Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: publikacji Wydanie szóste. UDZIELA RKOJMI SPRZEDAWALNOCI ANI PRZYDATNOCI DO KONKRETNYCH CELÓW. Firma Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialnoci za zawarte tu bldy lub za przypadkowe lub wtórne szkody powstale w zwizku z wyposaeniem, funkcjonowaniem lub uytkowaniem tego materialu. Niniejszy produkt opiera si w caloci lub w czci na technologii opracowanej przez firm Novell, Inc. Firma Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialnoci za uywanie lub niezawodno swojego oprogramowania zainstalowanego na sprzcie dostarczonym przez inne firmy. MICROSOFT CORPORATION NIE UDZIELA ADNYCH PELNOMOCNICTW LUB GWARANACJI W ODNIESIENIU DO TRECI LUB UYCIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A ZWLASZCZA NIE UZNAJE ADNYCH GWARANCJI ANI RKOJMI DOTYCZCYCH SPRZEDAWALNOCI LUB PRZYDATNOCI DO SZCZEGÓLNEGO CELU. Ponadto, firma Microsoft Corporation nie udziela adnych pelnomocnictw lub gwarancji w odniesieniu do jakiegokolwiek oprogramowania serwerowego Microsoft Corporation, a zwlaszcza nie uznaje jakichkolwiek wyraonych lub implikowanych gwarancji dotyczcych sprzedawalnoci lub przydatnoci do szczególnego celu. Ponadto, Microsoft Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do czci lub caloci oprogramowania serwerowego Microsoft Corporation w dowolnym czasie, bez obowizku powiadamiania jakichkolwiek osób lub jednostek o takich zmianach. NOVELL, INC. NIE UDZIELA ADNYCH PELNOMOCNICTW LUB GWARANACJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A ZWLASZCZA NIE UZNAJE JAKICHKOLWIEK WYRAONYCH LUB IMPLIKOWANYCH GWARANCJI DOTYCZCYCH SPRZEDAWALNOCI LUB PRZYDATNOCI DO SZCZEGÓLNEGO CELU. Uznane znaki towarowe Microsoft, MS-DOS, Windows oraz Microsoft Windows NTTM s zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi Microsoft Corporation. NetWare i Novell s zarejestrowanymi znakami towarowymi Novell Corporation. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym Xerox Corporation. PostScript jest zarejestrowanym znakiem towarowym Adobe Systems, Incorporated i moe by zarejestrowany pod pewnymi jurysdykcjami. UNIX jest zastrzeonym znakiem towarowym The Open Group. Hewlett-Packard Company 8000 Foothills Blvd Roseville, CA USA Spis treci 1. Wstp Opis produktu.... Zawarto zestawu Dalsza pomoc.... Podstawy drukowania w sieci. Przegld instalacji. Konfiguracja do druku w sieci Obsluga klientów Uslugi elektroniczne.... Numery telefoniczne punktów obslugi klientów firmy HP...

3 . 2. Czynnoci pocztkowe Wybór prawidlowego dysku CD-ROM.... Wymagane elementy systemu Inne oprogramowanie instalacyjne firmy HP.... Instalacja kreatora drukarki sieciowej (Windows) HP Web JetAdmin..... Bramka drukarki HP IP/IPX dla NDPS Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X Kontrolki Instalacja sprztowa serwera 170X Wydruk strony konfiguracji serwera 170X Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM Sieci Microsoft lub Novell NetWare. Korzystanie z kreatora HP Install Network Printer Sieci Apple Mac OS.... Przegldanie dokumentów na dysku CD ROM PO 1 5. Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego Obslugiwane przegldarki internetowe..... Obslugiwana wersja HP Web JetAdmin.... Przegld wbudowanego serwera internetowego... Funkcje specjalne. Noty operacyjne Drukowanie za pomoc FTP Wymagania.

4 Pliki do wydruku.. Uywanie drukowania za pomoc protokolu FTP..... Polczenia FTP... Rozpoczcie sesji FTP... Zakoczenie sesji FTP.. Polecenia... Przyklad sesji FTP Diagnostyka Strona konfiguracji serwera 170X... Przestawianie konfiguracji do fabrycznych ustawie standardowych.... Czynnoci diagnostyczne..... I. Sprawd, czy drukarka dziala prawidlowo..... II. Sprawd, czy sprzt serwera 170X dziala prawidlowo.. III. Sprawd, czy mona drukowa na drukarce, kiedy jest ona podlczona bezporednio do komputera..... Listy kontrolne Novell NetWare (bez uslug NDPS)... Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych serwera plików.

5 Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych polczenia serwera z drukark. Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych komputera PO Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych polczenia komputera z serwerem druku Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych systemów Microsoft Windows 95, 98, 2000 i NT Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect Przegld A. Specyfikacje techniczne i owiadczenia dotyczce przepisów Specyfikacje..... Obslugiwane sieci. Sprzt. Owiadczenia dotyczce przepisów B. Serwis gwarancyjny Skorowidz A-1 A-1 A-1 A-5 PO 3 4 PO 1 1 Wstp Opis produktu Urzdzenie HP Jetdirect 170X (J3258B) jest zewntrznym serwerem druku umoliwiajcym bezporednie podlczenie do sieci drukarki, plotera lub urzdzenia peryferyjnego do skanowania typu HP All-In-One (wszystko w jednym)1. Serwer 170X zwiksza produktywno pracy w grupach, umoliwiajc umieszczenie drukarki lub plotera w wygodnym miejscu sieci i usprawnienie pracy drukarki sieciowej. Serwer HP Jetdirect 170X jest wyposaony w jeden szybki, dwukierunkowy port równolegly (typu IEEE 1284) do podlczenia uywanego urzdzenia. Posiada on take port sieciowy typu RJ-45 (10Base-T) do podlczenia do sieci. Specyfikacje techniczne, obslugiwane rodowiska i numery katalogowe dostpnych akcesoriów podane s w zalczniku A. Serwer druku HP Jetdirect 170X obsluguje: Sieciowy system operacyjny Novell NetWare 3. 2, 4.x, 5.x Novell NetWare 4.11, 4.2 z NDPS Protokól IPX/SPX IPX/SPX 1. Obslugiwane s peryferyjne urzdzenia wieloczynnociowe: HP LaserJet 1100A i seria HP OfficeJet Pro (podstawowe skanowanie obrazów); oraz OfficeJeR40 i R60.

6 PO Wstp 1-1 Novell NetWare 5.x z NDPS IPX/SPX, TCP/IP Microsoft Windows 2000 lub NT 4.0 typu kady TCP/IP, IPX/SPX z kadym lub klient-server Microsoft Windows 95, 98 (typu kady z kadym) Artisoft LANtastic Powersuite 7.0 (Oprogramowanie, dokumentacj i pomoc techniczn zapewnia dystrybutor systemu). TCP/IP, IPX/SPX DLC/LLC Zawarto zestawu q q q q Serwer druku HP Jetdirect 170X Zasilacz (zobacz numery katalogowe czci w zalczniku A) CD ROM z oprogramowaniem HP Jetdirect Instrukcja instalacji i konfiguracji (niniejszy podrcznik) Dalsza pomoc Informacje o zagadnieniach nie opisanych w niniejszej instrukcji znajduj si w nastpujcych instrukcjach obslugi zamieszczonych w wersji elektronicznej na dysku HP Jetdirect CD-ROM: Dokumenty na dysku CD ROM HP Jetdirect Poradnik administratora serwera druku HP Jetdirect (600N/400N/500X/300X) Zawarto dokumentu q Konfiguracje TCP/IP (Rozdzial 3) s Uywanie BOOTP/TFTP s Uywanie DHCP s Uywanie RARP s Uywanie polece arp i ping s Uywanie Telnetu q Drukowanie w sieciach z Windows DLC/LLC (Zalcznik C) Noty wydawnicze dotyczce danej wersji oprogramowania znajduj si w pliku,,czytaj" umieszczonym w katalogu glównym dysku HP Jetdirect CD-ROM. 1-2 Wstp PO W celu uzyskania pomocy technicznej za porednictwem sieci WWW lub porady telefonicznej naley zapozna si z informacj o punktach obslugi klientów firmy HP, zamieszczon na stronie PO Wstp 1-3 Podstawy drukowania w sieci Sieci zbudowane s z komputerów polczonych wspólnie w celu wspóluytkowania informacji i zasobów, takich jak drukarki. S dwa sposoby wspólnego uytkowania drukarek w sieci: klient-serwer i kady-zkadym. Drukowanie typu kady z kadym Drukowanie typu klient-serwer Serwer Rysunek 1. 1 Konfiguracje druku w sieci W sieci klient-serwer, kady komputer-klient wysyla zlecenia druku do komputerów slucych jako serwery, które nadzoruj wykorzystanie poszczególnych drukarek. Ta metoda jest zwykle stosowana w sieciach redniej wielkoci i duych, gdzie wydzielone serwery zarzdzaj wykonywaniem zlece wielu uytkowników. Sieci typu klient-serwer korzystaj z sieciowych systemów operacyjnych, takich jak Novell NetWare, Microsoft Windows NT lub 2000 Server. W sieciach kady-z-kadym nie stosuje si wydzielonych serwerów. Wszystkie komputery wysylaj zlecenia druku bezporednio do drukarek. Ten sposób jest bardziej odpowiedni dla malych sieci. W sieciach tych uytkownicy konfiguruj swoje systemy operacyjne Microsoft Windows 95, NT lub 2000 w celu uzyskania moliwoci dokonywania bezporednich wydruków na drukarce. Warto zauway, e mona skonfigurowa 1-4 Wstp PO drukowanie typu kady z kadym w sieci typu klient-serwer. Na przyklad, mala grupa uytkowników moe zechcie korzysta z drukowania typu kady z kadym, nawet jeeli wszyscy nale do biurowej sieci typu klientserwer. Bez wzgldu na rodzaj sieci (klient-serwer lub kady z kadym), komputery i drukarki musz poslugiwa si tym samym jzykiem lub protokolem sieciowym do wzajemnej komunikacji. Najbardziej typowymi protokolami s IPX (Internet Packet Exchange), spopularyzowany w sieciach Novell NetWare i TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), spopularyzowany w sieci Internet. Serwer HP Jetdirect 170X obsluguje te protokoly sieciowe, uwzgldniajc równie DLC/LLC, i umoliwia drukarce komunikacj z sieci. 1 Przegld instalacji eby zainstalowa serwer druku HP Jetdirect 170X, podlcz go po prostu do sieci, nastpnie podlcz drukark, ploter, lub urzdzenie peryferyjne HP typu,,wszystko w jednym" do serwera 170X za pomoc zlcza portu równoleglego (zobacz rozdzialy 2 i 3). Rysunek 1.2 Uyj serwera druku HP Jetdirect 170X do podlczenia do sieci drukarki, plotera, lub urzdzenia peryferyjnego HP typu,,wszystko w aló i wypelnij podajniki papieru oraz zainstaluj kasety z tonerem lub tuszem. 2 Nie podlczaj drukarki do komputera. (Odlcz drukark, jeeli jest ju podlczona.) Wlcz drukark. Wydrukuj stron testow, jeeli takie polecenie znajduje si w instrukcji obslugi drukarki. Nie instaluj jeszcze adnego oprogramowania drukarki; przejd do punktu 2. Podlczenie drukarki do sieci Serwer druku HP Jetdirect 170X Zainstaluj serwer druku HP Jetdirect 170X i podlcz kable. Instrukcje instalacji zamieszczone s w rozdziale 3. Dodaj (lub zainstaluj) drukark w systemie. Jeeli nazwa drukarki znajduje si na str. 2, naley uy dysku CD-ROM drukarki. Dysk CD-ROM drukarki (Sprzedawany z drukark) Dysk HP Jetdirect CD-ROM (Sprzedawany z serwerem druku) W innym przypadku naley uy dysku HP Jetdirect CD-ROM. W systemach Windows moe by potrzebny sterownik drukarki, jeeli nie zostal uprzednio zainstalowany. Instrukcja znajduje si w rozdziale 4. W wyniku zakoczenia opisanych czynnoci, system powinien uzyska moliwo dokonywania wydruków na drukarce sieciowej. Zapoznaj si z informacjami o innych systemach zamieszczonymi w rozdziale 4. PO Czynnoci pocztkowe 2-1 Wybór prawidlowego dysku CD-ROM q W odniesieniu do nowszych drukarek firmy HP, lcznie z wielofunkcyjnymi urzdzeniami peryferyjnymi i urzdzeniami typu wszystko w jednym, naley korzysta tylko z dysku CD-ROM sprzedawanego z drukark. Ten dysk zawiera ju oprogramowanie do instalacji sieciowej. W tab. 2.1 zamieszczono list nowych drukarek firmy HP, które sprzedawane s z oprogramowaniem do instalacji sieciowej zamieszczonym na dysku CD-ROM. Ukatualniana lista znajduje si te w internetowej witrynie firmy HP pod adresem: Tab. 2.1 Do instalacji sieciowej naley uywa dysków CD-ROM sprzedawanych z wymienionymi urzdzeniami peryferyjnymi Modele 1200, 1220, 2200 Serii 8150 lub nowsze Serii 4500, 4550 lub nowsze Serii 8550 lub nowsze Serii 3150/3200 lub nowsze Drukarki atramentowe HP Business Inkjet Drukarki HP DesignJet Drukarki OfficeJet i urzdzenia typu,,wszystko w jednym" Serii 2200/2250 lub nowsze Serii 500/800 i serii 5000 lub nowsze OfficeJet serii G OfficeJet serii K Rodzaj urzdzenia peryferyjnego Drukarki i urzdzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Drukarki i urzdzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet q Jeeli uywana drukarka nie znajduje si na powyszej licie, lub nie mona odnale dysku CD-ROM drukarki, naley wtedy skorzysta z dysku HP Jetdirect CD-ROM sprzedawanego z serwerem druku HP Jetdirect 170X. Zapoznaj si z instrukcj korzystania z dysku CD-ROM, zamieszczon w rozdziale 4. Jeeli korzystasz z dysku HP Jetdirect CD-ROM do obslugi wielofunkcyjnych urzdze peryferyjnych lub typu wszystko w jednym, moliwo drukowania moe by wtedy jedyn funkcj dostpn w sieci. 2-2 Czynnoci pocztkowe PO Wymagane elementy systemu Sprawna sie i dostpne zlacze sieciowe W systemach Windows, sterownik drukarki Uytkownik powienien mie dostp do dzialajcej sieci komputerowej i zlcza sieciowego do podlczenia drukarki. Sprawna sie sklada si z wielu komputerów wspóluytkujcych w sieci pliki i inne zasoby.

7 W przypadku dokonywania instalacji za pomoc dysku CD-ROM drukarki, sterownik drukarki zostanie automatycznie pobrany z dysku CD-ROM podczas instalacji. 2 W przypadku dokonywania instalacji za pomoc dysku HP Jetdirect CD-ROM: s Sterownik drukarki moe by ju zainstalowany, jeeli drukarka zostala uprzednio zainstalowana w uywanym komputerze. Do uywanego komputera mona skopiowa z dysku CD-ROM drukarki tylko plik ze sterownikiem (bez dokonywania instalacji) przed uruchomieniem oprogramowania instalacyjnego zamieszczonego na dysku HP Jetdirect CD-ROM. Naley zapozna si z dodatkowymi informacjami o pliku sterownika, zamieszczonymi w sekcji poniej. Jeeli istnieje dostp do Internetu, mona automatycznie pobra sterownik drukarki podczas instalacji. Dodatkowe informacje znajduj si w rozdziale 4. Mona równie pobra sterownik drukarki z internetowej witryny punktu obslugi klientów firmy HP pod adresem: s s s Odpowiednie sterowniki drukarek okrela si zwykle jako sterowniki typu,,dodaj drukark" lub,,uytkownik instytucjonalny". Oprogramowanie instalacyjne HP Jetdirect wymaga uycia pliku sterownika drukarki z odpowiednim rozszerzeniem (*.inf) w celu zakoczenia procesu instalacji. PO Czynnoci pocztkowe 2-3 Inne oprogramowanie instalacyjne firmy HP Krótki opis programów firmy HP slucych do konfiguracji drukowania w sieci znajduje si w tab. 2.2 poniej. Tab Oprogramowanie firmy HP (1 z 2) Kreator Install Network Printer (Windows) q Obslugiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX): s Windows 95, 98, ME s Windows NT 4.0, 2000 s NetWare 3.x, 4.x, 5.x q Prosty program narzdziowy do instalacji pojedynczej drukarki sieciowej w sieci typu,,kady z kadym" lub,,klientserwer" q W nowszych modelach drukarek firmy HP kreator ten jest zwykle wbudowany w oprogramowanie drukarki q Uruchamiany z dysku CD-ROM q Wersj programu do uruchomienia z dysku systemowego mona przeladowa z internetowego punktu obslugi klientów firmy HP. HP Web JetAdmin (potrzebny dostp do Internetu) q Obslugiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX): s Windows NT 4.0, 2000 s NetWare (obsluguje tworzenie kolejek w sieci NetWare i zarzdzanie urzdzeniami peryferyjnymi za pomoc programu HP Web JetAdmin umieszczonego w systemie Windows NT 4.0, 2000) q Zarzdzanie za pomoc przegldarki internetowej q Oprogramowanie zalecane przez firm HP do ciglego zarzdzania i instalacji wielu drukarek w dowolnym miejscu sieci typu intranet q Zdalna instalacja, konfiguracja i zarzdzanie drukarkami podlczonymi do sieci za pomoc serwera druku HP Jetdirect, drukarkami produkcji firm innych ni HP, obslugujcymi standardowe bazy MIB, i drukarkami posiadajcymi wbudowane serwery internetowe q Zarzdzanie alarmami i materialami eksploatacyjnymi q Zdalne aktualizacje oprogramowania sprztowego serwerów druku HP Jetdirect q Kontrola zasobów i analiza stopnia eksploatacji 2-4 Czynnoci pocztkowe PO Tab. 2.2 Oprogramowanie firmy HP (2 z 2) Brama HP drukarki (IP/IPX) q Obslugiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX): s NetWare 4.11, 4.2, 5.x q Uproszczona instalacja, drukowanie i dwukierunkowe zarzdzanie drukarkami podlczonymi do sieci za pomoc serwera druku HP Jetdirect w ramach uslug systemu Novell Distributed Print Services (NDPS) q Umoliwia automatyczne wykrywanie i instalacj w systemie NDPS za pomoc protokolu IPX drukarek podlczonych do sieci za pomoc serwera druku HP Jetdirect q Eliminuje potrzeb zakupu wielu licencji uytkowników 2 q Umoliwia wylczenie protokolów SAP w celu zmniejszenia ruchu w sieci q W celu dokonywania wydruków za pomoc protokolu IPX wymagane jest stosowanie oprogramowania sprztowego HP Jetdirect w wersji X lub póniejszej Program HP LaserJet Utility do systemu operacyjnego Mac OS q Obslugiwane sieci (AppleTalk): s System Mac OS 7. 5 lub póniejszy q Instalacja i zarzdzanie drukarkami podlczonymi do sieci za pomoc serwera druku HP Jetdirect W sekcjach zamieszczonych poniej zawarto dodatkowe wyjanienia informacji podanych w tab Dodatkowe informacje o tych i innych programach HP znajduj si w internetowym punkcie obslugi klientów firmy HP pod adresem: Instalacja kreatora drukarki sieciowej (Windows) Kreator drukarki sieciowej jest standardowym narzdziowym programem instalacyjnym, latwo dostpnym na dysku HP Jetdirect CD-ROM. Szczególowe instrukcje znajduj si w rozdziale 4. PO Czynnoci pocztkowe 2-5 HP Web JetAdmin HP Web JetAdmin umoliwia korzystanie z przegldarki internetowej w celu instalacji, przegldania, zarzdzania i diagnozowania urzdze podlczonych do serwera druku HP Jetdirect lub innego standardowego urzdzenia drukujcego MIB. Aby uzyska wicej informacji na temat procedury lub okna programu HP Web JetAdmin, naley przejrze pomoc ekranow. Wymagania systemowe Oprogramowanie HP Web JetAdmin dziala w systemach operacyjnych Microsoft Windows 2000 i NT 4. 0, HP-UX, Solaris i Red Hat Linux. Informacje o wersjach obslugiwanych systemów operacyjnych i przegldarek mona znale w internetowym centrum obslugi klientów firmy HP, znajdujcym si pod adresem webjetadmin/. Uwaga Po zainstalowaniu na obslugiwanym serwerze glównym, oprogramowanie HP Web JetAdmin moe by uywane z kadego klienta za pomoc obslugiwanej przegldarki sieci, która umoliwia dostp do serwera HP Web JetAdmin. Pozwala to na instalacj drukarki i zarzdzanie ni w sieciach Novell NetWare i innych. Instalacja oprogramowania HP Web JetAdmin W celu zainstalowania oprogramowania HP Web JetAdmin naley posiada uprawnienia administratora domeny lub konta root. 1. Pobierz pliki instalacyjne z internetowego centrum obslugi klientów firmy HP, znajdujcego si pod adresem com/go/webjetadmin/. 2-6 Czynnoci pocztkowe PO 2. Postpuj wedlug instrukcji na ekranie, aby zainstalowa program HP Web JetAdmin. Uwaga Instrukcje instalacyjne znajduj si te w pliku instalacyjnym programu HP Web JetAdmin oraz w pliku readme programu HP Web JetAdmin i w pomocy ekranowej. Weryfikacja instalacji i zapewnianie dostpu q Sprawd, czy oprogramowanie HP Web JetAdmin jest poprawnie 2 zainstalowane, przechodzc do niego za pomoc przegldarki, jak pokazano to w nastpujcym przykladzie: gdzie server.domain jest nazw hosta Twojego serwera internetowego, a port jest numerem portu, przypisanym podczas instalacji. q Udostpnij oprogramowanie HP Web JetAdmin uytkownikom, dodajc lcze do strony domowej swojego serwera internetowego, wskazujce na adres URL programu HP Web JetAdmin. Na przyklad: Konfigurowanie i modyfikowanie urzdzenia Za pomoc przegldarki przejd do adresu URL programu HP Web JetAdmin. Na przyklad: Postpuj wedlug instrukcji na odpowiedniej stronie domowej, aby skonfigurowa lub zmodyfikowa swoj drukark. Instrukcje te przedstawiaj sposób konfigurowania drukarki i ustawiania jej do drukowania.

8 PO Czynnoci pocztkowe 2-7 Uwaga Mona równie zamieni server.domain na adres TCP/IP. Usuwanie oprogramowania HP Web JetAdmin Aby usun oprogramowanie HP Web JetAdmin ze swojego serwera internetowego, naley skorzysta z programu deinstalacyjnego, dostarczonego wraz z oprogramowaniem. Bramka drukarki HP IP/IPX dla NDPS NDPS (serwis druku firmy Novell) jest systemem drukowania opracowanym przez firm Novell we wspólpracy z firm Hewlett-Packard. NDPS upraszcza i ulatwia administracj drukowania w sieci, eliminujc potrzeb konfiguracji i lczenia kolejek druku, obiektów drukarki i serwerów druku. Zarzdzanie NDPS odbywa si poprzez program NetWare Administrator, który umoliwia administratorowi zarzdzanie z jednego miejsca drukarkami sieciowymi w rodowiskach NetWare 4.11 i 4. 22, intranetware i NetWare 5. Bramka drukarki HP IP/IPX jest ladowalnym modulem sieciowego systemu operacyjnego NetWare (NLM), opracowanym przez firm HP w celu zapewnienia funkcjonalnoci i zgodnoci z systemem NDPS firmy Novell. Bramka ta doskonale integruje drukarki podlczone poprzez HP Jetdirect ze rodowiskiem NDPS. Korzystajc z bramki HP, administrator moe przeglda statystyk, konfigurowa ustawienia bramki oraz drukowa na drukarkach podlczonych do HP Jetdirect. 2-8 Czynnoci pocztkowe PO Funkcje Funkcje i zalety bramki HP i serwisu NDPS: q Inteligentne rozpoznawanie drukarek w rodowiskach NetWare i 4.22, intranetware i NetWare 5 Automatyczna instalacja drukarek uywajcych protokolu IPX/SPX cisla integracja z uslugami NDS Novella i NWAdmin Uaktualnienia stanu otrzymywane od drukarek Uproszczone, automatyczne pobieranie sterowników q q q q q q 2 Zmniejszony ruch SAP Zmniejszenie liczby wymaganych licencji dla uytkowników systemu NetWare Wlasny protokól TCP/IP do drukowania w sieci NetWare 5 q Obslugiwani klienci Klienci obslugiwani przez bramk drukarki HP IP/IPX: q q Novell Client 3.2 (lub nowszy) dla Windows 95/98 Novell Client 4.7 (lub nowszy) dla Windows NT i 2000 Bramka drukarki HP IP/IPX dostarczana jest razem z oprogramowaniem systemu Novell NetWare 5.x i obsluguje drug wersj systemu NDPS firmy Novell. Obsluguje te NetWare 4.11 i 4.22 i intranetware, na których uprzednio zainstalowano NDPS. Uwaga Wicej informacji (lcznie ze sposobem uzyskania dostpu do oprogramowania bramki drukarki HP IP/ IPX i instrukcji obslugi) mona znale w internetowym centrum obslugi klientów firmy HP (http:// PO Czynnoci pocztkowe Czynnoci pocztkowe PO 3 Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X Udostpnienie drukarki w sieci wymaga wykonania nastpujcych czynnoci, jak opisano na stronie 2-1: 1. Zainstaluj drukark. Zló czci skladowe drukarki i wlcz zasilanie, ale nie podlczaj drukarki. 2. Podlacz drukark do sieci, instalujc serwer druku. Czynno ta zostala opisana w niniejszym rozdziale 3, lcznie z opisem nastpujcych czynnoci dodatkowych: a. b. c. Podlcz serwer 170X do sieci za pomoc kabla sieciowego (strona 3-3) Podlcz urzdzenie 170X do drukarki Wydruk strony konfiguracji serwera 170X (strona 3-4) 3. Umie drukark w systemie, uruchamiaj program instalacyjny. Czynno ta zostala opisana w rozdziale 4. 3 PO Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X 3-1 Kontrolki U góry serwera 170X znajduj si kontrolki stanu i dzialania sieci LAN Jeeli kontrolka stanu... Nie wieci si wieci si wieci si Nie wieci si Miga A kontrolka dzialania... Nie wieci si Nie wieci si Miga wieci si (wiatlo stale) Nie wieci si To serwer druku... Nie ma zasilania. Jest wylczony; nie stwierdzono pracy w sieci LAN. Jest wlczony; stwierdzono prac w sieci LAN. Wykryl usterk podczas autotestu lub dzialania. Znajduje si w jednym z nastpujcych stanów: q przeprowadza autotest. q nie zostal skonfigurowany. q nie moe podlczy si do sieci. wieci si wieci si Jest wlczony; stwierdzono due natenie pracy w sieci LAN. 3-2 Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X PO Instalacja sprztowa serwera 170X W celu instalacji serwera 170X, wykonaj czynnoci opisane poniej. Dane techniczne lub katalogowe numery zasilaczy lub kabli równoleglych znajduj si w zalczniku A. Kabel sieciowy Kabel równolegly Zasilanie Rysunek 3.1 Podlczanie serwera 170X do sieci LAN i drukarki 1. Podlcz serwer 170X do sieci za pomoc kabla sieciowego 10Base-T. 2. Podlcz serwer 170X do drukarki za pomoc kabla równoleglego IEEE 1284 (numery katalogowe kabli mona znale w zalczniku A). 3. Podlcz kabel prdu stalego z zasilacza do gniazdka zasilania. Ostronie Nie uywaj zasilacza dostarczonego z serwerem 170X do innych urzdze Jetdirect! 3 4. Podlcz zasilacz serwera 170X do ciennego gniazdka zasilania. 5. Serwer 170X powinien wlczy si. Sprawd, czy miga kontrolka stanu na serwerze 170X. Jeeli wewntrzny autotest serwera nie powiódl si, kontrolka si nie zawieci. Informacje o diagnostyce problemów znajduj si w rozdziale 7. PO Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X 3-3 Wydruk strony konfiguracji serwera 170X Po zainstalowaniu serwera 170X jeste gotowy do weryfikacji instalacji. 1. Nacinij przycisk Test z tylu serwera 170X w celu utworzenia strony konfiguracji (zobacz Rysunek 3.2). Przycisk Test Rysunek 3. 2 Przycisk Test z tylu serwera 170X 2. Powinien nastpi wydruk strony konfiguracji. Jeeli wydruk nie nastpuje, zapoznaj si z informacjami o diagnostyce problemów w rozdziale 7. Jeste teraz gotowy do zainstalowania oprogramowania HP Jetdirect (zobacz rozdziale 4). 3-4 Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X PO 4 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM Trzeci czynnoci do wykonania podczas konfiguracji drukarki w sieci, jak opisano w rozdziale 2, jest umieszczenie drukarki w systemie za pomoc oprogramowania zamieszczonego na dysku CD-ROM. Naley zapozna si z opisem podanym na stronie 2-2 w celu dokonania wyboru dysku CD-ROM--mona uy dysku sprzedawanego z drukark lub dysku HP Jetdirect CD-ROM zalczonego do serwera druku HP 175X. Dysk CD ROM, zawierajcy oprogramowanie HP Jetdirect, dostarczany razem z serwerem druku, zapewnia najszybszy i najlatwiejszy sposób zainstalowania serwera druku. Opis dodatkowych opcji znajduje si w rozdziale "Instalacja oprogramowania HP Web JetAdmin" na stronie 2-6. W niniejszym rozdziale przedstawiono opis uycia dysku HP Jetdirect CD-ROM. Dysk ten zawiera oprogramowanie, dokumentacj, informacje o rejestracji i licencji dotyczce serwera druku HP Jetdirect. Korzystajc z tego dysku w systemach operacyjnych Windows, mona wykona nastpujce czynnoci: q Szybko skonfigurowa drukark do drukowania q Przejrze dokumentacj i system pomocy w uywaniu sieci serwera druku q q Zarejestrowa serwer druku poprzez Internet. Zainstalowa inne oprogramowanie HP, sluce do instalacji i zarzdzania drukarkami sieciowymi. 4 Uwaga Na dysku CD ROM HP Jetdirect mog znajdowa si programy nie wspólpracujce z HP Jetdirect 170X. Na str. 1-1 podano wykaz systemów operacyjnych obslugiwanych przez HP Jetdirect 170X.

9 PO Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM 4-1 Sieci Microsoft lub Novell NetWare Program instalacyjny znajdujcy si na dysku CD-ROM HP Jetdirect obsluguje tylko systemy Windows 95, 98, Me, NT 4.0 i Aby uruchomi ten program, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. Wló dysk CD-ROM do napdu dysków CD-ROM. 2. Poczekaj, a program instalacyjny automatycznie si uruchomi. Jeeli trzeba, uruchom program SETUP.EXE w katalogu glównym dysku kompaktowego CD ROM, zalczonego do serwera HP Jetdirect. Wybierz dan opcj i postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Uruchamia kreatora instalacji drukarki sieciowej HP 4-2 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM PO Korzystanie z kreatora HP Install Network Printer Aby szybko skonfigurowa serwer druku i system w celu drukowania sieciowego, naley uy kreatora Install Network Printer. Uwaga Z kreatora Install Network Printer mona korzysta w wikszoci rodowisk Windows. Naley zauway, e istniej jednak wyjtki: q Nie s obslugiwane rodowiska Windows 3.1x i NT q W przypadku uywania nowszych modeli drukarek firmy HP (zob. str. 2-2), oraz wielofunkcyjnych urzdze peryferyjnych i urzdze typu,,wszystko w jednym", firma HP zaleca uywanie instalacyjnych programów narzdziowych i instrukcji zalczonych do drukarki. Zapewni to dostp do wszystkich funkcji drukarki i urzdze. 1. Na glównym ekranie programu instalacyjnego dysku CD-ROM wybierz opcj Instaluj i poczekaj na uruchomienie kreatora Inpstall Network Printer. 2. Na ekranie powitalnym kliknij opcj Dalej. 3. Na ekranie opcji konfiguracji sieci wybierz opcj Konfiguracja: s Wybierz opcj,,autokonfiguracja ustawie sieciowych", jeeli system ma automatycznie wybra parametry konfiguracji sieci, np. adres IP. Opcja ta powinna by wybrana przez pocztkujcych uytkowników. Nastpnie kliknij opcj Dalej. Uwaga: Jeeli wybierzesz t opcj, oprogramowanie moe podj prób automatycznego pobrania i przeladowania sterownika drukarki z internetowego serwera firmy HP (potrzeby jest dostp do Internetu). 4 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM 4-3 PO Pocztkujcy uytkownicy powinni wybra t opcj. W celu wybrania ustawie sieciowych i obslugi sieci typu NetWare naley wybra t opcj. s Wybierz opcj,,rczna konfiguracja ustawie sieciowych", jeeli istnieje potrzeba rcznego wybrania parametrów sieciowych drukarki lub uywana jest sie typu Novell NetWare. Opcja ta przeznaczona jest glównie dla administratorów sieciowych. Nastpnie kliknij opcj Dalej. Uwaga: Po wybraniu tej opcji kreator poprosi o podanie sterownika drukarki z odpowiednim rozszerzeniem (*.inf), aby zakoczy proces instalacji. Jeeli sterownik nie zostal uprzednio zainstalowany, naley poda jego lokalizacj w odpowiedzi na prob kreatora (np. na dysku CD-ROM drukarki lub w miejscu przeladowania z Internetu). Odpowiednie sterowniki drukarek okrela si zwykle jako sterowniki typu,,dodaj drukark" lub,,uytkownik instytucjonalny". 4. Zastosuj si do pozostalych instrukcji wywietlonych na ekranie. W celu uzyskania dodatkowych instrukcji kliknij opcj Pomoc na kadym ekranie. 4-4 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM PO 5. W odpowiedzi na prob programu wydrukuj stron testow w celu weryfikacji konfiguracji drukarki. Uzyskanie udanego wydruku strony konfiguracji oznacza pomylne zakoczenie konfiguracji drukarki na uywanym systemie komputerowym. (Jeeli system jest serwerem, zapoznaj si z sekcj,,sieci typu klient-serwer" poniej. ) Jeeli nie nastpi wydruk strony testowej, naley wykona czynnoci diagnostyczne podane przez program kreatora. Kliknij opcj Pomoc w celu uzyskania dodatkowych informacji. Mona te wybra opcj pomocy w korzystaniu z sieci, dostpn na glównym ekranie programu narzdziowego na dysku CD-ROM. Szczególowe informacje diagnostyczne znajduj si w 7,,Diagnostyka". Sieci typu klient-serwer Po skonfigurowaniu drukarki na serwerze naley dokona konfiguracji klientów sieci w celu umoliwienia im dostpu do drukarki za porednictwem serwera. Wybór procedury konfiguracyjnej zaley od tego, jakie programy narzdziowe dostpne s do uycia z klientami i systemem operacyjnym sieci. Na przyklad, jeeli drukarka zostala zainstalowana i jest wspóluytkowana na serwerze firmy Microsoft, kady klient systemu Windows moe skorzysta z programów narzdziowych typu,,dodaj drukark" lub,,otoczenie sieciowe" w celu uzyskania dostpu do drukarki. Dodatkowe informacje znajduj si w dokumentacji i systemie pomocy dostpnym w uywanym sieciowym systemie operacyjnym. Sieci Windows typu kady z kadym Po skonfigurowaniu drukarki na pierwszym komputerze naley powtórzy caly proces konfiguracyjny, opisany na stronach od 4-2 do 4-6, w odniesieniu do kadego dodatkowego komputera, z którego maj by wykonywane bezporednie wydruki na drukarce sieciowej. 4 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM 4-5 PO Sieci Apple Mac OS W celu skonfigurowania drukarki i zarzdzania ni w sieciach typu AppleTalk naley uy oprogramowania HP LaserJet znajdujcego si na dysku CD-ROM serwera HP Jetdirect. Aby zainstalowa oprogramowanie, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Wló dysk CD-ROM do napdu dysków CD-ROM i poczekaj, a na ekranie zostanie wywietlona ikona dysku CD-ROM serwera HP Jetdirect. 2. Kliknij dwukrotnie ikon HP Jetdirect, aby wywietli elementy w oknie programu Jetdirect. 3. Kliknij dwukrotnie ikon oprogramowania instalacyjnego HP LaserJet, aby wybra jzyk. Nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Aby uruchomi i korzysta z oprogramowania, zapoznaj si z plikami pomocy dostarczonymi wraz z oprogramowaniem. 4-6 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM PO Przegldanie dokumentów na dysku CD ROM Na dysku CD ROM znajduje si kilka dokumentów dotyczcych serwera druku HP Jetdirect, lcznie z Poradnikiem administratora serwera druku HP Jetdirect w formatach programu Adobe Acrobat Reader (*.pdf) i przegldarki internetowej (*.htm). W przypadku obslugiwanych systemów Windows dostp do tych dokumentów mona uzyska za porednictwem programu uytkowego na dysku CD-ROM. 1. Wló dysk CD-ROM do napdu CD-ROM. 2. Poczekaj, a uruchomiony zostanie automatycznie program instalacyjny. Jeeli jest to konieczne, uruchom plik SETUP.EXE znajdujcych si w katalogu glównym dysku CD-ROM serwera HP Jetdirect. 3. Wybierz opcj Dokumentacja, nastpnie wybierz nazw uywanego urzdzenia HP Jetdirect i owtórz dane dokumenty. W celu odczytania dokumentacji wybierz t opcj. 4 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM 4-7 PO 4. Kliknij dokument, który chcesz przejrze. Do odczytania dokumentów w formacie Adobe Acrobat (*.pdf) wymagane jest uycie programu Adobe Acrobat Reader 4. 0 lub jego nowszej wersji. Program ten dostpny jest w internetowej witrynie firmy Adobe pod adresem: Uwaga Aby uzyska informacje dotyczce innych obslugiwanych systemów operacyjnych, mona przejrze dokumentacj bezporednio w katalogu \MANUALS (podrczniki) na dysku CD ROM.

drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect *5969-8582* Instrukcja instalacji i konfiguracji model 170x 5969-8582

drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect *5969-8582* Instrukcja instalacji i konfiguracji model 170x 5969-8582 drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect Instrukcja instalacji i konfiguracji *5969-8582* 5969-8582 model 170x Instrukcja instalacji i konfiguracji Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 170X Prawa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora R HP JetDirect Print Servers Serwery druku HP JetDirect 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora Poradnik administratora Serwery druku HP JetDirect (600N/400N/500X/300X) Prawa autorskie Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo