 2010 r. i została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Tematem kontroli były struktury organizacyjne ośrodka, kwalifikacje kadr oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gmin wynikających z ustawy o pomocy społecznej. ROZDZIAŁ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZASIŁKI OKRESOWE Dotacja planowana, otrzymana i wykorzystana ,00 zł. Zgodnie z ewidencją księgową, oraz dokumentacją źródłową w roku 2010 ze środków dotacji celowej tego rozdziału poniesiono wydatki w 3110 Świadczenia społeczne na kwotę ogółem zł w tym : - dotacja kwota ,00 zł. - środki własne kwota 2.017,34 zł. Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zostały przekazane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów i Budżetu na rachunek Gminy Łużna 2

3 w pełnej wysokości, czyli w kwocie ,00 zł. w 15 transzach, która przekazywała środki dotacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej. Wyrywkowej kontroli poddano prawidłowość naliczania i wypłaty zasiłków okresowych z podziałem na formy wypłat (gotówkowe i przelewy na konta świadczeniobiorców) za następujące miesiące : luty, kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień 2010 roku. Miesiąc luty : Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 5.586,43 zł w tym: - środki dotacji kwota 5.586,43 zł, Wypłaty dokonywano w formie gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie list wypłat oraz w formie przelewów na konta osobiste świadczeniobiorców. W miesiącu lutym wypłacono świadczenia w formie: - gotówkowej na kwotę 4.065,40 zł. - przelew na konto osobiste na kwotę 1.521,03 zł. Wypłaty gotówkowe w Kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dowód księgowy nr 141/21 raport kasowy nr 9, poz. 5 z dnia 25 luty 2010r. lista wypłat nr 35/2010 z dnia 25 luty 2010 r. na kwotę 477,00 zł. - Dowód księgowy nr 141/21 raport kasowy nr 9, poz. 4 z dnia 25 luty 2010r. lista wypłat nr 34/2010 z dnia 25 luty 2010r. na kwotę 1.395,84 zł. - Dowód księgowy nr 140/20 raport kasowy nr 8, poz. 4 z dnia 25 luty 2010r. lista wypłat nr 27/2010 z dnia 24 luty 2010r. na kwotę 1.107,06 zł. - Dowód księgowy nr 140/20 raport kasowy nr 8, poz. 3 z dnia 25 luty 2010r. lista wypłat nr 26/2010 z dnia 24 luty 2010r. na kwotę 1.085,50 zł. - Dowód księgowy nr 119/52 lista wypłat nr 36/2010 z dnia 25. luty 2010r. na kwotę 1.521,03 zł. ( dowód księgowy nr 133/22 WB nr 22/2010 z dnia 25. luty 2010r. ) Kontrolą objęto wyrywkowo zgodność decyzji z listami wypłat o numerach: Miesiąc kwiecień: Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 2.551,20 zł. w tym : - środki dotacji kwota 2.551,20 zł, Wypłaty gotówkowe w Kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dowód księgowy nr 315/40 raport kasowy nr 30, poz. 4 z dnia 29 kwietnia 2010r. lista wypłat nr 57/2010 z dnia 22. kwietnia 2010r. na kwotę zł. - Dowód księgowy nr 315/40 raport kasowy nr 30, poz. 2 z dnia 29 kwietnia 2010r. lista wypłat nr 38/2010 z dnia 11. marca 2010r. na kwotę 266,40 zł. ( wypłata świadczenia została zatwierdzona do wypłaty w dniu 23. marca 2010r. i dotyczyła wyrównania należnego świadczenia za okres od do r. Wyjaśnienie pisemne w sprawie stwierdzenia 3

4 nieprawidłowości zapisów księgowych na liście wypłat, a faktyczną wypłatą złożyła Pani Grażyna Kostrzewa Główny Księgowy GOPS. [ dowód akta kontroli str. od 5 do 6 ]. Miesiąc czerwiec: Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 1.376,36 zł w tym : - środki dotacji kwota 1.376,36 zł. W miesiącu czerwcu wypłacono świadczenia w formie : - gotówkowej na kwotę 119,60 zł. - przelew na konto osobiste na kwotę 1.256,73 zł. Wypłaty gotówkowe w Kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dowód księgowy nr 494/65 raport kasowy nr 40, poz. 4 z dnia czerwca 2010r. lista wypłat nr 85/2010 z dnia 23.czerwca 2010r. na kwotę zł. - Dowód księgowy nr 466/163 lista wypłat nr 84/2010 z dnia 23. czerwca 2010 na kwotę 1.256,73 zł. ( dowód księgowy nr 474/81 WB 81 z dnia 25. czerwcw 2010r. na kwotę 1.256,76 zł. zwrot nadpłaconych 0,03 zł. w dniu r. dowód księgowy nr 598/84 raport kasowy nr 47, poz. 2 z dnia sierpnia 2010r. ) Miesiąc wrzesień: Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 3.681,40 zł. w tym : - środki dotacji kwota 3.337,10 zł - środki własne kwota 344,30 zł. W miesiącu wrześniu wypłacono świadczenia w formie: - gotówkowej na kwotę 2.895,87 zł. - przelew na konto osobiste na kwotę 785,53 zł. Wypłaty gotówkowe w Kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dowód księgowy nr 726/130 raport kasowy nr 58, poz. 3 z dnia 30. września 2010r. lista wypłat nr 137/2010 z dnia 29.września 2010r. na kwotę 787,79 zł. - Dowód księgowy nr 718/100 raport kasowy nr 54, poz. 8 z dnia 27 września 2010r. lista wypłat nr 125/2010 z dnia 23. września 2010r. na kwotę 2.108,08 zł. wypłacone ze środków: Kwota 344,30 zł. - środki własne, kwota 1.763,78 zł. dotacja celowa. - Dowód księgowy nr 692/261 lista wypłat nr 124/2010 z dnia 23. września 2010r. na kwotę 785,53 zł. ( dowód księgowy nr 697/127 WB nr 127/2010 z dnia 27. września 2010r. ) 4

5 Miesiąc grudzień: Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 4.506,03 zł w tym : - środki dotacji kwota 2.832,99 zł, - środki własne kwota 1.673,04 zł. W miesiącu grudniu wypłacono świadczenia w formie gotówkowej Wypłaty gotówkowe w Kasie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dowód księgowy nr 1019/135 raport kasowy nr 69, poz. 7 z dnia grudnia 2010r. lista wypłat nr 177/2010 z dnia 17. grudnia 2010r. na kwotę 3.729,86 zł. Wypłacone ze środków: kwota 2.056,82 zł dotacja celowa, kwota 1.673,04 środki własne. - Dowód księgowy nr 1019/135 raport kasowy nr 69, poz. 2 z dnia grudnia 2010r. lista wypłat nr 178/2010 z dnia 17. grudnia na kwotę 776,17 zł. Rozliczenie wydatków poniesionych na wypłatę zasiłków okresowych w 2010 r. stanowi [Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]. ROZDZIAŁ ZASIŁKI STAŁE ZASIŁKI STAŁE Dotacja planowana ,00 zł. Dotacja otrzymana ,00 zł. Dotacja wykorzystana ,97 zł. Niewykorzystana dotacja to kwota 4,03 zł. Zgodnie z ewidencją księgową, oraz dokumentacją źródłową w roku 2010 ze środków tego rozdziału poniesiono wydatki 3110 Świadczenia społeczne na kwotę ogółem ,97 zł. zł. w tym : - dotacja kwota zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wypłacił zasiłki stałe w kwocie zł. Wyrywkowej kontroli poddano prawidłowości wypłat zasiłków stałych oraz kontrolę wybranych losowo decyzji, celem sprawdzenia czy nie występują rozbieżności kwot ustalonych decyzjami, a listami wypłat. Ponadto kontroli poddano terminowość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS od wypłaconych świadczeń, a zapłaconych z rozdziału 85213, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Miesiąc luty : Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 4.940,66 zł. w tym : - środki dotacji kwota 4.940,66 zł. W miesiącu lutym wypłacono świadczenia w formie: - gotówkowej kwota 3.761,74 zł. - przelew na konto osobiste kwota 1.178,92 zł. 5

6 Wypłaty gotówkowe w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dowód księgowy nr 141/21 raport kasowy nr 9, poz. 3 z dnia 25. luty 2010 lista wypłat nr 22/2010 z dnia 24.luty 2010r. na kwotę 1.243,69 zł. - Dowód księgowy nr 141/21 raport kasowy nr 9, poz. 2 z dnia 25. luty 2010r. lista wypłat nr 19/2010 z dnia 24. luty 2010r. na kwotę 2.518,05 zł. - Dowód księgowy nr 118/51 lista wypłat nr 21/2010 z dnia 24. luty 2010r. na kwotę 324,00 zł. ( dowód księgowy nr 133/22 WB nr 22/2010 z dnia 25. luty 2010r. ) - Dowód księgowy nr 117/50 lista wypłat nr 20/2010 z dnia 24. luty 2010r. na kwotę 324,00 zł. ( dowód księgowy nr 133/22 WB nr 22/2010 z dnia 25. luty 2010r. ) - Dowód księgowy nr 115/49 lista wypłat nr 23/2010 z dnia 24. luty 2010r. na kwotę 530,29 zł. ( dowód księgowy nr 133/22 WB 22/2010 z dnia 25. luty 2010r. ) Składki na ubezpiecznie zdrowotne za miesiąc luty odprowadzone do ZUS w dniu r. w kwocie 274,14 zł. ( rozdział ). Miesiąc kwiecień: Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 4.118,82 zł. w tym: - środki dotacji kwota 4.118,82 zł. W miesiącu kwietniu wypłacono świadczenia w formie : - gotówkowej kwota 3.637,30 zł. - przelew na konto osobiste kwota 481,52 zł. Wypłaty gotówkowe w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dowód księgowy nr 315/40 raport kasowy nr 30, poz. 10 z dnia kwietnia 2010r. lista wypłat nr 54/2010 z dnia 22. kwietnia 2010r. na kwotę 2.717,61 zł. ( świadczenie nie podjęte w wysokości 324,00 zł. wypłacone w miesiącu maju ) - Dowód księgowy nr 315/40 raport kasowy nr 30, poz. 3 z dnia kwietnia 2010r. lista wypłat nr 56/2010 z dnia 22. kwietnia 2010r. na kwotę 1.243,69 zł. - Dowód księgowy nr 291/110 lista wypłat nr 55/2010r. z dnia 22. kwietnia 2010r. na kwotę 481,55 zł. ( dowód księgowy nr 300/50 WB nr 50/2010 z dnia 26.kwietnia 2010r. ) Składnika na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc kwiecień odprowadzone do ZUS w dniu w kwocie zł. Miesiąc czerwiec: Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 5.089,35 zł. w tym: - środki dotacji kwota 5.089,35 zł. W miesiącu czerwcu wypłacono świadczenia w formie : 6

7 - gotówkowej kwota 3.275,83 zł. - przelew na konto osobiste kwota 1.813,52 zł. Wypłaty gotówkowe w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dowód księgowy nr 494/65 raport kasowy nr 40, poz. 2 z dnia czerwca 2010r. lista wypłat nr 80/2010 z dnia 23. czerwca 2010 na kwotę 1.949,61 zł. ( świadczenie nie podjęte w wysokości 444,00 zł. wypłacone w miesiącu lipcu ) - Dowód księgowy nr 494/65 raport kasowy nr 40, poz. 3 z dnia czerwca 2010r. lista wypłat nr 83/2010 z dnia 23. czerwca 2010r.na kwot 1.770,22 zł. - Dowóg księgowy nr 467/164 lista wypłat nr 81/2010 z dnia 23. czerwca 2010r. na kwotę 481,52 zł. ( dowód księgowy nr 474/81 WB 81/2010 z dnia 25. czerwca 2010r. ) - Dowód księgowy nr 465/162 lista wypłat nr 82/2010 z dnia 23. czerwca 2010r. na kwotę 1.332,00 zł. ( dowód księgowy nr 474/81 WB 81/2010 z dnia 25. czerwca 2010r, ) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc czerwiec odprowadzone do ZUS w dniu r. w kwocie 204,62 zł. Miesiąc wrzesień: Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 4.498,20 zł. w tym: - środki dotacji kwota 4.498,20 zł. W miesiącu wrześniu wypłacono świadczenia w formie: - gotówkowej kwota 3.480,88 zł. - przelew na konto osobiste kwota 925,52 zł. Wypłaty gotówkowe w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dowód księgowy nr 718/100 raport kasowy nr 54, poz. 7 z dnia 27. września 2010r. lista wypłat nr 123/2010 z dnia 23. września 2010r. na kwotę 1.975,27 zł. - Dowód księgowy nr 718/100 raport kasowy nr 54, poz. 2 z dnia 27 września 2010r. lista wypłat nr 120/2010 z dnia 23. września 2010r. na kwotę 1.505,61 zł. - Dowód księgowy nr 694/263 lista wypłat nr 121/2010 z dnia 23. września 2010r. na kwotę 481,50 zł ( dowód księgowy nr 695/127 WB 127/2010 z dnia 27. września 2010r. ) - Dowód księgowy nr 691/260 lista wypłat nr 122/2010 z dnia 23. września 2010r. na kwotę 444,00 zł. ( dowód księgowy nr 695/127 WB 127/2010 z dnia 27. września 2010r. ) Dopłata kwoty 91,80 zł. dowód księgowy nr 676/125 WB 125/2010 z dnia 23. września 2010r. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc wrzesień odprowadzone do ZUS w dniu w kwocie 232,59 zł. 7

8 Miesiąc grudzień; Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 5.336,11 zł. w tym: - środki dotacji kwota 5.336,11 zł. W miesiącu grudniu wypłacono świadczenia w formie: - gotówkowej kwota 3.966,59 zł. - przelew na konto osobiste kwota 1.369,52 zł. Wypłata gotówkowa w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dowód księgowy nr 1019/135 raport kasowy nr 69, poz. 4 z dnia grudnia 2010r. lista wypłat nr 173/2010 z dnia 17. grudnia 2010r. na kwotę 2.460,98 zł. - Dowód księgowy nr 1019/135 raport kasowy nr 69, poz. 12 z dnia grudnia 2010r. lista wypłat nr 172/2010 z dnia 17. grudnia 2010r. na kwotę 1.505,61 zł. - Dowód księgowy nr 992/359 lista wypłat nr 174/2010 z dnia 17. grudnia 2010r. na kwotę 481,52 zł. ( dowód księgowy nr 1010/174 WB 174/2010 z dnia 22. grudnia 2010r. ) - Dowód księgowy nr 991/358 lista wypłat nr 175/2010 z dnia 17. grudnia 2010r. na kwotę 444,00 zł. ( dowód księgowy nr 1010/174 WB 174/2010 z dnia 17. grudnia 2010r. ) - Dowód księgowy nr 990/357 lista wypłat nr 176/2010 z dnia 17. grudnia 2010r. na kwotę 444,00 zł. ( dowód księgowy nr 1010/174 WB 174/2010 z dnia 17. grudnia 2010r. ) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień odprowadzone do ZUS w dniu r. w kwocie 279,30 zł. Rozliczenie wydatków poniesionych na wypłatę zasiłków stałych oraz odprowadzonych składek do ZUS u stanowi [Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]. Ponadto na podstawie dowodów źródłowych (wyciągi bankowe i przelewy) stwierdzono, że przelewy należnych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały odprowadzone w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Nie stwierdzono rozbieżności kwot ustalonych w decyzjach z listami wypłat, oraz nieprawidłowości ich naliczania. Dowody objęte kontrolą (listy wypłat) spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zmianami) sprawdzone są pod względem merytorycznym jak i formalno rachunkowym, oraz zatwierdzane do wypłaty przez osoby upoważnione. Na tym czynności kontrolne zakończono. Niniejsza kontrola została wpisana do książki kontroli w poz.1/2011 Wójtowi Gminy Łużna przysługuje - na podstawie art.44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31,poz.206) prawo: 8

9 złożenia Dyrektorowi Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden po podpisaniu doręczono Wójtowi Gminy. Protokół nie zawiera informacji podlegających wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych Łużna, dnia r. Kontrolujący Kontrolowany Starszy inspektor GMIN ŁUŻNA W Ó J T (-) Grzegorz Gach Łużna 634 (-) inż. Kazimierz Krok NIP R SKARBNIK GMINY DYREKTOR (-) mgr Katarzyna Rak-Wachowska GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W Łużnej (-) Małgorzata Koszyk 9

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-24 - 11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jordanów, Rynek 1 oraz w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.12.2016 Kraków, dnia 20.07.2017 r. Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku w zakresie wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czarnkowie w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienia pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI ) FB-KF.431.30.2016.MO Wrocław, dnia października 2016 r. Pan Andrzej Pyrz Wójt Gminy Chojnów Wystąpienia pokontrolne W dniach od 14 września 2016 r. do 23 października 2016 r. na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI

Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniach od 2 do 4 marca 2005 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy przez Piotra Gębkę - inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZRPS-I.431.56.2019 Łódź, 18 października 2019 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu Szczęść Boże 18 41-800 Zabrze Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:6451105980 REGON: 000526305 Znak pisma: 482016050028PR0001 Znak

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku

PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku Kontrolę przeprowadziła Pani Lidia Dębicka inspektor Biura Kontroli Zarządczej Urzędu Miejskiego w Słupsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnid^ października 2016 r. ZP-ZS.431.1.2016.TZ Pan Igor Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.1.2016.WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. Pan Norbert Bień Wójt Gminy Klucze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.31.2018.AG Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI t). Wrocław, dnia sierpnia 2016 r. PS-ZS.431.4.2015.TZ Pan Patryk Straus Wójt Gminy Kamienna Góra Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie Kamienna

Bardziej szczegółowo

z kontroli kompleksowej Gminy Babice, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

z kontroli kompleksowej Gminy Babice, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-3-07 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Babice, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI kj Wrocław, dnia 1 lutego 2017 r. ZP-ZS.431.2.2016.TZ Pan Wiesław Ziółkowski Burmistrz Miasta i Gminy Lubomierz Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.30.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza 33-330 Nowy Sącz Rynek 1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, Tarnowie, ul. Braci Saków 1

Protokół kontroli problemowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, Tarnowie, ul. Braci Saków 1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-66-11 Protokół kontroli problemowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, 33 100 Tarnowie, ul. Braci Saków

Bardziej szczegółowo

Pani Iwona Łukaszewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Pani Iwona Łukaszewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie Warszawa, 16 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.5.2016.ST Pani Iwona Łukaszewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.98.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Bochni

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI k Wrocław, dnia stycznia 2017 r. N RS-RS.431.17.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 0 5-81- 201? k a n c e l a r ia Sposób doręgzenia:... Pani Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / ^ lipca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / ^ lipca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / ^ lipca 2018 r. FB-KF.431.18.2018.DW Pan Janusz Szpot Wójt Gminy Łagiewniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 23 maja do 30 maja 2018 r. na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Wiśniowa siedziba: Wiśniowa 441

Urząd Gminy Wiśniowa siedziba: Wiśniowa 441 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-9-07 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Wiśniowa, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.2.1.2018 Pan Krzysztof Szewczyk Wójt Gminy Olszewo-Borki Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, Łyse

Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, Łyse Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.21.2017.AJ Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, 07 437 Łyse WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Rynek Nowy Sącz

Rynek Nowy Sącz WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.11.2013 Kraków, dnia 2014-02-18 Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza Rynek 1 33-300 Nowy Sącz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce. Starostwo Powiatowe w Słupsku Tylko do użytku służbowego P r o t o k ó ł Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna 2 9-06 - 2015 p c t^ a D h ^ j + ^ p Q WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. NRŚ-RŚ.431.4.2015.EJ Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.25.2012 Kraków, 14 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Grzegorz Kozioł Wójt Gminy Tarnów SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na podstawie przepisu art. 6 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.89.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Brzesku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Gminie Pcim przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Gminie Pcim przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-6-08 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Gminie Pcim przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 3, Wrocław, dnia listopada 2016 r. NRŚ-RŚ.431.9.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia: 0 H 1-2016 KANCELARIA ^ f. O Pani Elżbieta Jedlecka

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, marca 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.3.2015.IZ Pan Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nr sprawy: SK.1712.3.2017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli: SK.1712.1.2017 - Prawidłowość rozliczenia i wykorzystania dotacji przyznanej przedszkolom niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej

Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej Warszawa, 23 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.15.2015 Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 292 UCHWAŁA NR XXVI/294/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo