Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi CANON NETWORK Podręcznik użytkownika CANON NETWORK Instrukcje obsługi CANON NETWORK Instrukcje użytkowania CANON NETWORK Instrukcja użytkowania CANON NETWORK Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

2 Skrót instrukcji:.... vi Jak korzysta z podrcznika..... vi Symbole uyte w podrczniku... vi Klawisze i przyciski opisane w podrczniku... vi Ekrany przedstawione w tym podrczniku... viii Skróty stosowane w tym podrczniku viii Informacje prawne....ix Znaki towarowe.... ix Prawa autorskie.... x Ograniczenie odpowiedzialnoci....

3 .. x Rozdzial 1 Przed rozpoczciem Wymagania systemowe Wymagania systemowe dotyczce wydruku Sprawdzanie rodowiska sieciowego Sie Windows -- przyklad Jeli serwer NetWare dziala w sieci Jeli serwer NetWare nie dziala w sieci..1-6 Sie Macintosh -- przyklad Sie UNIX -- przyklad.. Rozdzial 2 Typowe ustawienia sieciowe Konfigurowanie interfejsu..2-2 Za pomoc panelu sterowania drukarki Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Za pomoc panelu sterowania drukarki

4 2-7 Rozdzial 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Konfigurowanie ustawie za pomoc oprogramowania NetSpot Device Installer Konfigurowanie ustawie za pomoc polecenia ARP/PING Konfigurowanie ustawie za pomoc panelu sterowania drukarki ii Ustawienia protokolu drukarki Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc klienta FTP Ustawienia protokolu IP v Konfigurowanie komputera, z którego ma by wykonywany wydruk Wybieranie aplikacji wydruku, z której ma by wykonywany wydruk Funkcje aplikacji LPD Funkcja aplikacji Raw Funkcje aplikacji IPP/IPPS Funkcje aplikacji WSD Podlczanie drukarki (aplikacja LPD/Raw).

5 3-50 Windows 98/Me Systemy Windows 2000/XP/Server 2003/Vista System Linux System UNIX Podlczanie drukarki (aplikacja IPP/IPPS) Windows 98/Me Windows 2000/XP/Server System Windows Vista Podlczanie drukarki (aplikacja WSD) Zarzdzanie drukark Zarzdzanie drukark za pomoc interfejsu Remote UI Zarzdzanie drukark za pomoc klienta FTP...

6 Zarzdzanie drukark za pomoc programu NetSpot Device Installer 3-76 Zmiana informacji o urzdzeniu (wprowadzanie/zmiana nazwy urzdzenia lub informacji administratora) Zmiana informacji o urzdzeniu za pomoc interfejsu Remote UI Zmiana ustawie administratora Zmiana ustawie administratora za pomoc interfejsu Remote UI Procedura zmiany Konfigurowanie hasla administratora Konfigurowanie uprawnie do wykonywania zada przez uytkowników Konfigurowanie funkcji usuwania wszystkich danych z dysku twardego (Hard Disk Data All Erase) Ograniczanie dostpu uytkowników, którzy mog drukowa, lub konfigurowanie ustawie drukarki za pomoc adresów IP Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI (protokól IP v. 4) Procedura zmiany Okrelanie uytkowników, którzy mog drukowa, za pomoc adresów IP Okrelanie uytkowników, którzy mog konfigurowa ustawienia drukarki, za pomoc adresów IP Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI (protokól IP v. 6)

7 Procedura zmiany iii Okrelanie uytkowników, którzy mog drukowa za pomoc adresów IP Okrelanie uytkowników, którzy mog konfigurowa ustawienia drukarki za pomoc adresów IP Okrelanie uytkowników, którzy mog drukowa, za pomoc adresów MAC Konfiguracja ustawie protokolu SNMP Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI Procedura zmiany Okrelanie informacji dotyczcych uytkownika, które bd wykorzystywane przez protokól SNMP v Okrelanie informacji dotyczcych kontekstu, które bd wykorzystywane przez protokól SNMP v Rozdzial 4 Korzystanie z drukarki w sieci NetWare (Windows) Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci NetWare Ustawienia sieci NetWare Typy uslug drukowania..

8 .4-3 Konfigurowanie ustawie za pomoc oprogramowania NetSpot Device Installer Konfigurowanie komputera, z którego ma by wykonywany wydruk.4-5 Polczenie z sieci NetWare Podlczanie drukarki Rozdzial 5 Korzystanie z drukarkiw sieci SMB (Windows) Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci SMB Ustawienia protokolu drukarki Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI..5-4 Konfigurowanie komputera, z którego ma by wykonywany wydruk. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

9 Polczenie z sieci SMB Windows 98/Me System Windows 2000/XP/Server 2003/Vista Instalowanie sterownika obslugujcego drukark Rozdzial 6 Korzystanie z drukarki w sieci AppleTalk (Macintosh) Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci AppleTalk Ustawienia sieciowe komputera Macintosh Ustawienia protokolu drukarki Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI Konfigurowanie komputera, z którego ma by wykonywany wydruk 6-13 Instalowanie sterownika obslugujcego drukark Konfigurowanie miejsca docelowego drukarki iv Rozdzial 7 Rozwizywanie problemów Problemy zwizane z drukowaniem i procedury ich rozwizywania Problemy zwizane z komunikacj zaszyfrowan za pomoc protokolu SSL i procedury ich rozwizywania Rozdzial 8 Dodatek Konfigurowanie serwera druku NetWare za pomoc programu NetWare Administrator lub PCONSOLE Korzystanie z drukarki w trybie serwera kolejek NDS/trybie zdalnym (system NetWare w wersji 4.x lub nowszej) Korzystanie z drukarki w trybie serwera kolejek/trybie zdalnym w trybie Bindery (system NetWare w wersji 3.x) Ustawienia protokolu NetWare dla drukarki..

10 8-7 Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI Ustawienia sieciowe Oprogramowanie, za pomoc którego mona konfigurowa ustawienia sieciowe.....h Zjednoczonych i innych krajach. HP i HP-UX s znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company. IBM i AIX s znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Linux jest znakiem towarowym nalecym do Linusa Torvaldsa. Microsoft, Windows i Windows Vista s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Netscape, Netscape Communicator i Netscape Navigator s znakami towarowymi firmy Netscape Communications Corporation. Novell, NetWare, NDS, NDPS i Novell Client s znakami towarowymi firmy Novell, Inc. Red Hat jest znakiem towarowym firmy Red Hat Software. RSA jest znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. Sun i Sun Microsystems s znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. UNIX jest zastrzeonym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Ethernet jest znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. Turbolinux jest znakiem towarowym firmy Turbolinux, Inc. LASER5 jest znakiem towarowym firmy LASER5 Co., Ltd. Nazwy innych produktów i firm wymienione w tym podrczniku mog by znakami towarowymi bdcymi wlasnoci odpowiednich podmiotów. ix Prawa autorskie Copyright 2007, Canon Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszej publikacji nie moe by powielana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie ani adnymi rodkami, elektronicznymi lub mechanicznymi, w tym jako fotokopie i nagrania, ani za pomoc systemów do przechowywania informacji lub systemów wyszukiwania danych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Canon Inc. Ograniczenie odpowiedzialnoci Informacje zawarte w tej instrukcji mog ulec zmianie bez powiadomienia. FIRMA CANON INC. NIE DAJE ODNONIE NINIEJSZYCH MATERIALÓW ADNEJ GWARANCJI, WYRANEJ ANI DOMNIEMANEJ, ZA WYJTKIEM GWARANCJI ZAWARTYCH W TEJ PUBLIKACJI, W TYM BEZ OGRANICZE GWARANCJI DOTYCZCYCH ATRAKCYJNOCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY, OKRELONYCH ZASTOSOWA LUB DZIALA PRZECIWKO NARUSZENIU JAKICHKOLWIEK PATENTÓW. FIRMA CANON INC. NIE ODPOWIADA ZA ADNE BEZPOREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE LUB STRATY ALBO KOSZTY ZWIZANE Z WYKORZYSTANIEM TYCH MATERIALÓW. x Przed rozpoczciem ROZDZIAL W tym rozdziale znajduj si informacje o tym, co naley sprawdzi przed podlczeniem drukarki do sieci (np. rodowiska sieciowe, z którymi jest zgodna drukarka, i rodowisko sieciowe uytkownika). Wymagania systemowe Wymagania systemowe dotyczce wydruku Sprawdzanie rodowiska sieciowego Sie Windows -- przyklad Sie Macintosh -- przyklad..

11 .1-7 Sie UNIX -- przyklad Wymagania systemowe 1 Przed rozpoczciem W tym rozdziale opisano rodowiska systemowe, z którymi jest zgodna drukarka. Wymagania systemowe dotyczce wydruku Drukowanie za pomoc tego urzdzenia wymaga jednego ze rodowisk sieciowych wymienionych poniej (musz one by zgodne z sieci, z której korzysta uytkownik). Drukowanie w sieci TCP/IP Zgodne systemy operacyjne - Microsoft Windows 98/Me - Microsoft Windows 2000 Server - Microsoft Windows 2000 Professional - Microsoft Windows XP Professional - Microsoft Windows XP Home Edition - Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista - Solaris w wersji 1.1.x (SunOS w wersji 4.1.x) lub nowszej - Solaris w wersji 2. 5.x (SunOS w wersji 5.5.x) lub nowszej - HP-UX w wersji 10.x lub nowszej - IBM-AIX w wersji 4. x lub nowszej - Red Hat Linux w wersji 9 lub nowszej - Turbolinux 10 Desktop - Laser5 Linux 7.2 Zgodne komputery - Komputery IBM PC lub ich odpowiedniki z systemem Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista Zgodne protokoly - TCP/IP v. 4 - TCP/IP v. 6 (niezgodne z modelami LBP5960/5360/3460/3360) WANE Model LBP3370 nie jest obslugiwany w systemie Windows 98/Me. 1-2 Wymagania systemowe Drukowanie w sieci NetWare Zgodne serwery - Novell NetWare w wersji 3.20/4.1/4.11/4.20/5.0/5. 1/6.0/6.5 Zgodne klienty WANE Model LBP3370 nie jest obslugiwany w systemie Windows 98/Me. Z sieci NetWare mona korzysta, tylko po zainstalowaniu opcjonalnego modulu Barcode Printing Kit. W urzdzeniu nie moe by jednoczenie zainstalowany modul Barcode Printing Kit i dysk twardy.. Jeli zostanie zainstalowany modul Barcode Printing Kit, nie mona korzysta z funkcji dysku twardego (nie mona korzysta z sieci SMB ani komunikacji zaszyfrowanej, np. za pomoc protokolu HTTPS i IPPS lub zaszyfrowanego, bezpiecznego druku). Drukowanie w sieci SMB Zgodne systemy operacyjne - Microsoft Windows 98/Me - Microsoft Windows 2000 Server - Microsoft Windows 2000 Professional - Microsoft Windows XP Professional - Microsoft Windows XP Home Edition - Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista Zgodny protokól - NetBIOS w sieci TCP/IP (zgodny tylko z protokolem TCP/IP v. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

12 4) Zgodne komputery - Komputery klasy IBM PC WANE Model LBP3370 nie jest obslugiwany w systemie Windows 98/Me. Z sieci SMB mona korzysta, tylko jeli zainstalowano opcjonalny dysk twardy. W urzdzeniu nie moe by jednoczenie zainstalowany modul Barcode Printing Kit i dysk twardy. Jeli zainstalowano dysk twardy, nie mona korzysta z funkcji modulu Barcode Printing Kit (nie mona korzysta z sieci NetWare ani czcionek BarDIMM). Wymagania systemowe 1-3 Przed rozpoczciem - Microsoft Windows 98/Me - Microsoft Windows 2000 Server - Microsoft Windows 2000 Professional - Microsoft Windows XP Professional - Microsoft Windows XP Home Edition - Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista Zgodne komputery - Komputery klasy IBM PC 1 Drukowanie w sieci AppleTalk Zgodne polczenia AppleTalk - EtherTalk Phase 2 Szczególowe informacje na temat zgodnych systemów operacyjnych i komputerów znajduj si w,,podrczniku sterownika" (w formacie PDF). WANE Ta drukarka nie obsluguje sieci Macintosh LocalTalk. 1 Przed rozpoczciem 1-4 Wymagania systemowe Sprawdzanie rodowiska sieciowego Naley sprawdzi rodowisko sieciowe, do którego jest podlczona drukarka, i wykona wymagane czynnoci przedstawione na poniszych rysunkach. 1 Przed rozpoczciem Sie Windows -- przyklad Jeli serwer NetWare dziala w sieci W rodowisku sieciowym, które przedstawiono na poniszej ilustracji, mog by uywane protokoly TCP/IP, NetWare i SMB. Z sieci NetWare mona korzysta tylko po zainstalowaniu opcjonalnego modulu Barcode Printing Kit, a z sieci SMB mona korzysta tylko po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego. Jednak poniewa modul Barcode Printing Kit i dysk twardy nie mog by zainstalowane jednoczenie, nie mona jednoczenie korzysta z sieci NetWare i SMB. Windows 2000 Windows XP Windows 2000 Windows XP SMB Serwer NetWare *Niezgodne z modelami LBP5960/5360/3460/3360 Zalenie od uywanego protokolu, naley zapozna si z poniszymi rozdzialami. Rozdzial Rozdzial Rozdzial 3.,,,Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX)". 4.,,,Korzystanie z drukarki w sieci NetWare (Windows)". 5.,,,Korzystanie z drukarki w sieci SMB (Windows)". Sprawdzanie rodowiska sieciowego 1-5 Jeli serwer NetWare nie dziala w sieci W rodowisku sieciowym, które przedstawiono na poniszej ilustracji, mog by uywane protokoly TCP/IP i SMB. Z sieci SMB mona korzysta, tylko jeli zainstalowano opcjonalny dysk twardy. Windows 2000 Windows XP Windows 2000 Windows XP 1 Przed rozpoczciem Protokól: TCP/IP v. 4, TCP/IP v. 6* Protokól: TCP/IP v. 4, TCP/IP v. 6* Drukarka Drukarka (Jeli zainstalowano opcjonalny dysk twardy) *Niezgodne z modelami LBP5960/5360/3460/3360 Zalenie od uywanego protokolu, naley zapozna si z poniszymi rozdzialami. Rozdzial Rozdzial 3.,,,Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX)". 5.,,,Korzystanie z drukarki w sieci SMB (Windows)". UWAGA Po skonfigurowaniu sieci w sposób pokazany na rysunku do drukarki sieciowej mona wysyla wydruki z kadego komputera. Jeli uywany jest protokól TCP/IP, mona wydajnie korzysta z drukarki sieciowej uywajc systemu Windows 2000/XP/Server 2003/Vista na serwerze druku. Szczególowe informacje na temat procedur konfigurowania serwera druku znajduj si w rozdziale 2.,,,Wprowadzenie do pracy z drukark" w,,podrczniku sterownika" (instrukcja w formacje PDF). Ta drukarka nie obsluguje protokolu NetBEUI. 1-6 Sprawdzanie rodowiska sieciowego Sie Macintosh -- przyklad W sieci Macintosh wykorzystywane s protokoly AppleTalk (EtherTalk) (zobacz rozdzial 6.,,,Korzystanie z drukarki w sieci AppleTalk (Macintosh)"). Macintosh 1 Protokól: AppleTalk Drukarka Sie UNIX -- przyklad W sieci UNIX s uywane protokoly TCP/IP (zobacz rozdzial 3.,,,Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX)"). Solaris (SunOS) IBM-AIX HP-UX Linux Protokól: TCP/IP v. 4, TCP/IP v. 6* Drukarka *Niezgodne z modelami LBP5960/5360/3460/3360 Sprawdzanie rodowiska sieciowego 1-7 Przed rozpoczciem Sie skladajca si z wielu rónych komputerów -- przyklad Jeli do sieci s podlczone róne komputery, naley skonfigurowa ustawienia odpowiednie dla kadego z nich. Na przyklad jeli w tej samej sieci jest uywany komputer z systemem Windows i komputer Macintosh, naley wykona czynnoci przedstawione w rozdzialach,,sie Windows -- przyklad" i,,sie Macintosh -- przyklad". Windows Macintosh Windows Macintosh 1 Przed rozpoczciem Protokól: TCP/IP v. 4, TCP/IP v. 6*, NetWare, AppleTalk Protokól: TCP/IP v. 4, TCP/IP v. 6*, SMB, AppleTalk Serwer NetWare Drukarka (Jeli zainstalowano modul Barcode Printing Kit) Drukarka (Jeli zainstalowano opcjonalny dysk twardy) *Niezgodne z modelami LBP5960/5360/3460/3360 Zalenie od uywanego protokolu, naley zapozna si z poniszymi rozdzialami. Rozdzial Rozdzial Rozdzial Rozdzial 3.,,,Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX)". 4.,,,Korzystanie z drukarki w sieci NetWare (Windows)". 5.,,,Korzystanie z drukarki w sieci SMB (Windows)". 6.,,,Korzystanie z drukarki w sieci AppleTalk (Macintosh)". 1-8 Sprawdzanie rodowiska sieciowego Typowe ustawienia sieciowe ROZDZIAL W tym rozdziale opisano typowe ustawienia protokolów TCP/IP i innych. Ustawienia opisane w tym rozdziale naley skonfigurowa przed skonfigurowaniem ustawie charakterystycznych dla kadego z protokolów (rozdzialy 36). Konfigurowanie interfejsu Za pomoc panelu sterowania drukarki Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Za pomoc panelu sterowania drukarki....

13 Konfigurowanie interfejsu Interfejs drukarki konfiguruje si za pomoc jednej z poniszych metod. Konfigurowanie ustawie za pomoc panelu sterowania (ustawienia, które naley skonfigurowa w pierwszej kolejnoci) Skonfiguruj sterownik Ethernet, sprawdzajc komunikaty wywietlane na panelu sterowania drukarki. 2 Typowe ustawienia sieciowe Zmiana ustawie za pomoc przegldarki sieci Web (interfejs Remote UI) Skonfiguruj sterownik Ethernet za porednictwem sieci, uzyskujc dostp do drukarki za pomoc przegldarki sieci Web. WANE Jeli konfigurujesz interfejs po raz pierwszy, korzystaj z panelu sterowania drukarki. Po skonfigurowaniu ustawie protokolu TCP/IP mona zmieni ustawienia interfejsu za pomoc przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI). UWAGA Szczególowe informacje na temat korzystania z przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI) znajduj si w,,podrczniku interfejsu Remote UI" (instrukcja w formacie PDF). Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

14 Ethernet jest to standard sieci LAN, a drukarka obsluguje polczenia 10BASE-T/ 100BASE-TX. Jeli urzdzenie jest uywane w sieci, sterownik Ethernet wykrywa metod komunikacji i typ sieci Ethernet. 2-2 Konfigurowanie interfejsu Za pomoc panelu sterowania drukarki Podczas konfigurowania interfejsu za pomoc panelu sterowania drukarki naley korzysta z opcji menu w kolejnoci przedstawionej poniej. Szczególowe informacje na temat kadego przycisku uytego w tej sekcji zawiera sekcja,,klawisze i przyciski opisane w podrczniku" na stronie vi. Settings 2 Utility Settings Job Utility Settin Reset MENU NETWORK (SIE) Job Utility Settin Reset Utility Settings * Opcje COMM.MODE (TRYB KOM.) i ETHERNET TYPE (TYP SIECI ETHERNET) s wywietlane, jeli opcja AUTO DETECT (AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE) jest wylczona (ustawienie OFF (WYLCZ)). WANE Po skonfigurowaniu interfejsu naley wylczy i wlczy drukark lub wykona reset sprztowy, aby ustawienia zostaly uwzgldnione. Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Szczególowe informacje na temat resetu sprztowego znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). Aby cofn si (przej w gór) w hierarchii, nacinij przycisk [ ]. Konfigurowanie interfejsu 2-3 Typowe ustawienia sieciowe AUTO DETECT (AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE) ETHERNET TYPE (TYP SIECI ETHERNET) COMM.MODE (TRYB KOM.) * * MENU INTERFACE (INTERFEJS) ETHERNET DRIVER (STEROWNIK ETHERNET) FULL DUPLEX (PELNA TRANSMISJA DWUKIERUNKOWA) HALF DUPLEX (TRANSMISJA DWUKIERUNKOWA) OFF (WYLCZ) ON (WLCZ) 100BASE- TX 10BASE-T W przypadku niektórych modeli drukarek przyciski mog si róni od przycisków przedstawionych na powyszych ilustracjach. Szczególowe informacje na temat konfigurowania panelu sterowania znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). Utility 1 Settings 2 Typowe ustawienia sieciowe Enter Nacinij przycisk [Settings] (Ustawienia), wybierz opcj INTERFACE MENU (MENU INTERFEJSU) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. UWAGA Interfejs mona konfigurowa, gdy drukarka jest w trybie online (wieci wskanik Online) lub offline (wskanik Online nie wieci). Utility 2 Settings Wybierz opcj NETWORK MENU (MENU SIECI) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Enter Utility 3 Settings Wybierz opcj ETHERNET DRIVER (STEROWNIK ETHERNET) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Enter Utility 4 Zdefiniuj sterownik Ethernet. Settings Enter Automatyczne wykrywanie sterownika Ethernet (ustawienie domylne) Wybierz opcj AUTO DETECT (WYKRYWANIE AUTOMATYCZNE) za pomoc przycisków [ przycisk [OK]. ]i[ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub ]i[ Wybierz opcj ON (WLCZ) za pomoc przycisków [ nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. ], a nastpnie 2-4 Konfigurowanie interfejsu Rczne wykrywanie sterownika Ethernet Wybierz opcj AUTO DETECT (WYKRYWANIE AUTOMATYCZNE) za pomoc przycisków [ [OK]. ]i[ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk ]i[ ], a nastpnie ]i[ ], Wybierz opcj OFF (WYLCZ) za pomoc przycisków [ nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Wybierz opcj COMM.MODE (TRYB KOM.) za pomoc przycisków [ a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Wybierz metod komunikacji w sieci Ethernet odpowiedni dla danego Wybierz opcj ETHERNET TYPE (TYP SIECI ETHERNET) za pomoc przycisków [ ]i[ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. ]i[ ], Wybierz typ sieci Ethernet odpowiedni dla danego rodowiska sieciowego. Wybierz opcj 10 BASE-T lub 100 BASE-TX za pomoc przycisków [ a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. UWAGA Drukarka moe automatycznie wykry metod komunikacji i typ sieci Ethernet. Zazwyczaj funkcja [Auto Detect] (Wykrywanie automatyczne) jest wlczona (ustawienie [ON] (WLCZ)). Aby samodzielnie ustawi metod komunikacji i typ sieci Ethernet, naley wylczy funkcj [Auto Detect] (ustawienie [OFF] (WYLCZ)). 5 Wylcz i wlcz drukark lub wykonaj reset sprztowy. WANE Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Szczególowe informacje na temat resetu sprztowego znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). Konfigurowanie interfejsu 2-5 Typowe ustawienia sieciowe rodowiska sieciowego. Wybierz opcj HALF DUPLEX (odbieranie i wysylanie danych na zmian, a nie jednoczenie) lub FULL DUPLEX (odbieranie i wysylanie danych jednoczenie) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. 2 Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego rodowisko komunikacyjne drukarki konfiguruje si za pomoc jednej z poniszych metod. 2 Typowe ustawienia sieciowe Konfigurowanie ustawie za pomoc panelu sterowania (ustawienia, które naley skonfigurowa w pierwszej kolejnoci) Skonfiguruj rodowisko komunikacyjne, sprawdzajc komunikaty wywietlane na panelu sterowania drukarki. Zmiana ustawie za pomoc przegldarki sieci Web (interfejs Remote UI) Skonfiguruj rodowisko komunikacyjne za porednictwem sieci, uzyskujc dostp do drukarki za pomoc przegldarki sieci Web. Zmiana ustawie za pomoc klienta FTP Ustawienia protokolu mona skonfigurowa, lczc si z serwerem FTP drukarki za pomoc klienta FTP. WANE Jeli konfigurujesz rodowisko komunikacyjne po raz pierwszy, korzystaj z panelu sterowania drukarki. Po skonfigurowaniu ustawie protokolu TCP/IP mona zmieni ustawienia interfejsu za pomoc przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI) lub klienta FTP. Poniewa w kadym programie mona konfigurowa róne opcje, naley zapozna si z rozdzialem,,ustawienia sieciowe" (strona 8-13), aby dowiedzie si, których ustawie nie mona skonfigurowa za pomoc klienta FTP i przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI). UWAGA Szczególowe informacje na temat korzystania z przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI) znajduj si w,,podrczniku interfejsu Remote UI" (instrukcja w formacie PDF). Szczególowe informacje na temat korzystania z klienta FTP znajduj si w rozdziale,,konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc klienta FTP" na stronie Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Za pomoc panelu sterowania drukarki Podczas konfigurowania rodowiska komunikacyjnego za pomoc panelu sterowania drukarki naley korzysta z opcji menu w kolejnoci przedstawionej poniej. Szczególowe informacje na temat kadego przycisku uytego w tej sekcji zawiera sekcja,,klawisze i przyciski opisane w podrczniku" na stronie vi. Settings (Ustawienia) 2 Job (Zadanie) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) Reset (Zresetuj) NETWORK MENU (MENU SIECI) Job (Zadanie) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) Reset (Zresetuj) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) *1 *2 *3 *4 *1 Protokól SNMP V. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

15 1 jest wywietlany jako SNMP w zalenoci od uywanego modelu drukarki. *2 Opcja SNMP V. 3 SET. (USTAWIENIA PROTOKOLU SNMP v. 3) nie jest wywietlana w zalenoci od uywanego modelu drukarki. *3 Opcja SPOOLER (BUFOR) jest wywietlana tylko jeli zainstalowano dysk twardy. *4 Protokól SSL jest wywietlany tylko w przypadku, gdy zainstalowano dysk twardy i dla interfejsu REMOTE UI wybrano ustawienie ON (WLCZ). WANE Po skonfigurowaniu rodowiska komunikacyjnego naley wylczy i wlczy drukark lub wykona reset sprztowy, aby ustawienia zostaly uwzgldnione. Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Aby cofn si (przej w gór) w hierarchii, nacinij przycisk [ ]. W przypadku niektórych modeli drukarek przyciski mog si róni od przycisków przedstawionych na powyszych ilustracjach. Szczególowe informacje na temat konfigurowania panelu sterowania znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). 2-7 Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Typowe ustawienia sieciowe SPOOLER (BUFOR) START WAIT TIME (CZAS OCZEKIWANIA NA URUCHOMIENIE) SNMP V. 3 SET. (KONF. PROTOKOLU SNMP V. 3) REMOTE UI SET. (KONF. INTERFEJSU REMOTE UI) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) INTERFACE MENU (MENU INTERFEJSU) SNMP V. 1 ON (Wl.) REMOTE UI (Zdalny interfejs uytkownika) USER SETTING 1 (USTAW. UYTK. 1) AUTH. PASSWORD (HASLO UWIERZYT. ) ON (Wl.) ENCRYPT.PASSWRD (HASLO SZYFROW.) USER SETTING 5 (USTAW. UYTK. 1) SNMP V. 3 SSL (Wprow. warto numeryczn) ENCRYPT.PASSWRD (HASLO SZYFROW.) AUTH. PASSWORD (HASLO UWIERZYT.) OFF (Wyl.) OFF (Wyl.) ON (Wl.) OFF (Wyl. ) OFF (Wyl.) OFF (Wyl.) ON (Wl.) ON (Wl.) Utility 1 Settings Enter Nacinij przycisk [Settings] (Ustawienia), wybierz opcj INTERFACE MENU (MENU INTERFEJSU) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. UWAGA rodowisko komunikacyjne mona konfigurowa, gdy drukarka jest w trybie online (wieci wskanik Online) lub offline (wskanik Online nie wieci). 2 Typowe ustawienia sieciowe Utility 2 Settings Wybierz opcj NETWORK MENU (MENU SIECI) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Enter Utility 3 Wybierz ustawienie dla protokolu SNMP v. 1. Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz ustawienie SNMP V. 1/SNMP, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. ] i [ ] wybierz, czy bdzie uywany protokól SNMP v. 1, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Settings Enter Za pomoc przycisków [ Aby korzysta z protokolu SNMP v. 1, wybierz opcj ON (WLCZ). Jeli nie chcesz korzysta z protokolu SNMP v. 1, wybierz opcj OFF (WYLCZ). WANE Jeli dla opcji SNMP V. 1/SNMP wybrano ustawienie OFF (WYLCZ), okrelenie lub wybranie niektórych opcji drukarki za pomoc oprogramowania narzdziowego, które korzysta z protokolu SNMP v. 1 do pobierania informacji moe by niemoliwe. Przed zaznaczeniem ustawienia OFF (WYLCZ) naley skontaktowa si z administratorem sieci. UWAGA Okrel ustawienia dla opcji [MIB Access Permission] (Zezwolenie na dostp do bazy MIB) oraz [Community Name] (Nazwa spolecznoci) za pomoc interfejsu Remote UI. SNMP jest to protokól uywany do monitorowania systemem sieciowym i zarzdzania nim poprzez monitorowanie urzdze podlczonych do sieci i zarzdzanie nimi za porednictwem sieci. 2-8 Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Utility 4 Skonfiguruj ustawienie dla protokolu SNMP v. 3. Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz pozycj SNMP V. 3 SET. (USTAWIENIA PROTOKOLU SNMP v. 3), a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. ]i[ nacinij przycisk [Enter]/[OK]. ] wybierz pozycj SNMP V. 3, a nastpnie Settings Enter Za pomoc przycisków [ Za pomoc przycisków [ ] i [ ] okrel, czy protokól SNMP v. 3 bdzie uywany, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Aby korzysta z protokolu SNMP v. 3, wybierz opcj ON (WLCZ). Aby nie korzysta z protokolu SNMP v. 3, wybierz opcj OFF (WYLCZ). 2 Typowe ustawienia sieciowe Aby okreli lub zmieni informacje dotyczce uytkownika (haslo uwierzytelniania i haslo szyfrowania), które bd uywane w protokole SNMP v. 3, naley wykona ponisze czynnoci. 1. Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz pozycj USER SETTING N (USTAWIENIE UYTKOWNIKA N, N moe wynosi od 1 do 5), a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. 2. Potwierd nazw uytkownika* i nacinij przycisk [Enter]/[OK]. * Zostanie wywietlona nazwa domylna lub nazwa uytkownika okrelona za pomoc interfejsu Remote UI. 3. Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz pozycj AUTH.PASSWORD (HASLO UWIERZYT.) lub ENCRYPT.PASSWRD (HASLO SZYFROW.), a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. 4. Wprowad haslo, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Metoda wprowadzania: Naciskajc przyciski [ ] i [ ] wprowad haslo skladajce si z 6 do 16 znaków. Naciskajc przyciski [ ] i [ ] przenie kursor do kadego pola, w którym chcesz wprowadzi warto (kursor miga, pozwalajc na wprowadzenie wartoci). WANE Protokól SNMP v. 3 nie jest dostpny dla wszystkich modeli drukarek. UWAGA Zarejestruj i okrel informacje o uytkownikach (ustawienia dla opcji [MIB Access Permission] (Zezwolenie na dostp do bazy MIB), [Security Settings] (Ustawiania zabezpiecze) oraz [Authentication Algorithm] (Algorytm uwierzytelniania)) za pomoc interfejsu Remote UI. Za pomoc interfejsu Remote UI okrel ustawienie dla pozycji [Context Name] (Nazwa kontekstu). Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego 2-9 Utility 5 Okrel ustawienie bufora. Za pomoc przycisków [ Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz pozycj SPOOLER (BUFOR), a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. ] i [ ] wybierz, czy bdzie uywana funkcja bufora, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Settings Enter 2 Typowe ustawienia sieciowe Jeli zadania drukowania, które s wysylane do drukarki, maj by buforowane w tej drukarce, wybierz opcj ON (WLCZ). Jeli zadania drukowania, które s wysylane do drukarki, nie maj by buforowane w tej drukarce, wybierz opcj OFF (WYLCZ). WANE Z funkcji buforowania mona korzysta, tylko jeli zainstalowano dysk twardy. UWAGA W przypadku buforowania zada drukowania na drukarce mona skróci czas ich wykonywania. Utility 6 Skonfiguruj ustawienia czasu oczekiwania na autostart. Zazwyczaj nie trzeba zmienia ustawie czasu oczekiwania na autostart. Ustawienia czasu oczekiwania na autostart naley konfigurowa, tylko jeli nie mona polczy drukarki z sieci. Settings Enter Wybierz opcj START WAIT TIME (CZAS OCZEKIWANIA NA AUTOSTART) za pomoc przycisków [ przycisk [OK]. ]i[ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub Wybierz czas oczekiwania na autostart, tj. od chwili wlczenia drukarki do rozpoczcia przez ni komunikacji (od 0 do 300 sekund), za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

16 UWAGA Jeli drukarka jest podlczona do koncentratora przelczajcego itp., polczenie jej z sieci moe nie by moliwe, nawet jeli ustawienia sieciowe s prawidlowe. Dzieje si tak, poniewa drukarka i koncentrator nie mog komunikowa si ze sob natychmiast po podlczeniu drukarki do koncentratora, czego przyczyn jest proces drzewa czciowego. W takim wypadku naley zaczeka, a drukarka rozpocznie komunikacj. Szczególowe informacje na temat funkcji koncentratora przelczajcego mona uzyska u producenta koncentratora Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego Utility 7 Zdefiniuj interfejs Remote UI. Wybierz opcj REMOTE UI SET. (KONFIGUROWANIE INTERFEJSU REMOTE UI) za pomoc przycisków [ [Enter] lub przycisk [OK]. [ ]i[ ]i[ ], a nastpnie nacinij klawisz Settings Enter Wybierz opcj REMOTE UI (INTERFEJS REMOTE UI) za pomoc przycisków ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz, czy interfejs Remote UI ma by wlczony, czy wylczony, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Jeli interfejs Remote UI ma by uruchomiony, wybierz opcj ON (WLCZ). Jeli interfejs Remote UI ma by wylczony, wybierz opcj OFF (WYLCZ). 2 Typowe ustawienia sieciowe Za pomoc przycisków [ przycisk [Enter]/[OK]. ]i[ ] wybierz protokól SSL, a nastpnie nacinij Za pomoc przycisków [ ] i [ ] wybierz, czy funkcja komunikacji szyfrowanej za pomoc protokolu SSL ma by wlczona, czy wylczona, a nastpnie nacinij przycisk [Enter]/[OK]. Jeli funkcja komunikacji szyfrowanej za pomoc protokolu SSL ma by wlczona, wybierz opcj ON (WLCZ). Jeli funkcja komunikacji szyfrowanej za pomoc protokolu SSL ma by wylczona, wybierz opcj OFF (WYLCZ). WANE Funkcji komunikacji szyfrowanej za pomoc protokolu SSL mona uywa tylko, gdy zainstalowany jest dysk twardy. Nawet jeli klucz i jego certyfikat zostaly utworzone, nie mona ustawi opcji ON (WLCZ) dla funkcji komunikacji szyfrowanej za pomoc protokolu SSL, gdy klucz nie jest zarejestrowany jako klucz domylny. Szczególowe informacje na temat funkcji komunikacji zaszyfrowanej za pomoc protokolu SSL oraz procedury rejestrowania klucza domylnego znajduj si w podrczniku interfejsu Remote UI (dokument w formacie PDF). 8 Wylcz i wlcz drukark lub wykonaj reset sprztowy. WANE Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Szczególowe informacje na temat resetu sprztowego znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). Konfigurowanie rodowiska komunikacyjnego 2-11 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) W tym rozdziale opisano procedury konfigurowania drukarki do pracy w sieci TCP/IP. ROZDZIAL 3 Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Konfigurowanie ustawie za pomoc oprogramowania NetSpot Device Installer..3-6 Konfigurowanie ustawie za pomoc polecenia ARP/PING Konfigurowanie ustawie za pomoc panelu sterowania drukarki Ustawienia protokolu drukarki Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc klienta FTP Ustawienia protokolu IP v Konfigurowanie komputera, z którego ma by wykonywany wydruk Wybieranie aplikacji wydruku, z której ma by wykonywany wydruk Podlczanie drukarki (aplikacja LPD/Raw).

17 3-50 Podlczanie drukarki (aplikacja IPP/IPPS).3-61 Podlczanie drukarki (aplikacja WSD) Zarzdzanie drukark Zarzdzanie drukark za pomoc interfejsu Remote UI Zarzdzanie drukark za pomoc klienta FTP Zarzdzanie drukark za pomoc programu NetSpot Device Installer Zmiana informacji o urzdzeniu (wprowadzanie/zmiana nazwy urzdzenia lub informacji administratora) Zmiana informacji o urzdzeniu za pomoc interfejsu Remote UI Zmiana ustawie administratora Zmiana ustawie administratora za pomoc interfejsu Remote UI Ograniczanie dostpu uytkowników, którzy mog drukowa, lub konfigurowanie ustawie drukarki za pomoc adresów IP Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI (protokól IP v. 4)....

18 3-90 Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI (protokól IP v. 6) Okrelanie uytkowników, którzy mog drukowa, za pomoc adresów MAC Konfiguracja ustawie protokolu SNMP Ograniczenia za pomoc interfejsu Remote UI Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP Poniej przedstawiono zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP. * Zaleca si, aby konfiguracj przeprowadzil administrator sieci. Konfigurowanie ustawie protokolu (IP v. 4) 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Przed przystpieniem do konfiguracji ustawie protokolu dla drukarki, naley skonfigurowa drukark i komputer tak, aby mogly komunikowa si ze sob. Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc programu NetSpot Device Installer (zobacz str. 3-6) Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc polecenia ARP/PING (zobacz str. 3-6) Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc panelu sterowania drukarki (zobacz str. 3-8) Ustawienia protokolu drukarki * Zaleca si, aby konfiguracj przeprowadzil administrator sieci. Przeprowad konfiguracj ustawie protokolu drukarki. Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc przegldarki sieci Web (interfejs Remote UI) (zobacz str. 3-11) Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc klienta FTP (zobacz str. 3-29) Ustawienia protokolu IP v. 6 * Nie trzeba konfigurowa tych ustawie, jeli protokól IP v. 6 nie jest wykorzystywany. * Uycie protokolu IP v. 6 nie jest moliwe w przypadku modeli LBP5960/5360/ 3460/3360. Konfigurowanie ustawie protokolu IP v. 6 za pomoc przegldarki sieci Web (interfejs Remote UI) (zobacz str. 3-32) Konfigurowanie ustawie protokolu IP v. 6 za pomoc klienta FTP (zobacz str. 3-29) Konfigurowanie komputera, z którego zostanie wykonywany wydruk Skonfiguruj komputery, z których zostanie wykonywany wydruk. Wybieranie aplikacji wydruku (zobacz str. 3-40) 3-2 Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP WANE Podczas drukowania w sieci TCP/IP mona korzysta z nastpujcych aplikacji: - LPD, - FTP. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

19 - Raw, - IPP/IPPS - WSD (tylko dla protokolu IP v. 4) Do drukarki nie dolczono sterownika obslugiwanego w systemie UNIX. UWAGA W przypadku urzdze LBP5960/5360/3460/3360, aby uy aplikacji Raw lub IPP/IPPS w systemie Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003, zalecane jest zainstalowanie narzdzia Canon LPR2 (znajduje si ono na zalczonym dysku CD-ROM). Szczególowe informacje dotyczce instalacji narzdzia Canon LPR2 znajduj si w,,podrczniku uytkownika narzdzia Canon LPR2" (instrukcja w formacie PDF). 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Zadania, które naley wykona, aby korzysta z drukarki w sieci TCP/IP 3-3 Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Przed przystpieniem do konfigurowania ustawie protokolu drukarki naley ustawi adres IP urzdzenia, tak by moglo ono komunikowa si z komputerem uytkownika. Adres IP drukarki mona ustawi, stosujc jedn z poniszych metod. Wybierz metod latw w zastosowaniu. 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc oprogramowania NetSpot Device Installer (zobacz strona 3-6) Skonfiguruj ustawienia protokolu, uruchamiajc oprogramowanie NetSpot Device Installer z dysku CD-ROM dolczonego do drukarki. Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc polecenia ARP/PING (zobacz strona 3-6) Skonfiguruj ustawienia protokolu za pomoc wiersza polecenia (tryb MS-DOS w systemie Windows 98/Me). Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc panelu sterowania drukarki (zobacz strona 3-8) Skonfiguruj ustawienia protokolu, sprawdzajc komunikaty wywietlane na panelu sterowania drukarki. WANE Program NetSpot Device Installer mona uruchomi w systemach Windows 98/Me/2000/ XP/Server 2003/Vista. Jeli uywany system operacyjny nie obsluguje programu NetSpot Device Installer, naley skonfigurowa ustawienia za pomoc innego komputera podlczonego do sieci, za pomoc polecenia ARP/PING lub panelu sterowania drukarki. Podczas konfiguracji ustawie protokolu za pomoc programu NetSpot Device Installer lub polecenia ARP/PING trzeba wprowadzi adres MAC drukarki. Aby sprawdzi ten adres, naley wydrukowa informacje o stanie sieci (opcja Network Status Print) z panelu sterowania drukarki, wykonujc ponisze czynnoci. 1. Jeli drukarka nie jest w trybie online, nacinij przycisk [Online], tak by wlczyl si wskanik Online. 2. Nacinij przycisk [Utility] (Narzdzia). 3-4 Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) 3. Wybierz opcj NW STATUS PRINT (WYDRUK INFORMACJI O STANIE SIECI) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Adres MAC znajduje si w wierszu [MAC Address] w lewym górnym rogu wydruku. 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Przed przystpieniem do konfigurowania ustawie protokolu naley upewni si, e drukarka jest podlczona do sieci i e jest wlczona. Adres IP jest przypisywany natychmiast po skonfigurowaniu poniszych ustawie za pomoc polecenia ARP/PING. Oprócz bezporedniego przypisania adresu IP do drukarki adres ten mona ustawi za pomoc uslug DHCP, BOOTP lub RARP. Przy ponownym uruchomieniu lub resetowaniu drukarki, urzdzenie sprawdza, czy s dostpne uslugi DHCP, BOOTP i RARP, a adres IP jest przypisywany za pomoc metody, która jest dostpna jako pierwsza. W tej metodzie adres IP jest przypisywany automatycznie. Dlatego nie trzeba konfigurowa poniszych ustawie. Aby ponownie przypisa adres IP, jeli nie mona korzysta z uslug DHCP, BOOTP lub RARP, naley skonfigurowa ponisze ustawienia. Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) 3-5 Konfigurowanie ustawie za pomoc oprogramowania NetSpot Device Installer Szczególowe informacje na temat procedur instalowania lub korzystania z programu NetSpot Device Installer znajduj si w pliku Readme w nastpujcym folderze na dysku CD-ROM ze sterownikami drukarki: \NetSpot_Device_Installer\uk_asia. Konfigurowanie ustawie za pomoc polecenia ARP/PING 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) UWAGA Jeli komputer i drukarka s polczone z sieci za pomoc routera, nie mona konfigurowa ustawie za pomoc polecenia ARP/PING. 1 2 Uruchom tryb MS-DOS lub wiersz polecenia. Jeli uywasz systemu UNIX, wywietl ekran konsoli i zaloguj si jako administrator. Wykonaj ponisze polecenie, aby doda wpis statyczny do tabeli arp. arp (spacja) -s (spacja) <adres IP> (spacja) <adres MAC> IP Address (Adres IP): MAC Address (Adres MAC): Wprowad adres IP, który ma by przypisany do drukarki. Adres musi sklada si z czterech cyfr (od 0 do 255) rozdzielonych kropkami (.). Wprowad adres MAC drukarki. Po kadych 2 cyfrach adresu naley wprowadzi mylnik (-) (w systemie UNIX naley wprowadzi dwukropek (:)). Przyklad (Windows): arp -s f5-22 Przyklad (UNIX): arp -s :00:85:33:f5:22 UWAGA Jeli uywasz systemu IBM-AIX, wprowad polecenie,,arp (spacja) -s (spacja) ether (spacja) <adres IP> (spacja) <adres MAC>". 3-6 Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) 3 Wykonaj ponisze polecenie, aby zdefiniowa adres IP karty sieciowej. Polecenia do wykonania ping (spacja) <adres IP> (spacja) -l (spacja) 479 ping (spacja) -s (spacja) <adres IP> (spacja) 479 ping (a space) <adres IP> (spacja) 479 ping (spacja) <adres IP> (spacja) 487 ping (spacja) -s (spacja) <adres IP> (spacja) 479 IP Address (Adres IP): Przyklad (Windows): (Windows) (Solaris 1.x/2.x) (IBM-AIX) (HP-UX) (Linux) Wprowad adres IP wprowadzony w punkcie 2. ping l Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) 3-7 UWAGA l w,,-l" to litera,,l". Maska podsieci i adres bramy maj warto [ ]. Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki zostalo zakoczone. Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Konfigurowanie ustawie za pomoc panelu sterowania drukarki Podczas konfigurowania ustawie protokolu za pomoc panelu sterowania drukarki naley korzysta z opcji menu w kolejnoci przedstawionej poniej. Szczególowe informacje na temat kadego przycisku uytego w tej sekcji zawiera sekcja,,klawisze i przyciski opisane w podrczniku" na stronie vi. Settings (Ustawienia) 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) INTERFACE MENU (MENU INTERFEJSU) Utility (Narzdzie) Job (Zadanie) Settings (Ustawienia) Reset (Zresetuj) NETWORK MENU (MENU SIECI) Job (Zadanie) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) Reset (Zresetuj) Utility (Narzdzie) Settings (Ustawienia) *1 Jeli dla opcji IP MODE (TRYB IP) wybrano ustawienie AUTO, zostanie wywietlony napis PROTOCOL (PROTOKÓL). *2 Okno IP V. 4 SETTING nie zostanie wywietlone w zalenoci od uywanego modelu drukarki. WANE Po skonfigurowaniu ustawie protokolu naley wylczy i wlczy drukark lub wykona reset sprztowy, aby ustawienia zostaly uwzgldnione. Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

20 Aby cofn si (przej w gór) w hierarchii, nacinij przycisk [ ]. W przypadku niektórych modeli drukarek przyciski mog si róni od przycisków przedstawionych na powyszych ilustracjach. Szczególowe informacje na temat konfigurowania panelu sterowania znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). TCP/IP SETTINGS (USTAWIENIA TCP/IP) IP V. 4 SETTING (USTAW. PROTOKOLU IP V. 4) *2 PROTOCOL (PROTOKÓL) *1 IP SETTINGS (USTAWIENIA ADRESU IP) IP MODE (TRYB IP) *1 GATEWAY ADDRESS (ADRES BRAMY) SUBNET MASK (MASKA PODSIECI) IP ADDRESS (ADRES IP) BOOTP DHCP RARP (Wprowad warto numeryczn) (Wprowad warto numeryczn) (Wprowad warto numeryczn) (AUTO) AUTOMATYCZNIE MANUAL (RCZNIE) OFF (Wyl.) OFF (Wyl.) OFF (Wyl.) ON (Wl.) ON (Wl.) ON (Wl.) 3-8 Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Utility 1 Settings Enter Nacinij przycisk [Settings] (Ustawienia), wybierz opcj INTERFACE MENU (MENU INTERFEJSU) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. UWAGA Ustawienia protokolu mona konfigurowa, gdy drukarka jest w trybie online (wieci wskanik Online) lub offline (wskanik Online nie wieci). Utility 2 Settings Enter Utility 3 Settings Wybierz opcj TCP/IP SETTINGS (USTAWIENIA TCP/IP) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Enter Utility 4 Wybierz metod konfigurowania adresu IP. Wybierz opcj IP MODE (TRYB IP) za pomoc przycisków [ a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. ]i[ ], Settings Enter Konfigurujc adres IP za pomoc uslugi DHCP, BOOTP lub RARP, naley wybra opcj AUTO przyciskami [ ] i [ ], a nastpnie nacisn klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Konfigurujc adres IP bezporednio w drukarce, naley wybra opcj MANUAL (RCZNIE) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacisn klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) 3-9 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Wybierz opcj NETWORK MENU (MENU SIECI) za pomoc przycisków [ ] i [ ], a nastpnie nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. 3 Job Utility Settings 5 Wprowad adres IP drukarki. Reset Enter Jeli w punkcie 4 wybrano opcj AUTO Wybierz opcj PROTOCOL (PROTOKÓL) za pomoc przycisków [ ] i [ ], nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK], a nastpnie wlcz (opcja ON (WLCZ)) lub wylcz (opcja OFF (WYLCZ)) uslugi DHCP, BOOTP i RARP. 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) UWAGA Moesz wybra tylko jedn z tych uslug. Aby przypisa adres IP za pomoc protokolów DHCP, RARP lub BOOTP, w sieci naley uruchomi serwer lub demona dla danego protokolu. Na przyklad, aby uywa protokolu DHCP, naley uruchomi serwer lub demona DHCP. Nawet jeli korzystasz z jednej z uslug, DHCP, BOOTP lub RARP, musisz wprowadzi adres IP, mask podsieci i adres bramy. Jeli nie moesz uzyska informacji z serwerów DHCP, BOOTP i RARP, zostan uyte wartoci podane w tym podrczniku. Jeli wlczysz jedn z uslug, DHCP, BOOTP lub RARP, wartoci pobrane z odpowiednich serwerów zostan wywietlone po ponownym uruchomieniu tej drukarki (jeli wartoci zostaly wprowadzone wczeniej, zastpuj wartoci pobrane z serwerów). Poniewa sprawdzenie dostpnoci serwerów DHCP, BOOTP i RARP trwa ok. 2 minuty, zaleca si wylczenie nieuywanych protokolów (opcja OFF (WYLCZ)). Jeli w ustawieniach okrelono, e adresy IP bd automatycznie przypisywane do drukarki wedlug funkcji serwera DHCP, drukarka prawdopodobnie nie bdzie drukowa po jej wylczeniu i wlczeniu. Przyczyn jest przypisanie innego adresu ni obecnie uywany. Aby uywa funkcji serwera DHCP, naley skontaktowa si z administratorem sieci, a nastpnie skonfigurowa nastpujce ustawienia: - Okrelenie funkcji Aktualizacja dynamiczna DNS (zobacz strona 3-17) - Ustawienia naley okreli w ten sposób, aby podczas uruchamiania drukarki przypisywany byl zawsze ten sam adres IP (naley skontaktowa si z administratorem sieci) Nacinij przycisk [ ], aby powróci w gór menu, wybierz opcj IP SETTINGS (USTAWIENIA ADRESU IP) za pomoc przycisków [ ] i [ ], nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK], a nastpnie skonfiguruj adres IP (IP ADDRESS), mask podsieci (SUBNET MASK) i adres bramy (GATEWAY ADDRESS) Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) Jeli w punkcie 4 wybrano opcj MANUAL (RCZNIE) Wybierz opcj IP SETTINGS (USTAWIENIA ADRESU IP) za pomoc przycisków [ ] i [ ], nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK], a nastpnie skonfiguruj adres IP (IP ADDRESS), mask podsieci (SUBNET MASK) i adres bramy (GATEWAY ADDRESS). UWAGA Adres IP (IP ADDRESS), mask podsieci (SUBNET MASK) i adres bramy (GATEWAY ADDRESS) mona skonfigurowa, wykonujc ponisze czynnoci Wybierz pole docelowe za pomoc przycisków [ ] i [ ]. Wybierz warto docelow za pomoc przycisków [ ] i [ ]. Ponownie wykonaj czynnoci opisane w punktach 1 i 2 dla wszystkich pól. Nacinij klawisz [Enter] lub przycisk [OK]. 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) 6 Wylcz i wlcz drukark lub wykonaj reset sprztowy. WANE Ustawienia s uwzgldniane po wylczeniu i wlczeniu drukarki lub wykonaniu resetu sprztowego. Szczególowe informacje na temat resetu sprztowego znajduj si w,,podrczniku uytkownika" (instrukcja w formacie PDF). Konfigurowanie ustawie protokolu drukarki (IP v. 4) 3-11 Ustawienia protokolu drukarki Ustawienia protokolu mona skonfigurowa na uywanym komputerze, korzystajc jednego z poniszych programów. W rónych programach mona konfigurowa róne opcje. tym rozdziale opisano procedury konfigurowania ustawie protokolu za pomoc przegldarki sieci Web (interfejsu Remote UI) lub klienta FTP. Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc przegldarki sieci Web (interfejs Remote UI) (zobacz strona 3-12) Skonfiguruj ustawienia protokolu za porednictwem sieci, uzyskujc dostp do drukarki za pomoc przegldarki sieci Web. 3 Korzystanie z drukarki w sieci TCP/IP (Windows/UNIX) Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc klienta FTP (zobacz strona 3-32) Ustawienia protokolu mona skonfigurowa, lczc si z serwerem FTP drukarki za pomoc wiersza polecenia (trybu MS-DOS w systemie Windows 98/Me). Konfigurowanie ustawie protokolu za pomoc interfejsu Remote UI 1 Uruchom przegldark sieci Web, wprowad poniszy adres URL w polu wprowadzania adresu, a nastpnie nacinij klawisz [ENTER] na klawiaturze komputera. IP lub nazwa drukarki>/ Przyklad: Aby skonfigurowa ustawienia za pomoc interfejsu Remote UI w trybie komunikacji zaszyfrowanej za pomoc protokolu SSL, wprowad polecenie,,https://<adres IP lub nazwa drukarki>/". Jeli zostanie wywietlone okno dialogowe [Security Alert] (Alert zabezpiecze) lub inne okno dialogowe, postpuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie. Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885404

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885404 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Instrukcja instalacji sieciowej Prosimy o zapoznanie się z treścią podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zalecamy zachowanie go na wypadek potrzeby

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 600N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885199

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 600N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885199 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 600N PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4345MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/911659

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4345MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/911659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885265

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885265 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Opis komponentów NetWare 4.2

Opis komponentów NetWare 4.2 WITAMY W NETWARE 4.2 VERSION 4.2 Opis komponentów NetWare 4.2 Aby zainstalować NetWare 4.2 Do napędu CD-ROM włóż dysk NetWare 4.2 Operating System, a dyskietkę License/ Boot do napędu dyskietek A:. Następnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T http://pl.yourpdfguides.com/dref/2425486

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T http://pl.yourpdfguides.com/dref/2425486 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DSL-524T. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DSL-524T (informacje,

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo