Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi HP LASERJET 4250 Podręcznik użytkownika HP LASERJET 4250 Instrukcje obsługi HP LASERJET 4250 Instrukcje użytkowania HP LASERJET 4250 Instrukcja użytkowania HP LASERJET 4250 Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

2 Skrót instrukcji: z wymienionych tutaj informacji nie naley interpretowa jako dodatkowej gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne i redakcyjne ani za pominicia w tym dokumencie. Wydanie 1, 9/2004 Informacje dotyczce znaków handlowych Microsoft, Windows s zastrzeonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Adobe, PostScript s znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. Linux jest zastrzeonym w USA znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. Protokoly zabezpiecze... 9 Pomoc techniczna HP Rejestracja produktu Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP Wstp Kreator HP Install Network Printer (system Windows) Program HP Jetdirect Printer Installer for UNIX

3 Program HP Web Jetadmin Oprogramowanie Internet Printer Connection Oprogramowanie HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS Narzdzia HP LaserJet for Mac OS Konfiguracja protokolu TCP/IP Wstp Domylny adres IP Korzystanie z protokolów BOOTP/TFTP...

4 Korzystanie z protokolu DHCP.. 57 Korzystanie z protokolu RARP Korzystanie z polece arp i ping Korzystanie z uslugi Telnet Korzystanie z wbudowanego serwera sieci web.. 88 Uywanie panelu sterowania drukarki Przeniesienie do innej sieci..

5 Korzystanie z wbudowanego serwera sieci web Wstp Wymagania. 92 Przegldanie zawartoci wbudowanego serwera sieci web Karta Networking (Sie) Other Links (Inne lcza)..

6 133 PLWW 4 5. Konfigurowanie do drukowania LPD Wstp Omówienie konfiguracji LPD LPD w systemach UNIX LPD w systemach Windows NT/2000/Server LPD w systemach Windows XP LPD w systemach Mac OS...

7 Drukowanie za pomoc FTP Wstp Wymagania Pliki do wydruku Korzystanie z drukowania za pomoc protokolu FTP Przyklad sesji FTP Funkcje zabezpiecze Wstp.

8 ..160 Korzystanie z funkcji zabezpiecze Diagnostyka serwera druku HP Jetdirect Wstp Zerowanie do standardowych ustawie fabrycznych.167 Diagnostyka ogólna Diagnostyka konfiguracji LPD w systemie UNIX Strona konfiguracji urzdzenia HP Jetdirect Wstp..

9 .178 Format strony konfiguracji Komunikaty strony konfiguracji Komunikaty o bldach A. Omówienie protokolu TCP/IP Wstp

10 Adres IP Konfigurowanie parametrów protokolu IP Podsieci Bramy Serwer syslog...

11 B. Menu panelu sterowania urzdzenia HP Jetdirect Wstp Opisy parametrów C. Postanowienia OpenSSL. PLWW Skorowidz 5 1 Wbudowany serwer druku HP Jetdirect -- wprowadzenie Wstp Ta drukarka lub wielofunkcyjne urzdzenie peryferyjne (MPF) zawiera wbudowany serwer druku HP Jetdirect bezporednio zintegrowany z urzdzeniem. Korzystajc z serwera druku, mona bezporednio polczy to urzdzenie z sieci i udostpni je innym uytkownikom lub systemom. Poniewa serwer druku jest wbudowany w urzdzenie, nie jest konieczne uywanie gniazd wyjcia/wejcia czy portów zewntrznych. Mog one by wykorzystane do innych celów. Polczenia sieciowe Korzystajc z wbudowanego serwera druku, drukarka lub urzdzenie MFP moe si polczy z sieci IEEE /100Base-TX (Ethernet/Fast Ethernet) za pomoc nieekranowanej skrtki sieciowej. Negocjacja automatyczna (10/100Base-TX) jest uywana do automatycznej konfiguracji polczenia dzialajcego w zakresie prdkoci 10 Mb/s lub 100 Mb/s przy pelnym dupleksie lub póldupleksie, w zalenoci od wymaga sieci. Jednake polczenie moe by konfigurowane rcznie za pomoc jednego z takich narzdzi, jak panel sterowania drukarki (jeli jest obslugiwany), polecenia uslugi Telnet lub protokolu TFTP, przegldarka sieci web czy oprogramowanie zarzdzajce sieci. Opis tych narzdzi znajduje si w dalszej czci tego podrcznika. Uwaga Jeli nie okrelono inaczej, nazwa serwer druku uywana w tym podrczniku oznacza serwer druku HP Jetdirect, a nie osobny komputer z zainstalowanym oprogramowaniem serwera druku. PLWW 6 Identyfikacja Numer produktu i wersja oprogramowania firmowego Funkcje i moliwoci serwera druku HP Jetdirect s zalene od modelu produktu, jego numeru i wersji oprogramowania firmowego. Wersja oprogramowania firmowego serwera druku moe by aktualizowana. Kolejne aktualizacje mog wprowadza rozszerzenia funkcji i moliwoci. Funkcje i moliwoci opisane w tym podrczniku s obslugiwane przez nastpujcy serwer druku HP Jetdirect i nastpujce wersje oprogramowania firmowego: Uwaga Wbudowanemu serwerowi druku HP Jetdirect przypisano nieporzdkowy numer produktu. Sluy on tylko do celów identyfikacyjnych. Numer produktu HP: J7949E Wersja oprogramowania firmowego: V.28.xx.nnnnnnnn, gdzie xx numer kolejnej opublikowanej wersji. Numer nnnnnnnn, o ile si pojawia, jest zakodowan wartoci tylko do uytku przez pomoc techniczn HP. Wersj zainstalowanego oprogramowania firmowego mona zidentyfikowa w róny sposób, na przyklad na stronie konfiguracji HP Jetdirect (zobacz Rozdzial 9), za pomoc uslugi Telnet (zobacz Rozdzial 3), wbudowanego serwera sieci web (zobacz Rozdzial 4) oraz programów zarzdzajcych sieci. Aktualizacje oprogramowania firmowego omówiono w czci,,uaktualnienie oprogramowania firmowego". PLWW Wbudowany serwer druku HP Jetdirect -- wprowadzenie 7 Obslugiwane protokoly sieciowe Obslugiwane protokoly sieciowe i popularne rodowiska drukowania w sieci, w których protokoly te s uywane, zawiera Tabela Tabela 1.1 Obslugiwane protokoly sieciowe rodowiska drukowania w sieci* Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (wersja 32i 64-bitowa), drukowanie w trybie bezporednim Novell NetWare 5, 6.x z wykorzystaniem uslug NDPS UNIX oraz Linux, w tym: Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris (tylko systemy SPARC), IBM AIX**, HP MPE-iX**, RedHat Linux, SuSE Linux LPR/LPD (Line Printer Daemon)** IPP (Internet Printing Protocol) FTP (File Transfer Protocol) IPX/SPX oraz z nim zgodne Novell NetWare** Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (tylko wersja 32-bitowa), drukowanie w trybie bezporednim Apple Mac OS Obslugiwane protokoly sieciowe TCP/IP AppleTalk (tylko EtherTalk) DLC/LLC Microsoft Windows NT** * Informacje o dodatkowych wersjach i systemach sieciowych znajduj si w aktualnej dokumentacji produktu HP Jetdirect. W przypadku pracy z innymi rodowiskami sieciowymi naley skontaktowa si z dostawc systemu lub autoryzowanym sprzedawc firmy Hewlett-Packard. ** W celu uzyskania oprogramowania, dokumentacji i pomocy technicznej do tych systemów sieciowych naley skontaktowa si z dostawc danego systemu. Jeli do tego produktu nie dolczono

12 oprogramowania firmy HP do konfiguracji i zarzdzania sieci w obslugiwanych systemach, to mona je uzyska w witrynie pomocy technicznej firmy HP pod adresem: com/support/net_printing W celu uzyskania oprogramowania do konfiguracji drukowania sieciowego w innych systemach naley si skontaktowa z dostawc danego systemu. PLWW Wbudowany serwer druku HP Jetdirect -- wprowadzenie 8 Protokoly zabezpiecze SNMP (IP i IPX) Protokól SNMP (Simple Network Management Protocol) jest uywany przez aplikacje do zarzdzania sieciami w celu zarzdzania urzdzeniami. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

13 Serwery druku HP Jetdirect obsluguj obiekty SNMP i standardowe obiekty MIB-II (Management Information Base) zarówno w sieciach IP, jak i w sieciach IPX. Wbudowany serwer druku HP Jetdirect obsluguje agenta SNMP v1/v2c i agenta SNMP v3, co pozwala na zwikszenie poziomu zabezpiecze. HTTPS Wbudowany serwer druku HP Jetdirect obsluguje protokól HTTPS (Secure Hyper Text Transfer Protocol) zapewniajcy bezpieczn, szyfrowan lczno midzy wbudowanym serwerem sieci web a przegldark sieci web. Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie na serwerze w sieci EAP/802.1X Serwer druku HP Jetdirect obsluguje dostp klienta sieciowego przy uyciu protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol) w sieci IEEE 802.1X. Standard IEEE 802.1X zapewnia protokól uwierzytelniania opartego na porcie. W protokole tym port moe zezwala lub blokowa dostp w zalenoci od wyników uwierzytelniania klienta. W trakcie polczenia z portem 802.1X serwer druku obsluguje protokól EAP (Extensowizujcych oplat naley skontaktowa si z miejscowym operatorem sieci telefonicznej. Rejestracja produktu Aby zarejestrowa si w celu uzyskania lepszego dostpu do pomocy technicznej i uslug firmy HP dla tego produktu, naley odwiedzi nastpujc stron sieci Web firmy HP: PLWW Wbudowany serwer druku HP Jetdirect -- wprowadzenie 12 2 Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP Wstp Firma HP zapewnia róne rozwizania programowe, sluce do konfigurowania urzdze sieciowych podlczonych do urziezbdnych do pracy w sieci. Kreator jest zwykle zintegrowany z oprogramowaniem systemu drukowania dostpnym na dysku CD-ROM. Dostpna jest równie wersja lokalna, uruchamiana z dysku systemowego. Mona j pobra z witryny internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem: com/go/inpw_sw Wymagania Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows 98/Me, Server 2003 Protokól sieciowytcp/ip Odpowiedni sterownik drukarki Polczenie sieciowe przy uyciu serwera druku HP Jetdirect Program HP Jetdirect Printer Installer for UNIX Program HP Jetdirect Printer Installer for UNIX obsluguje systemy HP-UX i Solaris. Oprogramowanie instaluje, konfiguruje i zapewnia funkcje diagnostyczne drukarkom HP podlczonym do sieci opartych na protokole TCP/IP za pomoc serwerów druku HP Jetdirect z obslug wszystkich funkcji. Oprogramowanie to jest dostpne do pobrania z witryny internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem: Informacje dotyczce wymaga systemowych i instalacji znajduj si w dokumentacji dostarczonej wraz z oprogramowaniem. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 16 Program HP Web Jetadmin Program HP Web Jetadmin to wykorzystywane w przedsibiorstwach narzdzie do zarzdzania, które w prosty sposób umoliwia zdaln instalacj i konfiguracj rozmaitych sieciowych urzdze drukujcych -- zarówno urzdze firmy HP, jak i innych firm -- oraz administrowanie nimi w oparciu o standardow przegldark sieci Web. Narzdzie HP Web Jetadmin moe sluy do aktywnego zarzdzania zarówno pojedynczymi urzdzeniami, jak i grupami urzdze. Narzdzie HP Web Jetadmin realizuje ogólne cele zarzdzania dziki obsludze urzdze, które zawieraj obiekty Standard Printer MIB (Management Information Base), a ponadto zapewnia rozszerzone funkcje zarzdzania dziki dobrej integracji z serwerami druku HP Jetdirect i drukarkami firmy HP. Informacje o uytkowaniu narzdzia HP Web Jetadmin zawarto w pomocy online i dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem. Wymagania systemowe Oprogramowanie HP Web JetAdmin dziala w systemach operacyjnych Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Red Hat Linux i SuSE Linux. Informacje dotyczce obslugiwanych systemów operacyjnych, obslugiwanych klientów i zgodnych wersji przegldarek mona znale w witrynie internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem: Uwaga Oprogramowanie HP Web Jetadmin, po zainstalowaniu go na dowolnym sporód obslugiwanych serwerów, dostpne jest z kadego klienta za porednictwem zgodnej przegldarki sieci web po przejciu do hosta programu HP Web Jetadmin. Pozwala to na instalacj drukarki i zarzdzanie ni w sieciach Novell NetWare i innych. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 17 Instalowanie programu HP Web Jetadmin Przed zainstalowaniem oprogramowania HP Web Jetadmin naley uzyska uprawnienia administratora lub uytkownika glównego (root) w systemie lokalnym: 1. Pobierz pliki instalacyjne z witryny internetowej pomocy technicznej HP pod adresem com/go/webjetadmin. 2. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby zainstalowa oprogramowanie HP Web Jetadmin. Uwaga Instrukcje instalacyjne znajduj si te w pliku instalacyjnym programu HP Web Jetadmin. Weryfikacja instalacji i zapewnianie dostpu Sprawd, czy oprogramowanie HP Web Jetadmin jest poprawnie zainstalowane, przechodzc do niego za pomoc przegldarki, tak jak to pokazano w poniszym przykladzie: gdzie nazwasystemu.domena to nazwa hosta danego serwera sieci Web, a port to numer portu przypisany podczas instalacji. Domylnie numer portu to Zapewnij uytkownikom dostp do oprogramowania HP Web Jetadmin, dodajc lcze do strony glównej serwera sieci web, prowadzce do adresu URL programu HP Web Jetadmin. Na przyklad: domena:port/ PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 18 Konfigurowanie i modyfikowanie urzdzenia Za pomoc przegldarki przejd do adresu URL programu HP Web Jetadmin. Na przyklad: Uwaga Zamiast adresu nazwasystemu.domena moe by uyty adres IP komputera hosta, na którym jest zainstalowany program HP Web Jetadmin. Aby odnale, skonfigurowa lub zmodyfikowa drukark, wykonaj instrukcje na odpowiedniej stronie glównej. Usuwanie oprogramowania HP Web Jetadmin Aby usun oprogramowanie HP Web Jetadmin z serwera sieci web, naley uy programu dezinstalacyjnego zawartego w pakiecie oprogramowania. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 19 Oprogramowanie Internet Printer Connection Serwer druku HP Jetdirect obsluguje protokól IPP (Internet Printing Protocol). Korzystajc z odpowiedniego oprogramowania, mona tworzy cieki druku IPP z danego systemu do obslugiwanej drukarki w Internecie podlczonej do urzdzenia HP Jetdirect. Uwaga Dla przychodzcych da cieki druku administrator sieci musi skonfigurowa zapor do akceptowania przychodzcych da IPP. Funkcje zabezpiecze dostpne w tym oprogramowaniu s aktualnie ograniczone. Drukowanie przez Internet daje wiele moliwoci i liczne korzyci: Dokumenty, nawet zloone graficznie, dla oszczdnoci czasu mona drukowa zdalnie, zarówno w trybie kolorowym, jak i czarno-bialym Koszt zdalnego drukowania dokumentów jest zdecydowanie niszy ni koszt tradycyjnych metod przekazu (takich jak faks, poczta lub uslugi kurierskie) Tradycyjny model drukowania w sieci LAN mona rozszerzy do modelu drukowania przez Internet dania wychodzce protokolu IPP dotyczce wysylania zlece druku mona przesyla przez zapory Oprogramowanie dostarczane przez firm HP Oprogramowanie HP Internet Printer Connection umoliwia skonfigurowanie drukowania przez Internet z klientów Windows NT 4. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

14 i Windows Aby uzyska oprogramowanie: Oprogramowanie HP Internet Printer Connection mona pobra z witryny internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem: com/support/net_printing 2. W celu zainstalowania oprogramowania i skonfigurowania cieki druku do drukarki wykonaj instrukcje dolczone do oprogramowania. Skontaktuj si z administratorem sieci w celu uzyskania adresu IP lub adresu URL drukarki, potrzebnego do ukoczenia instalacji. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 20 Wymagania systemowe oprogramowania firmy HP Komputer z systemem Microsoft Windows NT 4.0 (i procesorem firmy Intel) lub systemem Windows 2000 Serwer druku HP Jetdirect z wlczonym protokolem IPP. Serwery proxy obslugiwane przez oprogramowanie firmy HP Serwer proxy sieci Web z obslug protokolu HTTP w wersji 1.1 lub nowszej (moe nie by konieczny w przypadku drukowania przez sie intranet) Oprogramowanie dostarczane przez firm Microsoft Uwaga Aby uzyska pomoc techniczn dotyczc oprogramowania IPP systemu Windows, naley skontaktowa si z firm Microsoft. Oprogramowanie zintegrowane z systemem Windows 2000/XP/Server 2003 W systemach Windows 2000/XP/Server 2003 zamiast oprogramowania dostarczanego przez firm HP mona uy oprogramowania klienta protokolu IPP, zintegrowanego z systemem Windows. Implementacja protokolu IPP na serwerze druku HP Jetdirect jest zgodna z oprogramowaniem klienckim IPP systemu Windows. Aby skonfigurowa ciek druku do internetowej drukarki podlczonej do urzdzenia HP Jetdirect, uywajc oprogramowania klienta IPP systemu Windows 2000, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. Otwórz folder Drukarki (kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia, a nastpnie wybierz polecenie Drukarki). 2. Uruchom Kreatora dodawania drukarki (kliknij dwukrotnie ikon Dodaj drukark), a nastpnie kliknij przycisk Dalej. 3. Wybierz opcj dotyczc drukarki sieciowej i kliknij przycisk Dalej. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP Zaznacz opcj Podlcz do drukarki w sieci Internet i wprowad adres URL serwera druku w postaci: gdzie adres_ip to adres IP skonfigurowany na serwerze druku HP Jetdirect, a [/ipp/nr_portu] jest opcjonalnym parametrem, który w przypadku wbudowanego serwera druku HP Jetdirect jest domylnie ustawiony jako /ipp/port1. Przyklad: Polczenie IPP z wbudowanym serwerem druku HP Jetdirect, adres IP (Przyjmuje si port,,/ipp/port1" i parametr nie jest wymagany). Nastpnie kliknij przycisk Dalej. 5. Zostanie wywietlony monit o wskazanie sterownika drukarki (serwerdruku HP Jetdirect nie zawiera sterowników drukarek, dlatego nie jest moliwe automatyczne uzyskanie sterownika). Aby zainstalowa w systemie sterownik, kliknij przycisk OK i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. (By moe do zainstalowania sterownika niezbdny bdzie dysk CD-ROM dolczony do danej drukarki). 6. Aby ukoczy konfigurowanie cieki druku, postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Klient IPP systemu Windows Me Implementacja protokolu IPP na serwerze druku HP Jetdirect jest zgodna z programem klienckim IPP systemu Windows Me. Klienta IPP mona zainstalowa z dysku CD- ROM z systemem Windows Me (z folderu Add-Ons). Informacje dotyczce instalacji i konfiguracji klienta IPP w systemie Windows Me znajduj si w instrukcji dolczonej do dysku CD-ROM z systemem Windows Me. Oprogramowanie dostarczane przez firm Novell Serwer druku HP Jetdirect jest zgodny z protokolem IPP dzialajcym w systemie NetWare 5.1 z zainstalowanym dodatkiem SP1 lub nowszym. Aby uzyska pomoc techniczn dotyczc klienta systemu NetWare, naley zajrze do dokumentacji technicznej systemu NetWare lub skontaktowa si z firm Novell. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 22 Oprogramowanie HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS NDPS (Novell Distributed Print Services, rozproszone uslugi drukowania firmy Novell) jest to architektura drukowania opracowana przez firm Novell we wspólpracy z firm Hewlett-Packard. Uslugi NDPS upraszczaj i ulatwiaj administrowanie drukowaniem w sieci. Eliminuj one konieczno konfigurowania i lczenia kolejek wydruku, obiektów drukarek i serwerów druku. Administratorzy mog korzysta z uslug NDPS w celu zarzdzania drukarkami sieciowymi w obslugiwanych rodowiskach NetWare. Brama drukarki, HP IP/IPX Printer Gateway, jest ladowalnym modulem sieciowego systemu operacyjnego NetWare (NLM, Netware Loadable Module). Zostala opracowana przez firm HP w celu zapewnienia funkcjonalnoci i zgodnoci z systemem NDPS firmy Novell serwerom druku HP Jetdirect z obslug wszystkich funkcji. Brama HP Gateway doskonale integruje drukarki podlczone do serwera druku HP Jetdirect ze rodowiskiem NDPS. Korzystajc z bramy HP Gateway, administrator moe przeglda statystyk, konfigurowa ustawienia bramy oraz drukarki podlczone do urzdzenia HP Jetdirect. Funkcje Do funkcji i zalet bramy HP Gateway i uslug NDPS nale: Inteligentne wykrywanie drukarek w rodowiskach NetWare 5.x, 6.0 Automatyczna instalacja drukarek przy uyciu protokolu IP/IPX cisla integracja z uslugami NDS i NWAdmin firmy Novell Aktualizacje stanu otrzymywane od drukarek Uproszczone, automatyczne pobieranie sterowników Zmniejszony ruch SAP Zmniejszenie liczby wymaganych licencji uytkowników systemu NetWare Drukowanie przy uyciu macierzystego protokolu TCP/IP w systemie NetWare 5.x, 6.0 PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 23 Uzyskiwanie oprogramowania Brama HP IP/IPX Printer Gateway jest zawarta we wszystkich biecych wersjach uslug NDPS. Systemy Novell NetWare 5.x i 6.0 zawieraj uslugi NDPS. Aby uzyska najnowsz wersj oprogramowania lub zwizan z ni dokumentacj: Odwied witryn hp.com/go/hpgate_sw Kliknij lcze pobierania sterowników i oprogramowania, a nastpnie wykonaj instrukcje wywietlane na ekranie. Wymagania systemowe i obsluga klienta systemu Novell s opisane w dokumentacji dolczonej do oprogramowania. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 24 Narzdzia HP LaserJet for Mac OS Narzdzia HP LaserJet Utilities for Mac OS umoliwiaj konfigurowanie drukarek polczonych z serwerem HP Jetdirect oraz administrowanie nimi w sieciach, które uywaj protokolu AppleTalk (EtherTalk). Uwaga Aby wykry i zainstalowa drukark w sieciach TCP/IP, mona uy narzdzi systemu Mac OS. W systemach Mac OS 9.x do ustawienia drukowania LPR/LPD mona uy narzdzia Apple Desktop Printer Utility. Aby zainstalowa drukark w systemach Mac OS X 10.x za pomoc programów IP Printing lub Rendezvous, naley uy narzdzia Print Center. Konfiguracj protokolu TCP/IP drukarki obsluguj take inne narzdzia, np. wbudowany serwer sieci web. Instalowanie oprogramowania drukarki Podczas instalacji oprogramowania drukarki w systemach Mac OS naley postpowa zgodnie z instrukcjami w podrczniku Wprowadzenie lub w Podrczniku uytkownika. Uwaga Dostpno narzdzia HP LaserJet Utility na dysku CD-ROM z systemem drukowania zaley od modelu drukarki. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

15 Jeeli program narzdziowy HP LaserJet jest instalowany ze ródla innego ni dysk CD-ROM, to naley przeczyta instrukcje instalacyjne w pliku README dolczonym do oprogramowania. Uwaga Programy automatycznie wykrywajce wirusy mog zaklóca instalacj tego oprogramowania. Jeeli na komputerze z systemem Mac OS s uruchomione takie programy, to naley je wylczy przed kontynuowaniem procesu instalacyjnego. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 25 Konfigurowanie drukarki Program narzdziowy HP LaserJet umoliwia konfiguracj takich ustawie drukarki, jak nazwa drukarki i preferowana strefa, za pomoc systemu Mac OS. Firma Hewlett-Packard zaleca, aby tylko administratorzy sieci korzystali z funkcji konfiguracyjnych drukarki, dostpnych w omawianym tu programie narzdziowym. Jeeli dana drukarka ma by obslugiwana przez bufor druku, naley ustawi nazw drukarki i stref przed skonfigurowaniem buforu na przechwytywanie danych z drukarki. Uruchomienie programu narzdziowego HP LaserJet Utility 1. Po wlczeniu zasilania drukarki, wlczeniu jej do trybu online i polczeniu serwera druku z drukark i z sieci kliknij dwukrotnie ikon HP LaserJet Utility. 2. Jeeli nazwy drukarki nie ma na licie drukarek docelowych, kliknij opcj Wybierz drukark. Zostanie wywietlone okno Wybierz drukark docelow. Jeli jest to konieczne, wybierz z listy Strefy AppleTalk stref, w której znajduje si drukarka. Strefa, w której znajduje si drukarka, jest pokazana na stronie konfiguracji. Zapoznaj si z instrukcj instalacji sprztu, zalczon do serwera druku, lub instrukcj pocztkowych czynnoci, zalczon do drukarki, aby uzyska instrukcje dotyczce drukowania strony konfiguracji. Wybierz drukark z listy Dostpne drukarki i kliknij przycisk OK. Sprawdzanie konfiguracji sieci W celu sprawdzenia biecej konfiguracji sieci wydrukuj stron konfiguracji urzdzenia Jetdirect. Jeli wydrukowanie strony konfiguracji nie powiodlo si, poszukaj wskazówek w dokumentacji dolczonej do drukarki (Wicej informacji na ten temat zawiera Rozdzial 9). Jeeli drukarka ma panel sterowania, upewnij si, e przynajmniej przez jedn minut jest na nim wywietlany komunikat GOTOWE, a nastpnie wydrukuj stron. Bieca konfiguracja jest widoczna w obszarze,,appletalk" na stronie konfiguracji. Uwaga Jeeli w sieci jest wiele drukarek, naley wydrukowa stron konfiguracji, aby zidentyfikowa nazw i stref drukarki. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 26 Zmiana nazwy drukarki Drukarka jest fabrycznie wyposaona w nazw standardow. Firma Hewlett-Packard stanowczo zaleca zmian nazwy drukarki w celu uniknicia sytuacji, gdy w sieci funkcjonuje wiele drukarek o podobnych nazwach. PRZESTROGA Po zmianie nazwy drukarki i skonfigurowaniu kolejek wydruku do tej drukarki naley przy ponownej zmianie nazwy zachowa szczególn ostrono. Jeeli nazwa drukarki zostanie ponownie zmieniona, kolejki do tej drukarki przestan dziala. Uwaga Dlugo tej nazwy nie moe przekracza 32 znaków. Sygnal ostrzegawczy oznacza wpisanie niedozwolonego znaku. Informacje na temat niedozwolonych znaków mona uzyska w systemie pomocy zintegrowanym z oprogramowaniem. Drukark mona nazwa w dowolny sposób, np.,,laserjet 4000 Piotra". Program narzdziowy HP LaserJet umoliwia nadawanie nowych nazw drukarkom ulokowanym w rónych strefach, jak i w strefie lokalnej (nie trzeba okrela adnych stref, aby korzysta z programu narzdziowego HP LaserJet Utility). 1. Wybierz ikon Ustawienia z rozwijanej listy ikon. Zostanie wywietlone okno dialogowe Wybór ustawienia. 2. Wybierz z listy pozycj Nazwa drukarki. 3. Kliknij przycisk Edytuj. Zostanie wywietlone okno dialogowe Ustawianie nazwy drukarki. 4. Wpisz now nazw. 5. Kliknij przycisk OK. Uwaga Jeeli spróbujesz nada t sam nazw dwóm drukarkom, zostanie wywietlone okno dialogowe ostrzeenia z informacj o koniecznoci wybrania innej nazwy. Aby wybra inn nazw, powtórz kroki 4 i 5. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP Jeeli drukarka znajduje si w sieci EtherTalk, kontynuuj procedur opisan w nastpnej sekcji,,,wybór strefy". 7. Aby zakoczy, wybierz polecenie Zakocz z menu Plik. Powiadom wszystkich uytkowników sieci o nowej nazwie drukarki, aby mogli j wybra w Wybieraczu. Wybór strefy Program narzdziowy HP LaserJet umoliwia wybór preferowanej strefy dla drukarki w sieci Phase 2 EtherTalk. Zamiast pozostawiania drukarki w strefie standardowej, która jest ustawiona przez router, narzdzie pozwala na wybór strefy, w której ma si znajdowa drukarka. Strefy, w których drukarka moe si znajdowa, s ograniczone konfiguracj sieci. Program narzdziowy HP LaserJet umoliwia wybór tylko takiej strefy, która zostala ju skonfigurowana dla danej sieci. Strefami s grupy komputerów, drukarek i innych urzdze AppleTalk. Mona je grupowa wedlug lokalizacji fizycznych (na przyklad Strefa A moe zawiera wszystkie drukarki w sieci w budynku A). Strefy mona take grupowa logicznie (na przyklad wszystkie drukarki uywane w dziale finansowym). 1. Wybierz ikon Ustawienia z rozwijanej listy ikon. Zostanie wywietlone okno dialogowe Wybór ustawienia. 2. Wybierz z listy opcj Strefa drukarki i kliknij przycisk Edytuj. Zostanie wywietlone okno dialogowe Wybieranie strefy. 3. Wybierz preferowan stref sieci z listy Wybierz stref: i kliknij przycisk Ustaw stref. 4. Aby zakoczy, wybierz polecenie Zakocz z menu Plik. Powiadom wszystkich uytkowników sieci o nowej strefie dla drukarki, aby mogli j wybra w Wybieraczu. Wybór drukarki 1. Otwórz Wybieracz z menu Apple. 2. Wybierz ikon drukarki do uywania z dan drukark. Jeeli odpowiednia ikona drukarki nie jest wywietlana w Wybieraczu lub nie ma pewnoci, któr ikon wybra dla danej drukarki, naley przeczyta,,instalowanie oprogramowania drukarki" w niniejszym rozdziale. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP Jeeli sie AppleTalk nie jest aktywna, na ekranie pojawi si okno dialogowe z ostrzeeniem. Wybierz przycisk OK. Wlczy si przycisk Aktywna. Jeeli dana sie jest polczona z innymi sieciami, w Wybieraczu zostanie wywietlone okno dialogowe z list Strefy AppleTalk. 4. W razie potrzeby wybierz stref lokalizacji drukarki z rozwijanej listy Strefy AppleTalk. 5. Wybierz dan nazw drukarki z listy nazw drukarek, znajdujcej si u góry po prawej stronie Wybieracza. Jeeli na licie nie ma nazwy tej drukarki, upewnij si, e zostaly wykonane nastpujce czynnoci: drukarka jest wlczona i jest w trybie online serwer druku jest podlczony do drukarki i do sieci kablowe polczenia drukarki nie s poluzowane Powinien pojawi si komunikat GOTOWE, jeeli drukarka ma wywietlacz na panelu sterowania. Wicej informacji zawiera Rozdzial 8. Uwaga Nawet jeeli w oknie dialogowym jest wywietlana nazwa tylko jednej drukarki, naley j wybra. Wybór drukarki bdzie obowizywal do chwili wybrania w Wybieraczu innej drukarki. 6. Kliknij Ustawienie lub Utwórz w Wybieraczu, a nastpnie, po wywietleniu monitu, wybierz odpowiedni plik opisu drukarki PostScript (plik PPD) dla tej drukarki. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

16 Wicej informacji zawiera dokumentacja online. 7. Ustaw Drukowanie w tle na pozycj WLCZONE lub WYLCZONE. Jeeli drukowanie w tle jest WYLCZONE, to w chwili wysylania zlecenia druku na drukark na ekranie zostan wywietlone komunikaty o stanie i przed kontynuacj pracy trzeba zaczeka, a znikn. Jeeli drukowanie w tle jest WLCZONE, komunikaty zostaj przekierowane do monitora druku (programu PrintMonitor) i mona kontynuowa prac w czasie, gdy drukarka drukuje zlecenie. 8. Zakocz prac w Wybieraczu. Aby wywietli nazw uytkownika w sieci podczas drukowania dokumentu, przejd do Panelu sterowania systemu Mac OS, wybierz pozycj Wspólne ustawienia, a nastpnie wpisz swoj nazw wlaciciela. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 29 Testowanie konfiguracji 1. Wybierz polecenie Drukuj okno z menu Plik lub, jeli nie jest otwarte adne okno, wybierz polecenie Drukuj pulpit. Zostanie wywietlone okno dialogowe Drukowanie. 2. Kliknij przycisk Drukuj. Jeeli drukarka drukuje zlecenie, to zostala poprawnie podlczona do sieci. Jeeli drukarka nie drukuje, zobacz Rozdzial 8. PLWW Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP 30 3 Konfiguracja protokolu TCP/IP Wstp W celu zapewnienia prawidlowego dzialania w sieci TCP/IP serwer druku HP Jetdirect musi by skonfigurowany za pomoc prawidlowych parametrów konfiguracji sieci TCP/IP, takich jak adres IP, który jest odpowiedni w danej sieci. Ogólne informacje na temat sieci TCP/IP zawiera Dodatek A. Konfiguracja protokolu TCP/IP na serwerze lub konfiguracja rczna Przy pierwszym uruchomieniu serwer druku HP Jetdirect ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi bdzie systematycznie podejmowal próby uzyskania swojej konfiguracji TCP/IP metod korzystajc z informacji na serwerze (za pomoc protokolów: BOOTP, DHCP lub RARP -- omówionych w tym rozdziale). Ten proces trwa maksymalnie dwie minuty. Jeeli konfiguracja si nie powiedzie, zostanie przypisany domylny adres IP. Serwer druku moe by równie konfigurowany rcznie. Narzdzia obslugiwane rcznie to, midzy innymi, usluga Telnet, przegldarka sieci Web, panel sterowania drukarki, polecenia arp i ping (w przypadku domylnego adresu IP ) lub oprogramowanie sluce do zarzdzania przy uyciu protokolu SNMP. Wartoci konfiguracji protokolu TCP/IP przypisane rcznie zostan zachowane podczas wylczania i wlczania zasilania. Serwer druku moe by w dolnej chwili ponownie skonfigurowany z wykorzystaniem ustawie protokolu TCP/IP skonfigurowanych na serwerze lub rcznie. Na stronie konfiguracji HP Jetdirect mona zawsze sprawdzi adres IP skonfigurowany na serwerze druku. PLWW 31 Domylny adres IP Serwer druku HP Jetdirect ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi (na przyklad po dostarczeniu z zakladu produkcyjnego lub po zimnym zerowaniu) nie ma adresu IP. Domylny adres IP moe by ewentualnie przypisany zalenie od rodowiska sieciowego. Domylny adres IP nie zostanie przypisany Domylny adres IP nie zostanie przypisany, jeeli konfiguracja na serwerze (na przyklad przy uyciu protokolu BOOTP lub DHCP) si powiedzie. Jeeli serwer druku zostanie wylczony i wlczony, ta sama metoda zostanie ponownie wykorzystana do pobrania ustawie konfiguracji protokolu IP. Jeeli pobieranie ustawie konfiguracji protokolu IP przy uyciu tej metody si nie powiedzie (na przyklad serwer BOOTP lub DHCP nie bdzie ju dostpny), domylny adres IP nie zostanie przypisany. Serwer druku bdzie kontynuowal wysylanie da konfiguracji protokolu IP przez czas nieokrelony. Zimne zerowanie serwera druku umoliwia zmian tego zachowania. Ponadto domylny adres IP nie zostanie przypisany, jeeli kable sieciowe nie s podlczone do kablowego serwera druku. Domylny adres IP zostanie przypisany Domylny adres IP zostanie przypisany, jeeli metody konfiguracji przy uyciu standardowych wartoci fabrycznych si nie powiod lub jeeli serwer druku zostal uprzednio ponownie skonfigurowany przez administratora do wykorzystania metody konfiguracji na serwerze (na przyklad przy uyciu protokolu BOOTP lub DHCP), która si nie powiodla. Jeeli domylny adres IP zostanie przypisany, adres bdzie zaleny od sieci, do której serwer druku jest podlczony. Serwer wydruku wykrywa pakiety emisji w sieci, aby ustali odpowiednie standardowe ustawienia protokolu IP: W niewielkich sieciach prywatnych, w których automatycznie przypisywane s domylne adresy IP, serwer druku wykorzystuje technik adresowania lokalnego do przypisania unikatowego adresu IP. Adresy lokalne mog by okrelane jako Automatyczne adresy IP. Przypisany adres IP powinien nalee do zakresu od do (zwykle okrelany jako /16) i powinien by prawidlowy. Adres moe by jednak modyfikowany, zgodnie z wymaganiami danej sieci, przy uyciu obslugiwanych narzdzi konfiguracyjnych TCP/IP, jeeli jest to konieczne. PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 32 W przypadku adresów lokalnych podsieci nie s uywane. Przypisana zostanie maska podsieci , która nie moe by zmieniana. Adresy lokalne nie bd umoliwialy trasowania poza lcze lokalne, a dostp do Internetu i z Internetu nie bdzie moliwy. Domylny adres bramy bdzie taki sam, jak adres lokalny. Jeeli zostanie wykryty duplikat adresu, serwer druku HP Jetdirect automatycznie ponownie przypisze adres, jeeli bdzie to konieczne, zgodnie ze standardowymi metodami adresowania lokalnego. W duych lub instalowanych w przedsibiorstwach sieciach protokolu IP adres tymczasowy bdzie przypisany a do chwili, kiedy zostanie ponownie skonfigurowany przy uyciu prawidlowego adresu za porednictwem obslugiwanych narzdzi konfiguracyjnych TCP/IP. Ten adres jest zwany domylnym adresem IP starszego typu. W mieszanym rodowisku sieciowym samodzielnie przypisanym domylnym adresem moe by IP /16 lub W takim przypadku naley zweryfikowa na stronie konfiguracji serwera Jetdirect, e przypisany domylny adres IP jest zgodny z oczekiwaniami. Adres IP skonfigurowany na danym serwerze druku mona ustali, sprawdzajc stron konfiguracji Jetdirect serwera druku. Zobacz Rozdzial 9. Opcje konfiguracji domylnego adresu IP Opcje parametru Domylny adres IP Parametr konfiguracyjny Domylny adres IP na serwerze druku kontroluje metod przypisywania domylnego adresu IP. Za kadym razem, gdy serwer druku nie moe uzyska adresu IP podczas wymuszonej konfiguracji protokolu TCP/IP (na przyklad po rcznym skonfigurowaniu do uywania protokolu BOOTP/DHCP), parametr ten posluy do okrelenia domylnego adresu IP. W przypadku serwera druku, na którym wykorzystywane s wylcznie standardowe ustawienia fabryczne, warto tego parametru nie jest zdefiniowana. Jeeli serwer druku posiada wstpnie skonfigurowany domylny adres IP (lokalny adres IP lub domylny adres IP starszego typu ), domylny parametr IP bdzie ustawiony jako Automatyczny adres IP lub Starszy domylny adres IP. Parametr Domylny adres IP moe by zmieniony za porednictwem obslugiwanego narzdzia konfiguracyjnego (na przyklad uslugi Telnet, przegldarki sieci Web, panelu sterowania drukarki i aplikacji slucych do zarzdzania przy uyciu protokolu SNMP). Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

17 PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 33 Wlczanie/wylczanie da DHCP Podczas przypisywania domylnego adresu IP mona ewentualnie wybra opcj okresowego wysylania da DHCP. dania DHCP s uywane do pobierania ustawie konfiguracji protokolu IP z serwera DHCP w sieci. Domylnie ten parametr jest wlczony i umoliwia przesylanie da DHCP. Ten parametr moe by jednak wylczony za porednictwem obslugiwanych narzdzi konfiguracyjnych, takich jak usluga Telnet, przegldarka sieci Web i aplikacje sluce do zarzdzania przy uyciu protokolu SNMP. Narzdzia konfiguracyjne TCP/IP Zalenie od drukarki i systemu operacyjnego, serwer druku HP Jetdirect moe by konfigurowany z prawidlowymi parametrami protokolu TCP/IP dla danej sieci w nastpujcy sposób: Z wykorzystaniem oprogramowania. Mona uy oprogramowania instalacyjnego drukarki w obslugiwanych systemach. Wicej informacji zawiera Rozdzial 2,,,Podsumowanie rozwiza programowych firmy HP". BOOTP/TFTP. Pobierajc dane z serwera sieciowego przy uyciu protokolu BOOTP (Bootstrap Protocol) i protokolu TFTP (Trivial File Transfer Protocol) za kadym razem, gdy drukarka jest wlczana. Wicej informacji zawiera,,korzystanie z protokolów BOOTP/TFTP". Demon BOOTP, bootpd, musi dziala na serwerze BOOTP, do którego drukarka ma dostp. DHCP/TFTP. Mona uy protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lub protokolu TFTP (Trivial File Transfer Protocol) przy kadym wlczeniu serwera. Protokoly te s obslugiwane w systemach HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSe Linux, Windows NT/2000/Server 2003, NetWare i Mac OS. (Sprawd w dokumentacji sieciowego systemu operacyjnego, czy dany system operacyjny obsluguje protokól DHCP). Wicej informacji zawiera,,korzystanie z protokolu DHCP". PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 34 Uwaga Systemy operacyjne Linux i UNIX: Zapoznaj si z dodatkowymi informacjami na stronie bootpd man. W systemach HP-UX przykladowy plik konfiguracyjny protokolu DHCP (dhcptab) moe znajdowa si w katalogu /etc. Poniewa system HP-UX nie zawiera obecnie uslug DDNS dla implementacji DHCP, firma HP zaleca ustawienie wszystkich okresów najmu serwera druku na warto infinite (nieskoczony). Zapewni to zachowanie statycznych adresów IP serwera druku do czasu opracowania uslug DDNS. RARP. Serwer sieciowy moe korzysta z protokolu RARP (Reverse Address Resolution Protocol) w celu odpowiadania na danie RARP serwera druku oraz nadawania serwerowi druku adresu IP. Metoda RARP umoliwia jedynie konfigurowanie adresu IP. Wicej informacji zawiera,,korzystanie z protokolu RARP". Polecenia arp i ping. (Tylko serwery druku konfigurowane z domylnym adresem IP starszego typu ) Mona wykorzysta polecenia arp i ping w danym systemie. Wicej informacji zawiera,,korzystanie z polece arp i ping". Telnet. Mona ustawi parametry konfiguracyjne przy uyciu uslugi Telnet. Aby ustawi parametry konfiguracji, naley nawiza polczenie uslugi Telnet z danego komputera z serwerem druku HP Jetdirect przy uyciu standardowego adresu IP. Po skonfigurowaniu serwer druku zapisuje konfiguracj podczas wylczania i wlczania zasilania. Wicej informacji zawiera,,korzystanie z uslugi Telnet". Wbudowany serwer sieci Web. Mona przeglda serwer druku HP Jetdirect w poszukiwaniu wbudowanego serwera sieci Web i ustawi parametry konfiguracyjne. Wicej informacji zawiera Rozdzial 4. Panel sterowania drukarki. Uytkownik moe wprowadzi rcznie dane konfiguracyjne, korzystajc z przycisków panelu sterowania drukarki. Metoda konfiguracji wykorzystujca panel sterowania pozwala na wprowadzenie ograniczonej iloci parametrów konfiguracji. Dlatego te konfiguracj za pomoc panelu sterowania zaleca si tylko podczas rozwizywania problemów lub w przypadku prostych instalacji. W przypadku stosowania tej metody konfiguracji serwer druku zapisuje konfiguracj podczas wylczania i wlczenia zasilania. Wicej informacji zawiera,,uywanie panelu sterowania drukarki". PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 35 Korzystanie z protokolów BOOTP/TFTP Protokoly BOOTP (Bootstrap Protocol) i TFTP (Trivial File Transfer Protocol) zapewniaj wygodny sposób automatycznego konfigurowania serwera druku HP Jetdirect do pracy w sieci TCP/IP. Po wlczeniu zasilania serwer druku Jetdirect wysyla do sieci komunikat dania BOOTP. Poprawnie skonfigurowany w sieci serwer BOOTP odpowiada komunikatem, który zawiera podstawowe dane konfiguracji sieciowej serwera druku Jetdirect. Odpowied serwera BOOTP moe równie wskazywa plik, w którym znajduj si dane dotyczce rozszerzonej konfiguracji serwera druku. Serwer druku Jetdirect pobiera ten plik, korzystajc z protokolu TFTP. Ten plik konfiguracyjny TFTP moe znajdowa si na serwerze BOOTP lub na oddzielnym serwerze TFT. Serwery BOOTP/TFTP dzialaj zazwyczaj pod kontrol systemów UNIX lub Linux. Serwery z systemem Windows NT/2000/Server 2003 oraz NetWare mog odpowiada na dania BOOTP. Serwery z systemem Windows NT/2000/Server 2003 s konfigurowane przez uslugi Microsoft DHCP (zobacz Korzystanie z protokolu DHCP). Jednak systemy Windows NT/2000/Server 2003 mog wymaga oprogramowania innych firm w celu obslugi protokolu TFTP. Informacje na temat konfiguracji serwerów BOOTP w systemie NetWare znajduj si w dokumentacji systemu NetWare. Uwaga Jeli serwer druku Jetdirect i serwer BOOTP/DHCP znajduj si w rónych podsieciach, to konfiguracja IP moe si nie powie, chyba e urzdzenie trasujce obsluguje funkcj,,przekazywanie da BOOTP", która umoliwia przesylanie da BOOTP midzy podsieciami. Zalety protokolów BOOTP i TFTP Poniej znajduj si informacje na temat korzyci, jakie przynosi wykorzystywanie protokolów BOOTP/TFTP do pobierania danych o konfiguracji: Ulepszone sterowanie konfiguracj serwera druku HP Jetdirect. Konfigurowanie innymi metodami, np. za pomoc panelu sterowania drukarki, jest ograniczone do wyboru parametrów. Latwo zarzdzania konfiguracj. Parametry konfiguracji sieci dla calej sieci mog znajdowa si w jednej lokalizacji. PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 36 Latwo konfiguracji serwera druku HP Jetdirect. Po kadym wlczeniu zasilania serwera druku moliwe jest automatyczne pobranie kompletnej konfiguracji sieci. Usluga BOOTP jest podobna do uslugi DHCP, ale wynikowe parametry IP bd takie same po wylczeniu i wlczeniu zasilania. W usludze DHCP parametry konfiguracji IP s dzierawione i mog si zmienia wraz z uplywem czasu. Uwaga Serwer druku HP Jetdirect z ustawieniami fabrycznymi po wlczeniu zasilania podejmuje prób automatycznej konfiguracji, korzystajc z kilku metod dynamicznych. Jedn z nich jest metoda BOOTP. Protokoly BOOTP/TFTP w systemie UNIX W tej sekcji opisano sposób konfiguracji serwera druku za pomoc uslug BOOTP (Bootstrap Protocol) i TFTP (Trivial File Transfer Protocol) na serwerach UNIX. Protokoly BOOTP i TFTP slu do pobierania danych konfiguracji sieci z serwera przez sie na serwer druku HP Jetdirect. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

18 Systemy korzystajce z uslugi NIS (Network Information Service) Jeeli dany system korzysta z uslugi NIS, to przed wykonaniem kroków konfiguracji protokolu BOOTP moe by konieczne odbudowanie mapy NIS za pomoc uslugi BOOTP. Zapoznaj si z dokumentacj systemu. Konfigurowanie serwera BOOTP Aby serwer druku HP Jetdirect mógl pobra dane konfiguracyjne przez sie, naley skonfigurowa serwery BOOTP/TFTP za pomoc odpowiednich plików konfiguracyjnych. Protokolu BOOTP serwer druku uywa do uzyskania wpisów w pliku /etc/bootptab na serwerze BOOTP, podczas gdy protokolu TFTP uywa on do uzyskiwania dodatkowych informacji konfiguracyjnych z pliku konfiguracji na serwerze TFTP. PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 37 Po wlczeniu zasilania serwer druku HP Jetdirect wysyla emisje dania BOOTP zawierajcego jego adres MAC (sprztowy). Demon serwera BOOTP wyszukuje w pliku /etc/bootptab pasujcy adres MAC, a nastpnie, jeeli adres ten zostal odnaleziony, wysyla jako odpowied BOOTP odnoszce si do tego adresu dane konfiguracyjne na serwer druku. Dane konfiguracyjne w pliku /etc/bootptab musz by poprawnie wprowadzone. Opis wpisów zawiera,,wpisy w pliku Bootptab". Odpowied BOOTP moe zawiera nazw pliku konfiguracyjnego zawierajcego parametry rozszerzonej konfiguracji. Jeeli serwer druku HP Jetdirect znajdzie taki plik, to do pobrania pliku uyje protokolu TFTP, a parametrów tych uyje do swej konfiguracji. Opis wpisów zawiera,,wpisy pliku konfiguracyjnego protokolu TFTP". Parametry konfiguracyjne pobrane za pomoc protokolu TFTP s opcjonalne. Uwaga Firma HP zaleca umieszczenie serwera BOOTP w tej samej podsieci, co obslugiwane przez niego drukarki. Pakiety emisji protokolu BOOTP nie mog by przesylane dalej przez routery, jeeli routery nie s prawidlowo skonfigurowane. Wpisy w pliku Bootptab Poniej podano przyklad wpisu w pliku /etc/bootptab dla serwera druku HP Jetdirect: picasso:\ :hn:\ :ht=ether:\ :vm=rfc1048:\ :ha=0001e :\ :gw= :\ :sm= :\ :gw= :\ :lg= :\ :T144="hpnp/picasso.cfg": PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 38 Naley zauway, e dane konfiguracyjne zawieraj,,znaczniki" identyfikujce róne parametry serwera HP Jetdirect oraz ich ustawienia. Wpisy i znaczniki obslugiwane przez serwer druku HP Jetdirect zawiera Tabela 3.1. Tabela 3.1 Element Znaczniki obslugiwane w pliku rozruchowym protokolów BOOTP/DHCP (1 z 4) Opcja RFC Opis nazwawzla Nazwa urzdzenia peryferyjnego. Ta nazwa identyfikuje punkt wprowadzania na licie parametrów okrelonego urzdzenia peryferyjnego. Znacznik nazwawzla musi by pierwszym polem we wpisie. (W powyszym przykladzie parametr nazwawzla to,,picasso"). Znacznik typu sprztu. Dla serwera druku HP Jetdirect ustawienie ether (dla sieci Ethernet). Ten znacznik musi poprzedza znacznik ha. Znacznik formatowania raportu protokolu BOOTP (wymagany). Jako ten parametr naley ustawi warto rfc1048. Znacznik adresu sprztowego. Adres sprztowy (MAC) jest to adres lcza lub stacji serwera druku HP Jetdirect. Znajduje si on na stronie konfiguracji serwera HP Jetdirect jako ADRES SPRZTOWY. Znacznik adresu IP (wymagany). Ten adres bdzie adresem IP serwera druku HP Jetdirect. Znacznik maski podsieci. Maska podsieci bdzie uywana przez serwer druku HP Jetdirect do identyfikacji czci adresu IP, która okrela numer sieci/podsieci i adres hosta. Znacznik adresu IP bramy. Ten adres okrela adres IP bramy domylnej (routera), którego serwer druku HP Jetdirect bdzie uywa do komunikacji z innymi podsieciami. Znacznik adresu IP serwera DNS (Domain Name System). Mona okreli tylko jeden serwer nazw. Znacznik adresu IP serwera syslog. Okrela serwer, na który serwer druku HP Jetdirect przesyla komunikaty syslog (komunikaty o zdarzeniach systemowych). Wicej informacji zawiera Dodatek A. ht -- vm -- ha -- ip -- sm 1 gw 3 ds 6 lg 7 PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 39 Tabela 3.1 Element Znaczniki obslugiwane w pliku rozruchowym protokolów BOOTP/DHCP (2 z 4) Opcja RFC Opis hn Znacznik nazwy hosta. Ten znacznik nie pobiera wartoci, ale powoduje, e demon BOOTP pobiera nazw hosta na serwer druku HP Jetdirect. Nazwa hosta bdzie widnie na stronie konfiguracji urzdzenia Jetdirect lub bdzie zwracana, gdy aplikacja sieciowa przele danie SNMP sysname. Znacznik nazwy domeny. Okrela nazw domeny serwera druku HP Jetdirect (np. pomoc.hp.com). Znacznik nie zawiera nazwy hosta, a wic nie jest peln kwalifikowan nazw domeny (tak jak drukarka1.pomoc.hp.com). Znacznik pliku rozszerze, który okrela wzgldn nazw cieki pliku konfiguracyjnego protokolu TFTP. Uwaga: ten znacznik jest podobny do znacznika producenta T144, który jest opisany poniej. dn 15 ef 18 na 44 Znacznik adresów IP serwera nazw NetBIOS przez TCP/IP (NBNS). Serwer podstawowy i pomocniczy mona okreli w preferowanej kolejnoci. Okres najmu adresu IP w protokole DHCP (w sekundach). Limit czasu T1 w protokole DHCP, okrelajcy czas odnowienia najmu DHCP (w sekundach). Limit czasu T2 DHCP okrelajcy czas ponownego wizania najmu DHCP (w sekundach). Adres IP (wyraony szesnastkowo) preferowanego serwera poczty wychodzcej SMTP (Simple Mail Transport Protocol) do uytku z obslugiwanymi urzdzeniami skanujcymi. Znacznik zastrzeony dla firmy HP, który okrela wzgldn nazw cieki pliku konfiguracyjnego protokolu TFTP. Dlugie nazwy cieek mog zosta obcite. Nazwa cieki musi by ujta w podwójny cudzyslów (np. "nazwacieki"). Informacje na temat formatu pliku zawiera,,wpisy pliku konfiguracyjnego protokolu TFTP". Uwaga: standardowa opcja BOOTP 18 (cieka pliku rozszerze) dopuszcza take uycie znacznika standardowego (ef) do okrelenia wzgldnej nazwy cieki pliku konfiguracyjnego TFTP. lease-time tr tv 59 T69 69 T PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 40 Tabela 3.1 Element Znaczniki obslugiwane w pliku rozruchowym protokolów BOOTP/DHCP (3 z 4) Opcja RFC Opis T145 Opcja limitu czasu przestoju. Znacznik zastrzeony dla firmy HP, slucy do ustawiania limitu czasu przestoju (w sekundach). Jest to czas, po uplywie którego bezczynne polczenie dla danych druku zostaje zamknite. Zakres jest równy od 1 do 3600 sekund. Opcja pakowania buforów. Znacznik zastrzeony dla firmy HP, slucy do ustawiania pakowania buforów dla pakietów TCP/IP. 0 (warto standardowa): zwykle bufory danych s pakowane przed wyslaniem na drukark. 1: wylczone pakowanie buforów. Dane s przesylane na drukark natychmiast po odebraniu. T T Opcja trybu zapisu. Znacznik zastrzeony dla firmy HP, slucy do sterowania ustawieniem flagi PSH w protokole TCP dla transferu danych z urzdzenia na klienta (device-to-client). 0 (warto standardowa): wylcza t opcj, flaga nieustawiona. 1: opcja wypychania wszystkiego. Bit wypychania jest ustawiany we wszystkich pakietach danych. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

19 2: opcja wypychania EOI. Bit wypychania jest ustawiany tylko dla pakietów, które maj ustawion flag End-of-Information (koniec informacji). T Opcja wylczenia adresu IP bramy. Znacznik zastrzeony dla firmy HP, slucy do uniemoliwiania konfiguracji adresu IP bramy. 0 (warto standardowa): umoliwia wlczenie adresu IP. 1: uniemoliwia konfiguracj adresu IP bramy. T Opcja trybu Interlock. Znacznik zastrzeony dla firmy HP, który okrela, czy wymagane jest potwierdzenie (ACK) wszystkich pakietów TCP, zanim drukarka bdzie mogla zamkn polczenie druku przez port Numer portu i warto opcji s okrelone w postaci: <Numer portu> <Opcja> <Numer portu>: w przypadku wbudowanego serwera druku HP Jetdirect numerem portu jest 1. <Opcja>: warto 0 (ustawienie standardowe) wylcza tryb interlock (blokady wewntrznej), warto 1 go wlcza. Przyklad: warto 1 1 okrela port 1, tryb interlock wlczony. PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 41 Tabela 3.1 Element Znaczniki obslugiwane w pliku rozruchowym protokolów BOOTP/DHCP (4 z 4) Opcja RFC Opis T150 Opcja adresu IP serwera TFTP. Znacznik zastrzeony dla firmy HP, slucy do okrelania adresu IP serwera TFTP, na którym znajduje si plik konfiguracyjny protokolu TFTP. Opcja konfiguracji sieci. Znacznik zastrzeony dla firmy HP, który okrela, czy maj by wysylane dania,,bootp-only" (tylko BOOTP) czy,,dhcp-only" (tylko DHCP). T Dwukropek (:) wskazuje koniec pola, natomiast znak kreski ulamkowej odwróconej (\) wskazuje, e wpis jest kontynuowany w nastpnym wierszu. Midzy znakami w wierszu nie mona stosowa spacji. Nazwy takie jak nazwy hostów musz rozpoczyna si liter i mog zawiera tylko litery, cyfry, kropki (tylko w przypadku nazw domen) lub kreski (mylniki). Nie mona uywa znaków podkrelenia (_). Wicej informacji na ten temat mona znale w dokumentacji systemu lub w pomocy online. Wpisy pliku konfiguracyjnego protokolu TFTP W celu podania dodatkowych parametrów konfiguracyjnych dla serwera druku HP Jetdirect, takich jak ustawienia SNMP (Simple Network Management Protocol) lub ustawienia inne ni standardowe, moliwe jest pobranie za pomoc protokolu TFTP dodatkowego pliku konfiguracyjnego. Nazwa wzgldnej cieki TFTP tego pliku konfiguracyjnego jest okrelona w odpowiedzi BOOTP za pomoc znajdujcego si w pliku /etc/bootptab wpisu, zawierajcego znacznik T144 specyficzny dla producenta (lub standardowy znacznik BOOTP,,,ef"). Poniej podano przyklad pliku konfiguracyjnego TFTP (symbol,,#" oznacza komentarz, który nie jest zamieszczony w tym pliku). PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 42 # # Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File # # Allow only Subnet access to peripheral. # Up to 10 `allow' entries can be written through TFTP. # Up to 10 `allow' entries can be written through Telnet # or embedded Web server. # `allow' may include single IP addresses. # allow: # # # Disable Telnet # telnet-config: 0 # # Enable the embedded Web server # ews-config: 1 # # Detect SNMP unauthorized usage # auth-trap: on # # Send Traps to # trap-dest: # # Specify the Set Community Name # set-cmnty-name: 1homer2 # # End of file PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 43 Tabela 3.2 zawiera list obslugiwanych polece protokolu TFTP (wersja oprogramowania firmowego HP Jetdirect -- V.28.xx lub nowsza). Tabela 3. 3 zawiera opis polece protokolu TFTP. Tabela 3.2 Ogólne Lista obslugiwanych polece protokolu TFTP (1 z 2) passwd: sys-location: sys-contact: ssl-state: security-reset: tftp-parameter-attribute: Glówne parametry TCP/IP host-name: parm-file: domain-name: pri-dns-svr: sec-dns-svr: pri-wins-svr: sec-wins-svr: Opcje drukowania protokolu TCP/IP 9100-printing: ftp-printing: ipp-printing: lpd-printing: banner: interlock: buffer-packing: write-mode: mult-tcp-conn: Porty drukowania typu Raw protokolu TCP/IP raw-port: Kontrola dostpu protokolu TCP/IP allow: numer_sieci [maska] Inne ustawienia TCP/IP syslogconfig: syslog-svr: syslog-max: syslog-priority: syslog-facility: slp-config: slp-keep-alive: ttl-slp: mdns-config: mdns-service-name: mdns-pri-svc: ipv4-multicast: idle-timeout: user-timeout: ews-config: tcp-mss: tcp-msl: telnet-config: default-ip: default-ip-dhcp: web-refresh: PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 44 Tabela 3.2 SNMP Lista obslugiwanych polece protokolu TFTP (2 z 2) snmp-config: get-cmnty-name: set-cmnty-name: auth-trap: trapdest: IPX/SPX ipx-config: ipx-unit-name: ipx-frametype: ipx-sapinterval: ipx-nds-tree: ipx-nds-context: ipx-job-poll: pjl-banner: pjl-eoj: pjl-toner-low: AppleTalk appletalk: DLC/LLC dlc/llc-config: Inne ustawienia link-type: Pomoc techniczna support-name: support-number: support-url: tech-support-url: PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 45 Tabela 3.3 Ogólne passwd: Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (1 z 11) (passwd-admin:) Haslo (maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych) umoliwiajce administratorom nadzór nad zmianami parametrów konfiguracyjnych serwera druku HP Jetdirect przy uyciu uslugi Telnet, programu HP Web Jetadmin lub wbudowanego serwera sieci Web. Haslo mona usun, dokonujc zimnego zerowania. sys-location: (host-location:, location:) Okrela fizyczn lokalizacj drukarki (obiekt SNMP syslocation). Dozwolone s tylko drukowane znaki ASCII. Dlugo maksymalna to 64 znaków. Lokalizacja domylna jest niezdefiniowana. (Przyklad: parter, na prawo od drzwi) sys-contact: (host-contact:, contact:) Cig znaków ASCII (do 64 znaków), który identyfikuje osob administrujc lub obslugujc drukark (obiekt SNMP syscontact). Moe zawiera nazwisko oraz metod kontaktu. Kontakt domylny jest niezdefiniowany. ssl-state: Ustawia poziom zabezpiecze komunikacji serwera druku w sieci Web: 1 (warto standardowa): wymuszone przekierowanie do portu HTTPS. Mona uywa tylko lcznoci przy uyciu protokolu HTTPS (zabezpieczonego HTTP). 2: wylcza wymuszone przekierowanie do portu HTTPS. Mona uywa lcznoci zarówno przy uyciu protokolu HTTP, jak i HTTPS. security-reset: Resetuje ustawienia zabezpiecze na serwerze druku i przywraca standardowe wartoci fabryczne. Warto 0 (ustawienie standardowe) nie resetuje, a warto 1 resetuje ustawienia zabezpiecze. tftp-parameter-attribute: Okrela, czy parametry TFTP mona zastpi rcznie na serwerze druku (na przyklad przy uyciu uslugi Telnet) po skonfigurowaniu serwera druku przez TFTP. tftp-ro (warto standardowa): uniemoliwia rczne zmienianie parametrów TFTP i zawsze zastpuje konfiguracje rczne. tftp-rw: umoliwia rczne zmienianie parametrów TFTP i zawsze zastpuje konfiguracje rczne. manual-ro: uniemoliwia zastpowanie parametrami TFTP parametrów skonfigurowanych rcznie. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 46 Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (2 z 11) Glówne parametry TCP/IP host-name: (sys-name:, name:) Okrela nazw wzla, która widnieje na stronie konfiguracji urzdzenia Jetdirect. Domylnie jest to NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx jest to ostatnich sze cyfr adresu sprztowego LAN. parm-file: Okrela nazw i ciek pliku, którego zawarto jest przesylana do drukarki i jest drukowana przy kadym wlczeniu zasilania serwera druku. Wpis nazwa i cieki pliku moe sklada si maksymalnie z 64 znaków alfanumerycznych. domain-name: Nazwa domeny urzdzenia (np. pomoc. hp.com). Nazwa nie zawiera nazwy hosta; nie jest peln kwalifikowan nazw domeny (tak jak drukarka1.pomoc.hp. com). pri-dns-svr: (dns-srv:) Adres IP podstawowego serwera DNS (Domain Name System). sec-dns-svr: Adres IP pomocniczego serwera DNS, do wykorzystania w przypadku, gdy podstawowy serwer DNS jest niedostpny. pri-wins-svr: (pri-wins-srv:) Adres IP podstawowego serwera WINS (Windows Internet Name Service). sec-wins-svr: (sec-wins-srv:) Adres IP pomocniczego serwera WINS (Windows Internet Name Service). Opcje drukowania protokolu TCP/IP 9100-printing: (9100-config:) Wlcza lub wylcza drukowanie do portu 9100 protokolu TCP na serwerze druku. 0 wylcza, 1 (warto standardowa) wlcza. ftp-printing: (ftp-config:, ftp:) Wlcza lub wylcza moliwo drukowania przez FTP: 0 wylcza, 1 (warto standardowa) wlcza. PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 47 Tabela 3.3 ipp-printing: Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (3 z 11) (ipp-config:, ipp:) Wlcza lub wylcza moliwo drukowania przez IPP: 0 wylcza, 1 (warto standardowa) wlcza. lpd-printing: (lpd-config:, lpd:) Wlcza lub wylcza uslugi drukowania LPD (Line Printer Daemon) na serwerze druku Jetdirect. 0 wylcza, 1 (warto standardowa) wlcza. banner: Parametr portu okrelajcy, czy ma by drukowana strona bannera (rozdzielajca) LPD. Warto 0 wylcza strony bannera. 1 (ustawienie standardowe) wlcza strony bannera. interlock: (interlock-mode:) Okrela, czy wymagane jest potwierdzenie (ACK) wszystkich pakietów TCP, zanim drukarka bdzie mogla zamkn polczenie druku przez port Numer portu i warto opcji s okrelone. W przypadku wbudowanego serwera druku HP Jetdirect numerem portu jest 1. Warto 0 (ustawienie standardowe) wylcza tryb interlock (blokady wewntrznej), warto 1 go wlcza. Na przyklad polecenie,,interlock 1 1" okrela Port 1, tryb interlock wlczony. buffer-packing: (packing:) Wlcza lub wylcza pakowanie buforów pakietów TCP/IP. 0 (warto standardowa): zwykla, bufory danych s pakowane przed wyslaniem na drukark. 1: wylcza pakowanie buforów. Dane s wysylane na drukark natychmiast po ich odebraniu. write-mode: Steruje ustawieniem flagi PSH w protokole TCP, okrelajcej przesylanie danych z urzdzenia na klienta. 0 (warto standardowa): wylcza t opcj, flaga nie jest ustawiana. 1: opcja wypychania wszystkiego. Bit wypychania jest ustawiany we wszystkich pakietach danych. 2: opcja wypychania EOI. Bit wypychania jest ustawiany tylko dla pakietów, które maj ustawion flag End-of-Information (koniec informacji). mult-tcp-conn: Wlcza lub wylcza wiele polcze protokolu TCP. 0 (warto standardowa): umoliwia wiele polcze. 1: wylcza wiele polcze. PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 48 Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (4 z 11) Porty drukowania typu Raw protokolu TCP/IP raw-port: (addrawport:) Okrela dodatkowe porty sluce do drukowania do portu 9100 protokolu TCP. Prawidlowe numery portów mieszcz si w zakresie od 3000 do 9000; konkretne wartoci zale od aplikacji. Kontrola dostpu protokolu TCP/IP allow: numer_sieci [maska] Wprowadza wpis do listy dostpu hostów przechowywanej na serwerze druku HP Jetdirect. Kady wpis okrela host lub sie hostów, którym wolno lczy si z drukark. Formatem jest:,,allow: numer_sieci [maska]", gdzie numer_sieci to numer sieci lub adres IP hosta, a maska to adres maski bitów stosowany do numeru sieci i adresu hosta w celu weryfikacji dostpu. Na licie dostpu dozwolone jest najwyej 10 wpisów. Jeeli nie ma adnych wpisów, prawo dostpu przysluguje wszystkim hostom. Na przyklad polecenie allow: umoliwia polczenie hostom w sieci 192. allow: umoliwia polczenie jednemu hostowi. W tym przypadku przyjmowana jest standardowa maska , dlatego te nie jest wymagane podanie maski. allow: 0 Ten wpis usuwa zawarto listy dostpu hostów. Wicej informacji zawiera Rozdzial 1. Inne ustawienia TCP/IP syslog-config: Wlcza lub wylcza dzialanie serwera syslog na serwerze druku: 0 wylcza, 1 (warto standardowa) wlcza. syslog-svr: (syslog-srv:) Adres IP serwera syslog. Okrela serwer, na który serwer druku HP Jetdirect przesyla komunikaty syslog (komunikaty o zdarzeniach systemowych). Wicej informacji zawiera Dodatek A. syslog-max: Okrela maksymaln liczb komunikatów syslog, któr moe wysla serwer druku HP Jetdirect w cigu jednej minuty. To ustawienie umoliwia administratorom nadzorowanie rozmiaru pliku dziennika. Ustawieniem standardowym jest 10 na minut. Ustawienie równe 0 oznacza, e liczba komunikatów syslog nie jest ograniczona. PLWW Konfiguracja protokolu TCP/IP 49 Tabela 3.3 syslog-priority: Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (5 z 11) Steruje filtrowaniem komunikatów syslog wysylanych na serwer syslog. Zakres filtrowania jest równy od 0 do 8, przy czym 0 oznacza najbardziej szczególowe filtrowanie, a 8 -- najogólniejsze. Raportowane s tylko komunikaty poniej okrelonego poziomu filtru (czyli o wyszym priorytecie). Ustawieniem standardowym jest warto 8 -- wysylane s wówczas komunikaty o wszystkich priorytetach. Ustawienie równe 0 powoduje, e wszystkie komunikaty syslog zostaj wylczone. syslog-facility: Kod uywany do identyfikacji urzdzenia ródlowego komunikatu (np. w celu identyfikacji ródla wybranych komunikatów podczas rozwizywania problemów). Domylnie serwer druku HP Jetdirect jako kodu urzdzenia ródlowego uywa LPR (Line Printer Remote, zdalna drukarka wierszowa), ale mona uy wartoci uytkowników lokalnych (od local0 do local7) w celu wyodrbnienia pojedynczych serwerów druku lub ich grup. slp-config: Wlcza lub wylcza dzialanie protokolu lokalizacji uslug (Service Location Protocol, SLP) na serwerze druku: 0 wylcza, 1 (warto standardowa) wlcza. slp-keep-alive: Okrela czas, w którym serwer ma wysla do sieci pakiety multiemisji, aby unikn usunicia z tabel urzdze sieciowych. Niektóre z urzdze infrastruktury, takie jak przelczniki, mog usuwa aktywne urzdzenia z tabel urzdze, gdy s one nieaktywne w sieci. Aby wlczy t funkcj, naley ustawi warto z zakresu od 1 do 1440 minut. Ustawienie wartoci 0 wylcza funkcj. ttl-slp: Okrela ustawienie czasu wyganicia (TTL) multiemisji IP dla pakietów SLP. Warto standardowa to 4 skoki (liczba routerów na trasie od sieci lokalnej). Dopuszczalny zakres to od 1 do 15. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych Dokumentacja techniczna INFO-R Usługi w zakresie informatyki - 2004 43-430 Skoczów ul. Objazdowa 22/33, tel. (033) 853 06 85, fax (033) 854 04 06 e-mail: amazis@info-r.skoczow.pl

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo