Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym"

Transkrypt

1 Umowy cywilnoprawne Podlegają pod Kodeks Cywilny Nie dają prawa do urlopu, postojowego, nadgodzin Nie chronią przed zwolnieniem, są elastyczną i tanią formą zatrudnienia Oskładkowanie doprowadzone do minimum (umowa o dzieło tylko podatek) Zleceniobiorca otrzymuje PIT-11 i wykazuje w zeznaniu rocznym 1

2 Jaka umowa? Nie należy zastępować umów o pracę umowami CP w celu obejścia prawa. Umowę o pracę mamy gdy: Praca świadczona jest pod kierownictwem pracodawcy Świadczona jest w określonym miejscu i w określonych godzinach Pracownik może wystąpić do Sądu Pracy o ustalenie stosunku pracy 2

3 Umowa zlecenie Podlega pod Kodeks Cywilny art Jest umową starannego działania Może być odpłatna lub nieodpłatna Można zlecić wykonanie pracy podwykonawcy Roszczenie o wynagrodzenie przedawnia się z upływem 2 lat Umowa wygasa w momencie wykonania prac, śmierci zleceniobiorcy 3

4 Umowa zlecenie Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym Oświadczenie zleceniobiorcy, czy chce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego Miejsce wykonywania umowy Zasady ustalania wynagrodzenia 4

5 Zalety umowy zlecenia Duża elastyczność w ustalaniu praw i obowiązków Łatwość rozwiązania umowy(okresy wypowiedzenia, uzasadnianie) Zleceniobiorca sam organizuje sobie pracę Zleceniobiorcy nie przysługuje urlop wypoczynkowy ani okolicznościowy Brak ryzyka przekształcenia w umowę bezterminową Niskie koszty osobowe 5

6 Umowa zlecenie jedynym źródłem Działalność wykonywana osobiście Ubezpieczenie emerytalno-rentowe obowiązkowe, chorobowe dobrowolne Gdy zleceniobiorca wykonuje równocześnie kilka umów to obowiązkowo podlega tylko z jednej umowy i decyduje z której Ubezpieczenie zdrowotne dotyczy każdej umowy i jest obowiązkowe Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy działalność jest prowadzona w siedzibie zleceniodawcy 6

7 Umowa zlecenie ucząca się młodzież Uczniowie i studenci do 26 roku życia nie są objęci obowiązkiem ZUS Nie ma znaczenia tryb nauki (dzienny, wieczorowy, zaoczny) ani rodzaj szkoły (państwowa, prywatna) Nie są studentami uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych Jeśli są zatrudnieni na umowę o pracę, to od umów CP odprowadza się wszystkie składki 7

8 Emeryci i renciści Składka emerytalna i rentowa obowiązkowe, chorobowa dobrowolna, wypadkowa obowiązkowa tylko, gdy umowa jest wykonywana w siedzibie pracodawcy Składka zdrowotna obowiązkowa 8

9 Umowa zlecenie dla własnego pracodawcy W pełni oskładkowana jak umowa o pracę Pracownik ma obowiązek tylko złożenia zeznania rocznego, kontakty z US i ZUS to obowiązek pracodawcy Umowa zlecenie dla innego podmiotu Nie płaci się ZUS jeśli umowa o pracę jest pow. minimalnego wynagrodzenia Obowiązkowe jest tylko zdrowotne Wypadkowe obowiązkowe, jeśli praca wykonywana jest w siedzibie pracodawcy 9

10 Opodatkowanie umowy zlecenia Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20 % lub 50 % (prawa autorskie) Ustala się je od przychodu pomniejszonego o składki ZUS tj.( brutto-zus) x 20 % Jeśli umowa jest bez ZUS, to KUP nalicza się od kwoty brutto Umowy o wartości do 200 zł są bez KUP, nalicza się zryczałtowany podatek od kwoty brutto i nie wykazuje się dochodu w zeznaniu rocznym (nie wystawia się PIT-11) Zaliczkę na podatek dochodowy ustala się w wysokości 18 % 10

11 Umowa zlecenie z ZUS Kwota brutto zł Ubezpieczenie społeczne 13,71 % x 2400=329,04 Kup 20% x ( ,04)=20% x 2070,96=414,19 Podstawa opodatkowania=2400- (329,04+414,19)=1656,77(1zł)=1657 Podatek dochodowy=18 % x 1657= 298,26 11

12 Umowa zlecenie z ZUS Ubezpieczenie zdrowotne - 9 % x 2070,96= 186,39-7,75 % x 2070,96= 160,50 Podatek dla US =298,26-160,50= 137,76 (1zł)=138 Do wypłaty=2400- (329, , ) = 1746,57 12

13 Umowa zlecenie bez ZUS Brutto 1650 zł Ubezpieczenie zdrowotne - 9 % x 1650 = 148,50-7,75 % x 1650 = 127,88 KUP 20 % x 1650 = 330 Podatek dochodowy= 18 % x ( )= 18 % x 1320 = 237,60 Podatek dla US = 237,60-127,88= 109,72(1zł)=110 Do wypłaty=1650- (148,5+110)=1411,50 13

14 Umowa o dzieło Kodeks Cywilny art Jest umową rezultatu, stanowi przychód wykonywany osobiście, nie może być bezpłatna Forma pisemna wymagana, gdy wartość umowy przekracza 2 tys.zł wskutek niewłaściwego wykonania dzieła, zamawiający może żądać obniżenia ceny lub naprawy Wykonujący ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 14

15 Umowa o dzieło Kup 20 % lub 50 % Jeśli nie zatrudniamy własnego pracownika, to nie trzeba odprowadzać składki ZUS ani zdrowotnej, a jedynie podatek Umowy do 200 zł bez KUP, bez PIT-11 Na koniec roku zlecający wystawia PIT-4R do 31 stycznia Przedawnienie roszczeń po upływie 2 lat 15

16 Umowa o dzieło Nie płaci się składek ZUS i zdrowotnej z wyjątkiem: -zatrudnienie własnego pracownika - zatrudnienia pracownika na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym -umowa zawarta jest z własnym emerytem, rencistą 16

17 Wyliczenie wynagrodzenia Brutto 1500 zł KUP= 20 % x 1500 = 300 Podstawa opodatkowania = = 1200 Podatek dochodowy =18 % x 1200 = 216 Do wypłaty= =

18 Umowa agencyjna Umowa agencyjna uregulowana jest w artykułach kodeksu cywilnego. Na podstawie umowy agencyjnej, przyjmujący zlecenie ("agent") zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie ("zleceniodawcy"), a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia (prowizji). Zarówno agent, jak i zleceniodawca są przedsiębiorcami 18

19 Przykłady umów agencyjnych: pośrednictwo ubezpieczeniowe, handel, gastronomia Kontrakt menedżerski-to umowa cywilnoprawna, na mocy której przyjmujący zlecenie (zarządca) zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy (przedsiębiorcy) w jego imieniu i na jego rzecz. Jest umową mieszaną, zawierającą elementy różnych umów nazwanych. Często występują w nim zarówno zobowiązania starannego działania, jak i rezultatu. Kontrakty menedżerskie mogą zawierać elementy charakterystyczne dla umowy o pracę, co może sugerować prawno-pracowniczy stosunek zatrudnienia. W kontrakcie menedżerskim strony same mogą decydować, jak określić swoje prawa i obowiązki. 19

20 Kontrakt menedżerski Cechy kontraktu: Upoważnia menedżera do samodzielnego prowadzenia firmy Menedżer zobowiązuje się do starannego zarządzania firmą w celu osiągnięcia korzyści Wynagrodzenie zależy od wyników i jest z reguły wyższe niż z umowy o pracę 20

21 Dziękuję za uwagę! Maria Chołuj wp.pl 21

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Praca na czas określony

Praca na czas określony Praca na czas określony Umowa o pracę na czas nieokreślony to najbardziej kosztowna i mało elastyczna forma zatrudnienia. Tak postrzegają tego rodzaju umowy nie tylko pracodawcy, ale coraz częściej - pracownicy.

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Outsourcing a umowa o pracę - analiza opłacalności podatkowej

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Outsourcing a umowa o pracę - analiza opłacalności podatkowej Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Outsourcing a umowa o pracę - analiza opłacalności podatkowej W komentarzu dokonano porównania (analizy) opłacalności zawarcia z pracownikiem umowy o pracę (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK. interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów

VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK. interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów Vademecum płatnika składek interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa rekomenduje Encyklopedia kadr i płac 400 pojęć kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa DYREKTOR PIONU WYDAWNICZEGO Marzena Nikiel Z-CA DYREKTORA PIONU WYDAWNICZEGO Agata Eichler OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

RODZAJE FORM ZATRUDNIENIA:

RODZAJE FORM ZATRUDNIENIA: INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY RODZAJE FORM ZATRUDNIENIA: UMOWA NA OKRES PRÓBNY Jest to umowa terminowa, zawarta na z góry określony czas. Pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem jedną

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia sposobem redukcji kosztów

Formy zatrudnienia sposobem redukcji kosztów Formy zatrudnienia sposobem redukcji kosztów Czynniki wpływające na rynek pracy rosnąca konkurencja na rynku dóbr i usług, szybkie tempo zmian w technologii i technice procesów produkcyjnych, rosnący wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

KADRY I PŁACE PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA

KADRY I PŁACE PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA KADRY I PŁACE PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA MAGDALENA MEINERT KADRY I PŁACE PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA Kluczbork 2013 Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Ćwiczenia z zakresu kadr i płac

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo