Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014"

Transkrypt

1 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2014 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2014

2 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nawiązanie stosunku pracy Charakterystyka i zasady nawiązania stosunku pracy Istota stosunku pracy Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę Zawarcie umowy o pracę Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych Profilaktyczne badania wstępne Zapoznanie z aktami prawa wewnętrznego Prowadzenie akt osobowych Bezpieczeństwo i higiena pracy Ustalenie stażu pracy nowo zatrudnionego pracownika Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego Obowiązki informacyjne zakładu pracy Sankcje za naruszenie prawa pracy Odpowiedzialność pracodawcy Odpowiedzialność kadrowej Przykład przyjęcie pracownika do pracy Inne formy angażowania pracowników Zatrudnianie młodocianych Praktyka absolwencka Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę ustalenie, dokumentowanie i rozliczenie Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe Wynagrodzenie minimalne Czas pracy i jego ewidencja Normy i wymiar czasu pracy Systemy czasu pracy Ewidencja czasu pracy Praca w godzinach nadliczbowych Odpoczynek i przerwy w pracy Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

3 4.1. Ustalenie przekroczenia norm czasu pracy Ustalenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Procedura naliczania wynagrodzeń Ustalenie przychodu pracownika Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FGŚP, FEP) Składka na ubezpieczenie zdrowotne Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczenie z urzędem skarbowym Pozostałe potrącenia obowiązkowe z wynagrodzeń Dokumentacja i opłacanie składek ZUS Dokumentacja wynagrodzeń Wynagrodzenie w walucie obcej Przykład miesięcznego rozliczenia wynagrodzeń Rozdział 3 Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy Urlop wypoczynkowy Nabycie prawa, wymiar i zasady udzielania urlopu Wynagrodzenie za czas urlopu Ekwiwalent za niewykorzystany urlop Inne dni wolne od pracy Urlopy okolicznościowe Urlop bezpłatny Urlop wychowawczy Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego Zasady obliczania wynagrodzenia (i zasiłku) za czas niezdolności do pracy Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca Ujęcie składkowe i podatkowe wynagrodzenia chorobowego Przykłady obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy Rozdział 4 Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Świadczenia związane z chorobą ubezpieczonego Świadczenia społeczne związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny Przykłady obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

4 3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Świadczenie przedemerytalne Zasiłek pogrzebowy Renta rodzinna Świadczenia socjalne zagwarantowane w Kodeksie pracy Odszkodowania i rekompensaty z tytułu utraty pracy Odprawy rentowe i emerytalne Odprawa pośmiertna Ujęcie składkowe i podatkowe Rozdział 5 Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Zeznanie podatkowe PIT Przykłady rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział 6 Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę Ustanie stosunku pracy Ochrona stosunku pracy przed zwolnieniem Wypowiedzenie stosunku pracy Wygaśnięcie umowy o pracę Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę Obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy Obowiązki związane z rozliczeniami publicznoprawnymi Pomoc pracodawcy w sprawach emerytalno-rentowych Przykład zwolnienie pracownika z pracy Upadłość lub likwidacja zakładu pracy Obowiązki pracodawcy w przypadku likwidacji zakładu Uprawnienia pracowników zlikwidowanego pracodawcy Przywrócenie do pracy Rozdział 7 Pozapłacowe świadczenia pracownicze Podróże służbowe pracowników Krajowe podróże służbowe Zagraniczne podróże służbowe Ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowych Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Ryczałt za samochód

5 2.2. Ekwiwalent za rzeczywiście przejechane kilometry Ujęcie składkowe i podatkowe ryczałtów i ekwiwalentów samochodowych Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) Istota i cel tworzenia funduszu Podmioty tworzące fundusz Źródła i zasady tworzenia funduszu Ujęcie składkowe i podatkowe w zakresie ZFŚS Świadczenie urlopowe Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy Pozostałe świadczenia pracownicze Posiłki i napoje profilaktyczne Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Ubiór służbowy Artykuły spożywcze na potrzeby pracowników Ujęcie składkowe i podatkowe pozostałych świadczeń pracowniczych Rozdział 8 Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych Charakterystyka umów cywilnoprawnych Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu Umowa-zlecenie Umowa o dzieło Zasady podlegania i rozliczania składek osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umów-zleceń Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umów o dzieło Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem Umowa-zlecenie a prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego Warunki uzyskania świadczeń Zasady ustalania podstaw wymiaru zasiłków chorobowych Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy Przykłady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło Wykaz aktów prawnych

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z pracownikami

Rachunkowość. Rozrachunki z pracownikami Rachunkowość Rozrachunki z pracownikami dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla bezrobotnych

Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Art. 71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

Zakres programowy kursów

Zakres programowy kursów Znak sprawy: ZK/5/8.1.1/IT Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Zakres programowy kursów Lp. Numer części Nazwa/kod kursu Zakres programowy 1 14.1.31/32/33 Specjalista ds. kadr z uprawnieniami zawodowymi

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21 Wykaz skrótów.................................. 17 Wstęp do I wydania............................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo