Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Podręcznik użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Instrukcje obsługi KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Instrukcje użytkowania KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Instrukcja użytkowania KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163

2 Skrót instrukcji: Spis treci 1 Wprowadzenie Umowa licencyjna dla uytkowników kocowych oprogramowania Konwencje terminologiczne instrukcji Zalecenia dotyczce bezpieczestwa Kolejno czynnoci Wskazówki Oznaczenia specjalne w tekcie Konfiguracja skanowania Instalacja sterownika drukarki

3 Skanowanie dokumentu Korzystanie z automatycznego podajnika oryginalów Wykorzystywanie szyby oryginalu Ustawienia sterownika 4.1 Sterownik skanera TWAIN Skanowanie dupleksowe Jasno Rodzaj wejcia/wyjcia Pomoc..

4 O Skanuj Zamknij TWAIN Driver Spis treci-1 5 Komunikaty bldów 5.1 Zacicia papieru...

5 Usuwanie zablokowanego papieru z automatycznego podajnika dokumentów Bld przesylania Skanowanie Bld skanowania..5-7 Automatyczny podajnik dokumentów nie podaje papieru Inne bldy urzdzenia...

6 5-8 Spis treci-2 TWAIN Driver 1 Wprowadzenie Wprowadzenie 1 1 Wprowadzenie Dzikujemy za zakup niniejszego urzdzenia. W instrukcji obslugi przedstawiono informacje potrzebne do obslugi niniejszego urzdzenia do skanowania. Prosimy zapozna si z instrukcj, przed wykonaniem jakichkolwiek operacji. Aby dowiedzie si o rodkach ostronoci zwizanych z eksploatacj i bezpieczestwem niniejszego urzdzenia, prosimy zapozna si z Instrukcj obslugi dolczon do urzdzenia. Plyt CD-ROM oraz Instrukcje obslugi urzdzenia naley przechowywa w bezpiecznym miejscu. Znaki towarowe i prawa autorskie - KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA oraz podstawowe elementy zobrazowania s zastrzeonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. - PageScope i bizhub s zarejestrowanymi znakami towarowymi KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC. - Netscape to zarejestrowany znak handlowy formy Netscape Communications Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. - Novell i Novell NetWare to zarejestrowane znaki handlowe Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. - Microsoft, Windows i Windows NT to zastrzeone znaki handlowe lub znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach. - Adobe, logo Adobe, Acrobat i PostScript to zastrzeone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach. - Ethernet jest zastrzeonym znakiem firmowym Xerox Corporation. - PCL jest zastrzeonym znakiem firmowym firmy Hewlett-Packard Company Limited. - Wszelkie inne nazwy produktów i marek s znakami firmowymi lub zastrzeonymi znakami firmowymi ich odpowiednich firm lub organizacji. Prawa autorskie 2007 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. TWAIN Driver Wprowadzenie Uwaga - Niniejsza instrukcja uytkownika nie moe by powielana w czci lub w caloci bez pozwolenia. - Konica Minolta Business Technologies, Inc. nie bdzie odpowiada za wszelkie wypadki powstale na skutek korzystania z niniejszej instrukcji uytkownika. - Informacje zawarte w niniejszej instrukcji uytkownika mog zosta zmienione bez uprzedniego powiadomienia. - Rzeczywisty wygld sprztu moe nieco róni si od ilustracji wykorzystanych w niniejszej instrukcji obslugi. 1-4 TWAIN Driver Wprowadzenie Umowa licencyjna dla uytkowników kocowych oprogramowania NALEY UWANIE PRZECZYTA ZAMIESZCZON PONIEJ UMOW LICENCYJN PRZED OTWORZENIEM PAKIETU NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA ("OPROGRAMOWANIE"), POBRANIA, INSTALACJI LUB ROZPOCZCIEM UYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. OTWARCIE PAKIETU LUB POBRANIE, ZAINSTALOWANIE ALBO ROZPOCZCIE UYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA BDZIE POSTRZEGANE JAKO PRAWNE ZAAKCEPTOWANIE ZASAD I WARUNKÓW WYMIENIONYCH PONIEJ. JELI UYTKOWNIK NIE ZGADZA SI NA NIE, NIE POWINIEN POBIERA, INSTALOWA, KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA, ANI OTWIERA PAKIETU. 1. PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA DO WLASNOCI INTELEKTUALNEJ Niniejsza umowa dotyczy licencji, a nie sprzeday. Firma Konica Minolta Business Technologies, Inc.("Konica Minolta") jest wlacicielem, lub otrzymala licencj od wlacicieli ("Licencjodawca Konica Minolta"), praw autorskich oraz innych praw do wlasnoci intelektualnej dotyczcych niniejszego Oprogramowania jak równie dowolne i wszystkie prawa i tytuly do Oprogramowania oraz wszelkich jego kopii pozostaj wlasnoci firmy Konica Minolta lub Licencjodawcy Konica Minolta. W adnym przypadku niniejsza Umowa nie bdzie podstaw do roszczenia sobie praw autorskich i/lub wszelkich praw do wlasnoci intelektualnej do niniejszego Oprogramowania przez Uytkownika. Stanowi one wylczn wlasno Konica Minolta lub Licencjodawcy Konica Minolta. Oprogramowanie jest chronione przez prawo autorskie oraz przez warunki umowy midzynarodowej. 2. LICENCJA Niniejszym firma Konica Minolta gwarantuje Uytkownikowi niewylczn i ograniczon licencj. (wrzesie 1995). Zgodnie z 48 C.F.R i 48 C.F.R. POPRAWKI DO NINIEJSZEJ UMOWY NIE BD MIALY MOCY O ILE NIE ZOSTAN PRZEDSTAWIONE NA PIMIJako przyklad, poniej opisano procedur przy zastosowaniu programu Adobe Acrobat 6. 0 Professional Klikn "Plik". Skanowanie dokumentu Patrz "Ustawienia sterownika" na stronie 4-3. Opcja "Skanowanie dupleksowe" pojawi si tylko jeli zainstalowano opcjonalny dwustronny automatyczny podajnik dokumentów DF Zaladowa dokument stron zadrukowan do góry do automatycznego podajnika dokumentów. 7 Klikn przycisk [Skanuj]. Jeli wybrano "Skanowanie z panela" z listy rozwijalnej okna dialogowego ustawie sterownika "Rodzaj skanu", rozpocznie si skanowanie. Jeli wybrano opcj "Skanowanie z komputera" z listy rozwijalnej okna dialogowego ustawie sterownika "Rodzaj skanu", na ekranie oraz wywietlaczu panela sterowania zostanie wywietlony komunikat informujcy, e skanowanie rozpocznie si po naciniciu klawisza [Start] urzdzenia. Nacisn klawisz [Start], rozpocznie si skanowanie. 3-4 TWAIN Driver Skanowanie dokumentu Wykorzystywanie szyby oryginalu Skanujc ksik, naley uy szyby oryginalu. 1 Uruchomi aplikacj (oprogramowanie obrazujce, Adobe Photoshop, itp.) w komputerze. Jako przyklad, poniej opisano procedur przy zastosowaniu programu Adobe Acrobat 6.0 Professional Klikn "Plik". urzdzenie z okna dialogowego, okreli dane ustawienia i klikn przycisk [Skanowanie]. Okreli dane ustawienia. Patrz "Ustawienia sterownika" na stronie 4-3. Opcja "Skanowanie dupleksowe" pojawi si tylko jeli zainstalowano opcjonalny dwustronny automatyczny podajnik dokumentów DF-605. TWAIN Driver Dokument umie na szybie oryginalu, stron zadrukowan do dolu. Umieci dokument naprzeciwko znaczników skali usytuowanych poprzecznie u góry i po lewej stronie szyby oryginalu. Skanowanie dokumentu 7 Klikn przycisk [Skanuj]. Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163

7 Jeli wybrano "Skanowanie z panela" z listy rozwijalnej "Rodzaj skanu" w licie rozwijalnej okna dialogowego ustawie sterownika, rozpocznie si skanowanie. Jeli wybrano opcj "Skanowanie z komputera" z listy rozwijalnej okna dialogowego ustawie sterownika "Rodzaj skanu", na ekranie oraz wywietlaczu panela sterowania zostanie wywietlony komunikat informujcy, e skanowanie rozpocznie si po naciniciu klawisza [Start] urzdzenia. Nacisn klawisz [Start], rozpocznie si skanowanie. 3-6 TWAIN Driver 4 Ustawienia sterownika Ustawienia sterownika Ustawienia sterownika Sterownik skanera TWAIN Nr 1 Element Format dokumentu Ustawienia A3L, B4L, A4L, B5L, A5L, FLS 8 1/4 e 13", FLS 8 1/2 e 13", FLS 220 e 330 mm, FLS 8 1/8 e 13 1/4", FLS 8 e 13", A4C, B5C, A5C, Ledger L, 11 e 14 L, Legal L, Letter L, Invoice L, Letter C, Invoice C, 8KL, 16KL, 16KC Patrz "Format dokumentu" na stronie 4-4. Tekst (domylnie), Foto Patrz "Tryb skanowania" na stronie dpi e 150 dpi, 300 dpi e 300 dpi, 600 dpi e 600 dpi Patrz "Rozdzielczo" na stronie 4-6. Skanowanie z komputera, Skanowanie z panela (domylnie) Patrz "Rodzaj skanu" na stronie 4-7. WYL (ustawienie domylne), WL W celu uzyskania szczególowych informacji, patrz "Skanowanie dupleksowe" na stronie Tryb skanowania Rozdzielczo Rodzaj skanu Skanowanie dupleksowe 2 Uwaga Opcja "Skanowanie dupleksowe" pojawi si tylko jeli zainstalowano opcjonalny dwustronny automatyczny podajnik dokumentów DF-605. TWAIN Driver Nr Element Jasno Klawisz [Pomoc] Przycisk [O...] Przycisk [Rodzaj wejcia/wyjcia] Przycisk [Skanuj] Klawisz [Zamknij] Ustawienia -4 do 4 (Domylne ustawienie to "0".) Patrz "Jasno" na stronie 4-9. Ustawienia sterownika Klikn ten przycisk, aby wywietli Pomoc. Klikn ten przycisk, aby wywietli informacje o wersji oprogramowania. Klikn ten przycisk, aby sprawdzi i zmieni ustawienia polczenia USB i polczenia sieciowego. Patrz "Rodzaj wejcia/wyjcia" na stronie 4-9. Klikn ten przycisk, aby zeskanowa obraz. Klikn ten przycisk, aby przerwa skanowanie Format dokumentu Wybra z listy rozwijalnej format dokumentu aby okreli format do zeskanowania. 2 Uwaga Jeli zeskanowany obraz bdzie wikszy ni format dokumentu okrelony z listy rozwijalnej format dokumentu, wszystkie zeskanowane czci obrazy wychodzce poza okrelony format zostan usunite. Jeli zeskanowany obraz jest mniejszy ni format wybrany z listy rozwijalnej Format dokumentu, obraz zostanie zeskanowany w okrelonym formacie. 4-4 TWAIN Driver Ustawienia sterownika Tryb skanowania Na licie rozwijalnej "Tryb skanu" dostpne s dwa ustawienia. - Tekst: Naley wybra to ustawienie dla zwyklych dokumentów. - Foto: Naley wybra to ustawienie dla zdj. 4 TWAIN Driver Rozdzielczo Ustawienia sterownika Na licie rozwijalnej "Rozdzielczo" dostpne s trzy ustawienia. Wybra ustawienie odpowiadajce danemu zastosowaniu dpie150dpi: Ta rozdzielczo jest odpowiednia dla standardowych rozmiarów tekstów. Wykonana zostanie wysoce wydajna operacja skanowania dpie300dpi: Ta rozdzielczo jest odpowiednia dla malych rozmiarów tekstów. Ta rozdzielczo jest wybierana jako ustawienie domylne dpie600dpi: Ta wysoka rozdzielczo jest odpowiednia dla obrazów krajobrazów oraz portretów. 4-6 TWAIN Driver Ustawienia sterownika Rodzaj skanu 4 Z listy rozwijalnej "Rodzaj skanu" wybra albo "Push Scan (Skanowanie z komputera)" lub "Skanowanie z panela". - Skanowanie z panela: Przy tej metodzie skanowania, kliknicie przycisku [Skanuj] w sterowniku rozpocznie skanowanie. - Skanowanie z komputera: Przy tej metodzie skanowania, kliknicie klawisza [Start] na panela sterowania urzdzenia rozpocznie skanowanie. TWAIN Driver Skanowanie dupleksowe Z listy rozwijalnej wybra "WYL" lub "WL". Ustawienia sterownika 2 Uwaga Opcja "Skanowanie dupleksowe" pojawi si tylko jeli zainstalowano opcjonalny dwustronny automatyczny podajnik dokumentów DF TWAIN Driver Ustawienia sterownika Jasno Mona wyregulowa jasno kolorów. Ustawieniem domylnym jest "0". Jasno mona ustawi pomidzy -4 (ciemniej) i 4 (janiej). Rodzaj wejcia/wyjcia 4 Pojawi si okno dialogowe dla Typu We/Wy. Mona wybra polczenie USB lub polczenie sieciowe. - Po wybraniu polczenia sieciowego, mona okreli lub zmieni adres IP, zgodnie z opisem procedury poniej. 1 Wybra "Sie". 2 Wprowadzi nowy adres IP lub adres IP, który zostanie zmieniony. TWAIN Driver Ustawienia sterownika Klikn przycisk [Szukaj] aby wywietli adresy IP urzdze podlczonych do sieci. Wybra wlaciwy adres IP i klikn przycisk [OK]. 3 % O... % Po ustawieniu adresu IP naley klikn przycisk [OK]. Pomoc Klikn ten przycisk, aby wywietli ekran Pomocy. Klikn ten przycisk, aby wywietli informacje o wersji oprogramowania. Skanuj % Klikn ten przycisk, aby zeskanowa dokument. Zamknij % Klikn ten przycisk, aby przerwa skanowanie TWAIN Driver 5 Komunikaty bldów Komunikaty bldów Komunikaty bldów Zacicia papieru Komunikat na panela sterowania UWAGA DOK. ORYGINALU. JAM OTWÓRZ POKRYW ORYG. Komunikat na wywietlaczu komputera Przyczyna W automatycznym podajniku dokumentów lub dwustronnym automatycznym podajniku dokumentów powstalo zacicie papieru. Caly zacity papier nie zostal usunity z Automatycznego Podajnika Dokumentów lub Odwracajcego Automatycznego Podajnika Dokumentów. Przeciwdzialanie Otworzy pokryw usuwania zaci papieru oraz automatyczny podajnik dokumentów i wyj zablokowany papier. Aby pozna szczególy na temat tej operacji, prosimy zapozna si z "Usuwanie zablokowanego papieru z automatycznego podajnika dokumentów" na stronie 5-4. Po usuniciu zablokowanego papieru rozmiar pamici (procentowo) powraca do wartoci wyjciowej. TWAIN Driver Komunikaty bldów Usuwanie zablokowanego papieru z automatycznego podajnika dokumentów 1 Otworzy pokryw usuwania zaci papieru. 2 Wyj wszystkie strony dokumentu z podajnika dokumentów. 3 Otworzy automatyczny podajnik dokumentów unoszc go. 5-4 TWAIN Driver Komunikaty bldów 5 4 Przekrcajc pokrtlo automatycznego podajnika dokumentów w kierunku strzalki, powoli wycign dokument. 5 Zamkn automatyczny podajnik dokumentów oraz pokryw usuwania zaci papieru. 6 Zaladowa ponownie dokument wyjty z podajnika podczas wykonywania kroku 2. 2 Przypomnienie Jeli na wywietlaczu pojawi si komunikat "UMIE ORYGINAL na SZYBIE ORYGINALU i NACINIJ START", naley umieci strony dokumentu, które spowodowaly zacicie, w ich poloeniu wyjciowym. Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163

8 Powered by TCPDF ( TWAIN Driver Bld przesylania Komunikaty bldów Komunikat na wywietlaczu komputera Przyczyna Urzdzenie nie zostalo uruchomione. Jeli bld nadal wystpuje, prosimy skontaktowa si z przedstawicielem serwisu technicznego. 2 Uwaga Kabla sieciowego mona uywa jedynie jeli zainstalowano opcjonaln kart sieciow NC-503 lub kontroler obrazu IC-206. Automatyczny podajnik dokumentów nie podaje papieru Komunikat na wywietlaczu komputera Przyczyna W Automatycznym Podajniku Dokumentów (Odwracajcym Automatycznym Podajniku Dokumentów) brakuje papieru, kiedy wybrane jest skanowanie dupleksowe. Przeciwdzialanie Dodaj papieru do Automatycznego Podajnika Dokumentów (Odwracajcego Automatycznego Podajnika Dokumentów). TWAIN Driver Inne bldy urzdzenia Komunikaty bldów Komunikat na wywietlaczu komputera Przyczyna Automatyczny podajnik dokumentów lub pokrywa usuwania zaci papieru jest otwarta podczas skanowania dokumentu z automatycznego podajnika dokumentów. Mógl wystpi problem zwizany z przesylem polece pomidzy sterownikiem TWAIN a urzdzeniem. Przeciwdzialanie Patrz - Instrukcja obslugi. Po usuniciu zablokowanego papieru rozmiar pamici (procentowo) powraca do wartoci wyjciowej. Sprawdzi kabel USB i kabel sieciowy podlczone do urzdzenia. 2 Uwaga Kabla sieciowego mona uywa jedynie jeli zainstalowano opcjonaln kart sieciow NC-503 lub kontroler obrazu IC TWAIN Driver. Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163

TWAIN 163/211. Instrukcja Obsługi

TWAIN 163/211. Instrukcja Obsługi TWAIN 163/211 Instrukcja Obsługi . Spis treści 1 Wprowadzenie 1.1 Umowa licencyjna dla użytkowników końcowych oprogramowania... 1-5 1.2 Konwencje terminologiczne instrukcji... 1-9 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Przewodnik po danych technicznych

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Przewodnik po danych technicznych Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Przewodnik po danych technicznych Prawa autorskie i licencja Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Color LaserJet Pro M153-M154. Przewodnik po danych technicznych

Color LaserJet Pro M153-M154. Przewodnik po danych technicznych Color LaserJet Pro M153-M154 Przewodnik po danych technicznych Prawa autorskie i licencja Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Skaner DocuMate 510 Uwaga:

Skaner DocuMate 510 Uwaga: Skaner DocuMate 510 K a r t a S z y b k i e j I n s t a l a c j i Uwaga: Nie podłączaj przewodu USB dopóki nie zainstalujesz oprogramowania. Wykonaj starannie czynności opisane w niniejszej Karcie Szybkiej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-203E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873422

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-203E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873422 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo