K. Kasprzyk J. Szmigielska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K. Kasprzyk J. Szmigielska"

Transkrypt

1 K. Kasprzyk J. Szmigielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach branży 29

2 STAN BAZOWY Pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw jest firmą międzynarodową, mającą siedzibę w Dzierżoniowie, założoną w roku 1948r. Od tego momentu wprowadza na rynek produkty najwyższej jakości bezpieczne i skutecznie sterujące przepływem mediów naturalnych. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja zaworów kulowych i regulacyjnych, przeznaczonych do przesyłu gorącej wody, gazu i innych mediów przemysłowych, a także w niewielkim zakresie prowadzi sprzedaż zaworów i części zamiennych do nich zakupionych od innych wytwórców. 70% produktów firm sprzedawanych jest za granicą. Zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na rynku, firma postanowiła wprowadzić nowy ulepszony produkt jakim jest zawór ze zredukowanym przelotem spawano/ gwintowane przeznaczonym zarówno w wykorzystaniu do ciepłownictwa jak i do sieci gazowych uniwersal valve. Zaprojektowanie nowego produktu jest wynikiem nowoczesnej technologii zastosowanej w celu zminimalizowania kosztów montażu przy jednoczesnym zadowoleniu klientów. 1. Prognoza przychodów ze sprzedaży Przedstawienie poszczególnych składników: Przychody ze sprzedaży: CR = Q * p Wielkość sprzedaży Q szt. Cena produktu p 236,00zł Przychody ze sprzedaży CR zł CR dla celów projektu w okresie objętym analizą będzie na stałym poziomie. 2. Cykl operacyjny Cykl operacyjny: CO = OKZ + OSN OKZ=58 OSN= 52 23% 55% 11% Wartość dodana Przestawienie wartości poszczególnych składników: 3. Stan aktywów firmy Stan zapasów: ZAP = (CR/360) * OKZ Stan należności: NAL = (CR/360) * OSN Okres konwersji zapasów OKZ 58 Okres spływu należności OSN 52 1 Cykl operacyjny CO 110

3 Stan środków pieniężnych: ŚP = (CR/360) * 4 AKTYWA Aktywa trwałe I. WNiP II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe Bilans na dzień PASYWA ,46 Kapitał własny , , , , , , , ,71 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,35 Razem aktywa ,93 Razem pasywa ,93 4. Zobowiązania wobec dostawców ZwD = OOSZwD * (CR/360) Poszczególne składniki: OOSZwD 30 ZwD ,33 5. Kapitał zainwestowany NWC ,05 TA ZwD ,60 FA + NWC ,60 6. Struktura kapitału Kapitał własny E ,35 Kapitał obcy D 36333,54 Struktura kapitału D/E 0, Waga długu D/(D+E) 0, Waga kapitału własnego E/(D+E) 0, Wolne przepływy pieniężne b CR , ,00 CE ,00 0 NCE ,46 EBIT , ,46 NOPAT , ,71 NCE , ,46 Capex , ,68 0 NWC , ,05 FCF , , ,80

4 8. IRR FCF 0 = ,51 FCF 110 = ,00 FCF 10b = ,80 IRR= 1% ,45*(3%1%)/ , ,51=0,99 9. Koszt kapitału Koszt kapitału własnego: k e = k RF + L * (k M k RF ) Beta lewarowana: L = U * [1 + (1t) * D/E] Koszt kapitału: CC = k e * w e + k d * w d * (1t) Wartości poszczególnych składników kształtują się następująco: B l = 1,33*(1+0,000599*0,81)=1,3306 U 1,33 2 L 1,3306 W d 0,00059 W e 0,9994 k RF 3% 1 k M 9% 2 k e 17% k d 13,8% CC 0,1699% CC= 13,8% * 0,81 * 0, %*0,9994=0,1699 IRR=0,99, CC=0,1699 Ponieważ IRR > CC, tzn. 0,99% > 0,169%, wdrożenie przedsięwzięcia jest opłacalne, co oznacza, że firma powinna wprowadzić na rynek nowy produkt jakim jest zredukowany przelot spawanogwintowany. 10. NPV NPV= , ,00/0,1699= ,40>0 Projekt korzystny R= EVA*=NOPATCC*(D+E) R= EVA*= ,00 0,1699*( , ,54)= ,69 Ponieważ NPV projektu jest większe od zera, oznacza to, że realizacja przedsięwzięcia jest opłacalna i przyczyni się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa o ,40 zł

5 STAN BAZOWY Drugie przedsiębiorstwo zostało utworzona dnia 13 października 2005 r. Jej siedziba mieści się w Świdnicy. Przedmiotem działalności jest m.in. produkcja wyrobów sztucznych, odlewnictwo metali, obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, produkcja narzędzi, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji, badania i analizy techniczne. Firma rozważa wprowadzić nowy produktu na rynek, jakim ma być ulepszone hartowane koło zębate. Produkt ma powstać w związku z rozwojem branży motoryzacyjnej i zgłaszanym zapotrzebowaniem przez producentów na takiego rodzaju części. 1. Prognozowanie przychodów ze sprzedaży Wartości poszczególnych składników: Przychody ze sprzedaży: CR = Q * p Wielkość sprzedaży Q szt. Cena produktu p 66,00zł Przychody ze sprzedaży CR zł Dla celów projektu CR w okresie objętym analizą będzie na stałym poziomie. 2. Cykl operacyjny Cykl operacyjny: CO = OKZ + OSN OKZ=62 OSN= 52 20% 50% 15% Wartość dodana Przestawienie wartości poszczególnych składników: 3. Stan aktywów firmy Stan zapasów: ZAP = (CR/360) * OKZ Stan należności: NAL = (CR/360) * OSN Stan środków pieniężnych: ŚP = (CR/360) * 4 Okres konwersji zapasów OKZ 62 Okres spływu należności OSN 52 1 Cykl operacyjny CO 114

6 AKTYWA Aktywa trwałe IV. WNiP V. Rzeczowe aktywa trwałe VI. Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe Bilans na dzień , , , , , , , ,19 PASYWA Kapitał własny ,97 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I Rezerwy na zobowiązania II Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,35 Razem aktywa ,00 Razem pasywa ,00 4. Zobowiązania wobec dostawców ZwD = OOSZwD * (CR/360) Poszczególne składniki: OOSZwD 30 ZwD ,00 5. Kapitał zainwestowany NWC ,48 TA ZwD ,00 FA + NWC ,00 6. Struktura kapitału Kapitał własny E ,97 Kapitał obcy D ,95 Struktura kapitału D/E 0,1284 Waga długu D/(D+E) 0,1144 Waga kapitału własnego E/(D+E) 0, Wolne przepływy pieniężne b CR , ,00 CE NCE ,28 EBIT , ,28 NOPAT , ,90 NCE , ,28 Capex , ,29 0 NWC , ,48 FCF , , ,86

7 8. IRR FCF 0 = ,80 FCF 110 = ,00 FCF 10b = ,86 IRR= 2% ,00*(5%2%)/ ,28= 2,03% 9. Koszt kapitału Koszt kapitału własnego: k e = k RF + L * (k M k RF ) Beta lewarowana: L = U * [1 + (1t) * D/E] Koszt kapitału: CC = k e * w e + k d * w d * (1t) Wartości poszczególnych składników kształtują się następująco: B l = 1,33*(1+0,1284*0.81)=1,468 U 1,33 2 L 1,468 W d 0,1144 W e 0,8861 k RF 3% k M 9% 3 k e 17% k d 13,8% CC 0,1634% CC=13,8%*0,81*0, %*0,8861= 0,1634 IRR= 2,03% CC=0,1634 Ponieważ IRR > CC, tzn. 2,03% > 0,1634%, wdrożenie przedsięwzięcia jest opłacalne, co oznacza, że firma powinna wprowadzić nowy produkt jakim jest zębate koło hartowane. 10. NPV NPV= , ,00/ 0,1634%= ,00>0 Projekt korzystny R= EVA*=NOPATCC*(D+E) R= EVA*= ,00 0,1634*( , ,95)= ,19 Realizujemy Projekt Ponieważ NPV projektu jest większe od zera, oznacza to, że realizacja przedsięwzięcia jest opłacalna i przyczyni się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa o ,00 zł 3 2

8 Optymalna struktura kapitału. CZEŚĆ A ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ Założenia niezbędne przy wyznaczeniu optymalnej struktury kapitału: 1. β U =1,33 2. k d0 =13,8% i wraz ze wzrostem udziału długu w finansowaniu przedsięwzięcia koszt długu rośnie w tempie 1%. 3. k RF =3% 4. k M =9% Poniższa tabela przedstawia obliczenia mające na celu wyznaczenie optymalnej struktury kapitału. Cała analiza obejmowała wyznaczenie kosztu kapitału dla udziału kapitału obcego z przedziału od 0,11 do 1,01. Poniżej został zaprezentowany jedynie jej fragment, jednak analiza wykresu CC umożliwia całościowe spojrzenie na ten problem. w d 0,11 0,21 0,31 0,41 0,51 0,61 0,71 0,81 0,91 1,01 1,01 β U 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 k d 13,80% 13,94% 14,08% 14,22% 14,36% 14,50% 14,65% 14,80% 14,94% 15,09% 15,24% k RF 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% k M 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% T 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% β L 2,329 2, , , , , , , ,2481 3,1481 3,1481 k e 16,97% 16,97% 16,96% 16,95% 16,93% 16,90% 16,86% 16,77% 16,49% 21,89% 21,89% CC 16,61% 16,31% 16,03% 15,78% 15,56% 15,37% 15,21% 15,07% 14,97% 14,90% 15,05% Wykres przedstawiający zależność kosztu kapitału własnego, kosztu długu oraz kosztu kapitału od relacji D/E. 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% kd ke CC 5,00% 0,00% Koszt kapitału jest niższy, a więc taka sytuacja sprzyja powiększaniu wartości przedsiębiorstwa, bo kiedy koszt kapitału przedsiębiorstwa jest niższy, to wartość przedsiębiorstwa jest wyższa.

9 Określenie zakresu działalności Przedsiębiorstwo zamierza ustalić optymalny budżet inwestycyjny, który określi skalę działalności. Na potrzeby zadania przyjęto poniższe warunki: 1. Możliwe rynku docelowe produkcji PL: Polska, DE: Niemcy, CZ: Czechy, NL: Holandia, AT: Austria, UA: Ukraina, WŁ: Włochy 2. Prognoza przychodów ze sprzedaży: na każdy z regionów oddzielnie tys. zł 3. Cykl operacyjny: PL DE CZ NL AT UA WŁ OKZap=InvP OSN=DSO=ARP Aktywa trwałe dla każdego działu: ,28 5. Zobowiązania wobec dostawców: PL DE CZ HU AT UA RU OOSZwD=APP Struktura kapitału: w d =0,11 w e =1,01 7. Koszty wydatkowe, tj. CE: PL DE CZ HU AT UA RU CE(1..10) Koszty niewydatkowe NCE dla każdego działu ,29 zł 9. Capex dla każdego działu 30% 10. Planowany okres inwestycji n=10 lat 11. CR 10b = , czyli 60% przychodów z okresu Nie przewiduje zmian w kapitale pracującym netto, natomiast zakładamy stabilny poziom przychodów w kolejnych 10 latach. 13. Koszty kapitałów: β u = 1,33, k RF = 3%, k M = 9%, k d0 = 13,8% 14. Wraz ze wzrostem zadłużenia k d rośnie w tempie 1 punktu procentowy na kolejne 35 mln zadłużenia. 15. Wraz ze wzrostem kwoty kapitału własnego pozyskiwanego z nowych emisji, k e rośnie w tempie 5,5 p. procentowego na kolejne 66 mln zadłużenia.

10 Poniższa tabela przedstawia obliczenia mające na celu wyznaczenie wolnych przepływów pieniężnych Polska Niemcy Czechy Holandia Austria Ukraina Włochy CR OKZap=InvP OSN=DSO=ARP ŚrPi=BufG=CashB ,5 AkTrwa=FA , , , , , , ,28 OOSZwD=APP ZwD=AP=PB CCC=CKG NWC(0) ,5 KapitZaan=CapInv , , , , , , ,78 TA=TL=Aktywa=Pas , , , , , , ,3 w(d) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 D/E 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 FCF(o) , , , , , , ,78 NCE=Capex(1..10) , , , , , , ,28 CE(1..10) TAX rate = (T) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 EBIT FCF(1..10a) CR(10b) NCE(10b) , , , , , , ,28 FCF(10b) , , , , , , ,4 Tabela przedstawiająca kształtowanie się wolnych przepływów pieniężnych w kolejnych latach w podziale na docelowe rynki. FCF(o) FCF(1) FCF(2) FCF(3) FCF(4) FCF(5) FCF(6) PL DE CZ NL AT UA WŁ , , , , , , ,78

11 FCF(7) FCF(8) FCF(9) FCF(10) , , , , , , ,01 Poniższa tabela przedstawia projekty uszeregowane od największej do najmniejszej wewnętrznej stopy zwrotu. IRR PL DE CZ NL AT UA WŁ 1, , , , , , , Poniższa tabela przedstawia źródła kapitału obcego i informuje o sumie środków jakie można pozyskać po założonej stopie kosztu kapitału obcego z danego źródła. Przyjęto założenie, że k d rośnie w tempie o 1% na kolejne 35 mln zadłużenia. od do k d 13,8% 14,8% 15,8% 16,8% 17,8% Poniższa tabelka informuje o kwotach kapitału własnego jakie przedsiębiorstwo może pozyskać z nowych emisji po określonej stopie k e. Przyjęto założenie, że k e rośnie w tempie o 5,5% na każde dodatkowe 66 mln zadłużenia. od do k e 16,97% 22,47% 27,97% 33,47% 38,97% Poniższa tabelka zawiera dane i obliczenia niezbędne do wyznaczenia krzywej krańcowego kosztu kapitału. Składnik zakres CC punkt przerwania kd ke od do BPd BPe 13,80% 16,97% ,16% , ,80% 22,47% ,76% , ,80% 27,97% ,37% , ,80% 33,47% ,97% , ,80% 38,97% ,58% ,

12 Bibliografia: Michalski, Grzegorz Marek, Paradoks Cyklu Operacyjnego (February 23, 2013). Available at SSRN: Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies), oddk, Gdańsk Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A ValueBased Liquidity Framework), oddk, Gdańsk Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or Michalski Grzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp. 4253, Available at SSRN: Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika, 54, 1, Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural EconomicsZemedelska Ekonomika, 54, 5, Michalski Grzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4, Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A ValueBased Liquidity Framework. Available at SSRN: Michalski Grzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, Michalski Grzegorz (2008), Valuebased inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9, 1, Michalski Grzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava,

13 Michalski Grzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, Michalski Grzegorz (2010), Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of operating cash investment, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol: 13 iss: 1 pp Polak Petr, Robertson, D. C. and Lind, M. (2011), The New Role of the Corporate Treasurer: Emerging Trends in Response to the Financial Crisis (December 12, 2011). International Research Journal of Finance and Economics, No. 78, Available at SSRN: Soltes Vincent (2012), Paradigms of Changes in the 21th Century Quest for Configurations in Mosaic, Ekonomicky Casopis, v.60 is.4 pp Soltes Vincent (2011), The Application of the Long and Short Combo Option Strategies in the Building of Structured Products, 10th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec. Zmeskal Zdenek, Dluhosova Dana (2009), Company Financial Performance Prediction on Economic Value Added Measure by Simulation Methodology, 27th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Mathematical Methods in Economics, Polak Petr, Sirpal R., Hamdan M. (2012), PostCrisis Emerging Role of the Treasurer, European Journal of Scientific Research, 86, 3, Kresta A.; Tichy Tomas (2012), International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions, FINANCE A UVERCZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 62, 2, Kopa Milos, D'Ecclesia RL, Tichy Tomas (2012), Financial Modeling, FINANCE A UVERCZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 62, 2, Michalski, Grzegorz Marek, ValueBased Inventory Management, ValueBased Inventory Management, Journal of Economic Forecasting, 9/1, 8290, Available at SSRN: or Dluhosova Dana, et. al., 2006, Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, Ekopress, Prague. Soltes Vincent, 2004, Duration of coupon bonds as a criterion of the price sensibility of bonds with regards to the change of interest rates (Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb in Slovak), EKONOMICKY CASOPIS, 52/2004(1), pp Michalski, Grzegorz Marek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp. 3138, Available at SSRN: Michalski, Grzegorz Marek, Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in NonProfit Institutions (December 14, 2012). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2012,

14 Volume 7, Issue 2. Available at SSRN: or Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Plynnosc Finansowa w Malych i Srednich Przedsiebiorstwach, PWN, Available at SSRN: Michalski, Grzegorz Marek, Accounts Receivable Management in Nonprofit Organizations (Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit), 2012, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012(68(124)):8396. ICID: , Available at SSRN: or MPB Dane dla lat ,