Prawidłowe rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodów zwolnionych z opodatkowania dla osób do 26 lat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawidłowe rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodów zwolnionych z opodatkowania dla osób do 26 lat"

Transkrypt

1 1

2 Prawidłowe rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodów zwolnionych z opodatkowania dla osób do 26 lat Zwolnienie z opodatkowania przychodów osób do 26 lat Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dnia r., poz.1394) Z dniem 01 sierpnia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy wprowadzające ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów dla osób do 26 lat, które mają zastosowanie do przychodów faktycznie uzyskanych od 01 sierpnia 2019 r. W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik do 26 lat złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 01 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika). Zwolnienie z opodatkowania obejmuje przychody ze: Þ stosunku służbowego Þ stosunku pracy Þ pracy nakładczej Þ spółdzielczego stosunku pracy oraz Þ umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof) otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty zł z wyjątkiem 2019 r. w którym przychód zwolniony z opodatkowania wynosi: ,67 zł (art. 1 pkt 2a i art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej) (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof) 2

3 Wiek do 26 lat O prawie do nowego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych decyduje wiek podatnika w chwili faktycznego uzyskania przychodu (otrzymania lub postawienia go do dyspozycji) a nie moment w którym doszło do zawarcia umowy np. o pracę czy zlecenia ani okres wykonywania pracy. Wiek podatnika należy ustalać z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie np. miesiąca lub roku urodzenia. Przykład Umowa zlecenia zawarta została z dniem 19 sierpnia 2019 r. na okres 6 miesięcy. Z dniem 10 października 2019 r. zleceniobiorca kończy 26 lat. Zwolnienie z opodatkowania uzyskanych przychodów z zawartej umowy zlecenia będzie obejmować przychody faktycznie uzyskane przez zleceniobiorcę do dnia 09 października 2019 r. Nie ma w tym wypadku znaczenia kiedy faktycznie zawarta została umowa ani długość okresu, na jaki zawarto umowę. Ważne: Przepisy zwalniające przychody z opodatkowania nie uwzględnia się do świadczeń wypłacanych w ramach zawartej umowy o dzieło lub umowy agencyjnej. Przychód zwolniony z opodatkowania (osób do 26 lat) a rozliczenie składki zdrowotnej Zgodnie z art. 3: Ustawy z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dnia r., poz.1394) W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki 3

4 (art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych po zmianach od 01 sierpnia 2019 r.) Celem wprowadzonej zmiany jest, aby przychody z pracy oraz z umów zlecenia, do których ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (podobnie jak stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne). Przykład Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: zł Pracownikowi: Þ przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz Þ pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 W związku z wejściem w życie nowych przepisów pracownik w dniu 05 sierpnia 2019 r. złożył pracodawcy oświadczenie w którym wskazał, że uzyskane przez niego przychody w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione od podatku. Rozliczenie składkowo podatkowe wynagrodzenia należnego za miesiąc lipiec 2019 r. wypłaconego w dniu 09 sierpnia 2019 r. Opis operacji Wynagrodzenie za pracę: Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x zł) = 219,60 zł rentowa: (1,5% x zł) = 33,75 zł chorobowa: (2,45% x zł) = 55,13 zł Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 250 zł 308,48 zł) Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (1 941,52 zł x 9%) Koszty uzyskania przychodu: Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest w celu ograniczenia wysokości składki zdrowotnej obliczanej i potrącanej z wynagrodzenia Kwota 2 250,00 zł 2 250,00 zł 308,48 zł 1 941,52 zł 174,74 zł 111,25 zł 4

5 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych: (2 250 zł 111,25 zł 308,48 zł) Zaliczka na podatek: (1 830 zł x 18% - 46,33 zł) Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 174,74 zł jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy (174,74 zł < 283,07 zł) w związku z czym w tej wysokości zostanie potrącona z wynagrodzenia Do wypłaty: (2 250 zł 308,48 zł 174,74 zł ) przychód składki na ubezpieczenia społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracodawcy: emerytalna: (9,76% x zł) = 219,60 zł rentowa: (6,5% x zł) = 146,25 zł wypadkowa: (2% x zł) = 45 zł Składki na FP i FGŚP do pobrania ze środków pracodawcy: FP: (2,45% x zł) = 55,13 zł FGŚP: (0,1% x zł) = 2,25 zł Razem koszt pracodawcy: (2 250 zł + 410,85 zł + 57,38 zł) 1 830,00 zł 283,07 zł 1 766,78 zł 410,85 zł 57,38 zł 2 718,23 zł w przykładzie przyjęto składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości: 2%. W sytuacji gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki (art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Przykład Z dniem 28 stycznia 2019 r. zatrudniono pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono w umowie o pracę w wysokości: zł U pracownika stosuje się: Þ podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości: 139,06 zł oraz Þ kwotę zmniejszającą podatek: 46,33 zł. 5

6 Rozliczenie składkowo podatkowe wypłaconego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca stycznia 2019 r.: zł : 176h = 16,48 zł 16,48 zł x 144h (godziny nieprzepracowane) = 2 373,12 zł zł 2 373,12 zł = 526,88 zł L.p. Opis Kwota 1. Wynagrodzenie za pracę: 526,88 zł 2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 526,88 zł 3. Składki na ubezpieczenia społeczne: 72,23 zł emerytalna: 9,76% (51,42 zł) rentowa: 1,5% (7,90 zł) chorobowa: 2,45% (12,91 zł) 4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 454,65 zł (526,88 zł 72,23 zł) 5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: 40,92 zł (454,65 zł x 9%) 6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki 10,55 zł 7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: 35,24 zł (454,65 zł x 7,75%) 8. Koszty uzyskania przychodu: 139,06 zł 9. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 316,00 zł (526,88 zł 139,06 zł 72,23 zł) 10. Zaliczka na podatek dochodowy: 10,55 zł (316 zł x 18% - 46,33 zł) 11. Zaliczka na podatek dochodowy do US: 0,00 zł (10,55 zł 10,55 zł) 12. Do wypłaty: (526,88 zł 72,23 zł 10,55 zł) 444,10 zł Przykład Z dniem 29 lipca 2019 r. zatrudniono pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono w umowie o pracę w wysokości: zł U pracownika stosuje się: Þ podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości: 139,06 zł oraz Þ kwotę zmniejszającą podatek: 46,33 zł. 6

7 Rozliczenie składkowo podatkowe wypłaconego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca lipca 2019 r.: zł : 184 h = 15,76 zł 15,76 zł x 160 h (godziny nieprzepracowane) = 2 521,60 zł zł 2 521,60 zł = 378,40 zł W związku z wejściem w życie nowych przepisów pracownik w dniu 05 sierpnia 2019 r. złożył pracodawcy oświadczenie w którym wskazał, że uzyskane przez niego przychody w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione od podatku. Wypłata wynagrodzenia należnego za miesiąc lipiec nastąpi w dniu 09 sierpnia 2019 r. L.p. Opis Kwota 1. Wynagrodzenie za pracę: 378,40 zł 2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 378,40 zł 3. Składki na ubezpieczenia społeczne: 51,88 zł emerytalna: 9,76% (36,93 zł) rentowa: 1,5% (5,68 zł) chorobowa: 2,45% (9,27 zł) 4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 326,52 zł (378,40 zł 51,88 zł) 5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: 29,39 zł (326,52 zł x 9%) 6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki 0,00 zł 7. Koszty uzyskania przychodu: 139,06 zł 8. Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest w celu ograniczenia wysokości składki zdrowotnej obliczanej i potrącanej z wynagrodzenia 9. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 187,00 zł (378,40 zł 139,06 zł 51,88 zł) 10. Zaliczka na podatek dochodowy: 0,00 zł (187 zł x 18% - 46,33 zł) 11. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 29,39 zł jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy (29,39 zł > 0 zł) w związku z czym składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy 12. Do wypłaty: (378,40 zł 51,88 zł) 326,52 zł 7

8 Przykład Z dniem 26 sierpnia 2019 r. zatrudniono pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono w umowie o pracę w wysokości: zł U pracownika stosuje się: Þ podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości: 111,25 zł oraz Þ kwotę zmniejszającą podatek: 46,33 zł. Rozliczenie składkowo podatkowe wypłaconego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca sierpnia 2019 r.: zł : 168 h = 17,26 zł 17,26 zł x 128 h (godziny nieprzepracowane) = 2 209,28 zł zł 2 209,28 zł = 690,72 zł W związku z wejściem w życie nowych przepisów pracownik w dniu 26 sierpnia 2019 r. złożył pracodawcy oświadczenie w którym wskazał, że uzyskane przez niego przychody w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione od podatku. Wypłata wynagrodzenia należnego za miesiąc sierpień nastąpi w dniu 10 września 2019 r. L.p. Opis Kwota 1. Wynagrodzenie za pracę: 690,72 zł 2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 690,72 zł 3. Składki na ubezpieczenia społeczne: 94,69 zł emerytalna: 9,76% (67,41 zł) rentowa: 1,5% (10,36 zł) chorobowa: 2,45% (16,92 zł) 4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 596,03 zł (690,72 zł 94,69 zł) 5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: 53,64 zł (596,03 zł x 9%) 6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki 40,97 zł 7. Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł 8. Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest w celu ograniczenia wysokości składki zdrowotnej obliczanej i potrącanej z wynagrodzenia 9. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (690,72 zł 111,25 zł 94,69 zł) 485,00 zł 8

9 10. Zaliczka na podatek dochodowy: (485 zł x 18% - 46,33 zł) 11. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 53,64 zł jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy (53,64 zł > 40,97 zł) w związku z czym składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy 12. Do wypłaty: (690,72 zł 94,69 zł 40,97 zł) 40,97 zł 555,06 zł Sąd Najwyższy w składzie 03 sędziów 02 lutego 2016 r. podjął uchwałę (sygn. akt, III UZP 18/15 OSNP 2016/8/105), zgodnie z którą składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru tej składki. ZUS w wydanym stanowisku potwierdził możliwość stosowania ww. uchwały przez ogół płatników składek. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące zasad ustalania zaliczki na podatek dochodowy, dla celów obniżenia składki zdrowotnej, gdy pracownik uzyskuje: ü za część miesiąca wynagrodzenie za pracę, a za pozostałą część zasiłek chorobowy albo ü wynagrodzenie za pracę oraz przychody nieoskładkowane, ale opodatkowane. Ustawa zdrowotna odsyła do zaliczki na podatek dochodowy ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pdof, czyli ustalonej od sumy uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu przychodów (art. 83 ust. 1. Ustawy). Pracodawca będący płatnikiem zasiłków oblicza zaliczkę od wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, licząc narastająco w danym miesiącu, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej zaliczkę, gdy pracownik złożył pracodawcy PIT-2. Powstała jednak wątpliwość czy ustalenie zaliczki na podatek dochodowy, dla celów obniżenia składki zdrowotnej z uwzględnieniem uchwały SN, od części przychodu należy dokonać przyjmując koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą zaliczkę. 9

10 "(...) z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika możliwość ustalania zaliczki na podatek dochodowy (uwzględniającej koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą podatek) odrębnie odnośnie wynagrodzenia ze stosunku pracy podlegającego składce zdrowotnej i odrębnie odnośnie przychodu niepodlegającego składce zdrowotnej (zasiłku chorobowego, wynagrodzenia ze stosunku pracy).". "(...) Mając na uwadze pojawiające się wątpliwości w zakresie interpretacji tego przepisu w zakresie obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od całego dochodu czy do wysokości zaliczki obliczonej tylko od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie oraz uwzględniając jednoznaczną wykładnię systemową dokonaną w uchwale Sądu Najwyższego odnośnie tego zagadnienia, informuję, że Ministerstwo Zdrowia rozważy doprecyzowanie tych przepisów, aby wystarczająca w tym zakresie była ich wykładnia literalna. Odnosząc się do pytania o to, czy ustalenia zaliczki na podatek dochodowy dla celów obniżenia składki zdrowotnej z uwzględnieniem uchwały SN należy dokonać, przyjmując parametry tj. koszty uzyskania przychodu i kwotę zmniejszającą zaliczkę, informuję, że kwestie te leżą poza zakresem merytorycznym ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz poza kompetencją Ministerstwa Zdrowia. 10

11 (...) W istocie przepisami stanowiącymi podstawę prawną obliczania zaliczki na podatek dochodowy, jak i pomniejszania tej zaliczki są regulacje zawarte w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), których wykładni lub inicjowania ich zmiany dokonuje minister finansów.". (...) obecnie trwają prace analityczne i koncepcyjne nad oceną zasadności ww. zmiany, w aspekcie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 02 lutego 2016 r. (sygn. akt III UZP 18/15).". W świetle powyższych stanowisk nadal nierozstrzygnięty pozostał sposób stosowania art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej, w świetle uchwały SN z dnia 02 lutego 2016 r., gdy pracownik w danym miesiącu otrzymuje obok składnika wynagrodzenia podlegającego składce zdrowotnej zasiłek chorobowy bądź składnik wynagrodzenia zwolniony z oskładkowania, ale podlegający opodatkowaniu. Przykład Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w nie pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany stawką: 800 zł w miesiącu marcu 2019 r. otrzymał nagrodę jubileuszową w wysokości: zł (zgodnie z zapisami regulaminu pracy nagroda ta jest przyznawana jest nie częściej niż co 5 lat, a tym samym na podstawie 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ona zwolniona z oskładkowania) U pracownika stosuje się: Þ podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości: 111,25 zł oraz Þ kwotę zmniejszającą podatek: 46,33 zł. L.p. Opis Kwota 1. Wynagrodzenie za pracę: 800,00 zł 2. Nagroda jubileuszowa: 1 650,00 zł 3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 800,00 zł 4. Składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalna: 9,76% (78,08 zł) rentowa: 1,5% (12 zł) 109,68 zł 11

12 chorobowa: 2,45% (19,60 zł) 5. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 690,32 zł (800 zł 109,68 zł) 6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: 62,13 zł (690,32 zł x 9%) wyliczona składka zdrowotna w wysokości: 62,13 zł jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatekdochodowy (ustalonej od wynagrodzenia za pracę) biorąc pod uwagę uchwałę SN z dnia 02 lutego 2016 r., ulega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, czyli do kwoty 57,89 zł 7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki 57,89 zł (800 zł - 111,25 zł - 109,68 zł = 579,07 zł = 579 zł 579 zł x 18% - 46,33 zł) 8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: 53,50 zł (690,32 zł x 7,75%) 9. Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł 10. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 2 229,00 zł (800 zł zł 111,25 zł 109,68 zł) 11. Zaliczka na podatek dochodowy: 354,89 zł (2 229 zł x 18% - 46,33 zł) 12. Zaliczka na podatek dochodowy do US: 301,00 zł (354,89 zł 53,50 zł) 13. Do wypłaty: (800 zł zł 109,68 zł 57,89 zł 301 zł) 1 981,43 zł Pozostałe kwestie dotyczące przychodów dla osób do 26 lat zwolnionych z opodatkowania w tym: jakiego rodzaju przychody podlegają zwolnieniu? wzór oświadczenia ukończenie 26 lat w trakcie roku rozliczenie składek ZUS czy składki ZUS podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym PIT 11 dla przychodów zwolnionych z opodatkowania rozliczanie zleceniobiorców przykładowe rozliczenia na liście płac 12

13 znajdziesz w najnowszym ebook: 13

Obniżenie PIT dla 26-latków - jak rozliczać? Paweł Ziółkowski

Obniżenie PIT dla 26-latków - jak rozliczać? Paweł Ziółkowski Obniżenie PIT dla 26-latków - jak rozliczać? Paweł Ziółkowski Nowe zwolnienie Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 PIT od 1.08.2019 r. wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy,

Bardziej szczegółowo

Zerowy PIT dla młodych rozliczenia składkowo-podatkowe od 1 sierpnia 2019 r.

Zerowy PIT dla młodych rozliczenia składkowo-podatkowe od 1 sierpnia 2019 r. Zerowy PIT dla młodych rozliczenia składkowo-podatkowe od 1 sierpnia 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe dla przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Przychody zwolnione z opodatkowania dla osób do 26 lat a kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia

Przychody zwolnione z opodatkowania dla osób do 26 lat a kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia Przychody zwolnione z opodatkowania dla osób do 26 lat a kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatkowe wpłat do PPK

Rozliczenie podatkowe wpłat do PPK Rozliczenie podatkowe wpłat do PPK 1. Wpłaty dokonywane do PPK (podstawowe i dodatkowe) Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), wpłaty będą pochodziły z trzech źródeł: ü od pracodawców

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto

2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika czyli od brutto do netto 2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Koszty uzyskania przychodów w 2019 r.

Koszty uzyskania przychodów w 2019 r. ZADANIA Koszty uzyskania przychodów w 2019 r. Ćwiczenie praktyczne Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w S.A. na stanowisku prezesa zarządu. W grudniu 2018 r. jego wynagrodzenie wynosiło 10 000 zł brutto.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu z tytułu sprawowania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 01 stycznia 2019 r.

Kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 01 stycznia 2019 r. Kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 01 stycznia 2019 r. Kwoty wolne od potrąceń przy umowach zlecenia w 2019 roku Dla umów cywilnoprawnych ochronę przewiduje ustawa Kodeks postępowania cywilnego Stan

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Lutowe obowiązki płatników. Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić i składać płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA od 1 stycznia 2019 r. Prowadząca: mec. Edyta Jagiełło-Jaroszewska

UMOWY ZLECENIA od 1 stycznia 2019 r. Prowadząca: mec. Edyta Jagiełło-Jaroszewska UMOWY ZLECENIA od 1 stycznia 2019 r. Prowadząca: mec. Edyta Jagiełło-Jaroszewska Agenda MINIMALNA STAWKA GODZINOWA W 2019 R. KWOTY WOLNE OD POTRĄCEŃ Z UMÓW ZLECENIA PRAWO DO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA DO

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

2.2 Podatek dochodowy

2.2 Podatek dochodowy Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, czyli od brutto do netto 2.2 Podatek dochodowy Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

FRAGMENTY PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ:

FRAGMENTY PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ: FRAGMENTY PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ: I. Zasady wyrównywania wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnej 1. Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych

V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych Często obok stosunku pracy zawierane są również inne umowy o charakterze cywilnoprawnym, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Do tej kategorii umów zalicza się także

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od IV-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od IV-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za IV-V/2015

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy. Katarzyna Paczkowska

Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy. Katarzyna Paczkowska Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy Katarzyna Paczkowska Ustawa z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Uzasadnienie do projektu ustawy 75% Polaków w żaden sposób

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Obliczanie wynagrodzenia

Obliczanie wynagrodzenia Obliczanie wynagrodzenia Moduł kadrowo płacowy Moduł kadrowo-płacowy pozwala usprawnić czynności związane z: urlopami absencją wystawianiem dokumentów (umowa o pracę, świadectwo pracy itp.) wynagradzaniem

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem SZKOLENIA DLA WYMAGAJĄCYCH PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie, którego celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach.

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Pracuję w szkole podstawowej. Szkoła zatrudnia na stanowisku referenta na pół etatu emeryta. Czy w związku z tym od świadczeń z ZFŚS (zapomoga socjalna, wczasy

Bardziej szczegółowo

Zarówno wspomniana w pytaniu kilometrówka, jak i ryczałt, co do zasady:

Zarówno wspomniana w pytaniu kilometrówka, jak i ryczałt, co do zasady: Czy tzw. kilometrówka jest opodatkowana i oskładkowana? Pytanie Czy rozliczając pracownikowi tzw. kilometrówki należy naliczać podatek dochodowy, jak również składki na ubezpieczenia społeczne? Czy jest

Bardziej szczegółowo

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika czyli od brutto do netto 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wynagrodzeniach 2019

Zmiany w wynagrodzeniach 2019 Zmiany w wynagrodzeniach 2019 nowe stawki podatkowe i koszty uzyskania przychodu Paweł Ziółkowski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa pracy i podatków Dotychczasowa skala podatkowa Podstawa obliczenia

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska)

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska) O WYNAGRODZENIU z tytułu: zatrudnienia, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych * ) jestem zatrudniona/y w (nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO

UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO Spis treści I. Koszty wynagrodzenia pracownika... 2 1) Składniki wynagrodzenia brutto... 2 2) Składki finansowane przez pracodawcę... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 1. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia Jeżeli niezdolność do pracy

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH poleca ZEROWY PIT DLA MŁODYCH WARUNKI STOSOWANIA I ROZLICZANIA NOWEJ ULGI e-book stan prawny 18 lipca 2019 r. Tomasz Krywan 978-83-8137-598-6 SPIS TREŚCI 1. Zerowy PIT dla młodych zasady ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XVIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Softlab HR Puls 04/2019

Softlab HR Puls 04/2019 04/2019 Przesyłamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny Softlab HR by Asseco. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowaną przez Państwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak:

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak: 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika (organu rentowego) Pan(i) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...2011 r. (poz...) PIT- 40A/11A* ) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r. Uzasadnienie

Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r. Uzasadnienie Uzasadnienie Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r. Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26.

Bardziej szczegółowo

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Moduł 4: Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa cz.1 4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.09.02 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.04.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków

Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor naczelna: Krystyna Trojanowska ISBN: 978-83-269-4070-5 Copyright

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk Wyliczenia rachunkowe wskazują - w związku z różnymi zasadami rozliczania podatku od takich umów - iż od wyższych kwot brutto będzie, w niektórych przypadkach, niższy podatek do pobrania przez płatnika.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Lista płac najnowsze zmiany. Wyższe koszty, niższa stawka podatku i zerowy PIT.

Lista płac najnowsze zmiany. Wyższe koszty, niższa stawka podatku i zerowy PIT. Informacje organizacyjne o szkoleniu Tytuł szkolenia: Lista płac najnowsze zmiany. Wyższe koszty, niższa stawka podatku i zerowy PIT. Wykładowca: Renata Majewska Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz.

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz. OBOWIĄZKI PŁATNIKA Urząd Skarbowy Skala podatku dochodowego 2009-2012 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3798 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ

UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej 1 Bydgoszcz, dnia 12.01.2009r. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie KOMUNIKAT NR 1/2009 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej za miesiąc styczeń, luty 2009r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

wykład 2 System wynagrodzeń System wynagrodzeń w przedsiębiorstwie Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia Lista płac 1

wykład 2 System wynagrodzeń System wynagrodzeń w przedsiębiorstwie Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia Lista płac 1 System w przedsiębiorstwie System wykład 2 Sporządzanie listy płac i jej ewidencja Lista płac 1 2 Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia Jeśli umowę zlecenia zawarto z osobą, która z tytułu umowy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 3 SPIS TREŚCI I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych... str. 8 1.1. Osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi... str. 8

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 61/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 sierpnia 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Co nowego? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo