A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej."

Transkrypt

1 A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, strategie finansowania i inwestowania w aktywa bieżące Streszczenie: Poniższy raport prezentuje strategie zarządzania ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. Analizowane obliczenia dotyczące strategii finansowania oraz inwestowania w aktywa bieżące pozwolą na wybór najbardziej korzystnych wariantów dla badanego przedsiębiorstwa, prowadzących do pomnożenia bogactwa właścicieli.

2 Wstęp Zarządzanie ryzykiem jest podstawowym składnikiem zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W jednostce gospodarcze istnieje wiele obszarów, w których należy odpowiednio kontrolować oraz ograniczać ryzyko. Redukcja ryzyka wiązać się musi z konkretnymi, długoterminowymi czynnościami, które regularnie powinny być modyfikowane i analizowane. Bez tych działań ryzyko wzrasta, a to z kolei prowadzi do wzrostu kosztu kapitału, który przyczynia się do zmniejszenia wartości przedsiębiorstwa. W tym raporcie ukazane zostanie zarządzanie ryzykiem poprzez odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym dla przedsiębiorstwa A z branży wydobywczej. Pokazana zostanie formuła wyboru odpowiedniej strategii zarządzania kapitałem obrotowym, która obejmuje wybór najlepszego sposobu jego finansowania, jak również optymalnej strategii inwestowania w aktywa bieżące. 1. Strategie finansowania aktywów bieżących Dzięki tym strategiom wyznaczymy odpowiednią strukturę bieżących aktywów i źródła ich finansowania. W pracy rozpatrywane będą trzy strategie finansowania płynnych aktywów: agresywna, umiarkowana i konserwatywna. W strategii agresywnej majątek obrotowy w całości powinien być finansowany zobowiązaniami krótkoterminowymi. Strategia ta stwarza wysokie ryzyko i korzyści. Natomiast podejście umiarkowane zakłada finansowanie kapitałem krótkoterminowym zmiennej części aktywów bieżących oraz kapitałem długoterminowym stałej części. Można ją scharakteryzować jako generującą przeciętne korzyści i ryzyko. W strategii konserwatywnej całość aktywów bieżących pokrywana jest długoterminowymi źródłami finansowania. Strategia konserwatywna charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka i korzyściami związanymi z finansowaniem 1. 1 A. Tokarski, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s

3 Tabela 1. Analiza strategii finansowania aktywów bieżących (w złotych) Strategie finansowania Agresywna Umiarkowana Konserwatywna Aktywa=Pasywa , , ,37 Kapitał zaangażowany , , ,29 Zobowiązania wobez dostawców , , ,08 Kapitał własny ( E ) , , ,21 Dług (D) , , ,08 > kapitał obcy długoterminowy (Dd) , , ,08 > kapitał obcy krótkoterminowy (Dk) , ,23 0,00 Udział długu długoterminowego w długu (Dd/D) 30% 60% 100% Udział długu krótkoterminowego w długu (Dk/D) 70% 40% 0% Dd/(D+E) 2,33% 4,66% 7,77% Dk/(D+E) 5,44% 3,11% 0,00% E/(D+E) 92,23% 92,23% 92,23% Δ EBIT , , ,69 Δ NOPAT = Δ FCF1 n , , ,15 Wolne przepływy pieniężne w 0 (FCFo) , , ,29 βl* 1,40 1,38 1,36 koszt kapitału własnego (ke) 14,37% 14,26% 14,11% koszt kapitału obcego(kd) 5,19% 5,34% 5,48% koszt kapitału finansującego firmę (WACC) 13,58% 13,49% 13,36% Przyrost wartości przedsiębiorstwa (ΔV) , , ,16 EVA , , ,54 Źródło: Michalski G.,Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Strategies Decisions Influence on Firm Value in Polish). Pozyskano z : Z poczynionych obliczeń wynika, że najlepszą strategią dla danego przedsiębiorstwa jest strategia konserwatywna, gdyż daje największy przyrost wartości przedsiębiorstwa. Oznacza to, że badana jednostka gospodarcza musi posiadać stuprocentowy udziału długu długoterminowego w długu ogółem. 2. Strategia inwestowania w aktywa bieżące Poniższa tabelka pokazuje strategie inwestowania w aktywa bieżące, które pozwalają poznać ich odpowiednią wielkość i strukturę.

4 Tabela 2 Strategie inwestowania w aktywa bieżące (w złotych) Strategie finansowania Agresywna Umiarkowana Konserwatywna Przychody ze sprzedaży (CR) , , ,14 Aktywa trwałe , , ,39 % poziom aktywów bieżących w stosunku do CR 25,00% 50,00% 75,00% Aktywa bieżące , , ,36 Aktywa całkowite = Pasywa całkowite , , ,75 Kapitał zaangażowany (E+D) , , ,67 Kapitał własny ( E ) , , ,68 Dług (D) , , ,99 Zobowiązania wobec dostawców , , ,08 Δ EBIT , , ,69 Δ NOPAT = Δ FCF1 n , , ,22 Wolne przepływy pieniężne w 0 (FCFo) , , ,67 βl* 1,40 1,38 1,36 koszt kapitału własnego (ke) 14,40% 14,28% 14,16% koszt kapitału obcego długoterminowego (kdd) 7,00% 6,80% 6,60% koszt kapitalu obcego krótkoterminowego (kdk) 5,00% 4,80% 4,60% koszt kapitału finansującego firmę (WACC) 11,06% 11,38% 11,22% Przyrost wartości przedsiębiorstwa (ΔV) , , ,38 Źródło: Michalski G., Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Strategies Decisions Influence on Firm Value in Polish). Pozyskano z : Na podstawie wyników z powyższej tabeli można stwierdzić, że najlepszą strategią inwestowania w aktywa bieżące jest strategia agresywna. Przedsiębiorstwo osiągnie najwyższy przyrost wartości przedsiębiorstwa, delta V= ,27 zł oraz koszt kapitału finansującego jest najniższy, CC= 11,06%. 3. Strategia kapitału obrotowego netto Wartość przedsiębiorstwa wzrasta, gdy korzyści wynikające z utrzymywania kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie na danym poziomie będą większe od alternatywnego kosztu jego utrzymania. W tym przypadku analiza również została przeprowadzona na podstawie trzech rodzajów strategii: agresywnej, umiarkowanej i konserwatywnej.

5 Tabela 3 Analiza strategii kapitału obrotowego netto (w złotych) Strategie finansowania Agresywna Umiarkowana Konserwatywna Przychody ze sprzedaży (CR) , , ,14 Aktywa trwałe , , ,39 % poziom aktywów bieżących w stosunku do CR 25% 50% 75% Aktywa bieżące , , ,36 Aktywa całkowite = Pasywa całkowite , , ,75 Kapitał zaangażowany (E+D) , , ,67 Kapitał własny ( E ) , , ,68 Dług (D) , , ,99 > kapitał obcy długoterminowy (Dd) , , ,09 > kapitał obcy krótkoterminowy (Dk) , , ,90 Udział długu długoterminowego w długu (Dd/D) 30,00% 50,00% 70,00% Udział długu krótkoterminowego w długu (Dk/D) 70,00% 50,00% 30,00% Dd/(D+E) 3% 2% 3% Dk/(D+E) 7,03% 1,51% 1,21% E/(D+E) 89,96% 96,98% 95,98% Zobowiązania wobec dostawców , , ,08 Δ EBIT , , ,69 Δ NOPAT = Δ FCF1 n , , ,22 Wolne przepływy pieniężne w 0 (FCFo) , , ,67 βl* 1,40 1,38 1,36 koszt kapitału własnego (ke) 14,42% 14,28% 14,16% koszt kapitału obcego długoterminowego (kdd) 7,00% 6,80% 6,60% koszt kapitalu obcego krótkoterminowego (kdk) 5,00% 4,80% 4,60% koszt kapitału finansującego firmę (WACC) 13,43% 13,99% 13,79% Przyrost wartości przedsiębiorstwa (ΔV) , , ,63 Źródło: Michalski G., Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Strategies Decisions Influence on Firm Value in Polish). Na podstawie wyników z tabeli nr 3 wynika, że największy przyrost wartości przedsiębiorstwa jednostka gospodarcza osiągnie przy strategii agresywnej. Podsumowanie Jednym ze sposobów zarządzanie ryzykiem są działania w obszarze zarządzania majątkiem obrotowym celem osiągnięcia optymalnej wielkości i struktury majątku obrotowego. Co więcej zarządzanie majątkiem obrotowym ma na celu kształtowanie struktury źródeł finansowania, w celu minimalizacji kosztów finansowych na poczet wzrostu zysku. 2 2 M. Sierpińska, J. Nesterak, Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw, w: Materiały Konferencji Naukowej: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, pod red. Jana Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 197.

6 Bibliografia 1. Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies), oddk, Gdańsk 2009; 2. Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework), oddk, Gdańsk 2008; 3. Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or 4. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp , Available at SSRN: 5. Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika, 54, 1, 12 19; 6. Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 5, ; 7. Michalski Grzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational risk Management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4, ; 8. Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Frame-work. Available at SSRN: ; 9. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, 42-53;

7 10. Michalski Grzegorz (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9, 1, 82-90; 11. Michalski Grzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish Enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava, ; 12. Michalski Grzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, ; 13. Michalski Grzegorz (2010), Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol: 13 iss: 1 pp ; 14. Polak Petr, Robertson, D. C. and Lind, M. (2011), The New Role of the Corporate Treasurer: Emerging Trends in Response to the Financial Crisis (December 12, 2011). International Research Journal of Finance and Economics, No. 78, Available at SSRN: 15. Soltes Vincent (2012), Paradigms of Changes in the 21th Century - Quest for Configurations in Mosaic, Ekonomicky Casopis, v.60 is.4 pp ; 16. Soltes Vincent (2011), The Application of the Long and Short Combo Option Strategies in the Building of Structured Products, 10th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec; 17. Zmeskal Zdenek, Dluhosova Dana (2009), Company Financial Performance Prediction on Economic Value Added Measure by Simulation Methodology, 27th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Mathematical Methods in Economics, ; 18. Polak Petr, Sirpal R., Hamdan M. (2012), Post-Crisis Emerging Role of the Treasurer, European Journal of Scientific Research, 86, 3, ;

8 19. Kresta A.; Tichy Tomas (2012), International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 62, 2, ; 20. Kopa Milos, D'Ecclesia RL, Tichy Tomas (2012), Financial Modeling, FINANCE A UVER-CZECH JOURN AL OF ECONOMICS AND FINANCE, 62, 2, ; 21. Michalski, Grzegorz Marek, Value-Based Inventory Management, Value-Based Inventory Management, Journal of Economic Forecasting, 9/1, 82-90, Available at SSRN: or 22. Dluhosova Dana, et. al., 2006, Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, Ekopress, Prague; 23. Soltes Vincent, 2004, Duration of coupon bonds as a criterion of the price sensibility of bonds with regards to the change of interest rates (Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb in Slovak), EKONOMICKY CASOPIS, 52/2004(1), pp ; 24. Michalski, Grzegorz Marek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp , Available at SSRN: 25. Michalski, Grzegorz Marek, Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in Non- Profit Institutions (December 14, 2012). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2012; 26. Volume 7, Issue 2. Available at SSRN: 27. Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Plynnosc

9 Finansowa w Malych I Srednich Przedsiebiorstwach, PWN, Available at SSRN: Michalski, Grzegorz Marek; 28. Accounts Receivable Management in Nonprofit Organizations (Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit), 2012, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 012(68(124)): ICID: , Available at SSRN: or 29. MPB - Dane dla lat , 30. Michalski G., Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MSP, Zeszyt Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Studia i Prace 2005, nr Michalski G.,Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Strategies Decisions Influence on Firm Value in Polish). Pozyskano z : A. Tokarski, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s ; 34. M. Sierpińska, J. Nesterak, Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw, w: Materiały Konferencji Naukowej: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, pod red. Jana Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 197; 35. Cichosz K., Gajewska A., Kowalczyk M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydobywczej, Available at SSRN: ( r.).

10

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów K. Lange Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej maszyn ogólnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk J. Szmigielska

K. Kasprzyk J. Szmigielska K. Kasprzyk J. Szmigielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach branży 29 STAN BAZOWY Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw jest firmą międzynarodową, mającą

Bardziej szczegółowo

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics

Dagmara Sieradzka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wroclaw University of Economics Dagmara Sieradzka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw University of Economics Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Bardziej szczegółowo

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji galanterii skórzanej. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics S. Paradysz Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży organizatorów turystyki. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Olga Troska Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych krótkoterminowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej.

T. Wilhelm. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. T. Wilhelm Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży obuwniczej. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. Arkadiusz Kozłowski Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej obuwie. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Pałęga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw ( PKD 10.39) (Risk

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. R. Sip, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W raporcie zostały przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIEOPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Szczepaniak, Anna Ziólkowska, Malgorzata Jańska. To cite this version: HAL Id: hal-00962239 https://hal.archives-ouvertes.

Szczepaniak, Anna Ziólkowska, Malgorzata Jańska. To cite this version: HAL Id: hal-00962239 https://hal.archives-ouvertes. Managing the value and the risk of the enterprise on the example: of enterprise producing products from metal, the non-profit organization providing fire services and financial institutions from the scope

Bardziej szczegółowo

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DŁUGOŚCI CYKLU OPERACYJNEGO NA WZROST WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

WPŁYW DŁUGOŚCI CYKLU OPERACYJNEGO NA WZROST WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GRZEGORZ MICHALSKI WPŁYW DŁUGOŚCI CYKLU OPERACYJNEGO NA WZROST WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Zarządzanie cyklem operacyjnym przedsiębiorstwa wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 387 395 Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo