Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: publikacji Wydanie szóste. UDZIELA RKOJMI SPRZEDAWALNOCI ANI PRZYDATNOCI DO KONKRETNYCH CELÓW. Firma Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialnoci za zawarte tu bldy lub za przypadkowe lub wtórne szkody powstale w zwizku z wyposaeniem, funkcjonowaniem lub uytkowaniem tego materialu. Niniejszy produkt opiera si w caloci lub w czci na technologii opracowanej przez firm Novell, Inc. Firma Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialnoci za uywanie lub niezawodno swojego oprogramowania zainstalowanego na sprzcie dostarczonym przez inne firmy. MICROSOFT CORPORATION NIE UDZIELA ADNYCH PELNOMOCNICTW LUB GWARANACJI W ODNIESIENIU DO TRECI LUB UYCIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A ZWLASZCZA NIE UZNAJE ADNYCH GWARANCJI ANI RKOJMI DOTYCZCYCH SPRZEDAWALNOCI LUB PRZYDATNOCI DO SZCZEGÓLNEGO CELU. Ponadto, firma Microsoft Corporation nie udziela adnych pelnomocnictw lub gwarancji w odniesieniu do jakiegokolwiek oprogramowania serwerowego Microsoft Corporation, a zwlaszcza nie uznaje jakichkolwiek wyraonych lub implikowanych gwarancji dotyczcych sprzedawalnoci lub przydatnoci do szczególnego celu. Ponadto, Microsoft Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do czci lub caloci oprogramowania serwerowego Microsoft Corporation w dowolnym czasie, bez obowizku powiadamiania jakichkolwiek osób lub jednostek o takich zmianach. NOVELL, INC. NIE UDZIELA ADNYCH PELNOMOCNICTW LUB GWARANACJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A ZWLASZCZA NIE UZNAJE JAKICHKOLWIEK WYRAONYCH LUB IMPLIKOWANYCH GWARANCJI DOTYCZCYCH SPRZEDAWALNOCI LUB PRZYDATNOCI DO SZCZEGÓLNEGO CELU. Uznane znaki towarowe Microsoft, MS-DOS, Windows oraz Microsoft Windows NTTM s zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi Microsoft Corporation. NetWare i Novell s zarejestrowanymi znakami towarowymi Novell Corporation. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym Xerox Corporation. PostScript jest zarejestrowanym znakiem towarowym Adobe Systems, Incorporated i moe by zarejestrowany pod pewnymi jurysdykcjami. UNIX jest zastrzeonym znakiem towarowym The Open Group. Hewlett-Packard Company 8000 Foothills Blvd Roseville, CA USA Spis treci 1. Wstp Opis produktu.... Zawarto zestawu Dalsza pomoc.... Podstawy drukowania w sieci. Przegld instalacji. Konfiguracja do druku w sieci Obsluga klientów Uslugi elektroniczne.... Numery telefoniczne punktów obslugi klientów firmy HP...

3 . 2. Czynnoci pocztkowe Wybór prawidlowego dysku CD-ROM.... Wymagane elementy systemu Inne oprogramowanie instalacyjne firmy HP.... Instalacja kreatora drukarki sieciowej (Windows) HP Web JetAdmin..... Bramka drukarki HP IP/IPX dla NDPS Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X Kontrolki Instalacja sprztowa serwera 170X Wydruk strony konfiguracji serwera 170X Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM Sieci Microsoft lub Novell NetWare. Korzystanie z kreatora HP Install Network Printer Sieci Apple Mac OS.... Przegldanie dokumentów na dysku CD ROM PO 1 5. Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego Obslugiwane przegldarki internetowe..... Obslugiwana wersja HP Web JetAdmin.... Przegld wbudowanego serwera internetowego... Funkcje specjalne. Noty operacyjne Drukowanie za pomoc FTP Wymagania.

4 Pliki do wydruku.. Uywanie drukowania za pomoc protokolu FTP..... Polczenia FTP... Rozpoczcie sesji FTP... Zakoczenie sesji FTP.. Polecenia... Przyklad sesji FTP Diagnostyka Strona konfiguracji serwera 170X... Przestawianie konfiguracji do fabrycznych ustawie standardowych.... Czynnoci diagnostyczne..... I. Sprawd, czy drukarka dziala prawidlowo..... II. Sprawd, czy sprzt serwera 170X dziala prawidlowo.. III. Sprawd, czy mona drukowa na drukarce, kiedy jest ona podlczona bezporednio do komputera..... Listy kontrolne Novell NetWare (bez uslug NDPS)... Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych serwera plików.

5 Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych polczenia serwera z drukark. Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych komputera PO Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych polczenia komputera z serwerem druku Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych systemów Microsoft Windows 95, 98, 2000 i NT Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect Przegld A. Specyfikacje techniczne i owiadczenia dotyczce przepisów Specyfikacje..... Obslugiwane sieci. Sprzt. Owiadczenia dotyczce przepisów B. Serwis gwarancyjny Skorowidz A-1 A-1 A-1 A-5 PO 3 4 PO 1 1 Wstp Opis produktu Urzdzenie HP Jetdirect 170X (J3258B) jest zewntrznym serwerem druku umoliwiajcym bezporednie podlczenie do sieci drukarki, plotera lub urzdzenia peryferyjnego do skanowania typu HP All-In-One (wszystko w jednym)1. Serwer 170X zwiksza produktywno pracy w grupach, umoliwiajc umieszczenie drukarki lub plotera w wygodnym miejscu sieci i usprawnienie pracy drukarki sieciowej. Serwer HP Jetdirect 170X jest wyposaony w jeden szybki, dwukierunkowy port równolegly (typu IEEE 1284) do podlczenia uywanego urzdzenia. Posiada on take port sieciowy typu RJ-45 (10Base-T) do podlczenia do sieci. Specyfikacje techniczne, obslugiwane rodowiska i numery katalogowe dostpnych akcesoriów podane s w zalczniku A. Serwer druku HP Jetdirect 170X obsluguje: Sieciowy system operacyjny Novell NetWare 3. 2, 4.x, 5.x Novell NetWare 4.11, 4.2 z NDPS Protokól IPX/SPX IPX/SPX 1. Obslugiwane s peryferyjne urzdzenia wieloczynnociowe: HP LaserJet 1100A i seria HP OfficeJet Pro (podstawowe skanowanie obrazów); oraz OfficeJeR40 i R60.

6 PO Wstp 1-1 Novell NetWare 5.x z NDPS IPX/SPX, TCP/IP Microsoft Windows 2000 lub NT 4.0 typu kady TCP/IP, IPX/SPX z kadym lub klient-server Microsoft Windows 95, 98 (typu kady z kadym) Artisoft LANtastic Powersuite 7.0 (Oprogramowanie, dokumentacj i pomoc techniczn zapewnia dystrybutor systemu). TCP/IP, IPX/SPX DLC/LLC Zawarto zestawu q q q q Serwer druku HP Jetdirect 170X Zasilacz (zobacz numery katalogowe czci w zalczniku A) CD ROM z oprogramowaniem HP Jetdirect Instrukcja instalacji i konfiguracji (niniejszy podrcznik) Dalsza pomoc Informacje o zagadnieniach nie opisanych w niniejszej instrukcji znajduj si w nastpujcych instrukcjach obslugi zamieszczonych w wersji elektronicznej na dysku HP Jetdirect CD-ROM: Dokumenty na dysku CD ROM HP Jetdirect Poradnik administratora serwera druku HP Jetdirect (600N/400N/500X/300X) Zawarto dokumentu q Konfiguracje TCP/IP (Rozdzial 3) s Uywanie BOOTP/TFTP s Uywanie DHCP s Uywanie RARP s Uywanie polece arp i ping s Uywanie Telnetu q Drukowanie w sieciach z Windows DLC/LLC (Zalcznik C) Noty wydawnicze dotyczce danej wersji oprogramowania znajduj si w pliku,,czytaj" umieszczonym w katalogu glównym dysku HP Jetdirect CD-ROM. 1-2 Wstp PO W celu uzyskania pomocy technicznej za porednictwem sieci WWW lub porady telefonicznej naley zapozna si z informacj o punktach obslugi klientów firmy HP, zamieszczon na stronie PO Wstp 1-3 Podstawy drukowania w sieci Sieci zbudowane s z komputerów polczonych wspólnie w celu wspóluytkowania informacji i zasobów, takich jak drukarki. S dwa sposoby wspólnego uytkowania drukarek w sieci: klient-serwer i kady-zkadym. Drukowanie typu kady z kadym Drukowanie typu klient-serwer Serwer Rysunek 1. 1 Konfiguracje druku w sieci W sieci klient-serwer, kady komputer-klient wysyla zlecenia druku do komputerów slucych jako serwery, które nadzoruj wykorzystanie poszczególnych drukarek. Ta metoda jest zwykle stosowana w sieciach redniej wielkoci i duych, gdzie wydzielone serwery zarzdzaj wykonywaniem zlece wielu uytkowników. Sieci typu klient-serwer korzystaj z sieciowych systemów operacyjnych, takich jak Novell NetWare, Microsoft Windows NT lub 2000 Server. W sieciach kady-z-kadym nie stosuje si wydzielonych serwerów. Wszystkie komputery wysylaj zlecenia druku bezporednio do drukarek. Ten sposób jest bardziej odpowiedni dla malych sieci. W sieciach tych uytkownicy konfiguruj swoje systemy operacyjne Microsoft Windows 95, NT lub 2000 w celu uzyskania moliwoci dokonywania bezporednich wydruków na drukarce. Warto zauway, e mona skonfigurowa 1-4 Wstp PO drukowanie typu kady z kadym w sieci typu klient-serwer. Na przyklad, mala grupa uytkowników moe zechcie korzysta z drukowania typu kady z kadym, nawet jeeli wszyscy nale do biurowej sieci typu klientserwer. Bez wzgldu na rodzaj sieci (klient-serwer lub kady z kadym), komputery i drukarki musz poslugiwa si tym samym jzykiem lub protokolem sieciowym do wzajemnej komunikacji. Najbardziej typowymi protokolami s IPX (Internet Packet Exchange), spopularyzowany w sieciach Novell NetWare i TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), spopularyzowany w sieci Internet. Serwer HP Jetdirect 170X obsluguje te protokoly sieciowe, uwzgldniajc równie DLC/LLC, i umoliwia drukarce komunikacj z sieci. 1 Przegld instalacji eby zainstalowa serwer druku HP Jetdirect 170X, podlcz go po prostu do sieci, nastpnie podlcz drukark, ploter, lub urzdzenie peryferyjne HP typu,,wszystko w jednym" do serwera 170X za pomoc zlcza portu równoleglego (zobacz rozdzialy 2 i 3). Rysunek 1.2 Uyj serwera druku HP Jetdirect 170X do podlczenia do sieci drukarki, plotera, lub urzdzenia peryferyjnego HP typu,,wszystko w aló i wypelnij podajniki papieru oraz zainstaluj kasety z tonerem lub tuszem. 2 Nie podlczaj drukarki do komputera. (Odlcz drukark, jeeli jest ju podlczona.) Wlcz drukark. Wydrukuj stron testow, jeeli takie polecenie znajduje si w instrukcji obslugi drukarki. Nie instaluj jeszcze adnego oprogramowania drukarki; przejd do punktu 2. Podlczenie drukarki do sieci Serwer druku HP Jetdirect 170X Zainstaluj serwer druku HP Jetdirect 170X i podlcz kable. Instrukcje instalacji zamieszczone s w rozdziale 3. Dodaj (lub zainstaluj) drukark w systemie. Jeeli nazwa drukarki znajduje si na str. 2, naley uy dysku CD-ROM drukarki. Dysk CD-ROM drukarki (Sprzedawany z drukark) Dysk HP Jetdirect CD-ROM (Sprzedawany z serwerem druku) W innym przypadku naley uy dysku HP Jetdirect CD-ROM. W systemach Windows moe by potrzebny sterownik drukarki, jeeli nie zostal uprzednio zainstalowany. Instrukcja znajduje si w rozdziale 4. W wyniku zakoczenia opisanych czynnoci, system powinien uzyska moliwo dokonywania wydruków na drukarce sieciowej. Zapoznaj si z informacjami o innych systemach zamieszczonymi w rozdziale 4. PO Czynnoci pocztkowe 2-1 Wybór prawidlowego dysku CD-ROM q W odniesieniu do nowszych drukarek firmy HP, lcznie z wielofunkcyjnymi urzdzeniami peryferyjnymi i urzdzeniami typu wszystko w jednym, naley korzysta tylko z dysku CD-ROM sprzedawanego z drukark. Ten dysk zawiera ju oprogramowanie do instalacji sieciowej. W tab. 2.1 zamieszczono list nowych drukarek firmy HP, które sprzedawane s z oprogramowaniem do instalacji sieciowej zamieszczonym na dysku CD-ROM. Ukatualniana lista znajduje si te w internetowej witrynie firmy HP pod adresem: Tab. 2.1 Do instalacji sieciowej naley uywa dysków CD-ROM sprzedawanych z wymienionymi urzdzeniami peryferyjnymi Modele 1200, 1220, 2200 Serii 8150 lub nowsze Serii 4500, 4550 lub nowsze Serii 8550 lub nowsze Serii 3150/3200 lub nowsze Drukarki atramentowe HP Business Inkjet Drukarki HP DesignJet Drukarki OfficeJet i urzdzenia typu,,wszystko w jednym" Serii 2200/2250 lub nowsze Serii 500/800 i serii 5000 lub nowsze OfficeJet serii G OfficeJet serii K Rodzaj urzdzenia peryferyjnego Drukarki i urzdzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Drukarki i urzdzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet q Jeeli uywana drukarka nie znajduje si na powyszej licie, lub nie mona odnale dysku CD-ROM drukarki, naley wtedy skorzysta z dysku HP Jetdirect CD-ROM sprzedawanego z serwerem druku HP Jetdirect 170X. Zapoznaj si z instrukcj korzystania z dysku CD-ROM, zamieszczon w rozdziale 4. Jeeli korzystasz z dysku HP Jetdirect CD-ROM do obslugi wielofunkcyjnych urzdze peryferyjnych lub typu wszystko w jednym, moliwo drukowania moe by wtedy jedyn funkcj dostpn w sieci. 2-2 Czynnoci pocztkowe PO Wymagane elementy systemu Sprawna sie i dostpne zlacze sieciowe W systemach Windows, sterownik drukarki Uytkownik powienien mie dostp do dzialajcej sieci komputerowej i zlcza sieciowego do podlczenia drukarki. Sprawna sie sklada si z wielu komputerów wspóluytkujcych w sieci pliki i inne zasoby.

7 W przypadku dokonywania instalacji za pomoc dysku CD-ROM drukarki, sterownik drukarki zostanie automatycznie pobrany z dysku CD-ROM podczas instalacji. 2 W przypadku dokonywania instalacji za pomoc dysku HP Jetdirect CD-ROM: s Sterownik drukarki moe by ju zainstalowany, jeeli drukarka zostala uprzednio zainstalowana w uywanym komputerze. Do uywanego komputera mona skopiowa z dysku CD-ROM drukarki tylko plik ze sterownikiem (bez dokonywania instalacji) przed uruchomieniem oprogramowania instalacyjnego zamieszczonego na dysku HP Jetdirect CD-ROM. Naley zapozna si z dodatkowymi informacjami o pliku sterownika, zamieszczonymi w sekcji poniej. Jeeli istnieje dostp do Internetu, mona automatycznie pobra sterownik drukarki podczas instalacji. Dodatkowe informacje znajduj si w rozdziale 4. Mona równie pobra sterownik drukarki z internetowej witryny punktu obslugi klientów firmy HP pod adresem: s s s Odpowiednie sterowniki drukarek okrela si zwykle jako sterowniki typu,,dodaj drukark" lub,,uytkownik instytucjonalny". Oprogramowanie instalacyjne HP Jetdirect wymaga uycia pliku sterownika drukarki z odpowiednim rozszerzeniem (*.inf) w celu zakoczenia procesu instalacji. PO Czynnoci pocztkowe 2-3 Inne oprogramowanie instalacyjne firmy HP Krótki opis programów firmy HP slucych do konfiguracji drukowania w sieci znajduje si w tab. 2.2 poniej. Tab Oprogramowanie firmy HP (1 z 2) Kreator Install Network Printer (Windows) q Obslugiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX): s Windows 95, 98, ME s Windows NT 4.0, 2000 s NetWare 3.x, 4.x, 5.x q Prosty program narzdziowy do instalacji pojedynczej drukarki sieciowej w sieci typu,,kady z kadym" lub,,klientserwer" q W nowszych modelach drukarek firmy HP kreator ten jest zwykle wbudowany w oprogramowanie drukarki q Uruchamiany z dysku CD-ROM q Wersj programu do uruchomienia z dysku systemowego mona przeladowa z internetowego punktu obslugi klientów firmy HP. HP Web JetAdmin (potrzebny dostp do Internetu) q Obslugiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX): s Windows NT 4.0, 2000 s NetWare (obsluguje tworzenie kolejek w sieci NetWare i zarzdzanie urzdzeniami peryferyjnymi za pomoc programu HP Web JetAdmin umieszczonego w systemie Windows NT 4.0, 2000) q Zarzdzanie za pomoc przegldarki internetowej q Oprogramowanie zalecane przez firm HP do ciglego zarzdzania i instalacji wielu drukarek w dowolnym miejscu sieci typu intranet q Zdalna instalacja, konfiguracja i zarzdzanie drukarkami podlczonymi do sieci za pomoc serwera druku HP Jetdirect, drukarkami produkcji firm innych ni HP, obslugujcymi standardowe bazy MIB, i drukarkami posiadajcymi wbudowane serwery internetowe q Zarzdzanie alarmami i materialami eksploatacyjnymi q Zdalne aktualizacje oprogramowania sprztowego serwerów druku HP Jetdirect q Kontrola zasobów i analiza stopnia eksploatacji 2-4 Czynnoci pocztkowe PO Tab. 2.2 Oprogramowanie firmy HP (2 z 2) Brama HP drukarki (IP/IPX) q Obslugiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX): s NetWare 4.11, 4.2, 5.x q Uproszczona instalacja, drukowanie i dwukierunkowe zarzdzanie drukarkami podlczonymi do sieci za pomoc serwera druku HP Jetdirect w ramach uslug systemu Novell Distributed Print Services (NDPS) q Umoliwia automatyczne wykrywanie i instalacj w systemie NDPS za pomoc protokolu IPX drukarek podlczonych do sieci za pomoc serwera druku HP Jetdirect q Eliminuje potrzeb zakupu wielu licencji uytkowników 2 q Umoliwia wylczenie protokolów SAP w celu zmniejszenia ruchu w sieci q W celu dokonywania wydruków za pomoc protokolu IPX wymagane jest stosowanie oprogramowania sprztowego HP Jetdirect w wersji X lub póniejszej Program HP LaserJet Utility do systemu operacyjnego Mac OS q Obslugiwane sieci (AppleTalk): s System Mac OS 7. 5 lub póniejszy q Instalacja i zarzdzanie drukarkami podlczonymi do sieci za pomoc serwera druku HP Jetdirect W sekcjach zamieszczonych poniej zawarto dodatkowe wyjanienia informacji podanych w tab Dodatkowe informacje o tych i innych programach HP znajduj si w internetowym punkcie obslugi klientów firmy HP pod adresem: Instalacja kreatora drukarki sieciowej (Windows) Kreator drukarki sieciowej jest standardowym narzdziowym programem instalacyjnym, latwo dostpnym na dysku HP Jetdirect CD-ROM. Szczególowe instrukcje znajduj si w rozdziale 4. PO Czynnoci pocztkowe 2-5 HP Web JetAdmin HP Web JetAdmin umoliwia korzystanie z przegldarki internetowej w celu instalacji, przegldania, zarzdzania i diagnozowania urzdze podlczonych do serwera druku HP Jetdirect lub innego standardowego urzdzenia drukujcego MIB. Aby uzyska wicej informacji na temat procedury lub okna programu HP Web JetAdmin, naley przejrze pomoc ekranow. Wymagania systemowe Oprogramowanie HP Web JetAdmin dziala w systemach operacyjnych Microsoft Windows 2000 i NT 4. 0, HP-UX, Solaris i Red Hat Linux. Informacje o wersjach obslugiwanych systemów operacyjnych i przegldarek mona znale w internetowym centrum obslugi klientów firmy HP, znajdujcym si pod adresem webjetadmin/. Uwaga Po zainstalowaniu na obslugiwanym serwerze glównym, oprogramowanie HP Web JetAdmin moe by uywane z kadego klienta za pomoc obslugiwanej przegldarki sieci, która umoliwia dostp do serwera HP Web JetAdmin. Pozwala to na instalacj drukarki i zarzdzanie ni w sieciach Novell NetWare i innych. Instalacja oprogramowania HP Web JetAdmin W celu zainstalowania oprogramowania HP Web JetAdmin naley posiada uprawnienia administratora domeny lub konta root. 1. Pobierz pliki instalacyjne z internetowego centrum obslugi klientów firmy HP, znajdujcego si pod adresem com/go/webjetadmin/. 2-6 Czynnoci pocztkowe PO 2. Postpuj wedlug instrukcji na ekranie, aby zainstalowa program HP Web JetAdmin. Uwaga Instrukcje instalacyjne znajduj si te w pliku instalacyjnym programu HP Web JetAdmin oraz w pliku readme programu HP Web JetAdmin i w pomocy ekranowej. Weryfikacja instalacji i zapewnianie dostpu q Sprawd, czy oprogramowanie HP Web JetAdmin jest poprawnie 2 zainstalowane, przechodzc do niego za pomoc przegldarki, jak pokazano to w nastpujcym przykladzie: gdzie server.domain jest nazw hosta Twojego serwera internetowego, a port jest numerem portu, przypisanym podczas instalacji. q Udostpnij oprogramowanie HP Web JetAdmin uytkownikom, dodajc lcze do strony domowej swojego serwera internetowego, wskazujce na adres URL programu HP Web JetAdmin. Na przyklad: Konfigurowanie i modyfikowanie urzdzenia Za pomoc przegldarki przejd do adresu URL programu HP Web JetAdmin. Na przyklad: Postpuj wedlug instrukcji na odpowiedniej stronie domowej, aby skonfigurowa lub zmodyfikowa swoj drukark. Instrukcje te przedstawiaj sposób konfigurowania drukarki i ustawiania jej do drukowania.

8 PO Czynnoci pocztkowe 2-7 Uwaga Mona równie zamieni server.domain na adres TCP/IP. Usuwanie oprogramowania HP Web JetAdmin Aby usun oprogramowanie HP Web JetAdmin ze swojego serwera internetowego, naley skorzysta z programu deinstalacyjnego, dostarczonego wraz z oprogramowaniem. Bramka drukarki HP IP/IPX dla NDPS NDPS (serwis druku firmy Novell) jest systemem drukowania opracowanym przez firm Novell we wspólpracy z firm Hewlett-Packard. NDPS upraszcza i ulatwia administracj drukowania w sieci, eliminujc potrzeb konfiguracji i lczenia kolejek druku, obiektów drukarki i serwerów druku. Zarzdzanie NDPS odbywa si poprzez program NetWare Administrator, który umoliwia administratorowi zarzdzanie z jednego miejsca drukarkami sieciowymi w rodowiskach NetWare 4.11 i 4. 22, intranetware i NetWare 5. Bramka drukarki HP IP/IPX jest ladowalnym modulem sieciowego systemu operacyjnego NetWare (NLM), opracowanym przez firm HP w celu zapewnienia funkcjonalnoci i zgodnoci z systemem NDPS firmy Novell. Bramka ta doskonale integruje drukarki podlczone poprzez HP Jetdirect ze rodowiskiem NDPS. Korzystajc z bramki HP, administrator moe przeglda statystyk, konfigurowa ustawienia bramki oraz drukowa na drukarkach podlczonych do HP Jetdirect. 2-8 Czynnoci pocztkowe PO Funkcje Funkcje i zalety bramki HP i serwisu NDPS: q Inteligentne rozpoznawanie drukarek w rodowiskach NetWare i 4.22, intranetware i NetWare 5 Automatyczna instalacja drukarek uywajcych protokolu IPX/SPX cisla integracja z uslugami NDS Novella i NWAdmin Uaktualnienia stanu otrzymywane od drukarek Uproszczone, automatyczne pobieranie sterowników q q q q q q 2 Zmniejszony ruch SAP Zmniejszenie liczby wymaganych licencji dla uytkowników systemu NetWare Wlasny protokól TCP/IP do drukowania w sieci NetWare 5 q Obslugiwani klienci Klienci obslugiwani przez bramk drukarki HP IP/IPX: q q Novell Client 3.2 (lub nowszy) dla Windows 95/98 Novell Client 4.7 (lub nowszy) dla Windows NT i 2000 Bramka drukarki HP IP/IPX dostarczana jest razem z oprogramowaniem systemu Novell NetWare 5.x i obsluguje drug wersj systemu NDPS firmy Novell. Obsluguje te NetWare 4.11 i 4.22 i intranetware, na których uprzednio zainstalowano NDPS. Uwaga Wicej informacji (lcznie ze sposobem uzyskania dostpu do oprogramowania bramki drukarki HP IP/ IPX i instrukcji obslugi) mona znale w internetowym centrum obslugi klientów firmy HP (http:// PO Czynnoci pocztkowe Czynnoci pocztkowe PO 3 Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X Udostpnienie drukarki w sieci wymaga wykonania nastpujcych czynnoci, jak opisano na stronie 2-1: 1. Zainstaluj drukark. Zló czci skladowe drukarki i wlcz zasilanie, ale nie podlczaj drukarki. 2. Podlacz drukark do sieci, instalujc serwer druku. Czynno ta zostala opisana w niniejszym rozdziale 3, lcznie z opisem nastpujcych czynnoci dodatkowych: a. b. c. Podlcz serwer 170X do sieci za pomoc kabla sieciowego (strona 3-3) Podlcz urzdzenie 170X do drukarki Wydruk strony konfiguracji serwera 170X (strona 3-4) 3. Umie drukark w systemie, uruchamiaj program instalacyjny. Czynno ta zostala opisana w rozdziale 4. 3 PO Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X 3-1 Kontrolki U góry serwera 170X znajduj si kontrolki stanu i dzialania sieci LAN Jeeli kontrolka stanu... Nie wieci si wieci si wieci si Nie wieci si Miga A kontrolka dzialania... Nie wieci si Nie wieci si Miga wieci si (wiatlo stale) Nie wieci si To serwer druku... Nie ma zasilania. Jest wylczony; nie stwierdzono pracy w sieci LAN. Jest wlczony; stwierdzono prac w sieci LAN. Wykryl usterk podczas autotestu lub dzialania. Znajduje si w jednym z nastpujcych stanów: q przeprowadza autotest. q nie zostal skonfigurowany. q nie moe podlczy si do sieci. wieci si wieci si Jest wlczony; stwierdzono due natenie pracy w sieci LAN. 3-2 Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X PO Instalacja sprztowa serwera 170X W celu instalacji serwera 170X, wykonaj czynnoci opisane poniej. Dane techniczne lub katalogowe numery zasilaczy lub kabli równoleglych znajduj si w zalczniku A. Kabel sieciowy Kabel równolegly Zasilanie Rysunek 3.1 Podlczanie serwera 170X do sieci LAN i drukarki 1. Podlcz serwer 170X do sieci za pomoc kabla sieciowego 10Base-T. 2. Podlcz serwer 170X do drukarki za pomoc kabla równoleglego IEEE 1284 (numery katalogowe kabli mona znale w zalczniku A). 3. Podlcz kabel prdu stalego z zasilacza do gniazdka zasilania. Ostronie Nie uywaj zasilacza dostarczonego z serwerem 170X do innych urzdze Jetdirect! 3 4. Podlcz zasilacz serwera 170X do ciennego gniazdka zasilania. 5. Serwer 170X powinien wlczy si. Sprawd, czy miga kontrolka stanu na serwerze 170X. Jeeli wewntrzny autotest serwera nie powiódl si, kontrolka si nie zawieci. Informacje o diagnostyce problemów znajduj si w rozdziale 7. PO Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X 3-3 Wydruk strony konfiguracji serwera 170X Po zainstalowaniu serwera 170X jeste gotowy do weryfikacji instalacji. 1. Nacinij przycisk Test z tylu serwera 170X w celu utworzenia strony konfiguracji (zobacz Rysunek 3.2). Przycisk Test Rysunek 3. 2 Przycisk Test z tylu serwera 170X 2. Powinien nastpi wydruk strony konfiguracji. Jeeli wydruk nie nastpuje, zapoznaj si z informacjami o diagnostyce problemów w rozdziale 7. Jeste teraz gotowy do zainstalowania oprogramowania HP Jetdirect (zobacz rozdziale 4). 3-4 Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X PO 4 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM Trzeci czynnoci do wykonania podczas konfiguracji drukarki w sieci, jak opisano w rozdziale 2, jest umieszczenie drukarki w systemie za pomoc oprogramowania zamieszczonego na dysku CD-ROM. Naley zapozna si z opisem podanym na stronie 2-2 w celu dokonania wyboru dysku CD-ROM--mona uy dysku sprzedawanego z drukark lub dysku HP Jetdirect CD-ROM zalczonego do serwera druku HP 175X. Dysk CD ROM, zawierajcy oprogramowanie HP Jetdirect, dostarczany razem z serwerem druku, zapewnia najszybszy i najlatwiejszy sposób zainstalowania serwera druku. Opis dodatkowych opcji znajduje si w rozdziale "Instalacja oprogramowania HP Web JetAdmin" na stronie 2-6. W niniejszym rozdziale przedstawiono opis uycia dysku HP Jetdirect CD-ROM. Dysk ten zawiera oprogramowanie, dokumentacj, informacje o rejestracji i licencji dotyczce serwera druku HP Jetdirect. Korzystajc z tego dysku w systemach operacyjnych Windows, mona wykona nastpujce czynnoci: q Szybko skonfigurowa drukark do drukowania q Przejrze dokumentacj i system pomocy w uywaniu sieci serwera druku q q Zarejestrowa serwer druku poprzez Internet. Zainstalowa inne oprogramowanie HP, sluce do instalacji i zarzdzania drukarkami sieciowymi. 4 Uwaga Na dysku CD ROM HP Jetdirect mog znajdowa si programy nie wspólpracujce z HP Jetdirect 170X. Na str. 1-1 podano wykaz systemów operacyjnych obslugiwanych przez HP Jetdirect 170X.

9 PO Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM 4-1 Sieci Microsoft lub Novell NetWare Program instalacyjny znajdujcy si na dysku CD-ROM HP Jetdirect obsluguje tylko systemy Windows 95, 98, Me, NT 4.0 i Aby uruchomi ten program, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. Wló dysk CD-ROM do napdu dysków CD-ROM. 2. Poczekaj, a program instalacyjny automatycznie si uruchomi. Jeeli trzeba, uruchom program SETUP.EXE w katalogu glównym dysku kompaktowego CD ROM, zalczonego do serwera HP Jetdirect. Wybierz dan opcj i postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Uruchamia kreatora instalacji drukarki sieciowej HP 4-2 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM PO Korzystanie z kreatora HP Install Network Printer Aby szybko skonfigurowa serwer druku i system w celu drukowania sieciowego, naley uy kreatora Install Network Printer. Uwaga Z kreatora Install Network Printer mona korzysta w wikszoci rodowisk Windows. Naley zauway, e istniej jednak wyjtki: q Nie s obslugiwane rodowiska Windows 3.1x i NT q W przypadku uywania nowszych modeli drukarek firmy HP (zob. str. 2-2), oraz wielofunkcyjnych urzdze peryferyjnych i urzdze typu,,wszystko w jednym", firma HP zaleca uywanie instalacyjnych programów narzdziowych i instrukcji zalczonych do drukarki. Zapewni to dostp do wszystkich funkcji drukarki i urzdze. 1. Na glównym ekranie programu instalacyjnego dysku CD-ROM wybierz opcj Instaluj i poczekaj na uruchomienie kreatora Inpstall Network Printer. 2. Na ekranie powitalnym kliknij opcj Dalej. 3. Na ekranie opcji konfiguracji sieci wybierz opcj Konfiguracja: s Wybierz opcj,,autokonfiguracja ustawie sieciowych", jeeli system ma automatycznie wybra parametry konfiguracji sieci, np. adres IP. Opcja ta powinna by wybrana przez pocztkujcych uytkowników. Nastpnie kliknij opcj Dalej. Uwaga: Jeeli wybierzesz t opcj, oprogramowanie moe podj prób automatycznego pobrania i przeladowania sterownika drukarki z internetowego serwera firmy HP (potrzeby jest dostp do Internetu). 4 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM 4-3 PO Pocztkujcy uytkownicy powinni wybra t opcj. W celu wybrania ustawie sieciowych i obslugi sieci typu NetWare naley wybra t opcj. s Wybierz opcj,,rczna konfiguracja ustawie sieciowych", jeeli istnieje potrzeba rcznego wybrania parametrów sieciowych drukarki lub uywana jest sie typu Novell NetWare. Opcja ta przeznaczona jest glównie dla administratorów sieciowych. Nastpnie kliknij opcj Dalej. Uwaga: Po wybraniu tej opcji kreator poprosi o podanie sterownika drukarki z odpowiednim rozszerzeniem (*.inf), aby zakoczy proces instalacji. Jeeli sterownik nie zostal uprzednio zainstalowany, naley poda jego lokalizacj w odpowiedzi na prob kreatora (np. na dysku CD-ROM drukarki lub w miejscu przeladowania z Internetu). Odpowiednie sterowniki drukarek okrela si zwykle jako sterowniki typu,,dodaj drukark" lub,,uytkownik instytucjonalny". 4. Zastosuj si do pozostalych instrukcji wywietlonych na ekranie. W celu uzyskania dodatkowych instrukcji kliknij opcj Pomoc na kadym ekranie. 4-4 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM PO 5. W odpowiedzi na prob programu wydrukuj stron testow w celu weryfikacji konfiguracji drukarki. Uzyskanie udanego wydruku strony konfiguracji oznacza pomylne zakoczenie konfiguracji drukarki na uywanym systemie komputerowym. (Jeeli system jest serwerem, zapoznaj si z sekcj,,sieci typu klient-serwer" poniej. ) Jeeli nie nastpi wydruk strony testowej, naley wykona czynnoci diagnostyczne podane przez program kreatora. Kliknij opcj Pomoc w celu uzyskania dodatkowych informacji. Mona te wybra opcj pomocy w korzystaniu z sieci, dostpn na glównym ekranie programu narzdziowego na dysku CD-ROM. Szczególowe informacje diagnostyczne znajduj si w 7,,Diagnostyka". Sieci typu klient-serwer Po skonfigurowaniu drukarki na serwerze naley dokona konfiguracji klientów sieci w celu umoliwienia im dostpu do drukarki za porednictwem serwera. Wybór procedury konfiguracyjnej zaley od tego, jakie programy narzdziowe dostpne s do uycia z klientami i systemem operacyjnym sieci. Na przyklad, jeeli drukarka zostala zainstalowana i jest wspóluytkowana na serwerze firmy Microsoft, kady klient systemu Windows moe skorzysta z programów narzdziowych typu,,dodaj drukark" lub,,otoczenie sieciowe" w celu uzyskania dostpu do drukarki. Dodatkowe informacje znajduj si w dokumentacji i systemie pomocy dostpnym w uywanym sieciowym systemie operacyjnym. Sieci Windows typu kady z kadym Po skonfigurowaniu drukarki na pierwszym komputerze naley powtórzy caly proces konfiguracyjny, opisany na stronach od 4-2 do 4-6, w odniesieniu do kadego dodatkowego komputera, z którego maj by wykonywane bezporednie wydruki na drukarce sieciowej. 4 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM 4-5 PO Sieci Apple Mac OS W celu skonfigurowania drukarki i zarzdzania ni w sieciach typu AppleTalk naley uy oprogramowania HP LaserJet znajdujcego si na dysku CD-ROM serwera HP Jetdirect. Aby zainstalowa oprogramowanie, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Wló dysk CD-ROM do napdu dysków CD-ROM i poczekaj, a na ekranie zostanie wywietlona ikona dysku CD-ROM serwera HP Jetdirect. 2. Kliknij dwukrotnie ikon HP Jetdirect, aby wywietli elementy w oknie programu Jetdirect. 3. Kliknij dwukrotnie ikon oprogramowania instalacyjnego HP LaserJet, aby wybra jzyk. Nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Aby uruchomi i korzysta z oprogramowania, zapoznaj si z plikami pomocy dostarczonymi wraz z oprogramowaniem. 4-6 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM PO Przegldanie dokumentów na dysku CD ROM Na dysku CD ROM znajduje si kilka dokumentów dotyczcych serwera druku HP Jetdirect, lcznie z Poradnikiem administratora serwera druku HP Jetdirect w formatach programu Adobe Acrobat Reader (*.pdf) i przegldarki internetowej (*.htm). W przypadku obslugiwanych systemów Windows dostp do tych dokumentów mona uzyska za porednictwem programu uytkowego na dysku CD-ROM. 1. Wló dysk CD-ROM do napdu CD-ROM. 2. Poczekaj, a uruchomiony zostanie automatycznie program instalacyjny. Jeeli jest to konieczne, uruchom plik SETUP.EXE znajdujcych si w katalogu glównym dysku CD-ROM serwera HP Jetdirect. 3. Wybierz opcj Dokumentacja, nastpnie wybierz nazw uywanego urzdzenia HP Jetdirect i owtórz dane dokumenty. W celu odczytania dokumentacji wybierz t opcj. 4 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM 4-7 PO 4. Kliknij dokument, który chcesz przejrze. Do odczytania dokumentów w formacie Adobe Acrobat (*.pdf) wymagane jest uycie programu Adobe Acrobat Reader 4. 0 lub jego nowszej wersji. Program ten dostpny jest w internetowej witrynie firmy Adobe pod adresem: Uwaga Aby uzyska informacje dotyczce innych obslugiwanych systemów operacyjnych, mona przejrze dokumentacj bezporednio w katalogu \MANUALS (podrczniki) na dysku CD ROM.

10 Do odczytania dokumentów w formacie Adobe Acrobat (*.pdf) wymagane jest zainstalowanie i uycie programu Adobe Acrobat Reader. W przypadku trudnoci z przegldem tych dokumentów naley uzyska najnowsz wersj programu Acrobat Reader z firmy Adobe Systems Incorporated. 4-8 Instalacja oprogramowania za pomoc dysku CD-ROM PO 5 Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego Kady serwer druku HP Jetdirect 170X zawiera wbudowany serwer internetowy, do którego dostp moliwy jest przez dowoln obslugiwan przegldark internetow na intranecie. Wbudowany serwer intermetowy zapewnia dostp do stron konfiguracji i zarzdzania dla serwera druku HP Jetdirect i przylczonych urzdze peryferyjnych. 5 PO Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego 5-1 Obslugiwane przegldarki internetowe q q q Platformy Windows: s Netscape Navigator 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08 s Netscape Communicator 4.5, 4.51, 4. 6 s Microsoft Internet Explorer 4.0 z uaktualnion wersj SP1, 4.01, 5.0 HP-UX: s Netscape Navigator 4.08 s Netscape Communicator 4. 5, 4.51, 4.6 s Microsoft Internet Explorer 4.0 Solaris: s Netscape Navigator 4.06, s Netscape Communicator 4.51, 4.6 s Microsoft Internet Explorer 4.0 Obslugiwana wersja HP Web JetAdmin HP Web JetAdmin jest programem do instalacji i zarzdzania dla sieci intranet. Jest on dostpny w elektronicznym orodku obslugi klientów HP pod adresem net_printing. Program HP Web JetAdmin w wersji 6.0 lub nowszej jest zalecany do wspóldzialania z wbudowanym serwerem internetowym HP Jetdirect. Przegld wbudowanego serwera internetowego Przed uyciem wbudowanego serwera internetowego, naley skonfigurowa serwer druku HP Jetdirect z adresem IP. Istnieje wiele sposobów konfigurowania adresu IP na serwerze druku. Na przyklad, mona automatycznie skonfigurowa parametry IP w sieci, stosujc BootP (protokól Bootstrap) lub DHCP (dynamiczny protokól konfiguracji hosta) przy kadym uruchomieniu drukarki. Mona te skonfigurowa parametry IP rcznie przy uyciu panelu sterowania drukarki (dla niektórych drukarek), Telnetu, HP Web JetAdmin lub innego programu zarzdzania. 5-2 Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego PO Jeeli serwer druku HP Jetdirect nie otrzyma konfiguracji IP w cigu dwóch minut, wyznaczony zostaje automatycznie standardowy adres IP: Adres ten nie jest wanym adresem IP dla sieci, ale moe by uyty do uzyskania pocztkowego dostpu do serwera druku Jetdirect. W tym wypadku jednak, aby uy standardowego adresu IP, naley tymczasowo skonfigurowa system z tym samym numerem sieci IP lub ustali tras do niego. Po ustanowieniu adresu IP na serwerze druku, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Uruchom obslugiwan wersj przegldarki internetowej. Wpisz adres IP serwera druku jako URL (adres URL na zdjciu ekranu poniej pokazano tylko jako przyklad). 5 Wywietlona zostaje glówna strona internetowa HP Jetdirect. Jeli masz trudnoci z przegldaniem strony, przeczytaj,,noty operacyjne". Kliknij ikon,,?" na stronie internetowej po dalsze informacje. Funkcje specjalne q Jeeli drukarka zostala wykryta poprzez HP Web JetAdmin 5.0 (lub nowsz wersj), wbudowany serwer internetowy serwera druku Jetdirect zapewni lcze do HP Web JetAdmin, umoliwiajc zarzdzanie tym i innymi urzdzeniami Jetdirect w sieci. Zapewnione jest lcze do witryny serwera druku HP Jetdirect. Po prostu kliknij logo HP. q PO Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego 5-3 q W niektórych wielofunkcyjnych urzdzeniach peryferyjnych i urzdzeniach typu wszystko w jednym dostpna jest funkcja skanowania za pomoc przycisku Skanowanie, umieszczonego na pierwszym ekranie. Nacinicie tego przycisku umoliwia skanowanie i w niekórych przypadkach równie podgld i formatowanie obrazów przysylanych poczt elektroniczn w Internecie. Aby uzyska wicej informacji, naley przywola t funkcj i wybra Pomoc. Noty operacyjne Wprowadzenie zmian do adresu IP i innych parametrów spowoduje zamknicie polczenia z wbudowanym serwerem internetowym. Aby odzyska polczenie, uyj nowego adresu IP. 5-4 Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego PO 6 Drukowanie za pomoc FTP FTP (protokól przesylania plików) jest podstawowym narzdziem komunikacyjnym do przesylania danych pomidzy komputerami, dzialajcym w oparciu o protokól TCP/IP. Drukowanie za pomoc protokolu FTP polega na wykorzystaniu go do wysylania plików do wydruku z komputera-klienta do drukarki, podlczonej za pomoc serwera druku HP Jetdirect. Podczas sesji drukowania poprzez FTP komputerklient lczy si i wysyla plik do wydruku do serwera HP Jetdirect, obslugujcego protokól FTP, który z kolei przekazuje ten plik do drukarki. Serwer HP Jetdirect obslugujcy protokól FTP mona wlcza i wylcza za pomoc narzdziowego programu do konfiguracji, takiego jak Telnet. 6 Wymagania Drukowanie za pomoc protokolu FTP wymaga posiadania nastpujcych elementów: q Serwery druku HP Jetdirect z wersj x.08. xx lub nowsz oprogramowania firmowego. Systemy komputerów-klientów, dzialajce w oparciu o protokól TCP/IP i obslugujce protokól FTP zgodny z RFC 959. W celu zapoznania si z najnowsz list przetestowanych systemów, przeczytaj informacje znajdujce si w internetowym centrum obslugi klientów HP pod adresem: q Uwaga PO Drukowanie za pomoc FTP 6-1 Pliki do wydruku Serwer HP Jetdirect FTP przesyla pliki do wydruku do drukarki, ale ich nie interpretuje. Aby nastpil prawidlowy wydruk, pliki musz by w jzyku rozpoznawanym przez drukark (takim jak PostScript czy PCL) lub mie posta niesformatowanego tekstu. W celu wydruku sformatowanych zlece druku, naley najpierw skierowa wydruk do pliku w uywanym programie za pomoc sterownika wybranej drukarki, a nastpnie przesla plik do wydruku do drukarki za pomoc sesji FTP. Do przesylania sformatowanych plików do wydruku naley uywa dwójkowego (obraz) rodzaju transferu danych. Uywanie drukowania za pomoc protokolu FTP Polczenia FTP Podobnie jak w przypadku standardowych transferów plików protokolem FTP, drukowanie za pomoc FTP korzysta z dwóch polcze TCP: polczenia sterujcego i polczenia do przeslania danych. Polczenie sterujce Uywajc standardowego protokolu FTP, komputer-klient otwiera polczenie sterujce z serwerem FTP na serwerze druku HP Jetdirect. Polczenia sterujce FTP uywane s do wymiany polece pomidzy komputerem-klientem i serwerem FTP. Serwer druku HP Jetdirect moe jednoczenie obslugiwa do trzech polcze sterujcych (nazywanych te sesjami FTP). Jeeli zostanie przekroczona ilo dozwolonych polcze, nastpi wywietlenie komunikatu, zawiadamiajcego, e usluga nie jest dostpna. 6-2 Drukowanie za pomoc FTP PO Polczenia sterujce FTP korzystaj z portu 21 TCP. Po otwarciu sesji FTP, port ten jest aktywny do czasu zamknicia polczenia przez klienta lub braku przeplywu danych polczeniem przez 900 sekund (15 minut).

11 Polczenie do przesylania danych Drugie polczenie, do przesylania danych, zostaje utworzone za kadym razem, kiedy nastpuje przeslanie pliku pomidzy klientem a serwerem FTP. Klient steruje utworzeniem polczenia do przesylania danych, wydajc polecenia wymagajce utworzenia takiego rodzaju polczenia (takie jak FTP ls, dir lub put). 6 Chocia polecenia ls i dir s zawsze akceptowane, serwer HP Jetdirect FTP obsluguje w tym samym czasie tylko jedno polczenie do przesylania danych. Tryb transmisji polczenia do przesylania danych protokolu FTP z serwerem druku HP Jetdirect jest zawsze trybem strumieniowym, w którym koniec pliku oznaczany jest przez zamknicie polczenia. Po nawizaniu polczenia mona okreli rodzaj transmisji pliku (ASCII lub dwójkowy). Chocia niektórzy klienci mog dokonywa próby automatycznej negocjacji rodzaju transmisji, rodzajem standardowym jest ASCII. W celu okrelenia rodzaju transferu, naley wpisa polecenie bin lub ascii w linii polece protokolu FTP. Rozpoczcie sesji FTP W celu rozpoczcia sesji FTP, wpisz nastpujce polecenie w linii polece w systemie MS-DOS lub UNIX: ftp <IP address> gdzie <IP address> jest prawidlowym adresem IP lub nazw wzla, skonfigurowanego dla serwera druku HP Jetdirect. Jeeli udalo si uzyska polczenie, nastpi wywietlenie nazwy modelu serwera HP Jetdirect i wersji jego oprogramowania firmowego. PO Drukowanie za pomoc FTP 6-3 Po udanym nawizaniu polczenia, nastpuje proba o podanie nazwy zalogowania uytkownika oraz jego hasla. Nazw standardow jest nazwa logowania klienta. Serwer Jetdirect FTP dopuszcza stosowanie dowolnej nazwy uytkownika. Hasla s ignorowane. Po udanym zalogowaniu nastpuje wywietlenie komunikatu,,230" na systemie klienta. Ponadto wywietlone zostaj nazwy portów HP Jetdirect, dostpnych do drukowania. Zewntrzne serwery druku HP Jetdirect o wielu portach wywietlaj nazwy wszystkich dostpnych portów, przy czym portem standardowym jest Port1. W celu zmiany portów, uyj polecenia FTP cd (change directory = zmie katalog). Przyklad udanego zalogowania zamieszczono w czci,,przyklad sesji FTP". Zakoczenie sesji FTP W celu zakoczenia sesji FTP wpisz quit lub bye. Polecenia Ponisza tabela przedstawia podsumowanie polece dostpnych dla uytkownika podczas sesji drukowania za pomoc protokolu FTP. Polecenie user <username> cd <port#> Opis <username> okrela uytkownika. Kady uytkownik zostanie zaakceptowany i moe drukowa za pomoc wybranego portu. <port#> okrela numer portu do drukowania. W jedno-portowych serwerach druku HP Jetdirect dostpny jest tylko port1. W wieloportowych serwerach druku podaj port1 (standardowy), port2 lub port3. / okrela katalog glówny serwera HP Jetdirect FTP. quit lub bye koczy sesj FTP z serwerem druku HP Jetdirect. cd/ quit bye 6-4 Drukowanie za pomoc FTP PO Polecenie dir ls Opis dir lub ls wywietla zawarto aktualnego katalogu. Jeeli polecenie jest napisane w katalogu glównym, nastpuje wywietlenie listy portów dostpnych do drukowania. W wieloportowych serwerach druku portami dostpnymi do drukowania s porty: PORT1 (standardowy), PORT2 lub PORT3. Wywietla aktualny katalog lub aktualny port do drukowania serwera Jetdirect. <filename> okrela plik do wyslania do wybranego portu serwera druku HP Jetdirect. W wieloportowych serwerach druku mona okreli inny port poleceniem: put <filename> <port#> Konfiguruje dwójkowy (obraz) transfer pliku za pomoc protokolu FTP. Konfiguruje transfer kodem ASCII za pomoc protokolu FTP. Serwery druku HP Jetdirect obsluguj tylko sterowanie niedrukowalnym formatem do przesylania znaków (uywa si standardowych wartoci do ustawiania odstpów i marginesów). Nacinij jednoczenie klawisze [Ctrl] i [C] na klawiaturze w celu przerwania wykonywania polecenia pracy protokolu FTP i transferu danych. Nastpi zamknicie polczenia do przesylania danych. Wywietla obslugiwane polecenia protokolu FTP. pwd put <filename> 6 bin ascii [Ctrl-C] rhelp PO Drukowanie za pomoc FTP 6-5 Przyklad sesji FTP Oto typowy przyklad sesji drukowania za pomoc protokolu FTP: System> ftp Connected to JD FTP Server Ready Name ( :root): Kelli 331 Username OK, send identity ( name) as password. Password: 230- Hewlett- Packard J3265A FTP Server Version 1.0 Directory: Description: PORT1(default) Print to port 1 (HP LaserJet 4000) PORT2 Print to port 2 (HP Color LaserJet 4500) PORT3 Print to port 3 (unknown device) To print a file use the command: put <filename> [portx] or 'cd' to desired port and use: put <filename> Ready to print to PORT1 230 User logged in. Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> pwd 257 "/" is current directory. (default port is PORT1: HP LaserJet 4000) ftp> cd port1 250 CWD command successful ftp>pwd 257 "/PORT1" is current directory. (HP LaserJet 4000) ftp> bin 200 Type set to I ftp> put test 200 PORT command successful 150 Opening data connection Transfer complete. 18 bytes sent in 0.00 seconds (37.40 Kbytes/s) ftp> quit 221 Goodbye System> script done on Mon Apr 12 16:50: Drukowanie za pomoc FTP PO 7 Diagnostyka Niniejszy rozdzial opisuje sposoby diagnozowania i usuwania problemów zwizanych z serwerem druku HP Jetdirect 170X. W celu diagnozowania serwera 170X potrzebne s: q q q q q wybierz Troubleshooting (Diagnostyka). Instrukcja obslugi drukarki Strona konfiguracji serwera 170X Dla uytkowników HP JetAdmin pliki pomocy ekranowej znajduj si w pakiecie oprogramowania HP JetAdmin. Narzdzia diagnostyczne i programy narzdziowe dostarczone z uywanym oprogramowaniem sieciowym (takie jak: programy narzdziowe Novell PCONSOLE lub NWADMIN). 7 Strona konfiguracji serwera 170X Strona konfiguracji serwera 170X jest wanym narzdziem diagnostycznym. Informacje podane na tej stronie okrelaj stan sieci i serwera 170X. Moliwo wydrukowania strony konfiguracji oznacza, e sprzt dziala prawidlowo. W celu utworzenia strony konfiguracji, nacinij przycisk Test na serwerze 170X. PO Diagnostyka 7-1 Strona konfiguracji serwera HP 170X dzieli si na sze sekcji: Sekcja Opis Ogólne informacje o sieci Informacje o stanie serwera druku Statystyka pracy sieci Informacje statystyczne o sieci Novell NetWare Stan DLC/LLC Stan TCP/IP Informacje diagnostyczne Numer wersji oprogramowania sprztowego, rodzaj sieci (Ethernet), adres sprztowy sieci LAN, rodzaj wyboru portu i numer identyfikacyjny producenta. Stany bldu lub I/O CARD READY (KARTA I/O GOTOWA). Otrzymane pakiety, bldy synchronizacji ramki, kolizje transmisji, itd. Tryb serwera kolejki lub zdalnej drukarki, nazwa wzla i rodzaj ramki Informacje o stanie dotyczce DLC/LLC. Informacje o stanie dotyczce protokolu TCP/IP. 7-2 Diagnostyka PO Rysunek 7.1 Sekcje strony konfiguracji serwera 170X Hewlett-Packard Jetdirect 170X (PCL Configuration Page) HP JETDIRECT J3258B FIRMWARE REVISION: F.

12 08.05 LAN HW ADDRESS: 0060B01BE736 PARALLEL PORT 1: ECP2/MLC MFG ID: DATE MANUFACTURED: 01/2000 PORT SELECT: 10BASE-T HALF ================================= 1/O CARD READY NETWORK STATISTICS UNICAST PACKETS RCVD: 0 TOTAL PACKETS RCVD: 12 BAD PACKETS RCVD: 0 FRAMING ERRORS RCVD: 0 PACKETS TRANSMITTED: 2 UNSENDABLE PACKETS: 0 XMIT COLLISIONS: 0 XMIT LATE COLLISIONS: 0 IPX/SPX RETRANS: 0 ================================= IPX/SPX STATUS: 16 INITIALIZING NODE: QUEUE SERVER NODE NAME: NPI1BE736 NETWORK FRAME TYPE RCVD EN E11 EN II 3 F5AI363F EN ================================= DLC/LLC STATUS: READY ================================= TCP/IP STATUS. INITIALIZING BOOTP/RARP IN PROGRESS HOST NAME: NOT SPECIFIED CONFIG BY: NOT CONFIGURED IP ADDRESS: SUBNET MASK: NOT SPECIFIED DEF. GATEWAY: SYSLOG SERVER: NOT SPECIFIED IDLE TIMEOUT (SECONDS): 90 BOOTP/DHCP SERVER: CONFIG FILE: ================================= SNMP SET CMTY NAME: NONE ================================= Po informacje o komunikatach na stronie konfiguracji zajrzyj do rozdzialu 8. PO Diagnostyka 7-3 Przestawianie konfiguracji do fabrycznych ustawie standardowych Po skonfigurowaniu HP Jetdirect 170X, ustawienia konfiguracyjne pozostaj w pamici, chyba e rcznie przestawisz je do fabrycznych ustawie standardowych. W celu przestawienia konfiguracji serwera 170X do fabrycznych ustawie standardowych, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Odlcz przewód zasilania od serwera 170X. 2. Przytrzymujc nacinity przycisk Test na serwerze 170X, podlcz zasilacz do serwera i przytrzymaj jeszcze przycisk Test przez pi sekund. Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez uytkownika zostan wymazane z pamici serwera. Czynnoci diagnostyczne Wykonaj te ogólne czynnoci w celu dokonania diagnostyki i usunicia problemu: q q q Sprawd, czy drukarka dziala prawidlowo. Sprawd, czy sprzt serwera 170X dziala prawidlowo. Sprawd, czy mona drukowa na drukarce, kiedy jest ona podlczona bezporednio do komputera. I. Sprawd, czy drukarka dziala prawidlowo s Wydrukuj stron autotestu drukarki (zobacz dokumentacj drukarki), aby sprawdzi, czy drukarka dziala prawidlowo. Zajrzyj do dokumentacji drukarki, aby zinterpretowa informacje podane na stronie autotestu i zdiagnozowa oraz usun problemy z drukark. s 7-4 Diagnostyka PO II. Sprawd, czy sprzt serwera 170X dziala prawidlowo s Podlcz drukark do serwera 170X i podlcz serwer do sieci LAN (bardziej szczególowych instrukcji poszukaj w rozdziale 8). Nacinij przycisk Test na serwerze 170X i wydrukuj stron konfiguracji. Jeeli nastpuje wydruk strony konfiguracji, serwer 170X jest prawidlowo podlczony. Zobacz, czy na stronie s komunikaty o stanie i bldach. plik na drukarce podlczonej bezporednio do komputera. wybierz Troubleshooting (Diagnostyka). serwer pliku jest wlczony i czy dziala? Jeeli nie, to uruchom serwer plików. wylczone s kolejki do obslugi przez t drukark? Wlcz lub usu kolejki i ponów prób wydruku. 2. Czy dane s wysylane do drukarki? kilka minut i wydrukuj now stron konfiguracji. na komputerze uruchomiono oprogramowanie sieciowe? uruchomiono program narzdziowy Novell CAPTURE? Uyj polecenia CAPTURE lub NPRINT, aby wysla dane do drukarki. 3. wydruki w tej kolejce tylko do jednej drukarki lub upewnij si, e serwer 170X ma nazw jednoznacznie go identyfikujc. PO Diagnostyka 7-7 Wykaz czynnoci kontrolnych dotyczcych systemów Microsoft Windows 95, 98, 2000 i NT 4.0 q wybierz Troubleshooting (Diagnostyka). Sprawd ustawienia sieci i czy skonfigurowano prawidlowe protokoly oraz uslugi sieciowe. Sprawd, czy cieka druku (lub port) jest prawidlowo skonfigurowana. Jeeli uywasz serwerów NT i 2000, sprawd czy drukarka jest wspóluytkowana. Sprawd, czy ustawienia sieci i HP Jetdirect na stronie konfiguracji serwera 170X s prawidlowe. q q q q 7-8 Diagnostyka PO 8 Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect Przegld W tym rozdziale opisane s komunikaty, statystyka sieci i informacje o stanie, które drukowane s na stronie konfiguracji (zwanej take stron autotestu lub wykazem konfiguracji). Jeeli nie wydrukowale na drukarce strony konfiguracji, zajrzyj do rozdzialu 3. Wród tych komunikatów s informacje o konfiguracji i komunikaty o bldach dla poszczególnych systemów operacyjnych. Informacje o konfiguracji dla poszczególnych sieci znajduj si w nastpujcych tabelach: q q Tabela Komunikaty konfiguracyjne Novell NetWare Tabela Komunikaty ogólne HP Jetdirect (komunikaty o stanie i o bldach, podane w porzdku alfabetycznym) Zapoznaj si z opisem i ilustracj strony konfiguracji zamieszczonymi w rozdziale 7. Uwaga 8 Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect 8-1 PO Tabela 8. 1 Komunikat IPX/SPX RETRANS: Komunikaty konfiguracyjne Novell NetWare (1 z 3) Opis Liczba koniecznych retransmisji, poniewa zdalny wzel nie potwierdzil przyjcia wyslanej do niego ramki. Zbyt due liczby retransmisji mog spowodowa zmniejszenie sprawnoci, wywola bldy typu 40 ERRORS lub wskazywa na pogarszajce si problemy sprztowe lub zatloczenie sieci. Wskazuje aktualny stan protokolu IPX/SPX. Komunikat,,16 Not Configured" oznacza, e serwer druku jest przygotowany do skonfigurowania dla sieci Novell. DISABLED wskazuje, e IPX/SPX zostal rcznie wylczony. READY wskazuje, e serwer druku HP Jetdirect oczekuje na dane. INITIALIZING wskazuje, e serwer druku rejestruje adres lub nazw wzla. Kod programu jest w trakcie przeladowywania. Tryb stosowany przez serwer druku. QUEUE SERVER wskazuje, e serwer otrzymuje dane bezporednio z kolejki. REMOTE PRINTER z numerem drukarki wskazuje, e serwer druku naladuje zdaln drukark Novell. Jeli drukarka nie jest skonfigurowana, to w tym polu pokazuje si komunikat QUEUE SERVER. IPX/SPX STATUS: DISABLED READY INITIALIZING NOT IN USE MODE: QUEUE SERVER REMOTE PRINTER 8-2 Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect PO Tabela 8.1 Komunikat Komunikaty konfiguracyjne Novell NetWare (2 z 3) Opis Pierwsza kolumna wskazuje numer sieci zwizany z protokolem danego rodzaju ramki dla komunikacji pomidzy serwerem a drukark. Jeeli nie zostal rcznie skonfigurowany rodzaj ramki, serwer druku automatycznie okrela rodzaj ramki, sluchajc danych NetWare przekazanych przez sie. Jeeli podany jest typ UNKNOWN, to serwer druku HP Jetdirect nadal usiluje okreli, który numer sieci ma zosta uyty. Jeeli numer sieci jest DISABLED, to konkretny rodzaj ramki zostal skonfigurowany rcznie. Wartoci rodzaju ramki mog by nastpujce: EN_8023, EN_8022, EN_II lub EN_SNAP. Liczba RCVD (przyjte) wskazuje, ile pakietów przyjto dla kadego rodzaju ramki. Tryb serwera kolejki: Nazwa serwera druku. Nazwa ta musi si zgadza z rozpoznanym serwerem druku w stosownym serwerze plików NetWare. Nazw standardow jest NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx oznacza sze ostatnich cyfr adresu sprztowego LAN.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tryb zdalnej drukarki: Nazwa nadana drukarce sieciowej podczas jej konfiguracji. Nazw standardow jest NPIxxxxxx. NETWORK FRAME TYPE RCVD NODE NAME: PORT 1 STATUS: READY: Serwer druku oczekuje danych. INITIALIZING: Serwer druku rejestruje adres lub nazw / rodzaj wzla. 8 Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect 8-3 PO Tabela 8.1 Komunikat Komunikaty konfiguracyjne Novell NetWare (3 z 3) Opis Nazwa serwera plików lub serwera druku NetWare. Jeeli adna nazwa nie zostaje podana, serwer druku Jetdirect nie zostal skonfigurowany. Jeeli na stronie konfiguracji, w czci,,ipx/spx STATUS:" (zobacz Tabela 8. 2), pojawi si komunikat,,unable TO FIND FILE SERVER", pole SERVER NAME wskazuje metod wykrywania stosowan przez Jetdirect: [NSQ] (Nearest Service Query) lub [GSQ] (General Service Query) oraz nazw poredniczcego serwera plików, uytego do lokalizacji skonfigurowanych serwerów,,bindery". SERVER NAME: Tabela 8.2 Komunikat Komunikaty ogólne HP Jetdirect (1 z 18) Opis Warstwa ARP wykryla inny wzel sieci, stosujcy ten sam adres IP co serwer druku HP Jetdirect. Rozszerzona informacja o bldzie pod tym komunikatem wskazuje adres sprztowy innego wzla. Przeprowad autotest po wlczeniu zasilania: wylcz drukark, a nastpnie wlcz j ponownie. Jeeli bld nie ustpuje, zwró si do orodka pomocy technicznej (numery telefonów znajduj si w rozdziale 1). Zostal wykryty bld w odpowiedzi BOOTP otrzymanej przez serwer druku HP Jetdirect. Odpowied BOOTP miala za malo danych w zbiorze UDP i nie zawierala minimalnej liczby 236 bajtów w naglówku BOOTP, miala pole operacyjne inne ni BOOTPREPLY (0X02), miala pole naglówka nie pasujce do adresu sprztowego serwerów druku lub te miala port ródlowy UDP nie bdcy portem serwera BOOTP (67/udp). ARP DUPLICATE IP ADDRESS BABBLE ERROR BAD BOOTP REPLY 8-4 Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect PO Tabela 8.2 Komunikat Komunikaty ogólne HP Jetdirect (2 z 18) Opis Wielko etykiety jest polem charakterystycznym dla producenta w odpowiedzi BOOTP i jej warto wynosi albo zero albo jest wiksza ni pozostala liczba nieprzetworzonych bajtów w obszarze okrelonym przez producenta. Suma wszystkich pominitych ramek, które byly zbyt dlugie, aby serwer druku HP Jetdirect mógl je otrzyma. Suma wszystkich ramek (pakietów) otrzymanych przez serwer druku HP Jetdirect z bldami. Serwer druku HP Jetdirect jest w trakcie uzyskiwania swojej podstawowej konfiguracji IP poprzez BOOTP i do tej pory nie wykryl adnych bldów. Konfiguracja TFTP sygnalizuje zbyt wiele wpisów na licie dostpu z uyciem slowa kluczowego,,allow:". Plik konfiguracyjny TFTP zawiera niekompletny ostatni wiersz nie zakoczony znakiem nowego wiersza. Wiersz w pliku konfiguracyjnym TFTP zawiera niewlaciw warto dla jednego z parametrów w tym wierszu. Wiersz przetwarzany w pliku konfiguracyjnym TFTP byl dluszy ni moliwy do przyjcia przez serwer druku HP Jetdirect. W jednym z wierszy pliku konfiguracyjnego TFTP brakuje wymaganego parametru. BAD BOOTP TAG SIZE BAD LENGTH RCVD: BAD PACKETS RCVD: BOOTP IN PROGRESS CF ERR ACCESS LIST EXCEEDED CF ERR - FILE INCOMPLETE CF ERR - INVALID PARAM CF ERR - LINE TOO LONG CF ERR MISSING PARAM CF ERR - TRAP LIST EXCEEDED 8 Plik konfiguracji TFTP oznaczyl zbyt wiele wpisów na licie docelowej przerwa, stosujc slowo kluczowe,,trapdestination:". PO Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect 8-5 Tabela 8. 2 Komunikat CF ERR UNKNOWN KEYWORD Komunikaty ogólne HP Jetdirect (3 z 18) Opis Plik konfiguracyjny TFTP zawiera wiersz z nieznanym slowem kluczowym. CONFIGURATION Informacja o konfiguracji funkcji NetWare nie jest ERROR poprawnie przechowywana w serwerze druku HP Jetdirect. Naley ponownie uruchomi program instalacyjny, aby odtworzy konfiguracj. Jeli ten bld nie ustpuje, to moe to oznacza niesprawno serwera druku HP Jetdirect. CRC ERROR DHCP NACK Naley sprawdzi topologi sieci oraz wszystkie odcinki kabla w poszukiwaniu uszkodze. Serwer nie potwierdzil proby DHCP. Jeszcze raz uruchom program instalacyjny w celu ponownego uruchomienia procesu. DISCONNECTED Protokól Novell NetWare jest rozlczony. Naley sprawdzi serwer oraz serwer druku. PORT SELECT: Port na karcie, przy którym automatycznie odkryto podlczony kabel. DISCONNECTED Nie wykryto kabla. DISCONNECTING Polczenie SPX z serwerem druku zostalo uzyskane, - SPX TIMEOUT a nastpnie utracone. Oznacza to moliwy problem w sieci lub problem serwera druku. Naley sprawdzi, czy wszystkie kable i trasery dzialaj poprawnie. Spróbuj ponownie uruchomi serwer druku. DISCONNECTING Serwer zostal zamknity na skutek zmiany konfiguracji FROM SERVER lub dania wyzerowania. Ten komunikat automatycznie znika po kilku sekundach z wyjtkiem sytuacji, gdy drukarka jest w stanie rozlczenia, w stanie bldu lub obsluguje inny port I/O lub inny protokól. 8-6 Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect PO Tabela 8.2 Komunikat Komunikaty ogólne HP Jetdirect (4 z 18) Opis Wykryta zostala niesprawno przy wyborze rozmiaru buforu do odczytu danych druku z serwera plików. Moe to wskazywa na problem sieci. Gdy serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany do obslugi wielu serwerów plików, ten bld wykazany jest tylko na stronie konfiguracji (zwanej take stron autotestu lub wykazem konfiguracji), jeeli aden z serwerów druku nie zostal skutecznie przylczony. ERR NEGOTIATING BUFFER SIZE FAIL RESERVING Polczenie SPX z serwerem druku zostalo utracone, gdy PRINTER NUM serwer druku HP Jetdirect usilowal zarezerwowa numer drukarki. Wskazuje to na moliwy problem w sieci lub problem z serwerem druku. Naley sprawdzi, czy wszystkie kable i trasery pracuj poprawnie. Spróbuj ponownie uruchomi serwer druku. FIRMWARE REVISION: X.XX.XX HP JETDIRECT JXXXXX I/O CARD INITIALIZING (INIT) I/O CARD NOT READY Numer wersji oprogramowania firmowego serwera druku HP Jetdirect, aktualnie zainstalowanego w drukarce. Komunikat wskazuje numer modelu serwera druku HP Jetdirect. Serwer druku HP Jetdirect inicjalizuje protokoly sieciowe. Wicej informacji mona uzyska w linii stanu systemu operacyjnego na stronie konfiguracji (zwanej take stron autotestu lub wykazem konfiguracji). Istnieje problem z serwerem druku lub z jego konfiguracj. Po komunikacie I/O CARD NOT READY nastpuje komunikat o stanie. Szczególowe wyjanienie wszystkich komunikatów znale mona w tej tabeli. 8 I/O CARD READY Serwer druku HP Jetdirect jest polczony i oczekuje na dane. PO Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect 8-7 Tabela 8.2 Komunikat Komunikaty ogólne HP Jetdirect (5 z 18) Opis Serwer druku HP Jetdirect próbuje polczy si z serwerem lub serwerami NetWare. Jest to komunikat normalny. Naley zaczeka, a polczenie zostanie ustanowione lub pojawi si inny komunikat. Adres standardowy IP bramki, okrelony dla serwera druku HP Jetdirect (za pomoc BOOTP lub NOVRAM) jest niewlaciwy dla okrelenia pojedynczego wzla.

drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect *5969-8582* Instrukcja instalacji i konfiguracji model 170x 5969-8582

drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect *5969-8582* Instrukcja instalacji i konfiguracji model 170x 5969-8582 drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect Instrukcja instalacji i konfiguracji *5969-8582* 5969-8582 model 170x Instrukcja instalacji i konfiguracji Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 170X Prawa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 600N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885199

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 600N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885199 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 600N PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885404

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885404 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885266

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 610n 615n 680n 380x

hp jetdirect 610n 615n 680n 380x hp jetdirect 610n 615n 680n 380x Przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania zawartości ekranu, służącymi

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora R HP JetDirect Print Servers Serwery druku HP JetDirect 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora Poradnik administratora Serwery druku HP JetDirect (600N/400N/500X/300X) Prawa autorskie Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885265

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885265 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp

opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp korzyści najważniejsze cechy Opisy usługi instalacji i uruchamiania drukarek, klientów, serwerów i pamięci masowej HP Usługa instalacji i uruchamiania HP zapewnia instalację nowego produktu hp i systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Serwer druku hp jetdirect 620n/615n

Serwer druku hp jetdirect 620n/615n Serwer druku hp jetdirect 620n/615n przewodnik konfiguracji Przewodnik konfiguracji Serwery druku HP Jetdirect Modele 620n/615n (EIO) 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/901268

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/901268 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4345MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/911659

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4345MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/911659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo