Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW" (strona 64). Uwagi W niniejszej instrukcji zaloono, e Uytkownik posiada praktyczn wiedz na temat obslugi systemu Windows lub Macintosh. Informacje na temat systemu operacyjnego mona znale w jego dokumentacji oraz w dolczonych do niego plikach pomocy. Opis okien dialogowych oraz procedur dotyczy systemu Windows Vista dla komputerów w Windows oraz systemu Mac OS X v10.4 dla komputerów Macintosh. Wygld i zwarto okien dialogowych moe zalee od uywanej wersji systemu operacyjnego. Za kadym razem, gdy w niniejszej instrukcji pojawia si symbol "MXxxxx", naley litery "xxxx" zastpi znakami odpowiednimi dla posiadanego przez Pastwa modelu urzdzenia. W niniejszej instrukcji znajduj si równie odwolania do funkcji faksu w opisywanym urzdzeniu. Modul faksu nie jest dostpny we wszystkich regionach sprzeday. Doloono wszelkich stara zwizanych z rzetelnym opracowaniem niniejszej instrukcji. Wszelkie uwagi lub zastrzeenia dotyczce instrukcji prosimy przekazywa do najbliszego autoryzowanego serwisu. Opisywane urzdzenie zostalo poddane cislym procedurom kontrolnym. W malo prawdopodobnym przypadku wykrycia defektu lub innego problemu, prosimy o kontakt ze sprzedawc lub najbliszym autoryzowanym serwisem. Poza przypadkami cile okrelonymi przez prawo, firma SHARP nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wystpujce podczas korzystania z opisywanego urzdzenia lub elementów wyposaenia dodatkowego, a take odpowiedzialnoci za straty wynikajce porednio z korzystania opisywanego urzdzenia. UMOWA LICENCYJNA Tre UMOWA LICENCYJNA pojawi si podczas instalacji oprogramowania z plyty CD-ROM. Korzystajc z caloci lub fragmentów oprogramowania na plycie lub w urzdzeniu, Uytkownik wyraa zgod na przestrzeganie warunków UMOWA LICENCYJNA. Dotyczy uytkowników systemów Windows 98/Me/NT 4.0 Plyta CD-ROM nie zawiera oprogramowania dla systemów Windows 98/Me/NT 4.0. Oprogramowanie dla systemów Windows 98/Me/NT 4. 0 mona uzyska od autoryzowanego przedstawiciela firmy Sharp. Sterownika skanera nie mona zainstalowa w systemie Windows NT 4.0. SPIS TRECI 1 PRZED INSTALACJ OPROGRAMOWANIA PLYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE PLYTY "SOFTWARE CD-ROM" INNE PLYTY CD-ROM SPRAWDZENIE WYMAGA SYSTEMOWYCH WYMAGANIA SYSTEMU WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA PODLCZENIE URZDZENIA PODLCZENIE DO SIECI....

3 7 PODLCZENIE URZDZENIA POPRZEZ KABEL USB (Windows) USTAWIENIA W RODOWISKU WINDOWS OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)... 8 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX.. JELI URZDZENIE JEST PODLCZONE DO SIECI JELI URZDZENIE BDZIE PODLCZONE PRZEZ KABEL USB..... WYKORZYSTYWANIE URZDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTPNIONEJ... KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO STEROWNIKA PS W SYSTEMIE WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)..... KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAENIEM URZDZENIA INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR 40 INSTALACJA STEROWNIKA SKANERA INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (MX-C310/C380/C400). 45 ZMIANA PORTU USTAWIENIA W RODOWISKU MACINTOSH MAC OS X MAC OS

4 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW JELI INSTALACJA NIE POWIODLA SI USUWANIE OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJ OPROGRAMOWANIA W niniejszym rozdziale opisane s programy umoliwiajce korzystanie z funkcji drukarki i skanera w urzdzeniu, oraz CD-ROM z oprogramowaniem. Tutaj równie znajduj si odnoniki do stron, na których mona znale opisy odpowiednich procedur instalacyjnych. PLYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE Oprogramowanie przeznaczone do pracy z opisywanym urzdzeniem zamieszczone jest na plytach CD-ROM dostarczanych razem z urzdzeniem i elementami wyposaenia dodatkowego. Przed instalacj oprogramowania naley si upewni, e komputer i urzdzenie spelniaj wymagania systemowe opisane w czci "SPRAWDZENIE WYMAGA SYSTEMOWYCH" (strona 5). PLYTY "SOFTWARE CD-ROM" Plyty "Software CD-ROM" zawieraj sterownik drukarki i inne oprogramowanie. W sklad zestawu "Software CD-ROM" wchodz dwie plyty. Dotyczy uytkowników systemów Windows 98/Me/NT 4.0 Plyta CD-ROM nie zawiera oprogramowania przeznaczonego dla systemów Windows 98/Me/NT 4.0. Oprogramowanie dla systemów Windows 98/Me/NT 4.0 mona uzyska od autoryzowanego przedstawiciela firmy Sharp. Disc 1 Oprogramowanie dla Windows Sterowniki drukarki Umoliwiaj wykorzystywanie opisywanego urzdzenia jako drukarki. - Sterowniki PCL6 i PCL5c Opisywane urzdzenie obsluguje jzyki sterowania drukiem Hewlett-Packard PCL6 i PCL5c. Zalecane jest korzystanie ze sterownika PCL6. W przypadku wystpienia problemów z drukiem ze starszych aplikacji, naley uy sterownika PCL5c. - Sterownik PS Sterownik PS obsluguje jzyk opisu strony Postscript 3 opracowany przez firm Adobe Systems Incorporated. 2 PLYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE - Sterownik PPD Sterownik PPD umoliwia wykorzystywanie przez urzdzenie standardowego sterownika drukarki typu postscript w systemie Windows. JELI URZDZENIE JEST PODLCZONE DO SIECI (strona 10) JELI URZDZENIE BDZIE PODLCZONE PRZEZ KABEL USB (strona 22) Program Printer Status Monitor (bdzie mona z niego korzysta tylko wtedy, gdy urzdzenie bdzie podlczone do sieci.) Umoliwia kontrolowanie stanu drukarki w oknie na ekranie komputera. INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR (strona 40) Disc 2 Oprogramowanie dla Windows Sterownik PC-Fax Umoliwia wysylanie plików z komputera jako faksów przy zastosowaniu takiej samej procedury jak podczas drukowania plików. (Jeli w urzdzeniu zainstalowany jest modul faksu.) Nawet jeli funkcja faksu nie bdzie zainstalowana, sterownik PC-Fax mona bdzie zaktualizowa z plyty CD-ROM dostarczonej razem z modulem faksu internetowego, dziki czemu moliwe bdzie wysylanie plików z komputera jako faksów w taki sam sposób jak podczas drukowania plików. INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX (strona 10) Z oprogramowania wymienionego poniej bdzie mona korzysta tylko wtedy, gdy urzdzenie bdzie podlczone do sieci.

5 Sterownik skanera (sterownik TWAIN) Umoliwia korzystanie z funkcji skanera opisywanego urzdzenia poprzez aplikacje zgodne ze standardem TWAIN. INSTALACJA STEROWNIKA SKANERA (strona 42) Program Printer Administration Utility Umoliwia administratorowi monitorowanie i kontrolowanie urzdzenia z komputera. Opis instalacji i obslugi programu Printer Administration Utility, znajduje si w pliku Readme i w instrukcji obslugi w formacie PDF znajdujcych si na plycie "Software CD-ROM" (Disc 2). Plik Readme i instrukcja obslugi znajduj si w nastpujcym folderze na plycie CD-ROM (liter "R" w ciece dostpu naley zastpi liter odpowiadajc napdowi CD-ROM w komputerze: R:\Sadmin\Documents\Polish 3 PLYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE Oprogramowanie dla komputera Macintosh Plik PPD Jest to plik z opisem drukarki umoliwiajcy uywanie urzdzenia jako drukarki kompatybilnej ze standardem PostScript 3. Do korzystania z urzdzenia w rodowisku Macintosh niezbdny jest modul PS3. MAC OS X (strona 50) MAC OS (strona 60) eby mona bylo korzysta z opisywanego urzdzenia w rodowisku Macintosh, musi by ono podlczone do sieci. Polczenie USB jest w tym przypadku niedostpne. Urzdzenia MX-C310/C380/C400 mona wykorzystywa jako drukark w rodowisku Macintosh po zainstalowaniu opcjonalnego zestawu rozszerzenia PS3. Sterownika skanera i sterownika PC-Fax nie mona uywa w rodowisku Macintosh. INNE PLYTY CD-ROM Jest to plyta CD-ROM uywana do aktualizacji sterownika PC-Fax instalowanego z plyty "Software CD-ROM", dziki czemu mona go uywa do wysylania faksów internetowych (funkcja PC-I-Fax). eby korzysta z funkcji PC-I-Fax, naley najpierw zainstalowa sterownik PC-Fax z plyty "Software CD-ROM", a nastpnie uruchomi program instalacyjny z opisywanej plyty. Jeli sterownik PC-Fax zostal ju wczeniej zainstalowany, naley uruchomi tylko program instalacyjny. (Nie ma koniecznoci ponownej instalacji sterownika PC-Fax). INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI/STEROWNIKA PC-FAX (strona 10) Plyta "PRINTER UTILITIES" dostarczana z modulem faksu internetowego (dla systemu Windows) Plyta "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (dla systemu Windows) Tutaj znajduje si oprogramowanie ulatwiajce optymalne wykorzystanie obrazów zeskanowanych w urzdzeniu. W sklad oprogramowania wchodzi program "Sharpdesk" - aplikacja umoliwiajca kompleksowe zarzdzanie zeskanowanymi dokumentami i plikami stworzonymi w rónych aplikacjach. eby moliwe bylo korzystanie z funkcji skanera "Scan to Desktop", naley zainstalowa program "Network Scanner Tool" z plyty CD-ROM. Systemowe wymagania oprogramowania znajdziesz w instrukcji (w formacie PDF) lub w pliku Readme zawartych na CD-ROMie. Opis instalacji oprogramowania znajdujcego si na plycie umieszczony jest w dolczonym "Sharpdesk Instrukcja instalacji". Plyta CD-ROM "PRINTER UTILITIES"dostarczana razem z zestawem rozszerzenia PS3 (dotyczy modeli MX-C310/C380/C400) Zawiera czcionki ekranowe wykorzystywane razem ze sterownikiem drukarki. (Zainstaluj sterownik drukarki PS i plik PPD dla systemu Macintosh z plyty "Software CD-ROM".) INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (MX-C310/C380/C400) (strona 45) 4 SPRAWDZENIE WYMAGA SYSTEMOWYCH Przed instalacj oprogramowania opisanego w niniejszej instrukcji naley si upewni, e komputer spelnia odpowiednie wymagania. Windows System operacyjny*1 Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 lub nowszy)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Seowanie bdzie niemoliwe. Takiego problemu mona unikn korzystajc z serwera WINS lub przyporzdkowujc urzdzeniu staly adres IP. W niniejszej instrukcji znajduj si opisy konfiguracji oprogramowania w rodowiskach sieciowych Windows i Macintosh. Sprawdzenie adresu IP urzdzenia Adres IP mona sprawdzi naciskajc przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU] na panelu sterowania urzdzenia i wybierajc "Lista wszystkich ustawie uytkownika" z menu [Druk Listy (Uytkownik)]. PODLCZENIE URZDZENIA POPRZEZ KABEL USB (Windows) Urzdzenie mona podlczy do komputera pracujcego w systemie Windows poprzez kabel USB. (Interfejsu USB w urzdzeniu nie mona uywa w rodowisku Macintosh. ) Urzdzenie naley polczy z komputerem podczas instalacji sterownika drukarki. Jeli kabel USB zostanie podlczony przed zainstalowaniem sterownika drukarki, instalacja sterownika nie zostanie przeprowadzona prawidlowo. Sposób podlczania kabla USB opisany jest w rozdziale "JELI URZDZENIE BDZIE PODLCZANE PRZEZ KABEL USB" (strona 22). 7 2 USTAWIENIA W RODOWISKU WINDOWS W tej czci znajduje si opis instalacji oprogramowania i ustawie w umoliwiajcych korzystanie z funkcji drukarki i skanera urzdzenia w komputerach pracujcych w systemie Windows. Dotyczy uytkowników systemów Windows 98/Me/NT 4.0 Plyta CD-ROM nie zawiera oprogramowania przeznaczonego dla systemów Windows 98/Me/NT 4.0. Oprogramowanie dla systemów Windows 98/Me/NT 4.0 mona uzyska od autoryzowanego przedstawiciela firmy Sharp. OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW) 1 Wló plyt "Software CD-ROM" do napdu w komputerze. eby zainstalowa sterownik drukarki, wló do napdu plyt "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 1". eby zainstalowa sterownik PC-faksu, wló do napdu plyt "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 2". 2 Kliknij przycisk "Start" ( ), kliknij [Komputer], a nastpnie dwukrotnie kliknij ikon [CD-ROM] ( ). W systemie Windows XP/Server 2003: kliknij przycisk [Start], kliknij [Mój komputer], a nastpnie dwukrotnie kliknij ikon [CD-ROM]. W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij [Mój komputer], a nastpnie dwukrotnie kliknij ikon [CD-ROM]. 3 Dwukrotnie kliknij ikon [Setup] ( ). W systemie Windows Vista/Server 2008: jeeli pojawi si pytanie o potwierdzenie, kliknij [Zezwól]. 8 OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH 4 Pojawi si okno "UMOWA LICENCYJNA". Upewnij si, e tre licencji oprogramowania jest dla Ciebie zrozumiala, a nastpnie kliknij przycisk [Tak]. Istnieje moliwo wywietlenia treci umowy "UMOWA LICENCYJNA" w danym jzyku, wybranym z menu jzykowego. eby zainstalowa oprogramowanie w wybranym jzyku, naley kontynuowa instalacj w tym jzyku. 5 6 Odczytaj komunikat w oknie "Witamy", a nastpnie kliknij przycisk [Dalej]. Pojawi si okno wyboru oprogramowania. Przed rozpoczciem instalacji naley klikn przycisk [Wywietl plik README], eby wywietli szczególowe informacje na temat oprogramowania. * Powysze okno pojawi si podczas korzystania z plyty CD-ROM "Disc 1". Opisy poszczególnych skladników oprogramowania zamieszczone s na podanych niej stronach.

6 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX JELI URZDZENIE JEST PODLCZONE DO SIECI - Instalacja standardowa: strona 11 - Instalacja na podstawie adresu urzdzenia: strona 15 - Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP i SSL: strona 19 JELI URZDZENIE BDZIE PODLCZONE PRZEZ KABEL USB: strona 22 WYKORZYSTYWANIE URZDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTPNIONEJ: strona 30 INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR: strona 40 INSTALACJA STEROWNIKA SKANERA: strona 42 9 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX eby zainstalowa sterownik drukarki lub sterownik PC-FAX, naley wykonywa odpowiednie czynnoci opisane w tej czci instrukcji - sposób postpowania zaley od tego, czy urzdzenie jest podlczone do sieci lub poprzez kabel USB. JELI URZDZENIE BDZIE PODLCZANE PRZEZ KABEL USB (strona 22). JELI URZDZENIE JEST PODLCZONE DO SIECI W tej czci opisany jest sposób instalacji sterownika drukarki i sterownika PC-Fax w przypadku, gdy urzdzenie jest podlczone do sieci Windows (sieci TCP/IP). Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 98/Me/NT 4. 0*/2000*/XP*/ Server 2003*/Vista*/Server 2008* * Do instalacji oprogramowania niezbdne s uprawnienia administratora. Urzdzenia MX- C310/C380/C400 mona wykorzystywa ze sterownikiem PS lub PPD po zainstalowaniu opcjonalnego zestawu rozszerzenia PS3. eby zainstalowa sterownik PPD w systemie Windows 98/Me/NT 4.0, naley postpowa wedlug opisu "KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO STEROWNIKA PS W SYSTEMIE WINDOWS 98/Me/NT 4.0" (strona 33) i uy kreatora "Dodaj drukark". eby moliwe bylo wykorzystywanie urzdzenia jako drukarki sieciowej w systemie Windows Windows NT 4.0, w komputerze musi by zainstalowany protokól TCP/IP. Jeli protokól TCP/IP nie jest zainstalowany, naley postpowa zgodnie z informacjami z Pomocy systemu Windows NT 4.0, eby zainstalowa protokól TCP/IP. eby wysyla dokumenty do druku do urzdzenia poprzez internet z wykorzystaniem funkcji IPP, jeli urzdzenie bdzie zainstalowane w lokalizacji zdalnej lub eby drukowa z wykorzystaniem funkcji SSL (komunikacja szyfrowana), naley postpowa wedlug opisu "Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP i SSL" (strona 19) i zainstalowa sterownik drukarki lub sterownik PC- Fax. Jeli urzdzenie bdzie podlczone do sieci pracujcej wylcznie w standardzie IPv6, urzdzenia nie bdzie mona zainstalowa poprzez wykrycie lub zdefiniowanie jego adresu w programie instalacyjnym. Procedura instalacyjna opisana w niniejszej czci instrukcji dotyczy zarówno sterownika drukarki jak i sterownika PC-Fax, chocia w wikszoci opisów wymieniany jest tylko sterownik drukarki. 10 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX Instalacja standardowa Po pojawieniu si okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 8) wykonaj czynnoci opisane poniej. 1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki]. eby zainstalowa sterownik PC-faksu, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z plyty CD-ROM "Disc 2". * Powysze okno pojawi si podczas korzystania z plyty CD- ROM "Disc 1". 2 Kliknij przycisk [Instalacja typowa]. Jeli wybrana zostanie opcja [Instalacja wlasna], bdzie mona zmieni ustawienia dowolnego z wymienionych poniej elementów. Jeli wybrana zostanie opcja [Instalacja typowa], instalacja bdzie przebiegala zgodnie z ustawieniami opisanymi poniej. 11 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX Sposób podlczenia urzdzenia: LPR Direct Print (automatyczne wyszukiwanie) Ustawienie jako drukarka domylna: tak (nie dotyczy sterownika PC-Fax) Nazwa sterownika drukarki: nie bdzie mogla zosta zmieniona Czcionki ekranowe: zainstalowane Jeli wybrane zostalo [Instalacja wlasna], naley wybra [LPR Direct Print (automatyczne wyszukiwanie)], a nastpnie klikn [Dalej]. Jeli wybrane zostalo inne ni [LPR Direct Print (automatyczne wyszukiwanie)], naley postpowa wedlug opisów ze wskazanych stron: LPR Direct Print (podaj adres): strona 15 IPP: strona 19 Drukarka udostpniona: strona 30 Podlczona do tego komputera: strona 22 3 Wykryte zostan drukarki podlczone do sieci. Wybierz opisywane urzdzenie i kliknij przycisk [Dalej]. Jeli urzdzenie nie zostanie znalezione, upewnij si, e jego zasilanie jest wlczone i jest ono prawidlowo podlczone do sieci, a nastpnie kliknij przycisk [Ponowne poszukiwanie]. Mona równie klikn przycisk [Okrel stan...] i wyszuka urzdzenie, wprowadzajc jego nazw (nazw hosta) lub adres IP. Sprawdzenie adresu IP urzdzenia (strona 7) 4 Pojawi si okno z prob o potwierdzenie. Zapoznaj si z treci komunikatu, a nastpnie kliknij przycisk [Dalej]. 12 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 5 Jeli pojawi si okno wyboru sterownika drukarki, wybierz dany sterownik i kliknij przycisk [Dalej]. Kliknij przycisk opcji sterownika drukarki, który ma zosta zainstalowany, tak by pojawil si w nim symbol zaznaczenia ( ). * W oknie widoczny jest program instalacyjny dla urzdze MX-C311/C381. Podczas instalacji sterownika PC-Fax powysze okno si nie pojawia. Przejd do nastpnego punktu. Urzdzenia MX-C310/C380/C400 mona wykorzystywa ze sterownikiem PS lub PPD po zainstalowaniu opcjonalnego zestawu rozszerzenia PS3. Przycisk opcji [PPD] pojawia si tylko w systemach Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server Jeli pojawi si pytanie, czy instalowana drukarka ma by drukark domyln, dokonaj odpowiedniego wyboru i kliknij przycisk [Dalej]. Jeli instalujesz wiele sterowników, wybierz sterownik, który ma by uywany jako drukarka domylna. Jeli nie chcesz, eby którykolwiek z instalowanych sterowników byl wykorzystywany jako drukarka domylna, wybierz [Nie]. Jeli w punkcie 2 kliknity zostal przycisk [Instalacja wlasna], pojawi si pokazane poniej okna. Okno nazwy drukarki Jeli chcesz zmieni nazw drukarki, wprowad dan nazw i kliknij przycisk [Dalej]. Okno potwierdzenia instalacji czcionek ekranowych eby zainstalowa czcionki ekranowe dla sterownika PCL, wybierz [Tak] i kliknij przycisk [Dalej]. Jeli chcesz zainstalowa czcionki ekranowe, wybierz [Tak], a nastpnie kliknij przycisk [Dalej]. Podczas instalacji sterownika PC-Fax to okno si nie pojawia. Przejd do nastpnego punktu. Jeli uywasz modelu MX-C310/C380/C400 i nie instalujesz sterownika drukarki PCL (instalujesz sterownik drukarki PS lub sterownik drukarki PPD), wybierz [Nie] i kliknij przycisk [Dalej]. 13 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 7 Postpuj wedlug instrukcji ekranowych. Zapoznaj si z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie si instalacja. Jeli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008 Jeli pojawi si ostrzeenie dotyczce bezpieczestwa, kliknij przycisk [Zainstaluj oprogramowanie mimo to].

7 Jeli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003 Jeli pojawi si komunikat ostrzegawczy dotyczcy testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk [Kontynuuj mimo to] lub [Tak]. 8 9 Gdy pojawi si informacja o zakoczeniu instalacji, kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1. Po zakoczeniu instalacji moe si pojawi proba o ponowne uruchomienie komputera. Po zakoczeniu instalacji postpuj wedlug opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAENIEM URZDZENIA" (strona 35), eby dokona odpowiednich ustawie sterownika. Jeli urzdzenie ma by wykorzystywane jako serwer druku (skonfigurowane jako drukarka udostpniana), naley postpowa wedlug opisu "WYKORZYSTYWANIE URZDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTPNIONEJ" (strona 30), eby zainstalowa sterownik drukarki we wszystkich komputerach-klientach. Jeli uywasz modelu MX-C310/C380/C400 i w komputerze zainstalowany zostal sterownik PS lub PPD, czcionki ekranowe PS mona zainstalowa z plyty CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej razem z zestawem rozszerzenia PS3. Patrz "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (MX-C310/C380/C400)" (strona 45). 14 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX Instalacja na podstawie adresu urzdzenia Jeli urzdzenia nie bdzie mona wykry, poniewa bdzie wylczone lub z innego powodu, instalacj mona przeprowadzi podajc nazw (nazw serwera) lub adres IP urzdzenia. Po pojawieniu si okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 8) wykonaj czynnoci opisane poniej. 1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki]. eby zainstalowa sterownik PC-faksu, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z plyty CD-ROM "Disc 2". * Powysze okno pojawi si podczas korzystania z plyty CD-ROM "Disc 1". 2 Kliknij przycisk [Instalacja wlasna]. 15 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 3 Po pojawieniu si pytania dotyczcego sposobu podlczenia drukarki, naley wybra [LPR Direct Print (podaj adres)] i klikn przycisk [Dalej]. 4 Wprowad nazw (nazw hosta) lub adres IP urzdzenia i kliknij przycisk [Dalej]. Sprawdzenie adresu IP urzdzenia (strona 7) 5 Po pojawieniu si okna wyboru modelu, wybierz odpowiedni model urzdzenia i kliknij przycisk [Dalej]. 16 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 6 Po pojawieniu si okna wyboru sterownika drukarki, wybierz sterownik, który ma zosta zainstalowany, i kliknij przycisk [Dalej]. Kliknij pole wyboru sterownika, który ma zosta zainstalowany, tak by pojawil si w nim symbol ( ). *W oknie widoczny jest program instalacyjny dla urzdze MX-C311/C381. Podczas instalacji sterownika PC-faksu to okno si nie pojawia. Przejd do nastpnego punktu. Urzdzenia MX-C310/C380/C400 mona wykorzystywa ze sterownikiem PS lub PPD po zainstalowaniu opcjonalnego zestawu rozszerzenia PS3. Pole wyboru [PPD] pojawia si tylko wtedy, gdy korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server Okrel, czy dana drukarka ma by drukark domyln i kliknij przycisk [Dalej]. Jeli instalujesz kilka sterowników, wybierz sterownik, który ma by wykorzystywany jako drukarka domylna. Jeli aden ze sterowników nie ma by wykorzystywany jako drukarka domylna, wybierz [Nie]. 8 9 Po pojawieniu si okna nazwy drukarki, kliknij przycisk [Dalej]. Jeli chcesz zmieni nazw drukarki, wprowad dan nazw i kliknij przycisk [Dalej]. Jeli pojawi si pytanie, czy chcesz zainstalowa czcionki ekranowe, wybierz odpowied i kliknij przycisk [Dalej]. Jeli uywasz modelu MX-C310/C380/C400 i nie instalujesz sterownika drukarki PCL (instalujesz sterownik drukarki PS lub sterownik drukarki PPD), wybierz [Nie] i kliknij przycisk [Dalej]. Podczas instalacji sterownika PC-faksu to okno si nie pojawia. Przejd do nastpnego punktu. 17 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 10 Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Zapoznaj si z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej]. Instalacja rozpocznie si. Jeli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008 Jeli pojawi si ostrzeenie dotyczce bezpieczestwa, kliknij przycisk [Zainstaluj oprogramowanie mimo to]. Jeli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003 Jeli pojawi si komunikat ostrzegawczy dotyczcy testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk [Kontynuuj mimo to] lub [Tak] Jeli pojawi si okno z informacj o zakoczeniu instalacji, kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1. Po zakoczeniu instalacji moe pojawi si komunikat zachcajcy do ponownego uruchomienia komputera. Jeli pojawi si ten komunikat, kliknij przycisk [Tak], eby ponownie uruchomi komputer. Instalacja zostala zakoczona. Po zakoczeniu instalacji postpuj wedlug opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAENIEM URZDZENIA" (strona 35), eby dokona odpowiednich ustawie sterownika. Jeli uywasz modelu MX-C310/C380/C400 i w komputerze zainstalowany zostal sterownik PS lub PPD, czcionki ekranowe PS mona zainstalowa z plyty CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej razem z zestawem rozszerzenia PS3. Patrz "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (MX-C310/C380/C400)" (strona 45). 18 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP i SSL Funkcja IPP moe by uywana do drukowania dokumentów z wykorzystaniem opisywanego urzdzenia poprzez sie z protokolem HTTP. Jeli urzdzenie znajduje si w odleglej lokalizacji (np. w oddziale firmy), opisywan funkcj mona wykorzystywa zamiast funkcji faksu do drukowania obrazów o wyszej jakoci ni tradycyjne faksy. Funkcj IPP mona wykorzystywa razem z funkcj SSL (komunikacja szyfrowana) kodujc dane do druku. Umoliwia to bezpieczne drukowanie, bez obaw, e dane zostan przejte przez osoby niepowolane. eby korzysta z funkcji SSL naley skonfigurowa ustawienia SSL w ustawieniach systemowych urzdzenia. Opis ustawie znajduje si w rozdziale "USTAWIENIA SYSTEMU" w elektronicznej instrukcji obslugi. Po pojawieniu si okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 8) wykonaj czynnoci opisane poniej. 1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki]. eby zainstalowa sterownik PC-Fax, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z plyty CD-ROM "Disc 2". * Powysze okno pojawi si podczas korzystania z plyty CD-ROM "Disc 1". 19 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 2 Kliknij przycisk [Instalacja wlasna]. 3 Gdy pojawi si pytanie o sposób podlczenia drukarki, wybierz opcj [IPP] i kliknij przycisk [Dalej]. 4 Jeli wykorzystywany jest serwer proxy, podaj informacje na jego temat i kliknij przycisk [Dalej].

8 eby okreli serwer proxy, wybierz opcj [Drukuj przez serwer proxy.] a nastpnie wprowad jego [Adres] i [Numer portu]. 20 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 5 Wprowad adres URL urzdzenia i kliknij przycisk [Dalej]. Adres URL naley wprowadzi w nastpujcym formacie: Format normalny: domeny urzdzenia lub adres IP>:631*1/ipp *1 W normalnym przypadku naley wprowadzi numer portu "631". Jeli numer portu w urzdzeniu zostal zmieniony, naley wprowadzi odpowiednio inny numer. Jeli uywana jest funkcja SSL: adres domeny urzdzenia lub adres IP >:<port number*2>/ipp *2 W normalnym przypadku numer portu i dwukropek ":" mona omin. Jeli numer portu IPP dla funkcji SSL zostal zmieniony w urzdzeniu, naley wprowadzi nowy numer portu. Jeli komputer i urzdzenie s podlczone do tej samej sieci LAN, mona klikn przycisk [Poszukiwanie], eby odnale urzdzenie. Pojawi si adres URL urzdzenia. Wybierz adres URL i kliknij przycisk [OK]. Pojawi si ponownie powysze okno i adres URL urzdzenia zostanie automatycznie wprowadzony. 6 Wykonaj czynnoci od 5. do 12. na stronie 16, eby kontynuowa instalacj. Instalacja zostanie zakoczona. Po zakoczeniu instalacji postpuj wedlug opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAENIEM URZDZENIA" (strona 35), eby dokona odpowiednich ustawie sterownika. Jeli uywasz modelu MX-C310/C380/C400 i w komputerze zainstalowany zostal sterownik PS lub PPD, czcionki ekranowe PS mona zainstalowa z plyty CD- ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej razem z zestawem rozszerzenia PS3. Patrz "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (MX-C310/C380/C400)" (strona 45). 21 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX JELI URZDZENIE BDZIE PODLCZONE PRZEZ KABEL USB Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008* * Do instalacji oprogramowania niezbdne s uprawnienia administratora. Upewnij si, e kabel USB nie jest podlczony do komputera ani urzdzenia. Jeeli kabel zostal podlczony, pojawi si okno funkcji Plug and Play. W takim przypadku kliknij przycisk [Anuluj], eby zamkn to okno i rozlczy kabel. Urzdzenia MX-C310/C380/C400 mona wykorzystywa ze sterownikiem PS lub PPD po zainstalowaniu opcjonalnego zestawu rozszerzenia PS3. eby zainstalowa sterownik PPD w systemie Windows 98/Me, postpuj wedlug opisu "KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO STEROWNIKA PS W SYSTEMIE WINDOWS 98/Me/NT 4.0" (strona 33) i uyj kreatora "Dodaj drukark". eby do transmisji danych faksu korzysta z portu utworzonego podczas instalacji sterownika drukarki, zainstaluj najpierw sterownik drukarki, a dopiero potem sterownik PC-Fax. Po pojawieniu si okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 8) wykonaj czynnoci opisane poniej. 1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki]. 22 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 2 Kliknij przycisk [Instalacja wlasna]. 3 Gdy pojawi si pytanie o sposób podlczenia drukarki do komputera, wybierz opcj [Podlczona do tego komputera] i kliknij przycisk [Dalej]. 4 Gdy pojawi si pytanie, czy chcesz zainstalowa czcionki ekranowe, wybierz dan odpowied i kliknij przycisk [Dalej]. 23 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 5 Postpuj wedlug instrukcji ekranowych. Zapoznaj si z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej]. Gdy pojawi si informacja o zakoczeniu instalacji, kliknij przycisk [OK]. Jeli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008 Jeli pojawi si ostrzeenie dotyczce bezpieczestwa, kliknij przycisk [Zainstaluj oprogramowanie mimo to]. Jeli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003 Jeli pojawi si komunikat ostrzegawczy dotyczcy testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk [Kontynuuj mimo to] lub [Tak]. 6 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1. Gdy pojawi si pytanie o podlczenia drukarki do komputera, kliknij przycisk [OK]. Po zakoczeniu instalacji moe si pojawi proba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku naley klikn przycisk [Tak], eby ponownie uruchomi komputer. 7 Podlcz urzdzenie do komputera poprzez kabel USB. (1) Upewnij si, e zasilanie urzdzenia jest wlczone. (2) Podlcz kabel do gniazda USB (typu B) w urzdzeniu. Interfejs USB w urzdzeniu jest zgodny ze standardem USB 2.0 (Hi-Speed). Prosimy o zakup ekranowanego kabla USB. (3) Podlcz drugi koniec kabla do gniazda USB (typu A) w komputerze. Urzdzenie zostanie wykryte i pojawi si okno Plug and Play. 24 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 8 Rozpocznie si instalacja PCL6 sterownika drukarki. Gdy pojawi si okno kreatora "Znaleziono nowy sprzt", wybierz opcj [Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (Zalecane)], kliknij przycisk [Dalej], a nastpnie postpuj wedlug wskazówek ekranowych. Jeli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008 Jeli pojawi si ostrzeenie dotyczce bezpieczestwa, kliknij przycisk [Zainstaluj oprogramowanie mimo to]. Jeli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003 Jeli pojawi si komunikat ostrzegawczy dotyczcy testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk [Kontynuuj mimo to] lub [Tak]. Instalacja zostanie zakoczona. Po zakoczeniu instalacji postpuj wedlug opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAENIEM URZDZENIA" (strona 35), eby dokona odpowiednich ustawie sterownika. Jeli urzdzenie ma by wykorzystywane jako serwer druku (skonfigurowane jako drukarka udostpniana), naley postpowa wedlug opisu "WYKORZYSTYWANIE URZDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTPNIONEJ" (strona 30), eby zainstalowa sterownik drukarki we wszystkich komputerach-klientach. 25 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX Instalacja sterownika drukarki PCL5c, sterownika drukarki PS, sterownika PPD lub sterownika PC-Fax Instalacja jest moliwa nawet po podlczeniu kabla USB. Po pojawieniu si okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 8) wykonaj czynnoci opisane poniej. 1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki]. eby zainstalowa sterownik PC-Fax, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z plyty CD-ROM "Disc 2". * Powysze okno pojawi si podczas korzystania z plyty CD-ROM "Disc 1". 2 Kliknij przycisk [Instalacja wlasna]. 26 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 3 Gdy pojawi si pytanie o sposób podlczenia drukarki do komputera, wybierz opcj [Podlczona do tego komputera] i kliknij przycisk [Dalej]. 4 5 Gdy pojawi si okno wyboru portu, wybierz port, z którego korzysta sterownik drukarki PCL6 (USB001, etc.) i kliknij przycisk [Dalej]. Po pojawieniu si okna wyboru sterownika drukarki, usu zaznaczenie [PCL6], wybierz sterownik, który ma zosta zainstalowany, a nastpnie kliknij przycisk [Dalej].

9 Kliknij pole wyboru sterownika, który ma zosta zainstalowany, tak by pojawil si w nim symbol ( ). * W oknie widoczny jest program instalacyjny dla urzdze MX-C311/C381. Podczas instalacji sterownika PC-Fax powysze okno si nie pojawia. Przejd do nastpnego punktu. Urzdzenia MX-C310/C380/C400 mona wykorzystywa ze sterownikiem PS lub PPD po zainstalowaniu opcjonalnego zestawu rozszerzenia PS3. Przycisk opcji [PPD] pojawia si tylko w systemach Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 6 Okrel, czy instalowana drukarka ma by drukark domyln i kliknij przycisk [Dalej]. Jeli instalujesz wiele sterowników, wybierz sterownik, który ma by uywany jako drukarka domylna. Jeli nie chcesz, eby którykolwiek z instalowanych sterowników byl wykorzystywany jako drukarka domylna, wybierz [Nie] Gdy pojawi si okno nazwy drukarki, kliknij przycisk [Dalej]. Jeli chcesz zmieni nazw drukarki, wprowad dan nazw i kliknij przycisk [Dalej]. Gdy pojawi si pytanie, czy chcesz zainstalowa czcionki ekranowe, wybierz [Nie] i kliknij przycisk [Dalej]. Podczas instalacji sterownika PC-Fax to okno si nie pojawia. Przejd do nastpnego punktu. Postpuj wedlug instrukcji ekranowych. Zapoznaj si z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie si instalacja. Jeli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008 Jeli pojawi si ostrzeenie dotyczce bezpieczestwa, kliknij przycisk [Zainstaluj oprogramowanie mimo to]. Jeli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003 Jeli pojawi si komunikat ostrzegawczy dotyczcy testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk [Kontynuuj mimo to] lub [Tak] Gdy pojawi si informacja o zakoczeniu instalacji, kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1. Po zakoczeniu instalacji moe si pojawi proba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku naley klikn przycisk [Tak], eby ponownie uruchomi komputer. 28 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX Instalacja zostanie zakoczona. Po zakoczeniu instalacji postpuj wedlug opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAENIEM URZDZENIA" (strona 35), eby dokona odpowiednich ustawie sterownika. Upewnij si, e port zainstalowanego sterownika jest taki sam jak port, z którego korzysta sterownik drukarki PCL6. Port uywany przez sterownik drukarki jest wskazywany przez symbol zaznaczenia na karcie [Porty] w oknie wlaciwoci sterownika drukarki. (W systemie Windows 98/Me ten port jest wybierany w ustawieniu [Drukuj do tego portu] na karcie [Szczególy].) ZMIANA PORTU (strona 47). Jeli uywasz modelu MX-C310/C380/C400 i w komputerze zainstalowany zostal sterownik PS lub PPD, czcionki ekranowe PS mona zainstalowa z plyty CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej razem z zestawem rozszerzenia PS3. Patrz "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (MX-C310/C380/C400)" (strona 45). 29 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX WYKORZYSTYWANIE URZDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTPNIONEJ Jeli urzdzenie ma by wykorzystywane jako drukarka udostpniona w sieci Windows z serwerem druku lub sterownikiem PC-Fax zainstalowanym na serwerze druku, naley wykona czynnoci opisane poniej, eby zainstalowa sterownik drukarki lub sterownik PC-Fax w komputerach-klientach. Popro administratora sieci o podanie nazwy serwera i nazwy drukarki, jak ma nadan urzdzenie w sieci. Procedura konfiguracji serwera druku jest opisana w instrukcji obslugi lub pliku pomocy dolczonych do systemu operacyjnego. Termin "serwer druku" odnosi si do komputera bezporednio podlczonego do urzdzenia, natomiast "komputery-klienci" s to komputery podlczone do tej samej sieci co serwer druku. Zainstaluj ten sam sterownik drukarki w komputerach klientach, który zostal zainstalowany w serwerze druku. Jeli w serwerze druku zainstalowany jest sterownik PPD, a komputery-klienci pracuj w systemie Windows 98/Me/NT 4.0, postpuj wedlug opisu "KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO STEROWNIKA PS W SYSTEMIE WINDOWS 98/Me/NT 4.0" (strona 33) i uyj kreatora "Dodaj drukark". Po pojawieniu si okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 8) wykonaj czynnoci opisane poniej. 30 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki]. eby zainstalowa sterownik PC-Fax, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z plyty CD-ROM "Disc 2". * Powysze okno pojawi si podczas korzystania z plyty CD-ROM "Disc 1". 2 3 Kliknij przycisk [Instalacja wlasna]. Wybierz opcj [Drukarka udostepniona] i kliknij przycisk [Dalej]. 31 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX 4 Wybierz nazw drukarki (skonfigurowanej jako drukarka udostpniona). (1) (2) (1) Wybierz z listy nazw drukarki (skonfigurowanej jako drukarka udostpniona na serwerze druku). Jeli korzystasz z systemu Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, moesz równie klikn przycisk [Dodaj port sieciowy] wywietlony poniej listy. W oknie, które si pojawi, wybierz drukark, która ma by dostpna w sieci. (2) Kliknij przycisk [Dalej]. Jeli drukarka udostpniona nie pojawi si na licie, naley sprawdzi ustawienia serwera druku. 5 Wykonaj czynnoci od 5. do 12. na stronie 16, eby kontynuowa instalacj. W oknie wyboru sterownika wybierz ten sam typ sterownika drukarki, który zostal zainstalowany na serwerze druku. Instalacja zostanie zakoczona. Jeli uywasz modelu MX-C310/C380/C400 i w komputerze zainstalowany zostal sterownik PS lub PPD, czcionki ekranowe PS mona zainstalowa z plyty CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej razem z zestawem rozszerzenia PS3. Patrz "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (MX-C310/C380/C400)" (strona 45). 32 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO STEROWNIKA PS W SYSTEMIE WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0) Jeli chcesz korzysta ze standardowego sterownika drukarki PS w systemie Windows 98/Me/NT 4.0, postpuj wedlug poniszego opisu, eby zainstalowa sterownik PPD przy uyciu kreatora dodawania drukarki. Urzdzenia MX-C310/C380/C400 mona wykorzystywa ze sterownikiem PS lub PPD po zainstalowaniu opcjonalnego zestawu rozszerzenia PS3. Plyta CD-ROM nie zawiera oprogramowania przeznaczonego dla systemów Windows 98/Me/NT 4.0. Oprogramowanie dla systemów Windows 98/Me/NT 4.0 mona uzyska od autoryzowanego przedstawiciela firmy Sharp. Jeli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, moesz zainstalowa sterownik PPD przy pomocy programu instalacyjnego. Przed zainstalowaniem sterownika PPD naley si zapozna z plikiem Readme (Readme. txt). Plik Readme znajduje si w folderze [English] w którym podczas instalacji zapisane zostaly rozpakowane pliki.

10 Pobierz oprogramowanie i zapisz rozpakowane pliki w dowolnym folderze. Kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia], a nastpnie kliknij opcj [Drukarki]. Kliknij dwukrotnie ikon [Dodaj drukark]. Pojawi si okno kreatora "Dodaj drukark". Postpuj zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Gdy pojawi si proba o podanie cieki dostpu do pliku PPD, podaj nastpujc ciek. System operacyjny Windows 98/Me Windows NT 4.0 cieka dostpu do pliku PPD (rozpakowane pliki w dowolnym folderze) \English\PPD\9XME (rozpakowane pliki w dowolnym folderze) \English\PPD\NT40 Po zakoczeniu instalacji naley postpowa wedlug opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAENIEM URZDZENIA" (strona 35), eby dokona odpowiednich ustawie w sterowniku. 33 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX Instalacja informacji o czcionkach rezydentnych (Windows 98/Me) Jeli sterownik PPD zostal zainstalowany w systemie Windows 98/Me i wykorzystywane bd czcionki rezydentne urzdzenia, naley zainstalowa w komputerze informacje o tych czcionkach. W tym celu naley postpowa wedlug poniszego opisu. Przed zainstalowaniem informacji o czcionkach rezydentnych naley zainstalowa sterownik PPD. Jeli czcionki rezydentne nie s dostpne w uywanej aplikacji, naley ponownie zainstalowa informacje o czcionkach rezydentnych Kliknij dwukrotnie folder, w którym podczas instalacji sterownika PPD zapisane zostaly rozpakowane pliki. Kliknij dwukrotnie folder [English], folder [PPD] i folder [9XME], a nastpnie kliknij dwukrotnie ikon pliku [PFMSetup.exe]. Postpuj wedlug wskazówek pojawiajcych si na ekranie. Po zainstalowaniu informacji o czcionkach rezydentnych naley ponownie uruchomi komputer. 34 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAENIEM URZDZENIA Po zainstalowaniu sterownika drukarki naley go skonfigurowa odpowiednio do elementów wyposaenia dodatkowego w urzdzeniu oraz formatu i rodzaju zainstalowanego papieru. Papieru". Okrel format i rodzaj papieru w poszczególnych podajnikach. Papieru". 39 INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR Program Printer Status Monitor to program narzdziowy umoliwiajcy wszystkim uytkownikom sprawdzanie na ekranie komputera biecego stanu urzdzenia (np. czy jest ono gotowe do druku czy nie). pojawieniu si okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. wedlug poniszego opisu, eby wywietli plik pomocy: Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Wszystkie programy] ([Programy] w wersjach systemu innych ni Windows XP/Serwer 2003), wybierz [SHARP Printer Status Monitor], a nastpnie kliknij [Help]. 41 INSTALACJA STEROWNIKA SKANERA Sterownik skanera (sterownik TWAIN) moe by uywany tylko wtedy, gdy urzdzenie jest podlczone do sieci. Po zainstalowaniu skanera mona bdzie skanowa i rozsyla dokumenty. Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 98/Me/2000*/XP*/ Server 2003*/Vista*/Server 2008* * Do instalacji oprogramowania niezbdne s uprawnienia administratora. Po pojawieniu si okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 8) wykonaj czynnoci opisane poniej. 1 Kliknij przycisk [Sterownik skanera (TWAIN)]. 2 Postpuj wedlug instrukcji ekranowych. Zapoznaj si z komunikatem w oknie i kliknij przycisk [Dalej]. 42 INSTALACJA STEROWNIKA SKANERA 3 4 Gdy pojawi si informacja o zakoczeniu instalacji, kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1. Po zakoczeniu instalacji moe si pojawi proba o ponowne uruchomienie komputera. naley wprowadzi w sterowniku skanera adres IP urzdzenia. Podczas instalacji sterownika skanera instalowany jest równie program "Wybieranie urzdzenia". Adres IP urzdzenia mona wprowadzi przy pomocy programu "Wybieranie urzdzenia". 5 6 Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Wszystkie programy] ([Programy] w Windows 98/Me/2000), wybierz [SHARP MFP TWAIN V], a nastpnie kliknij [Wybieranie urzdzenia]. Kliknij przycisk [Poszukiwanie]. Jeli znasz adres IP, moesz klikn przycisk [Wprowad] i wprowadzi adres IP bez wyszukiwania. 43 INSTALACJA STEROWNIKA SKANERA 7 Z menu "Adres" wybierz adres IP urzdzenia, a nastpnie kliknij przycisk [OK]. Popro administratora systemu o podanie adresu IP urzdzenia. W polu "Adres" mona wprowadzi bezporednio nazw urzdzenia (nazw hosta) lub adres IP. Jeli numer portu wykorzystywany przez skaner zostal zmieniony, po adresie IP urzdzenia naley wprowadzi dwukropek ":", a nastpnie poda numer portu. (W normalnym przypadku nie ma koniecznoci wprowadzania numeru portu.) 8 Kliknij przycisk [OK]. Konfiguracja sterownika skanera zostanie zakoczona. 44 INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (MX-C310/C380/C400) Czcionki, których mona uywa ze sterownikiem drukarki PS, znajduj si na plycie CD- ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczanej razem z modulem PS3. Jeli zajdzie taka potrzeba, czcionki te mona zainstalowa jako uzupelnienie sterownika drukarki PS. 1 2 Wló do napdu CD-ROM w komputerze plyt "PRINTER UTILITIES" dostarczan razem z modulem PS3. Kliknij przycisk [Start] ( ), kliknij [Mój komputer] a nastpnie kliknij dwukrotnie ikon [CD-ROM] ( ). W systemie Windows XP/Server 2003 kliknij [Start], kliknij [Mój komputer] a nastpnie dwukrotnie ikon [CD-ROM]. W systemie Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknij dwukrotnie ikon [Mój komputer], a nastpnie dwukrotnie ikon [CD-ROM]. 3 Kliknij dwukrotnie ikon [Setup] ( ). W systemie Windows Vista/Server 2008: jeeli pojawi si pytanie o potwierdzenie, kliknij [Zezwól]. 4 Pojawi si okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj si z treci umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Tak]. Istnieje moliwo wywietlenia treci umowy "UMOWA LICENCYJNA" w danym jzyku, wybranym z menu jzykowego. eby zainstalowa oprogramowanie w wybranym jzyku, naley kontynuowa instalacj w tym jzyku. 5 Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy", a nastpnie kliknij przycisk [Dalej]. 45 INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (MX-C310/C380/C400) 6 Kliknij przycisk [Czcionki ekranowe PS]. 7 8 Postpuj zgodnie ze wskazówkami pojawiajcymi si na ekranie. Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie ZMIANA PORTU Jeli korzystasz z urzdzenia w rodowisku Windows, postpuj wedlug poniszego opisu, eby zmieni port po zmianie adresu IP urzdzenia lub po zainstalowaniu sterownika PC-Fax, gdy urzdzenie jest podlczone poprzez kabel USB. 1 Kliknij przycisk [Start] ( kliknij [Drukarka]. ), kliknij [Panel sterowania] a nastpnie W systemie Windows XP/Server 2003 kliknij [Start] a nastpnie [Drukarki i faksy]. W systemie Windows 98/Me/NT 4.

11 0/2000 kliknij [Start], wybierz [Ustawienia] a nastpnie kliknij [Drukarki]. Kliknij ikon sterownika drukarki urzdzenia. (2) Wybierz [Wlaciwoci]. 47 ZMIANA PORTU 3 Dodaj lub zmie port. (1) Kliknij kart [Porty]. W systemie Windows 98/Me kliknij kart [Szczególy]. (2) Kliknij przycisk [Dodaj port]. (2) (1) eby wybra poprzednio utworzony port (np. port USB), wybierz z listy dany port (np. USB001), a nastpnie kliknij przycisk [Zastosuj]. Spowoduje to zmian portu. 4 Wybierz [SC2 TCP/IP Port], a nastpnie kliknij przycisk [Nowy port]. W systemie Windows 98/Me wybierz [Inne], [SC2 TCP/IP Port], a nastpnie kliknij przycisk [OK]. Port "SC2 TCP/IP Port" dodawany jest podczas instalacji sterownika zgodnie z procedur "Instalacja typowa" lub zgodnie z procedur "Instalacja wlasna" przy wybranym ustawieniu "Bezporedni wydruk LPR". Jeli sterownik drukarki jest instalowany zgodnie z procedur "Instalacja wlasna" przy wybranym ustawieniu "IPP", dodawany jest port [SC-Print2005 Port]. Jeli chcesz zmieni port drukarki, gdy urzdzenie jest podlczone do intranetu lub sieci WAN przy wykorzystaniu funkcji IPP, wybierz opcj [SC-Print2005 Port], kliknij przycisk [Nowy port] (przycisk [OK] w systemie Windows 98/Me) i postpuj wedlug wskazówek pojawiajcych si na ekranie, eby ponownie utworzy port. 48 ZMIANA PORTU 5 Utwórz nowy port. (1) Wprowad adres IP urzdzenia. Sprawdzenie adresu IP urzdzenia (strona 7) (2) Upewnij si, e zaznaczona jest opcja [LPR]. (3) Upewnij si, e wprowadzono [lp]. (4) Kliknij przycisk [OK]. (1) (2) (3) (4) 6 7 W oknie pokazanym w punkcie 4 kliknij przycisk [Zamknij]. W systemie Windows 98/Me ten punkt nie jest wymagany. Przejd do nastpnego punktu. Upewnij si, e w oknie wlaciwoci drukarki wybrany zostal utworzony port i kliknij przycisk [Zastosuj]. Podczas korzystania z portu utworzonego przy pomocy funkcji "Standardowy port TCP/IP" w systemie Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, naley si upewni, e w oknie pokazanym w punkcie 3., które pojawi si po klikniciu przycisku [Konfiguruj port], pole wyboru [Wlczony status SNMP] nie jest zaznaczone ( ). Jeli pole [Wlczony status SNMP] byloby wybrane ( ), prawidlowy wydruk bylby niemoliwy. Korzystanie z portu utworzonego przy pomocy funkcji "Standardowy port TCP/IP" 49 3 USTAWIENIA W RODOWISKU MACINTOSH W tej czci instrukcji opisana jest instalacja pliku PPD umoliwiajcego drukowanie z komputerów Macintosh oraz konfiguracja ustawie sterownika drukarki. Sposób postpowania zaley od wersji systemu operacyjnego. MAC OS X: ta strona (v , v10.3.9, v , v ) MAC OS : strona 60 eby mona bylo korzysta z opisywanego urzdzenia w rodowisku Macintosh, musi by ono podlczone do sieci. Polczenie USB jest w tym przypadku niedostpne. Urzdzenia MX-C310/C380/C400 mona wykorzystywa jako drukark w rodowisku Macintosh po zainstalowaniu opcjonalnego zestawu rozszerzenia PS3. Sterownika skanera i sterownika PC-Fax nie mona uywa w rodowisku Macintosh. MAC OS X Opis okien dialogowych oraz procedur dotyczy systemu Mac OS X v10.4 dla komputerów Macintosh. Wygld i zwarto okien dialogowych moe zalee od uywanej wersji systemu operacyjnego Wló plyt "Software CD-ROM" do napdu CD-ROM w komputerze. Wló plyt "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 2". Kliknij dwukrotnie ikon [CD-ROM] ( ) na pulpicie. Kliknij dwukrotnie folder [MacOSX]. Przed zainstalowaniem oprogramowania naley si zapozna z plikiem "ReadMe First". Plik "ReadMe First" znajduje si w folderze [English] w folderze [Readme]. 50 MAC OS X 4 Kliknij dwukrotnie ikon folderu odpowiadajc wersji systemu operacyjnego. v v v v Kliknij dwukrotnie ikon [MX-PBX1] ( ). Jeli pojawi si w wersji Mac OS X v okno "Authenticate", wprowad haslo i kliknij przycisk [OK]. 6 Kliknij przycisk [Continue]. 7 Pojawi si okno umowy licencyjnej. Zapoznaj si z ni, a nastpnie kliknij przycisk [Continue]. Pojawi si proba o potwierdzenie zgody na warunki umowy licencyjnej. Kliknij przycisk [Agree]. Jeli pojawi si jzyk inny ni dany, mona go przelczy. 51 MAC OS X 8 Wybierz twardy dysk, na którym ma zosta zainstalowany plik PPD i kliknij przycisk [Continue]. Pamitaj, eby wybra ten sam twardy dysk, na którym zostal zainstalowany system operacyjny. 9 Kliknij przycisk [Install]. Rozpocznie si instalacja. Jeli pojawi si okno "Authenticate". Wprowad haslo i kliknij przycisk [OK]. 10 Gdy w oknie instalacyjnym pojawi si komunikat "The software was successfully installed", kliknij przycisk [Close]. Instalacja oprogramowania zostanie zakoczona. Teraz naley skonfigurowa sterownik drukarki. 52 MAC OS X 11 Z menu [Go] wybierz [Utilities]. Jeli korzystasz z systemów Mac OS X v10. 5 do , kliknij [System Preferences] w menu Apple ( ) i wybierz [Print & Fax] ( ). Jeli pojawi si okno dodawania drukarki, kliknij przycisk i przejd do punktu 14. Jeli korzystasz z systemu Mac OS X v , wybierz [Applications] z menu [Go]. 12 Kliknij dwukrotnie ikon [Printer Setup Utility] ( ). Jeli korzystasz z systemu Mac OS X v , kliknij dwukrotnie folder [Utilities] a nastpnie kliknij dwukrotnie ikon [Print Center]. Jeli sterownik drukarki jest instalowany w komputerze po raz pierwszy, pojawi si proba o potwierdzenie. Kliknij przycisk [Add]. 13 Kliknij [Add]. 53 MAC OS X 14 Skonfiguruj sterownik drukarki. Procedura konfiguracji sterownika drukarki zaley od wersji systemu operacyjnego. Procedury postpowania w systemach w wersji i oraz w innych wersjach systemów s opisane w dalszych punktach poniej. Opisywane urzdzenie moe drukowa przy pomocy funkcji IPP. Jeli chcesz korzysta z funkcji IPP, patrz "Drukowanie przy pomocy funkcji IPP" (strona 58), eby odpowiednio skonfigurowa sterownik drukarki. v , v (1) (2) (3) (4) (1) Kliknij ikon [Default Browser]. Jeli wywietlonych zostanie kilka obszarów AppleTalk, naley wybra obszar, do którego naley dana drukarka. Jeli korzystasz z systemu Mac OS X v , kliknij ikon [Default]. (2) Kliknij nazw modelu urzdzenia. Nazwa modelu urzdzenia ma zazwyczaj posta "SCxxxxxx" (gdzie "xxxxxx" jest sekwencj znaków zalen od urzdzenia). Plik PPD urzdzenia zostanie automatycznie wybrany. (3) Upewnij si, e wybrany zostal plik PPD dla odpowiedniego modelu urzdzenia. (4) Kliknij przycisk [Add]. Plik PPD urzdzenia zostanie automatycznie wybrany, a elementy wyposaenia dodatkowego w urzdzeniu zostan wykryte i automatycznie skonfigurowane. 54 MAC OS X v10.2.8, v (1) (2) (3) (4) (1) Wybierz [AppleTalk].

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA 2 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS

PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA 2 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona PRZED INSTALACJĄ... OPROGRAMOWANIA 2 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU... WINDOWS 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU... MACINTOSH 29 ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TRESCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZADZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania W niniejszej instrukcji znajduje się opis instalacji i konfiguracji oprogramowania umożliwiającego podłączenie do komputera i wykorzystywanie urządzenia jako drukarki

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania W pierwszej kolejności sprawdzić następujące elementy P. 5 Instrukcja instalacji oprogramowania Na tej płycie CD-ROM brakuje oprogramowania w polskiej wersji językowej. Należy skontaktować się ze sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych wątpliwości dotyczących obsługi oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL Instrukcja instalacji oprogramowania NPD4758-00 PL Instalacja oprogramowania Uwaga dotycząca połączenia USB: Nie podłączaj kabla USB dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-C260

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-C260 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-NB2 N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873592

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-NB2 N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873592 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

AR-M160 AR-M205 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

AR-M160 AR-M205 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA !install_ar6005.book Page Friday, August, 00 6:5 PM MODEL AR-M60 AR-M05 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA WPROWADZENIE OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M60/M05 PRZED INSTALACJĄ

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo