Podatki dochodowe w praktyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatki dochodowe w praktyce"

Transkrypt

1 Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

2 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych...13 Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym Rodzaje podatków ze względu na przedmiot opodatkowania Rodzaje podatków dochodowych Wpływy z podatków dochodowych Podstawy prawne Prawo krajowe Zasada wyłączności ustawy Lista obowiązujących aktów prawnych dotyczących podatków dochodowych Zmiany przepisów o podatku dochodowym Ocena przepisów o podatku dochodowym Umowy międzynarodowe Prawo UE Podatnicy Zasada powszechności opodatkowania (aspekt podmiotowy) Zwolnienia podmiotowe z CIT PIT czy CIT Podatek dochodowy w spółkach osobowych Szczególni podatnicy CIT Podatkowe grupy kapitałowe Spółki kapitałowe w organizacji Mały podatnik Zdolność podatkowa osób fizycznych Przedmiot opodatkowania Zasada powszechności opodatkowania (aspekt przedmiotowy) Wyłączenia podatkowe Klasyfikacja wyłączeń Przychody z działalności rolniczej Przychody z gospodarki leśnej Przychody przedsiębiorców żeglugowych objęte podatkiem tonażowym Przychody podlegające podatkowi od spadków i darowizn Przychody z czynności niezgodnych z prawem Wyłączenia rodzinne Zniesienie współwłasności Zwolnienia przedmiotowe Charakterystyka ogólna

3 Podział ze względu na przesłanki stosowania Podział ze względu na funkcję Podział ze względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków Podział ze względu na rodzaj podatku Podział ze względu na źródło przychodu Podstawa opodatkowania Podstawowe pojęcia Przychód Pojęcie przychodu Ustalanie wysokości przychodu Moment powstania przychodu Koszty uzyskania przychodów Rodzaje kosztów podatkowych Rozliczanie kosztów podatkowych w czasie Strata Podatek zryczałtowany Minimum podatkowe Stawki podatku Rodzaje i wysokość stawek Preferencyjne obliczanie podatku Małżonkowie Osoba samotnie wychowująca dziecko Ulgi podatkowe Pojęcie i klasyfikacja ulg Odliczenia od podstawy opodatkowania Uwagi ogólne Odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne Odliczanie darowizn Ulga internetowa Ulga rehabilitacyjna Ulga technologiczna Odliczanie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego Odliczanie podatku od świadczeń zwracanych przez podatnika Odliczenia od podatku Uwagi ogólne Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Ulga na dziecko Pobór podatku Dwa sposoby powstania zobowiązania podatkowego Podatnicy, płatnicy i zaliczki Rozliczenie roczne Rok podatkowy i terminy rozliczeń rocznych Roczne obliczenie podatku przez płatnika Deklaracje podatkowe Zagadnienia ogólne PIT zeznania roczne

4 PIT formularze składane przez płatników PIT zryczałtowany CIT Podatek tonażowy Właściwość organów podatkowych Konsekwencje niewypełnienia obowiązków podatkowych Rozliczenia zagraniczne Zasady ogólne Ustalanie rezydencji podatkowej Osoby fizyczne Osoby prawne Certyfikat rezydencji Ustalanie państwa, w którym opodatkowany jest przychód Rozliczanie zagranicznych przychodów rezydentów polskich Podatnik PIT Podatnik CIT Rozliczanie przychodów rezydentów zagranicznych osiągniętych w Polsce..150 Część druga. Opodatkowanie poszczególnych źródeł przychodów 10. Stosunek pracy Pojęcie i rodzaje przychodów ze stosunku pracy Wypłaty pieniężne Uwagi ogólne Wynagrodzenie Zwrot wydatków Odszkodowania Świadczenia nieodpłatne albo częściowo odpłatne Uwagi ogólne Dowóz do pracy Impreza firmowa Korzystanie z mienia pracodawcy Posiłki i napoje Szkolenia Świadczenia socjalne Świadczenia zdrowotne Ubezpieczenie pracowników Ubiór służbowy Koszty uzyskania przychodów Pobór podatku Zaliczki Rozliczenie roczne Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza jako źródło przychodów Uwagi ogólne Pozorne samozatrudnienie Możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych Charakterystyka ogólna

5 Podatek liniowy Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa Zestawienie porównawcze Wielkości stanowiące przychód Uwagi ogólne Należności za wykonane świadczenia Świadczenia nieodpłatne albo częściowo odpłatne Zbycie majątku przedsiębiorstwa Wniesienie wkładu do spółki Odsetki i odszkodowania Wygaśnięcie niezapłaconych zobowiązań Wykonanie świadczenia niepieniężnego w miejsce zapłaty Likwidacja działalności Rozliczanie przychodów w czasie Data powstania przychodu Korekta przychodu Różnice kursowe Wielkości stanowiące koszty podatkowe Zasady ogólne ustalania kosztów podatkowych Amortyzacja Wydatki zawinione przez podatnika Wydatki o zabarwieniu osobistym Rozliczanie kosztów w czasie Data powstania kosztu podatkowego Korekta kosztów Księgi podatkowe Pobór podatku Zaliczki Rozliczenie roczne Opodatkowanie czynności między podmiotami powiązanymi Opodatkowanie transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych Działalność wykonywana osobiście Charakterystyka ogólna Lista przychodów z działalności wykonywanej osobiście Koszty uzyskania przychodów Pobór podatku Umowy do 200 zł Rozliczanie przychodów rezydentów zagranicznych Działalność artystyczna, literacka, publicystyczna, naukowa, oświatowa, trenerska i sportowa Przychody duchownych Przychody arbitrów Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich Czynności zlecone przez organ władzy publicznej Przychody osób należących do zarządu albo rady nadzorczej Umowy zlecenia albo umowy o dzieło

6 Charakterystyka umów opodatkowanych na podstawie art. 13 pkt Rozgraniczanie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych Rozgraniczanie z działalnością gospodarczą Rodzaje przychodów Kontrakty menedżerskie Kapitały pieniężne Charakterystyka ogólna Dwie grupy przychodów i ogólne zasady ich opodatkowania Pobór podatku Odsetki Rodzaje odsetek i odpowiadające im źródła przychodów Odsetki w rozliczeniach zagranicznych Udział w zyskach osoby prawnej Udział w funduszu kapitałowym Zbycie udziałów albo akcji Wniesienie aportu Prawa majątkowe Uwagi ogólne Przychody z praw własności intelektualnej Rodzaje przychodów i rodzaje umów Ustalenie źródła przychodów % koszty uzyskania przychodów Stosowanie do praw własności przemysłowej Stosowanie do praw autorskich Roczny limit 50% kosztów Przychody z innych praw majątkowych Rodzaje przychodów Koszty uzyskania przychodów Pobór podatku Najem i dzierżawa Rodzaje przychodów i formy ich opodatkowania Zestawienie form opodatkowania przychodów z najmu Rodzaje umów Opodatkowanie leasingu Wielkości stanowiące przychód Moment powstania przychodu Osiąganie przychodu przez małżonków Zwolnienia przedmiotowe Opodatkowanie na zasadach ogólnych Koszty uzyskania przychodów Pobór podatku Dokumentacja Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Warunki stosowania ryczałtu Wysokość podatku Pobór podatku Dokumentacja

7 16. Odpłatne zbycie majątku Charakterystyka ogólna Rozgraniczanie z działalnością gospodarczą Pojęcie zbycia Przychód Ujęcie ogólne Określanie wysokości przychodu przez organ podatkowy Koszty odpłatnego zbycia Zbycie nieruchomości Okres wyłączający opodatkowanie Koszty uzyskania przychodów Zwolnienia Pobór podatku Trzy reżimy opodatkowania zestawienie Zbycie ruchomości Rozliczenia zagraniczne Działy specjalne produkcji rolnej Definicja Zasady opodatkowania Uwagi ogólne Opodatkowanie według norm szacunkowych Opodatkowanie na zasadach ogólnych Emerytura i renta Pojęcie przychodu z emerytury lub renty Zwolnienia przedmiotowe Koszty uzyskania przychodów Problem ochrony socjalnej emerytów i rencistów Pobór podatku Rozliczenia zagraniczne Inne źródła Rodzaje przychodów Ogólne zasady opodatkowania Przychody ze źródeł nieujawnionych Świadczenia nieodpłatne Alimenty Stypendia Nagrody i wygrane Odszkodowania Zasiłki z ubezpieczenia społecznego Kwoty wypłacone po śmierci członka OFE Kwoty wypłacane z IKZE Przychody z wyrobu wina Pozostałe przychody Bibliografia

Podatki dochodowe. W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych.

Podatki dochodowe. W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych. Podatki dochodowe W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych została

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE...19 1. Skąd brać treść przepisów podatkowych...19 2. Które akty

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/157 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Dz.U.00.14.176 2000-04-15 zm. Dz.U.00.22.270 2000-07-27 zm. Dz.U.00.60.703 2000-11-23 zm. Dz.U.00.70.816 2001-01-01 zm.wyn.z Dz.U.00.101.1090 zm. Dz.U.00.104.1104 zm. Dz.U.00.117.1228 zm. Dz.U.00.122.1324

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI OD WYDAWCY... 41 I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 43 1. Pojęcie osoby fizycznej... 43 2. Gospodarstwo rolne definicja... 43 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 43 4. Dział

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób b fizycznych

Podatek dochodowy od osób b fizycznych Podatek dochodowy od osób b fizycznych Katedra Prawa Finansowego Charakter podatku dochodowego od osób b fizycznych Charakter osobisty Podatek progresywny Realizacja zasady sprawiedliwości Realizacja celów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo