Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST PKB W CZECHACH W III KWARTALE BR.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO.. 3 IV. BEZROBOCIE 4 V. CENY TOWARÓW I USŁUG 4 VI. HANDEL ZAGRANICZNY.. 5 VII. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA.. 7 VIII. CZESKI IMPORT ŻYWNOŚCI Z POLSKI... 9 IX. INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W REPUBLICE CZESKIEJ W 2014 R X. FUZJE I PRZEJĘCIA W PO 2 KWARTAŁACH. 12 XI. RYNEK DROGERII. 13 XII. DOTACJE DLA FIRM I GOSPODARSTW DOMOWYCH.. 14 XIII. OBCOKRAJOWCY W CZESKICH FIRMACH 17 XIV. SPOTKANIE B2B CZESKICH I POLSKICH FIRM W OSTRAWIE 18 1

2 I. Wzrost PKB w Czechach w III kwartale br. Wg wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, Produkt Krajowy Brutto Republiki Czeskiej w III kwartale br. wzrósł międzyrocznie o 4,3%, zaś w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,5%. Ten wysoki wzrost gospodarczy wywołała szczególnie duża aktywność w przemyśle przetwórczym, w mniejszym stopniu również w produkcji budowlanej i handlu. Z punktu widzenia wydatków, wzrost PKB miał swoje główne źródło w rosnącej aktywności inwestycyjnej, w zwiększonym popycie zagranicznym oraz w wyższej konsumpcji indywidualnej. 5 4 Kwartalny wzrost PKB Republiki Czeskiej w latach (; r/r) 4,6 4,2 4, ,8 2,5 2,5 2,4 2,2 1,5 1,2 1,2 1,2 0, * -0,7-1 -1,3-1,2-1,2-2,2 Q1 Q2 Q3 Q4 * dane za III kwartał są danymi szacunkowymi Źródło: Czeski Urząd Statystyczny II. Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej we wrześniu 2015 r. wzrosła w stosunku międzyrocznym o 0,6%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 2,6%. Największy międzyroczny wzrost odnotowano w produkcji pojazdów silnikowych, przyczep i naczep (o 9,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 8,2%) oraz wyrobów z żelaza (o 5,8%). Największy międzyroczny spadek odnotowano w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz w produkcji wyrobów chemicznych (w obydwu przypadkach o 18,7%), a także w produkcji pozostałych środków transportu (o 12,9%). 2

3 Przychody z działalności przemysłowej we wrześniu 2015 r. w cenach bieżących, w stosunku międzyrocznym, były niższe o 1,0%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych wyższe o 2,3%. Wartość nowych zamówień w przemyśle, międzyrocznie była wyższa o 0,7% (przy czym, wartość zamówień zagranicznych wzrosła o 5,5%, a wartość zamówień krajowych spadła o 7,5%). Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników (bez pracowników agencyjnych) była we wrześniu 2015 r. międzyrocznie wyższa o 3,2%. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalnie o 3,9% i wyniosło CZK (tj. ok EUR). Wyszczególnienie Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) lipiec 2015 sierpień 2015 wrzesień 2015 styczeńwrzesień ,6 106,3 100,6 104,6 B) Wydobycie i eksploatacja 109,1 106,1 107,4 97,4 C) Przemysł przetwórczy 104,4 106,6 102,9 105,6 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 105,4 104,5 81,3 99,4 III. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim we wrześniu 2015 roku, w stosunku międzyrocznym, wzrosła w cenach realnych o 2,4%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,1%. Wartość produkcji w budownictwie ogólnym zmniejszyła się o 4,6%, zaś w budownictwie inżynieryjnym wzrosła o 17,0%. Wartość produkcji budowlanej w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 (roku największej koniunktury w budownictwie czeskim), była niższa o 16,3%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników (bez pracowników agencyjnych), we wrześniu br., w stosunku międzyrocznym, była niższa o 2,7%. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w tej branży wzrosło o 8,1% i wyniosło CZK (tj. ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych we wrześniu 2015 r., w stosunku międzyrocznym, wzrosła o 2,4%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami zwiększyła się o 15,0%. 3

4 Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) lipiec ,3 105,6 126,7 85,5 99,2 65,1 95,2 87,9 77,3 sierpień ,7 98,0 118,3 131,9 104,0 196,2 87,7 99,4 45,7 wrzesień ,4 95,4 117,0 106,3 106,1 106,2 106,7 92,5 154,0 styczeńwrzesień ,9 102,5 120,8 106,1 106,7 103,1 105,6 97,7 121,1 IV. Bezrobocie Na koniec października 2015 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 430,4 tys. osób, tj. o 11,5 tys. mniej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 89,2 tys. mniej niż na koniec października 2014 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 5,9%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia spadła do poziomu 5,5, zaś wśród kobiet - do poziomu 6,3%. Największe bezrobocie odnotowano w powiatach: Most (11,3%), Karwina (11,0%), Usti nad Łabą (10,6%), Bruntal (10,4%), Ostrawa-miasto (10,1%) oraz Chomutov (9,4%). Najniższe było w powiatach Praga-wschód (2,6%), Rychnov nad Kneznou (2,8%), Prachatice (3,1%), Jindrichuv Hradec, Pelhrimov, Jicin i Mlada Boleslav (po 3,5%). Spośród 77 powiatów Republiki Czeskiej, w 31 z nich stopa bezrobocia była wyższa lub taka sama jak średnia dla całego kraju. W ewidencji czeskich urzędów pracy, wg stanu na 31 października 2015 r., było wolnych miejsc pracy (o 1,2 tys. mniej niż w miesiącu poprzednim). Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 4,0 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Usti nad Łabą (15,4), Bruntal (15,0), Karwina (14,8), Most (12,2) i Sokolov (11,1). Zasiłek dla bezrobotnych w październiku 2015 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 19,8% ogółu bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 19,6%, w październiku 2014 r. 18,5%). V. Ceny towarów i usług Ceny konsumpcyjne na rynku czeskim w październiku 2015 roku wzrosły w stosunku do października roku ubiegłego o 0,2%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego pozostały na tym samym poziomie. Największy wpływ na umiarkowany międzyroczny wzrost cen w październiku miały ceny w dziale napoje alkoholowe i tytoń, gdzie wzrost wyniósł 4,9%, a także w dziale odzież i 4

5 obuwie ze wzrostem 3,0%. W dziale czynsze, woda, energia, paliwa (ogólny wzrost 0,8%) ceny wody były wyższe o 3,4%, opłaty za kanalizację o 2,8%, zaś opłaty za ogrzewanie o 2,3%; z kolei w dziale kultura i rekreacja (ogólny wzrost 2,1%) ceny zorganizowanego wypoczynku wzrosły o 7,4%. W dziale wyżywienie i zakwaterowanie ceny usług żywieniowych zwiększyły się o 1,5%, zaś usług kwaterunkowych o 0,4%. W obrębie pozostałych towarów i usług (ogólny wzrost o 0,8%) wzrosły głównie ceny ubezpieczeń (o 2,4%) i usług finansowych (o 2,3%). Spadek cen odnotowano w dziale służba zdrowia (7,5%) w związku ze zniesieniem części opłat za świadczenia medyczne, a także transport (5,1%), na co wpłynęły przede wszystkim niższe o 17,2% ceny paliw. Niższe były także ceny artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 0,9%), jak też usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 0,7%). W tym przedostatnim przypadku jest to rezultat spadku cen szeregu artykułów spożywczych, w szczególności mleka (o 15,6%), serów (o 12,9%), masła (o 7,9%), jajek (o 7,4%) i jogurtów (o 6,5%). Ogółem ceny towarów w stosunku międzyrocznym w październiku spadły o 0,1%, a ceny usług wzrosły o 0,9%. Stopa inflacji w październiku 2015 r. - mierzona wzrostem średnich cen konsumpcyjnych z ostatnich 12 miesięcy w stosunku do średnich cen z poprzednich 12 miesięcy - wyniosła 0,4%. Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Zmiana od poprzedniego = 100 Stopa 2005 inflacji* 08/15 09/15 10/15 (2005=100) Ogółem w tym: 100,3 100,4 100,2 123,6 100,4 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 98,8 99,5 99,1 130,8 99,3 Napoje alkoholowe i tytoń 105,1 105,3 104,9 161,8 104,2 Odzież i obuwie 102,5 102,8 103,0 90,7 103,5 Czynsze, woda, energia, paliwa 100,8 100,8 100,8 144,8 100,8 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 100,2 100,3 100,1 93,3 100,1 Służba zdrowia 92,9 92,8 92,5 153,8 94,2 Transport 96,3 95,5 94,9 101,2 96,5 Poczta i telekomunikacja 99,1 99,3 99,3 79,6 98,3 Kultura i rekreacja 101,5 101,8 102,1 100,1 101,1 Edukacja 101,0 101,2 101,3 124,0 101,2 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,5 101,4 101,4 131,9 101,6 Pozostałe towary i usługi 101,1 100,8 100,8 120,8 101,9 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz wcześniejsze 12 miesięcy VI. Handel zagraniczny W pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 7,3%. Eksport był wyższy o 7,0% i wyniósł 104,6 mld EUR, a import o 7,6% i wyniósł 92,1 mld EUR. Nadwyżka handlowa Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosła o 3,1% i wyniosła 12,5 mld EUR. 5

6 Wzrost nadwyżki handlowej odnotowano w grupach: napojów i tytoniu (o 67,9 mln EUR), surowców z wyjątkiem paliw (o 21,5 mln EUR) oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 19,7 mln EUR); w pozostałych grupach towarowych, gdzie tradycyjnie Republika Czeska uzyskuje dodatni bilans handlowy, nadwyżka wykazywała tendencje spadkowe, np. w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych nadwyżka obniżyła się o 357,9 mln EUR, w grupie maszyn i środków transportu o 331,9 mln EUR, a w grupie różnych wyrobów przemysłowych o 4,6 mln EUR. Wzrost deficytu handlowego odnotowano w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 411,1 mln EUR) oraz żywności i zwierząt żywych (o 47,1 mln EUR). Z kolei spadek deficytu nastąpił w grupach: paliw mineralnych i smarów (o 1 399,8 mln EUR) oraz wyrobów pozostałych (o 24,4 mln EUR). Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. (w mln) Waluta STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2014 STYCZEŃ- WRZESIEŃ 2015 DYNAMIKA (W %) Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,5 107,0 EUR ,0 107,6 USD ,0 88,4 W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o 4 090,0 mln EUR, tj. o 7,7%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 1 042,6 mln EUR, tj. o 9,1%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 625,7 mln EUR, tj. o 24,0%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 494,5 mln EUR, tj. o 3,0%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 272,6 mln EUR, tj. o 7,9%). Spadek wartości eksportu odnotowano jedynie w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 62,3 mln EUR, tj. o 2,5%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupach: maszyn i środków transportu (o 4 421,9 mln EUR, tj. o 12,2%), różnych wyrobów przemysłowych (o 1 047,2 mln EUR, tj. o 11,7%), wyrobów przemysłowych rynkowych (o 852,5 mln EUR, tj. o 5,5%), chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 550,8 mln EUR, tj. o 5,4%) oraz żywności i zwierząt żywych (o 319,7 mln EUR, tj. o 7,6%); międzyroczne spadki wystąpiły w grupach paliw mineralnych i smarów (o 774,1 mln EUR, tj. o 10,5%) oraz surowców z wyjątkiem paliw (o 83,7 mln EUR, tj. o 3,7%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. były samochody osobowe (10,7% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (8,0%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4,5%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,9%), druty i kable izolowane (1,7%), meble do siedzenia oraz elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (po 1,5%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych oraz rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (po 1,4 %), jak również nowe opony z gumy (1,3%). Na 10 ww. grup towarowych przypadało 35,0% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 7,9%. 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1. 6

7 Do największych grup towarowych w czeskim imporcie w omawianym okresie należały: części i akcesoria samochodowe (5,8%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4,0%) oraz aparaty i urządzenia telefoniczne (3,1%); następnie ropa naftowa (2,5%), leki (2,3%), samochody osobowe (2,2%), gaz ziemny (2,0%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (1,6%), druty i kable izolowane (1,5%) oraz przetworzone oleje mineralne (1,4%). Na 10 ww. grup towarowych przypadało 26,4% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 5,6%. Największą nadwyżkę handlową w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r. Republika Czeska uzyskiwała w handlu z Niemcami (9 721 mln EUR), Słowacją (4 327 mln EUR), Wielką Brytanią (3 550 mln EUR), Francją (2 448 mln EUR) oraz Austrią (1 462 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową ( mln EUR), Polską ( mln EUR), Japonią (-955 mln) oraz Rosją (- 828 mln EUR). VII. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, były o 9,3% wyższe i wyniosły ,8 mln EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 7,3% i wyniosła 6 194,8 mln EUR, a wartość importu z Polski o 11,0% i wyniosła 7 240,0 mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 39,7% i wyniósł 1 045,2 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski największe wzrosty wartościowe odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 221,2 mln EUR, tj. o 10,7%), różnych wyrobów przemysłowych (o 137,9 mln EUR, tj. o 27,4%), wyrobów przemysłowych rynkowych (o 125,1 mln EUR, tj. o 8,4%) oraz żywności i zwierząt żywych (o 63,9 mln EUR, tj o 18,3%). Największe spadki eksportu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 108,8 mln EUR, tj. o 47,8%), chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 12,8 mln EUR, tj. o 1,8%) oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 12,0 mln EUR, tj. o 9,0%). 3 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 201,5 mln EUR, tj. o 10,5%), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 184,9 mln EUR, tj. o 10,3%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 148,4 mln EUR, tj. o 24,4%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 115,8 mln EUR, tj. o 16,5%) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 44,0 mln EUR, tj. o 60,7%). Spadek importu odnotowano w grupie wyrobów pozostałych (o 35,6 mln EUR, tj. o 64,4%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 20,2 mln EUR, tj. o 9,3%). 2 Wg danych Ministerstwa Gospodarki RP (system informacji Insigos), polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do września 2015 r. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 9,1% i wyniosły ,7 mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł (w stosunku do analogicznego okresu ub.r.) o 12,0% i wyniósł 8 682,5mln EUR, a import o 3,9% i wyniósł 4 558,2 mln EUR. Wg tych danych Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 4 124,3 mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nadwyżka wzrosła o 759,2 mln EUR, tj. o 22,5%. Dane te wskazują, że w br. Republika Czeska jest 3. największym odbiorcą polskiego eksportu (po Niemczech i Wielkiej Brytanii) oraz 7. dostawcą dóbr do Polski (za Niemcami, Chinami, Rosją, Włochami, Francją i Holandią). 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2. 7

8 Największy deficyt w handlu z Polską w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 roku Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-405,4 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-372,9 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-333,5 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-116,8 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (-65,3 mln EUR). Największą nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+160,6 mln EUR), surowców z wyjątkiem paliw (+46,2 mln EUR) oraz chemikaliów i wyrobów pochodnych (+32,1 mln EUR). Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń wrzesień 2014/2015 (w mln EUR) , , , ,0-748, ,2 I - IX 2014 I - IX 2015 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (7,6%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,0%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,6%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,2%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,7%), olej rzepakowy oraz druty i kable izolowane (po 1,6%), meble do siedzenia (1,4%), a także rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach oraz cynk nieobrobiony (po 1,3%). Na 10 grup ww. towarowych przypadało 26,3% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 11,7%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (8,0%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (3,9%) oraz drut miedziany (3,2%); następnie meble do siedzenia (3,1%), przetworzone oleje mineralne (2,2%), węgiel kamienny (2,0%), druty i kable izolowane (1,9%), kawa i jej substytuty (1,6%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (1,4%) oraz olej rzepakowy (1,3%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 28,6% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 40,2%. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r., Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,9%), po Niemczech (26,3%) i Chinach (12,4%), a przed Słowacją (5,2%), Włochami (4,0%), Federacją Rosyjską (3,2%), Francją (3,1%) oraz Austrią (3,0%). Polska była też trzecim 8

9 partnerem RCz pod względem eksportu (5,9%), po Niemczech (32,5%) i Słowacji (8,7%), a przed Wielką Brytanią (5,3%), Francją (5,1%), Austrią (4,1%) oraz Włochami (3,8%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, dynamiczny wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. spowodowany był głównie wzrostem czeskiego deficytu w grupie paliw mineralnych i smarów (o 150,9 mln EUR, do poziomu -333,5 mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 59,7 mln EUR, do poziomu -372,9 mln EUR) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 51,9 mln EUR, do poziomu -405,4 mln EUR), a także spadkiem czeskiej nadwyżki w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 34,1 mln EUR, do poziomu 32,1 mld EUR). Ponadto pogłębił się czeski deficyt w grupie napojów i tytoniu (o 32,7 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 10,5 mln EUR), a jednocześnie spadła czeska nadwyżka w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 34,1 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 29,9 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, ponadprzeciętną dynamikę w omawianym okresie wykazywały kawa i jej substytuty (318%), wyroby tytoniowe (229%) oraz ołów nieobrobiony (175%). Relatywnie wysoką dynamiką cechował się polski eksport przetworzonych olejów mineralnych (157%), silników spalinowych tłokowych z zapłonem samoczynnym oraz części do tych silników (po 150%), specjalistycznych urządzeń mechanicznych (149%), mebli do siedzenia (147%) oraz aluminium nieobrobionego (131%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku wyrobów ze stali (72%), konstrukcji z płyt i prętów stalowych (79%), odpadów i złomu z żelaza (80%), drutów i kabli izolowanych (84%), serów i twarogów (85%) oraz leków (89%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywało aluminium nieobrobione (511%), nośniki dźwięku i obrazu (208%), wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej (192%) oraz kawa i jej substytuty (179%); stosunkowo wysoka była dynamika w przypadku pozostałych wyrobów ze stali (142%), drutów i kabli izolowanych (130%), drukarek (126%), cynku nieobrobionego (125%) oraz mebli do siedzenia (124%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku brykietów z węgla (57%), polistyrenu (67%), węglowodorów cyklicznych (69%), monitorów oraz aparatów i urządzeń telefonicznych (po 84%), a także oleju rzepakowego oraz traktorów (po 85%). VIII. Czeski import żywności z Polski Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wartość czeskiego importu żywności z Polski w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wzrosła o 16,5% i wyniosła 818,5 mln EUR. Największy udział w czeskim imporcie z naszego kraju miało w tym okresie mięso i wyroby mięsne (23,9%), kawa, herbata, kakao, przyprawy korzenne i wyroby z nich (22,2%), wyroby mleczne i jaja (14,8%), zboża i wyroby ze zbóż (10,8%), warzywa i owoce (10,6%) oraz pozostałe wyroby jadalne i przyprawy (8,4%). Najniższy udział miały zwierzęta żywe (0,4%), cukier, wyroby z cukru i miodu (1,8%) oraz ryby (2,6%). Jak wynika z tabeli poniżej największy wzrost wartości importu z Polski - w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy roku poprzedniego - odnotowano w przypadku kawy, 9

10 herbaty, kakao i wyrobów z nich (o 117,7%) oraz mięsa i wyrobów mięsnych (o 16,6%). Największe spadki wartości importu odnotowano w przypadku cukru i wyrobów z cukru i miodu (o 33,4%), ryb, skorupiaków i mięczaków (o 4,7%), wyrobów mlecznych i jaj (o 3,0%) oraz pozostałych wyrobów jadalnych i przypraw (2,4%). W czeskim imporcie mięsa i wyrobów mięsnych z Polski odnotowano wzrost w imporcie mięsa drobiowego (o 22,1%) i wieprzowego (o 18,0%), a spadek w imporcie mięsa wołowego (o 5,5%). W grupie wyrobów mlecznych i jaj wzrost odnotowano w imporcie jaj (o 33,4%), oraz mleka i śmietany (o 10,4%), zaś spadek w imporcie serów i twarogów (o 15,3%) oraz masła i pozostałych tłuszczów mlecznych (o 4,4%). Kod SITC Czeski import żywności z Polski w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku Nazwa grupy towarowej Wartość (w tys. EUR) Dynamika () Udział () 0 Żywność i zwierzęta żywe ogółem - w tym: ,5 100,0 01 Mięso i wyroby mięsne ,6 23,9 07 Kawa, herbata, kakao i wyroby z nich ,7 22,2 02 Wyroby mleczne i jaja ,0 14,8 04 Zboża i wyroby ze zbóż ,4 10,8 05 Warzywa i owoce ,6 10,6 09 Pozostałe wyroby jadalne i przyprawy ,6 8,4 08 Pasze dla zwierząt ,9 4,4 03 Ryby, skorupiaki i mięczaki ,3 2,6 06 Cukier, wyroby z cukru i miodu ,6 1,8 00 Zwierzęta żywe ,4 0,4 IX. Inwestycje bezpośrednie w Republice Czeskiej w 2014 r. W 2014 r. agencja rządowa CzechInvest podpisała 147 umów dot. inwestycji bezpośrednich w Republice Czeskiej, które powinny przyczynić się do stworzenia ponad 16 tys. miejsc pracy. Ich łączna wartość szacowana jest na niespełna 87 mld CZK (ok. 3,22 mld EUR). Największymi beneficjentami inwestycji są regiony morawsko-śląski oraz ustecki, które przez długi okres cierpiały z powodu wysokiego bezrobocia. Liczba zakontraktowanych projektów jest imponująca, zarówno w porównaniu z latami poprzednimi (108 projektów 2013 r., 81 w 2012 r.), jak również w zestawieniu z sąsiednimi państwami. Jak podają źródła czeskie, w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech podpisano w 2014 r. w sumie 139 podobnych umów inwestycyjnych. Wpływ na zwiększoną aktywność inwestorów miała z pewnością poprawa sytuacji gospodarczej w Europie, objawiająca się m.in. szybkim wzrostem sprzedaży w sektorze samochodowym. To właśnie w tym sektorze odnotowano największą aktywność inwestorów zagranicznych. Z kolei, bezpośrednie inwestycje firm czeskich skupiają się w sektorach maszynowym, tekstylnym i spożywczym. Część sukcesu przypisywana jest zagranicznym biurom agencji CzechInvest (w trakcie 2014 r. otworzono siódme biuro tej agencji w Seulu). 10

11 Nie licząc inwestycji krajowych, największa liczba inwestycji bezpośrednich pochodziła z Niemiec i USA, a pod względem wartości z Korei Południowej. Obok Nexen Tire i Hyundai Mobis, znajdujących się na liście 10 największych inwestycji 2014 r., w minionym roku zainwestowały w RCz dwie kolejne południowokoreańskie firmy, obie z sektora samochodowego (Donghee oraz Hanwha Advanced Materials Europe). Łączna wartość inwestycji pochodzących w tego państwa to 25,77 mld CZK (tj. 952 mln EUR), co generuje miejsc pracy. Z perspektywy sektorowej, dominują zarówno pod względem liczby (50), jak i wartości projektów (ponad 26 mln CZK ok. 961 mln EUR) inwestycje w sektorze samochodowym. Przyczyniły się one również do stworzenia zdecydowanie największej liczby miejsc pracy (prawie 8,5 tys.; drugi w tym zestawieniu sektor usług niecałe 2 tys.). Znaczące są również inwestycje w sektorach metalowym, oponiarskim i maszynowym. Jeśli spojrzeć na poszczególne regiony, na największą liczbę nowych miejsc pracy mogą liczyć mieszkańcy regionu morawsko-śląskiego (3 851 pochodzące z 26 projektów inwestycyjnych) oraz usteckiego (3 231 z 19 inwestycji). Inwestor Nexen Tire Corporation 10 największych inwestycji w RCz w 2014 r. (wg wartości inwestycji) Kraj Wartość Nowe Nowy Sektor pocho- miejsca Region projekt/ dzenia w mln w mln pracy rozbudowa CZK EUR oponiarski Korea Płd ,34 841, ustecki nowy Brose CZ samochodowy Niemcy 2 650,00 97, morawsko - śląski rozbudowa Continental samochodowy Holandia 2 631,88 97, hradecki rozbudowa Automotive Czech Republic Hyundai Mobis samochodowy Korea Płd , 73 97, morawsko - śląski nowy AL INVEST Břidličná metalowy Republika Czeska Pila Štětí Labe Wood papierniczy i drzewny Karsit Holding samochodowy Republika Czeska Mölnlycke Health Care ProcedurePak Lovochemie Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) biotechnologia i tech. medyczne chemiczny i petrochemiczny 2 421,30 89,49 49 morawsko - śląski rozbudowa Austria 1 950,00 72, ustecki nowy 1 782,00 65, hradecki nowy Szwecja 1 598,00 59, morawsko - śląski Republika Czeska rozbudowa 1 582,88 58,50 0 ustecki rozbudowa samochodowy Austria 1 557,96 57, liberecki rozbudowa 11

12 Kraj pochodzenia Kraje pochodzenia inwestycji w RCz w 2014 r. (wg liczby inwestycji) Liczba inwestycji Łączna wartość inwestycji Utworzone miejsca pracy w mln CZK w mln EUR Republika Czeska ,96 777, Niemcy ,24 286, USA ,27 115, Holandia ,45 303, Francja ,87 78, Hiszpania ,97 49, Włochy 5 824,80 30, Japonia ,73 49, Szwajcaria ,39 45, Wielka Brytania ,45 69, Sektor Inwestycje w RCz w 2014 (wg sektorów) Liczba inwestycji Łączna wartość inwestycji Utworzone miejsca pracy w mln CZK w mln EUR samochodowy ,64 965, metalowy ,03 280, maszynowy ,15 153, spożywczy ,34 196, ICT 8 30,08 1, chemiczny i petrochemiczny ,24 201, papierniczy i drzewny ,11 149, usług 5 124,10 4, tekstylny ,42 110, elektryczny 3 435,06 16, elektroniczny 3 92,94 3, oponiarski ,80 854, wyrobów z sur. niemetal ,85 42,39 35 biotechnologii i tech. medycz ,01 65, farmaceutyczny ,30 60, transportowy ,02 44, tworzyw sztucznych 2 617,10 22,81 45 pozostałe ,95 40, Wartości podane w EUR są danymi szacunkowymi, przeliczonymi z CZK wg kursu z dn. 5 listopada br. X. Fuzje i przejęcia w 3 kwartałach Wartość transakcji związanych z fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw w Republice Czeskiej, w trzech pierwszych kwartałach br., przekroczyła 100 mld CZK (3,69 mld EUR). Wprawdzie jest to aż 40% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r., nie zmienia to jednak faktu, że jest to jeden z najlepszych wyników w historii RCz. 12

13 Zainteresowanie inwestorów budzą w tym roku zarówno tradycyjne sektory - takie jak maszynowy czy energetyczny jak również firmy działające w obszarze IT czy mediów. Największą transakcją pierwszego półrocza br. było wydzielenie ze struktury operatora telefonicznego O2 podmiotu zarządzającego infrastrukturą telekomunikacyjną pod nazwą Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN). Odnotowuje się także wzrost zainteresowania inwestorów chińskich inwestycjami w firmy zarówno w samych Czechach, jak i w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Przykładem może być deklaracja Fosun Group, największej chińskiej prywatnej grupy kapitałowej, która ogłosiła podczas majowej misji czeskich przedsiębiorców do Szanghaju, plany inwestycyjne na kwotę ok. 80 mld CZK (2,95 mld EUR). Na jesień br. aktywna była również inna chińska firma inwestycyjna - CEFC. Po wybraniu Pragi na główną siedzibę swych europejskich działań akwizycyjnych, zakupiła udziały w firmie transportu lotniczego Travel Service, klubie piłkarskim Slavia Praga, browarze Lobkowicz, jak też w firmach medialnych Médea Group i Empresa Media. Aktywność firm w obszarze fuzji i przejęć uważana jest za wyznacznik zdrowia gospodarki. W Republice Czeskiej po chudych latach , naznaczonych światowym kryzysem finansowym, doszło w kolejnych latach do ożywienia tej aktywności. Sprzyja temu dostępność tanich kredytów i niskie ceny ropy naftowej. XI. Rynek drogerii Po latach stałego przyrostu liczby wyspecjalizowanych drogerii, rynek czeski wydaje się być nasycony. O klientów konkurują przede wszystkim trzy pozostałe na rynku duże sieci drogeryjne: DM Drogerie Markt, Teta i Rossmann. Stawką jest ok. 40 mld CZK (ok. 1,48 mld EUR) wydawane corocznie przez Czechów na produkty kosmetycznodrogeryjne. Obecnie do różnych sieci drogeryjnych należy ok sklepów (z tego trójka ww. największych graczy ma ok z nich), zaś niezależni sprzedawcy prowadzą ok. 600 placówek. Choć w minionych 10 latach liczba drogerii w RCz wzrastała w tempie 40 nowych sklepów rocznie, obecnie sieci koncentrują się przede wszystkim na modernizacji i powiększaniu istniejących sklepów, ew. przenoszeniu ich w bardziej dogodne lokalizacje. Ekspansja w zakresie liczby sklepów jest niewielka: DM Drogerie Markt planuje w 2016 r. otwarcie 2-3 nowych punktów sprzedaży, zaś Rossmann od 5 do 10. Chcą one przede wszystkim dotrzeć do klientów z miast z liczbą ludności przekraczającą 10 tys. osób. W mniejszych miastach niepodzielnie króluje sieć Teta, z 776 sklepami (połowa działa na zasadzie franczyzy). Wg badań ankietowych Gfk Czechy, w wyspecjalizowanych drogeriach sprzedawanych jest jedynie 42% towarów drogeryjnych. Reszta znajduje nabywców przede wszystkim w hipermarketach (30%) i dyskontach (11%). W wyspecjalizowanych sklepach klienci szukają przede wszystkim kosmetyków, perfum i artykułów dziecięcych, z kolei chętniej kupują np. proszki do prania w hipermarketach (wśród nich liderem w sprzedaży artykułów drogeryjnych jest Kaufland). Aby utrzymać klientów, drogerie poszerzają zakres świadczonych usług o np. wywoływanie zdjęć, usługi kosmetyczne czy wydawanie własnych czasopism; w sieci DM Drogerie Markt sprzedaż suplementów diety i artykułów spożywczych generuje ok. 10% 13

14 obrotów. Z kolei sieć Teta postawiła na ofertę powszechnie dostępnych leków, uruchamiając w tym celu specjalną stronę internetową (sleky.cz). Największa pod względem obrotów sieć DM Drogerie Markt jest zarazem największą siecią drogeryjną w Europie: zarządza 3150 punktami sprzedaży w 12 państwach. Z kolei Rossmann, trójka na czeskim rynku, zajmuje drugie miejsce w Europie, dysponując siecią 1900 punktów sprzedaży w 6 państwach. Zestawienie trzech największych sieci drogeryjnych przedstawiamy poniżej. Największe sieci drogeryjne w Republice Czeskiej Obroty (roczne) DM Drogerie Markt 7,2 mld CZK (ok. 266 mln EUR) Teta 4,0 mld CZK (ok. 148 mln EUR) Rossmann 3,0 mld CZK (ok.) Liczba punktów sprzedaży DM Drogerie Markt 220 Teta 776 Rossmann 124 Liczba pracowników DM Drogerie Markt Teta Rossmann 700 XII. Dotacje dla firm i gospodarstw domowych W okresie budżetowym Republika Czeska otrzymała alokację z UE w wysokości 24 mld EUR (650,4 mld CZK), co w połączeniu z innymi środkami - np. szacowanymi przychodami 27 mld CZK (996,6 mln EUR) ze sprzedaży pozwoleń emisyjnych pozwoliło rządowi czeskiemu stworzyć szereg programów wsparcia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Jest to także szansa dla polskich producentów dofinansowywanych produktów. Poniżej prezentujemy przegląd głównych programów wsparcia. 1. Nowe Zielone Światło dla Oszczędności (Nová zelená úsporám) Od 22 października br. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach trzeciej edycji programu, który może pomóc pokryć nawet połowę wydatków na wymianę okien, systemów grzewczych, budowę domów niskoenergetycznych, jak również instalację paneli słonecznych. Jedną z pozytywnych zmian obecnej edycji programu jest możliwość otrzymania wsparcia na częściowe prace termoizolacyjne, np. samo ocieplenie elewacji czy podłóg. Zwiększenie dotacji na poszczególne elementy można uzyskać przy ich łącznym zastosowaniu. Największe wsparcie przewidziane jest przy realizacji kompleksowych prac renowacyjnych (por. zestawienie poniżej). 14

15 Zestawienie dopłat za prace remontowe (w EUR*/m 2 ) Elewacja Dach Okna i drzwi Podłoga Sufit Częściowe ocieplenie 18,4 18,4 77,5 25,8 12,2 Połączenie różnych typów prac remontowych 22,1 22,1 101,5 33,2 14,8 Kompleksowy remont 29,5 29,5 140,2 44,3 20,3 * przeliczono z CZK wg średniego kursu Narodowego Banku Czeskiego z dn. 3/11/ Dofinansowanie zakupu kotłów (Kotlíkové dotace) Dofinansowanie zakupu nowego, bardziej oszczędnego źródła ogrzewania, które było niegdyś możliwe w ramach programu Zielone Światło dla Oszczędności, zostało obecnie ujęte w osobny program wsparcia. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od jakości nabywanej technologii: i tak, na zakup kotła na biomasę lub pompy ciepła, dofinansowanie jest najwyższe (85% ze 150 tys. CZK, tj. maksymalnej kwoty wydatków), niższe w przypadku kotła gazowego lub kotła uniwersalnego - na biomasę i węgiel (75%), zaś najmniejsze w przypadku bardziej wydajnego kotła węglowego (70%). 3. Dofinansowanie dla początkujących rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program rozvoje venkova) Dla osób w wieku lat, które chcą po raz pierwszy spróbować swoich sił w prowadzeniu gospodarstwa wiejskiego, istnieje możliwość dofinansowania m.in. zakupu maszyn czy zwierząt gospodarskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (inne części programu wspierają m.in. ochronę środowiska na terenach wiejskich oraz konkurencyjność rolnictwa). Warunkiem jest przedstawienie 5-letniego planu biznesowego, szczegółowo opisującego zakładane inwestycje i etapy rozwoju. W połowie października br. zakończono przyjmowanie wniosków w ramach 1. konkursu; kolejne wnioski będą mogły być zgłaszane od 2 do 15 maja 2016 r. 4. Nowa działalność gospodarcza niezatrudnionych w ramach Aktywnej Polityki Wspierania Zatrudnienia (Aktivní politika zaměstnanosti) Osoby bezrobotne, dla których urząd pracy nie ma stosownych ofert pracy, mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach Aktywnej Polityki Wspierania Zatrudnienia. Warunkiem jest przedstawienie biznesplanu zawierającego m.in. informacje nt. prognozowanych obrotów i analizę rynku. Warunkiem koniecznym jest utrzymanie działalności przez co najmniej rok, w innym przypadku dotacje podlegają zwrotowi. 5. Remonty nieruchomości (Opravy nemovitostí) Szansą dla MŚP mających siedzibę poza Pragą jest finansowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu program dofinansowania remontów nieruchomości. Wnioski mogą być składane do końca 2016 r. Program obsługiwany jest przez agencję CzechInvest. 15

16 6. Inne programy wsparcia Program awaryjny (Havarijní program) Ministerstwa Kultury na remont budynków wpisanych na listę pamiątek kultury. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80% wydatków przeznaczonych na remont. Program Technologie Ministerstwa Przemysłu i Handlu na rozwój działalności rzemieślniczej (zakup narzędzi, technologii czy oprogramowania) poza stolicą. Wnioski można również składać po poniesieniu stosownych wydatków, o ile długość dotychczasowej działalności gospodarczej nie przekracza 3 lat. Maksymalne dofinansowanie wynosi 45% wydatków, nie więcej jednak niż 225 tys. CZK (8,3 tys. EUR). Program wsparcia udziału w zagranicznych imprezach targowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Maksymalne dofinansowanie wynosi 50% wydatków związanych z udziałem targach. W 2015 roku wnioski są przyjmowane do końca listopada. Program dofinansowania przekwalifikowania i uzupełniania kwalifikacji dla osób samozatrudnionych lub dla właścicieli MŚP (na potrzeby własne lub pracowników firmy). Maksymalne dofinansowanie wynosi 70% wydatków, nie więcej jednak niż 500 tys. CZK (18,4 tys. EUR) miesięcznie. Program wsparcia przyzakładowych przedszkoli; wnioski mogą składać osoby samozatrudnione lub właściciele MŚP, a dofinansowanie może pokryć np. dostosowanie budynku do potrzeb przedszkola, zakup wyposażenia czy pensje wychowawców. Na realizację projektu przeznaczono 1 mld CZK (36,9 mln EUR), a wnioski można składać od listopada 2015 r. Główne programy, z których można uzyskać dofinansowanie w RCz Nowe Zielone Światło dla Oszczędności (Nová zelená úsporám) Maksymalna wysokość 5 mln CZK (184 tys. EUR), ale nie więcej niż 50% dofinansowania wydatków Budżet programu 27 mld CZK (996,6 mln EUR) właściciele domów rodzinnych i praskich większych Docelowi beneficjenci domów mieszkaniowych ocieplenie, wymiana okien i drzwi, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły c.o. Dofinansowane wydatki i pompy ciepła, systemy wentylacyjne, budowa nowych domów pasywnych Dofinansowanie zakupu kotłów CO (Kotlíkové dotace) Maksymalna wysokość 127,5 tys. CZK (4,7 tys. EUR) dofinansowania Budżet programu (1. konkurs) 3 mld CZK (110,7 mln EUR) Docelowi beneficjenci właściciele domów rodzinnych pompy ciepła, kotły na paliwa stałe, gazowe kotły Dofinansowane wydatki kondensacyjne, panele słoneczne na podgrzewanie wody i ogrzewanie pomieszczeń, instalacje mikroenergetyczne Dofinansowanie dla początkujących rolników (Dotace pro začínající zemědělce), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program rozvoje venkova) Maksymalna wysokość 1,2 mln CZK (44,3 tys. EUR) dofinansowania Budżet Programu Rozwoju 84 mld CZK (3,10 mld EUR) 16

17 Obszarów Wiejskich Docelowi beneficjenci początkujący rolnicy w wieku do 40 lat budowa pomieszczeń hodowlanych Dofinansowane wydatki i magazynowych, założenie sadu, zakup maszyn, gruntów, zwierząt gospodarskich i pasz Nowa działalność gospodarcza niezatrudnionych (Nové podnikání nezaměstnaných), w ramach Aktywnej Polityki Wspierania Zatrudnienia (Aktivní politika zaměstnanosti) Maksymalna wysokość 150 tys. CZK (5,5 tys. EUR) dofinansowania Budżet Aktywnej Polityki Wspierania Zatrudnienia Docelowi beneficjenci Dofinansowane wydatki 4 mld CZK (147,6 mln EUR) osoby znajdujące się w ewidencji jednego z urzędów pracy, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą zakup lub wynajem powierzchni i wyposażenia do prowadzenia działalności, wsparcie kredytu, dofinansowanie kosztów siły roboczej Remonty nieruchomości (Opravy nemovitostí) Maksymalna wysokość dofinansowania 200 mln CZK (7,4 mln EUR), ale nie więcej niż 45% wydatków Budżet programu 1,5 mld CZK (55,4 mln EUR) Docelowi beneficjenci małe i średnie firmy Dofinansowane wydatki zakup i naprawa gruntów i budynków XIII. Obcokrajowcy w czeskich firmach Z końcem 2014 r. w Republice Czeskiej zatrudnionych było ponad 260 tys. obcokrajowców. Dla zdecydowanej większości firm czeskich istotnym kryterium przy zatrudnianiu, jest znajomość języka czeskiego, przynajmniej na podstawowym poziomie. Na ponad 196 tys. pracowników pochodzących z UE i Szwajcarii, niespełna 130 tys. to Słowacy, niemający w Czechach kłopotów językowych; Polaków było 19,5 tys. Zatrudnionych było także 65,6 tys. osób spoza UE, z czego ponad połowę stanowili Ukraińcy. Dobre perspektywy rozwoju gospodarki czeskiej i niskie bezrobocie wywierają w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach działających w Republice Czeskiej presję na zapewnienie swoim firmom zasobów ludzkich przede wszystkim wykwalifikowanych, ale również ze średnimi i niższymi kwalifikacjami (poszukiwani są np. spawacze, tokarze, dekarze, kierowcy czy operatorzy dźwigów). Do tych ostatnich prac, zwykle gorzej opłacanych, trudno jest nakłonić pracowników z państw UE, a tylko ich można zatrudniać bez żadnych przeszkód. Jednym z pomysłów na zaradzenie tym problemom jest zrodzona w Izbie Gospodarczej RCz koncepcja funduszu, który ma pomóc azylantom w przekwalifikowaniu, a następnie znalezieniu zatrudnienia. Jak twierdzi V. Dlouhy, prezes Izby, już odnotowano szereg konkretnych propozycji miejsc pracy dla takich osób, napływających od zrzeszonych firm. Izba naciska tez na rząd, aby ten ułatwił procedury uzyskiwania wiz i pozwoleń na pracę dla osób pochodzących spoza UE. 17

18 Z badania przeprowadzonego wśród 500 działających w Czechach MŚP wynika jednak, że włączenie obcokrajowców do pracy jest często skomplikowane, a najczęstszą przeszkodą jest bariera językowa. Przynajmniej podstawowej znajomości języka czeskiego wymaga 3/5 ankietowanych firm, zaś 1/3 chciałaby, aby ich pracownicy posługiwali się nim płynnie w mowie i w piśmie. 63% firm wymaga też posiadania pewnych kierunkowych kwalifikacji, podczas gdy reszta jest w stanie zapewnić przeszkolenie sama. Liczba obcokrajowców zatrudnionych w RCz wg państwa pochodzenia. Słowacja Ukraina Polska Rumunia Bułgaria Rosja Wietnam Niemcy Wlk. Brytania Węgry Źródło: Urzędy Pracy RCz, stan na 31 XII XIV. Spotkanie B2B czeskich i polskich firm w Ostrawie Informujemy uprzejmie, że dnia 10 grudnia 2015 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze oraz Czesko-Polska Izba Handlowa w Ostrawie organizują spotkanie B2B przedsiębiorców przemysłu maszynowego Czech i Polski w Ostrawie. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki RP, Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz, Klastra Maszynowego w Ostrawie, przedstawiciele wybranych polskich i czeskich stowarzyszeń branżowych, jak również przedsiębiorcy obu krajów, którzy po zakończeniu części informacyjnej, będą mieli okazję do spotkań B2B oraz konsultacji z pozostałymi uczestnikami. Spotkania można umawiać on-line wypełniając formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: (na stronie tej dostępny jest również szczegółowy program wydarzenia). Udział i rejestracja bez opłat. Ilość miejsc ograniczona. 18

19 Grupa SITC WPHI Praga, listopad 2015 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2015 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) WYSZCZEGÓLNIENIE CZESKI EKSPORT I - IX 2014 I - IX 2015 Dynamika 2015/2014 Wartość Wartość Udział Udział CZESKI IMPORT I - IX 2014 I - IX 2015 Dynamika 2015/2014 Wartość Wartość Udział Udział Saldo I - IX 2014 Saldo I - IX 2015 Ogółem w tym: ,0 100, ,7 100,0 107, ,5 100, ,5 100,0 107, , ,2 0 Żywność i zwierzęta żywe 3 466,2 3, ,8 3,6 107, ,6 4, ,3 4,9 107,6-754,4-801,5 1 Napoje i tytoń 741,2 0,8 918,1 0,9 123,9 509,4 0,6 618,3 0,7 121,4 231,8 299,8 2 Surowce z wyjątkiem paliw 2 474,7 2, ,5 2,3 97, ,9 2, ,2 2,3 96,3 239,8 261,3 3 Paliwa mineralne i smary 2 612,4 2, ,1 3,1 124, ,8 8, ,7 7,1 89, , ,6 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 283,1 0,3 314,3 0,3 111,0 214,6 0,3 226,1 0,2 105,3 68,4 88,2 5 Chemikalia i wyroby pochodne 6 584,3 6, ,0 6,4 102, ,2 11, ,9 11,6 105, , ,0 6 Wyroby przemysłowe rynkowe ,6 16, ,1 16,3 103, ,3 18, ,8 17,6 105, ,3 815,3 7 Maszyny i środki transportu ,5 54, ,6 55,0 107, ,8 42, ,7 44,2 112, , ,9 8 Różne wyroby przemysłowe ,3 11, ,9 11,9 109, ,2 10, ,3 10,9 111, , ,6 9 Wyroby pozostałe 203,8 0,2 252,5 0,2 123,9 234,9 0,3 259,2 0,3 110,4-31,1-6,7 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 19

20 Grupa SITC WPHI Praga, listopad 2015 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2015 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX 2014 I - IX 2015 Dynamika 2015/2014 Wartość Wartość Udział Udział I - IX 2014 I - IX 2015 Dynamika 2015/2014 Wartość Wartość Udział Udział Saldo I - IX 2014 Saldo I IX 2015 Ogółem w tym: 5 772,0 100, ,8 100,0 107, ,1 100, ,0 100,0 111,0-748, ,2 0 Żywność i zwierzęta żywe 349,2 6,1 413,1 6,7 118,3 702,7 10,8 818,5 11,3 116,5-353,5-405,4 1 Napoje i tytoń 39,8 0,7 51,1 0,8 128,4 72,4 1,1 116,4 1,6 160,7-32,6-65,3 2 Surowce z wyjątkiem paliw 245,3 4,2 243,8 3,9 99,4 217,9 3,3 197,7 2,7 90,7 27,4 46,2 3 Paliwa mineralne i smary 227,8 3,9 118,9 1,9 52,2 410,3 6,3 452,4 6,2 110,2-182,6-333,5 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 133,0 2,3 121,0 2,0 91,0 81,1 1,2 99,0 1,4 122,0 51,9 22,0 5 Chemikalia i wyroby pochodne 712,4 12,3 699,6 11,3 98,2 646,3 9,9 667,5 9,2 103,3 66,2 32,1 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 1 489,9 25, ,0 26,1 108, ,0 27, ,9 27,5 110,3-313,2-372,9 7 Maszyny i środki transportu 2 063,1 35, ,4 36,9 110, ,2 29, ,7 29,3 110,5 140,9 160,6 8 Różne wyroby przemysłowe 502,5 8,7 640,4 10,3 127,4 608,8 9,3 757,2 10,5 124,4-106,3-116,8 9 Wyroby pozostałe 8,9 0,2 7,4 0,1 83,0 55,3 0,8 19,7 0,3 35,6-46,4-12,3 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 20

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. III. BUDOWNICTWO.. BEZROBOCIE 2 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2017

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2017 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2017 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA... 2 II. BUDOWNICTWO..... 2 III. BEZROBOCIE.........

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo