Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics"

Transkrypt

1 Dagmara Sieradzka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw University of Economics Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Long-term decisions on corporate finance, on the example of company in the retail trade, with the exception of retail trade motor vehicles. Working paper Kod JEL: L67 JEL Code: L67 Słowa kluczowe: Długoterminowe decyzje finansowe; finanse przedsiębiorstw; branża: handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; Streszczenie: W raporcie przedstawiłam definicję długoterminowych decyzji finansowych, a także ukazałam podstawowe metody pozwalające ocenić zasadność projektów długoterminowych, oraz które pomagają podjąć osobom odpowiedzialnym za wybór odpowiednią decyzję, który projekt wybrać. W tejże pracy przedstawiłam obliczenia dotyczące wyboru jednego z dwóch projektów dotyczących przedsiębiorstwa X. Keywords: Long-term financial decisions, corporate finance, Industry: Retail trade, with the exception of retail trade motor vehicles; Abstract: In this report I presented a definition of long-term financial decisions, and I published basic methods to assess the validity of long-term projects, and to help make the selection of the appropriate decision, which project you should choose. In that work I presented calculations for selecting one of the two projects the company X.

2 1. Wstęp We wstępie chciałabym powiedzieć czego będzie dotyczył ten raport, a zarazem przedstawić podstawowe pojęcia dotyczące tematu pracy. Przede wszystkim należy określić czym są długoterminowe decyzje finansowe. Zatem są one decyzjami dotyczącymi finansowania rozwoju przedsiębiorstwa o wysokim poziomie ryzyka, o przedziale czasowym znacznie przekraczającym okres 1 roku i to są decyzje, które mają bezpośrednie przełożenie na stan majątkowy przedsiębiorstwa (wzrost wartości aktywów trwałych oraz obrotowych). Również są zwane decyzjami strategicznymi. Inne źródła ukazują długoterminowe decyzje finansowe jako decyzje o charakterze cyrkulacyjnym, mające bezpośrednie znaczenie dla interesów grup właścicieli firmy oraz zbiór decyzji w zakresie inwestowania i finansowania, których oczekiwane efekty spodziewane są w okresie dłuższym niż rok i których efektem jest wzrost wartości firmy i zainwestowanych w nią kapitałów właściciela. Decyzje długoterminowe obejmują decyzje majątkowe oraz decyzje kapitałowe. Do decyzji majątkowych zalicza się: sprzedaż składników majątku; zakup składników majątku. Do decyzji kapitałowych zalicza się: wpłatę kapitału własnego; emisję obligacji; wykup obligacji; przyrost kredytu długoterminowego; raty kredytu długoterminowego. 2. Opis teoretyczny metody Po krótce chciałabym opisać zasady podejmowania decyzji o preliminowaniu inwestycji. W celu ustalenia kolejności projektów, aby móc podjąć decyzję o ich przyjęciu, wykorzystuje się sześć podstawowych metod: 1. Spłaty 2. Księgowej stopy dochodu

3 3. Wartości obecnej netto 4. Wewnętrznej stopy zwrotu 5. Zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu 6. Indeksu zyskowności Ad. 1 Okres spłaty jest określony jako oczekiwana liczba lat potrzebna do odzyskania pierwotnego nakładu inwestycyjnego. (Wzór 2.1) Ad. 2 Księgowa stopa dochodu (ARR) koncentruje się na zysku netto projektu, a nie na przepływach środków pieniężnych. Ad. 3 Wartość obecna netto opiera się na metodologii zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych. Ad. 4 Wewnętrzna stopa zwrotu jest zdefiniowana jako stopa dyskontowa, która zrównuje wartość obecną oczekiwanych wpływów środków pieniężnych z wartością obecną oczekiwanych kosztów. Ad. 5 Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest zdefiniowana jako stopa dyskontowa, która zrównuje PV wydatków inwestycyjnych (kosztów) z wielkością PV wartości końcowej projektu.

4 Ad. 6 Indeks zyskowności jest to stosunek zdyskontowanych wpływów pieniężnych do zdyskontowanych wydatków. Wszystkie wzory pochodzą ze źródła Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski - Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Praktyczny przykład zastosowania. W tej głównej części raportu obliczę przykładowe wskaźniki dla przedsiębiorstwa X z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, które stoją przed wyborem jednego z dwóch projektów A i B. Projekt A dotyczy otwarcia nowego sklepu w centrum handlowym, natomiast projekt B dotyczy wprowadzenia dodatkowej linii asortymentu. Ale aby to zrobić należy przyjąć pewne założenia dotyczące projektów inwestycyjnych. 1. Projekty mają jednakowe ryzyko. 2. Wszystkie przepływy środków występują na koniec danego roku. 3. Amortyzacja metodą liniową do wartości księgowej równej Koszt kapitału równy 10% Tabela 1. Przepływy środków pieniężnych dla projektów A i B. Rok (t) Oczekiwane przepływy środków pieniężnych netto po opodatkowaniu w PLN Projekt A Projekt B Źródło: Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski - Zarządzanie finansami

5 1. Okres spłaty. Tabela 2. Przepływy środków pieniężnych dla projektów A i B oraz skumulowane przepływy środków pieniężnych dla projektów A i B. Rok Przepływy Skumulowane Przepływy Skumulowane środków przepływy środków przepływy pieniężnych środków pieniężnych środków pr. A pieniężnych pr. pr. B pieniężnych pr. A B Źródło: Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski - Zarządzanie finansami Jeśli przedsiębiorstwo X wymagałoby spłaty w ciągu trzech lub mniej lat wybrano by projekt A, a projekt B zostałby odrzucony. 2. Księgowa stopa dochodu.

6 Przedsiębiorstwo X akceptując projekty z księgową stopą dochodu na poziomie nie niższym niż 35% wybierze projekt A. 3. Wartość obecna netto. Przedsiębiorstwo X oceniając projekty metodą NPV wybierze projekt A, ponieważ wybierając projekt A majątek akcjonariuszy wzrośnie o 660,27 PLN. Majątek wzrośnie bardziej niż w przypadku projektu B. 4. Wewnętrzna stopa zwrotu. Według wyników uzyskanych poprzez obliczanie wewnętrznych stóp zwrotu przedsiębiorstwo X powinno przyjąć oby dwa projekty. 5. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu. 6. Indeks zyskowności. projekcie B. Projekt A zostałby wybrany, ponieważ na jedną zainwestowaną złotówkę przyniósłby więcej zysku niż w Aby podejmować długoterminowe decyzje dotyczące przedsiębiorstwa X należy też obliczyć średnioważony koszt kapitału, który jak wynika z nazwy jest średnim ważonym kosztem różnych rodzajów kapitału wykorzystywanego przez firmę. Określa się go wzorem:

7 Do obliczenia WACC potrzebne jest obliczenie udziału długu w kapitale zaangażowanym oraz udziału kapitału własnego w kapitale zaangażowanym. Do tego potrzebujemy danych rzeczywistych wziętych ze sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa X. ( ) Taki wynik CC daje nam prawidłowe równanie, że IRR>CC, dlatego też decyzje podejmowane przez właściciela przedsiębiorstwa X są prawidłowe i korzystne dla niego i dla całej firmy. 4. Wnioski. Podsumowanie. Każda z przedstawionych metod w raporcie ma swoje wady i zalety. Każda duża firma, w tym przedsiębiorstwo X przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przyjęcia bądź odrzucenia konkretnej inwestycji długoterminowej oblicza i rozważa

8 wszystkie metody, ponieważ każda z tych miar obrazuje i dostarcza inne informacje dotyczące danego projektu. Przenalizowanie tych wszystkich metod dla zadanych dwóch projektów pozwoliło na określenie kierunku, w którym powinno iść przedsiębiorstwo X. Uważam w takim razie, że powinno ono zająć się powiększaniem ilości swoich placówek. To przedsiębiorstwo powinno wykazywać ciągłą działalność inwestycyjną, a przede wszystkim tą długoterminową działalność, ponieważ jak widać na przeanalizowanym przykładzie, bardziej korzystne jest otwieranie nowych sklepów niż dodawanie nowych kolekcji do już istniejących placówek. Bibliografia: 1. Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework), oddk, Gdańsk Grzegorz Michalski (2012), FINANCIAL LIQUIDITY MANAGEMENT IN RELATION TO RISK SENSITIVITY: POLISH FIRMS CASE, Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making Xvi), Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies), oddk, Gdańsk Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or 5. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp , Available at SSRN: 6. Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika, 54, 1, Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 5, Michalski Grzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4, Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Frame-work. Available at SSRN: Michalski Grzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, Michalski Grzegorz (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9, 1, Michalski Grzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava,

9 13. Michalski Grzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, Michalski Grzegorz (2010), Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol: 13 iss: 1 pp Polak Petr, Robertson, D. C. and Lind, M. (2011), The New Role of the Corporate Treasurer: Emerging Trends in Response to the Financial Crisis (December 12, 2011). International Research Journal of Finance and Economics, No. 78, Available at SSRN: 16. Soltes Vincent (2012), Paradigms of Changes in the 21th Century - Quest for Configurations in Mosaic, Ekonomicky Casopis, v.60 is.4 pp Soltes Vincent (2011), The Application of the Long and Short Combo Option Strategies in the Building of Structured Products, 10th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec. 18. Zmeskal Zdenek, Dluhosova Dana (2009), Company Financial Performance Prediction on Economic Value Added Measure by Simulation Methodology, 27th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Mathematical Methods in Economics, Polak Petr, Sirpal R., Hamdan M. (2012), Post-Crisis Emerging Role of the Treasurer, European Journal of Scientific Research, 86, 3, Kresta A.; Tichy Tomas (2012), International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 62, 2, Kopa Milos, D'Ecclesia RL, Tichy Tomas (2012), Financial Modeling, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 62, 2, Michalski, Grzegorz Marek, Value-Based Inventory Management, Value-Based Inventory Management, Journal of Economic Forecasting, 9/1, 82-90, Available at SSRN: or 23. Dluhosova Dana, et. al., 2006, Finančni řizeni a rozhodovani podniku: analyza, investovani, oceňovani, riziko, flexibilita, Ekopress, Prague. 24. Soltes Vincent, 2004, Duration of coupon bonds as a criterion of the price sensibility of bonds with regards to the change of interest rates (Duracia kuponovej obligacie ako kriterium cenovej citlivosti obligacie vzhľadom na zmenu urokovych sadzieb in Slovak), EKONOMICKY CASOPIS, 52/2004(1), pp Michalski, Grzegorz Marek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp , Available at SSRN: 26. Michalski, Grzegorz Marek, Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Institutions (December 14, 2012). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2012, Volume 7, Issue 2. Available at SSRN: or 27. Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial

10 Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Plynnosc Finansowa w Malych i Srednich Przedsiebiorstwach, PWN, Available at SSRN: 28. Michalski, Grzegorz Marek, Accounts Receivable Management in Nonprofit Organizations (Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit), 2012, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012(68(124)): ICID: , Available at SSRN: or 29. Tichy, T. (2011), Levy Processes in Finance: Selected applications with theoretical background. SAEI, vol. 9. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, ISBN Tichy, T. (2008), Lattice models Pricing and Hedging at (In)complete Markets. VŠB-TU Ostrava, ISBN M. Kopa & T. Tichy (2012), Concordance measures and second order stochastic dominance portfolio efficiency analysis, E & M Economics and Management 4, MPB - Dane dla lat , 33. Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa T.Jajuga, T.Słoński; Finanse spółek. Długoterminowe decyzje finansowe, Wyd. AE we Wrocławiu https://www.fidelityworldwideinvestment.com/polska/inwestorzy-indywidualni/wskazowki-i-planowanie/wiecejo-inwestowaniu/podstawy-inwestowania/inwestowanie-dlugoterminowe/default.page 37.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów K. Lange Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej maszyn ogólnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Olga Troska Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych krótkoterminowej

Bardziej szczegółowo

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji galanterii skórzanej. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics S. Paradysz Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży organizatorów turystyki. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk J. Szmigielska

K. Kasprzyk J. Szmigielska K. Kasprzyk J. Szmigielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach branży 29 STAN BAZOWY Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw jest firmą międzynarodową, mającą

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. R. Sip, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W raporcie zostały przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

Szczepaniak, Anna Ziólkowska, Malgorzata Jańska. To cite this version: HAL Id: hal-00962239 https://hal.archives-ouvertes.

Szczepaniak, Anna Ziólkowska, Malgorzata Jańska. To cite this version: HAL Id: hal-00962239 https://hal.archives-ouvertes. Managing the value and the risk of the enterprise on the example: of enterprise producing products from metal, the non-profit organization providing fire services and financial institutions from the scope

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIEOPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 365 372 KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBANYCH SPÓŁEK BANŻY SPOŻYWCZEJ Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 137 Dorota WIĘCEK, Gabriela KALINOWSKA Akademia Techniczno- Humanistyczna Bielsko- Biała E- mail: gkalinowska@ath.bielsko.pl, dwiecek@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 KOMITET REDAKCYJNY Zbigniew Adamowski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o czasopiśmie i archiwum na stronie www.ekonomia-m.pl

Szczegółowe informacje o czasopiśmie i archiwum na stronie www.ekonomia-m.pl Ekonomia Międzynarodowa Nr 7, 2014 Redakcja: Jakub Kronenberg (redaktor naczelny) Piotr Gabrielczak Tomasz Serwach Kinga Dudzik (redaktor językowy) Mark Muirhead (redaktor językowy) Mariusz Plich (redaktor

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 DARIUSZ WIECZOREK Uniwersytet Gdański OPCJE REALNE JAKO ŹRÓDŁO WARTOŚCI W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE PROBLEMY WYCENY INWESTYCJI W SYSTEMIE PRAWA BILANSOWEGO FUNDAMENTAL PROBLEMS OF INVESTMENTS VALUATION IN POLISH LAW

KLUCZOWE PROBLEMY WYCENY INWESTYCJI W SYSTEMIE PRAWA BILANSOWEGO FUNDAMENTAL PROBLEMS OF INVESTMENTS VALUATION IN POLISH LAW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 58 Nr kol. 1858 Wiesława CAPUTA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Paweł Śliwiński Wykorzystanie teorii portfelowej do zarządzania ryzykiem finansowym związanym z zaciąganiem

Bardziej szczegółowo