Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. SZYBKI START

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START"

Transkrypt

1 Novell Messenger 1.0 SZYBKI START Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell edirectory TM. System wiadomości Messenger można skonfigurować w systemie NetWare, Linux Windows*. Program umożliwia między innymi przesyłanie wiadomości błyskawicznych, prezentowanie ukrywanie informacji o dostępności użytkownika i tworzenie firmowego archiwum konwersacji. Aplikacja serwerowa produktu nosi nazwę Novell Messenger; aplikacja kliencka nazywa się jednak Novell GroupWise Messenger, ponieważ została przystosowana do współpracy z produktem GroupWise. Podręcznik Szybki start zawiera rozbudowany plan postępowania przy instalacji programu Novell Messenger oraz przy niektórych podstawowych zadaniach. Pełną listę wymagań systemowych oraz dokładne instrukcje dotyczące instalowania programu zamieszczono w podręczniku Novell Messenger Installation Guide (Podręcznik instalacji programu Novell Messenger). Aby uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące funkcji klienta GroupWise Messenger, należy w programie kliknąć kolejno polecenia: Pomoc > Pomoc.! Wyszukiwanie dokumentacji produktu Novell Messenger na stronie 1! Instalowanie programu Novell Messenger na stronie 2! Instalacja klienta wieloplaformowego GroupWise klienta GroupWise Messenger dla systemu Windows na stronie 4! Podstawowe zadania w programie GroupWise Messenger na stronie 5 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER Na dysku CD-ROM Novell GroupWise Messenger dostępne są następujące publikacje stanowiące dokumentację produktu Novell Messenger: Dokumentacja Plik Readme programu Novell Messenger Admin/Agent Plik readme klienta GroupWise Messenger (tylko dla klienta systemu Windows) Novell Messenger Installation Guide (Podręcznik instalacji programu Novell Messenger) Lokalizacja \server\readmepl.txt \client\win32\readmepl.txt \server\docs\en\novellmessengerinstallationguide.pdf

2 Na dysku CD Novell GroupWise Messenger for Linux dostępne są następujące publikacje stanowiące dokumentację produktu Novell Messenger: Dokumentacja Plik readme programu Novell Messenger Novell Messenger Installation Guide (Podręcznik instalacji programu Novell Messenger) Lokalizacja \server\readmepl.txt \server\docs\en\novellmessengerinstallationguide.pdf Dodatkowe informacje na temat programu Novell Messenger są dostępne na witrynie sieci Web z dokumentacją programu GroupWise 6.5 (http://www.novell.com/documentation/lg/gw65/ index.html): Podręcznik Novell Messenger Administration Guide (Podręcznik administratora programu Novell Messenger) Spis treści Informacje na temat konfigurowania programu Messaging Agent, administrowania systemem Messenger, zarządzania klientami GroupWise Messenger oraz na temat tworzenia archiwów konwersacji. INSTALOWANIE PROGRAMU NOVELL MESSENGER Wymagania systemowe serwera Novell Messenger! NDS w wersji 8.78 nowszej dla serwera NetWare edirectory w wersji nowszej dla serwerów z systemem NetWare i Linux! ConsoleOne w wersji nowszej dla systemu Linux ConsoleOne w wersji nowszej dla systemu Windows! Dowolny z następujących systemów operacyjnych serwera: " NetWare 5.1 z poprawką Support Pack 4 nowszą, NetWare 6.0 z poprawką Support Pack 1 nowszą, NetWare 5.1 z poprawką Novell Cluster Services TM Support Pack 3 bądź nowszą NetWare 6 z poprawką Novell Cluster Services Support Pack 1 nowszą " SUSE Standard Server 8, SUSE Enterprise Server 8, Red Hat*; Enterprise Linux 3 ES Red Hat Enterprise Linux AS " Windows NT* 4 Server (dopuszczalne, ale niewspierane), Windows 2000 Server z poprawką Support Pack 2 bądź nowszą Windows 2000 Advanced Server z poprawką Support Pack 3 i oprogramowaniem Microsoft* Clustering Service 2

3 Podstawowa instalacja programu Novell Messenger W systemie NetWare Windows 1 Na stacji roboczej Windows 98/NT/2000 zaloguj się jako administrator do drzewa edirectory, w którym instalowany jest program Novell Messenger. Jeśli agenty Novell Messenger będą instalowane na komputerze, na którym jest zainstalowany serwer Windows, program instalacyjny należy uruchamiać na tym komputerze. 2 Uruchom program setup.exe znajdujący się w katalogu głównym na dysku CD Novell GroupWise Messenger. 3 Kliknij polecenie Install Server (Zainstaluj serwer). 4 Wybierz język instalacji i kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej. 5 W oknie dialogowym opcji instalacji wybierz polecenie Create or Update a System (Utwórz zaktualizuj system), a następnie kliknij przycisk Dalej. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny, aby rozszerzyć schemat edirectory o obiekty programu Novell Messenger, utworzyć system Novell Messenger, zainstalować agenty Novell Messenger oraz zainstalować moduł dodatkowy w programie ConsoleOne. Więcej informacji na ten temat zawiera podręcznik Novell Messenger Installation Guide (Podręcznik instalacji programu Novell Messenger). W systemie Linux 1 Zaloguj się na serwerze na koncie administratora (root), wpisując polecenie su, a następnie hasło. 2 Przejdź do katalogu /server na dysku CD Novell GroupWise Messenger for Linux. 3 Wprowadź następujące polecenie:./install.sh 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny, aby rozszerzyć schemat edirectory o obiekty programu Novell Messenger, utworzyć system Novell Messenger, zainstalować agenty Novell Messenger oraz zainstalować moduł dodatkowy w programie ConsoleOne. Więcej informacji na ten temat zawiera podręcznik Novell Messenger Installation Guide (Podręcznik instalacji programu Novell Messenger). 3

4 INSTALACJA KLIENTA WIELOPLAFORMOWEGO GROUPWISE LUB KLIENTA GROUPWISE MESSENGER DLA SYSTEMU WINDOWS Wymagania programu GroupWise Messenger Client, instalowanego na stacji roboczej! Klienta Messenger dla systemu Windows (Novell GroupWise Messenger) można zainstalować na dowolnej z następujących stacji roboczych: " Windows 98, Windows NT 4.0 (dopuszczalne, ale niezalecane), Windows 2000, Windows XP! Wieloplatformowy klient Messenger może zostać zainstalowany na dowolnej z następujących stacji roboczych: " Red Hat 9 SUSE 9.0 LINUX " Macintosh* OS ! W przypadku systemu Linux i komputerów Macintosh, do działania wieloplatformowego klienta Messenger wymagane jest zainstalowanie środowiska Java*; Runtime Environment (JRE) w wersji nowszej. Opcja instalacji JRE pojawia się na stronie pobierania klienta Novell Messenger podczas instalacji wieloplatformowego klienta Messenger. Instalacja klienta Messenger przy użyciu strony pobierania programu GroupWise Messenger 1 Zainstaluj serwer programu Novell Messenger. 2 W przeglądarce sieci Web wpisz adres IP i port agenta systemu obsługi wiadomości. Jeżeli agenta obsługi wiadomości zainstalowano na przykład na serwerze o adresie IP , a domyślny numer portu nie został zmieniony dla tego agenta, należy wpisać Spowoduje to otwarcie strony pobierania programu Novell Messenger. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie pobierania, aby zainstalować oprogramowanie GroupWise Messenger. Zamiast korzystać ze strony pobierania, klienta Messenger można zainstalować z dysku CD. Instalacja klienta GroupWise Messenger z dysku CD Instalowanie klienta systemu Windows z dysku CD Novell GroupWise Messenger 1 Uruchom na stacji roboczej z system Windows program setup.exe w głównym katalogu dysku CD Novell GroupWise Messenger. 2 Kliknij polecenie Install Client (Zainstaluj klienta). 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować klienta programu GroupWise Messenger. 4 Aby uruchomić klienta systemu Windows, kliknij dwukrotnie ikonę klienta programu GroupWise Messenger na pulpicie systemu Windows. 4

5 Instalowanie klienta systemu Linux z dysku CD Novell GroupWise Messenger for Linux 1 Przejdź na stacji roboczej z systemem Linux do katalogu /client/xplat/linux na dysku CD Messenger 1.0 for Linux. 2 Uruchom plik nvlmsgr.bin, aby zainstalować klienta Messenger systemu Linux. sh./nvlmsgr.bin 3 Aby uruchomić klienta systemu Linux, kliknij dwukrotnie ikonę klienta GroupWise Messenger na pulpicie systemu Linux. Instalowanie klienta dla komputerów Macintosh z dysku CD Novell GroupWise Messenger for Linux 1 Przejdź na stacji roboczej Macintosh do katalogu /client/xplat/mac na dysku CD GroupWise Messenger for Linux. 2 Uruchom program Messenger.sit, aby zainstalować klienta Messenger dla komputerów Macintosh. 3 Aby uruchomić klienta dla komputerów Macintosh, kliknij dwukrotnie ikonę klienta Novell Messenger na pulpicie komputera Macintosh. PODSTAWOWE ZADANIA W PROGRAMIE GROUPWISE MESSENGER " Wysyłanie wiadomości błyskawicznej z klienta programu GroupWise na stronie 5 " Wysyłanie wiadomości błyskawicznej z programu GroupWise Messenger na stronie 6 " Używanie emotikonów w wiadomościach na stronie 6 " Dodawanie kontaktu na stronie 7 " Prowadzenie konwersacji grupowej na stronie 7 " Zmiana stanu na stronie 7 Wysyłanie wiadomości błyskawicznej z klienta programu GroupWise 1 Kliknij kolejno polecenia Plik > Nowy > Wiadomość błyskawiczna. 2 Kliknij osobę, do której chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną. Kliknij przycisk Znajdź użytkownika, aby wyszukać osobę, która nie znajduje się na liście kontaktów. 3 Kliknij przycisk OK. 4 Wpisz wiadomość, a następnie kliknij przycisk ze strzałką naciśnij klawisz Enter. 5

6 Wysyłanie wiadomości błyskawicznej z programu GroupWise Messenger 1 Kliknij dwukrotnie nazwę osoby, do której chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną. 2 Wpisz wiadomość, a następnie kliknij przycisk ze strzałką naciśnij klawisz Enter. Używanie emotikonów w wiadomościach 1 W otwartym oknie konwersacji kliknij, następnie kliknij obraz odpowiadający uczuciu, które chcesz wyrazić. Wprowadź dowolny emotikon za pomocą kombinacji klawiszy: Kombinacje klawiszy Emotikon Znaczenie :) :-) Uśmiech :( :-( Niezadowolenie ;) ;-) Mrugnięcie (puszczenie oka) :O :-O Zaskoczenie Gniew :/ :-/ Niezdecydowanie :D :-D Wielki uśmiech :'( :'-( O:) O:-) Płacz Niewinność :[ :-[ Zakłopotanie :X :-X Usta na kłódkę :! :-! Popełnić gafę Jeśli emotikony są wprowadzane z klawiatury, a nie wybierane spośród obrazów, będą one wyświetlane dopiero po naciśnięciu klawisza Enter w celu wysłania wiadomości. Aby przypomnieć sobie kombinacje klawiszy odpowiadające poszczególnym emotikonom, należy kolejno kliknąć polecenia Edycja > Emotikony. 6

7 Dodawanie kontaktu 1 Kliknij przycisk Dodaj kontakt. 2 Wpisz część nazwy całą nazwę osoby, którą chcesz dodać, kliknij przycisk Dalej, kliknij nazwę na liście rezultatów wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Wpisz identyfikator użytkownika i kliknij przycisk Dodaj. Kliknij przycisk Zaawansowane, z listy rozwijanej znajdującej się obok pola wybierz opcję Rozpoczyna się od, Zawiera Równe, wpisz w pole szukany tekst, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wybierz żądane nazwisko na liście wyników wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Prowadzenie konwersacji grupowej 1 Kliknij dwukrotnie osobę znajdującą się na liście kontaktów. 2 Kliknij menu Czynności, następnie kliknij polecenie Dodaj nowego użytkownika do tej konwersacji. 3 Kliknij na swojej liście kontaktów nazwę użytkownika ( zaznacz kilku użytkowników, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl), następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Znajdź użytkownika, aby wyszukać osoby, których nie ma liście kontaktów. Można również zaznaczyć wielu użytkowników na liście kontaktów, przytrzymując klawisz Ctrl, i nacisnąć klawisz Enter, aby rozpocząć konwersację grupową. Zmiana stanu 1 Kliknij pasek stanu (tam gdzie poniżej paska menu znajduje się Twoja nazwa). 2 Kliknij stan, który ma być wyświetlany obok Twojej nazwy na listach kontaktów innych użytkowników: Online, Zajęty, Z dala od komputera, Pozoruj tryb offline. Copyright Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Novell, ConsoleOne, GroupWise, NDS i NetWare są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. SUSE jest znakiem towarowym firmy SUSE LINUX AG, Novell. edirectory i Novell Cluster Services są znakami towarowymi firmy Novell, Inc. Wszystkie znaki towarowe innych firm są własnością odpowiednich właścicieli. Symbol znaku towarowego (, TM itd.) oznacza znak towarowy firmy Novell; symbol gwiazdki (*) oznacza znak towarowy innej firmy. 7

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Nero ControlCenter

Instrukcja Nero ControlCenter Instrukcja Nero ControlCenter Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo