opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp"

Transkrypt

1 korzyści najważniejsze cechy Opisy usługi instalacji i uruchamiania drukarek, klientów, serwerów i pamięci masowej HP Usługa instalacji i uruchamiania HP zapewnia instalację nowego produktu hp i systemu operacyjnego. Jej celem jest szybkie wdrożenie nowego systemu do działania z gwarancją jego prawidłowego uruchomienia. Pewność, że produkt HP jest zainstalowany zgodnie ze standardami jakości HP przez wykwalifikowanych specjalistów, a także: Sprawdzenie, czy wszystkie warunki wstępne usługi zostały spełnione przed instalacją Zapewnienie realizacji usługi w uzgodnionym terminie Instalacja produktu zgodnie z jego specyfikacją techniczną Dostępność specjalisty serwisowego, który odpowie na Państwa pytania Instalacja dostosowana do specyficznych wymagań konfiguracyjnych. Szczegóły w dalszej części dokumentu. Planowanie usługi Wykonanie usługi Test weryfikacyjny instalacji (IVT) wymagany dla usługi Zapoznanie Klienta z urządzeniem specyfikacje tabela 1. cechy usługi cecha Planowanie usługi Wykonanie usługi sposób realizacji usługi Specjalista HP zaplanuje wykonanie usługi w czasie ustalonym, pomiędzy HP a Klientem, w zakresie lokalnych godzin prac HP, wyłączając święta państwowe, chyba że uzgodniono inaczej z HP. Dowolna usługa wykonana poza standardowym czasem pracy HP może wiązać się z dodatkowymi opłatami. drukarki HP: Czynności wdrożeniowe: Fizyczna drukarki Sprawdzenie, czy miejsce instalacji zostało przygotowane, np. czy jest zapewniony pełny dostęp do drukarki w miejscu instalacji, czy okablowanie LAN znajduje się na miejscu, czy jest dostępny przewód zasilający, czy została ustalona konfiguracja drukarki, czy jest dostępny administrator sieci, czy dyski systemowe/płyty CD są dostępne. Sprawdzenie zgodności dostawy z listem przewozowym Rozpakowanie wyposażenia Sprawdzenie, czy nie wystąpiły uszkodzenia Zmontowanie produktu Instalacja akcesoriów, np. opcjonalnego modułu druku dwustronnego, podajników i odbiorników papieru, urządzenia wykończeniowego, skanera, urządzenia EIO itd. Instalacja materiałów eksploatacyjnych Wydruk strony testowej Zabranie opakowania z miejsca instalacji (ale pozostawienie zabezpieczeń transportowych na miejscu) Strona 35 z 43

2 Konfiguracja sieciowa Konfiguracja drukarki do pracy w sieci - klient może wybrać jedną z poniższych opcji: o Automatyczna konfiguracja z wykorzystaniem BOOTP lub DHCP o Ręczną konfiguracją, np. konfiguracją adresu IP, bramy domyślnej, maski podsieci Stworzenie standardowego portu TCP/IP (brak funkcji dwukierunkowych i konieczności ponownego uruchomienia) Instalacja sterowników drukarki na wybranym serwerze Przydzielenie sterownikowi drukarki portu drukarki Konfiguracja opcji druku w sterowniku drukarki Sprawdzenie komunikacji z drukarką poprzez wydrukowanie strony testowej z urządzenia na którym zainstalowano drukarkę (PC/Serwer) Konfiguracja poczty elektronicznej (tylko urządzenia wielofunkcyjne MFP) Konfiguracja serwera SMTP w MFP Konfiguracja serwera LDAP w MFP Sprawdzenie komunikacji drukarki poprzez wysłanie strony testowej na adres poczty elektronicznej Klienci PC - Czynności wdrożeniowe: Urządzenia Instalacja pojedynczego klienta: Rozpakowanie wyposażenia, sprawdzenie, czy nie wystąpiły uszkodzenia, zgodnie ze specyfikacjami produktu oraz odpowiednich narzędzi serwisowych hp. Podłączenie monitora, myszki i klawiatury W przypadku komputerów przenośnych, ustawienie stacji dokującej Instalacja lokalnej drukarki lub skanera Instalacja karty sieciowej (NIC). Fizyczne podłączenie urządzenia do sieci, odpowiednio LAN lub WAN Zebranie opakowań, dysków, dokumentacji itp. na zakończenie wykonania usługi i oddanie ich do dyspozycji Klienta. Oprogramowanie Instalacja systemu operacyjnego z płyt CD dostarczonych wraz z urządzeniem przez HP. Wpisanie adresu TCP/IP dostarczonego przez Klienta. Sprawdzenie połączenia sieciowego. Przetestowanie połączeń sieciowych Klienta. Stworzenie jednego (1) konta użytkownika. Serwery i pamięć masowa hp Czynności wdrożeniowe: Urządzenia Instalacja serwera: Rozpakowanie wyposażenia, sprawdzenie, czy nie wystąpiły uszkodzenia, zgodnie ze specyfikacjami produktu oraz odpowiednich narzędzi serwisowych HP. Jeżeli serwer jest częścią systemu w stojaku, zostanie zainstalowany w stojaku. Instalacja opcjonalnego urządzenia: certyfikowane przez HP opcjonalne urządzenie zakupione z systemem zostanie zainstalowane w tym samym czasie. Fizyczne podłączenie urządzenia do sieci, odpowiednio LAN lub WAN. Zebranie wszystkich opakowań i oddanie ich do dyspozycji Klienta Strona 36 z 43

3 Oprogramowanie Instalacja dowolnych dołączonych narzędzi zarządzających HP, np. Insight Manager. W przypadku Microsoft Windows: Instalacja systemu operacyjnego i odpowiednich protokołów sieciowych zgodnie z wymaganiami Stworzenie konta Windows Server zawierającego do dziesięciu kont użytkowników Stworzenie i konfiguracja jednego udziału plikowego Windows Server na dysku lokalnym W przypadku Novell NetWare: Instalacja systemu operacyjnego i odpowiednich protokołów sieciowych zgodnie z wymaganiami Stworzenie jednowarstwowej struktury NDS Konfiguracja dziesięciu klientów Novell NetWare Konfiguracja dodatkowego serwera w istniejącej strukturze Novel NetWare NDS W przypadku systemu operacyjnego Linux Server: Instalacja systemu operacyjnego i odpowiednich protokołów sieciowych zgodnie z wymaganiami Instalacja wymaganych sterowników HP Stworzenie konta Linux Server zawierającego do dziesięciu kont użytkowników Obsługiwane dystrybucje Linux to: Red Hat, SuSE, Caldera, TurboLinux, Mandrake, Debian oraz Conectiva Testy weryfikujące instalację (IVT) Zapoznanie Klienta z urządzeniem HP przeprowadzi odpowiednie testy weryfikujące instalację wymagane dla tej usługi, np. test przy uruchomieniu, test POST odpowiedni dla zainstalowanego produktu, weryfikujące pracę wyposażenia i sprawdzające czy aktualne oprogramowanie i oprogramowanie wewnętrzne są zainstalowane. Specjalista serwisowy HP zapozna Klienta z produktem i technologią, w tym przekaże informacje o sposobie użytkowania i specjalnych funkcjach urządzenia, z ograniczeniem czasowym do 30 minut. Dla drukarek: Specjalista serwisowy HP przekaże Klientowi w czasie maksymalnie 30 minut następujące informacje: Jak włączyć i wyłączyć drukarkę Jak zainstalować materiały eksploatacyjne Jak napełnić podajniki na papier Jak wyjąć zablokowany papier Jak wydrukować stronę konfiguracyjną z objaśnieniem jej zawartości oraz Omówi funkcje sterownika Przeprowadzi demonstrację jak korzystać z funkcji panelu sterującego w drukarkach (kopiowanie, drukowanie, wysyłanie poczty elektronicznej) Wyjaśni zasady działania wbudowanego serwera internetowego i treść komunikatów błędów (skrótowo) wymagania wstępne Aby wykonanie usługi było możliwe muszą być spełnione przez Klienta następujące wymagania wstępne. Strona 37 z 43

4 Drukarki: urządzenie objęte usługą powinno być w pełni dostępne podczas instalacji dostępność połączenia sieciowego dla drukarki, jeżeli wymagana jest konfiguracja sieciowa zainstalowane całe okablowanie i połączenia sieciowe, przetestowane i sprawne dostępne odpowiednie gniazdko elektryczne dostępność administratora sieci ustalony odpowiedni komputer PC lub serwer do instalacji sterownika dostępność działającego serwera SMTP po stronie klienta (wymóg obowiązkowy jeżeli wykorzystywane będą funkcje cyfrowego przesyłania) Obsługiwane drukarki: o drukarki laserowe HP LaserJet o urządzenia wielofunkcyjne HP MFP o drukarki wielkoformatowe HP DesignJet (wyłączając DJ 50ps) o drukarki atramentowe HP Business Inkjet Klienci PC: Posiadanie nowego obsługiwanego klienta HP i odpowiedniego oprogramowania systemu operacyjnego oraz licencji. Brak wcześniejszych wersji systemu operacyjnego zainstalowanych na kliencie na którym ma być wykonana usługa. Posiadanie zainstalowanego i sprawnego całego okablowania sieciowego. Obsługiwani klienci PC: Komputer stacjonarny HP PC Stacja robocza HP Komputer przenośny HP PC komputer HP Thin Client Serwery i pamięć masowa: Aby wykonanie usługi było możliwe muszą być spełnione przez Klienta następujące wymagania wstępne. Posiadanie nowego serwera HP i obsługiwanej wersji systemu operacyjnego Microsoft, Linux lub Novell wraz z ważną licencją. Wymagany adres TCP/IP jest dostępny. Brak wcześniejszych wersji systemu operacyjnego zainstalowanych na serwerze, na którym ma być wykonana usługa. Posiadanie zainstalowanego i sprawnego całego okablowania sieciowego. Strona 38 z 43

5 obowiązki klienta inne postanowienia ograniczenia Klient ma obowiązek: Zarejestrować usługę instalacji HP Care Pack zgodnie z warunkami ogólnymi umowy serwisowej HP Care Pack. Skontaktować się z HP w celu zaplanowania wykonania usługi w ciągu 90 dni od daty zakupu. Skoordynować z HP wykonanie usługi dla urządzenia/oprogramowania obsługiwanego przez inną firmę (w stosownych przypadkach). Wyznaczyć pracownika, który ze strony Klienta, będzie udzielał pozwoleń, informacji lub w inny sposób będzie udzielał pomocy HP, aby ułatwić wykonanie tej usługi; Upewnić się, że wszystkie wymogi wstępne wymienione powyżej jako wskazania zostały spełnione. Sprawdzić czy cały sprzęt, oprogramowanie i oprogramowanie wewnętrzne, które będą potrzebne pracownikowi do wykonania usługi, są dostępne i czy oprogramowanie posiada odpowiednie licencje. Zapewnić HP pełny i nieograniczony dostęp do miejsc, w w których usługa będzie wykonywana. Zapewnić odpowiednie miejsce pracy do wykonania usługi, włączając dostęp do zewnętrznej linii telefonicznej, zasilania i wszelkich wymaganych połączeń sieciowych. Sporządzanie wszystkich kopii zapasowych danych i operacji ich odzyskiwania. HP zachowuje prawo do obciążenia Klienta kosztami, za czas i materiały oraz za każdą dodatkową pracę wykraczającą poza określony w pakiecie zakres usług, która może wynikać z konieczności spełnienia wymagań wstępnych lub innych wymagań nie spełnionych przez Klienta. HP zachowuje prawo zamiany ceny tej usługi, jeśli Klient nie zaplanował i nie zamówił późniejszego jej wykonania w ciągu 90 dni od daty zakupu. Możliwość wykonania usługi przez HP jest zależna od pełnej i punktualnej współpracy z HP, a także od dokładności i kompletności wszelkich informacji i danych dostarczonych przez Klienta do HP. Jeżeli stwierdzone zostanie uszkodzenie objętego usługą urządzenia HP, zostanie ono naprawione lub wymienione zgodnie z warunkami gwarancji HP. Poniżej wymieniono niektóre czynności nie objęte tą usługą: Obsługa sprzętu nie objętego gwarancją HP lub umową opieki serwisowej. Obsługa sprzętu objętego umową opieki serwisowej przez inną firmę. Planowanie, projektowanie, wdrożenie lub oszacowanie pamięci masowej SAN klienta lub jej struktury. Czynności związanych, w opinii HP, z wykonywanymi przez nieautoryzowane przez HP osoby mi, naprawami, obsługą lub modyfikacją sprzętu, oprogramowania wewnętrznego lub innego oprogramowania. Wykonywanie czynności powstałych z powodu przyczyn zewnętrznych dla sprzętu lub oprogramowania obsługiwanego przez HP. Dostosowanie środowiska lub przygotowanie miejsca. Przygotowanie zewnętrznego okablowania. Integracja aplikacji lub integracja produktów lub peryferiów innych producentów nie dostarczonych z systemem. Strona 39 z 43

6 Podłączanie zewnętrznych urządzeń pamięci masowej Montaż stojaków lub inne przygotowania pomieszczenia komputerowego. Nauka obsługi oprogramowania, rozwiązywanie problemów, usprawnianie i modyfikowanie urządzeń. Inne usługi nie wymienione bezpośrednio w tym dokumencie. informacja o zamawianiu dodatkowe informacje Pakiety serwisowe HP Care Pack dostępne są w punkcie zakupu Państwa urządzenia marki HP lub HP Compaq. Pakiety HP Care Pack mogą być zakupione w trakcie trwania oryginalnej gwarancji udzielonej przez producenta na Państwa urządzenie. Pogwarancyjne pakiety serwisowe HP Care Pack można zakupić w trakcie trwania oryginalnej gwarancji producenta lub okresu obejmowania poprzednio zakupionego pakietu HP Care Pack, tak długo, jak produkt jest obsługiwany przez HP. Dodatkowe informacje o usługach serwisowych HP uzyskają Państwo kontaktując się z dowolnym z naszych biur sprzedaży na całym świecie, albo odwiedzając naszą stronę internetową pod adresem: Strona 40 z 43

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora R HP JetDirect Print Servers Serwery druku HP JetDirect 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora Poradnik administratora Serwery druku HP JetDirect (600N/400N/500X/300X) Prawa autorskie Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Podsumowanie dotyczące zarządzania. Kontrola jakości nadruków CLARiSUITE Przewodnik rozwiązań sieciowych CLARiSUITE TM

Przegląd. Podsumowanie dotyczące zarządzania. Kontrola jakości nadruków CLARiSUITE Przewodnik rozwiązań sieciowych CLARiSUITE TM Pytania techniczne Kontrola jakości nadruków CLARiSUITE Przewodnik rozwiązań sieciowych CLARiSUITE TM Przegląd Bezpieczeństwo, integralność oraz stabilność infrastruktury IT są najważniejszymi priorytetami

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP z serii Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo