ADSL Router Instrukacja instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADSL Router Instrukacja instalacji"

Transkrypt

1 ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia Przedni panel Tylni panel Zawarto opakowania Podłczenie urzdzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połczenia sieciowego Konfiguracja urzdzenia poprzez 6. Konfiguracja urzdzenia przez Self-Install Wizard Rejestracja usługi Neostrada lub Net Nowoci, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje Ponisza instrukcje opisuje TYLKO podstawow instalacj urzdzenia. Wicej informacji zawartych jest w Instrukcji Obsługi na dołczonej do urzdzenia płycie CD ROM. 0

2 1. Wskaniki i złcza urzdzenia 1.1 Przedni panel. Na przednim panelu znajduj si diody LED sygnalizujce status operacji wykonywanych przez router. LED POWER E1 4 WIRELESS USB DSL Opis funkcji Włczenie zasilania powoduje cigłe wiecenie diody POWER. Podłczenie innego urzdzenia sieciowego (np. PC, switch) do portu Ethernet powoduje zawiecenie si diody Ex a nastpnie jej miganie podczas transmisji danych (w sieci LAN). Dioda WIRELESS wieci po ustabilizowaniu połczenia bezprzewodowego a miga w czasie wymiany danych z innymi urzdzeniami bezprzewodowymi. Podłczenie komputera do portu USB powoduje zawiecenie si diody USB a nastpnie jej miganie podczas transmisji danych (w sieci LAN). Dioda DSL miga w przypadku próby synchronizacji modemu z urzdzeniami ADSL (DSLAM) dostawcy usług internetowych ISP. Jeeli nie wieci oznacza to brak synchronizacji lub fizycznego połczenia z lini ADSL. Zawiecenie diody WAN na zielono oznacza zsynchronizowanie modemu z lini ADSL. 1.2 Tylni panel Na tylnim panelu znajduj si wszystkie gniazda złcz sieciowych, USB, DSL i zasilania oraz przycisk RESET umoliwiajcy przywrócenie ustawie fabrycznych. Lp Złcze/przycisk Opis 1 DSL Gniazdo RJ-11 słuce do podłczenia linii telefonicznej ADSL. 2 USB Gniazdo USB. 3 RESET Przycisk słucy do przywracania ustawie fabrycznych. 4 E1 4 Gniazda Ethernet RJ DC 9V Złcze zasilania słuce do podłczenia zasilacza. 6 POWER Wyłcznik zasilania. 7 Antena RF Antena GHz wireless. 1

3 2. Zawarto opakowania Opakowanie powinno zawiera nastpujce elementy: Router ADSL Asmax Ar-804gu z anten Kabel sieciowy Ethernet RJ-45 Kabel telefoniczny RJ-11 Kabel USB (opcjonalnie) Zasilacz Płyta CD-ROM Instrukcja obsługi W przypadku braku któregokolwiek z elementów prosz o kontakt ze sprzedawc. Instrukcje obsługi oraz sterowniki mona pobra bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. 3. Podłczenie urzdzenia 1. Podłcz lini telefoniczn do gniazda DSL. Jeeli bdziesz uywał jeszcze inne urzdzenie telefoniczne (np. aparat telefoniczny, faks, itp.) musisz dodatkowo podłczy splitter umoliwiajcy rozgałzienie linii telefonicznej oraz odfiltrowanie zakłóce. W przypadku korzystania z linii ISDN splitter dodatkowo umoliwi podłczenie routera (gniazdo RJ-11) do linii ISDN (złcze RJ-45). 2. Podłcz komputer lub inne urzdzenie sieciowe do gniazda E1-4 (lub USB). Do gniazd switcha 4 portowego mona podłczy dowolne urzdzenie sieciowe pracujce w standardzie Ethernet 10/100 Mb/s ze złczem RJ-45 takie jak komputer wyposaony w kart Ethernet, hub czy switch. Urzdzenie posiada funkcj auto sensing umoliwiajc automatyczny dobór polaryzacji kabla sieciowego. Prosz pamita, i w standardzie Ethernet długo kabla sieciowego nie moe przekracza 100 m. Do gniazda USB mona podłczy komputer wyposaony w interfejs USB. UWAGA: Dany komputer moe by podłczony z routerem albo przez kabel sieciowy albo przez USB. PC podłczony do urzdzenia zarówno przez sie Ethernet jak i USB nie bdzie posiadał dostpu do routera. Po skonfigurowaniu urzdzenia mona równie podłczy komputery wyposaone w karty bezprzewodowe standardu b lub g.. 3. Podłcz zasilacz do sieci elektrycznej oraz do gniazda DC 9V, włcz POWER. Podłcz zasilacz do sieci elektrycznej 230V/50Hz a nastpnie do gniazda DC 9V. Włcz zasilanie urzdzenia wyłcznikiem POWER. 4. Zaczekaj a dioda DSL zacznie miga. Urzdzenie jest gotowe do pracy. 2

4 4. Instalacja oprogramowania W przypadku korzystania z interfejsu USB naley zainstalowa sterowniki z dołczonej do urzdzenia płyty CD-ROM. Krok 1. Podłcz komputer do routera kablem USB. System Windows 98SE/ME Krok 2. Po wykryciu połczenia USB przez system operacyjny kliknij przycisk Anuluj. 3

5 System Windows 2000/XP Krok 2. Po wykryciu połczenia USB przez system operacyjny kliknij przycisk Anuluj. Krok 3. Włó płyt CD-ROM dołczon do urzdzenia. Powinien automatycznie uruchomi si program Wireless-G DSL Router Self-Installation Utility. Jeeli program nie zostanie automatycznie uruchomiony wybierz z menu Start opcje Uruchom.... Nastpnie wpisz ciek dostpu do pliku autorun.exe znajdujcego si w katalogu głównym płyty CD-ROM, np. D:\autorun.exe gdzie D jest domylnym woluminem napdu CD-ROM. Wybierz opcj USB Installation. 4

6 Krok 4. Nastpnie kliknij przycisk Next. Krok 5. Zaznacz opcj I Agree oznaczajc, i zapoznałe si z zasadami licencji a nastpnie kliknij przycisk Next. 5

7 Krok 6. Kliknij przycisk Next. Krok 7. Zaznacz opcj Everyone a nastpnie kliknij przycisk Next. 6

8 Krok 8. Kliknij przycisk Next. Krok 9. Aby zakoczy proces instalacji sterowników USB kliknij przycisk Close. Krok 10. Po restarcie komputera zainstalowane urzdzenie powinno zosta umieszczone w Menaderze urzdze w zakładce Karty sieciowe. 7

9 (dla Windows 2000, XP) Wybierz z Menu Start Panel Sterownia System zakładka Sprzt Menader urzdze. (dla Windows 98, 98SE, ME) Wybierz z Menu Start Ustawienia Panel sterowania System zakładka Menader urzdze. 8

10 5. Konfiguracja połczenia sieciowego. W przypadku połczenia USB podczas instalacji sterowników Wireless DSL Router USB automatycznie zostanie skonfigurowany protokół TPC/IP. W przypadku połczenia Ethernet lub Wireless uytkownik musi j przeprowadzi samodzielnie. W tym celu naley wybra właciwoci połczenia sieciowego a nastpnie protokołu TCP/IP oraz zaznaczy opcj Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. W przypadku Windows 98 naley: w zakładce Adres IP zaznaczy opcj Automatycznie uzyskaj adres IP, w zakładce Brama usun wszystkie wpisy oraz w zakładce DNS zaznaczy opcj wyłcz DNS. 6. Konfiguracja urzdzenia poprzez www. 1) Włcz przegldark internetow np. Internet Explorer. W polu adres wpisz adres interfejsu LAN urzdzenia 2) Domylnie urzdzenie nie jest zabezpieczone hasłem. Jeeli za pomoc funkcji HTTP Authentication ustawisz autoryzacj na ekranie zostanie wywietlony monit autoryzacji. Wprowad nazw uytkownika i hasło oraz kliknij przycisk Log In. 3) Po poprawnym wpisaniu nazwy uytkownika i hasła oraz w przypadku braku autoryzacji (domylnie) na ekranie zostanie wywietlona zakładka Setup Wizard jeeli urzdzenie nie zostało jeszcze skonfigurowane lub Home. 9

11 4) Za pomoc zakładki Wizard uruchom Setup Wizard a nastpnie kliknij link Begin. 5) Teraz w polu Username wpisz swoj nazw uytkownika a w polu Password hasło. W polach VPI, VCI wpisz wartoci otrzymane od ISP. Uwaga: W przypadku usługi Neostrada: Vpi=0, Vci=35. W przypadku usługi Net24: Vpi=8, Vci=35. 6) Nastpnie ustaw parametry bezprzewodowego punktu dostpowego: wybierz region Europe oraz dowolny kanał transmisyjny, wpisz nazw swojej sieci bezprzewodowej w polu SSID. W danej przestrzeni powietrznej SSID musi by unikalne, zaleca si aby odstp pomidzy kanałami transmisyjnymi w danej przestrzeni powietrznej był jak najwikszy. Kliknij link Next. 10

12 7) Ze wzgldów bezpieczestwa włcz szyfracj WEP lub skonfiguruj bezpieczestwo transmisji bezprzewodowej póniej. Pamitaj, i bez szyfracji i listy dostpu kady uytkownik posiadajcy kart bezprzewodow bdzie mógł połczy si z routerem. 11

13 8) Na zakoczenie kliknij link Finish. 9) Urzdzenie automatycznie połczy si z Internetem. 10) Jeeli nie bdziesz mógł połczy si z ISP lub Twój ISP wymaga innego protokołu enkapsulacji ni PPPoE jak np. PPPoA LLC wybierz z zakładki Basic funkcj Quick Start i w polu Protocol wybierz właciwy protokół enkapsulacji danych. Kliknij przycisk Connect oraz zapisz ustawienia za pomoc funkcji Save Settings. 12

14 6. Konfiguracja urzdzenia przez Self-Install Wizard. Na dołczonej do urzdzenia płycie CD-ROM znajduje si aplikacja Self-Install Wizard umoliwiajca szybkie skonfigurowanie urzdzenia do połczenia z Internetem. Naley wczeniej zainstalowa aplikacj a nastpnie krok po kroku okreli nastpujce parametry: nazwa uytkownika i hasło dostpu do usługi ADSL oraz parametry bezprzewodowego punktu dostpowego. UWAGA: Oprogramowanie Self-Install Wizard nie umoliwia zmiany parametrów VPI (domylnie 0) oraz VCI (domylnie 35). Równie nie mona zmieni domylnie ustawionego protokołu interfejsu WAN PPPoE. Jeeli Twój ISP wymaga innych parametrów ni domylne, musisz skonfigurowa urzdzenie poprzez stron www Po zainstalowania aplikacji kliknij ponisz ikon umieszczon na pulpicie. Tu po zainstalowaniu aplikacji, pierwszy raz zostanie ona uruchomiona automatycznie. Krok 1. Kliknij przycisk Next. Krok 2. Wybierz typ połczenia z sieci ADSL i kliknij przycisk Next. Urzdzenie moe by podłczone do sieci telefonicznej bezporednio lub poprzez Splitter w przypadku korzystania równie z aparatu telefonicznego. W pierwszym przypadku zaleca si zastosowanie filtru ochronnego i przeciwzakłóceniowego. 13

15 Krok 3. Nastpnie podłcz odpowiednio urzdzenie wg wskazówek wywietlanych na ekranie, klikajc po kadym kroku przycisk Next. Splitter Bezporednio 14

16 15

17 Ethernet USB Krok 4. Komputer automatycznie połczy si z routerem. 16

18 Krok 5. Gdy router zostanie wykryty kliknij przycisk Next. Krok 6. Wpisz nazw uytkownika w polu Username a hasło w polu Password i kliknij przycisk Next. Nazwa uytkownika musi zawiera Jeeli Twoja nazwa uytkownika nie posiada takiego znaku nie moesz korzysta z tej aplikacji i musisz skonfigurowa urzdzenie poprzez jego stron konfiguracyjn (równie kiedy Twój ISP wymaga innych parametrów ni VPI=0, VCI=35). 17

19 Krok 7. Nastpnie ustaw parametry bezprzewodowego punktu dostpowego: wybierz region Europe w polu Country Type oraz dowolny kanał transmisyjny, wpisz nazw swojej sieci bezprzewodowej w polu SSID. W danej przestrzeni powietrznej SSID musi by unikalne, zaleca si aby odstp pomidzy kanałami transmisyjnymi w danej przestrzeni powietrznej był jak najwikszy. Kliknij link Next. Krok 8. Ze wzgldów bezpieczestwa włcz szyfracj WEP lub skonfiguruj bezpieczestwo transmisji bezprzewodowej póniej. Pamitaj, i bez szyfracji i listy dostpu kady uytkownik posiadajcy kart bezprzewodow bdzie mógł połczy si z routerem. Zaznacz opcj Enable Wireless Security i kliknij przycisk Generate. Zostanie automatycznie wygenerowany 128 bitowy klucz WEP. Moesz równie samodzielnie okreli warto klucza. Nastpnie kliknij przycisk Next. 18

20 Krok 9. Aby zakoczy proces konfiguracji urzdzenia kliknij przycisk Finish. 19

21 Krok 10. Aby zapisa ustawienia do urzdzenia kliknij przycisk OK. Krok 11. Na zakoczenie operacji kliknij przycisk OK. 20

22 Krok 12. Aby połczy si z Internetem kliknij Connect a nastpnie OK. Ikona oznaczajca nawizanie i trwanie połczenia z Internetem. Ikona informujca o braku połczenia z Internetem. 21

23 7. Rejestracja usługi Neostrada lub Net24. Aby zarejestrowa usług Neostrada naley: - skonfigurowa połczenie sieciowe z automatycznie przyznawanym adresem IP i adresem serwera DNS - urzdzenie mona skonfigurowa w celu zarejestrowania usługi zarówno przez stron konfiguracyjn www jak i aplikacj Self-Install Wizard - za pomoc opcji WAN Configuration ustawi nastpujce parametry: Vpi=0 Vci=35 Protocol/Type=PPPoE lub PPPoA VC Password=rejestracja - Zarejestrowa si na stronie - Wpisa otrzymany username i password do konfiguracji urzdzenia Aby zarejestrowa usług Net24 naley: - skonfigurowa połczenie sieciowe z automatycznie przyznawanym adresem IP i adresem serwera DNS - urzdzenie mona skonfigurowa w celu zarejestrowania usługi TYLKO przez stron konfiguracyjn www - za pomoc opcji WAN Configuration ustawi nastpujce parametry: Vpi=8 Vci=35 Protocol/Type=PPPoE lub PPPoA LLC Username=net24 Password=net24 - Zarejestrowa si na stronie - Wpisa otrzymany username i password do konfiguracji urzdzenia 22

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybkiej Instalacji

Instrukcja Szybkiej Instalacji Instrukcja Szybkiej Instalacji MODEM/ROUTER ADSL2 + INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Jesteśmy pewni, że jego wydajność oraz jakość przyniosą Państwu pełną satysfakcję

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo