drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect * * Instrukcja instalacji i konfiguracji model 170x

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect *5969-8582* Instrukcja instalacji i konfiguracji model 170x 5969-8582"

Transkrypt

1 drukowanie w sieci serwery druku hp jetdirect Instrukcja instalacji i konfiguracji * * model 170x

2

3 Instrukcja instalacji i konfiguracji Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 170X

4 Prawa autorskie Hewlett-Packard Company Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkami dozwolonymi prawem autorskim. Numer publikacji Wydanie szóste. Maj 2001 Dotyczy wyrobów: J3258B Gwarancja Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. HEWLETT-PACKARD NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY, JAKIE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ W TYM DOKUMENCIE, W TYM M.IN. NIE UDZIELA RĘKOJMI SPRZEDAWALNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO KONKRET- NYCH CELÓW. Firma Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialności za zawarte tu błędy lub za przypadkowe lub wtórne szkody powstałe w związku z wyposażeniem, funkcjonowaniem lub użytkowaniem tego materiału. Niniejszy produkt opiera się w całości lub w części na technologii opracowanej przez firmę Novell, Inc. Firma Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialności za używanie lub niezawodność swojego oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie dostarczonym przez inne firmy. MICROSOFT CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH PEŁNOMOCNICTW LUB GWARANACJI W ODNIESIENIU DO TREŚCI LUB UŻYCIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A ZWŁASZCZA NIE UZNAJE ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI DOTYCZĄCYCH SPRZEDA- WALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO SZCZEGÓLNEGO CELU. Ponadto, firma Microsoft Corporation nie udziela żadnych pełnomocnictw lub gwarancji w odniesieniu do jakiegokolwiek oprogramowania serwerowego Microsoft Corporation, a zwłaszcza nie uznaje jakichkolwiek wyrażonych lub implikowanych gwarancji dotyczących sprzedawalności lub przydatności do szczególnego celu. Ponadto, Microsoft Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do części lub całości oprogramowania serwerowego Microsoft Corporation w dowolnym czasie, bez obowiązku powiadamiania jakichkolwiek osób lub jednostek o takich zmianach. NOVELL, INC. NIE UDZIELA ŻAD- NYCH PEŁNOMOCNICTW LUB GWARANACJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A ZWŁA- SZCZA NIE UZNAJE JAKICHKOL- WIEK WYRAŻONYCH LUB IMPLIKO- WANYCH GWARANCJI DOTYCZĄ- CYCH SPRZEDAWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO SZCZEGÓL- NEGO CELU. Uznane znaki towarowe Microsoft, MS-DOS, Windows oraz Microsoft Windows NT są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi Microsoft Corporation. NetWare inovell są zarejestrowanymi znakami towarowymi Novell Corporation. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym Xerox Corporation. PostScript jest zarejestrowanym znakiem towarowym Adobe Systems, Incorporated i może być zarejestrowany pod pewnymi jurysdykcjami. UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group. Hewlett-Packard Company 8000 Foothills Blvd Roseville, CA USA

5 Spis treści 1. Wstęp Opis produktu Zawartość zestawu Dalsza pomoc Podstawy drukowania w sieci Przegląd instalacji Konfiguracja do druku w sieci Obsługa klientów Usługi elektroniczne Numery telefoniczne punktów obsługi klientów firmy HP Czynności początkowe Wybór prawidłowego dysku CD-ROM Wymagane elementy systemu Inne oprogramowanie instalacyjne firmy HP Instalacja kreatora drukarki sieciowej (Windows) HP Web JetAdmin Bramka drukarki HP IP/IPX dla NDPS Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X Kontrolki Instalacja sprzętowa serwera 170X Wydruk strony konfiguracji serwera 170X Instalacja oprogramowania za pomocą dysku CD-ROM Sieci Microsoft lub Novell NetWare Korzystanie z kreatora HP Install Network Printer Sieci Apple Mac OS Przeglądanie dokumentów na dysku CD ROM PO 1

6 5. Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego Obsługiwane przeglądarki internetowe Obsługiwana wersja HP Web JetAdmin Przegląd wbudowanego serwera internetowego Funkcje specjalne Noty operacyjne Drukowanie za pomocą FTP Wymagania Pliki do wydruku Używanie drukowania za pomocą protokołu FTP Połączenia FTP Rozpoczęcie sesji FTP Zakończenie sesji FTP Polecenia Przykład sesji FTP Diagnostyka Strona konfiguracji serwera 170X Przestawianie konfiguracji do fabrycznych ustawień standardowych Czynności diagnostyczne I. Sprawdź, czy drukarka działa prawidłowo II. Sprawdź, czy sprzęt serwera 170X działa prawidłowo III. Sprawdź, czy można drukować na drukarce, kiedy jest ona podłączona bezpośrednio do komputera Listy kontrolne Novell NetWare (bez usług NDPS) Wykaz czynności kontrolnych dotyczących serwera plików Wykaz czynności kontrolnych dotyczących połączenia serwera z drukarką Wykaz czynności kontrolnych dotyczących komputera PO

7 Wykaz czynności kontrolnych dotyczących połączenia komputera z serwerem druku Wykaz czynności kontrolnych dotyczących systemów Microsoft Windows 95, 98, 2000 i NT Komunikaty na stronie konfiguracji HP Jetdirect Przegląd A. Specyfikacje techniczne i oświadczenia dotyczące przepisów Specyfikacje A-1 Obsługiwane sieci A-1 Sprzęt A-1 Oświadczenia dotyczące przepisów A-5 B. Serwis gwarancyjny Skorowidz PO 3

8 4 PO

9 Wstęp 1 1 Opis produktu Urządzenie HP Jetdirect 170X (J3258B) jest zewnętrznym serwerem druku umożliwiającym bezpośrednie podłączenie do sieci drukarki, plotera lub urządzenia peryferyjnego do skanowania typu HP All-In-One (wszystko w jednym) 1. Serwer 170X zwiększa produktywność pracy w grupach, umożliwiając umieszczenie drukarki lub plotera w wygodnym miejscu sieci i usprawnienie pracy drukarki sieciowej. Serwer HP Jetdirect 170X jest wyposażony w jeden szybki, dwukierunkowy port równoległy (typu IEEE 1284) do podłączenia używanego urządzenia. Posiada on także port sieciowy typu RJ-45 (10Base-T) do podłączenia do sieci. Specyfikacje techniczne, obsługiwane środowiska i numery katalogowe dostępnych akcesoriów podane są w załączniku A. Serwer druku HP Jetdirect 170X obsługuje: Sieciowy system operacyjny Novell NetWare 3.2, 4.x, 5.x Novell NetWare 4.11, 4.2 z NDPS Protokół IPX/SPX IPX/SPX 1. Obsługiwane są peryferyjne urządzenia wieloczynnościowe: HP LaserJet 1100A i seria HP OfficeJet Pro (podstawowe skanowanie obrazów); oraz OfficeJeR40 i R60. PO Wstęp 1-1

10 Novell NetWare 5.x z NDPS Microsoft Windows 2000 lub NT 4.0 typu każdy z każdym lub klient-server Microsoft Windows 95, 98 (typu każdy z każdym) Artisoft LANtastic Powersuite 7.0 (Oprogramowanie, dokumentację i pomoc techniczną zapewnia dystrybutor systemu). IPX/SPX, TCP/IP TCP/IP, IPX/SPX TCP/IP, IPX/SPX DLC/LLC Zawartość zestawu Serwer druku HP Jetdirect 170X Zasilacz (zobacz numery katalogowe części w załączniku A) CD ROM z oprogramowaniem HP Jetdirect Instrukcja instalacji i konfiguracji (niniejszy podręcznik) Dalsza pomoc Informacje o zagadnieniach nie opisanych w niniejszej instrukcji znajdują się w następujących instrukcjach obsługi zamieszczonych w wersji elektronicznej na dysku HP Jetdirect CD-ROM: Dokumenty na dysku CD ROM HP Jetdirect Poradnik administratora serwera druku HP Jetdirect (600N/400N/500X/300X) Zawartość dokumentu Konfiguracje TCP/IP (Rozdział 3) Używanie BOOTP/TFTP Używanie DHCP Używanie RARP Używanie poleceń arp i ping Używanie Telnetu Drukowanie w sieciach z Windows DLC/LLC (Załącznik C) Noty wydawnicze dotyczące danej wersji oprogramowania znajdują się w pliku Czytaj umieszczonym w katalogu głównym dysku HP Jetdirect CD-ROM. 1-2 Wstęp PO

11 W celu uzyskania pomocy technicznej za pośrednictwem sieci WWW lub porady telefonicznej należy zapoznać się z informacją o punktach obsługi klientów firmy HP, zamieszczoną na stronie PO Wstęp 1-3

12 Podstawy drukowania w sieci Sieci zbudowane są z komputerów połączonych wspólnie w celu współużytkowania informacji i zasobów, takich jak drukarki. Są dwa sposoby wspólnego użytkowania drukarek w sieci: klient-serwer i każdy-zkażdym. Drukowanie typu każdy z każdym Drukowanie typu klient-serwer Serwer Rysunek 1.1 Konfiguracje druku w sieci W sieci klient-serwer, każdy komputer-klient wysyła zlecenia druku do komputerów służących jako serwery, które nadzorują wykorzystanie poszczególnych drukarek. Ta metoda jest zwykle stosowana w sieciach średniej wielkości i dużych, gdzie wydzielone serwery zarządzają wykonywaniem zleceń wielu użytkowników. Sieci typu klient-serwer korzystają z sieciowych systemów operacyjnych, takich jak Novell NetWare, Microsoft Windows NT lub 2000 Server. W sieciach każdy-z-każdym nie stosuje się wydzielonych serwerów. Wszystkie komputery wysyłają zlecenia druku bezpośrednio do drukarek. Ten sposób jest bardziej odpowiedni dla małych sieci. W sieciach tych użytkownicy konfigurują swoje systemy operacyjne Microsoft Windows 95, NT lub 2000 w celu uzyskania możliwości dokonywania bezpośrednich wydruków na drukarce. Warto zauważyć, że można skonfigurować 1-4 Wstęp PO

13 drukowanie typu każdy z każdym w sieci typu klient-serwer. Na przykład, mała grupa użytkowników może zechcieć korzystać z drukowania typu każdy z każdym, nawet jeżeli wszyscy należą do biurowej sieci typu klientserwer. Bez względu na rodzaj sieci (klient-serwer lub każdy z każdym), komputery i drukarki muszą posługiwać się tym samym językiem lub protokołem sieciowym do wzajemnej komunikacji. Najbardziej typowymi protokołami są IPX (Internet Packet Exchange), spopularyzowany w sieciach Novell NetWare i TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), spopularyzowany w sieci Internet. Serwer HP Jetdirect 170X obsługuje te protokoły sieciowe, uwzględniając również DLC/LLC, i umożliwia drukarce komunikację z siecią. 1 Przegląd instalacji Żeby zainstalować serwer druku HP Jetdirect 170X, podłącz go po prostu do sieci, następnie podłącz drukarkę, ploter, lub urządzenie peryferyjne HP typu wszystko w jednym do serwera 170X za pomocą złącza portu równoległego (zobacz rozdziały 2 i 3). Rysunek 1.2 Użyj serwera druku HP Jetdirect 170X do podłączenia do sieci drukarki, plotera, lub urządzenia peryferyjnego HP typu wszystko w jednym. PO Wstęp 1-5

14 Konfiguracja do druku w sieci W sieci Novell NetWare (klient-serwer) można skonfigurować serwer NetWare i serwer druku za pomocą oprogramowania HP Jetdirect. Następnie należy skonfigurować komputery klientów sieci tak, aby można było z nich drukować. Jeżeli ustawiasz drukowanie w układzie klient-serwer w sieci Microsoft Windows 95, 98, NT lub 2000, możesz skonfigurować serwer Windows 95, 98, NT lub 2000 za pomocą oprogramowania HP Jetdirect, po czym wszystkie komputery-klienci będą mogły korzystać z drukarki. Jeżeli ustawiasz drukowanie w układzie każdy-z-każdym w sieci Microsoft Windows 95, 98, NT lub 2000, po prostu skonfiguruj każdy z komputerów-klientów Windows 95, 98, NT lub 2000 tak, aby wysyłał zlecenia druku bezpośrednio do drukarki, korzystając z oprogramowania HP Jetdirect (zobacz rozdział 4). 1-6 Wstęp PO

15 Obsługa klientów 1 Usługi elektroniczne Firma Hewlett-Packard świadczy usługi elektroniczne za pomocą których można uzyskiwać uaktualnione wersje oprogramowania i informacje o produktach. Najnowsze informacje o serwerach druku HP Jetdirect i oprogramowaniu można otrzymać w elektroniczynm centrum obsługi klientów HP. Bieżące informacje o drukarkach HP i serwerach druku Jetdirect dostępne są w formie elektronicznej z następujących źródeł: Elektroniczna pomoc techniczna World Wide Web Forum użytkowników Centrum obsługi klienta Centrum dystrybucyjne HP Serwer FTP Ośrodek pomocy technicznej HP jest dostępny w Internecie pod adresem: Aby wziąć udział w forum użytkowników w celu przedyskutowania pomysłów i sugestii dotyczących korzystania z serwera druku HP Jetdirect, przejdź do: Wybierz sekcję Network Printing Support Forum, a następnie wybierz odpowiedni produkt. Sterowniki i uaktualnione wersje oprogramowania drukarek HP można zamówić, telefonując do Centrum Dystrybucyjnego HP pod numer (805) (tylko w USA). Sterowniki i uaktualnione wersje oprogramowania można przeładować z anonimowego serwera FTP firmy HP pod adresem: ftp.hp.com/pub/networking/software PO Wstęp 1-7

16 Numery telefoniczne punktów obsługi klientów firmy HP Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod jeden z poniższych numerów: Australia Malezja + 60 (0) Austria + 43 (0) Maksyk Belgia + 32 (0) Mexico City (niderlandzki) Belgia (francuski) + 32 (0) Niemcy + 49 (0) Chiny + 86 (0) Norwegia Republika Czech + 42 (0) Nowa Zelandia + 64 (0) Dania Penang Filipiny + 63 (0) Polska Finlandia (0) Portugalia Francja + 33 (0) Singapur + 65 (0) Hiszpania Szwajcaria + 41 (0) Holandia + 31 (0) Szwecja + 46 (0) Hong Kong Taiwan (0) Indie + 91 (0) Tajlandia + 66 (0) Indonezja + 62 (0) Turcja Irlandia (0) Węgry + 36 (0) Izrael (0) Wielka Brytania + 44 (0) Japonia + 81 (0) Wietnam + 84 (0) Kanada Włochy Korea + 82 (0) USA Aktualne numery telefonów można znaleźć pod adresem: W innych krajach lub regionach należy skontaktować się z punktem sprzedaży. Informacje o zasadach gwarancji znajdują się w załączniku B. 1-8 Wstęp PO

17 2 Czynności początkowe Używanie zewnętrznego serwera druku HP Jetdirect 170X w celu umieszczenia drukarki w sieci staje się coraz łatwiejsze! Należy wykonać następujące czynności. ❶ Instalacja drukarki. Złóż drukarkę (korzystając z instrukcji załączonej do drukarki). Rozpakuj drukarkę, załóż i wypełnij podajniki papieru oraz zainstaluj kasety z tonerem lub tuszem. Nie podłączaj drukarki do komputera. (Odłącz drukarkę, jeżeli jest już podłączona.) Włącz drukarkę. Wydrukuj stronę testową, jeżeli takie polecenie znajduje się w instrukcji obslugi drukarki. Nie instaluj jeszcze żadnego oprogramowania drukarki; przejdź do punktu 2. 2 ❷ Podłączenie drukarki do sieci Serwer druku HP Jetdirect 170X Zainstaluj serwer druku HP Jetdirect 170X i podłącz kable. Instrukcje instalacji zamieszczone są w rozdziałe 3. ❸ Dodaj (lub zainstaluj) drukarkę w systemie. Jeżeli nazwa drukarki znajduje się na str. 2, należy użyć dysku CD-ROM drukarki. Dysk CD-ROM drukarki (Sprzedawany z drukarką) Dysk HP Jetdirect CD-ROM (Sprzedawany z serwerem druku) W innym przypadku należy użyć dysku HP Jetdirect CD-ROM. W systemach Windows może być potrzebny sterownik drukarki, jeżeli nie został uprzednio zainstalowany. Instrukcja znajduje się w rozdziałe 4. W wyniku zakończenia opisanych czynności, system powinien uzyskać możliwość dokonywania wydruków na drukarce sieciowej. Zapoznaj się z informacjami o innych systemach zamieszczonymi w rozdziałe 4. PO Czynności początkowe 2-1

18 Wybór prawidłowego dysku CD-ROM W odniesieniu do nowszych drukarek firmy HP, łącznie z wielofunkcyjnymi urządzeniami peryferyjnymi i urządzeniami typu wszystko w jednym, należy korzystać tylko z dysku CD-ROM sprzedawanego z drukarką. Ten dysk zawiera już oprogramowanie do instalacji sieciowej. W tab. 2.1 zamieszczono listę nowych drukarek firmy HP, które sprzedawane są z oprogramowaniem do instalacji sieciowej zamieszczonym na dysku CD-ROM. Ukatualniana lista znajduje się też w internetowej witrynie firmy HP pod adresem: Tab. 2.1 Do instalacji sieciowej należy używać dysków CD-ROM sprzedawanych z wymienionymi urządzeniami peryferyjnymi Rodzaj urządzenia peryferyjnego Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet Drukarki atramentowe HP Business Inkjet Drukarki HP DesignJet Drukarki OfficeJet i urządzenia typu wszystko w jednym Modele 1200, 1220, 2200 Serii 8150 lub nowsze Serii 4500, 4550 lub nowsze Serii 8550 lub nowsze Serii 3150/3200 lub nowsze Serii 2200/2250 lub nowsze Serii 500/800 i serii 5000 lub nowsze OfficeJet serii G OfficeJet serii K Jeżeli używana drukarka nie znajduje się na powyższej liście, lub nie można odnaleźć dysku CD-ROM drukarki, należy wtedy skorzystać z dysku HP Jetdirect CD-ROM sprzedawanego z serwerem druku HP Jetdirect 170X. Zapoznaj się z instrukcją korzystania z dysku CD-ROM, zamieszczoną w rozdziałe 4. Jeżeli korzystasz z dysku HP Jetdirect CD-ROM do obsługi wielofunkcyjnych urządzeń peryferyjnych lub typu wszystko w jednym, możliwość drukowania może być wtedy jedyną funkcją dostępną w sieci. 2-2 Czynności początkowe PO

19 Wymagane elementy systemu Sprawna sieć i dostępne złacze sieciowe Użytkownik powienien mieć dostęp do działającej sieci komputerowej i złącza sieciowego do podłączenia drukarki. Sprawna sieć składa się z wielu komputerów współużytkujących w sieci pliki i inne zasoby. W systemach Windows, sterownik drukarki W przypadku dokonywania instalacji za pomocą dysku CD-ROM drukarki, sterownik drukarki zostanie automatycznie pobrany z dysku CD-ROM podczas instalacji. W przypadku dokonywania instalacji za pomocą dysku HP Jetdirect CD-ROM: Sterownik drukarki może być już zainstalowany, jeżeli drukarka została uprzednio zainstalowana w używanym komputerze. Do używanego komputera można skopiować z dysku CD-ROM drukarki tylko plik ze sterownikiem (bez dokonywania instalacji) przed uruchomieniem oprogramowania instalacyjnego zamieszczonego na dysku HP Jetdirect CD-ROM. Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami o pliku sterownika, zamieszczonymi w sekcji poniżej. Jeżeli istnieje dostęp do Internetu, można automatycznie pobrać sterownik drukarki podczas instalacji. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale 4. Można również pobrać sterownik drukarki z internetowej witryny punktu obsługi klientów firmy HP pod adresem: Odpowiednie sterowniki drukarek określa się zwykle jako sterowniki typu dodaj drukarkę lub użytkownik instytucjonalny. Oprogramowanie instalacyjne HP Jetdirect wymaga użycia pliku sterownika drukarki z odpowiednim rozszerzeniem (*.inf) w celu zakończenia procesu instalacji. 2 PO Czynności początkowe 2-3

20 Inne oprogramowanie instalacyjne firmy HP Krótki opis programów firmy HP służących do konfiguracji drukowania w sieci znajduje się w tab. 2.2 poniżej. Tab. 2.2 Oprogramowanie firmy HP (1 z 2) Kreator Install Network Printer (Windows) Obsługiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX): Windows 95, 98, ME Windows NT 4.0, 2000 NetWare 3.x, 4.x, 5.x Prosty program narzędziowy do instalacji pojedynczej drukarki sieciowej w sieci typu każdy z każdym lub klient-serwer W nowszych modelach drukarek firmy HP kreator ten jest zwykle wbudowany w oprogramowanie drukarki Uruchamiany z dysku CD-ROM Wersję programu do uruchomienia z dysku systemowego można przeładować z internetowego punktu obsługi klientów firmy HP. HP Web JetAdmin (potrzebny dostęp do Internetu) Obsługiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX): Windows NT 4.0, 2000 NetWare (obsługuje tworzenie kolejek w sieci NetWare i zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi za pomocą programu HP Web JetAdmin umieszczonego w systemie Windows NT 4.0, 2000) Zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej Oprogramowanie zalecane przez firmę HP do ciągłego zarządzania i instalacji wielu drukarek w dowolnym miejscu sieci typu intranet Zdalna instalacja, konfiguracja i zarządzanie drukarkami podłączonymi do sieci za pomocą serwera druku HP Jetdirect, drukarkami produkcji firm innych niż HP, obsługującymi standardowe bazy MIB, i drukarkami posiadającymi wbudowane serwery internetowe Zarządzanie alarmami i materiałami eksploatacyjnymi Zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego serwerów druku HP Jetdirect Kontrola zasobów i analiza stopnia eksploatacji 2-4 Czynności początkowe PO

21 Tab. 2.2 Oprogramowanie firmy HP (2 z 2) Brama HP drukarki (IP/IPX) Obsługiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX): NetWare 4.11, 4.2, 5.x Uproszczona instalacja, drukowanie i dwukierunkowe zarządzanie drukarkami podłączonymi do sieci za pomocą serwera druku HP Jetdirect w ramach usług systemu Novell Distributed Print Services (NDPS) Umożliwia automatyczne wykrywanie i instalację w systemie NDPS za pomocą protokołu IPX drukarek podłączonych do sieci za pomocą serwera druku HP Jetdirect Eliminuje potrzebę zakupu wielu licencji użytkowników Umożliwia wyłączenie protokołów SAP w celu zmniejszenia ruchu w sieci W celu dokonywania wydruków za pomocą protokołu IPX wymagane jest stosowanie oprogramowania sprzętowego HP Jetdirect w wersji X lub późniejszej Program HP LaserJet Utility do systemu operacyjnego Mac OS Obsługiwane sieci (AppleTalk): System Mac OS 7.5 lub późniejszy Instalacja i zarządzanie drukarkami podłączonymi do sieci za pomocą serwera druku HP Jetdirect 2 W sekcjach zamieszczonych poniżej zawarto dodatkowe wyjaśnienia informacji podanych w tab Dodatkowe informacje o tych i innych programach HP znajdują się w internetowym punkcie obsługi klientów firmy HP pod adresem: Instalacja kreatora drukarki sieciowej (Windows) Kreator drukarki sieciowej jest standardowym narzędziowym programem instalacyjnym, łatwo dostępnym na dysku HP Jetdirect CD-ROM. Szczegółowe instrukcje znajdują się w rozdziałe 4. PO Czynności początkowe 2-5

22 HP Web JetAdmin HP Web JetAdmin umożliwia korzystanie z przeglądarki internetowej w celu instalacji, przeglądania, zarządzania i diagnozowania urządzeń podłączonych do serwera druku HP Jetdirect lub innego standardowego urządzenia drukującego MIB. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury lub okna programu HP Web JetAdmin, należy przejrzeć pomoc ekranową. Wymagania systemowe Oprogramowanie HP Web JetAdmin działa w systemach operacyjnych Microsoft Windows 2000 i NT 4.0, HP-UX, Solaris i Red Hat Linux. Informacje o wersjach obsługiwanych systemów operacyjnych i przeglądarek można znaleźć w internetowym centrum obsługi klientów firmy HP, znajdującym się pod adresem webjetadmin/. Uwaga Po zainstalowaniu na obsługiwanym serwerze głównym, oprogramowanie HP Web JetAdmin może być używane z każdego klienta za pomocą obsługiwanej przeglądarki sieci, która umożliwia dostęp do serwera HP Web JetAdmin. Pozwala to na instalację drukarki i zarządzanie nią w sieciach Novell NetWare i innych. Instalacja oprogramowania HP Web JetAdmin W celu zainstalowania oprogramowania HP Web JetAdmin należy posiadać uprawnienia administratora domeny lub konta root. 1. Pobierz pliki instalacyjne z internetowego centrum obsługi klientów firmy HP, znajdującego się pod adresem 2-6 Czynności początkowe PO

23 2. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zainstalować program HP Web JetAdmin. Uwaga Instrukcje instalacyjne znajdują się też w pliku instalacyjnym programu HP Web JetAdmin oraz w pliku readme programu HP Web JetAdmin iwpomocy ekranowej. Weryfikacja instalacji i zapewnianie dostępu Sprawdź, czy oprogramowanie HP Web JetAdmin jest poprawnie zainstalowane, przechodząc do niego za pomocą przeglądarki, jak pokazano to w następującym przykładzie: 2 gdzie server.domain jest nazwą hosta Twojego serwera internetowego, a port jest numerem portu, przypisanym podczas instalacji. Udostępnij oprogramowanie HP Web JetAdmin użytkownikom, dodając łącze do strony domowej swojego serwera internetowego, wskazujące na adres URL programu HP Web JetAdmin. Na przykład: Konfigurowanie i modyfikowanie urządzenia Za pomocą przeglądarki przejdź do adresu URL programu HP Web JetAdmin. Na przykład: Postępuj według instrukcji na odpowiedniej stronie domowej, aby skonfigurować lub zmodyfikować swoją drukarkę. Instrukcje te przedstawiają sposób konfigurowania drukarki i ustawiania jej do drukowania. PO Czynności początkowe 2-7

24 Uwaga Można również zamienić server.domain na adres TCP/IP. Usuwanie oprogramowania HP Web JetAdmin Aby usunąć oprogramowanie HP Web JetAdmin ze swojego serwera internetowego, należy skorzystać z programu deinstalacyjnego, dostarczonego wraz z oprogramowaniem. Bramka drukarki HP IP/IPX dla NDPS NDPS (serwis druku firmy Novell) jest systemem drukowania opracowanym przez firmę Novell we współpracy z firmą Hewlett-Packard. NDPS upraszcza i ułatwia administrację drukowania w sieci, eliminując potrzebę konfiguracji i łączenia kolejek druku, obiektów drukarki i serwerów druku. Zarządzanie NDPS odbywa się poprzez program NetWare Administrator, który umożliwia administratorowi zarządzanie z jednego miejsca drukarkami sieciowymi w środowiskach NetWare 4.11 i 4.22, intranetware i NetWare 5. Bramka drukarki HP IP/IPX jest ładowalnym modułem sieciowego systemu operacyjnego NetWare (NLM), opracowanym przez firmę HP w celu zapewnienia funkcjonalności i zgodności z systemem NDPS firmy Novell. Bramka ta doskonale integruje drukarki podłączone poprzez HP Jetdirect ze środowiskiem NDPS. Korzystając z bramki HP, administrator może przeglądać statystykę, konfigurować ustawienia bramki oraz drukować na drukarkach podłączonych do HP Jetdirect. 2-8 Czynności początkowe PO

25 Funkcje Funkcje i zalety bramki HP i serwisu NDPS: Inteligentne rozpoznawanie drukarek w środowiskach NetWare 4.11 i 4.22, intranetware i NetWare 5 Automatyczna instalacja drukarek używających protokołu IPX/SPX Ścisła integracja z usługami NDS Novella i NWAdmin Uaktualnienia stanu otrzymywane od drukarek Uproszczone, automatyczne pobieranie sterowników Zmniejszony ruch SAP Zmniejszenie liczby wymaganych licencji dla użytkowników systemu NetWare Własny protokół TCP/IP do drukowania w sieci NetWare 5 2 Obsługiwani klienci Klienci obsługiwani przez bramkę drukarki HP IP/IPX: Novell Client 3.2 (lub nowszy) dla Windows 95/98 Novell Client 4.7 (lub nowszy) dla Windows NT i 2000 Bramka drukarki HP IP/IPX dostarczana jest razem z oprogramowaniem systemu Novell NetWare 5.x i obsługuje drugą wersję systemu NDPS firmy Novell. Obsługuje też NetWare 4.11 i 4.22 i intranetware, na których uprzednio zainstalowano NDPS. Uwaga Więcej informacji (łącznie ze sposobem uzyskania dostępu do oprogramowania bramki drukarki HP IP/ IPX i instrukcji obsługi) można znaleźć w internetowym centrum obsługi klientów firmy HP (http:// PO Czynności początkowe 2-9

26 2-10 Czynności początkowe PO

27 3 Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X Udostępnienie drukarki w sieci wymaga wykonania następujących czynności, jak opisano na stronie 2-1: 1. Zainstaluj drukarkę. Złóż części składowe drukarki i włącz zasilanie, ale nie podłączaj drukarki. 2. Podłacz drukarkę do sieci, instalując serwer druku. Czynność ta została opisana w niniejszym rozdziałe 3, łącznie z opisem następujących czynności dodatkowych: a. Podłącz serwer 170X do sieci za pomocą kabla sieciowego (strona 3-3) b. Podłącz urządzenie 170X do drukarki c. Wydruk strony konfiguracji serwera 170X (strona 3-4) 3. Umieść drukarkę w systemie, uruchamiająć program instalacyjny. Czynność ta została opisana w rozdziałe 4. 3 PO Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X 3-1

28 Kontrolki U góry serwera 170X znajdują się kontrolki stanu i działania sieci LAN Jeżeli kontrolka stanu... A kontrolka działania... To serwer druku... Nie świeci się Nie świeci się Nie ma zasilania. Świeci się Nie świeci się Jest wyłączony; nie stwierdzono pracy wsieci LAN. Świeci się Miga Jest włączony; stwierdzono pracę w sieci LAN. Nie świeci się Świeci się (światło stałe) Wykrył usterkę podczas autotestu lub działania. Miga Nie świeci się Znajduje się w jednym z następujących stanów: przeprowadza autotest. nie został skonfigurowany. nie może podłączyć się do sieci. Świeci się Świeci się Jest włączony; stwierdzono duże natężenie pracy w sieci LAN. 3-2 Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X PO

29 Instalacja sprzętowa serwera 170X W celu instalacji serwera 170X, wykonaj czynności opisane poniżej. Dane techniczne lub katalogowe numery zasilaczy lub kabli równoległych znajdują się w załączniku A. Kabel sieciowy Kabel równoległy Zasilanie Rysunek 3.1 Podłączanie serwera 170X do sieci LAN i drukarki 1. Podłącz serwer 170X do sieci za pomocą kabla sieciowego 10Base-T. 2. Podłącz serwer 170X do drukarki za pomocą kabla równoległego IEEE 1284 (numery katalogowe kabli można znaleźć w załączniku A). 3. Podłącz kabel prądu stałego z zasilacza do gniazdka zasilania. 3 Ostrożnie Nie używaj zasilacza dostarczonego z serwerem 170X do innych urządzeń Jetdirect! 4. Podłącz zasilacz serwera 170X do ściennego gniazdka zasilania. 5. Serwer 170X powinien włączyć się. Sprawdź, czy miga kontrolka stanu na serwerze 170X. Jeżeli wewnętrzny autotest serwera nie powiódł się, kontrolka się nie zaświeci. Informacje o diagnostyce problemów znajdują się w rozdziałe 7. PO Instalacja serwera druku HP Jetdirect 170X 3-3

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora R HP JetDirect Print Servers Serwery druku HP JetDirect 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora Poradnik administratora Serwery druku HP JetDirect (600N/400N/500X/300X) Prawa autorskie Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet oraz Bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g), wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI DCP-9010CN

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS User Guide HP OFFICEJET PRO X451 HP OFFICEJET PRO X551 HP Officejet Pro serii X451 i X551 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2013 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M2727MFP Instrukcja obsługi

HP LaserJet M2727MFP Instrukcja obsługi HP LaserJet M2727MFP Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione,

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

HP DeskJet 1220C Professional Series

HP DeskJet 1220C Professional Series HP DeskJet 1220C Professional Series Oświadczenia prawne HP ColorSmart II, HP PhotoREt III oraz HP ZoomSmart Scaling Technology są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company. Microsoft jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo