Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski"

Transkrypt

1 Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces zatrudnienia pracownika to w praktyce skomplikowany mechanizm działań, którego finalnym efektem jest podpisanie umowy nakładającej szereg praw i obowiązków, zarówno po stronie pracodawcy jak też pracownika. Przygotowany poradnik uwzględnia aktualne przepisy oraz orzecznictwo w tym zakresie, a poszczególne zagadnienia wybrane i przedstawione zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenie Autorów. Książka będzie pomocna w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem tym wszystkim, którzy w tym procesie uczestniczą tj. kandydatom do pracy, pracownikom, jak również pracodawcy reprezentowanym przez właściciela, dyrektora personalnego, kadrowca, doradcę podatkowego itp. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 1.1. Proces rekrutacyjny ochrona danych osobowych Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej od kandydatów (CV oraz list motywacyjny) Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej Inne czynności pomagające przy wyborze pracownika (np. testy psychologiczne) Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej 1.2. Akta osobowe pracownika i ich zawartość 1.3. Kompletowanie dokumentacji zatrudnieniowej pracownika 1.4. Rodzaje dokumentów związanych ze szczególnymi przywilejami pracowniczymi Rozdział 2. Zagadnienia związane z zatrudnieniem pracownika 2.1. Zawarcie umowy o pracę, forma i treść Nawiązanie stosunku pracy Tryb zawarcia umowy o pracę Warunki zawarcia umowy o pracę Forma zawarcia umowy o pracę 2.2. Rodzaje umów Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o pracę na czas określony Umowa na czas wykonywania określonej pracy Umowa przedwstępna Umowa na okres próbny 2.3. Ustawa antykryzysowa, a umowa o pracę zawarta na czas określony 2.4. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem

2 2.5. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2.6. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Rozdział 3. Dokumentacja związana z przebiegiem zatrudnienia 3.1. Zmiana warunków zatrudnienia i wynagradzania Porozumienie zmieniające Wypowiedzenie zmieniające 3.2. Umowy o odpowiedzialności materialnej pracownika Odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych Ograniczenie odpowiedzialności 3.3. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone Przesłanki odpowiedzialności za powierzone mienie 3.4. Powierzenie pracownikowi telefonu służbowego, samochodu, laptopa 3.5. Umowy związane z używaniem prywatnego sprzętu pracownika do celów służbowych 3.6. Zakaz konkurencji 3.7. Umowy o podnoszenie kwalifikacji prawa i obowiązki stron 3.8. Kary, nagany i wyróżnienia Kara upomnienia i nagany Kara pieniężna Nagrody i wyróżnienia Rozdział 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rozdział 5. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 5.1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, ustalanie, ochrona wynagrodzenia 5.2. Systemy wynagrodzeń, stałe składniki wynagrodzenia 5.3. Zmienne składniki wynagrodzeń, dodatki obligatoryjne Pojęcie pory nocnej, dodatek za pracę w nocy Czas pracy, wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych Dopuszczalność pracy w niedzielę i święto, dodatek i czas wolny za pracę w niedziele i święto Dodatek wyrównawczy 5.4. Zmienne składniki wynagrodzeń, dodatki fakultatywne Dodatek funkcyjny Dodatek stażowy Dodatek za pracę zmianową Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych Premia Nagroda Rozdział 6. Urlopy i inne nieobecności w pracy 6.1. Wymiar urlopu wypoczynkowego Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego Urlop okolicznościowy Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy Urlop osoby niepełnosprawnej 6.2. Inne usprawiedliwione nieobecności urlop bezpłatny

3 Urlop wychowawczy Rozdział 7. Świadczenia za czas niezdolności do pracy pracownika 7.1. Usprawiedliwienie nieobecności w pracy spowodowane chorobą Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe Wynagrodzenie chorobowe Zasiłki z ubezpieczenia społecznego Rozdział 8. Zatrudnienie pracownika skutki podatkowe 8.1. Charakterystyka źródeł przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 8.2. Rozliczenie z podatku dochodowego przychodów uzyskiwanych w ramach umowy o pracę Przychody ze stosunku pracy Świadczenia otrzymywane przez pracowników a zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Zaliczki na podatek Obowiązki informacyjne Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział 9. Zatrudnianie pracownika zagadnienia ubezpieczeń społecznych 9.1. Podstawa wymiaru składek Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Podstawa wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy Podstawa wymiaru składek na FGŚP 9.2. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Dokumenty rozliczeniowe Przykładowa lista płac Rozliczenie listy płac w dokumentach rozliczeniowych Zasady opłacania składek Rozdział 10. Niektóre szczególne przypadki związane ze świadczeniem pracy w aspekcie podatkowym i ubezpieczeniowym Ekwiwalent za używanie przez pracownika przy wykonywanej pracy własnych narzędzi Ekwiwalent za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia Podróże służbowe pracowników Podróże służbowe aktualny stan prawny Podróże służbowe projekt zmian Przychody pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

4 10.5. Powierzenie pracownikowi samochodu służbowego Skutki podatkowe Konsekwencje składkowe Używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych Zwrot kosztów w formie miesięcznego ryczałtu Skutki podatkowe zapewnienia dojazdu do pracy przez pracodawcę Koszt łącza internetowego Służbowy telefon komórkowy Ubiór służbowy Wydatki na rekreację i sport Pakiety medyczne a przychód pracownika Zwrot pracownikowi kosztów zakupu okularów Imprezy integracyjne a przychody ze stosunku pracy Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a przychód do opodatkowaniadla pracownika Pozostałe zagadnienia dotyczące rozliczenia dochodu pracownika interpretacje podatkowe Wynagrodzenie otrzymywane w ramach realizowanych dofinansowań unijnych Zwrot przez podatnika nienależnie pobranego wynagrodzenia Korekty deklaracji podatkowych na podstawie ustaleń kontroli ZUS Zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązki informacyjne wobec urzędu skarbowego Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników czasowo wykonujących pracę za granicą Napiwki wypłacane za pośrednictwem płatnika a obowiązek sporządzenia PIT-11 Rozdział 11. Ustanie zatrudnienia Rozwiązanie umowy o pracę Porozumienie stron Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta Rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy, dla której była zawarta Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę Odwołanie do sądu pracy Przywrócenie do pracy Odszkodowanie Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia Wygaśnięcie umowy o pracę Śmierć pracownika Śmierć pracodawcy Tymczasowe aresztowanie Przypadki szczególne Rozdział 12. Wymiar urlopu proporcjonalnego w przypadku ustania zatrudnienia Rozwiązanie stosunku pracy a niewykorzystany urlop

5 12.2. Ekwiwalent za urlop Świadectwo pracy Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Ustanie zatrudnienia pracownika a obowiązki podatkowe Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacane za zmarłego pracownika Wynagrodzenie otrzymane po zmarłym mężu Jak rozliczyć w PIT-11 odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia wypłacone wraz z odsetkami a obowiązki informacyjne PIT-11 Rozdział 13. Wzory dokumentów

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa rekomenduje Encyklopedia kadr i płac 400 pojęć kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa DYREKTOR PIONU WYDAWNICZEGO Marzena Nikiel Z-CA DYREKTORA PIONU WYDAWNICZEGO Agata Eichler OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Problematyka oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń jest zagadnieniem bardzo obszernym. Poniższe opracowanie pozwoli na poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE 25 LIST PŁAC Z KOMENTARZEM PRZYKŁADY WYLICZEŃ WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW Stan prawny: Wrzesień 2013 r. Wynagrodzenia w praktyce 25 list z komentarzem przykłady wyliczeń wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Rozliczanie pracownika przez pracodawcę Autor: Sławomir Zieleń

Tytuł: Rozliczanie pracownika przez pracodawcę Autor: Sławomir Zieleń Tytuł: Rozliczanie pracownika przez pracodawcę Autor: Sławomir Zieleń Przychody pracownika ze stosunku pracy Pracownik może nawiązać z pracodawcą stosunek pracy, na podstawie: umowy, powołania, wyboru,

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK. interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów

VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK. interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów Vademecum płatnika składek interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 1.1. Wprowadzenie Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo