Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli.

2 WSTĘP Pojęcie ryzyka pojawia się przy podejmowaniu każdej decyzji, zarówno w życiu codziennym jak i w procesie działalności firmy. Zarządzanie ryzykiem polega na oszacowaniu ryzyka związanego z podejmowanymi decyzjami oraz umiejętnego zmniejszania go lub zabezpieczania się przed nim poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi. W przedsiębiorstwach zarządza się ryzykiem związanym z tworzeniem wartości przedsiębiorstwa. Stosuje się do tego metody, które polegają na przeanalizowaniu strategii i wybrania tej, która przynosi największy przyrost wartości przedsiębiorstwa. Pierwszą grupą są strategie dotyczące finansowania aktywów bieżących, należą do nich: agresywna, umiarkowana i konserwatywna. STRATEGIE FINANSOWANIA AKTYWÓW BIEŻĄCYCH AGRESYWNA UMIARKOWANA KONSERWATYWNA Przychody ze sprzedaży (CR) ,01 zł ,01 zł ,01 zł Aktywa trwałe (FA) ,86 zł ,86 zł ,86 zł Aktywa bieżące (CA) ,70 zł ,70 zł ,70zł Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) ,56 zł ,56 zł ,56 zł Zobowiązania wobec dostawców (AP) 8119,92 zł 8 119,92 zł 8 119,92 zł Kapitał zaangażowany (E+D) ,64 zł ,64 zł ,64 zł Kapitał własny (E) ,07 zł ,07 zł ,07 zł Kapitał obcy długoterminowy (Dd) ,89 zł ,79 zł ,66 zł Kapitał obcy krótkoterminowy (Dk) ,68 zł ,79 zł ,91 zł Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) ,32 zł ,32 zł ,32 zł Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT) ,77 zł ,77 zł ,77 zł Wolne przepływy pieniężne od 1 do n (FCF1..n) 4 695,62 zł 4 695,62 zł 4 695,62 zł Wolne przepływy pieniężne w 0 (FCF0) 3 340,62 zł 3 340,62zł 3 340,62 zł Korekta premii za ryzyko µ 0,19 0,11 0,01 Współczynnik ryzyka ßl 4,102 3,826 3,482 Koszt kapitału własnego (ke) 62,27% 58,38% 53,53% Koszt kapitału obcego długoterminowego (kdd) 16,00% 15,10% 14,96% Koszt kapitału obcego krótkoterminowego (kdk) 10,05% 9,98% 9,40% Koszt kapitału finansującego firmę (CC) 27,92% 27,08% 26,07% Przyrost wartości przedsiębiorstwa (ΔV) ,04 zł ,62 zł ,09 zł Obliczenia własne na podstawie: Michalski Grzegorz, Paradoks Cyklu Operacyjnego Na podstawie sporządzonych obliczeń dla analizowanego przedsiębiorstwa z branży produkcji samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli, najkorzystniejszą strategią

3 będzie strategia konserwatywna. Stosując tą strategie przedsiębiorstwo uzyska największy przyrost wartości przedsiębiorstwa, który uplasuje się na poziomie ,09 zł. Do drugiej grupy należą strategie inwestowania w aktywa bieżące, należą do nich: restrykcyjna, pośrednia oraz elastyczna. STRATEGIE INWESTOWANIA W AKTYWA BIEŻĄCE RESTRYKCYJNA POŚREDNIA ELASTYCZNA Premia za elastyczność popytu 0 0,05 0,03 Przychody ze sprzedaży (CR) ,01 zł ,11 zł ,76zł Aktywa trwałe (FA) ,86 zł ,86 zł ,35 zł Aktywa bieżące (CA) 32790,70 zł ,70 zł ,77 zł Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) ,56 zł ,56 zł ,12 zł Zobowiązania wobec dostawców (AP) 8119,92 zł 8 119,92 zł 8 931,91 zł Kapitał zaangażowany (E+D) ,64 zł ,64 zł ,20 zł Kapitał własny (E) ,07 zł ,26 zł ,28 zł Kapitał obcy długoterminowy (Dd) ,19 zł ,13 zł ,64 zł Kapitał obcy krótkoterminowy (Dk) ,38 zł ,26 zł ,28 zł Udział EBIT w CR 0,40 0,35 0,30 Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) ,80 zł ,29 zł ,23 zł Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT) ,29zł ,92 zł ,10 zł Wolne przepływy pieniężne od 1 do n (FCF1..n) ,29 zł ,92 zł ,10 zł Wolne przepływy pieniężne w 0 (FCF0) ,64 zł ,64zł ,20 zł Korekta premii za ryzyko µ 0,21 0,10 0,01 Współczynnik ryzyka ßl 4,171 3,362 3,087 Koszt kapitału własnego (ke) 63,24% 51,85% 47,97% Koszt kapitału obcego długoterminowego (kdd) 16,00% 15,10% 14,96% Koszt kapitału obcego krótkoterminowego (kdk) 10,05% 9,98% 9,40% Koszt kapitału finansującego firmę (CC) 28,52% 26,42% 24,66% Przyrost wartości przedsiębiorstwa (ΔV) ,34 zł ,17 zł ,82 zł Obliczenia własne na podstawie: Michalski Grzegorz, Paradoks Cyklu Operacyjnego Przedsiębiorstwo w inwestowaniu w aktywa bieżące powinno zastosować strategię restrykcyjną. Pomimo wartości ujemnych, które pojawiają się w każdej strategii, restrykcyjna gwarantuje przedsiębiorstwu największy przyrost wartości, który będzie znajdował się na poziomie ,34 zł. Trzecia i ostatnia grupa strategii dotyczy finansowania i inwestowania w kapitał obrotowy

4 netto (NWC). Strategie restrykcyjno-agresywa oraz restrykcyjno-konserwatywna dotyczą aspektu finasowania kapitału obrotowego netto, natomiast strategie elastyczno-agresywna oraz elastycznokonserwatywna zajmują się inwestowaniem w kapitał obrotowy netto. STRATEGIE FINANSOWANIA I INWESTOWANIA W NWC RESTRYKCYJNO- AGRESYWNA RESTRYKCYJNO- KONSERWATYWNA ELASTYCZNO- AGRESYWANA ELASTYCZNO - KONSERWATYWNA Przychody ze sprzedaży (CR) ,01 zł ,01 zł ,76 zł ,76 Aktywa trwałe (FA) ,86 zł ,86 zł ,35 zł ,35 Aktywa bieżące (CA) ,70 zł ,70 zł ,77 zł ,77 Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) Zobowiązania wobec dostawców (AP) ,56 zł ,56 zł ,56 zł , ,92 zł 8 119,92 zł 8 931,91 zł 8 931,91 Kapitał zaangażowany (E+D) ,64 zł ,64 zł ,65 zł ,65 Kapitał własny (E) ,07 zł ,07 zł ,07 zł ,07 Kapitał obcy długoterminowy (Dd) ,89 zł ,66 zł ,89 zł ,06 Kapitał obcy krótkoterminowy (Dk) ,68 zł ,91 zł ,68 zł ,52 Udział EBIT w CR 0,40 0,40 0,30 0,30 Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT) Wolne przepływy pieniężne od 1 do n (FCF1..n) Wolne przepływy pieniężne w 0 (FCF0) ,80 zł ,80 zł ,23 zł , ,29 zł ,29 zł ,10 zł , ,29 zł ,29 zł ,10 zł , ,64 zł ,64 zł ,65 zł ,65 Korekta premii za ryzyko µ 28,32% 21,02% 19,03% 1,41% Współczynnik ryzyka ßl 4,42 4,17 4,08 3,48 Koszt kapitału własnego (ke) 66,79% 63,25% 61,94% 53,43% Koszt kapitału obcego długoterminowego (kdd) Koszt kapitału obcego krótkoterminowego (kdk) Koszt kapitału finansującego firmę (CC) Przyrost wartości przedsiębiorstwa (ΔV) 0,1600 0,1496 0,1600 0,1496 0,1005 0,0940 0,1005 0, ,51% 29,48% 26,07% 26,13% ,07 zł ,81 zł ,22 zł ,70 Obliczenia własne na podstawie: Michalski Grzegorz, Paradoks Cyklu Operacyjnego Według powyższych badań przedsiębiorstwo powinno wybrać strategię restrykcyjnokonserwatywną. Każda ze strategii przyjmuje wartości ujemne, jednak strategia ta przynosi największy przyrost wartości przedsiębiorstwa, która wyniesie ,81 zł.

5 ZAKOŃCZENIE Przedsiębiorstwa zarządzając ryzykiem dotyczącym tworzenia wartości przedsiębiorstwa powinny przeprowadzić analizę strategi dotyczących trzech aspektów: finansowania aktywów bieżących, inwestowania w aktywa bieżące, oraz finansowania i inwestowania w kapitał obrotowy netto. Rezultatami takiej analizy powinna być odpowiednia strategia, która przyniesie największy przyrost wartości. Dla analizowanego przedsiębiorstwa z branży produkcji samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli, optymalnymi strategiami są: - strategia konserwatywna w finansowaniu aktywów bieżących, - strategia restrykcyjna w inwestowaniu w aktywa bieżące, - strategia restrykcyjno-konserwatywna w finansowaniu i inwestowaniu w kapitał obrotowy netto.

6 SPIS LITERATURY: 1. Michalski, Grzegorz Marek, Paradoks Cyklu Operacyjnego (February 23, 2013). Available at SSRN: 2. Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies), oddk, Gdańsk Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework), oddk, Gdańsk Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or 5. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp , Available at SSRN: 6. Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika, 54, 1, Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 5, Michalski Grzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4, Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Frame-work. Available at SSRN: Michalski Grzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, Michalski Grzegorz (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal of

7 Economic Forecasting, 9, 1, Michalski Grzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava, Michalski Grzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, Michalski Grzegorz (2010), Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol: 13 iss: 1 pp Polak Petr, Robertson, D. C. and Lind, M. (2011), The New Role of the Corporate Treasurer: Emerging Trends in Response to the Financial Crisis (December 12, 2011). International Research Journal of Finance and Economics, No. 78, Available at SSRN: 16. Soltes Vincent (2012), Paradigms of Changes in the 21th Century - Quest for Configurations in Mosaic, Ekonomicky Casopis, v.60 is.4 pp Soltes Vincent (2011), The Application of the Long and Short Combo Option Strategies in the Building of Structured Products, 10th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec. 18. Zmeskal Zdenek, Dluhosova Dana (2009), Company Financial Performance Prediction on Economic Value Added Measure by Simulation Methodology, 27th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Mathematical Methods in Economics, Polak Petr, Sirpal R., Hamdan M. (2012), Post-Crisis Emerging Role of the Treasurer, European Journal of Scientific Research, 86, 3, Kresta A.; Tichy Tomas (2012), International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 62, 2,

8 21.Kopa Milos, D'Ecclesia RL, Tichy Tomas (2012), Financial Modeling, FINANCE A UVERCZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 62, 2, Michalski, Grzegorz Marek, Value-Based Inventory Management, Value-Based Inventory Management, Journal of Economic Forecasting, 9/1, 82-90, Available at SSRN: or 23.Dluhosova Dana, et. al., 2006, Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, Ekopress, Prague. 24. Soltes Vincent, 2004, Duration of coupon bonds as a criterion of the price sensibility of bonds with regards to the change of interest rates (Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb in Slovak), EKONOMICKY CASOPIS, 52/2004(1), pp Michalski, Grzegorz Marek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp , Available at SSRN: 26. Michalski, Grzegorz Marek, Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Institutions (December 14, 2012). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2012, Volume 7, Issue 2. Available at SSRN: or 27. Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Plynnosc Finansowa w Malych i Srednich Przedsiebiorstwach, PWN, Available at SSRN: 28. Michalski, Grzegorz Marek, Accounts Receivable Management in Nonprofit Organizations (Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit), 2012, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012(68(124)): ICID: , Available at SSRN: or

9 29. MPB - Dane dla lat , 30. EMIS, 31. Szczepankowski Piotr, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, 2007, Agnieszka Huterska, Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym - Warszawa : CeDeWu, 2010, 34. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Łukasik G., Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, Katowice, 2004, Jajuga Krzysztof, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 37. Kozicka Ewa, Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją maszyn dla górnictwa, kopalnictwa, budownictwa, i_biorstwa_z_bran_y_zajmuj_cej_si_produkcj_maszyn_dla_g_rnictwa_kopalnictwa_i_budownictw a_/

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

ZYSK CAŁKOWITY NA TLE NOŚNIKÓW WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

ZYSK CAŁKOWITY NA TLE NOŚNIKÓW WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Artur Sajnóg Uniwersytet Łódzki ZYSK CAŁKOWITY NA TLE NOŚNIKÓW WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo traktowane jest jako towar, którego cena kształtuje

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

1.2. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa

1.2. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa 33 1.2. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa 1.2.1. i czynniki decydujące o niej Świadome zwiększanie wartości przedsiębiorstwa jest moŝliwe po określeniu, czym ona jest i co o niej decyduje.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE A INNOWACYJNE METODY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

KLASYCZNE A INNOWACYJNE METODY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Aneta Michalak Politechnika Śląska w Gliwicach KLASYCZNE A INNOWACYJNE METODY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Szacowanie kosztu kapitału jest nieodłącznym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MONIKA MARCINKOWSKA SPRAWOZDANIE Z WARTOŚCI DODANEJ PRZYKŁAD OCENY WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Z PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA

WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 2 2005 Dariusz WĘDZKI* WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA W artykule zbadano wpływ różnych czynników na zdolność prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Wynik podatkowy a wynik finansowy analiza różnic i ich konsekwencji

Wynik podatkowy a wynik finansowy analiza różnic i ich konsekwencji ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 229 238 Wynik podatkowy a wynik finansowy analiza różnic i ich konsekwencji Michał Poszwa * Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro Magdalena Olender-Skorek Przedstawiono złożoność zasobu ekonomicznego informacji. Skoncentrowano się wokół zagadnień dotyczących sposobów wyznaczania wartości informacji, zaprezentowano zarówno miary,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa

Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 (2013) s. 11 19 Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa Kinga Bauer Streszczenie: Przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen

Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen 82 Studia przypadków MBA. CE 1/2012 Management and Business Administration. Central Europe 1/2012 (108): s. 82 96, ISSN 2084-3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Sprawozdawczość finansowa i wycena

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TRANSAKCJI FINANSOWYCH JAKO NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK FINANSOWY

PODATEK OD TRANSAKCJI FINANSOWYCH JAKO NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK FINANSOWY Jarosław Dziuba Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PODATEK OD TRANSAKCJI FINANSOWYCH JAKO NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK FINANSOWY Wprowadzenie Kryzys finansowy, jaki dotknął rynki pod koniec pierwszej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI ZŁÓŻ KOPALIN. WYBRANE METODY WYCENY

WYCENA WARTOŚCI ZŁÓŻ KOPALIN. WYBRANE METODY WYCENY Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 125 Politechniki Wrocławskiej Nr 125 Studia i Materiały Nr 35 2009 Robert UBERMAN* wycena, złoża, metody wyceny, sprawozdania WYCENA WARTOŚCI ZŁÓŻ KOPALIN. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki

Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki Monika Marcinkowska * Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki Wstęp Fundamentalnym warunkiem sprawnego i stabilnego działania systemu finansowego jest zapewnienie stabilności finansowej

Bardziej szczegółowo

Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym

Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym Wioleta Kardasz Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym Uwagi wstępne Ryzyko związane jest z wszelkimi formami egzystencji i działalności człowieka.

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa teoria a praktyka

Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa teoria a praktyka Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa teoria a praktyka Joanna Samul Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania, e-mail: j.samul@pb.edu.pl DOI:

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA HARMONIZACJI REGULACJI POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

POTRZEBA HARMONIZACJI REGULACJI POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Ewa Wanda Maruszewska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach POTRZEBA HARMONIZACJI REGULACJI POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 827 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69 (2014) s. 117 125 Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej Lucyna Poniatowska

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo