Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów K. Lange Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana. Working paper STRESZCZENIE: Niniejszy raport opisuje sposoby zarządzania ryzykiem w oparciu o analizę scenariuszy. Obliczenia określają możliwości wyboru najlepszej z możliwych strategii finansowania aktywów bieżących oraz zarządzania kapitałem pracującym. 1

2 WSTĘP W każdym przedsiębiorstwie pojawia się pojęcie ryzyka. Aby dobrze zarządzać firmą należy podejmować decyzje o optymalnym poziomie ryzyka dopuszczalnym dla danego przedsiębiorstwa. Zarządzanie ryzykiem jest to proces systematycznych procedur dążących do prawidłowego postępowania z ryzykiem. 1. WARIANTY FINANSOWANIA AKTYWÓW PŁYNNYCH Tabela nr 1. Warianty finansowania aktywów płynnych STRATEGIE FINANSOWANIA NWC Agresywna Umiarkowana Konserwatywna Przychody ze sprzedaży (CR) 12767, , ,41 Aktywa trwałe (FA) 16720, , ,48 Aktywa bieżące (CA) 3830, , ,223 Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) 20550, , ,703 Zobowiązania wobec dostawców (AP) 1915, , ,1115 Kapitał zaangażowany (E+D) 18635, , ,592 Kapitał własny (E) 7454, , ,2366 Kapitał obcy długoterminowy (Dd) 3727, , ,87 Kapitał obcy krótkoterminowy (Dk) 7454, , ,49 Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) 6383, , ,705 Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT) 5170, , ,8011 Wolne przepływy pieniężne od 1 do n (FCF1..n) 5170, , ,8011 Wolne przepływy pieniężne w 0 (FCFo) , , ,592 korekta premii za ryzyko ϣ 0,2 0,1 0,01 Współczynnik ryzyka βl 1,332 1,221 1,1211 Koszt kapitału własnego (ke) 22,65% 21,09% 19,70% Koszt kapitału obcego długoterminowego (kdd) 11,85% 11,19% 10,61% Koszt kapitału obcego krótkoterminowego (kdk) 8,25% 7,89% 7,58% Koszt kapitału finansującego firmę (CC) 13,65% 13,08% 12,90% Przyrost wartości przedsiębiorstwa ( V) 19243, , ,76 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Firma dokonuje wyboru miedzy trzema strategiami: agresywną, umiarkowaną oraz konserwatywną. Według przeprowadzonych obliczeń dla badanego przedsiębiorstwa najlepszym wyborem jest realizowanie strategii konserwatywnej, ponieważ dostarczy ona największego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. 2. STRATEGIA INWESTOWANIA AKTYWÓW PŁYNNYCH Tabela nr 2. Strategia inwestowania aktywów płynnych STRATEGIE INWESTOWANIA NWC Restrykcyjna Pośrednia Elastyczna premia za elastyczność popytu 0 0,04 0,03 Przychody ze sprzedaży (CR) 12767, , ,44959 Aktywa trwałe (FA) 16720, , ,66821 Aktywa bieżące (CA) 3830, , , Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) 20550, , ,53796 Zobowiązania wobec dostawców (AP) 1915, , , Kapitał zaangażowany (E+D) 18635, , ,60309 Kapitał własny (E) 7454, , ,

3 Kapitał obcy długoterminowy (Dd) 3727, , , Kapitał obcy krótkoterminowy (Dk) 7454, , ,04 udział EBIT w CR 0,5 0,45 0,40 Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) 6383, , , Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT) 5170, , , Wolne przepływy pieniężne od 1 do n (FCF1..n) 5170, , , Wolne przepływy pieniężne w 0 (FCFo) , , ,60309 korekta premii za ryzyko µ 0,2 0,1 0,01 Współczynnik ryzyka βl 1,332 1,221 1,1211 Koszt kapitału własnego (ke) 22,65% 21,09% 19,70% Koszt kapitału obcego długoterminowego (kdd) 11,85% 11,19% 10,61% Koszt kapitału obcego krótkoterminowego (kdk) 8,25% 7,89% 7,58% Koszt kapitału finansującego firmę (CC) 13,65% 12,81% 12,05% Przyrost wartości przedsiębiorstwa ( V) 19243, , ,56 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Przedsiębiorstwo wybiera między trzema strategiami inwestowania: restrykcyjną, pośrednią oraz elastyczną, Według przeprowadzonych obliczeń wynika, iż przedsiębiorstwo powinno inwestować w aktywa płynne w oparciu o strategii restrykcyjnej, ponieważ daje ona największy z badanych wzrost wartości przedsiębiorstwa. W porównaniu do pozostałych strategii jest dla naszej firmy najkorzystniejsza. 3. STRATEGIA ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM Tabela nr 3. Strategia zarządzania kapitałem obrotowym STRATEGIE INWESTOWANIA i FINANSOWANIA NWC Restrykcyjno agresywna Restrykcyjno konserwatywna Elastyczno agresywna Elastyczno konserwatywna premia za elastyczność popytu 0 0 0,0712 0,0712 Przychody ze sprzedaży (CR) 12767, , , ,44959 Aktywa trwałe (FA) 16720, , , ,87854 Aktywa bieżące (CA) 3830, , , , Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) 20550, , , ,7483 Zobowiązania wobec dostawców (AP) 1915, , , , Kapitał zaangażowany (E+D) 18635, , , ,81342 Kapitał własny (E) 7454, , , , Kapitał obcy długoterminowy (Dd) 3727, , , ,72 Kapitał obcy krótkoterminowy (Dk) 7454, , , ,77 udział EBIT w CR 0,5 0,5 0,40 0,40 Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) 6383, , , , Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT) 5170, , , , Wolne przepływy pieniężne od 1 do n (FCF1..n) 5170, , , , Wolne przepływy pieniężne w 0 (FCFo) , , , ,81342 korekta premii za ryzyko ϣ i µ 0, , , , Współczynnik ryzyka βl 1, , , , Koszt kapitału własnego (ke) 23,94% 22,65% 22,65% 19,76% Koszt kapitału obcego długoterminowego (kdd) 12,39% 11,85% 11,85% 10,63% 3

4 Koszt kapitału obcego krótkoterminowego (kdk) 8,54% 8,25% 8,25% 7,59% Koszt kapitału finansującego firmę (CC) 14,35% 14,66% 13,65% 12,94% Przyrost wartości przedsiębiorstwa ( V) 17401, , , ,42 Źródło: obliczenia własne na podstawie: W tym przypadku przedsiębiorstwo dokonuje wyboru między czterema strategiami zarządzania: restrykcyjno agresywną, restrykcyjno konserwatywną, elastyczno agresywną oraz elastyczno konserwatywną. W oparciu o powyższe obliczenia najlepszym wyborem dla danego przedsiębiorstwa będzie zarządzanie kapitałem obrotowym w oparciu o analizę restrykcyjno agresywną, ponieważ dostarczy ona największego z badanych przyrostu wartości przedsiębiorstwa. PODSUMOWANIE: Ryzyko jest to miara zagrożenia dla przyszłych sytuacji, które mogą mieć negatywny skutek dla przedsiębiorstwa. Zarządzanie ryzykiem jest niezwykle powszechnym działaniem w strategii wielu przedsiębiorstw. Jest to swego rodzaju konieczność do prawidłowego prowadzenia i rozwoju firmy. Zarządzanie ryzykiem ma na celu minimalizowanie zagrożeń oraz błędnych decyzji, które negatywnie wpływają na rozwój działalności. Prawidłowe podejmowanie decyzji zwiększa wydajność przedsiębiorstwa. 4

5 SPIS LITERATURY 1. Michalski, Grzegorz Marek, Paradoks Cyklu Operacyjnego (February 23, 2013). Available at SSRN: 2. Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies), oddk, Gdańsk Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework), oddk, Gdańsk Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or 5. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp , Available at SSRN: 6. Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika, 54, 1, Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 5, Michalski Grzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4, Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Frame-work. Available at SSRN: Michalski Grzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, Michalski Grzegorz (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9, 1, Michalski Grzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava, Michalski Grzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, Michalski Grzegorz (2010), Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol: 13 iss: 1 pp Polak Petr, Robertson, D. C. and Lind, M. (2011), The New Role of the Corporate Treasurer: Emerging Trends in Response to the Financial Crisis (December 12, 2011). International Research Journal of Finance and Economics, No. 78, Available at SSRN: 16. Soltes Vincent (2012), Paradigms of Changes in the 21th Century -Quest for Configurations in Mosaic, Ekonomicky Casopis, v.60 is.4 pp Soltes Vincent (2011), The Application of the Long and Short Combo Option Strategies in the Building of Structured Products, 10th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec Zmeskal Zdenek, Dluhosova Dana (2009), Company Financial Performance Prediction on Economic Value Added Measure by Simulation Methodology, 27th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Mathematical Methods in Economics, Polak Petr, Sirpal R., Hamdan M. (2012), Post-Crisis Emerging Role of the Treasurer, European Journal of Scientific Research, 86, 3, Kresta A.; Tichy Tomas (2012), International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 62, 2, Kopa Milos, D'Ecclesia RL, Tichy Tomas (2012), Financial Modeling, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 62, 2, Michalski, Grzegorz Marek, Value-Based Inventory Management, Value-Based Inventory Management, Journal of Economic Forecasting, 9/1, 82-90, Available at SSRN: or 23. Dluhosova Dana, et. al., 2006, Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, Ekopress, Prague. 24. Soltes Vincent, 2004, Duration of coupon bonds as a criterion of the price sensibility of bonds with regards to the change of interest rates (Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb in Slovak), EKONOMICKY CASOPIS, 52/2004(1), pp Michalski, Grzegorz Marek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA UNIVERSITATIS 5

6 Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp , Available at SSRN: 26. Michalski, Grzegorz Marek, Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Institutions (December 14, 2012). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2012, Volume 7, Issue 2. Available at SSRN: or 27. Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Płynność Finansowa w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, PWN, Available at SSRN: 28. Michalski, Grzegorz Marek, Accounts Receivable Management in Nonprofit Organizations (Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit), 2012, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012(68(124)): ICID: , Available at SSRN: or 29. MPB - Dane dla lat , Jajuga Krzysztof, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa Pluta w., Planowanie finansowe, PWE, W.Pluta, G.Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, CHBeck, Warszawa G.Michalski, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw, Dudycz Tadeusz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Wróblewski Ryszard, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego, Siedlce Kasiewicz Stanisław, Zarządzanie ryzykiem jako wyzwanie strategiczne przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu, Gdańsk EMIS

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji galanterii skórzanej. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk J. Szmigielska

K. Kasprzyk J. Szmigielska K. Kasprzyk J. Szmigielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach branży 29 STAN BAZOWY Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw jest firmą międzynarodową, mającą

Bardziej szczegółowo

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics

S. Paradysz. Wroclaw University of Economics S. Paradysz Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży organizatorów turystyki. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Olga Troska Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na podstawie sektora 25 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych krótkoterminowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 387 395 Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Aurelia Bielawska Magdalena Brojakowska-Trząska

Wprowadzenie. Aurelia Bielawska Magdalena Brojakowska-Trząska Aurelia Bielawska Magdalena Brojakowska-Trząska Uniwersytet Szczeciński MODYFIKACJE STRATEGII FINANSOWANIA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE INTERNACJONALIZACJI (NA PODSTAWIE WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 365 372 KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBANYCH SPÓŁEK BANŻY SPOŻYWCZEJ Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZYSK CAŁKOWITY NA TLE NOŚNIKÓW WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

ZYSK CAŁKOWITY NA TLE NOŚNIKÓW WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Artur Sajnóg Uniwersytet Łódzki ZYSK CAŁKOWITY NA TLE NOŚNIKÓW WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo traktowane jest jako towar, którego cena kształtuje

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 382 Strategie i logistyka w warunkach kryzysu Redaktorzy naukowi Jarosław Witkowski Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

Strategie zerowej i obniżonej dźwigni finansowej w polskich przedsiębiorstwach giełdowych

Strategie zerowej i obniżonej dźwigni finansowej w polskich przedsiębiorstwach giełdowych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 99 110 Strategie zerowej i obniżonej dźwigni finansowej w polskich przedsiębiorstwach giełdowych

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY KREDYTEM KUPIECKIM A KREDYTEM BANKOWYM W MODELU ZAPASÓW WYNIKI BADAŃ BRANŻOWYCH W POLSCE

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY KREDYTEM KUPIECKIM A KREDYTEM BANKOWYM W MODELU ZAPASÓW WYNIKI BADAŃ BRANŻOWYCH W POLSCE Jerzy Marzec Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małgorzata Pawłowska 1 Instytut Ekonomiczny Narodowy Bank Polski ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY KREDYTEM KUPIECKIM A KREDYTEM BANKOWYM W MODELU ZAPASÓW

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak

Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak Szczecin 2014 Naukowe Wydawnictwo IVG OPEN ACCESS Rachunkowość i finanse w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Tom XV, Zeszyt 10, Część I, http://piz.san.edu.pl Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości Część I Redakcja: Mirosław Wypych, Paweł

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo