Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi CANON NETWORK Podręcznik użytkownika CANON NETWORK Instrukcje obsługi CANON NETWORK Instrukcje użytkowania CANON NETWORK Instrukcja użytkowania CANON NETWORK Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

2 Skrót instrukcji:.... vi Jak korzysta z podrcznika..... vi Symbole uyte w podrczniku... vi Klawisze i przyciski opisane w podrczniku... vi Ekrany przedstawione w tym podrczniku... viii Skróty stosowane w tym podrczniku viii Informacje prawne....ix Znaki towarowe.... ix Prawa autorskie.... x Ograniczenie odpowiedzialnoci....

3 .. x Rozdzial 1 Przed rozpoczciem Wymagania systemowe Wymagania systemowe dotyczce wydruku Sprawdzanie rodowiska sieciowego Sie Windows -- przyklad Jeli serwer NetWare dziala w sieci Jeli serwer NetWare nie dziala w sieci..1-6 Sie Macintosh -- przyklad Sie UNIX -- przyklad.. Rozdzial 2 Typowe ustawienia sieciowe Konfigurowanie interfejsu..2-2 Za pomoc panelu sterowania drukarki Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Za pomoc panelu sterowania drukarki

4 2-7 Rozdzial 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Konfigurowanie ustawie za pomoc oprogramowania NetSpot Device Installer Konfigurowanie ustawie za pomoc polecenia ARP/PING Konfigurowanie ustawie za pomoc panelu sterowania drukarki ii Ustawienia protokolu drukarki Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc klienta FTP Ustawienia protokolu IP v Konfigurowanie komputera, z którego ma by wykonywany wydruk Wybieranie aplikacji wydruku, z której ma by wykonywany wydruk Funkcje aplikacji LPD Funkcja aplikacji Raw Funkcje aplikacji IPP/IPPS Funkcje aplikacji WSD Podlczanie drukarki (aplikacja LPD/Raw).

5 3-50 Windows 98/Me Systemy Windows 2000/XP/Server 2003/Vista System Linux System UNIX Podlczanie drukarki (aplikacja IPP/IPPS) Windows 98/Me Windows 2000/XP/Server System Windows Vista Podlczanie drukarki (aplikacja WSD) Zarzdzanie drukark Zarzdzanie drukark za pomoc interfejsu Remote UI Zarzdzanie drukark za pomoc klienta FTP...

6 Zarzdzanie drukark za pomoc programu NetSpot Device Installer 3-76 Zmiana informacji o urzdzeniu (wprowadzanie/zmiana nazwy urzdzenia lub informacji administratora) Zmiana informacji o urzdzeniu za pomoc interfejsu Remote UI Zmiana ustawie administratora Zmiana ustawie administratora za pomoc interfejsu Remote UI Procedura zmiany Konfigurowanie hasla administratora Konfigurowanie uprawnie do wykonywania zada przez uytkowników Konfigurowanie funkcji usuwania wszystkich danych z dysku twardego (Hard Disk Data All Erase) Ograniczanie dostpu uytkowników, którzy mog drukowa, lub konfigurowanie ustawie drukarki za pomoc adresów IP Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI (protokól IP v. 4) Procedura zmiany Okrelanie uytkowników, którzy mog drukowa, za pomoc adresów IP Okrelanie uytkowników, którzy mog konfigurowa ustawienia drukarki, za pomoc adresów IP Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI (protokól IP v. 6)

7 Procedura zmiany iii Okrelanie uytkowników, którzy mog drukowa za pomoc adresów IP Okrelanie uytkowników, którzy mog konfigurowa ustawienia drukarki za pomoc adresów IP Okrelanie uytkowników, którzy mog drukowa, za pomoc adresów MAC Konfiguracja ustawie protokolu SNMP Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI Procedura zmiany Okrelanie informacji dotyczcych uytkownika, które bd wykorzystywane przez protokól SNMP v Okrelanie informacji dotyczcych kontekstu, które bd wykorzystywane przez protokól SNMP v Rozdzial 4 Korzystanie z drukarki w sieci NetWare (Windows) Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci NetWare Ustawienia sieci NetWare Typy uslug drukowania..

8 .4-3 Konfigurowanie ustawie za pomoc oprogramowania NetSpot Device Installer Konfigurowanie komputera, z którego ma by wykonywany wydruk.4-5 Polczenie z sieci NetWare Podlczanie drukarki Rozdzial 5 Korzystanie z drukarkiw sieci SMB (Windows) Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci SMB Ustawienia protokolu drukarki Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI..5-4 Konfigurowanie komputera, z którego ma by wykonywany wydruk. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

9 Polczenie z sieci SMB Windows 98/Me System Windows 2000/XP/Server 2003/Vista Instalowanie sterownika obslugujcego drukark Rozdzial 6 Korzystanie z drukarki w sieci AppleTalk (Macintosh) Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci AppleTalk Ustawienia sieciowe komputera Macintosh Ustawienia protokolu drukarki Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI Konfigurowanie komputera, z którego ma by wykonywany wydruk 6-13 Instalowanie sterownika obslugujcego drukark Konfigurowanie miejsca docelowego drukarki iv Rozdzial 7 Rozwizywanie problemów Problemy zwizane z drukowaniem i procedury ich rozwizywania Problemy zwizane z komunikacj zaszyfrowan za pomoc protokolu SSL i procedury ich rozwizywania Rozdzial 8 Dodatek Konfigurowanie serwera druku NetWare za pomoc programu NetWare Administrator lub PCONSOLE Korzystanie z drukarki w trybie serwera kolejek NDS/trybie zdalnym (system NetWare w wersji 4.x lub nowszej) Korzystanie z drukarki w trybie serwera kolejek/trybie zdalnym w trybie Bindery (system NetWare w wersji 3.x) Ustawienia protokolu NetWare dla drukarki..

10 8-7 Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI Ustawienia sieciowe Oprogramowanie, za pomoc którego mona konfigurowa ustawienia sieciowe.....h Zjednoczonych i innych krajach. HP i HP-UX s znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company. IBM i AIX s znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Linux jest znakiem towarowym nalecym do Linusa Torvaldsa. Microsoft, Windows i Windows Vista s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Netscape, Netscape Communicator i Netscape Navigator s znakami towarowymi firmy Netscape Communications Corporation. Novell, NetWare, NDS, NDPS i Novell Client s znakami towarowymi firmy Novell, Inc. Red Hat jest znakiem towarowym firmy Red Hat Software. RSA jest znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. Sun i Sun Microsystems s znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. UNIX jest zastrzeonym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Ethernet jest znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. Turbolinux jest znakiem towarowym firmy Turbolinux, Inc. LASER5 jest znakiem towarowym firmy LASER5 Co., Ltd. Nazwy innych produktów i firm wymienione w tym podrczniku mog by znakami towarowymi bdcymi wlasnoci odpowiednich podmiotów. ix Prawa autorskie Copyright 2007, Canon Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszej publikacji nie moe by powielana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie ani adnymi rodkami, elektronicznymi lub mechanicznymi, w tym jako fotokopie i nagrania, ani za pomoc systemów do przechowywania informacji lub systemów wyszukiwania danych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Canon Inc. Ograniczenie odpowiedzialnoci Informacje zawarte w tej instrukcji mog ulec zmianie bez powiadomienia. FIRMA CANON INC. NIE DAJE ODNONIE NINIEJSZYCH MATERIALÓW ADNEJ GWARANCJI, WYRANEJ ANI DOMNIEMANEJ, ZA WYJTKIEM GWARANCJI ZAWARTYCH W TEJ PUBLIKACJI, W TYM BEZ OGRANICZE GWARANCJI DOTYCZCYCH ATRAKCYJNOCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY, OKRELONYCH ZASTOSOWA LUB DZIALA PRZECIWKO NARUSZENIU JAKICHKOLWIEK PATENTÓW. FIRMA CANON INC. NIE ODPOWIADA ZA ADNE BEZPOREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE LUB STRATY ALBO KOSZTY ZWIZANE Z WYKORZYSTANIEM TYCH MATERIALÓW. x Przed rozpoczciem ROZDZIAL W tym rozdziale znajduj si informacje o tym, co naley sprawdzi przed podlczeniem drukarki do sieci (np. rodowiska sieciowe, z którymi jest zgodna drukarka, i rodowisko sieciowe uytkownika). Wymagania systemowe Wymagania systemowe dotyczce wydruku Sprawdzanie rodowiska sieciowego Sie Windows -- przyklad Sie Macintosh -- przyklad..

11 .1-7 Sie UNIX -- przyklad Wymagania systemowe 1 Przed rozpoczciem W tym rozdziale opisano rodowiska systemowe, z którymi jest zgodna drukarka. Wymagania systemowe dotyczce wydruku Drukowanie za pomoc tego urzdzenia wymaga jednego ze rodowisk sieciowych wymienionych poniej (musz one by zgodne z sieci, z której korzysta uytkownik). Drukowanie w sieci TCP/IP Zgodne systemy operacyjne - Microsoft Windows 98/Me - Microsoft Windows 2000 Server - Microsoft Windows 2000 Professional - Microsoft Windows XP Professional - Microsoft Windows XP Home Edition - Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista - Solaris w wersji 1.1.x (SunOS w wersji 4.1.x) lub nowszej - Solaris w wersji 2. 5.x (SunOS w wersji 5.5.x) lub nowszej - HP-UX w wersji 10.x lub nowszej - IBM-AIX w wersji 4. x lub nowszej - Red Hat Linux w wersji 9 lub nowszej - Turbolinux 10 Desktop - Laser5 Linux 7.2 Zgodne komputery - Komputery IBM PC lub ich odpowiedniki z systemem Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista Zgodne protokoly - TCP/IP v. 4 - TCP/IP v. 6 (niezgodne z modelami LBP5960/5360/3460/3360) WANE Model LBP3370 nie jest obslugiwany w systemie Windows 98/Me. 1-2 Wymagania systemowe Drukowanie w sieci NetWare Zgodne serwery - Novell NetWare w wersji 3.20/4.1/4.11/4.20/5.0/5. 1/6.0/6.5 Zgodne klienty WANE Model LBP3370 nie jest obslugiwany w systemie Windows 98/Me. Z sieci NetWare mona korzysta, tylko po zainstalowaniu opcjonalnego modulu Barcode Printing Kit. W urzdzeniu nie moe by jednoczenie zainstalowany modul Barcode Printing Kit i dysk twardy.. Jeli zostanie zainstalowany modul Barcode Printing Kit, nie mona korzysta z funkcji dysku twardego (nie mona korzysta z sieci SMB ani komunikacji zaszyfrowanej, np. za pomoc protokolu HTTPS i IPPS lub zaszyfrowanego, bezpiecznego druku). Drukowanie w sieci SMB Zgodne systemy operacyjne - Microsoft Windows 98/Me - Microsoft Windows 2000 Server - Microsoft Windows 2000 Professional - Microsoft Windows XP Professional - Microsoft Windows XP Home Edition - Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista Zgodny protokól - NetBIOS w sieci TCP/IP (zgodny tylko z protokolem TCP/IP v. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

12 4) Zgodne komputery - Komputery klasy IBM PC WANE Model LBP3370 nie jest obslugiwany w systemie Windows 98/Me. Z sieci SMB mona korzysta, tylko jeli zainstalowano opcjonalny dysk twardy. W urzdzeniu nie moe by jednoczenie zainstalowany modul Barcode Printing Kit i dysk twardy. Jeli zainstalowano dysk twardy, nie mona korzysta z funkcji modulu Barcode Printing Kit (nie mona korzysta z sieci NetWare ani czcionek BarDIMM). Wymagania systemowe 1-3 Przed rozpoczciem - Microsoft Windows 98/Me - Microsoft Windows 2000 Server - Microsoft Windows 2000 Professional - Microsoft Windows XP Professional - Microsoft Windows XP Home Edition - Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista Zgodne komputery - Komputery klasy IBM PC 1 Drukowanie w sieci AppleTalk Zgodne polczenia AppleTalk - EtherTalk Phase 2 Szczególowe informacje na temat zgodnych systemów operacyjnych i komputerów znajduj si w,,podrczniku sterownika" (w formacie PDF). WANE Ta drukarka nie obsluguje sieci Macintosh LocalTalk. 1 Przed rozpoczciem 1-4 Wymagania systemowe Sprawdzanie rodowiska sieciowego Naley sprawdzi rodowisko sieciowe, do którego jest podlczona drukarka, i wykona wymagane czynnoci przedstawione na poniszych rysunkach. 1 Przed rozpoczciem Sie Windows -- przyklad Jeli serwer NetWare dziala w sieci W rodowisku sieciowym, które przedstawiono na poniszej ilustracji, mog by uywane protokoly TCP/IP, NetWare i SMB. Z sieci NetWare mona korzysta tylko po zainstalowaniu opcjonalnego modulu Barcode Printing Kit, a z sieci SMB mona korzysta tylko po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego. Jednak poniewa modul Barcode Printing Kit i dysk twardy nie mog by zainstalowane jednoczenie, nie mona jednoczenie korzysta z sieci NetWare i SMB. Windows 2000 Windows XP Windows 2000 Windows XP SMB Serwer NetWare *Niezgodne z modelami LBP5960/5360/3460/3360 Zalenie od uywanego protokolu, naley zapozna si z poniszymi rozdzialami. Rozdzial Rozdzial Rozdzial 3.,,,Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX)". 4.,,,Korzystanie z drukarki w sieci NetWare (Windows)". 5.,,,Korzystanie z drukarki w sieci SMB (Windows)". Sprawdzanie rodowiska sieciowego 1-5 Jeli serwer NetWare nie dziala w sieci W rodowisku sieciowym, które przedstawiono na poniszej ilustracji, mog by uywane protokoly TCP/IP i SMB. Z sieci SMB mona korzysta, tylko jeli zainstalowano opcjonalny dysk twardy. Windows 2000 Windows XP Windows 2000 Windows XP 1 Przed rozpoczciem Protokól: TCP/IP v. 4, TCP/IP v. 6* Protokól: TCP/IP v. 4, TCP/IP v. 6* Drukarka Drukarka (Jeli zainstalowano opcjonalny dysk twardy) *Niezgodne z modelami LBP5960/5360/3460/3360 Zalenie od uywanego protokolu, naley zapozna si z poniszymi rozdzialami. Rozdzial Rozdzial 3.,,,Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX)". 5.,,,Korzystanie z drukarki w sieci SMB (Windows)". UWAGA Po skonfigurowaniu sieci w sposób pokazany na rysunku do drukarki sieciowej mona wysyla wydruki z kadego komputera. Jeli uywany jest protokól TCP/IP, mona wydajnie korzysta z drukarki sieciowej uywajc systemu Windows 2000/XP/Server 2003/Vista na serwerze druku. Szczególowe informacje na temat procedur konfigurowania serwera druku znajduj si w rozdziale 2.,,,Wprowadzenie do pracy z drukark" w,,podrczniku sterownika" (instrukcja w formacje PDF). Ta drukarka nie obsluguje protokolu NetBEUI. 1-6 Sprawdzanie rodowiska sieciowego Sie Macintosh -- przyklad W sieci Macintosh wykorzystywane s protokoly AppleTalk (EtherTalk) (zobacz rozdzial 6.,,,Korzystanie z drukarki w sieci AppleTalk (Macintosh)"). Macintosh 1 Protokól: AppleTalk Drukarka Sie UNIX -- przyklad W sieci UNIX s uywane protokoly TCP/IP (zobacz rozdzial 3.,,,Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX)"). Solaris (SunOS) IBM-AIX HP-UX Linux Protokól: TCP/IP v. 4, TCP/IP v. 6* Drukarka *Niezgodne z modelami LBP5960/5360/3460/3360 Sprawdzanie rodowiska sieciowego 1-7 Przed rozpoczciem Sie skladajca si z wielu rónych komputerów -- przyklad Jeli do sieci s podlczone róne komputery, naley skonfigurowa ustawienia odpowiednie dla kadego z nich. Na przyklad jeli w tej samej sieci jest uywany komputer z systemem Windows i komputer Macintosh, naley wykona czynnoci przedstawione w rozdzialach,,sie Windows -- przyklad" i,,sie Macintosh -- przyklad". Windows Macintosh Windows Macintosh 1 Przed rozpoczciem Protokól: TCP/IP v. 4, TCP/IP v. 6*, NetWare, AppleTalk Protokól: TCP/IP v. 4, TCP/IP v. 6*, SMB, AppleTalk Serwer NetWare Drukarka (Jeli zainstalowano modul Barcode Printing Kit) Drukarka (Jeli zainstalowano opcjonalny dysk twardy) *Niezgodne z modelami LBP5960/5360/3460/3360 Zalenie od uywanego protokolu, naley zapozna si z poniszymi rozdzialami. Rozdzial Rozdzial Rozdzial Rozdzial 3.,,,Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX)". 4.,,,Korzystanie z drukarki w sieci NetWare (Windows)". 5.,,,Korzystanie z drukarki w sieci SMB (Windows)". 6.,,,Korzystanie z drukarki w sieci AppleTalk (Macintosh)". 1-8 Sprawdzanie rodowiska sieciowego Typowe ustawienia sieciowe ROZDZIAL W tym rozdziale opisano typowe ustawienia protokolów TCP/IP i innych. Ustawienia opisane w tym rozdziale naley skonfigurowa przed skonfigurowaniem ustawie charakterystycznych dla kadego z protokolów (rozdzialy 36). Konfigurowanie interfejsu Za pomoc panelu sterowania drukarki Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Za pomoc panelu sterowania drukarki....

13 Konfigurowanie interfejsu Interfejs drukarki konfiguruje si za pomoc jednej z poniszych metod. Konfigurowanie ustawie za pomoc panelu sterowania (ustawienia, które naley skonfigurowa w pierwszej kolejnoci) Skonfiguruj sterownik Ethernet, sprawdzajc komunikaty wywietlane na panelu sterowania drukarki. 2 Typowe ustawienia sieciowe Zmiana ustawie za pomoc przegldarki sieci Web (interfejs Remote UI) Skonfiguruj sterownik Ethernet za porednictwem sieci, uzyskujc dostp do drukarki za pomoc przegldarki sieci Web. WANE Jeli konfigurujesz interfejs po raz pierwszy, korzystaj z panelu sterowania drukarki. Po skonfigurowaniu ustawie protokolu TCP/IP mona zmieni ustawienia interfejsu za pomoc przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI). UWAGA Szczególowe informacje na temat korzystania z przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI) znajduj si w,,podrczniku interfejsu Remote UI" (instrukcja w formacie PDF). Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

14 Ethernet jest to standard sieci LAN, a drukarka obsluguje polczenia 10BASE-T/ 100BASE-TX. Jeli urzdzenie jest uywane w sieci, sterownik Ethernet wykrywa metod komunikacji i typ sieci Ethernet. 2-2 Konfigurowanie interfejsu Za pomoc panelu sterowania drukarki Podczas konfigurowania interfejsu za pomoc panelu sterowania drukarki naley korzysta z opcji menu w kolejnoci przedstawionej poniej. Szczególowe informacje na temat kadego przycisku uytego w tej sekcji zawiera sekcja,,klawisze i przyciski opisane w podrczniku" na stronie vi. Settings 2 Utility Settings Job Utility Settin Reset MENU NETWORK (SIE) Job Utility Settin Reset Utility Settings * Opcje COMM.MODE (TRYB KOM.) i ETHERNET TYPE (TYP SIECI ETHERNET) s wywietlane, jeli opcja AUTO DETECT (AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE) jest wylczona (ustawienie OFF (WYLCZ)). WANE Po skonfigurowaniu interfejsu naley wylczy i wlczy drukark lub wykona reset sprztowy, aby ustawienia zostaly uwzgldnione. Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Szczególowe informacje na temat resetu sprztowego znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). Aby cofn si (przej w gór) w hierarchii, nacinij przycisk [ ]. Konfigurowanie interfejsu 2-3 Typowe ustawienia sieciowe AUTO DETECT (AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE) ETHERNET TYPE (TYP SIECI ETHERNET) COMM.MODE (TRYB KOM.) * * MENU INTERFACE (INTERFEJS) ETHERNET DRIVER (STEROWNIK ETHERNET) FULL DUPLEX (PELNA TRANSMISJA DWUKIERUNKOWA) HALF DUPLEX (TRANSMISJA DWUKIERUNKOWA) OFF (WYLCZ) ON (WLCZ) 100BASE- TX 10BASE-T W przypadku niektórych modeli drukarek przyciski mog si róni od przycisków przedstawionych na powyszych ilustracjach. Szczególowe informacje na temat konfigurowania panelu sterowania znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). Utility 1 Settings 2 Typowe ustawienia sieciowe Enter Nacinij przycisk [Settings] (Ustawienia), wybierz opcj INTERFACE MENU (MENU INTERFEJSU) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. UWAGA Interfejs mona konfigurowa, gdy drukarka jest w trybie online (wieci wskanik Online) lub offline (wskanik Online nie wieci). Utility 2 Settings Wybierz opcj NETWORK MENU (MENU SIECI) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Enter Utility 3 Settings Wybierz opcj ETHERNET DRIVER (STEROWNIK ETHERNET) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Enter Utility 4 Zdefiniuj sterownik Ethernet. Settings Enter Automatyczne wykrywanie sterownika Ethernet (ustawienie domylne) Wybierz opcj AUTO DETECT (WYKRYWANIE AUTOMATYCZNE) za pomoc przycisków [ przycisk [OK]. ]i[ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub ]i[ Wybierz opcj ON (WLCZ) za pomoc przycisków [ nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. ], a nastpnie 2-4 Konfigurowanie interfejsu Rczne wykrywanie sterownika Ethernet Wybierz opcj AUTO DETECT (WYKRYWANIE AUTOMATYCZNE) za pomoc przycisków [ [OK]. ]i[ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk ]i[ ], a nastpnie ]i[ ], Wybierz opcj OFF (WYLCZ) za pomoc przycisków [ nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Wybierz opcj COMM.MODE (TRYB KOM.) za pomoc przycisków [ a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Wybierz metod komunikacji w sieci Ethernet odpowiedni dla danego Wybierz opcj ETHERNET TYPE (TYP SIECI ETHERNET) za pomoc przycisków [ ]i[ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. ]i[ ], Wybierz typ sieci Ethernet odpowiedni dla danego rodowiska sieciowego. Wybierz opcj 10 BASE-T lub 100 BASE-TX za pomoc przycisków [ a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. UWAGA Drukarka moe automatycznie wykry metod komunikacji i typ sieci Ethernet. Zazwyczaj funkcja [Auto Detect] (Wykrywanie automatyczne) jest wlczona (ustawienie [ON] (WLCZ)). Aby samodzielnie ustawi metod komunikacji i typ sieci Ethernet, naley wylczy funkcj [Auto Detect] (ustawienie [OFF] (WYLCZ)). 5 Wylcz i wlcz drukark lub wykonaj reset sprztowy. WANE Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Szczególowe informacje na temat resetu sprztowego znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). Konfigurowanie interfejsu 2-5 Typowe ustawienia sieciowe rodowiska sieciowego. Wybierz opcj HALF DUPLEX (odbieranie i wysylanie danych na zmian, a nie jednoczenie) lub FULL DUPLEX (odbieranie i wysylanie danych jednoczenie) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. 2 Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego rodowisko komunikacyjne drukarki konfiguruje si za pomoc jednej z poniszych metod. 2 Typowe ustawienia sieciowe Konfigurowanie ustawie za pomoc panelu sterowania (ustawienia, które naley skonfigurowa w pierwszej kolejnoci) Skonfiguruj rodowisko komunikacyjne, sprawdzajc komunikaty wywietlane na panelu sterowania drukarki. Zmiana ustawie za pomoc przegldarki sieci Web (interfejs Remote UI) Skonfiguruj rodowisko komunikacyjne za porednictwem sieci, uzyskujc dostp do drukarki za pomoc przegldarki sieci Web. Zmiana ustawie za pomoc klienta FTP Ustawienia protokolu mona skonfigurowa, lczc si z serwerem FTP drukarki za pomoc klienta FTP. WANE Jeli konfigurujesz rodowisko komunikacyjne po raz pierwszy, korzystaj z panelu sterowania drukarki. Po skonfigurowaniu ustawie protokolu TCP/IP mona zmieni ustawienia interfejsu za pomoc przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI) lub klienta FTP. Poniewa w kadym programie mona konfigurowa róne opcje, naley zapozna si z rozdzialem,,ustawienia sieciowe" (strona 8-13), aby dowiedzie si, których ustawie nie mona skonfigurowa za pomoc klienta FTP i przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI). UWAGA Szczególowe informacje na temat korzystania z przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI) znajduj si w,,podrczniku interfejsu Remote UI" (instrukcja w formacie PDF). Szczególowe informacje na temat korzystania z klienta FTP znajduj si w rozdziale,,konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc klienta FTP" na stronie Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Za pomoc panelu sterowania drukarki Podczas konfigurowania rodowiska komunikacyjnego za pomoc panelu sterowania drukarki naley korzysta z opcji menu w kolejnoci przedstawionej poniej. Szczególowe informacje na temat kadego przycisku uytego w tej sekcji zawiera sekcja,,klawisze i przyciski opisane w podrczniku" na stronie vi. Settings (Ustawienia) 2 Job (Zadanie) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) Reset (Zresetuj) NETWORK MENU (MENU SIECI) Job (Zadanie) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) Reset (Zresetuj) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) *1 *2 *3 *4 *1 Protokól SNMP V. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

15 1 jest wywietlany jako SNMP w zalenoci od uywanego modelu drukarki. *2 Opcja SNMP V. 3 SET. (USTAWIENIA PROTOKOLU SNMP v. 3) nie jest wywietlana w zalenoci od uywanego modelu drukarki. *3 Opcja SPOOLER (BUFOR) jest wywietlana tylko jeli zainstalowano dysk twardy. *4 Protokól SSL jest wywietlany tylko w przypadku, gdy zainstalowano dysk twardy i dla interfejsu REMOTE UI wybrano ustawienie ON (WLCZ). WANE Po skonfigurowaniu rodowiska komunikacyjnego naley wylczy i wlczy drukark lub wykona reset sprztowy, aby ustawienia zostaly uwzgldnione. Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Aby cofn si (przej w gór) w hierarchii, nacinij przycisk [ ]. W przypadku niektórych modeli drukarek przyciski mog si róni od przycisków przedstawionych na powyszych ilustracjach. Szczególowe informacje na temat konfigurowania panelu sterowania znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). 2-7 Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Typowe ustawienia sieciowe SPOOLER (BUFOR) START WAIT TIME (CZAS OCZEKIWANIA NA URUCHOMIENIE) SNMP V. 3 SET. (KONF. PROTOKOLU SNMP V. 3) REMOTE UI SET. (KONF. INTERFEJSU REMOTE UI) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) INTERFACE MENU (MENU INTERFEJSU) SNMP V. 1 ON (Wl.) REMOTE UI (Zdalny interfejs uytkownika) USER SETTING 1 (USTAW. UYTK. 1) AUTH. PASSWORD (HASLO UWIERZYT. ) ON (Wl.) ENCRYPT.PASSWRD (HASLO SZYFROW.) USER SETTING 5 (USTAW. UYTK. 1) SNMP V. 3 SSL (Wprow. warto numeryczn) ENCRYPT.PASSWRD (HASLO SZYFROW.) AUTH. PASSWORD (HASLO UWIERZYT.) OFF (Wyl.) OFF (Wyl.) ON (Wl.) OFF (Wyl. ) OFF (Wyl.) OFF (Wyl.) ON (Wl.) ON (Wl.) Utility 1 Settings Enter Nacinij przycisk [Settings] (Ustawienia), wybierz opcj INTERFACE MENU (MENU INTERFEJSU) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. UWAGA rodowisko komunikacyjne mona konfigurowa, gdy drukarka jest w trybie online (wieci wskanik Online) lub offline (wskanik Online nie wieci). 2 Typowe ustawienia sieciowe Utility 2 Settings Wybierz opcj NETWORK MENU (MENU SIECI) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Enter Utility 3 Wybierz ustawienie dla protokolu SNMP v. 1. Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz ustawienie SNMP V. 1/SNMP, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. ] i [ ] wybierz, czy bdzie uywany protokól SNMP v. 1, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Settings Enter Za pomoc przycisków [ Aby korzysta z protokolu SNMP v. 1, wybierz opcj ON (WLCZ). Jeli nie chcesz korzysta z protokolu SNMP v. 1, wybierz opcj OFF (WYLCZ). WANE Jeli dla opcji SNMP V. 1/SNMP wybrano ustawienie OFF (WYLCZ), okrelenie lub wybranie niektórych opcji drukarki za pomoc oprogramowania narzdziowego, które korzysta z protokolu SNMP v. 1 do pobierania informacji moe by niemoliwe. Przed zaznaczeniem ustawienia OFF (WYLCZ) naley skontaktowa si z administratorem sieci. UWAGA Okrel ustawienia dla opcji [MIB Access Permission] (Zezwolenie na dostp do bazy MIB) oraz [Community Name] (Nazwa spolecznoci) za pomoc interfejsu Remote UI. SNMP jest to protokól uywany do monitorowania systemem sieciowym i zarzdzania nim poprzez monitorowanie urzdze podlczonych do sieci i zarzdzanie nimi za porednictwem sieci. 2-8 Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Utility 4 Skonfiguruj ustawienie dla protokolu SNMP v. 3. Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz pozycj SNMP V. 3 SET. (USTAWIENIA PROTOKOLU SNMP v. 3), a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. ]i[ nacinij przycisk [Enter]/[OK]. ] wybierz pozycj SNMP V. 3, a nastpnie Settings Enter Za pomoc przycisków [ Za pomoc przycisków [ ] i [ ] okrel, czy protokól SNMP v. 3 bdzie uywany, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Aby korzysta z protokolu SNMP v. 3, wybierz opcj ON (WLCZ). Aby nie korzysta z protokolu SNMP v. 3, wybierz opcj OFF (WYLCZ). 2 Typowe ustawienia sieciowe Aby okreli lub zmieni informacje dotyczce uytkownika (haslo uwierzytelniania i haslo szyfrowania), które bd uywane w protokole SNMP v. 3, naley wykona ponisze czynnoci. 1. Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz pozycj USER SETTING N (USTAWIENIE UYTKOWNIKA N, N moe wynosi od 1 do 5), a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. 2. Potwierd nazw uytkownika* i nacinij przycisk [Enter]/[OK]. * Zostanie wywietlona nazwa domylna lub nazwa uytkownika okrelona za pomoc interfejsu Remote UI. 3. Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz pozycj AUTH.PASSWORD (HASLO UWIERZYT.) lub ENCRYPT.PASSWRD (HASLO SZYFROW.), a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. 4. Wprowad haslo, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Metoda wprowadzania: Naciskajc przyciski [ ] i [ ] wprowad haslo skladajce si z 6 do 16 znaków. Naciskajc przyciski [ ] i [ ] przenie kursor do kadego pola, w którym chcesz wprowadzi warto (kursor miga, pozwalajc na wprowadzenie wartoci). WANE Protokól SNMP v. 3 nie jest dostpny dla wszystkich modeli drukarek. UWAGA Zarejestruj i okrel informacje o uytkownikach (ustawienia dla opcji [MIB Access Permission] (Zezwolenie na dostp do bazy MIB), [Security Settings] (Ustawiania zabezpiecze) oraz [Authentication Algorithm] (Algorytm uwierzytelniania)) za pomoc interfejsu Remote UI. Za pomoc interfejsu Remote UI okrel ustawienie dla pozycji [Context Name] (Nazwa kontekstu). Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego 2-9 Utility 5 Okrel ustawienie bufora. Za pomoc przycisków [ Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz pozycj SPOOLER (BUFOR), a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. ] i [ ] wybierz, czy bdzie uywana funkcja bufora, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Settings Enter 2 Typowe ustawienia sieciowe Jeli zadania drukowania, które s wysylane do drukarki, maj by buforowane w tej drukarce, wybierz opcj ON (WLCZ). Jeli zadania drukowania, które s wysylane do drukarki, nie maj by buforowane w tej drukarce, wybierz opcj OFF (WYLCZ). WANE Z funkcji buforowania mona korzysta, tylko jeli zainstalowano dysk twardy. UWAGA W przypadku buforowania zada drukowania na drukarce mona skróci czas ich wykonywania. Utility 6 Skonfiguruj ustawienia czasu oczekiwania na autostart. Zazwyczaj nie trzeba zmienia ustawie czasu oczekiwania na autostart. Ustawienia czasu oczekiwania na autostart naley konfigurowa, tylko jeli nie mona polczy drukarki z sieci. Settings Enter Wybierz opcj START WAIT TIME (CZAS OCZEKIWANIA NA AUTOSTART) za pomoc przycisków [ przycisk [OK]. ]i[ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub Wybierz czas oczekiwania na autostart, tj. od chwili wlczenia drukarki do rozpoczcia przez ni komunikacji (od 0 do 300 sekund), za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

16 UWAGA Jeli drukarka jest podlczona do koncentratora przelczajcego itp., polczenie jej z sieci moe nie by moliwe, nawet jeli ustawienia sieciowe s prawidlowe. Dzieje si tak, poniewa drukarka i koncentrator nie mog komunikowa si ze sob natychmiast po podlczeniu drukarki do koncentratora, czego przyczyn jest proces drzewa czciowego. W takim wypadku naley zaczeka, a drukarka rozpocznie komunikacj. Szczególowe informacje na temat funkcji koncentratora przelczajcego mona uzyska u producenta koncentratora Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Utility 7 Zdefiniuj interfejs Remote UI. Wybierz opcj REMOTE UI SET. (KONFIGUROWANIE INTERFEJSU REMOTE UI) za pomoc przycisków [ [Enter] lub przycisk [OK]. [ ]i[ ]i[ ], a nastpnie nacinij klawisz Settings Enter Wybierz opcj REMOTE UI (INTERFEJS REMOTE UI) za pomoc przycisków ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz, czy interfejs Remote UI ma by wlczony, czy wylczony, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Jeli interfejs Remote UI ma by uruchomiony, wybierz opcj ON (WLCZ). Jeli interfejs Remote UI ma by wylczony, wybierz opcj OFF (WYLCZ). 2 Typowe ustawienia sieciowe Za pomoc przycisków [ przycisk [Enter]/[OK]. ]i[ ] wybierz protokól SSL, a nastpnie nacinij Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz, czy funkcja komunikacji szyfrowanej za pomoc protokolu SSL ma by wlczona, czy wylczona, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Jeli funkcja komunikacji szyfrowanej za pomoc protokolu SSL ma by wlczona, wybierz opcj ON (WLCZ). Jeli funkcja komunikacji szyfrowanej za pomoc protokolu SSL ma by wylczona, wybierz opcj OFF (WYLCZ). WANE Funkcji komunikacji szyfrowanej za pomoc protokolu SSL mona uywa tylko, gdy zainstalowany jest dysk twardy. Nawet jeli klucz i jego certyfikat zostaly utworzone, nie mona ustawi opcji ON (WLCZ) dla funkcji komunikacji szyfrowanej za pomoc protokolu SSL, gdy klucz nie jest zarejestrowany jako klucz domylny. Szczególowe informacje na temat funkcji komunikacji zaszyfrowanej za pomoc protokolu SSL oraz procedury rejestrowania klucza domylnego znajduj si w podrczniku interfejsu Remote UI (dokument w formacie PDF). 8 Wylcz i wlcz drukark lub wykonaj reset sprztowy. WANE Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Szczególowe informacje na temat resetu sprztowego znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego 2-11 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) W tym rozdziale opisano procedury konfigurowania drukarki do pracy w sieci TCP/IP. ROZDZIAL 3 Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Konfigurowanie ustawie za pomoc oprogramowania NetSpot Device Installer..3-6 Konfigurowanie ustawie za pomoc polecenia ARP/PING Konfigurowanie ustawie za pomoc panelu sterowania drukarki Ustawienia protokolu drukarki Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc klienta FTP Ustawienia protokolu IP v Konfigurowanie komputera, z którego ma by wykonywany wydruk Wybieranie aplikacji wydruku, z której ma by wykonywany wydruk Podlczanie drukarki (aplikacja LPD/Raw).

17 3-50 Podlczanie drukarki (aplikacja IPP/IPPS).3-61 Podlczanie drukarki (aplikacja WSD) Zarzdzanie drukark Zarzdzanie drukark za pomoc interfejsu Remote UI Zarzdzanie drukark za pomoc klienta FTP Zarzdzanie drukark za pomoc programu NetSpot Device Installer Zmiana informacji o urzdzeniu (wprowadzanie/zmiana nazwy urzdzenia lub informacji administratora) Zmiana informacji o urzdzeniu za pomoc interfejsu Remote UI Zmiana ustawie administratora Zmiana ustawie administratora za pomoc interfejsu Remote UI Ograniczanie dostpu uytkowników, którzy mog drukowa, lub konfigurowanie ustawie drukarki za pomoc adresów IP Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI (protokól IP v. 4)....

18 3-90 Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI (protokól IP v. 6) Okrelanie uytkowników, którzy mog drukowa, za pomoc adresów MAC Konfiguracja ustawie protokolu SNMP Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP Poniej przedstawiono zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP. * Zaleca si, aby konfiguracj przeprowadzil administrator sieci. Konfigurowanie ustawie protokolu (IP v. 4) 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Przed przystpieniem do konfiguracji ustawie protokolu dla drukarki, naley skonfigurowa drukark i komputer tak, aby mogly komunikowa si ze sob. Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc programu NetSpot Device Installer (zobacz str. 3-6) Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc polecenia ARP/PING (zobacz str. 3-6) Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc panelu sterowania drukarki (zobacz str. 3-8) Ustawienia protokolu drukarki * Zaleca si, aby konfiguracj przeprowadzil administrator sieci. Przeprowad konfiguracj ustawie protokolu drukarki. Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc przegldarki sieci Web (interfejs Remote UI) (zobacz str. 3-11) Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc klienta FTP (zobacz str. 3-29) Ustawienia protokolu IP v. 6 * Nie trzeba konfigurowa tych ustawie, jeli protokól IP v. 6 nie jest wykorzystywany. * Uycie protokolu IP v. 6 nie jest moliwe w przypadku modeli LBP5960/5360/ 3460/3360. Konfigurowanie ustawie protokolu IP v. 6 za pomoc przegldarki sieci Web (interfejs Remote UI) (zobacz str. 3-32) Konfigurowanie ustawie protokolu IP v. 6 za pomoc klienta FTP (zobacz str. 3-29) Konfigurowanie komputera, z którego zostanie wykonywany wydruk Skonfiguruj komputery, z których zostanie wykonywany wydruk. Wybieranie aplikacji wydruku (zobacz str. 3-40) 3-2 Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP WANE Podczas drukowania w sieci TCP/IP mona korzysta z nastpujcych aplikacji: - LPD, - FTP. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

19 - Raw, - IPP/IPPS - WSD (tylko dla protokolu IP v. 4) Do drukarki nie dolczono sterownika obslugiwanego w systemie UNIX. UWAGA W przypadku urzdze LBP5960/5360/3460/3360, aby uy aplikacji Raw lub IPP/IPPS w systemie Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003, zalecane jest zainstalowanie narzdzia Canon LPR2 (znajduje si ono na zalczonym dysku CD-ROM). Szczególowe informacje dotyczce instalacji narzdzia Canon LPR2 znajduj si w,,podrczniku uytkownika narzdzia Canon LPR2" (instrukcja w formacie PDF). 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP 3-3 Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Przed przystpieniem do konfigurowania ustawie protokolu drukarki naley ustawi adres IP urzdzenia, tak by moglo ono komunikowa si z komputerem uytkownika. Adres IP drukarki mona ustawi, stosujc jedn z poniszych metod. Wybierz metod latw w zastosowaniu. 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc oprogramowania NetSpot Device Installer (zobacz strona 3-6) Skonfiguruj ustawienia protokolu, uruchamiajc oprogramowanie NetSpot Device Installer z dysku CD-ROM dolczonego do drukarki. Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc polecenia ARP/PING (zobacz strona 3-6) Skonfiguruj ustawienia protokolu za pomoc wiersza polecenia (tryb MS-DOS w systemie Windows 98/Me). Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc panelu sterowania drukarki (zobacz strona 3-8) Skonfiguruj ustawienia protokolu, sprawdzajc komunikaty wywietlane na panelu sterowania drukarki. WANE Program NetSpot Device Installer mona uruchomi w systemach Windows 98/Me/2000/ XP/Server 2003/Vista. Jeli uywany system operacyjny nie obsluguje programu NetSpot Device Installer, naley skonfigurowa ustawienia za pomoc innego komputera podlczonego do sieci, za pomoc polecenia ARP/PING lub panelu sterowania drukarki. Podczas konfiguracji ustawie protokolu za pomoc programu NetSpot Device Installer lub polecenia ARP/PING trzeba wprowadzi adres MAC drukarki. Aby sprawdzi ten adres, naley wydrukowa informacje o stanie sieci (opcja Network Status Print) z panelu sterowania drukarki, wykonujc ponisze czynnoci. 1. Jeli drukarka nie jest w trybie online, nacinij przycisk [Online], tak by wlczyl si wskanik Online. 2. Nacinij przycisk [Utility] (Narzdzia). 3-4 Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) 3. Wybierz opcj NW STATUS PRINT (WYDRUK INFORMACJI O STANIE SIECI) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Adres MAC znajduje si w wierszu [MAC Address] w lewym górnym rogu wydruku. 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Przed przystpieniem do konfigurowania ustawie protokolu naley upewni si, e drukarka jest podlczona do sieci i e jest wlczona. Adres IP jest przypisywany natychmiast po skonfigurowaniu poniszych ustawie za pomoc polecenia ARP/PING. Oprócz bezporedniego przypisania adresu IP do drukarki adres ten mona ustawi za pomoc uslug DHCP, BOOTP lub RARP. Przy ponownym uruchomieniu lub resetowaniu drukarki, urzdzenie sprawdza, czy s dostpne uslugi DHCP, BOOTP i RARP, a adres IP jest przypisywany za pomoc metody, która jest dostpna jako pierwsza. W tej metodzie adres IP jest przypisywany automatycznie. Dlatego nie trzeba konfigurowa poniszych ustawie. Aby ponownie przypisa adres IP, jeli nie mona korzysta z uslug DHCP, BOOTP lub RARP, naley skonfigurowa ponisze ustawienia. Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) 3-5 Konfigurowanie ustawie za pomoc oprogramowania NetSpot Device Installer Szczególowe informacje na temat procedur instalowania lub korzystania z programu NetSpot Device Installer znajduj si w pliku Readme w nastpujcym folderze na dysku CD-ROM ze sterownikami drukarki: \NetSpot_Device_Installer\uk_asia. Konfigurowanie ustawie za pomoc polecenia ARP/PING 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) UWAGA Jeli komputer i drukarka s polczone z sieci za pomoc routera, nie mona konfigurowa ustawie za pomoc polecenia ARP/PING. 1 2 Uruchom tryb MS-DOS lub wiersz polecenia. Jeli uywasz systemu UNIX, wywietl ekran konsoli i zaloguj si jako administrator. Wykonaj ponisze polecenie, aby doda wpis statyczny do tabeli arp. arp (spacja) -s (spacja) <adres IP> (spacja) <adres MAC> IP Address (Adres IP): MAC Address (Adres MAC): Wprowad adres IP, który ma by przypisany do drukarki. Adres musi sklada si z czterech cyfr (od 0 do 255) rozdzielonych kropkami (.). Wprowad adres MAC drukarki. Po kadych 2 cyfrach adresu naley wprowadzi mylnik (-) (w systemie UNIX naley wprowadzi dwukropek (:)). Przyklad (Windows): arp -s f5-22 Przyklad (UNIX): arp -s :00:85:33:f5:22 UWAGA Jeli uywasz systemu IBM-AIX, wprowad polecenie,,arp (spacja) -s (spacja) ether (spacja) <adres IP> (spacja) <adres MAC>". 3-6 Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) 3 Wykonaj ponisze polecenie, aby zdefiniowa adres IP karty sieciowej. Polecenia do wykonania ping (spacja) <adres IP> (spacja) -l (spacja) 479 ping (spacja) -s (spacja) <adres IP> (spacja) 479 ping (a space) <adres IP> (spacja) 479 ping (spacja) <adres IP> (spacja) 487 ping (spacja) -s (spacja) <adres IP> (spacja) 479 IP Address (Adres IP): Przyklad (Windows): (Windows) (Solaris 1.x/2.x) (IBM-AIX) (HP-UX) (Linux) Wprowad adres IP wprowadzony w punkcie 2. ping l Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) 3-7 UWAGA l w,,-l" to litera,,l". Maska podsieci i adres bramy maj warto [ ]. Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki zostalo zakoczone. Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Konfigurowanie ustawie za pomoc panelu sterowania drukarki Podczas konfigurowania ustawie protokolu za pomoc panelu sterowania drukarki naley korzysta z opcji menu w kolejnoci przedstawionej poniej. Szczególowe informacje na temat kadego przycisku uytego w tej sekcji zawiera sekcja,,klawisze i przyciski opisane w podrczniku" na stronie vi. Settings (Ustawienia) 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) INTERFACE MENU (MENU INTERFEJSU) Utility (Narzdzie) Job (Zadanie) Settings (Ustawienia) Reset (Zresetuj) NETWORK MENU (MENU SIECI) Job (Zadanie) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) Reset (Zresetuj) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) *1 Jeli dla opcji IP MODE (TRYB IP) wybrano ustawienie AUTO, zostanie wywietlony napis PROTOCOL (PROTOKÓL). *2 Okno IP V. 4 SETTING nie zostanie wywietlone w zalenoci od uywanego modelu drukarki. WANE Po skonfigurowaniu ustawie protokolu naley wylczy i wlczy drukark lub wykona reset sprztowy, aby ustawienia zostaly uwzgldnione. Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

20 Aby cofn si (przej w gór) w hierarchii, nacinij przycisk [ ]. W przypadku niektórych modeli drukarek przyciski mog si róni od przycisków przedstawionych na powyszych ilustracjach. Szczególowe informacje na temat konfigurowania panelu sterowania znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). TCP/IP SETTINGS (USTAWIENIA TCP/IP) IP V. 4 SETTING (USTAW. PROTOKOLU IP V. 4) *2 PROTOCOL (PROTOKÓL) *1 IP SETTINGS (USTAWIENIA ADRESU IP) IP MODE (TRYB IP) *1 GATEWAY ADDRESS (ADRES BRAMY) SUBNET MASK (MASKA PODSIECI) IP ADDRESS (ADRES IP) BOOTP DHCP RARP (Wprowad warto numeryczn) (Wprowad warto numeryczn) (Wprowad warto numeryczn) (AUTO) AUTOMATYCZNIE MANUAL (RCZNIE) OFF (Wyl.) OFF (Wyl.) OFF (Wyl.) ON (Wl.) ON (Wl.) ON (Wl.) 3-8 Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Utility 1 Settings Enter Nacinij przycisk [Settings] (Ustawienia), wybierz opcj INTERFACE MENU (MENU INTERFEJSU) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. UWAGA Ustawienia protokolu mona konfigurowa, gdy drukarka jest w trybie online (wieci wskanik Online) lub offline (wskanik Online nie wieci). Utility 2 Settings Enter Utility 3 Settings Wybierz opcj TCP/IP SETTINGS (USTAWIENIA TCP/IP) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Enter Utility 4 Wybierz metod konfigurowania adresu IP. Wybierz opcj IP MODE (TRYB IP) za pomoc przycisków [ a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. ]i[ ], Settings Enter Konfigurujc adres IP za pomoc uslugi DHCP, BOOTP lub RARP, naley wybra opcj AUTO przyciskami [ ] i [ ], a nastpnie nacisn klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Konfigurujc adres IP bezporednio w drukarce, naley wybra opcj MANUAL (RCZNIE) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacisn klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) 3-9 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Wybierz opcj NETWORK MENU (MENU SIECI) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. 3 Job Utility Settings 5 Wprowad adres IP drukarki. Reset Enter Jeli w punkcie 4 wybrano opcj AUTO Wybierz opcj PROTOCOL (PROTOKÓL) za pomoc przycisków [ ] i [ ], nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK], a nastpnie wlcz (opcja ON (WLCZ)) lub wylcz (opcja OFF (WYLCZ)) uslugi DHCP, BOOTP i RARP. 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) UWAGA Moesz wybra tylko jedn z tych uslug. Aby przypisa adres IP za pomoc protokolów DHCP, RARP lub BOOTP, w sieci naley uruchomi serwer lub demona dla danego protokolu. Na przyklad, aby uywa protokolu DHCP, naley uruchomi serwer lub demona DHCP. Nawet jeli korzystasz z jednej z uslug, DHCP, BOOTP lub RARP, musisz wprowadzi adres IP, mask podsieci i adres bramy. Jeli nie moesz uzyska informacji z serwerów DHCP, BOOTP i RARP, zostan uyte wartoci podane w tym podrczniku. Jeli wlczysz jedn z uslug, DHCP, BOOTP lub RARP, wartoci pobrane z odpowiednich serwerów zostan wywietlone po ponownym uruchomieniu tej drukarki (jeli wartoci zostaly wprowadzone wczeniej, zastpuj wartoci pobrane z serwerów). Poniewa sprawdzenie dostpnoci serwerów DHCP, BOOTP i RARP trwa ok. 2 minuty, zaleca si wylczenie nieuywanych protokolów (opcja OFF (WYLCZ)). Jeli w ustawieniach okrelono, e adresy IP bd automatycznie przypisywane do drukarki wedlug funkcji serwera DHCP, drukarka prawdopodobnie nie bdzie drukowa po jej wylczeniu i wlczeniu. Przyczyn jest przypisanie innego adresu ni obecnie uywany. Aby uywa funkcji serwera DHCP, naley skontaktowa si z administratorem sieci, a nastpnie skonfigurowa nastpujce ustawienia: - Okrelenie funkcji Aktualizacja dynamiczna DNS (zobacz strona 3-17) - Ustawienia naley okreli w ten sposób, aby podczas uruchamiania drukarki przypisywany byl zawsze ten sam adres IP (naley skontaktowa si z administratorem sieci) Nacinij przycisk [ ], aby powróci w gór menu, wybierz opcj IP SETTINGS (USTAWIENIA ADRESU IP) za pomoc przycisków [ ] i [ ], nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK], a nastpnie skonfiguruj adres IP (IP ADDRESS), mask podsieci (SUBNET MASK) i adres bramy (GATEWAY ADDRESS) Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Jeli w punkcie 4 wybrano opcj MANUAL (RCZNIE) Wybierz opcj IP SETTINGS (USTAWIENIA ADRESU IP) za pomoc przycisków [ ] i [ ], nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK], a nastpnie skonfiguruj adres IP (IP ADDRESS), mask podsieci (SUBNET MASK) i adres bramy (GATEWAY ADDRESS). UWAGA Adres IP (IP ADDRESS), mask podsieci (SUBNET MASK) i adres bramy (GATEWAY ADDRESS) mona skonfigurowa, wykonujc ponisze czynnoci Wybierz pole docelowe za pomoc przycisków [ ] i [ ]. Wybierz warto docelow za pomoc przycisków [ ] i [ ]. Ponownie wykonaj czynnoci opisane w punktach 1 i 2 dla wszystkich pól. Nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) 6 Wylcz i wlcz drukark lub wykonaj reset sprztowy. WANE Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Szczególowe informacje na temat resetu sprztowego znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) 3-11 Ustawienia protokolu drukarki Ustawienia protokolu mona skonfigurowa na uywanym komputerze, korzystajc jednego z poniszych programów. W rónych programach mona konfigurowa róne opcje. tym rozdziale opisano procedury konfigurowania ustawie protokolu za pomoc przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI) lub klienta FTP. Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc przegldarki sieci Web (interfejs Remote UI) (zobacz strona 3-12) Skonfiguruj ustawienia protokolu za porednictwem sieci, uzyskujc dostp do drukarki za pomoc przegldarki sieci Web. 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc klienta FTP (zobacz strona 3-32) Ustawienia protokolu mona skonfigurowa, lczc si z serwerem FTP drukarki za pomoc wiersza polecenia (trybu MS-DOS w systemie Windows 98/Me). Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI 1 Uruchom przegldark sieci Web, wprowad poniszy adres URL w polu wprowadzania adresu, a nastpnie nacinij klawisz [ENTER] na klawiaturze komputera. IP lub nazwa drukarki>/ Przyklad: Aby skonfigurowa ustawienia za pomoc interfejsu Remote UI w trybie komunikacji zaszyfrowanej za pomoc protokolu SSL, wprowad polecenie,,https://<adres IP lub nazwa drukarki>/". Jeli zostanie wywietlone okno dialogowe [Security Alert] (Alert zabezpiecze) lub inne okno dialogowe, postpuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560 http://pl.yourpdfguides.com/dref/567578

Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560 http://pl.yourpdfguides.com/dref/567578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KYOCERA KM-2560. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KYOCERA KM-2560 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Instrukcja instalacji sieciowej Prosimy o zapoznanie się z treścią podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zalecamy zachowanie go na wypadek potrzeby

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla F-SECURE ONLINE BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo