Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011

2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które ZPC Otmuchów S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. ZPC Otmuchów S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody ZPC Otmuchów S.A. 2

3 Plan prezentacji Rok rokiem dynamicznych zmian Grupa Kapitałowa Otmuchów w 2010 roku a dziś Rekordowa sprzedaż w historii Podsumowanie wyników za 3Q2011 Kim zamierzamy być? Założenia strategiczne na lata kolejne Q&A 3

4 Grupa Kapitałowa Otmuchów w 2010 roku a dziś Otmuchów S.A. na LIŚCIE 2000 Rzeczpospolitej (pro forma) 1040 Rzeczpospolita 25 października 2011 przed IPO ZPC Otmuchów po IPO GK Otmuchów ZPC Otmuchów ZPC Otmuchów 100% 100,0% 96,3% 57,4% Victoria Sweet Główne wyzwania dywersyfikacja głównego odbiorcy wzrost organiczny budowa nowej linii do żelek akwizycje Victoria Sweet Jedność PWC Odra Główne wyzwania optymalizacja procesów operacyjnych w GK realizacja synergii po przejęciach Sprzedaż ,7 mln PLN Moce produkcyjne ton Zatrudnienie 824 Sprzedaż pro forma ,5 mln PLN Moce produkcyjne pro forma ton*) Zatrudnienie * Bez uwzględnienia mocy produkcyjnych nowej linii do żelek ( t ) 4

5 Grupa Kapitałowa Otmuchów w 2010 roku a dziś Struktura sprzedaży - kanały dystrybucji % 11% 3% 5% 2011 pro forma 62% 21% 4% 11% kanał sieciowy kanał hurtowy B2B eksport pozostałe 5

6 Grupa Kapitałowa Otmuchów w 2010 roku a dziś Czy Jedność to dobry zakup? Aktywa stabilny rozwój zapewniający pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową bezpieczeństwo dostaw surowców dla segmentu słonych przekąsek Przychody Wynik finansowy netto

7 Grupa Kapitałowa Otmuchów w 2010 roku a dziś Czy PWC Odra to dobry zakup? (tys. PLN) Planowany wynik netto 2011 Wynik netto PWC Odra Przewidywane wykonanie 2011 *) Wynik netto 2011 "na warunkach" ZPC Otmuchów *) Tytuł Planowane oszczędności Oszczędności (tys. PLN) Różnica w cenach surowców i opakowań Zmniejszone zatrudnienie (130 osób) Odprawy Transport 750 Likwidacja pralni, przychodni, zmiana kancelarii prawnej, rezygnacja z BCC i Polbisco ZFŚS 129 Ograniczenie kosztów ochrony obiektów 300 RAZEM Bardzo duży potencjał poprawy wyniku finansowego PWC Odra na warunkach ZPC Otmuchów - zidentyfikowane oszczędności na poziomie 13,6 mln PLN * Bez uwzględnienia szacowanych obecnie koniecznych do utworzenia rezerw 7

8 Osiągnięte już efekty synergii: Grupa Kapitałowa Otmuchów w 2010 roku a dziś Czy PWC Odra to dobry zakup? Zatrudnienie w pionie sprzedaży tradycyjnej Zmniejszenie zatrudnienia o 30% 150 Blisko dwukrotny wzrost wydajności ,95 5,41 Wydajność Otmuchów ODRA Oszczędności w transporcie Obniżenie kosztu transportu na paletę z ok. 130 do 82 zł Wynikowo zmniejszenie kosztów transportu o ok zł/miesiąc sierpień wrzesień koszt wg. średniej ceny palety (I-VII) koszt obecnie 0 wrzesień październik 8

9 Plan prezentacji Rok rokiem dynamicznych zmian Grupa Kapitałowa Otmuchów w 2010 roku a dziś Rekordowa sprzedaż w historii Podsumowanie wyników za 3Q2011 Kim zamierzamy być? Założenia strategiczne na lata kolejne Q&A 9

10 Podsumowanie wyników za 3Q2011 Przychody ze sprzedaży oraz marża brutto ,1% 25,3% 24,7% 18,0% 20,3% 18,6% 19,8% 1Q Q Q Q Q Q Q 2011 przychody ze sprzedaży (tys. PLN) marża brutto z sprzedaży Ponad 40% wzrost przychodów ze sprzedaży w 3Q 2011 r/r (wzrost Like-For-Like wyłączający przychody Jedności wyniósł 25%) Wzrost marży brutto ze sprzedaży w 3Q 2011 w stosunku do 2Q 2011 dzięki lekkiej korekcie na rynku surowców i podwyżkom cen 10

11 Podsumowanie wyników za 3Q2011 Wyniki narastająco (1-3Q2011) Q Q Przychody EBITDA Zysk brutto Zysk netto 11

12 Podsumowanie wyników za 3Q2011 Prognoza 2011 (tys. PLN) Prognoza Q 2011 Wykonanie przychody ze sprzedaży ,8% zysk z działalności operacyjnej ,2% wynik netto ,3% 63,8% realizacji prognozy wynikowej na poziomie przychodów ze sprzedaży (w 4Q 2011 skonsolidowane przychody ze sprzedaży będą obejmowały również PWC Odra) 96,3% realizacji prognozy na poziomie wyniku netto, zakładany wpływ konsolidacji PWC Odra metodą pełną w 4Q 2011 od 1 do 1,5 mln PLN na wynik GK Otmuchów 12

13 Plan prezentacji Rok rokiem dynamicznych zmian Grupa Kapitałowa Otmuchów w 2010 roku a dziś Rekordowa sprzedaż w historii Podsumowanie wyników za 3Q2011 Kim zamierzamy być? Założenia strategiczne na lata kolejne Q&A 13

14 Założenia strategiczne na lata kolejne Lider innowacyjności: Otmuchów S.A. zajął 52 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej na najbardziej innowacyjną firmę 2011 roku Rzeczpospolita Lista października 2011 nowoczesne produkty (suplementy diety, produkty z niską zawartością cukru) wykorzystanie jednej z najnowocześniejszych w Europie linii do produkcji żelek (uruchomienie produkcyjne styczeń 2012) Rozwój w rosnącym kanale sieci dyskontowych dzięki prywatnym markom Wartość polskiego rynku marek własnych [mld PLN] 46,7 Udział dyskontów w rynku marek własnych 36,8 21,1 24,6 29,9 sklepy dyskontow e 55% p 2012p 2013p Dane na podstawie Rozwój sprzedaży w kanale B2B dzięki nowoczesnej i efektywnej technologii produkcji wykorzystanie bardzo dobrych perspektyw w segmencie B2B, kontynuacja współpracy z międzynarodowymi koncernami spożywczymi Wykorzystanie potencjału kanału hurtowego dzięki marce Odra 14

15 Grupa Kapitałowa Otmuchów planowana roczna sprzedaż pro forma [mln PLN] Otmuchów ODRA Jedność 15

16 Załączniki

17 Wyniki finansowe (tys. PLN) 1-3Q Q 2010 % r/r 3Q Q 2010 % r/r przychody ze sprzedaży ,6% ,5% wynik brutto ze sprzedaży ,0% ,3% marża brutto ze sprzedaży 19,6% 25,7% 19,8% 24,7% EBITDA ,8% ,5% marża EBITDA 7,0% 12,8% 6,2% 13,7% EBIT ,6% ,4% marża EBIT 4,4% 10,5% 5,2% 11,8% wynik netto ,2% ,0% marża netto 2,8% 7,7% 1,2% 8,8% Osiągnięcie 51,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 40,5% r/r Marża brutto ze sprzedaży w 2011 w porównaniu do 2010 pod wpływem wysokich cen surowców 17

18 Segment słodyczy Struktura sprzedaży 1-3Q Słodycze 40,4% 19,4% 12,6% 20,6% 11,2% 17,3% 3Q Q Q Q Q 2011 przychody ze sprzedaży (tys. PLN) marża brutto z s. Istotny wzrost marży brutto w 3Q 2011 kwartał do kwartału (efekt podwyżek cen produktów i niższych cen wybranych surowców m.in. kuwertury) 18

19 Segment słonych przekąsek Struktura sprzedaży 1-3Q ,6% ,8% ,7% 27,8% 29,5% 3Q Q Q Q Q 2011 przychody ze sprzedaży (tys. PLN) marża brutto z s. Słone przekąski 17,1% Utrzymanie sprzedaży w segmencie słonych przekąsek na zbliżonym poziomie (utrzymanie kontraktu handlowego z kluczowym odbiorcą) Stabilizacja marży brutto ze sprzedaży na poziomie około 30% po okresie silnych wzrostów cen podstawowych surowców Wprowadzenie podwyżek 19

20 Segment wyrobów śniadaniowych Struktura sprzedaży 1-3Q ,7% ,4% 17,3% 18,2% 23,6% wyroby śniadaniowe 29,1% 3Q Q Q Q Q 2011 przychody ze sprzedaży (tys. PLN) marża brutto z s. Rosnące znaczenie segmentu wyrobów śniadaniowych dzięki pozyskiwaniu nowych kontrahentów B2B w strukturze Wyraźna poprawa marży kwartał do kwartału dzięki niższej cenie niektórych surowców m.in. mąki pszennej i przeprowadzonym podwyżkom cen Rozwój nowych produktów 20

21 Segment pellet Struktura sprzedaży 1-3Q 2011 Pellety 11,4% 15,6% 13,3% 18,5% 3Q Q Q Q Q 2011 przychody ze sprzedaży (tys. PLN) marża brutto z s. Utrzymanie stabilnych wzrostów sprzedaży w segmencie pellet dzięki uruchomieniu nowej linii produkcyjnej Uzyskiwana marża brutto ściśle powiązana z rynkowymi cenami zbóż 21

22 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ,1% 9,0% 9,8% 9,5% 10,8% 3Q Q Q Q Q 2011 koszty sprzedaży (tys. PLN) % sprzedaży ,8% 5,4% 4,3% 5,1% 3,4% 3Q Q Q Q Q 2011 koszty ogólnego zarządu (tys. PLN) % sprzedaży Efektywne zarządzanie kosztami sprzedaży i ogólnego zarządu utrzymanie kosztów w relacji do sprzedaży na stabilnym poziomie 22

23 Dane rynkowe Spółka: Liczba akcji: Otmuchów S.A sztuk Kapitalizacja /kurs 6,30 PLN za akcję na dzień /: 80 mln PLN Free float: 43,9% Indeks: WIG Rynek: Ticker: Zarząd Spółki Podstawowy OTM Bernard Węgierek Prezes Zarządu Mariusz Popek Wiceprezes Zarządu Strona internetowa: Kontakt IR: Tomasz Pelczar Tel Tel. kom

24 Akcjonariat ZPC Otmuchów Amplico OFE 7,0% Zarząd ZPC Otmuchów* 2,8% Aviva Investors 6,0% PKO BP Bankowy OFE 5,7% Investors TFI 6,9% Pozostali akcjonariusze 20,7% Xarus Holdings Limited 50,9% * Bernard Węgierek akcji, 24