ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych..."

Transkrypt

1 WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Ubezpieczenia społeczne pracowników Pojęcie pracownika Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe Wysokość procentowa składek i zasady finansowania Ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców Umowa o dzieło V

2 4. Zbieg tytułów ubezpieczeń u osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych Umowy cywilne jako jedyny tytuł do ubezpieczeń Zlecenie ucznia albo studenta Zleceniobiorcą jest emeryt lub rencista Ubezpieczenie pracownika wykonującego dodatkowo umowę cywilną Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Wysokość składki Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców pracujących w Polsce Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za cudzoziemców Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli polskich zatrudnionych za granicą Ubezpieczenia społeczne pracowników skierowanych za granicę przez polskiego pracodawcę Ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych bezpośrednio w podmiotach zagranicznych Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą Ubezpieczenie zdrowotne obywateli polskich zatrudnionych za granicą Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za obywateli polskich zatrudnionych za granicą ROZDZIAŁ II. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy Pojęcie przychodów ze stosunku pracy Nieodpłatne świadczenia VI

3 1.2. Świadczenia o charakterze ogólnym Wycena przychodu w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń Zasady kwalifikacji świadczeń do przychodów pracowniczych Moment powstania przychodu Zaliczka na poczet wynagrodzenia Zaliczka na poczet wynagrodzenia, pożyczka, zaliczka na służbowe zakupy, nadpłata definicja i sposób rozliczania Zasady opodatkowania Rozliczenie zaliczki Przychody zwolnione z podatku dochodowego Koszty uzyskania przychodów Pracownicze koszty uzyskania przychodu Kiedy stosuje się podwyższone koszty uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów a zatrudnienie u kilku pracodawców Koszty uzyskania przychodu a zatrudnienie u jednego pracodawcy na podstawie kilku umów Brak prawa do zastosowania kosztów uzyskania Koszty uzyskania w przypadku całomiesięcznej choroby pracownika Wypłata ekwiwalentu za urlop bądź odprawy a prawo do kosztów uzyskania Prawo do kosztów uzyskania przy wypłacie pensji po ustaniu zatrudnienia Prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów po ustaniu zatrudnienia Wypłata ekwiwalentu za urlop bądź odprawy po ustaniu zatrudnienia Autorskie koszty uzyskania przychodów Limit kosztów autorskich Koszty uzyskania w wysokości faktycznie poniesionej Obliczanie i pobór zaliczek na podatek dochodowy Kwota zmniejszająca podatek (tzw. ulga podatkowa) VII

4 Kiedy stosuje są ulgę podatkową Kiedy nie można liczyć ulgi Konsekwencje zastosowania ulgi w sytuacji, gdy nie przysługuje Rozliczenie pensji emeryta lub osoby zatrudnionej w dwóch firmach Zasady pomniejszania zaliczki na podatek o składkę na ubezpieczenie zdrowotne Ograniczenie zaliczki na podatek do wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w przykładach Rozliczenia w przykładach Rozliczenie wynagrodzenia z zastosowaniem podwyższonych kosztów Rozliczenie pensji pracownika, który jest równocześnie zatrudniony w innej firmie Wpływ terminu wypłaty wynagrodzenia na rozliczenie wynagrodzenia Rozliczenie wypłaty zaliczki w tym samym miesiącu co termin wypłaty pensji Rozliczenie wypłaty samej zaliczki Drugi sposób rozliczenia zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia Rozliczenie zaliczki na poczet przyszłej pensji razem z bieżącym wynagrodzeniem Rozliczenie pensji pracownika zatrudnionego u jednego pracodawcy na podstawie kilku stosunków pracy Rozliczenie pensji pracownika w przypadku całomiesięcznej choroby (sposób uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów) Wypłata ekwiwalentu za urlop i odprawy razem z pensją pracownika Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w miesiącu wypłaty wynagrodzenia za pracę, ale nie razem z tym wynagrodzeniem, tylko w innym terminie VIII

5 Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po ustaniu zatrudnienia Rozliczenie wynagrodzenia z zastosowaniem kosztów autorskich Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu limitu kosztów autorskich ROZDZIAŁ III. Zasady oskładkowania i opodatkowania na wybranych przykładach Ryczałt samochodowy z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Zakwaterowanie pracowników Oddelegowanie i dodatek za rozłąkę Zwrot kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłki na zagospodarowanie Dodatek za rozłąkę Używanie prywatnego telefonu w celach służbowych Ekwiwalent za narzędzia Ryczałt za telefon prywatny Korzystanie z telefonu pracodawcy Ubiór służbowy Upominki świąteczne dla pracowników Bony towarowe Paczki Karty upominkowe Dokształcanie Pakiety medyczne Świadczenia obowiązkowe na podstawie przepisów prawa pracy Dobrowolne świadczenia medyczne Świadczenia medyczne płatne ryczałtowo Świadczenia urlopowe Nagrody jubileuszowe IX

6 13. Zapomogi losowe Posiłki dla pracowników Posiłki profilaktyczne Posiłki jako element polityki propracowniczej Imprezy integracyjne w firmie Imprezy finansowane ze środków obrotowych Imprezy finansowane z ZFŚS Napiwki Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji Odprawy pieniężne i świadczenia rzeczowe przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy Świadczenia dla byłych pracowników ROZDZIAŁ IV. Opodatkowanie dochodów z działalności wykonywanej osobiście Rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście Koszty uzyskania z tytułu działalności wykonywanej osobiście Opodatkowanie wynagrodzeń z umów zlecenia i umów o dzieło Koszty uzyskania przychodów z umów zlecenia i umów o dzieło Jak udokumentować przeniesienie praw autorskich Limit kosztów autorskich Zasady obliczania i poboru podatku Podatek ryczałtowy Umowa cywilnoprawna zawarta z pracodawcą Rozliczanie umów cywilnych w przykładach Rozliczenie umowy zlecenia podlegającej obowiązkowym składkom Rozliczenie umowy zlecenia z osobą zatrudnioną w innej firmie Rozliczenie umowy zlecenia ze studentem Rozliczenie umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem Rozliczenie umowy o dzieło z zastosowaniem 20% kosztów X

7 Rozliczenie umowy o dzieło z zastosowaniem 50% kosztów Rozliczenie umowy o dzieło z zastosowaniem 50% kosztów zawartej z własnym pracownikiem Rozliczenie umowy zlecenia na kwotę niższą od 200 zł Rozliczenie umowy o dzieło z prawami autorskimi na kwotę niższą od 200 zł Rozliczenie umowy zlecenia na kwotę niższą od 200 zł zawartą w własnym pracownikiem Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła Umowy cywilnoprawne z cudzoziemcami Rozliczenie wynagrodzenia cudzoziemca zatrudnionego na umowę zlecenia Rozliczenie wynagrodzenia cudzoziemca zatrudnionego na umowę o dzieło Opodatkowanie wynagrodzeń osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych i innych organów stanowiących osób prawnych Wynagrodzenia z tytułu posiedzeń zarządu Rada nadzorcza Rozliczanie wynagrodzeń członków zarządu i rad nadzorczych w przykładach Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję jedynie na podstawie powołania Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie umowy o pracę Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie umowy zlecenia Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu jednocześnie zatrudnionego na innym stanowisku Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu będącego obcokrajowcem Rozliczenie wynagrodzenia członka rady nadzorczej ROZDZIAŁ V. Deklaracje podatkowe i zasady ich wypełniania PIT-4R XI

8 1.1. Przejęcie zakładu pracy a obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-4AR PIT-8AR PIT-12 oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym Umowy cywilnoprawne a PIT Deklaracja PIT Rozliczenie nadpłaty bądź niedopłaty podatku Korekta PIT Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę a obowiązek obliczenia podatku za przejętych pracowników Deklaracja PIT Termin sporządzenia PIT Sposób przekazania deklaracji Sankcje za niezłożenie deklaracji Śmierć podatnika Wypełnianie PIT-11 w przykładach Wypłata świadczeń socjalnych Ustanie w trakcie roku podatkowego stosunku pracy i zawarcie z tym samym pracownikiem nowej umowy o pracę Przebywanie pracownicy na urlopie wychowawczym a obowiązek sporządzenia PIT Korekta PIT IFT-1/IFT-1R PIT-8C XII

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R Za rok 2012 składana jest wersja nr 3 Podstawa prawna: art. 38 ust. 1a; 42 ust. 1a i 42e ust. 5 updof; art. 35a ust. 4a updof w brzmieniu obowiązującym przed

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe. powinien pamiętać pracodawca. Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek

Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe. powinien pamiętać pracodawca. Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe kwestie kadrowopłacowe, o których powinien pamiętać pracodawca Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek Agenda 1. Delegowanie pracowników za granicę (wprowadzenie)

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z pracownikami

Rachunkowość. Rozrachunki z pracownikami Rachunkowość Rozrachunki z pracownikami dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo