Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)"

Transkrypt

1 Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by:

2 Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu Konstrukcji Budowlanych, maj dostp do swoich zasobów dyskowych na lcme10 za pomoc protokołu SMB (Microsoft Networking). Umo liwia to m.in. wygodny i bezpieczny transfer plików, pomidzy zdalnym a lokalnym komputerem, bezporednio z poziomu rodowiska systemów operacyjnych Microsoft wspierajcych protokół SMB (np. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP). Nie ma potrzeby instalacji adnego, dodatkowego oprogramowania. Zasoby dyskowe dostpne s z poziomu Eksplorator Windows, okien dialogowych Otwórz/Zapisz itd. Dotychczasowa, jedyna mo liwoci transferu plików z i do lcme10, protokołu SSH, jest nadal aktualna i pozwala na dostp do zasobów dyskowych z dowolnego komputera, równie nie nale cego do domeny SE-AD, czyli nie podłczonych do sieci instytutowej (np. domowy komputer podłczony do internetu przez modem). Aby korzysta z dostpu do lcme10 poprzez Otoczenie Sieciowe Windows, wystarczy wpisa w polu Adres Eksplorator Windows lub Internet Explorer nazw komputera: \\lcme10 Po chwili (mo e to trwa kilka sekund) w oknie programu powinny pojawi si zasoby dyskowe u ytkownika na lcme10 (Rys. 1). Rys. 1. Nie ma potrzeby podawania u ytkownika i hasła, weryfikacja praw dostpu odbywa si automatycznie na podstawie informacji o u ytkowniku przechowywanych na serwerze domeny. Zapis adresu sieciowego: dwa back slashe i nazwa komputera, jest standardowym formatem adresowania sieciowego w rodowisku Windows. Podobnie postpujemy we wszystkich okna dialogowych, gdzie mo na/trzeba wpisa cie k

3 dost pu do pliku/katalogu, np. w oknie dialogowym Otwórz/Zapisz (Rys. 2). Rys. 2. Jeeli wystpi problem ze znalezieniem komputera, naley zastosowa procedur podan poniej: 1. Kliknij ikon Otoczenie Sieciowe (Windows 95, 98, NT) lub Moje Miejsca Sieciowe (Windows Me i 2000), Rys. 3.

4 2. Kliknij ikon Cała Sie (Rys. 4), Rys Kliknij ikon Microsoft Windows Network (Rys. 5), Rys. 5.

5 4. Wybierz domen do której naley szukany komputer czyli lcme10 SE-AD. Kliknij ikon SE-AD, Rys Wybierz szukany komputer czyli lcme10. Kliknij ikon Lcme10 (Rys. 7). Rys. 7.

6 Dla wygody mo na zamapowa zdalny katalog jako dysk. Bdzie on wtedy widoczny w rodowisku Windows jako kolejny dysk. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikon Mój Komputer i wybierz pozycj Mapuj dysk sieciowy... (Rys. 8), Rys Wybierz dowoln woln liter do oznaczenia nowego dysku w polu Dysk. Pod t liter bdzie on widoczny w systemie (Rys. 9), Rys. 9.

7 3. Nast pnie podaj w polu Folder nazw komputera (\\lcme10\) i zasobu (twój login na lcme10), który chcesz zamapowa, i kliknij Zako cz (Rys. 10), Rys Po dłuszej chwili, pokae si okno Eksplorator Windows z otwartym nowym dyskiem. Teraz dost p do zdalnego katalogu moliwy jest jak dla lokalnego dysku lub dyskietki (Rys. 11). Rys. 11.

8 Dzi ki protokołowi SMB i jego uniksowej, wolnej implementacja Samba oraz domenowemu systemowi identyfikacji uytkowników w sieci instytutowej, kada osoba pracujca zdalnie na lcme10, np. korzystajc z oprogramowania ABAQUS, moe operowa na swoich plikach i katalogach na zdalnym komputerze jak na lokalnych zbiorach np. na dysku C lub dyskietce.