OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/ /9 Nieruchomość zabudowana Chomęciska Duże Gmina Stary Zamość Właściciele Arkadiusz Wojciechowski Ewelina Kinga Wojciechowska Adres Chomęciska Duże 67 gm. Stary Zamość Zleceniodawca Adres zleceniodawcy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu ul. Wojska Polskiego 67, Zamość 001 Określona wartość W R225/3 = zł. (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) Wykonał: Zamość, r.

2 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Opis i określenie nieruchomości Cel wyceny Oszacowana wartość nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr ew. 225/3 ark. 1 o powierzchni 5,25ha położona w obrębie 2 Chomęciska Duże stanowi działkę zabudowaną w kształcie zbliżonym do połączonych dwóch nieforemnych prostokątów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej biegnącej przez miejscowość w kierunku Wólki Złojeckiej. Przylega do tej drogi swym południowym, krótszym bokiem. Działka na długości ok. 100m i szerokości nieco ponad 70m (0,71ha) stanowi siedlisko, a pozostała część grunt rolny, który obecnie nie jest wykorzystywany. Od drogi gminnej, praktycznie w połowie długości działki usytuowany jest budynek mieszkalny, dalej kilkanaście metrów za nim prostopadle w kierunku północno-wschodnim murowana obora, natomiast w odległości ok. 35m w kierunku północnym od budynku mieszkalnego duża murowana stodoła położona równolegle do drogi gminnej. W kierunku północno-zachodnim równolegle do obory w odległości ok. 35m od niej usytuowana jest równolegle druga obora murowana. Budynki gospodarcze dla rolnictwa są znacznych rozmiarów, powierzchnia zabudowy wynosi odpowiednio 250m² (obora), 321m² (stodoła) oraz 119m² druga obora. Budynek mieszkalny z lat 70-tych na fundamencie betonowym, murowany z cegły pełnej palonej oraz pustaka. Stropy z suporeksu na belkach żelbetowych zalewane betonem. Budynek kryty blachą płaską na stropodachu, całkowicie podpiwniczony. W budynku dwie kondygnacje właściwe. W budynku en. el., woda gminna, gaz ziemny oraz kanalizacja podłączona do własnego szamba. Budynek obłożony z zewnątrz białym sidingiem. Budynki gospodarcze dla rolnictwa murowane w większości z cegły pełnej palonej, częściowo z pustaka cementowego oraz białej cegły. Stan tych budynków jest dobry. Od strony wschodniej siedliska urządzony jest niewielki sad owocowy (ok. 0,18ha). Natomiast w pozostałej części działka stanowi grunt rolny (ok. 4,36ha), który obecnie nie jest wykorzystywany pod uprawę. Porośnięty jest trawami, teren wydaje się nieco wilgotny. Według informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Stary Zamość dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązują ustalenia studium. Plan miejscowy uchwalony uchwałą RG Stary Zamość z dnia r. utracił ważność z dniem r. Obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Zamość zatw. Uchwałą RG XL/151/2002 z dnia r. wg którego nieruchomość położona jest w terenach rolnych z dopuszczeniem zabudowy W świetle powyższych ustaleń, funkcja nieruchomości jest zgodna z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Zamość. Celem wyceny jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby prowadzonego przez Komornika sądowego postępowania egzekucyjnego zł. (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) Data sporządzenia 24 maj 2012 r. Opracował

3 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 3 Spis treści WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Określenie przedmiotu i zakresu wyceny Przedmiot wyceny Zakres wyceny Określenie celu dokonywanej wyceny Określenie podstaw formalnych i materialno-prawnych wyceny Podstawa formalna opracowania Podstawy materialno-prawne wyceny Źródła danych merytorycznych Określenie dat istotnych dla czynności rzeczoznawcy majątkowego Określenie stanu nieruchomości Stan prawny Stan techniczno-użytkowy Położenie nieruchomości, charakterystyka, sąsiedztwo Przeznaczenie w planie miejscowym Określenie sposobu wyceny Rodzaj określanej wartości Wybór podejścia, metody i techniki Charakterystyka metody porównywania parami Analiza i charakterystyka rynku Określenie wartości nieruchomości Charakterystyka nieruchomości szacowanej i wybór nieruchomości porównawczych Obliczenie aktualnej wartości nieruchomości Wynik końcowy wyceny Klauzule i ustalenia dodatkowe Załączniki: 1. Załącznik nr 1. Zestawienie transakcji nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz murowanymi budynkami gospodarczymi dla rolnictwa pow. zamojski, 2. Postanowienie Komornika Sądowego z dnia r. - sygn. akt KM 1305/11, 3. Postanowienie o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości z dnia r. - sygn. akt KM 1305/11, 4. Obwieszczenie Komornika Sądowego z dnia r. - sygn. akt KM 1305/11, 5. Zawiadomienie z dnia r., 6. Odpis z księgi wieczystej nr ZA1Z/ /9, 7. Wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków, 8. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, 9. Mapa zasadnicza w skali 1:1000, 10. Dokumentacja fotograficzna zdjęcia 32 szt.

4 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 4 1 Określenie przedmiotu i zakresu wyceny 1.1 Przedmiot wyceny Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr ew. 225/3 położona w miejscowości Chomęciska Duże, gm. Stary Zamość, woj. lubelskie, opisana w księdze wieczystej Nr ZA1Z/ /9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu. 1.2 Zakres wyceny W zakres wyceny wchodzi ustalenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ew. 225/3 położonej w miejscowości Chomęciska Duże, gm. Stary Zamość, woj. lubelskie, opisanej w księdze wieczystej Nr ZA1Z/ /9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu, tj. prawa własności do w/w nieruchomości. 2 Określenie celu dokonywanej wyceny Wycena jest przeprowadzana w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby prowadzonego przez Komornika sądowego postępowania egzekucyjnego. 3 Określenie podstaw formalnych i materialno-prawnych wyceny 3.1 Podstawa formalna opracowania Zleceniodawca: - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzej Szcząchor - adres zleceniodawcy: Kancelaria Komornicza w Zamościu, Zamość 001, ul. Wojska Polskiego 67 Zlecenie - Postanowienie z dnia 5 marca 2012 r. sygn. akt KM 1305/ Podstawy materialno-prawne wyceny 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 roku z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz z późn. zm.), oraz 1/Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) w szczególności KSWP 1, KSWP 3, KSWS 3. 2/Informacja Komisji Standardów o stanie i zasadach stosowania od dnia r. Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW).

5 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 5 3/Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych - Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, wydanie VIII poszerzone, Warszawa 2004 r., jako podstawa merytoryczna i warsztatowa, a stanowiące tymczasowe noty interpretacyjne: w zakresie Standardu III.1 przyjęcie wartości rynkowej jako podstawy wyceny, w zakresie Standardu III.7* określenie zasad i warunków zastosowaniu podejścia porównawczego, w zakresie Standardu VII.1 określenie zasad sporządzania operatu szacunkowego, 4/Wycena nieruchomości. Zasady i procedury. - R. Cymerman, A. Hopfer - Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, wydanie III, Warszawa 2006 r. 3.3 Źródła danych merytorycznych Oględziny nieruchomości w dniu r., Wywiad terenowy, Akty notarialne, umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, Informacje uzyskane w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terenie powiatu zamojskiego, Informacje uzyskane z literatury fachowej - w szczególności opracowań PFSRM, Informacje o transakcjach rynkowych udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz przez rzeczoznawców majątkowych. 4 Określenie dat istotnych dla czynności rzeczoznawcy majątkowego Data sporządzenia wyceny: 24 maj 2012 r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 24 maj 2012 r. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny: 24 maj 2012 r. Data dokonania oględzin nieruchomości: 11 maj 2012 r. 5 Określenie stanu nieruchomości 5.1 Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 225/3 położonej w miejscowości Chomęciska Duże, gm. Stary Zamość, woj. lubelskie, stanowiącej własność małżeńską Eweliny Kingi Wojciechowskiej i

6 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 6 Arkadiusza Wojciechowskiego prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu księga wieczysta Nr ZA1Z/ /9. Nr księgi wieczystej ZA1Z/ /9 Położenie Właściciel Obciążenia Miejscowość: Chomęciska Duże gmina: Stary Zamość sposób korzystania: grunty rolne zabudowane nr działki: 225/3 powierzchnia: 5,2500ha Ewelina Kinga Wojciechowska c. Zbigniewa i Krystyny oraz Arkadiusz Wojciechowski s. Tomasza i Ewy wspólność ustawowa majątkowa małżeńska -w dziale III: Rubryka Treść wpisu Podrubryka Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia 1. Rodzaj wpisu Ostrzeżenie 2. Treść wpisu ostrzeżenie o wszczęciu przez komornika sądowego Rewiru I-go przy Sądzie Rejonowym w Zamościu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Podrubryka Osoba fizyczna 1. Bożena Kopka 2. Andreas Hradetzky 3. Sebastian Rochowski 4. Andreas Hradetzky 5. Leszek Gościcki 6. Piotr Koper 7. Andreas Hradetzky 8. Władysław Kostrubiec 9. Mieczysław Skwarski 10. Przemysław Kałużny 11. Teresa Bochen 12. Zbigniew Bochen 13. Zdzisława Sibilska 14. Alina Koszewska 15. Dariusz Majligner Rubryka Treść wpisu Podrubryka Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia 1. Rodzaj wpisu Ostrzeżenie 2. Treść wpisu ostrzeżenie o wszczęciu przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja Szcząchora postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w sprawie KM 1305/11

7 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 7 Podrubryka Inna osoba prawna... 1) 1. Nazwa: Mercedes-Benz Bank Polska S.A. w Warszawie 2. Siedziba: Warszawa 2) 1. Nazwa: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 2. Siedziba: Lublin w dziale IV - HIPOTEKA 1. Hipoteka umowna zwykła w kw ,14 zł. spłata wierzytelności wynikającej z umowy nr /2/IBP/1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. Wierzyciel hipoteczny: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SIEDZIBA: WARSZAWA 2. Hipoteka umowna kaucyjna w kw ,86 zł. spłata wierzytelności wynikającej z umowy nr /2/IBP/1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. Wierzyciel hipoteczny: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SIEDZIBA: WARSZAWA 3. Hipoteka umowna zwykła w kw ,00 zł. wierzytelność banku z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej dla posiadaczy rachunku bieżącego typu partner nr /3/IIBP/8/2007 z dnia 11 maja 2007 r. Wierzyciel hipoteczny: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SIEDZIBA: WARSZAWA 4. Hipoteka umowna kaucyjna w kw ,00 zł. wierzytelność banku z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej dla posiadaczy rachunku bieżącego typu partner nr /3/IIBP/8/2007 z dnia 11 maja 2007 r. Wierzyciel hipoteczny: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SIEDZIBA: WARSZAWA

8 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str Hipoteka przymusowa zwykła w kw ,00 zł. należność objęta tytułem wykonawczym Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu SIEDZIBA: Zamość 6. Hipoteka przymusowa kaucyjna w kw ,17 zł. należność z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych Wierzyciel hipoteczny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju SIEDZIBA: Warszawa 7. Hipoteka przymusowa zwykła w kw ,57 zł. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości ,57zł. Z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia r. do dnia zapłaty oraz koszty postępowania w kwocie 4.536,00 zł. w tym 3.600,00 zł. tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz 72,00 zł. tytułem kosztów postępowania w sprawie o wydanie II tytułu wykonawczego Wierzyciel hipoteczny: Dariusz Majligner Według ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Zamościu działka nr ew. 225/3 położona w miejscowości Chomęciska Drugie, gm. Stary Zamość, woj. lubelskie, stanowi własność Arkadiusza Wojciechowskiego i Eweliny Kingi Wojciechowskiej zam. Chomęciska Duże 34: Nr jednostki rejestrowej: G.538 Nr działki, arkusz 225/3, arkusz 1 powierzchnia uż. 5,25 ha, w tym: - opis użytku 2,65 R IVa klasa, 1,89 R IVb klasa, 0,71 Br R IVa klasa Położenie działki Chomęciska Duże Obręb 2 Chomęciska Duże KW ZA1Z/ /9 Jednostka ewidencyjna Stary Zamość Razem powierzchnia 5,25ha Według prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Zamościu kartoteki budynków na działce nr ew. 225/3 znajdują się budynki:

9 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 9 Nr ew. budynku: Nr działki 1.225/3 Funkcja budynku mieszkalne, Kondygnacja n / p 2.0 / 1.0 Powierzchnia zabudowy 108,00 Powierzchnia użytkowa nie wypełniono Rok zakończenia 1.225/ / /3 prod, usług i gosp. dla roln. prod, usług i gosp. dla roln. prod, usług i gosp. dla roln. 1.0 / / / ,00 321,00 119,00 nie wypełniono nie wypełniono nie wypełniono budowy Materiał mur mur mur mur Adres budynku Chomęciska Duże 67 Chomęciska Duże Chomęciska Duże Chomęciska Duże Mając na względzie powyższe zestawienia i informacje stwierdzić należy, iż dane wynikające z księgi wieczystej w zakresie powierzchni i oznaczenia nieruchomości są zgodne z danymi z ewidencji gruntów. 5.2 Stan techniczno-użytkowy Położenie nieruchomości, charakterystyka, sąsiedztwo Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr ew. 225/3 ark. 1 o powierzchni 5,25ha położona w obrębie 2 Chomęciska Duże stanowi działkę zabudowaną w kształcie zbliżonym do połączonych dwóch nieforemnych prostokątów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej biegnącej przez miejscowość w kierunku Wólki Złojeckiej. Przylega do tej drogi swym południowym, krótszym bokiem. Działka na długości ok. 100m i szerokości nieco ponad 70m (0,71ha) stanowi siedlisko, a pozostała część grunt rolny, który obecnie nie jest wykorzystywany. Od drogi gminnej, praktycznie w połowie długości działki usytuowany jest budynek mieszkalny, dalej kilkanaście metrów za nim prostopadle w kierunku północno-wschodnim murowana obora, natomiast w odległości ok. 35m w kierunku północnym od budynku mieszkalnego duża murowana stodoła położona równolegle do drogi gminnej. W kierunku północno-zachodnim równolegle do obory w odległości ok. 35m od niej usytuowana jest druga obora murowana. Budynki gospodarcze dla rolnictwa są znacznych rozmiarów, powierzchnia zabudowy wynosi odpowiednio 250m² (obora), 321m² (stodoła) oraz 119m² druga obora. Budynek mieszkalny z lat 70-tych na fundamencie betonowym, murowany z cegły pełnej palonej oraz pustaka. Stropy z suporeksu na belkach żelbetowych zalewane betonem. Budynek kryty blachą płaską na stropodachu. Budynek mieszkalny całkowicie podpiwniczony wysoka piwnica (suterena) oraz dwie kondygnacje właściwe. Wejście na wyższy parter po schodach betonowych (strona północna) do przedsionka przez drzwi drewniane starego typu stolarskie. W przedsionku terakota na podłodze, ściany i sufit wykończone terakotą drewnianą. Z przedsionka wejście do przedpokoju (korytarza) z którego wchodzi się do poszczególnych pomieszczeń. W przedpokoju podłoga drewniana, ściany i sufit wykończone boazerią drewnianą. Drzwi wewnętrzne do pokoi stolarskie drewniane starego typu. Po prawej stronie za klatką schodową łazienka. Łazienka wykończona glazurą i terakotą (stan słaby) sufit tynk gładki cementowowapienny. Okno drewniane starego typu dwustronne skrzynkowe (strona zachodnia). Z korytarza na wprost kuchnia z oknem południowym (od strony drogi) PCV nowego typu. Podłoga drewniana, ściany i sufit wykończone tynkiem gładkim cementowo-wapiennym. W kuchni piec kuchenny kaflowy z białego

10 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 10 kafla. Po lewej stronie korytarza dwa pokoje. Pokój obok kuchni salon z oknami południowym i wschodnim PCV. Okno wschodnie zespolone z drzwiami balkonowymi, wyjście na nieużywany niewykończony balkon ze schodami na działkę (dodatkowe wejście). W pokoju ściany i sufit wykończono tynkiem gładkim cementowo-wapiennym, podłogę wykończono mozaiką z płyty wiórowej. Obok pokój północno-wschodni z wykończony podobnie jak salon. Tynki gładkie cementowo-wapienne, podłoga drewniana + wykładzina podłogowa. Wejście na drugą kondygnację klatką schodową otwartą. Schody wykończone mozaiką z płyty wiórowej. Wejście na korytarz położony podobnie jak na pierwszej kondygnacji, z którego są wejścia do pomieszczeń analogicznie jak na pierwszej kondygnacji. Po lewej stronie pokój północno-wschodni. Okna drewniane skrzynkowe starego typu stolarskie, wschodnie z drzwiami balkonowymi. Podłoga z mozaiki z płyty wiórowej w słabym stanie widoczne ślady zalania podłogi prawdopodobnie w wyniku przesiąkania dachu. Pokój południowo-wschodni wykończony podobnie jak poprzedni, także widoczne wyraźnie ślady zalania podłogi. Kolejny pokój, z wejściem na wprost z korytarza (południowo-zachodni) wykończony podobnie jak poprzednie. W tym pokoju największe zużycie podłogi w wyniku pęknięcia grzejnika. Pokój nie jest użytkowany, wymaga wymiany podłogi i remontu ogólnego. Po prawej stronie (zachodniej) usytuowana jest łazienka. Łazienka w bardzo słabym stanie. Wykładzina podłogowa na betonie, tynki i wykończenia w bardzo słabym stanie. W piwnicy cztery pomieszczenia, w większości bez posadzek i tynków. W jednym z pomieszczeń znajduje się kotłownia, w której usytuowany jest piec na paliwo stałe (węglowy). W budynku centralne ogrzewanie, grzejniki żeliwne żeberkowe starego typu, częściowo niesprawne, do wymiany - popękane. W budynku en. el., woda gminna, gaz ziemny oraz kanalizacja podłączona do własnego szamba. Budynek obłożony z zewnątrz białym sidingiem. Budynek obory o pow. zab. 250m wykonany na fundamencie z cegły pełnej palonej. Kryty dachem jednospadowym pokrycie eternit falisty. W budynku wykonany strop na belkach wzdłużnych podpartych na słupach. Strop z gotowych elementów na belkach poprzecznych, zalewany betonem. Budynek podwyższony, w związku z tym w poddaszu duży spichlerz na słomę, siano lub tym podobne. W budynku typowe okna oborowe, drewniane na całej długości dłuższych ścian umieszczone wysoko, nieco poniżej stropu. Drzwi drewniane jednowarstwowe. Okna i drzwi w stanie dobrym. Budynek otynkowany wewnątrz. W budynku wykonana posadzka wraz kanałami na gnojowicę oraz częściowo zagrody z rur metalowych z wydzielonym przez środek korytarzem technologicznym prowadzącym do bramy wyjściowej w kierunku północnym oraz rampy załadowczej wykonanej z betonu od strony zachodniej na końcu budynku. Budynek przystosowany do prowadzenia skupu bydła. W budynku instalacja elektryczna umożliwiająca oświetlenie wewnątrz oraz siła (3 fazy). Od strony północnej dobudowany z pustaka łącznik umożliwiający przejście zwierząt i ludzi do budynku stodoły. Przybudówka kryta dachem jednospadowym, pokrycie eternit falisty. Budynek stodoły o pow. zab. 321m, wykonany z białej cegły z domieszką cegły pełnej palonej (słupy, sklepienia, facjaty, itp.). Kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Pokrycie blacha stalowa. W budynku brak posadzki. W budynku cztery kwatery (zapola) oraz dwa bojowiska przejazdowe z drzwiami od podwórka (strona południowa) i od strony północnej. Budynek stodoły w bardzo dobrym stanie. Po lewej stronie (zachodniej) części siedliskowej działki posadowiony jest budynek obory o pow. zab. 119m. Budynek wykonany z cegły pełnej palonej oraz pustaka betonowego i częściowo białej cegły. Budynek składa się z trzech pomieszczeń. W budynku strop na belkach stalowych, częściowo wykonane posadzki betonowe. Okna małe, typowe oborowe, umieszczone na wysokości ok 2m. Budynek kryty

11 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 11 dachem o konstrukcji drewnianej, pokrycie mały eternit płaski widoczne ubytki. W budynku energia elektryczna jednofazowa oraz na budynek doprowadzona 3-fazowa. Położenie budynków tworzy na podwórku bardzo duży plac manewrowy umożliwiający swobodny dojazd dużymi samochodami ciężarowymi, a nawet TIR-ami, ok. 800m². Zabudowa gospodarcza oddzielona od części na której znajduje się budynek mieszkalny siatką metalową na słupkach stalowych. Od strony zachodniej budynku mieszkalnego, na części siedliskowej działka obsadzona iglakami, krzewami i drzewkami ozdobnymi. Na całej długości działki od strony południowej (od drogi gminnej) wykonany płot betonowy z gotowych elementów na słupkach betonowych z wykonanymi dwoma bramami wjazdowymi, jednym na siedlisko, a drugim na działkę od strony zachodniej części siedliskowej działki. Od strony wschodniej siedliska urządzony jest niewielki sad owocowy (ok. 0,18ha). Natomiast w pozostałej części działka stanowi grunt rolny (ok. 4,36ha), który obecnie nie jest wykorzystywany pod uprawę. Porośnięty jest trawami, teren wydaje się nieco wilgotny. Posumowanie: W otoczeniu nieruchomości szacowanej brak jest oznak degradacji środowiska naturalnego. Położenie i sąsiedztwo nieruchomości (lokalizacja szczegółowa) w odniesieniu do terenu miejscowości oceniono jako dobre. Dojazd i dostęp do nieruchomości ozn. nr ew. 225/3 oceniono jako korzystny. Stan techniczny poszczególnych budynków w odniesieniu do transakcji rynkowych jest zadowalający (dobry) Uzbrojenie nieruchomości ozn. nr ew. 225/3 jest dobre. Dodatkowe walory gruntu są ponadprzeciętne gdyż możliwe jest użytkowanie rolne oraz praktycznie dowolna zabudowa. Działka nie jest wąska, a przy tym z dobrym dojazdem. 5.3 Przeznaczenie w planie miejscowym Według informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Stary Zamość dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązują ustalenia studium. Plan miejscowy uchwalony uchwałą RG Stary Zamość z dnia r. utracił ważność z dniem r. Obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Zamość zatw. Uchwałą RG XL/151/2002 z dnia r. wg którego nieruchomość położona jest w terenach rolnych z dopuszczeniem zabudowy W świetle powyższych ustaleń, funkcja nieruchomości jest zgodna z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Zamość. Nieruchomość wykorzystywana zgodnie z ustaleniami studium przez właściciela, obecnie w celach mieszkaniowych. Budynki gospodarcze dla rolnictwa oraz grunt rolny nie są obecnie wykorzystywane, nie są również dzierżawione ani wynajmowane brak informacji w zakresie ubezpieczenia. 6 Określenie sposobu wyceny 6.1 Rodzaj określanej wartości Art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą stanowi, że Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie

12 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 12 miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. Zgodnie z Art. 151, ust. 1 Ustawy Wartość rynkową nieruchomości stanowi jej przewidywana cena, możliwa do uzyskania na rynku, ustalona z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu następujących warunków: strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Art. 134, ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. W niniejszym operacie, zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, Krajowym Standardem Wyceny Podstawowy nr 1, oszacowano aktualną wartość rynkową dla przewidywanego zgodnie ze studium aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości. 6.2 Wybór podejścia, metody i techniki Oszacowania aktualnej wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny dokonano przy wykorzystaniu podejścia porównawczego - metody porównywania parami. Mając na względzie cel wyceny oraz uwarunkowania prawne i metodologiczne, dokonano wyceny nieruchomości jako przedmiotu prawa własności. Wybór metody wyceny uzasadnia rodzaj wycenianej nieruchomości oraz liczba dostępnych transakcji porównawczych dla tej nieruchomości. Dla nieruchomości wycenianej do dalszych analiz uwzględniono wiarygodne transakcje jakie miały miejsce w powiecie zamojskim w miejscowościach zbliżonych do Chomęcisk Dużych, a dotyczyły nieruchomości najbardziej podobnych do wycenianej, w szczególności, odpowiednio podobnej zabudowie, podobnej klasie gruntu, lokalizacji, powierzchni gruntu i innych cech charakterystycznych do wycenianej nieruchomości. Przy wyborze podejścia i metody kierowano się zasadami określonymi w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych z rynku lokalnego. Zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja Szcząchora z dn. 5 marca 2012 r. należało określić wartość rynkową oraz wartość odtworzeniową nieruchomości. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowią, iż wartość rynkową nieruchomości określa się przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego albo w podejściu mieszanym zawierającym m.in. elementy podejść powyższych (jeśli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego). Dlatego też zastosowano podejście porównawcze najbardziej odzwierciedlające rynek. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianych (art. 153 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

13 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 13 W niniejszym operacie szacunkowym odstąpiono od wyceny nieruchomości w podejściu kosztowym. Wartość nieruchomości określona na podstawie kosztu odtworzenia obejmuje wartość gruntu oraz koszt odtworzenia obiektów budowlanych i innych składników nieruchomości pomniejszony o stopień zużycia (koszt odtworzenia netto). Stopień zużycia jest miarą i wyrazem utraty wartości budynków i innych obiektów budowlanych, wynikającej z ich stanu fizycznego, funkcjonalnego oraz czynników środowiskowych. Oszacowanie wartości nieruchomości na podstawie kosztu odtworzenia realizowane jest z punktu widzenia potencjalnego nabywcy rynkowego (a nie przedsiębiorcy budowlanego) i opiera się na założeniu, że nabywca ten nie zapłaci za nieruchomość więcej niż kosztowałoby go odtworzenie takiej samej nieruchomości, w tym samym miejscu i o takim samym stopniu zużycia obiektów budowlanych. Zgodnie ze standardami zawodowymi - Standard III.2 Wycena nieruchomości w oparciu o koszt odtworzenia pomniejszony o zużycie wymaga: a) oszacowania wartości gruntu przy istniejącym użytkowaniu, b) oszacowania kosztu odtworzenia brutto budynków i innych składników nieruchomości, c) określenia wartości zużycia budynków i innych składników wynikającego z wieku, stanu technicznego, zestarzenia się ekonomicznego i funkcjonalnego, na skutek wpływu czynników środowiskowych i innych, d) określenia kosztu odtworzenia netto jako różnicy kosztu odtworzenia brutto i potrąceń odpowiadających wartości zużycia. Z powyższych zasad wyceny wynika, iż wartość odtworzeniową określa się w określonych sytuacjach dla nieruchomości zabudowanych. Mając jednak na względzie cel wyceny i dostępne na rynku lokalnym nieruchomości podobne odstąpiono od wyceny wartości odtworzeniowej, a określono aktualną wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości jako całości. 6.3 Charakterystyka metody porównywania parami Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 153 ustawy o gospodarce nieruchomościami podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala z uwzględnieniem zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Zgodnie ze Standardem III.7 Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, podejście porównawcze stosuje się do wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych wyłącznie wówczas, gdy nieruchomości podobne do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny były w obrocie na określonym rynku w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających wycenę, a także gdy ich ceny i cechy wpływające na te ceny oraz warunki dokonania transakcji są znane. Standard III.7 stanowi Metoda porównywania parami polega na określaniu wartości rynkowej wycenianej nieruchomości o określonych cechach poprzez jej porównanie kolejno z co najmniej trzema nieruchomościami podobnymi o znanych cechach i cenach, które były przedmiotem obrotu rynkowego. W ten sposób dokonuje się korekty cen każdej z porównywanych nieruchomości pod kątem różnic pomiędzy nimi wynikających z odmienności cech i ich wag. Przy zastosowaniu wyżej opisanej metody przyjęto następujące założenia:

14 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str Wartość szacowanej nieruchomości w odniesieniu 1m 2 powierzchni zabudowy znajdzie się pomiędzy ceną minimalną, a ceną maksymalną, jakie zanotowano na analizowanym rynku w badanym okresie /w niniejszej wycenie przyjęto okres 24 miesięcy/. Założenie to pozwala zakreślić granice poprawek w trakcie analizy porównawczej. 2. Analizę porównawczą prowadzimy w parach tj. pomiędzy obiektem wycenianym o znanych cechach lecz nieznanej wartości, a obiektem o znanej cenie i znanych cechach. Gdy mamy kilka obiektów do porównań, tworzymy kilka par, w których każdorazowo występuje wyceniana nieruchomość. Ostateczną wartość wycenianej nieruchomości ustalamy jako średnią ważoną lub arytmetyczną z sumy wyników uzyskanych w poszczególnych parach. 3. Analizę porównawczą dotyczącą wielkości poprawek prowadzimy wyłącznie na zbiorze cech rynkowych, jakie występują na rynku lokalnym. Zgodnie ze wspomnianym powyżej Standardem III.7 wycena nieruchomości w podejściu porównawczym wymaga zastosowania poniższej procedury: Określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość poprzez ustalenie jego rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych. Ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku lokalnym wraz z określeniem wag cech rynkowych. Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych. Wybór do porównań co najmniej trzech nieruchomości najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, których ceny są wiarygodne, z podaniem ich opisu i charakterystyki. Utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy wycenianej nieruchomości porównuje się kolejno z cechami każdej z wybranych nieruchomości. Wyliczenie poprawek stanowiących wynik uwzględnienia różnicy cech i przypisanych im wag pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami wybranymi. Określenie wartości nieruchomości z każdej pary porównawczej jako ceny transakcyjnej skorygowanej o sumę poprawek. Ostateczne określenie wartości nieruchomości wycenianej jako średniej arytmetycznej z wartości uzyskanych z porównań w poszczególnych parach lub średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 7 Analiza i charakterystyka rynku Dla potrzeb niniejszej wyceny określono: 1. rodzaj rynku rynek nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym w zabudowie zagrodowej oraz murowanymi budynkami gospodarczymi dla rolnictwa, z uwzględnieniem stanu budynków i położenia szczegółowego nieruchomości, 2. obszar rynku powiat zamojski, 3. okres badania cen do 24 miesięcy przed datą wyceny. Z analizy aktów notarialnych, wynika że w badanym okresie miało miejsce kilkanaście transakcji nieruchomościami zabudowanymi podobnymi do wycenianej. W celu określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej zbadano akty notarialne wg wyżej określonego rodzaju i obszaru rynku oraz dla określonego okresu badania cen.

15 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 15 W badanym okresie rynek nieruchomości zabudowanych podobnymi budynkami mieszkalnymi i podobnymi budynkami gospodarczymi dla rolnictwa i przeznaczonych zgodnie ze studium lub planem pod podobną zabudowę zanotował 5 transakcji nieruchomościami podobnymi tego rodzaju. Na podstawie tego można z pewnością stwierdzić, iż wyceniana nieruchomość ozn. nr ew. 225/3 to nieruchomość typowa dla tego określonego wyżej rynku lokalnego. Analiza tego rynku wskazuje, że ceny transakcyjne uzyskane w analizowanych 5 transakcjach w odniesieniu do 1m² powierzchni zabudowy nie wskazują zależności co do poziomu wielkości powierzchni gruntu będącego równocześnie przedmiotem transakcji. Jednakże przyjęto nieruchomości podobne także z tego punktu widzenia. Cenę maksymalną w odniesieniu do 1m² powierzchni zabudowy 460,55zł., uzyskała nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym oraz murowanymi budynkami gospodarczymi dla rolnictwa o łącznej pow. zabudowy 335,90m², o bardzo dobrym położeniu szczegółowym i bardzo dobrym stanie technicznym budynków. Cenę minimalną w odniesieniu do 1m² powierzchni zabudowy 238,10 zł. uzyskała nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym oraz murowanymi budynkami gospodarczymi dla rolnictwa o pow. zabudowy 630m² o dobrym położeniu szczegółowym lecz słabym stanie technicznym budynków. Decydujące cechy cenotwórcze to położenie szczegółowe (lokalizacja), stan techniczny budynków (dodatkowe budynki), uzbrojenie, dodatkowe walory gruntu oraz dojazd i dostęp do nieruchomości. Cechę uzbrojenie pominięto w dalszej analizie ze względu na to, iż uznano że wszystkie nieruchomości poddane analizie mają tą cechę na bardzo zbliżonym poziomie. Zestawienie cen transakcyjnych będących podstawą dalszych obliczeń i analiz przedstawiono w Załączniku nr 1 na końcu operatu. Obliczona wartość delta C jest to kwota, która może być zużyta na poprawki zgodnie z ustalonym wpływem poszczególnych cech na ceny nieruchomości podobnych. Wagi cech rynkowych wpływających na ceny zgodnie ze standardem III.7: Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego określono na podstawie badań preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości. Posłużono się informacjami uzyskanymi w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, uwzględniając rodzaj nieruchomości i wszelkie aspekty cenotwórcze. Dostateczna liczba transakcji i wiarygodne informacje uzyskane w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pozwoliły uchwycić relacje zachodzące na rynku lokalnym czyli określić cechy rynkowe nieruchomości oraz wagi cech rynkowych nieruchomości zabudowanych w zabudowie mieszkaniowo-zagrodowej i przeznaczonych zgodnie z planem pod taką zabudowę: Tab. 1 Cechy i ich wagi - rynek nieruchomości zabudowanych w zabudowie mieszkalno - zagrodowej Lp Cecha Waga cechy (% wpływ na wartość) 1 Lokalizacja 40% 2 Stan techniczny budynków/dodatkowe budynki 30% 3 Dodatkowe walory gruntu w tym fizyczne 20% 4 Dojazd i dostęp 10% Razem 100% Transakcje zawarte w analizowanym okresie, wskazują że popyt na tego typu nieruchomości nie jest duży. Rzadko występują w obrocie. Wiąże się to przede wszystkim z tym że tak duża powierzchnia zabudowy budynków na nieruchomości gruntowej znacznych rozmiarów nie jest normą. Zwykle siedliska

16 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 16 są wydzielone, stanowią odrębną działkę. Ponadto powierzchnia zabudowy jest duża. Stąd też praktycznie nie zanotowano wzrostu cen tego typu nieruchomości w badanym okresie. Mając na względzie wiarygodne informacje uzyskane w profesjonalnych biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, iż ceny tego typu nieruchomości od 2010 r. się ustabilizowały, do dalszych obliczeń odstąpiono od ich korygowania ze względu na upływ czasu (Tr = 0). 8 Określenie wartości nieruchomości 8.1 Charakterystyka nieruchomości szacowanej i wybór nieruchomości porównawczych Nieruchomość szacowana w aspekcie wymienionych poprzednio cech rynkowych wpływających na wartość rynkową nieruchomości zestawiono w tabeli poniżej. Charakterystykę nieruchomości wybranych do porównań zamieszczono w załączniku nr 1 na końcu operatu. Tab. 2 Zestawienie cech charakteryzujących nieruchomość zabudowaną w zabudowie mieszkalno - zagrodowej ozn. nr ew. 225/3 Lp Zestawienie cech charakteryzujących nieruchomość Parametry cech nieruchomości wycenianej 1 Data przeprowadzania szacunku 24 maj 2012 r. 2 Adres Chomęciska Duże 3 Szacowane prawo Własność 4 Powierzchnia gruntu zajęta pod zabudowę 0,71 ha 5 Powierzchnia zabudowy 798m² 6 Lokalizacja Dobra 7 8 Stan techniczny budynków/dodatkowe budynki Dodatkowe walory gruntu, w tym fizyczne Dobry Ponadprzeciętne 9 Dojazd i dostęp Korzystny 10 Wartość nieruchomości? Ze znanych transakcji wybrano do porównań trzy sprzedane na określonym wyżej lokalnym rynku, nieruchomości zabudowane w zabudowie zagrodowej, przeznaczone pod taką zabudowę najbardziej podobne do wycenianej pod względem cech rynkowych tj. Lp 1, 2 i 5 Załącznika nr 1 i oznaczono odpowiednio jako A, B i C. Tab. 3 Obliczenie ceny jednostkowej dla nieruchomości szacowanej ozn. nr ew. 225/3 zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi dla rolnictwa - metoda porównywania parami

17 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 17 Lp. Zestawienie cech Udział % w całości nieruchomości kwoty poprawki Różnica cenowa Różnica kwotowa X i A Różnica kwotowa X i B Różnica kwotowa X i C 1 Lokalizacja 40% 88,98-44, Stan techniczny budynku/ standard Dodatkowe walory gruntu, w tym fizyczne 30% 66,74-33,37 20% 44,49 22,24 22,24 4 Dojazd i dostęp 10% 22,24 22,24 5 Suma poprawek 100% 222,45-22,25-11,13 22,24 6 Cena jedn. wg aktu 400,48 374,53 350,32 7 Cena poprawiona 378,23 363,40 372,56 Oszacowana wartość w odniesieniu do 1m² pow. zabudowy na nieruchomości 371, Obliczenie aktualnej wartości nieruchomości Aktualną wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz murowanymi budynkami gospodarczymi dla rolnictwa, stanowiącej przedmiot wyceny, położonej w obrębie 2 Chomęciska Duże, gm. Stary Zamość, ozn. nr ew. 225/3, obliczono na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli nr 3, ze wzoru: W R225/3 = C j x P zab = 371,40 x 798 = ,20 [zł] Określoną wartość, stosownie do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, zaokrąglono i ostatecznie ustalono: W R225/3 = zł. 9 Wynik końcowy wyceny Określona w niniejszej opinii, w pkt 8.2, wartość rynkowa nieruchomości gruntowej stanowi aktualną wartość rynkową nieruchomości tj. cenę możliwą do uzyskania ze sprzedaży wolnorynkowej. Wartość powyższą określono zgodnie z Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja Szcząchora z dn. 5 marca 2012 r.

18 Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str Klauzule i ustalenia dodatkowe 1. Operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych wg stanu na dzień wyceny. 2. Niniejszy operat nie może być wykorzystany do innego celu niż określono w operacie. 3. Niniejszy operat nie może być opublikowany w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. 4. Wyklucza się odpowiedzialność wyceniającego wobec osób trzecich, w szczególności z tytułu wykorzystania operatu w celu innym, niż określony w operacie. 5. Autor operatu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte, prawne i fizyczne, nieruchomości, których występowania nie mógł stwierdzić przy dokonywaniu wizji lokalnej, ani też na podstawie dokumentacji prawnej. 6. Operat sporządzono bez przeprowadzenia badań nośności gruntu i poziomu wody gruntowej. 7. Określony w operacie stan techniczny budynków nie stanowi ekspertyzy budowlanej. 8. Określona w operacie wartość jest aktualna na dzień określenia wartości i autor nie udziela gwarancji, co do jej aktualności w przyszłości. 9. Integralną część operatu szacunkowego stanowią załączniki wg wykazu poniżej. Załączniki: 1. Załącznik nr 1. Zestawienie transakcji nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz murowanymi budynkami gospodarczymi dla rolnictwa pow. zamojski, 2. Postanowienie Komornika Sądowego z dnia r. - sygn. akt KM 1305/11, 3. Postanowienie o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości z dnia r. - sygn. akt KM 1305/11, 4. Obwieszczenie Komornika Sądowego z dnia r. - sygn. akt KM 1305/11, 5. Zawiadomienie z dnia r., 6. Odpis z księgi wieczystej nr ZA1Z/ /9, 7. Wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków, 8. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, 9. Mapa zasadnicza w skali 1:1000, 10. Dokumentacja fotograficzna zdjęcia 32 szt. Zamość, 24 maja 2012 r.

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1229/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 130/5 ZA1Z/00073785/4

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 2164/10 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości ZA1Z/00002769/8 Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1352/08 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości ZA1Z/00078313/0 Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1580/09 str. 1 OPERAT SZACUNKOWY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej ZA1Z/00105620/4 Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 89/2 Położenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 2016/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 82/4 Właściciel Adres

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 461/12 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości ZA1Z/00048469/9 Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 463/12 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 63/2 ZA1Z/00085405/4

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 247/09 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 180 ZA1Z/00088754/6

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 290/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działek Właściciel Adres właściciela

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego numer 4 położonego

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości ZA1Z/00095797/1 Nieruchomości zabudowane oraz nieruchomości rolne Kolonia

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 117/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości ZA1Z/00091317/5 nieruchomość gruntowa

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 713/10 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości ZA1Z/00049287/6 Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

OPINIA w formie OPERATU SZACUNKOWEGO

OPINIA w formie OPERATU SZACUNKOWEGO Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1493/12 str. 1 OPINIA w formie OPERATU SZACUNKOWEGO Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości (prawa) Położenie nieruchomości Nr lokalu 13 Nr budynku 33 Właściciel prawa

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bodaczów 120, gmina Szczebrzeszyn, powiat Zamość, województwo Lublin. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Kraków ul. Mieczysława Pszona 12/41 Autor: Kraków, 20 maj 2016r. WYCIĄG

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości nieruchomości. Adres nieruchomości: Adamów, powiat Zamość. Księga wieczysta numer ZA1Z00105447/7. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Bardziej szczegółowo

BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) , kom.(0601) ; REGON NIP

BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) , kom.(0601) ; REGON NIP BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI- 96-100 Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) 833-06-65, kom.(0601)28-78-20; REGON 750284287 NIP 836-107-24-85 EGZ.NR 5 OPERAT SZACUNKOWY z określenia wartości rynkowej

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Żwirki i Wigury Nr 12 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomości nr KR1W/00075197/3 położona w Łączanach, gmina Brzeźnica, składająca się z działki 810/41 o powierzchni 806m 2. Na

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki Właściciele Adres właścicieli Zleceniodawca Adres zleceniodawcy

Bardziej szczegółowo

Bralin, ul. Kacza 5/1, gm. Bralin. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości wskazanej w pkt. 1.1.

Bralin, ul. Kacza 5/1, gm. Bralin. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości wskazanej w pkt. 1.1. 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1.1 Przedmiot operatu Rodzaj nieruchomości Położenie, księga wieczysta 1.2 Zakres operatu Nieruchomość gruntowa Bralin, ul. Kacza 5/1, gm. Bralin KZ1E/00050223/6 - S.R. w Kępnie Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00027365/9

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00027365/9 Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00027365/9 opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej Działka nr 425 o pow. 0,4200 ha - nieruchomość rolna zabudowana położonej: 62-872 Godziesze, Biała 14, dla której

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów PLN

MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów PLN Sygn. akt KM 593/13 Egz. 1/3 OPINIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ KR1W/00055542/1 MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów Wartość rynkowa nieruchomości w dniu wyceny: 319.100 PLN trzysta

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu EGZ. 4 BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY Rodzaj nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Położenie nieruchomości: Poznań,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/ /7

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/ /7 Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00069479/7 1. opisu i oszacowania 9/16 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działka nr 2 o pow. 0,1254 ha położonej: 62-800 Kalisz, ul. Zjazd 6, dla której Sąd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 16 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 16 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 24/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej 5a w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYCENY: Wartość rynkowa nieruchomości /grunt z zabudową/ według stanu na dzień wyceny: zł

ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYCENY: Wartość rynkowa nieruchomości /grunt z zabudową/ według stanu na dzień wyceny: zł WYCIĄG Z OPIINII 1 OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI: Gmina: Sucha Beskidzka Miejscowość: Sucha Beskidzka Powiat: suski Województwo: małopolskie Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1B/00027225/9 - działka

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Nr GGR.III.7145/3/09 Grodków, dnia 20.11.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Na podstawie: - art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Ostrowite 5

Nieruchomość. do sprzedania. Ostrowite 5 Nieruchomość do sprzedania Ostrowite 5 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 45,44 m 2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, położony w miejscowości Ostrowite 5, gminie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,będącej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa jest położona we wsi Kuznocin w gminie Sochaczew.

Nieruchomość gruntowa jest położona we wsi Kuznocin w gminie Sochaczew. Dział III: Prawa, roszczenia i ograniczenia Prawo osobiste dożywotnia i bezpłatna służebność osobista wspólnego mieszkania w 1 (jednym) pokoju od strony północnej i w 1 (jednym) pokoju od strony południowej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 413/17 o pow. 0,1218 ha zabudowana domem mieszkalnym w budowie położonej: 62-860 Opatówek, ul. Brzozowa,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 18A m 14. AJ Km 2066/14.

OPERAT SZACUNKOWY. Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 18A m 14. AJ Km 2066/14. W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 98-200 SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) 827-11-93 fax. (0-43) 827-11-93 ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA wycena@wycena-sieradz.pl www.wycena-sieradz.pl

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Wierzbięcin 9, gmina Nowogard Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 38,32 m 2 usytuowany na parterze budynku biurowo-mieszkalnego, do którego przynależą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Dz.U.01.135.1514 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem wyceny jest lokal własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, połoŝonego w Ketach, w budynku nr 11 na osiedlu Nad Soła. Dla prawa załoŝono w Sądzie

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

2. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU WYCENY

2. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU WYCENY 2. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU WYCENY 2.1 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny Działka gruntu, na której zlokalizowany jest budynek obejmujący m.in. lokal mieszkalny stanowiący przedmiot wyceny to

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia lokalu Stan prawny Województwo małopolskie, powiat M. Kraków, Miasto Kraków, Dzielnica Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

PI E RW S ZA LI CYTAC JA

PI E RW S ZA LI CYTAC JA Śrem, 2015-07-21 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości ZA1Z/00083263/2 nieruchomość zabudowana Pniówek Gmina Zamość Nr działki

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości wskazanej w pkt. 1.1. Oszacowanie wartości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego.

Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości wskazanej w pkt. 1.1. Oszacowanie wartości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego. 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1.1 Przedmiot operatu Rodzaj nieruchomości Położenie księga wieczysta 1.2 Zakres operatu Nieruchomość gruntowa Nowa Wieś Książęca-Parcele 14, gm. Bralin KZ1E/00008765/8 - S.R. w Kępnie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości

7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości 7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Skawinie przy ulicy Falbówki 2, obręb ewidencyjny nr 17, gmina Skawina, powiat krakowski. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 ADRES DO KORESPONDENCJI 61-155 POZNAŃ, OS.

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 ADRES DO KORESPONDENCJI 61-155 POZNAŃ, OS. EGZ. 4 BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 ADRES DO KORESPONDENCJI 61-155 POZNAŃ, OS. PIASTOWSKIE 62 OPERAT SZACUNKOWY Rodzaj nieruchomości: Nieruchomość lokalowa,

Bardziej szczegółowo

Piechowice, dnia r.

Piechowice, dnia r. RG.6840.1.5.2014 Piechowice, dnia 19.03.2014 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I. 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowska nr 1 w Piechowicach, obręb:0004

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Jamielnik ul. Szkolna 11

Nieruchomość. do sprzedania. Jamielnik ul. Szkolna 11 Nieruchomość do sprzedania Jamielnik ul. Szkolna 11 Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość położona w miejscowości Jamielnik ul. Szkolna 11, gminie Nowe Miasto Lubawskie, powiecie nowomiejskim, woj. warmińsko-mazurskim.

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOJNO, GM

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOJNO, GM OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOJNO, GM. SZCZYTNIKI KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/00054652/6 DATA SPORZĄDZENIA: 24 września

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Łódź, 20 czerwca 2014 roku Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

*0020009992875* OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

*0020009992875* OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-43 656-44-60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 1460/15 #DKU

Bardziej szczegółowo

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Nieruchomość do sprzedania Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 50,51 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 151,76

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ DZIAŁKI GRUNTOWEJ - WYCIĄG Z OPERATU - 1 Adres: Kraków ul.łokietka 25 dz. nr 55 obr. 45 Krowodrza obj. księgą wieczystą KR1P/00284232/4 Własność: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY LOKALU MIESZKALNEGO

OPERAT SZACUNKOWY LOKALU MIESZKALNEGO EGZ. NR 1 OPERAT SZACUNKOWY LOKALU MIESZKALNEGO Adres lokalu: 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 27 m. 5. 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH Kielce, dnia 27 listopada 2011r. Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości 1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.1.Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 III. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 1. Stan prawny nieruchomości. 1.1. Księga wieczysta W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgorzewie, dla wycenianych nieruchomości prowadzone są księgi

Bardziej szczegółowo

Tel.(046) , kom. (0601) ; REGON NIP OPERAT SZACUNKOWY

Tel.(046) , kom. (0601) ; REGON NIP OPERAT SZACUNKOWY BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI- 96-100 Skierniewice, ul. MIODOWA 42, Tel.(046) 833-06-65, kom. (0601)28-78-20; REGON 750284287 NIP 836-107-24-85 EGZ.NR 4 OPERAT SZACUNKOWY z określenia wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. II Km 243/12

OPERAT SZACUNKOWY. II Km 243/12 II Km 243/12 OPERAT SZACUNKOWY nieruchomości lokalowej położonej w Ozimku przy ul. Mickiewicza 8 obejmującej lokal mieszkalny nr 8 oraz udział w nieruchomości wspólnej Autor operatu: Edyta Włodarczyk-Laskowska

Bardziej szczegółowo