wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition"

Transkrypt

1 wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition Warszawa, 27 marca 2014

2 agenda omówienie najważniejszych zdarzeń 4Q 2013 podsumowanie wyników finansowych najważniejsze dane operacyjne Gino Rossi i Simple perspektywa kolejnych kwartałów i działania marketingowe Tomasz Malicki Prezes Zarządu Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu, CFO 2

3 executive summary osiągnięcie wskaźników ekonomicznych za 2013 /przychody ze sprzedaży i EBITDA/ zgodnie z założoną prognozą, odpowiednio 218,5 mln zł i 14,0 mln zł istotna poprawa wyników w 4Q 2013 /w warunkach porównywalnych/ dzięki realizacji strategicznych założeń o wzroście sprzedaży w Gino Rossi i skutecznym działaniom efektywnościowym w Simple skonsolidowany wynik ze sprzedaży za 4Q 2013: 4,4 mln zł, ponad dwukrotnie wyższy r/r dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży w sieci detalicznej Gino Rossi w początkowych miesiącach 2014, bardzo dobre przyjęcie kolekcji wiosna-lato 2014 przygotowanej przez nowy zespół projektowy uchwalenie programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Grupy na lata obejmującego emisję do 1,9 mln akcji /jako warunek przyznania określono parametry ekonomiczne do osiągnięcia na poziomie zysku EBITDA/ opublikowanie skonsolidowanej prognozy 2014 zakładającej osiągnięcie 260 mln zł przychodów i 20 mln zł EBITDA sklepy sieci Gino Rossi wybrane najlepszą siecią detaliczną w Polsce w kategorii obuwie /w badaniach mystery shopping/ i sklasyfikowane na piątym miejscu w rankingu ogólnym, sieć Simple uplasowała się na miejscu 7 w rankingu ogólnym, w badaniu uczestniczyło 156 sieci detalicznych 3

4 podsumowanie wyników finansowych

5 wybrane dane finansowe Grupy * wskaźniki rentowności poniżej kalkulowane w oparciu o przychody z wyłączeniem sprzedaży komponentów w mln zł 1-4Q % zmiana przychody raportowane 218,5 209,2 +4% przychody po korekcie o sprzedaż komponentów wynik brutto po korekcie o sprzedaż komponentów 205,7 190,2 +8% 98,9 88,5 +12% skorygowana GP% 48,1% 46,5% SG&A 90,6 86,1 +5% wynik na sprzedaży 8,3 2,4 x3,5 skorygowana marża na sprzedaży 4,0% 1,3% EBITDA raportowana 14,0 12,4 +13% EBITDA bez zdarzeń jednorazowych 13,8 7,6 +82% skorygowana marża EBITDA% 6,7% 4,0% wynik netto raportowany 1,8 4,2-57% rentowność netto 0,9% 2,2% istotna wartościowa i procentowa poprawa m. brutto ze sprzedaży r/r osiągnięty znaczący wzrost zysku ze sprzedaży jeden z podstawowych celów strategicznych Zarządu korekta EBITDA w 2012 w kwocie 4,8 mln zł dot. wyeliminowania zysku z przeszacowania nieruchomości 2,4 mln zł oraz rozwiązania rezerw w kwocie 2,4 mln zł; w 2013 rozwiązany odpis na wartość towarów 0,2 mln zł dodatkowe zdarzenia jednorazowe poniżej EBIT w 2012: 1) wyłączenie spółek z konsolidacji /korekta in minus 3,4 mln zł/ 2) przewalutowanie kredytu CHF /korekta in minus 0,9 mln zł/ 5

6 rosnąca rentowność Grupy marża brutto ze sprzedaży /bez materiałów/ udział kosztów SG&A w sprzedaży /bez materiałów/ 46,5% 42,1% 43,6% 54,3% 49,5% 50,8% 47,5% 42,5% 43,6% 53,9% 49,2% 49,8% 46,9% 47,2% 44,5% 53,1% 49,4% 49,7% 43,5% 43,6% 43,5% 45,2% 45,9% 41,7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q marża EBITDA /bez materiałów/ w 4Q poprawa pierwszej marży r/r o 4,1 p.p. po korekcie o one-off 2,8% 8,5% po korekcie o one-off 3,9% 4,8% 5,8% po korekcie o one-off 2,7% 7,5% 8,4% po korekcie o one-off 6,3% 2,4% po korekcie o one-off 10,9% 8,0% 6,0% 11,3% lepsza absorpcja kosztów SG&A w wyniku wzrostu sprzedaży korzystny wpływ kontynuowanych działań efektywnościowych na rentowność - wypracowanie marży EBITDA powyżej 10% 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 6

7 ,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% korzystne tendencje w marży ze sprzedaży wynik na sprzedaży /tys. zł/ i marża na sprzedaży /bez sprzedaży komponentów/ ,8% ,0% -1,0% -0,7% -3,7% ,5% 69 0,1% 4,1% -0,8% ,7% 4,1% 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 8,1% istotny wzrost wyniku ze sprzedaży dzięki: regularnym wzrostom sprzedaży skutecznym działaniom optymalizacyjnym zgodnie z założoną strategią działania konsekwentna poprawa marża na sprzedaży za cały rok 2013: 4,0% vs. 1.3% w

8 wybrane dane bilansowe Grupy w tys. zł 4Q2013 3Q Q2012 aktywa trwałe wartości niematerialne, w tym goodwill aktywa obrotowe i do sprzedaży zapasy aktywa do sprzedaży: działka przy ul. Portowej w Słupsku, 2,5 mln zł należności handlowe i pozostałe środki pieniężne kapitał własny zobowiązania długoterminowe zobowiązania finansowe zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania finansowe zobowiązania handlowe i inne

9 Tysiące struktura finansowania Grupy i zarządzanie kapitałem obrotowym 2013, w tys. zł Gino Rossi Simple kapitał obrotowy netto, mln zł źródła długoterminowe zobowiązania handlowe zapasy należności handlowe kapitał obrotowy wyemitowane papiery dłużne kredyty i pożyczki ,3 27,8 11,3 32,4 13,7 28,9 20,7 18,8 12,6 17,5 15,5 13,4 35,4 35,2 36,2 38,6 42,4 41,8 leasing finansowy źródła krótkoterminowe kredyty i pożyczki ,1 58,0 64,1 66,8 66,5 69,0 72,7 73,4 77,2 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q ,6-37,0-48,9-44,7-46,7-52,1-51,6-48,6-50,9 leasing finansowy zobowiązania wekslowe faktoring odwrotny zobowiązania finansowe łącznie środki pieniężne zadłużenie netto wpływy z emisji obligacji finansujące wzrost sprzedaży w Gino Rossi wskaźnik zadłużenia dług netto/ebitda spełniający kowenanty możliwe dalsze zwiększenie kapitału pracującego poprzez uwolnienie środków zaangażowanych w kaucjach na płatność czynszu o wartości około 4 mln zł, a także poprzez sprzedaż działki 2,4 mln zł 9

10 dane operacyjne Gino Rossi i Simple

11 sieć sprzedaży Gino Rossi liczba i powierzchnia salonów detalicznych /na koniec kwartału/ liczba sklepów metraż m sieć detaliczna Gino Rossi sieć hurtowa salony własne franszyza zarządzana /własna kasa/ franszyza hurtowa sklepy multibrandowe 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 w 4Q 2013 otwarte 6 lokalizacji (Warszawa Galeria Mokotów, Nowy Sącz, Poznań, Gdynia, Lublin, Lubin), zamknięty 1 salon /Litwa/ na koniec 2014 planowany rozwój sieci sprzedaży do 79 salonów własnych i franczyzowych wzrost powierzchni sklepowej w 4Q 2013 do poziomu 7,1 tys. m 2 wszystkie sklepy partnerskie z logo Gino Rossi są prowadzone w modelu franszyzy zarządzanej, rezygnacja z franszyzy hurtowej rosnąca baza stałych klientów już ponad rekordów w bazie 11

12 wskaźniki rentowności Gino Rossi marża brutto na sprzedaży udział kosztów SG&A w sprzedaży ,0% 34,5% 32,1% 46,4% 40,7% 38,4% 41,6% 36,7% 32,3% 39,8% 40,8% 48,3% 40,7% 40,3% 37,3% 47,7% 44,8% 44,1% 35,7% 34,6% 34,3% 38,5% 38,7% 39,6% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q marża EBITDA wzrost marży brutto w 4Q 2013 o 7,5 p.p. r/r po korekcie o one-off -0,5% 7,2% 2,8% po korekcie o one-off -1,8% 11,8% po korekcie o one-off 4,4% 6,0% 4,6% po korekcie o one-off 3,7% 7,5% 10,4% -0,5% -0,1% 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 kolejny okres poprawy rentowności, m.in. dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży i zwiększeniu udziału produkcji własnej marża EBITDA na poziomie ponad 10% w 4Q 2013, dzięki zwiększeniu udziału produkcji własnej niewielki wzrost kosztów SG&A w związku z otwarciem nowych salonów sprzedaży w 4Q 12

13 sieć sprzedaży Simple liczba i powierzchnia salonów detalicznych /na koniec kwartału/ liczba sklepów metraż m2 Simple sieć detaliczna sklep internetowy salony własne franszyza zarządzana /własna kasa, hurt/ 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 w 4Q 2013 otwarte 5 lokalizacji (Gdynia, Poznań, Nowy Sącz, Opole, Katowice) na koniec 2014 planowany rozwój sieci sprzedaży do 55 salonów własnych i franczyzowych rozwój zagraniczny Simple jedynie w modelu franszyzy wzrost powierzchni sklepowej w 4Q 2013 do poziomu 4,8 tys. m 2 stabilna baza klientów w Simple /ocena na podstawie wydawanych kart stałego klienta/ 13

14 analiza sprzedaży Simple kwartalna sprzedaż Simple ogółem, mln zł miesięczne przychody Simple w detalu, mln zł 22,5 24,1 27,5 24,6 26,2 25,1 27,4 26,6 23, % 0% 7,1 6,8 6,7 6,9 6,9 6,5 6,4 6,0 5,9 5,45,55,5 6,6 6,6 6,9 6,2 5,8 5,5 7,8 6,97,0 7,1 6,06,2 7,87,9 21,8 18,4 20, Q 2Q 3Q 4Q zarządzanie zapasami, mln zł zapasy towary 25,8 23,5 21,9 17,8 17,5 18,6 18,5 15,1 14,6 12,4 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień r/r 14% 1% -5% 6% 8% 0% -10% -5% 1% -9% 3% 1% mimo krótszej kolekcji i niższych zapasów lekki wzrost sprzedaży w 4Q 2013 r/r bardzo dobrze przyjęta kolekcja wiosna-lato 2014 nowego teamu projektowego /wejście do sprzedaży nowej kolekcji w poł. XII 2013/ niższa sprzedaż w styczniu 2014 r/r jednak przy korzystnych tendencjach w marży w związku z wcześniejszym celowym obniżeniem zapasów 14

15 wskaźniki rentowności Simple marża brutto na sprzedaży /bez materiałów/ udział kosztów SG&A w sprzedaży /bez materiałów/ ,4% 58,1% 53,6% 61,1% 60,5% 58,2% 58,2% 50,0% 51,8% 62,6% 57,0% 56,1% 56,2% 54,9% 52,7% 50,1% 50,6% 49,5% 52,7% 53,5% 53,4% 52,9% 49,4% 49,6% po korekcie o one-off 13,6% 11,7% 1Q 2Q 3Q 4Q marża EBITDA /sprzedaż bez materiałów/ 6,5% 16,1% -0,8% 10,4% 6,4% po korekcie o one-off 9,0% 11,1% 2,1% 10,3% 1Q 2Q 3Q 4Q wysoka dyscyplina kosztów SG&A widoczne korzystne efekty zarządzania kolekcją na poziomie marży w 4Q 2013 rozwiązanie rezerwy na zapasy w Simple o wartości 0,3 mln zł lepsze zarządzanie zapasami pozwala również oczekiwać istotnej poprawy marży w 2014 /większy udział oferty pełno cenowej/ 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 15

16 perspektywa kolejnych kwartałów działania marketingowe

17 mln zł prognoza wyników 2014 i założenia programu motywacyjnego prognoza 2014: przychody 260 mln zł /+19% r/r/ EBITDA 20 mln zł /+43% r/r/ założenie o wzroście sprzedaży Gino Rossi +25% r/r i w Simple +8% r/r brak istotnych zmian cen surowców +/-5% docelowe poziomy EBITDA określone w programie 32,7 29,9 25,4 19,7 w grudniu 2013 przyjęcie przez NWZ programu motywacyjnego zakładającego emisję do akcji dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników Grupy program obejmuje wyniki osiągane w latach warunkiem nabycia jest spełnienie warunku lojalnościowego oraz wypracowania określonego poziomu EBITDA przy ustalaniu realizacji poziomu EBITDA za dany rok nie uwzględnia się zdarzeń jednorazowych związanych z działalnością Grupy oraz wpływu programu motywacyjnego 13,7* CAGR EBITDA na poziomie 24% * EBITDA za 2013 skorygowana o zdarzenie jednorazowe 0,3 mln zł 17

18 doceniona wysoka jakość obsługi w sieciach Gino Rossi i Simple po raz czwarty Daymaker przeprowadził na polskim rynku badanie i ocenił poziom obsługi w wybranych sklepach. Tajemniczy klienci kilkakrotnie odwiedzili 156 sieci handlowych z 19 branż /Daymakerindex 2014*/ w pierwszej dziesiątce rankingu ogólnego znalazły się sieci Gino Rossi i Simple salony Gino Rossi - # 1 wśród badanych salonów w kategorii obuwie lp sieć ocena 1 Douglas 96,77% 2 Lancerto 95,08% 3 Zara Home 94,92% 4 Hugo Boss 94,15% 5 Gino Rossi 93,38% 6 Massimo Dutti 93,38% 7 Simple 93,23% 8 Swarovski 92,31% 9 The Body Shop 91,69% 10 Tape l oeil 91,69% *Raport Daymaker opiera się na badaniu Mystery Shopping przeprowadzonym w 780 punktach sprzedaży, 156 sieciach, w 19 branżach. Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2014 roku. 18

19 kontakt IR Katarzyna Mucha Gino Rossi S.A. CC Group sp zoo ul. Owocowa 24, Słupsk , zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Gino Rossi S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Gino Rossi S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Gino Rossi S.A. 19

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r.

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r. GRUPA EM&F - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 24 lutego 2009 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy,

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA 18 listopada 2009 Handel Polska Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA BRE Bank Securities Łukasz Dynysiuk (48 22) 697 47 36 lukasz.dynysiuk@dibre.com.pl Obecna cena: 2,41 PLN Nowe otwarcie Spółka jest dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki. Pragma Inkaso S.A. Warszawa, luty 2008. Podmiot Oferujący

Prezentacja Spółki. Pragma Inkaso S.A. Warszawa, luty 2008. Podmiot Oferujący Prezentacja Spółki Pragma Inkaso S.A. Warszawa, luty 2008 Podmiot Oferujący Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.201131.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j 2 0 1 5 r.

ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j 2 0 1 5 r. ALTA S.A. Prezentacja spółki M a j 2 0 1 5 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Pierwszy raport analityczny

Pierwszy raport analityczny EQUITY RESEARCH PARTNER Pierwszy raport analityczny Sfinks Usługi gastronomiczne Cena docelowa: PLN 5.3 Prognozujemy zysk netto w latach 2015-2016p na poziomie PLN 4.2m oraz PLN 10.7m (23% i 35% poniżej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku Łódź, 30 sierpnia 2013 roku 1. Działalność Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. w pierwszym półroczu 2013 r....

Bardziej szczegółowo

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 %

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1Q 1Q 2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % Przychody z działalności kontynuowanej 252,113 234,043 7.7 Przychody z działalności zaniechanej - 3,526

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Data raportu (14 pkt.)

Data raportu (14 pkt.) Podsumowanie wyników za wybranych spółek Rynek obligacji korporacyjnych CI Games CUBE.ITG Ferratum OT Logistics Pragma Faktoring Pragma Inwestycje P.R.E.S.C.O. Voxel Podsumowanie wyników za W niniejszym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA GINO ROSSI S.A. Raport analityczny Kraków, 9 czerwiec 2006 Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Gino Rossi S.A. występują następujące umowy i powiązania:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Zawierający: - wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 31 marca 2014 oraz za 31 marca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r.

PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r. PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r. Warszawa, 2015.03.24 1 Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r.

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r. Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument ( Prezentacja ) został udostępniony jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielany, przekazywany lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za rok obrotowy 2013/2014 Strategia i perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za rok obrotowy 2013/2014 Strategia i perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za rok obrotowy 2013/2014 Strategia i perspektywy rozwoju Warszawa, 10 września 2014 r. 1 Agenda Strategia Grupy AMBRA Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za rok obrotowy 2013/2014 Projekt

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo