Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi HP LASERJET 1160 Podręcznik użytkownika HP LASERJET 1160 Instrukcje obsługi HP LASERJET 1160 Instrukcje użytkowania HP LASERJET 1160 Instrukcja użytkowania HP LASERJET 1160 Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160

2 Skrót instrukcji: Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne i redakcyjne lub pominicia wystpujce w niniejszym dokumencie. Znaki towarowe Microsoft, Windows, i Windows NT s zastrzeonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Energy Star oraz logo Energy Star s zastrzeonymi w USA znakami Amerykaskiej Agencji Ochrony rodowiska EPA. PostScript jest zastrzeonym znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated. jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group. Dostp do kasety drukujcej...10 Oprogramowanie drukarki...11 Obslugiwane systemy operacyjne Instalacja oprogramowania drukarki Wlaciwoci drukarki (sterownik)...

3 ..12 Priorytet ustawie drukowania Pomoc ekranowa dotyczca wlaciwoci drukarki Oprogramowanie dla systemu Windows 15 Sterowniki drukarki

4 ..15 Dostpne sterowniki drukarki Przybornik HP Wbudowany serwer internetowy Oprogramowanie dla komputerów Macintosh..17 Drukarka HP LaserJet

5 ...17 Drukarka serii HP LaserJet Pliki opisowe druku w jzyku PostScript (PostScript Printer Description Files, PPD) Specyfikacje materialów stosowanych w drukarce Obslugiwane formaty materialów Podlczanie drukarki Podlczanie drukarki za pomoc portu USB Podlczanie przewodu USB..

6 .22 Podlczanie drukarki za pomoc portu równoleglego Podlczanie przewodu równoleglego Polczenia sieciowe Podlczanie do sieci...

7 PLWW iii Polczenia bezprzewodowe Zarzdzanie drukark Strony informacyjne drukarki Strona demonstracyjna. 30 Strona konfiguracji

8 Strona Stan materialów eksploatacyjnych Strona Konfiguracja sieci Uywanie Przybornika HP Obslugiwane systemy operacyjne...31 Obslugiwane przegldarki.

9 31 Aby otworzy Przybornik HP w systemie Windows..31 Aby otworzy Przybornik HP na komputerze Macintosh Elementy Przybornika HP Inne lcza..

10 ...32 Karta Stan. 2 3 Karta Rozwizywanie problemów...32 Karta Alarmy Karta Dokumentacja...

11 .33 Okno Zaawansowane ustawienia drukarki Okno Sie Uywanie wbudowanego serwera internetowego.. 35 Otwieranie wbudowanego serwera internetowego...35 Karta Informacje..

12 ...36 Karta Ustawienia. 36 Karta Sie.36 Inne lcza...

13 ..37 Drukowanie bezprzewodowe Standard IEEE b/g Bluetooth Prace drukarskie Podawanie rczne...

14 .40 Anulowanie zlecenia drukowania Opis ustawie jakoci druku Tryb EconoMode (oszczdno tonera) Optymalizacja jakoci druku dla rónych rodzajów materialów Wskazówki dotyczce uywania materialów.

15 ...45 Papier.. 45 Nalepki. 6 4 Folie przezroczyste Koperty..

16 ...46 Karty i cikie materialy Papier firmowy i formularze Wybór papieru i innych materialów Materialy HP...

17 ...50 Materialy, których naley unika Materialy, których uywanie moe spowodowa uszkodzenie drukarki. 51 Wkladanie materialów do podajników 2 5 Otwór do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1).52 Podajnik na 250 arkuszy (podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3) Drukowanie na kopertach..

18 .53 Drukowanie na foliach i nalepkach....ika Drukarka nie pobiera materialów z podajnika Drukarka zawija wydruki Wydruki nie przechodz prawidlow ciek wydruku...

19 .101 Bardzo dlugi czas drukowania Wydrukowana strona ma inny wygld ni strona wywietlona na ekranie..102 Znieksztalcony, bldny lub niepelny tekst Zalcznik B Informacje dotyczce przepisów prawnych Zgodno z wymogami FCC (Federalnej Komisji Lcznoci). 139 Deklaracja zgodnoci

20 Owiadczenia wymagane przepisami Owiadczenie o bezpieczestwie lasera Kanadyjska deklaracja zgodnoci (DOC) Koreaskie owiadczenie EMI..142 Owiadczenie w sprawie promieniowania laserowego dla Finlandii Program zgodnoci produktu z zasadami ochrony rodowiska...

21 Ochrona rodowiska Wytwarzanie ozonu Zuycie energii Zuycie tonera..

22 144 Zuycie papieru 144 Elementy plastikowe Materialy eksploatacyjne do drukarek HP LaserJet Informacje o programie zwrotu i utylizacji materialów eksploatacyjnych firmy HP Papier...

23 .145 Ograniczenia dotyczce materialów Informacje dodatkowe 146 Arkusz danych dotyczcych bezpieczestwa materialów..147 Zalcznik C Gwarancja i warunki udzielania licencji Owiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard Ograniczona gwarancja trwaloci kasety drukujcej...

24 ..153 Zalcznik D Materialy eksploatacyjne i akcesoria HP Zamawianie materialów eksploatacyjnych i akcesoriów Sieciowe serwery druku typu 10/100 i bezprzewodowe serwery druku Korzystanie z kaset drukujcych firmy HP vi PLWW Zalecenia firmy HP dotyczce kaset drukujcych innych producentów Przechowywanie kaset drukujcych Spodziewana ywotno kasety drukujcej Oszczdzanie tonera.

25 Rozprowadzanie tonera Wymiana kaset drukujcych. 161 Moduly DIMM (pami lub czcionki) 163 Instalowanie modulu DIMM (tylko drukarka serii HP LaserJet 1320) Sprawdzanie zainstalowanego modulu DIMM..

26 .166 Wyjmowanie modulu DIMM Zalcznik E Serwis i obsluga techniczna Obsluga techniczna sprztu Rozszerzona gwarancja Wskazówki dotyczce ponownego pakowania drukarki 172 Kontakt z firm HP

27 ..173 Indeks PLWW vii viii PLWW 1 Podstawowe informacje o drukarce Niniejszy rozdzial zawiera nastpujce informacje: Szybki dostp do dodatkowych informacji Konfiguracje drukarek Informacje podstawowe Panel sterowania drukarki cieki materialów Dostp do kasety drukujcej Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie dla systemu Windows Oprogramowanie dla komputerów Macintosh Specyfikacje materialów stosowanych w drukarce PLWW 1 Szybki dostp do dodatkowych informacji W poniszych sekcjach przedstawiono zasoby zawierajce dodatkowe informacje dotyczce drukarek serii HP LaserJet 1160 i HP LaserJet Lcza dostpu poprzez sie WWW do sterowników, oprogramowania i pomocy technicznej Aby uzyska pomoc od firmy HP, naley uy jednego z poniszych lczy: Drukarka HP LaserJet 1160 W USA: com/support/lj1160/ W pozostalych krajach/regionach: Drukarka serii HP LaserJet 1320 W USA: W pozostalych krajach/regionach: hp.com/ Lcza do instrukcji obslugi Informacje podstawowe (umiejscowienie elementów skladowych drukarki) Wymiana kaset drukujcych Rozwizywanie problemów Zamawianie materialów eksploatacyjnych i akcesoriów Gdzie mona znale wicej informacji Instrukcja obslugi na dysku CD: Dokladne informacje dotyczce uywania i diagnozowania drukarki. Dostpne na dysku CD ROM dostarczonym wraz z drukark. Pomoc ekranowa: Informacje o opcjach drukarki dostpnych ze sterownika. Aby wywietli plik pomocy, naley uzyska dostp do pomocy ekranowej poprzez sterownik drukarki. Instrukcja obslugi w formacie HTML (ekranowa): Dokladne informacje dotyczce uywania i diagnozowania drukarki. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160

28 Dostpna pod adresem lj1160/ lub Po polczeniu si naley wybra opcj Manuals. 2 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PLWW Konfiguracje drukarek Poniej przedstawiono standardowe konfiguracje drukarek serii HP LaserJet 1160 i HP LaserJet Drukarka HP LaserJet str./min (Letter), 19 str. /min (A4) Wydruk pierwszej strony zajmuje mniej ni 8,5 sekundy Efektywna jako wydruku 1200 dpi (600 x 600 dpi przy uyciu technologii podwyszania rozdzielczoci (REt) z systemem FastRes 1200) Podajnik glówny na 250 arkuszy (podajnik 2) Otwór do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1) Tryb EconoMode (oszczdno tonera) Drukowanie znaków wodnych, broszur, wielu stron na arkuszu (N-up) i drukowanie pierwszej strony dokumentu na innym materiale ni pozostala cz dokumentu. 16 MB pamici RAM Kaseta drukujca na stron Drukarka oparta na hocie, z obslug jzyka PCL 5e (drukarka automatycznie okrela odpowiedni jzyk i przelcza si na niego) Zgodna ze specyfikacjami standardu USB 2.0 Port równolegly IEEE-1284B Windows 98, Me, NT (tylko sterownik drukarki), 2000, Server 2003 (tylko sterownik drukarki), XP 32-bitowy, XP 64-bitowy (tylko sterownik drukarki) Mac OS 9.1 i nowsze (tylko sterownik drukarki) Wlcznik zasilania Przybornik HP (udostpnia informacje o stanie drukarki, informacje diagnostyczne i informacje na temat konfiguracji drukarki) 26 czcionek PCL Drukarka HP LaserJet str./min (Letter), 21 str./min (A4) Wydruk pierwszej strony zajmuje mniej ni 8,5 sekundy System ProRes 1200 (umoliwia uzyskanie dokladnych szczególów przy rozdzielczoci 1200 x 1200 dpi) 600 dpi (600 x 600 dpi przy uyciu technologii podwyszania rozdzielczoci (REt) w celu drukowania tekstu wyszej jakoci) Podajnik glówny na 250 arkuszy (podajnik 2) Otwór do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1) Opcjonalny dodatkowy podajnik na 250 arkuszy (podajnik 3) PLWW Konfiguracje drukarek 3 Automatyczne drukowanie dwustronne (dupleks) Tryb EconoMode (oszczdno tonera) Drukowanie znaków wodnych, broszur, wielu stron na arkuszu (N-up) i drukowanie pierwszej strony dokumentu na innym materiale ni pozostala cz dokumentu. 16 MB pamici RAM Moliwo rozszerzenia pamici do 144 MB Kaseta drukujca na lub stron Emulacja jzyków PCL 6, PCL 5e i PostScript Level 2 (drukarka automatycznie okrela odpowiedni jzyk i przelcza si na niego) Zgodna ze specyfikacjami standardu USB 2.0 Port równolegly IEEE-1284B Windows 98, Me, NT (tylko sterownik drukarki), 2000, Server 2003 (tylko sterownik drukarki), XP 32-bitowy, XP 64-bitowy (tylko sterownik drukarki) Mac OS 9.1 i nowsze (tylko sterownik drukarki) Mac OS X 10.1 (tylko sterownik drukarki), i nowsze Wlcznik zasilania Przybornik HP (udostpnia informacje o stanie drukarki, informacje diagnostyczne i informacje na temat konfiguracji drukarki) 46 czcionek firmy HP 35 czcionek PS Drukarka HP LaserJet 1320n Drukarka HP LaserJet 1320n jest wyposaona w wewntrzny port sieciowy HP Jetdirect zamiast w port równolegly IEEE-1284B. Drukarka HP LaserJet 1320tn Drukarka HP LaserJet 1320tn oferuje wszystkie funkcje drukarki HP LaserJet 1320n, a ponadto jest wyposaona w drugi podajnik na 250 arkuszy (podajnik 3). Drukarka HP LaserJet 1320nw Drukarka HP LaserJet 1320nw oferuje wszystkie funkcje drukarki HP LaserJet 1320n, a ponadto jest wyposaona w zintegrowany port sieci bezprzewodowej b/g. Uwaga Wicej informacji dotyczcych tego produktu znajduje si w instrukcji obslugi bezprzewodowej drukarki HP LaserJet 1320nw. 4 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PLWW Informacje podstawowe Na poniszych ilustracjach przedstawiono elementy skladowe drukarek serii HP LaserJet 1160 i HP LaserJet kontrolka lcznoci bezprzewodowej (tylko drukarka HP LaserJet 1320nw) kontrolka Toner kontrolka Uwaga kontrolka Gotowe Przycisk i kontrolka START przycisk ANULUJ pojemnik wyjciowy podpórka materialów drzwiczki kasety drukujcej otwór do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1) podajnik glówny (podajnik 2) wlcznik/wylcznik drzwiczki otworu wyjciowego prostej cieki wydruku gniazdo zasilania modul wybierania formatu materialu dla automatycznego drukowania dwustronnego port USB port równolegly (drukarki HP LaserJet 1160 i HP LaserJet 1320) wewntrzny port sieciowy HP Jetdirect (tylko drukarki HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn i HP LaserJet 1320nw) tylne drzwiczki cieki automatycznego drukowania dwustronnego dwignie usuwania zaci papieru PLWW Informacje podstawowe 5 Panel sterowania drukarki Na panelu sterowania drukarki znajduj si cztery kontrolki i dwa przyciski. Drukarka HP LaserJet 1320nw ma dodatkow kontrolk, która znajduje si u góry panelu sterowania. Uklady sygnalów wietlnych kontrolek sygnalizuj stan drukarki Kontrolka lcznoci bezprzewodowej: (tylko drukarka HP LaserJet 1320nw) Gdy kontrolka lcznoci bezprzewodowej wieci wiatlem ciglym, oznacza to, e zostalo ustanowione polczenie bezprzewodowe. Gdy kontrolka lcznoci bezprzewodowej nie wieci, oznacza to, e polczenie bezprzewodowe jest wylczone. Gdy kontrolka lcznoci bezprzewodowej miga, drukarka próbuje ustanowi komunikacj bezprzewodow. Kontrolka Toner: Przy niskim poziomie toneru kontrolka Toner wieci wiatlem ciglym. Gdy kaseta drukujca znajduje si poza drukark, kontrolka Toner miga. Kontrolka Uwaga: Oznacza, e podajnik drukarki jest pusty, drzwiczki kasety drukujcej s otwarte, kasety nie ma w drukarce lub wystpily inne bldy. Wicej informacji mona znale w rozdziale Strony informacyjne drukarki. Kontrolka Gotowe: Oznacza, e drukarka jest gotowa do druku. przycisk i kontrolka START W celu wydrukowania strony demonstracyjnej lub kontynuacji wydruku w rcznym trybie pracy, nacinij i zwolnij przycisk START. Aby wydrukowa stron konfiguracji, nacinij przycisk START i przytrzymaj go przez 5 sekund. Przycisk ANULUJ Aby anulowa zlecenie drukowania, które jest aktualnie drukowane, nacinij przycisk ANULUJ. Uwaga Opis konfiguracji sygnalów wietlnych znajduje si w rozdziale Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki. 6 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PLWW cieki materialów W poniszych sekcjach opisano podajniki papieru, pojemniki wyjciowe i cieki materialów. Otwór do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1) Otworu do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy naley uywa do podawania pojedynczego arkusza papieru, koperty, kartki pocztowej, nalepki lub folii. Otworu do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy mona take uywa w celu wydrukowania pierwszej strony dokumentu na innym materiale ni pozostala cz dokumentu. Dziki prowadnicom materialy s prawidlowo podawane do drukarki, a wydruk jest prosty (nie jest przekrzywiony). Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160

29 Podczas ladowania materialów prowadnice naley ustawi w taki sposób, aby pasowaly do szerokoci uywanych materialów. Uwaga Drukarka automatycznie pobiera material z otworu do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy przed pobraniem materialu z podajnika glównego. Dodatkowe informacje o rodzajach materialów znajduj si w rozdziale Wybór papieru i innych materialów. Podajnik glówny (podajnik 2) Drukarka wyposaona jest w podajnik glówny umieszczony z przodu drukarki, mogcy pomieci maksymalnie 250 arkuszy papieru lub innego materialu o gramaturze 20 g/m2. Glówny podajnik papieru obsluguje papier o nastpujcych specyfikacjach: Gramatura: Od 60 do 105 g/m2. Format: Od 147 x 211 mm do 216 x 356 mm. PLWW cieki materialów 7 Dziki prowadnicom materialy s prawidlowo podawane do drukarki, a wydruk jest prosty (nie jest przekrzywiony). Podajnik glówny ma tyln i boczn prowadnic materialów. Podczas ladowania materialów prowadnice naley ustawi zgodnie z szerokoci i dlugoci uywanych materialów. Prosta cieka wyjcia wydruku Prosta cieka wyjcia wydruku przydaje si do wydruków na kopertach, foliach, materialach cikich i innych materialach, które maj tendencj do zwijania si podczas wydruku. Po otwarciu drzwiczek otworu prostej cieki wydruku, drukowane materialy wychodz z drukarki w odwrotnej kolejnoci. Uwaga Drukowane materialy nie s ukladane w stos podczas uycia prostej cieki wydruku. Materialy upadaj na powierzchni znajdujc si poniej otworu cieki, jeeli uytkownik nie odbiera ich po kolei z drukarki. 8 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PLWW Pojemnik wyjciowy Pojemnik wyjciowy znajduje si na górze drukarki. Wydruki s skladane w pojemniku w prawidlowej kolejnoci stron, o ile drzwiczki otworu wyjciowego prostej cieki wydruku s zamknite. Podpórka materialów oferuje wiksze moliwoci ukladania na stosie w przypadku duych zlece drukowania. Pojemnik wyjciowy powinien by uywany zarówno do wydruków zwyklych, jak i duych sortowanych dokumentów. PLWW cieki materialów 9 Dostp do kasety drukujcej Drzwiczki kasety drukujcej znajduj si z przodu drukarki. Naley je odtworzy, aby uzyska dostp do kasety drukujcej, wycign zacity papier lub oczyci drukark. Aby otworzy drzwiczki kasety drukujcej, naley chwyci drzwiczki kasety drukujcej na rodku i pocign je do siebie. 10 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PLWW Oprogramowanie drukarki W poniszych sekcjach opisano oprogramowanie dostarczane z drukarkami serii HP LaserJet 1160 i HP LaserJet Obslugiwane systemy operacyjne W celu ulatwienia konfiguracji drukarki oraz uzyskania dostpu do pelnego zakresu jej funkcji, firma HP zaleca instalacj dolczonego do urzdzenia oprogramowania. Oprogramowanie nie jest dostpne we wszystkich wersjach jzykowych. Naley je zainstalowa przed rozpoczciem konfiguracji drukarki. Najnowsze informacje na temat oprogramowania znajduj si w pliku Readme. Najnowsze wersje sterowników, dodatkowe sterowniki oraz inne programy dostpne s w sieci Internet lub z innych ródel. Oprogramowanie dolczone do drukarki jest obslugiwane przez nastpujce systemy operacyjne: Windows 98 Windows Me Windows NT (tylko sterownik drukarki) Windows 2000 Windows Server 2003 (tylko sterownik drukarki) Wicej informacji na temat uaktualniania systemu Windows 2000 Server do systemu Windows Server 2003 mona znale pod adresem Wicej informacji na temat trybu Wska i drukuj systemu Windows Server 2003 mona znale pod adresem Wicej informacji na temat uslug terminalowych i drukowania w systemie Windows Server 2003 mona znale pod adresem Uwaga Windows XP (32-bitowy) Windows XP 64-bitowy (tylko sterownik drukarki) Mac OS 9.x (tylko sterownik drukarki) Mac OS X 10.1 (tylko sterownik drukarki), 10.2 i nowsze Firma Apple zaleca uytkownikom systemu OS X 10.0 uaktualnienie systemu do wersji lub nowszej. Instalacja oprogramowania drukarki W poniszych sekcjach znajduj si instrukcje dotyczce instalowania oprogramowania drukarki w rónych systemach operacyjnych. Aby zainstalowa sterownik drukarki w systemie Windows NT 4.0 Aby zainstalowa oprogramowanie drukarki w systemie Windows NT 4.0 naley uy Kreatora dodawania drukarki. 1. Kliknij przycisk Start i wska polecenie Ustawienia. PLWW Oprogramowanie drukarki Kliknij polecenie Drukarki. 3. Dwukrotnie kliknij ikon Dodaj drukark. 4. Wybierz port, do którego podlczona jest drukarka, a nastpnie kliknij przycisk Dalej. 5. Kliknij Z dysku. Kliknij Przegldaj. 6. Na plycie CD-ROM odszukaj odpowiedni sterownik w nastpujcy sposób: a. Na licie katalogów dwukrotnie kliknij katalog z odpowiednim jzykiem. b. Dwukrotnie kliknij katalog Drivers. c. Dwukrotnie kliknij katalog z nazw posiadanego systemu operacyjnego. d. Dwukrotnie kliknij katalog z danym sterownikiem. e. Kliknij przycisk OK, aby wybra plik INF. f. Kliknij pozycj HP LaserJet 1160 lub HP LaserJet 1320 i kliknij przycisk OK, aby rozpocz instalacj. 7. Postpuj zgodnie ze wskazówkami wywietlanymi na ekranie, aby zakoczy instalacj oprogramowania. Aby zainstalowa oprogramowanie drukarki w systemie Windows XP (64-bitowy) i Windows Server 2003 Instrukcje instalowania sterownika drukarki znajduj si w dokumentacji systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania drukarki w pozostalych systemach operacyjnych Wló plyt CD dostarczon wraz z drukark do napdu CD-ROM komputera. Postpuj zgodnie z instrukcjami instalacji wywietlanymi na ekranie. Uwaga Jeli ekran powitalny nie pojawi si, kliknij przycisk Start na pasku zada systemu Windows, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Z:\setup (gdzie Z oznacza liter napdu CD-ROM), a nastpnie kliknij przycisk OK. Wlaciwoci drukarki (sterownik) Wlaciwoci drukarki steruj drukark. Uytkownik moe odpowiednio zmieni ustawienia domylne, takie jak format i rodzaj materialów, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (druk N-up), rozdzielczo i drukowanie znaków wodnych. Dostp do wlaciwoci drukarki mona uzyska na kilka sposobów: Uwaga Poprzez aplikacj wykorzystywan w danej chwili do drukowania. Zmiany ustawie dotyczy bd wówczas tylko tej aplikacji. Poprzez system operacyjny Windows. Zmiana ustawie dotyczy bdzie wszystkich przyszlych zlece drukowania. Poniewa w wielu aplikacjach stosowane s róne metody dostpu do wlaciwoci drukarki, nastpujca sekcja zawiera opis najbardziej typowych metod uywanych w systemach Windows 98, 2000, Me i Windows XP. 12 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PLWW Zmiana ustawie tylko dla biecej aplikacji Uwaga Chocia poszczególne kroki mog si róni w zalenoci od aplikacji, metoda ta jest najczciej stosowana. 1. W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj. 2. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Wlaciwoci. 3. Zmie ustawienia, a nastpnie kliknij przycisk OK. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160

30 Zmiana ustawie domylnych wszystkich przyszlych zlece drukowania w systemach Windows 98, 2000 i Me 1. Na pasku zada systemu Windows kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia, a nastpnie kliknij polecenie Drukarki. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikon drukarki serii HP LaserJet 1160 lub HP LaserJet Kliknij polecenie Wlaciwoci (w systemie Windows 2000 mona równie klikn polecenie Preferencje drukowania). 4. Zmie ustawienia, a nastpnie kliknij przycisk OK. Uwaga W systemie Windows 2000 wiele opcji dostpnych jest w menu Preferencje drukowania. Zmiana ustawie domylnych dla wszystkich przyszlych wydruków w systemie Windows XP 1. Na pasku zada systemu Windows kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie Drukarki i faksy. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikon drukarki serii HP LaserJet 1160 lub HP LaserJet Kliknij polecenie Wlaciwoci lub Preferencje drukowania. 4. Zmie ustawienia, a nastpnie kliknij przycisk OK. Priorytet ustawie drukowania Istniej trzy sposoby zmiany ustawie drukowania dla tej drukarki: w aplikacji, w sterowniku drukarki oraz w Przyborniku HP. W przypadku drukarki serii HP LaserJet 1320 ustawienia mona równie zmieni za porednictwem wbudowanego serwera internetowego. Priorytet zmian w ustawieniach drukowania zaley od miejsca ich dokonania: Zmiany dokonane w aplikacji wykorzystywanej do drukowania zastpuj wszelkie inne zmiany. W ramach aplikacji, zmiany dokonane w oknie dialogowym Ustawienia strony zastpuj zmiany w oknie dialogowym Drukuj. Zmiany wprowadzone w sterowniku drukarki (okno dialogowe Wlaciwoci drukarki) zastpuj ustawienia programu Przybornik HP. Zmiany w sterowniku drukarki nie zastpuj ustawie w aplikacji. Zmiany wprowadzone w Przyborniku HP i wbudowanym serwerze internetowym maj najniszy priorytet. Jeli dane ustawienie drukowania mona zmieni na wicej ni jeden z powyszych sposobów, naley uy metody o najwyszym priorytecie. PLWW Oprogramowanie drukarki 13 Pomoc ekranowa dotyczca wlaciwoci drukarki Pomoc ekranowa dotyczca wlaciwoci drukarki (sterownik) zawiera szczególowe informacje na temat funkcji wlaciwoci drukarki. Prowadzi ona uytkownika przez proces zmiany domylnych ustawie drukarki. W przypadku niektórych sterowników pomoc elektroniczna zawiera instrukcje korzystania z pomocy kontekstowej. Pomoc kontekstowa zawiera opis opcji tej funkcji sterownika, która jest aktualnie otwarta. Uzyskiwanie dostpu do pomocy ekranowej dotyczcej wlaciwoci drukarki 1. W aplikacji kliknij menu Plik, a nastpnie polecenie Drukuj. 2. Kliknij Wlaciwoci, a nastpnie Pomoc. 14 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PLWW Oprogramowanie dla systemu Windows Opisane poniej oprogramowanie jest dostpne dla wszystkich uytkowników drukarki. Sterowniki drukarki Sterownik drukarki to skladnik oprogramowania, który umoliwia dostp do funkcji drukarki i zapewnia utrzymanie komunikacji pomidzy komputerem a drukark. Przy wyborze sterownika naley si kierowa sposobem wykorzystania drukarki. Sterownik PCL 5e drukarki pozwala na uzyskiwanie wydruków podobnych do wydruków z drukarek HP LaserJet starszego typu. W tym sterowniku niektóre funkcje nie s jednak dostpne. (nie naley uywa dolczonego do drukarki sterownika PCL 5e do drukarek starszego typu). Sterownik PCL 6 drukarki pozwala korzysta z wszystkich funkcji drukarki (tylko drukarki serii HP LaserJet 1320). Jeeli nie jest konieczne zachowanie wstecznej zgodnoci ze starszymi wersjami sterowników PCL lub starszymi drukarkami, zalecany jest sterownik PCL 6. Sterownika PS drukarki naley uywa wtedy, gdy wane jest zachowanie zgodnoci ze standardem PostScript (tylko drukarki serii HP LaserJet 1320). W tym sterowniku drukarki nie s dostpne niektóre funkcje drukarki. W zalenoci od wybranego sterownika drukarka automatycznie przelcza jzyki z PS na PCL. Dostpne sterowniki drukarki Do drukarki zalczone s ponisze sterowniki. Dostpne sterowniki drukarki Drukarka HP LaserJet 1160 oparta na hocie PCL 5e Drukarka serii HP LaserJet 1320 PCL 5e PCL 6 PS Przybornik HP Program Przybornik HP mona uruchomi, gdy drukarka jest podlczona bezporednio do komputera lub do sieci. Aby móc uywa programu Przybornik HP, naley przeprowadzi peln instalacj oprogramowania drukarki. Przybornik HP jest aplikacj opart na sieci Web, której mona uywa w celu: sprawdzenia stanu drukarki; konfiguracji ustawie drukarki; przegldania informacji diagnostycznych; przegldania dokumentacji elektronicznej. PLWW Oprogramowanie dla systemu Windows 15 Wicej informacji mona znale w rozdziale Uywanie Przybornika HP. Wbudowany serwer internetowy Uwaga Ta funkcja jest dostpna tylko w drukarkach HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn i HP LaserJet 1320nw. Wbudowany serwer internetowy jest dostpny w drukarkach serii HP LaserJet 1320 za porednictwem wewntrznego polczenia sieciowego HP Jetdirect. Dziki wbudowanemu serwerowi internetowemu uytkownik moe uzyska dostp do informacji i ustawie drukarki, wpisujc adres IP lub nazw hosta drukarki w przegldarce sieci Web (np. Netscape Navigator lub Microsoft Internet Explorer ) na dowolnym komputerze. Wbudowany serwer internetowy mona wykorzysta do konfiguracji drukarki, przegldania informacji o jej stanie oraz uzyskania informacji diagnostycznych. Uwaga Te ustawienia mona równie zmieni przy uyciu Przybornika HP. Serwer wspólpracuje z nastpujcymi przegldarkami internetowymi: Internet Explorer w wersji 5. 5 (lub nowszej) Netscape Navigator 4.75 (lub nowszy) Wicej informacji mona znale w rozdziale Uywanie wbudowanego serwera internetowego. 16 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PLWW Oprogramowanie dla komputerów Macintosh W poniszych sekcjach opisano oprogramowanie dla komputerów Macintosh dostarczane z drukarkami serii HP LaserJet 1160 i HP LaserJet Drukarka HP LaserJet 1160 W poniszych sekcjach opisano sposób uzyskiwania dostpu do oprogramowania drukarki HP LaserJet 1160 na komputerach Macintosh. Uzyskiwanie dostpu do sterownika drukarki (Mac OS 9.1 lub nowszy) 1. W menu Apple (Jablko) wybierz opcj Wybieracz. 2. W lewej górnej czci okna dialogowego Wybieracz kliknij ikon drukarki HP LaserJet. 3. Wybierz jedn z poniszych opcji, w zalenoci od sposobu polczenia drukarki z komputerem: TCP/IP: W podrcznym oknie dialogowym wybierz opcj tak, aby skanowa w poszukiwaniu drukarek sieciowych TCP/IP. USB: Przejd do kroku W prawej czci okna dialogowego Wybieracz kliknij ikon drukarki HP LaserJet Zamknij Wybieracz. Uzyskiwanie dostpu do sterownika drukarki (Mac OS X 10.1 lub nowszy) 1. Okno Centrum drukowania powinno zosta otwarte automatycznie. Jeli tak si nie stanie, wykonaj nastpujce czynnoci: a. Kliknij dwukrotnie ikon dysku twardego na pulpicie. b. Kliknij teczk Programy, a nastpnie teczk Narzdzia. c. W zalenoci od systemu operacyjnego kliknij dwukrotnie ikon Centrum drukowania lub Program narzdziowy konfiguracji drukarki. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160

31 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj). Wywietlone zostanie okno dialogowe Add Printer List (Dodaj list drukarek). 3. Z górnego menu wybierz jedn z poniszych opcji, w zalenoci od sposobu polczenia drukarki z komputerem: USB TCP/IP: W przypadku podlczania drukarki TCP/IP do komputera z systemem OS X 10. 1, wybierz opcj hp ip printing (Drukowanie IP firmy HP). W przypadku systemu OS X 10.2 lub nowszego wybierz opcj Rendezvous. 4. Z listy drukarek wybierz nazw swojej drukarki. 5. Kliknij przycisk Add (Dodaj). PLWW Oprogramowanie dla komputerów Macintosh 17 Drukarka serii HP LaserJet 1320 W poniszych sekcjach opisano sposób uzyskiwania dostpu do oprogramowania drukarki serii HP LaserJet 1320 na komputerach Macintosh. Uzyskiwanie dostpu do sterownika drukarki (Mac OS 9.x) 1. Kliknij dwukrotnie ikon dysku twardego na biurku. 2. Kliknij teczk Programy, a nastpnie teczk Narzdzia. 3. Uruchom program Narzdzie drukarki biurkowej. 4. Kliknij dwukrotnie ikon Drukarka (USB). 5. W sekcji USB Printer Selection (Wybór drukarki USB) okna dialogowego kliknij przycisk Zmie. 6. Wybierz pozycj Drukarka HP LaserJet Kliknij opcj Automatycznie. 8. U dolu okna kliknij przycisk Utwórz. 9. Kliknij przycisk Zachowaj. Uzyskiwanie dostpu do sterownika drukarki (Mac OS X 10.1 lub nowszy) 1. Okno Centrum drukowania powinno zosta otwarte automatycznie. Jeli tak si nie stanie, wykonaj nastpujce czynnoci: a. Kliknij dwukrotnie ikon dysku twardego na pulpicie. b. Kliknij teczk Programy, a nastpnie teczk Narzdzia. c. W zalenoci od systemu operacyjnego kliknij dwukrotnie ikon Centrum drukowania lub Printer Setup Utility (Program narzdziowy konfiguracji drukarki). 2. Kliknij przycisk Dodaj. Wywietlone zostanie okno dialogowe Add Printer List (Dodaj list drukarek). 3. Z górnego menu wybierz jedn z poniszych opcji, w zalenoci od sposobu polczenia drukarki z komputerem: USB TCP/IP: W przypadku podlczania drukarki TCP/IP do komputera z systemem OS X 10. 1, wybierz opcj hp ip printing (Drukowanie IP firmy HP). W przypadku systemu OS X 10.2 lub nowszego wybierz opcj Rendezvous. 4. Z listy drukarek wybierz nazw swojej drukarki. 5. Kliknij przycisk Dodaj. 18 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PLWW Pliki opisowe druku w jzyku PostScript (PostScript Printer Description Files, PPD) Pliki PPD w polczeniu ze sterownikiem drukarki dla komputerów Apple zapewniaj komputerowi dostp do drukarki oraz umoliwiaj jego komunikacj z ni. Program instalacyjny plików PPD znajduje si na dysku CD dostarczanym z drukarkami serii HP LaserJet PLWW Oprogramowanie dla komputerów Macintosh 19 Specyfikacje materialów stosowanych w drukarce Drukarki HP LaserJet umoliwiaj uzyskanie wydruków o doskonalej jakoci. Drukarka akceptuje róne rodzaje materialów, takie jak papier city (w tym papier makulaturowy), koperty, nalepki, folie przezroczyste, kalk techniczn i papier o nietypowym formacie. Wlaciwoci takie jak gramatura, ziarnisto i zawarto wilgoci s wanymi czynnikami, majcymi wplyw na wydajno drukarki i jako wydruków. Drukarka moe wykorzystywa róne rodzaje papierów i innych materialów, zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. Materialy nie spelniajce tych zalece mog powodowa nastpujce problemy: Niska jako druku Zwikszone ryzyko zacicia si materialu w drukarce Przedwczesne zuycie si drukarki, wymagajce naprawy Aby uzyska najlepsze rezultaty, naley uywa wylcznie papieru i materialów drukarskich firmy HP. Firma Hewlett-Packard nie zaleca stosowania materialów innych producentów. Firma HP nie ma wplywu na ich produkcj i nie moe kontrolowa ich jakoci. Czasami zdarza si, e material spelnia wszystkie zalecenia opisane w niniejszym podrczniku, a mimo to nie daje zadowalajcych rezultatów. Moe to by powodowane niewlaciwym obchodzeniem si z nim, niewlaciwym poziomem temperatury i wilgotnoci lub innych parametrów, na które firma Hewlett-Packard nie ma wplywu. Przed zakupem wikszej iloci materialu naley sprawdzi, czy spelnia on wymagania przedstawione w niniejszej instrukcji obslugi oraz w broszurze HP LaserJet printer family media guide. Wskazówki mona pobra pod adresem hp.com/support/ ljpaperguide/, natomiast informacje dotyczce zamawiania tych wskazówek znajduj si w sekcji Zamawianie materialów eksploatacyjnych i akcesoriów. Przed takim zakupem naley równie kadorazowo przetestowa nabywany material. OSTRONIE Uywanie materialów, które nie spelniaj wymogów firmy Hewlett-Packard, moe by przyczyn powstawania problemów z drukark i jej uszkodze wymagajcych naprawy. Tego typu naprawy nie s objte umowami gwarancyjnymi ani serwisowymi firmy HewlettPackard. Obslugiwane formaty materialów Obslugiwane s nastpujce formaty materialów: Minimalny: 76 x 127 mm Maksymalny: 216 x 356 mm 20 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PLWW 2 Podlczanie drukarki Niniejszy rozdzial zawiera nastpujce informacje: Podlczanie drukarki za pomoc portu USB Podlczanie drukarki za pomoc portu równoleglego Polczenia sieciowe Polczenia bezprzewodowe PLWW 21 Podlczanie drukarki za pomoc portu USB Wszystkie modele drukarek serii HP LaserJet 1160 i HP LaserJet 1320 s wyposaone w port USB. Podlczanie przewodu USB 1. Podlcz przewód USB do drukarki. 2. Podlcz drugi koniec przewodu USB do komputera, jeli w trakcie instalacji oprogramowania wywietlony zostanie odpowiedni monit. 22 Rozdzial 2 Podlczanie drukarki PLWW Podlczanie drukarki za pomoc portu równoleglego Modele drukarek HP LaserJet 1160 i HP LaserJet 1320 s wyposaone w port równolegly. Podlczanie przewodu równoleglego 1. Podlcz przewód równolegly do drukarki. 2. Podlcz drugi koniec przewodu do komputera. PLWW Podlczanie drukarki za pomoc portu równoleglego 23 Polczenia sieciowe Drukarki HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn i HP LaserJet 1320nw mog nawizywa polczenie z sieci za porednictwem wbudowanego portu sieciowego HP Jetdirect. Drukarka HP LaserJet 1320nw moe ponadto nawizywa polczenia z sieciami bezprzewodowymi b/g. Zewntrzne sieciowe serwery druku s dostpne dla drukarek serii HP LaserJet 1160 i HP LaserJet W poniszej tabeli zestawiono elementy niezbdne do przystosowania drukarek serii HP LaserJet 1160 lub HP LaserJet 1320 do pracy w sieci. Opcjonalne wyposaenie sieciowe Model HP LaserJet Base-T HP Jetdirect 170x 10/100Base-TX b/g Bluetooth HP bt1300 HP Jetdirect 175x HP Jetdirect (HP Jetdirect ew x, HP Jetdirect 500x) HP Jetdirect en HP Jetdirect 170x HP Jetdirect 175x HP Jetdirect (HP Jetdirect ew x, HP Jetdirect 500x) HP Jetdirect en3700 HP bt n W komplecie W komplecie HP Jetdirect ew2400 HP Jetdirect 380x (tylko b) HP bt tn W komplecie W komplecie HP Jetdirect ew2400 HP Jetdirect 380x (tylko 802. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo