Współczesna rola surfaktantu na Sali porodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współczesna rola surfaktantu na Sali porodowej"

Transkrypt

1 Współczesna rola surfaktantu na Sali porodowej dr n. med. Anita Chudzik

2 Historia surfaktantu r. -AveryiMeadniedobórsurfaktantu odgrywa kluczowa rolę w patogenezierds r. -Enhorningand Robertsonpierwszedotchawiczepodanie surfaktantu noworodkom króliczym poprawa funkcji i obrazuhistopatologicznego płuc r. -Fujiwaraetall. pierwszedotchawicze podaniemodyfikowanego świńskiego surfaktantu 10 noworodkom przedwcześnie urodzonym z ciężkim RDS poprawa wymiany gazowej w płucach 4. > 30 RCT dotyczących surfaktantu Early Human Development 89S1 (2013) S22 S24

3 Współczesna rola surfaktantuw saliporodowej TERAPIA SURFAKTANTEM JEST JEDNĄ Z NIEWIELU METOD LECZENIA KTÓRA W TAK ISTOTNY SPOSÓB ZMIENIŁA POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE I ROKOWANIA W NEONATOLOGII Pediatrics2013, 13;165

4 Współczesna rola surfaktantuw saliporodowej SURFAKTANTEM JEST PIERWSZYM LEKIEM STWORZONYM WYŁĄCZNIE DLA NOWORODKA Early Human Development 89S1 (2013) S22 S24

5 Współczesna rola surfaktantuw saliporodowej 2014 r. -?

6 europejskiewytyczne 2013 r 1. Podaż profilaktyczna surfaktantu nasali porodowej powinna być stosowana u noworodków <26Hbd, których matki nie otrzymały sterydów lub które wymagały intubacji na sali porodowej celem uzyskania stabilizacji [A]. 2.Noworodki z ZZO powinny dostawać naturalny surfaktant [A]. 3.Poractantalfa w początkowej dawce 200mg/kg jest skuteczniejszy w leczeniu ZZO niż dawka 100mg/kg lubberactant[a] Neonatology2013

7 europejskie wytyczne 2013 r 4.Po dotchawiczej podaży surfaktantu należyrozważyć natychmiastową / wczesnąekstubację(insure) oraz zastosowanie wsparcia oddechu metodąncpaplubnippv[b]. 5. Noworodki z ZZO powinny otrzymywać wczesno-leczniczo surfaktant. Sugeruje się dla noworodków <26Hbd FiO2 >0,3 dlanoworodków >26Hbd FiO2 >0,4 [B] Neonatology2013

8 U wszystkich noworodków<30hbd oraz zagrożonychrozwojem ZZO należypo porodzie zastosować wsparcie oddechu metodąncpap ZastosowanienCPAPz wczesną podażą surfaktantu jest preferowaną metodą ograniczającą konieczność zastosowaniamv Europeanconsensusguidelineson the management ofneonatalrespiratorydistresssyndromeinpreterminfants 2010update..Neonatology; vol. 97, no.4, 2010

9 Table1 International guidelines for RDS treatment Country (ref) Year Gestational age Prophylacticuseofsurfactant UK (72) 1999 < 29 weeks Systematic < 32 weeks If need for intubation at birth Canada (74) 2005 < 26 weeks Systematic 26-27weeks If no antenatal steroids US (73) 2008 < 28 weeks Systematic Europe (75 76) < 26weeks Systematic BMCPediatr. 2013; 13: 165.doi: /

10 Współczesna rola surfaktantuw saliporodowej Intubacja MV +surfactant PORÓD INSURE Intubacja+surfactant+extubacja-opóżniony ncpap INSURE Surfactant+nCPAPMIST/LIST

11 PODAŻ SURFAKTANTU PROFILAKTYCZNIEvs LECZNICZO - umieralność - podobne w obu grupach -podanieprofilaktyczne: MV tlenoterapia odma opłucnowa rozedma śródmiąższowa IVHIII-IV o PVL PODANIE PROFILAKTYCZNE JEST WSKAZANE U NOWORODKÓW VLBW I O MAŁEJ DOJRZAŁOŚCI JMaternFetalNeonatalMed CochraneDatabaseystrev. 2001;(2) ActaBiomedAteneoParmense CochraneDatabaseSyst.Rev2012, 11

12 LECZNICZEPODANIESURFAKTANTU wczesne późne (do 2 godz. Życia) (do 12 godz.życia) WZZO LECZNICZE WCZESNE PODANIESURFAKTANTU JEST KORZYSTNIEJSZE OD PODANIA LECZNICZEGO PÓŹNEGO

13 WCZESNA PODAZ SURFAKTANTU JEST KORZYSTNIEJSZA OD PÓŹNEJ PODAŻY MV ODMY OPŁUCNOWEJ PIE CLD IMV ( III O ) ŚMIERTELNOŚĆ NOWORODKÓW Neonatology2013, 103, JMaternFetalNeonatalMed. 2013

14 WCZESNA PODAZ SURFAKTANTU JEST KORZYSTNIEJSZA OD PÓŹNEJ PODAŻY DUSTRYBUCJA SURFAKTANTU USZKODZENIE PŁUC ZALEŻNE OD STOSOWANEJ WENTYLACJI CochraneDatabaseSyst.Rev2012, 11 CochraneDatabaseSyst.Rev2012, 3

15 Intubacja na sali porodowej oddech zastępczy RTGpłuc surfaktant zapotrzebowanie na wentylację mechaniczną o 30% ryzyko wystąpienia BPD ryzyko wystąpienia odmy opłucnowej trendku umieralności noworodków dostaje surfaktant ryzyko PDA [ale to zależy do FiO2] Verder1994, NICHD 2002,Reininger2005, VON 2003, Dani 2004,StollCochraneCollaboration2007

16 Intubacja na sali porodowej oddech zastępczy RTG płuc surfaktant?

17 Współczesna rola surfaktantuw saliporodowej MV Intubacja +surfactant INSURE PORÓD Intubacja+surfactant+extubacjaopóżnionyINSU RE ncpap Surfactant+nCPAPMIST/LIST

18

19

20

21 Rewolucja w podawaniu surfaktantu Surfactanttreatmentofnewborninfantswith respiratorydistresssyndromeprimarilytreatedwithnasalcontinouspositiveairpre ssure. A pilotstudy. VerderH et al.;ugeskrlaeger1992; 154: Pierwsze RCT dotyczące podania surfaktantu bezintubacji 'Surfactanttherapyandnasalcontinouspositiveairwaypressurefornewborns withrespiratorydistresssyndrome.denish-swedishmulticenterstudygroup.' Verder H. et al. N.Engl.J. Med. 1994;331:1051-5

22 TERAPIASKOJARZONASURFAKTANT + CPAP InSurE CPAP na sali porodowej zespołów przecieku powietrza śmiertelności czasu trwania tlenoterapii zapotrzebowania na MV ryzykocld ryzyko zgonu zapotrzebowanie na surfaktant zmniejszenie zapotrzebowania na II dawkę surfaktantu VONtrial,CURPAPstudy,SUPPORTstudy,COINtrial BlennowMLakartidningen Mar 31;96(13):1571-6

23 Intubacja na sali porodowej oddech zastępczy RTGpłuc surfaktant zapotrzebowanie na wentylację mechaniczną o 30% ryzyko wystąpienia BPD ryzyko wystąpienia odmy opłucnowej trendku umieralności noworodków dostaje surfaktant ryzyko PDA [ale to zależy do FiO2] Verder1994, NICHD 2002,Reininger2005, VON 2003, Dani 2004,StollCochraneCollaboration2007

24

25 INTUBATION-SURFACTANT-EXTUBATION (InSurE) EWENTUALNE porażki Masa ciała <750 g po2/fio2 <218 a/apo2 < 0.44 DaniC. et al.; Early Human Development 88, 2012, S3-S5

26

27 LISA / MIST

28 LISA / MIST ZGON MV IVH>II PVL ODMA BPD PIE NEC ROP>II 2007 A.Kribset al. Ped.Anesth. N=42 (12%vs7%) (10%vs7%) ns (7%vs3%) ns ns A.Kribset al Acta Paediatr. N=247 (26% vs 11%) (63%vs27% (19%vs2%) ns ns (35%vs20%) (11%vs2%) ns ns multi-center study 2010 KlinPadiatN=319 (53%vs29% (17,5% vs 11%) Kenmazet al Pediatrics N=200 (45% vs 35% ns (20,2% vs 10,3%) ns ns

29 DOTCHAWICZA PODAŻ SURFAKTANTU BEZ INTUBACJI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GRUPA BADANA GRUPA KONTROLNA UTRACENI Z FOLLOW UP ZGONY USZKODZENIA CIĘŻKIEGO STOPNIA USZKODZENIA LEKKIEGO STOPNIA ROZWÓJ PRAWIDŁOWY Surfactantin spontaneousbreathing withncpap:neurodevelopmentaloutcomeatearlyschoolageof infant 27weeks. ActaPaediatrica :

30 PYTANIA NADZIŚ - KTÓRY Z NOWORODKÓW POWINIEN OTRZYMAC SURKAKTANT - SPOSÓB PODAŻY SURFAKTANTU - PODAWANA DAWKA SURFAKTANTU - OBJĘTOŚĆ SURFAKTANTU - PRĘDKOŚĆ PODANIA - ILOŚĆ DAWEK Pediatrics2013, 13;165

31 DLACZEGOCUROSURF? Wcześniaki <29hbd zzzoleczoneporactantemalfa wymagają : wsparcia oddechowego w pierwszych 3dż %ekstubacji48-72gż występowanie istotnie hemodynamicznego PDA JournalofPerinatology2010 Noworodki leczoneporactantemalfa mają czas wentylacji, zapotrzebowanie na tlen czashospitalizacji wstosunku do noworodków otrzymującychberactant. BaroutisGEur. J.Pediatr2003

32 DLACZEGOCUROSURF? ZALECA SIĘ STOSOWANIE SURFAKTANTU NATURALNEGO - SZCZEGÓLNIE PORACTANTU ALFA D.Sweet2007 SeminarsinFetal&NeonatalMedicine2011, 16;

33 śmiertelnościz11% 3% wprzypadku leczenia ZZO poractantemalfa w większej dawce 200mg/kg RamanathanR JPerinatology2004

34 VanKaamAHNeonatology2011 Poractantalfa używany jest w86%nicu w Europie

35 100mg/kgpodaje58%oddziałów NICU 200mg/kgpodaje39%oddziałów NICU VanKaamAHNeonatology2011

36 PODAŻ SURFAKTANTU NA SALI PORODOWEJ W199/186ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH W UK - standardowepostępowanie na sali porodowej w157oddziałach(82%) - 34oddziałach(18%)podażsurfactantu nie była rutynowa praktyką. - oddziały NICU IIIst(93% vs. 78%, P = 0.01). - noworodki<28hbdw79%iiistvs51%pozostałe ośrodki(p = 0.001). Markedvariation in delivery room management in very preterminfants.resuscitation. 2013November; 84(11):

37 2011, 173 NICU, 21 krajów Europy 39% - profilaktyczne podanie surfaktantu 23% - I dawka surfaktantu 15 min 28% -I dawka surfaktantu 2 godz. Kryteria profilaktycznego podania 28hbdi 1000 g 88 % -FiO2 0,4główne wskazanie do podania surfaktantu w śr. 2 godz. życia Neonatology2011, 100; 71-77

38 Optymalna strategia wsparcia oddechu wgrupie wcześniaków z RDS rozpoczyna się jużw sali porodowej od zastosowania : - CPAP FRC a następnie - surfaktant (InSurE) Postępowanie takie BPD i rokowanie Grupa<1000 g; n=165

39 Neonatolodzy zajmujący się najbardziej Niedojrzałymiwcześniakami wielokrotnie nasali porodowej musząpodejmować decyzje jakametoda wsparcia oddechu( + surfaktant ) będzienajkorzystniejszadladanego pacjenta. Respiratorystrategiesforpreterminfantsatbirth.O'donnellCP,StensonBJ.Seminfetalneonatalmed dec;13(6):401-9

40 Podjęcie takiej decyzji często jest balansowaniem polegającymna wyodrębnieniu tych noworodków, którymfaktycznie potrzebne jest takiewsparcie (+ surfaktant ), aniepotrzebnym wdrożeniem terapiiobarczonych pewnymryzykiempowikłańu noworodków, któremogą nie potrzebować wsparcia oddechu Respiratorystrategiesforpreterminfantsatbirth.O'donnellCP,StensonBJ. Seminfetalneonatalmed dec;13(6):401-9.

41 NAJWIĘKSZA TRUDNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ POLEGA NA WŁAŚCIWYM WYTYPOWANIU TYCH WCZEŚNIAKÓW, KTÓREFAKTYCZNIEPOTRZEBUJĄ WSPARCIAODDECHU( + surfaktant).

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

RAM Cannula. Nieinwazyjne wsparcie oddechowe od sali porodowej do wypisu. konsultacja medyczna dr n. med Krzysztof Truszkowski

RAM Cannula. Nieinwazyjne wsparcie oddechowe od sali porodowej do wypisu. konsultacja medyczna dr n. med Krzysztof Truszkowski RAM Cannula Nieinwazyjne wsparcie oddechowe od sali porodowej do wypisu konsultacja medyczna dr n. med Krzysztof Truszkowski Rozwój neonatologii: Zastosowanie wczesnego CPAP jest bezpieczną i skuteczną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA NR XVI

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA NR XVI PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA NR XVI STOSOWANIE SURFAKTANTU Czas zastosowania leczenia Istnieją dwie strategie stosowania surfaktantu: profilaktyczna; lecznicza. ZASTOSOWANIE PROFILAKTYCZNE Zastosowanie profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki leczenia noworodków ELBW w Klinice Neonatologii ICZMP w 2013 roku

Wyniki leczenia noworodków ELBW w Klinice Neonatologii ICZMP w 2013 roku Wyniki leczenia noworodków ELBW w Klinice Neonatologii ICZMP w 2013 roku Marcin Kęsiak Kierownik Kliniki: Dr hab. n. med. Prof. ICZMP Ewa Gulczyńska Dane statystyczne kompletowali: M. Kęsiak, P. Kiciński

Bardziej szczegółowo

Cytrynian kofeiny w codziennej praktyce u wcześniaków z Zespołem Zaburzeń Oddychania wyniki badania ogólnopolskiego

Cytrynian kofeiny w codziennej praktyce u wcześniaków z Zespołem Zaburzeń Oddychania wyniki badania ogólnopolskiego Cytrynian kofeiny w codziennej praktyce u wcześniaków z Zespołem Zaburzeń Oddychania wyniki badania ogólnopolskiego Iwona Sadowska-Krawczenko Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią

Bardziej szczegółowo

Strategia leczenia niewydolności oddechowej noworodków

Strategia leczenia niewydolności oddechowej noworodków Strategia leczenia niewydolności oddechowej noworodków Andrzej Piotrowski Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Cele wentylacji 1. Zapewnienie wymiany gazowej

Bardziej szczegółowo

Klinika Neonatologii UM w Łodzi

Klinika Neonatologii UM w Łodzi Klinika Neonatologii UM w Łodzi Oddział: 7 stanowisk intensywnej terapii 20 stanowisk terapii pośredniej 26 stanowisk rooming in 2013: 2500 porodów [47% CC ; 3% kleszczy] 502 pacjentów leczonych na intensywnej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATKI I DZIECKA w Warszawie, Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

INSTYTUT MATKI I DZIECKA w Warszawie, Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Ocena ryzyka nieprawidłowego rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc rodzinie doświadczenia i rekomendacje Warszawa, 10 12 grudnia 2007 Ewa Helwich Klinika Neonatologii

Bardziej szczegółowo

Wyniki leczenia noworodków urodzonych z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (ELBW)

Wyniki leczenia noworodków urodzonych z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (ELBW) Wyniki leczenia noworodków urodzonych z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (ELBW) Marek Szczepański Klinika Neonatologii i intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Interdyscyplinarna

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczne a lecznicze zastosowanie surfaktantu współczesny stan wiedzy

Profilaktyczne a lecznicze zastosowanie surfaktantu współczesny stan wiedzy Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 2, zeszyt 1, 5-11, 2009 Profilaktyczne a lecznicze zastosowanie surfaktantu współczesny stan wiedzy HANNA SZCZAPA-KRENZ, BARBARA MICHNIEWICZ, MARTA SZYMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CUROSURF, 80 mg/ml, zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera: Poractant

Bardziej szczegółowo

Przewodnik i najlepsze praktyki dotyczące terapii wysokim przepływem Vapotherm PRZEWODNIK KIESZONKOWY NICU

Przewodnik i najlepsze praktyki dotyczące terapii wysokim przepływem Vapotherm PRZEWODNIK KIESZONKOWY NICU Przewodnik i najlepsze praktyki dotyczące terapii wysokim przepływem Vapotherm PRZEWODNIK KIESZONKOWY NICU Wybór pacjenta OBJAWY: Pacjent wykazuje jeden lub więcej z następujących objawów: DIAGNOZY: Objawy

Bardziej szczegółowo

NOWORODEK Z EKSTREMALNIE MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA. Bożena Kociszewska-Najman

NOWORODEK Z EKSTREMALNIE MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA. Bożena Kociszewska-Najman NOWORODEK Z EKSTREMALNIE MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA Bożena Kociszewska-Najman WCZEŚNIACTWO - poród przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży, po 22 tygodniu ciąży ( 5-20%, w Polsce 6%) SKRAJNE WCZEŚNIACTWO

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja dziecka z PPROM. Janusz Świetliński

Stabilizacja dziecka z PPROM. Janusz Świetliński Stabilizacja dziecka z PPROM Janusz Świetliński Uproszczona klasyfikacja Klasyfikacja Charakterystyka ROM Odejście wód płodowych PROM Przedłużony PROM Odejście wód płodowych wcześniej niż na godzinę przed

Bardziej szczegółowo

Bielsko Szkoła Zimowa 7 marca 2014

Bielsko Szkoła Zimowa 7 marca 2014 Bielsko Szkoła Zimowa 7 marca 2014 XIX wiek 1880 1883 1 wejście powietrza. 2 butle z ciepłą wodą. 3 ciepłe powietrze opływa pacjenta w pozycji horyzontalnej. 4 kominek, którym ogrzane powietrze ucieka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. CUROSURF, 80 mg/ml, zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. CUROSURF, 80 mg/ml, zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CUROSURF, 80 mg/ml, zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera: Poractant

Bardziej szczegółowo

Wanda Siemiątkowska - Stengert

Wanda Siemiątkowska - Stengert Wanda Siemiątkowska - Stengert Wpływ zabiegu odsysania z tchawicy na ciśnienie śródczaszkowe i układ krążenia noworodków wymagających wentylacji zastępczej, po zastosowaniu różnej premedykacji farmakologicznej.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. CUROSURF, 80 mg/ml, zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. CUROSURF, 80 mg/ml, zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CUROSURF, 80 mg/ml, zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera: Poractant

Bardziej szczegółowo

DIALIZY OTRZEWNOWE JAKO LECZENIE NERKOZASTĘPCZE U NOWORODKÓW DOŚWIADCZENIA WŁASNE

DIALIZY OTRZEWNOWE JAKO LECZENIE NERKOZASTĘPCZE U NOWORODKÓW DOŚWIADCZENIA WŁASNE DIALIZY OTRZEWNOWE JAKO LECZENIE NERKOZASTĘPCZE U NOWORODKÓW DOŚWIADCZENIA WŁASNE Dorota Bulsiewicz, Dariusz Gruszfeld, Sylwester Prokurat, Anna Dobrzańska Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA. Survanta, 25 mg/ml, zawiesina do podawania dotchawiczego Beractantum

ULOTKA DLA PACJENTA: INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA. Survanta, 25 mg/ml, zawiesina do podawania dotchawiczego Beractantum ULOTKA DLA PACJENTA: INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA Survanta, 25 mg/ml, zawiesina do podawania dotchawiczego Beractantum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej. Patrycja Handzlik

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej. Patrycja Handzlik Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Patrycja Handzlik uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji między żywym organizmem, a. (wg WHO)...nawyk,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "NEONATUS 2016" 29-30 września 2016r. / 29-30 September, 2016

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA NEONATUS 2016 29-30 września 2016r. / 29-30 September, 2016 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "NEONATUS 2016" 29-30 września 2016r. / 29-30 September,

Bardziej szczegółowo

, Warszawa

, Warszawa Kierunki rozwoju nowych leków w pediatrii z perspektywy Komitetu Pediatrycznego EMA. Wpływ Rozporządzenia Pediatrycznego na pediatryczne badania kliniczne w Europie Marek Migdał, Klinika Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

EBM w farmakoterapii

EBM w farmakoterapii EBM w farmakoterapii Dr Przemysław Niewiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM Wrocław EBM Evidence Based Medicine (EBM) "praktyka medyczna

Bardziej szczegółowo

STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NEONATOLOGICZNE POZNAŃ

STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NEONATOLOGICZNE POZNAŃ STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NEONATOLOGICZNE POZNAŃ 28-29 listopada 2014 Polskie Towarzystwo Neonatologiczne Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

PROBIOTYKI panaceum dla noworodka ZALECAĆ CZY NIE

PROBIOTYKI panaceum dla noworodka ZALECAĆ CZY NIE PROBIOTYKI panaceum dla noworodka ZALECAĆ CZY NIE Dr hab.n.med. Andrea Horvath Klinika Pediatrii WUM Czy to są probiotyki? Żywe bakterie kiszonki jogurt naturalny kwas chlebowy Mikroorganizmy Organizm

Bardziej szczegółowo

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA. Małgorzata Weryk SKN Ankona

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA. Małgorzata Weryk SKN Ankona OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA Małgorzata Weryk SKN Ankona definicja Układ oddechowy nie zapewnia utrzymania prężności O2 i CO2 we krwi tętniczej w granicach uznanych za fizjologiczne PaO2 < 50 mmhg (przy

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Noworodki SGA w oddziale intensywnej terapii grupa ryzyka przewlekłych zaburzeń wzrastania.

Noworodki SGA w oddziale intensywnej terapii grupa ryzyka przewlekłych zaburzeń wzrastania. Noworodki SGA w oddziale intensywnej terapii grupa ryzyka przewlekłych zaburzeń wzrastania. M. Kęsiak, A. Stolarczyk, T. Talar, B. Cyranowicz, E. Gulczyńska Klinika Neonatologii ICZMP, kierownik kliniki

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Survanta, 25 mg/ml, zawiesina do podawania dotchawiczego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy 1 ml produktu leczniczego Survanta (Beractantum)

Bardziej szczegółowo

System szczepień noworodków urodzonych przedwcześnie ocena dostępności

System szczepień noworodków urodzonych przedwcześnie ocena dostępności System szczepień noworodków urodzonych przedwcześnie ocena dostępności M.K.Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Innowacje w systemie szczepień ochronnych - czy można poprawić dostępność

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Prof. dr hab. med. Janusz Andres Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM w Krakowie Polska Rada Resuscytacji janusz.andres@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Część 3 rokowanie, profilaktyka

Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Część 3 rokowanie, profilaktyka Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Część 3 rokowanie, profilaktyka Maciej Kempa, Szymon Budrejko Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny 1 Konsekwencje burzy

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy: Prof. dr hab. Maria Kornacka, Prof. dr hab. Ewa Helwich Prof. dr hab. Teresa Jackowska i Prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Komitet Honorowy: Prof. dr hab. Maria Kornacka, Prof. dr hab. Ewa Helwich Prof. dr hab. Teresa Jackowska i Prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski KONFERENCJA PEDIATRYCZNO-NEONATOLOGICZNA "PRO INFANTIS 2017" 8-9 CZERWCA 2017 Międzyzdroje, Hotel Aurora Komitet naukowy: Dr hab. n. med. Jan Mazela Prof. dr hab. n. med. Beata Czeszyńska Dr n. med. Iwona

Bardziej szczegółowo

7.15. Najczęstsze przyczyny zaburzeń oddychania

7.15. Najczęstsze przyczyny zaburzeń oddychania 7.15. Najczęstsze przyczyny zaburzeń oddychania 7.15.1. Przejściowe zaburzenia oddychania (transient tachypnoë of the newborns TTN) TTN jest najczêœciej rozpoznawany u noworodków donoszonych lub bliskich

Bardziej szczegółowo

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO Zespół aspiracji smółki D: Zaburzenia oddechowe noworodka, wywołane zachłyśnięciem się płynem owodniowym zawierającym smółkę (treść jelitowa płodu). Et: W stanie zagrożenia płód może wydalić smółkę do

Bardziej szczegółowo

Czy wybór antybiotyku jest trudnym pytaniem dla neonatologa?

Czy wybór antybiotyku jest trudnym pytaniem dla neonatologa? 0/0/205 Czy wybór antybiotyku jest trudnym pytaniem dla neonatologa? Krystyna Bober Olesińska Klinika Neonatologii WUM 2 Struktura oddziałów neonatologicznych na Mazowszu 53 - oddziały Stopień referencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapalenia płuc u dzieci

Zapalenia płuc u dzieci Zapalenia płuc u dzieci Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Zapalenie płuc - definicja 1. Objawy wskazujące na ostre zakażenie (gorączka,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie leków off label w okresie noworodkowym

Stosowanie leków off label w okresie noworodkowym Izbicko 2014 r Stosowanie leków off label w okresie noworodkowym Ewa Helwich Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Sytuacja aktualna w zakresie farmakoterapii noworodków - wskaźniki umieralności noworodków

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Difficult Airway Society ( DAS) dotyczące ekstubacji Marta Dec

Wytyczne Difficult Airway Society ( DAS) dotyczące ekstubacji Marta Dec Wytyczne Difficult Airway Society ( DAS) dotyczące ekstubacji 2012 Marta Dec Powikłania towarzyszące instrumentacji dróg oddechowych T.M. Cook, S.Scott Litigation related to airway and respiratory complications

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny schemat ALS 2010

Uniwersalny schemat ALS 2010 Zakład Medycyny Ratunkowej 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4 Kierownik Zakładu Dr n. med. Zenon Truszewski Sekretariat: +48225021323 Uniwersalny schemat ALS 2010 Zagadnienia Leczenie pacjentów z NZK: migotanie

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy: Prof. dr hab. Maria Kornacka, Prof. dr hab. Ewa Helwich Prof. dr hab. Teresa Jackowska i Prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Komitet Honorowy: Prof. dr hab. Maria Kornacka, Prof. dr hab. Ewa Helwich Prof. dr hab. Teresa Jackowska i Prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski Komitet naukowy: Dr hab. n. med. Jan Mazela Prof. dr hab. n. med. Beata Czeszyńska Dr n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko Dr n. med. Tomasz Jarmoliński Prof. dr hab. n. med Tomasz Urasiński Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy cofnięcia lub zmiany warunków dopuszczenia do obrotu i szczegółowe objaśnienie różnic względem zaleceń PRAC

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy cofnięcia lub zmiany warunków dopuszczenia do obrotu i szczegółowe objaśnienie różnic względem zaleceń PRAC Aneks II Wnioski naukowe i podstawy cofnięcia lub zmiany warunków dopuszczenia do obrotu i szczegółowe objaśnienie różnic względem zaleceń PRAC 70 Wnioski naukowe CMDh rozpatrzył poniższe zalecenia PRAC

Bardziej szczegółowo

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA dr hab. med. Ewa Konduracka Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie dysplazji oskrzelowo płucnej u noworodka

Zapobieganie dysplazji oskrzelowo płucnej u noworodka Zapobieganie dysplazji oskrzelowo płucnej u noworodka Jerzy Szczapa Uniwersytet Medyczny POZNAŃ BPD - epidemiologia! 97% BPD - noworodki z masą ciała < 1200g! Częstość (definiowana jako tleno zależność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i

Bardziej szczegółowo

PODAWANIE WZIEWNEGO ALBUTEROLU NOWORODKOM PODCZAS MECHANICZNEJ WENTYLACJI Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU AFECTAIR BADANIE IN VITRO.

PODAWANIE WZIEWNEGO ALBUTEROLU NOWORODKOM PODCZAS MECHANICZNEJ WENTYLACJI Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU AFECTAIR BADANIE IN VITRO. PODAWANIE WZIEWNEGO ALBUTEROLU NOWORODKOM PODCZAS MECHANICZNEJ WENTYLACJI Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU AFECTAIR BADANIE IN VITRO. Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Jan Mazela, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody leczenia

Nowoczesne metody leczenia Nowoczesne metody leczenia mechaniczna trombektomia + farmakoterapia dr hab. med. Adam Kobayashi Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu Zakład Neuroradiologii Instytut Psychiatrii i Neurologii Konflikt

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE

SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE SUM - WLK 2011 WYKŁAD PIĄTY: BIOSTATYSTYKA C.D. Prof. dr hab. med. Jan E. Zejda! UWAGA! SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE TREŚĆ WYKŁADU Dokumentowanie efektu (analiza danych

Bardziej szczegółowo

Beata Czeszyńska Klinika Neonatologii PUM

Beata Czeszyńska Klinika Neonatologii PUM PÓŹNE PORAŻKI W LECZENIU NOWORODKÓW Z ELBW W MATERIALE WŁASNYM Beata Czeszyńska Klinika Neonatologii PUM CZAS PRZEŻYCIA Umieralność poporodowa w grupie noworodków z ELBW do 7 doby życia - 70/107 (65,4%)

Bardziej szczegółowo

03/07/2013. ProjektMOSAIC. Wcześniaki. Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice

03/07/2013. ProjektMOSAIC. Wcześniaki. Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice Jennifer Zeitlin Janusz Gadzinowski Jan Mazela Poznań, 25.06.2013r. Wcześniaki Przedwczesne porody (< 32

Bardziej szczegółowo

Krystian Stachoń Wojciech Rychlik. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym SPSZK nr 7 SUM GCM w Katowicach

Krystian Stachoń Wojciech Rychlik. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym SPSZK nr 7 SUM GCM w Katowicach Krystian Stachoń Wojciech Rychlik Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym SPSZK nr 7 SUM GCM w Katowicach Przywrócenie spontanicznego krążenia (ROSC) to tylko pierwszy krok

Bardziej szczegółowo

Przełom I co dalej. Anna Kostera-Pruszczyk Katedra i Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przełom I co dalej. Anna Kostera-Pruszczyk Katedra i Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Przełom I co dalej Anna Kostera-Pruszczyk Katedra i Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Przełom miasteniczny Stan zagrożenia życia definiowany jako gwałtowne pogorszenie opuszkowe/oddechowe

Bardziej szczegółowo

Adaptive Support Ventilation (ASV) Adaptacyjne? Adaptujące? Wspomaganie Wentylacji

Adaptive Support Ventilation (ASV) Adaptacyjne? Adaptujące? Wspomaganie Wentylacji Adaptive Support Ventilation (ASV) Adaptacyjne? Adaptujące? Wspomaganie Wentylacji Zapotrzebowanie nie będzie zaspokojone Zapotrzebowanie na intensywistów ZAGROŻENIE!!! Dostępność intensywistów Population

Bardziej szczegółowo

Nieinwazyjna wentylacja. Nonivasive ventilation (NV)

Nieinwazyjna wentylacja. Nonivasive ventilation (NV) Nieinwazyjna wentylacja Nonivasive ventilation (NV) Rodzaje NV NV wentylacja objętościowa, objętościowo-zmienna (CMV) NPPV wentylacja ciśnieniowa np. CPAP, BiPAP, PSV NPV np. żelazne płuca poncho NPPV

Bardziej szczegółowo

Sobota 27 lutego 2016

Sobota 27 lutego 2016 Szkoła Zimowa 2016 Program wykładowy Tematy wiodące: HUMANIZACJA NEONATOLOGII, PERFEKCJA W OPIECE NAD NOWORODKIEM 9.00 13.10 Sobota 27 lutego 2016 Sesja I. Serdeczny wymiar opieki nad noworodkiem. W tym:

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków tel. (25) 798 2001 fax (25) 798 2603 spzoz@spzoz.lukow.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nieprawidłowego neurologicznego rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie w zależności od drogi porodu

Ocena ryzyka nieprawidłowego neurologicznego rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie w zależności od drogi porodu Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 1, zeszyt 2, 98-102, 2008 Ocena ryzyka nieprawidłowego neurologicznego rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie w zależności od drogi porodu TOMASZ MACIEJEWSKI

Bardziej szczegółowo

Sepsa u noworodka. przypadki EOS i LOS w pytaniach. Ryszard Lauterbach Goniądz 2015

Sepsa u noworodka. przypadki EOS i LOS w pytaniach. Ryszard Lauterbach Goniądz 2015 Sepsa u noworodka przypadki EOS i LOS w pytaniach Ryszard Lauterbach Goniądz 2015 Przypadek 1 - EOS Poród drogami natury w 38 6 / 7 tygodniu u 30 letniej kobiety wody płodowe podbarwione smółką W wywiadzie

Bardziej szczegółowo

Zasady antybiotykoterapii przez zabiegami elektroterapii przegląd piśmiennictwa i wytycznych, doświadczenia własne ośrodków

Zasady antybiotykoterapii przez zabiegami elektroterapii przegląd piśmiennictwa i wytycznych, doświadczenia własne ośrodków Zasady antybiotykoterapii przez zabiegami elektroterapii przegląd piśmiennictwa i wytycznych, doświadczenia własne ośrodków dr med. Agnieszka Kołodzińska, dr hab. n.med. Marcin Grabowski SPCSK, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1.ZARZĄDZENIE MINISTRA 2.REKOMENDACJE TOWARZYSTW NAUKOWYCH 3.OPINIE EKSPERTÓW

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY STATYSTYCZNE W BADANIACH NAUKOWYCH

PRAKTYCZNE METODY STATYSTYCZNE W BADANIACH NAUKOWYCH Katedra i Zakład Epidemiologii Wydział Lekarski w Katowicach Tel./Fax: (32) 2523734 Ul. Medyków 18, 40-752 Katowice Śląski Uniwersytet Medyczny E-mail: epikat@sum.edu.pl PRAKTYCZNE METODY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Problemy płodności i ciąży w nieswoistych zapalnych chorobach jelit. Maria Kłopocka Bydgoszcz

Problemy płodności i ciąży w nieswoistych zapalnych chorobach jelit. Maria Kłopocka Bydgoszcz Problemy płodności i ciąży w nieswoistych zapalnych chorobach jelit Maria Kłopocka Bydgoszcz Płodność Przebieg ciąży i poród Bezpieczeństwo leczenia w okresie ciąży i karmienia Sytuacje szczególne Edukacja

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "NEONATUS 2015" 24-25 września 2015r. / 24-25 September, 2015

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA NEONATUS 2015 24-25 września 2015r. / 24-25 September, 2015 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "NEONATUS 2015" 24-25 września 2015r. / 24-25 September, 2015 Patronat naukowy: Dr hab. n. med. Jan Mazela Prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski Klinika

Bardziej szczegółowo

Jakie metody diagnostyki obrazowej powinny być zastosowane w przypadku niedotlenienia-niedokrwienia u noworodków?

Jakie metody diagnostyki obrazowej powinny być zastosowane w przypadku niedotlenienia-niedokrwienia u noworodków? Jakie metody diagnostyki obrazowej powinny być zastosowane w przypadku niedotlenienia-niedokrwienia u noworodków? A. USG przezciemiączkowe B. USG i w drugiej kolejności TK C. USG i MR D. USG, TK i MR Badanie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie ciąży ektopowej. Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych

Diagnostyka i leczenie ciąży ektopowej. Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Diagnostyka i leczenie ciąży ektopowej Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Co to jest ciąża ektopowa? Ciąża ektopowa- lokalizacja Ciąża ektopowa - lokalizacja Najczęstsza lokalizacja bańka jajowodu

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347 Nadciśnienie tętnicze Prewencja i leczenie Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Jagielloński, Kraków Warszawa.07.04.2013

Bardziej szczegółowo

Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu. Dariusz Lipowski

Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu. Dariusz Lipowski Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu Dariusz Lipowski Definicja Ciężkie zakażenie zakażenie prowadzące do dysfunkcji lub niewydolności jednolub wielonarządowej zakażenie powodujące

Bardziej szczegółowo

Egzogenny syntetyczny surfaktant w aerozolu w profilaktyce ZZO u noworodków

Egzogenny syntetyczny surfaktant w aerozolu w profilaktyce ZZO u noworodków Dr n. med Jan Mazela ROZPRAWA HABILITACYJNA Egzogenny syntetyczny surfaktant w aerozolu w profilaktyce ZZO u noworodków Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Małgorzata Popławska Kraków, 19.10.2011 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006

Bardziej szczegółowo

2013-07-03. Co nam daje bank mleka ludzkiego? Historia. Banki mleka na świecie. Maria Wilińska

2013-07-03. Co nam daje bank mleka ludzkiego? Historia. Banki mleka na świecie. Maria Wilińska Co nam daje bank mleka ludzkiego? MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "NEONATUS 2013" 24-25 maja 2013 r. Maria Wilińska Historia 2013-05-24 2 Banki mleka na świecie 2013-05-24 3 1 Banki mleka

Bardziej szczegółowo

Trudne drogi oddechowe

Trudne drogi oddechowe Trudne drogi oddechowe Tryb planowy. Tryb ratunkowy: Miejsce wypadku. Miejsce zdarzenia: Izba Przyjęć/ Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oddziały szpitalne sala chorych. Diagnostyka pracownie. Trudne drogi

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowopłucną)

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowopłucną) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 24 października 2011 r. Nazwa programu: PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC (DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO-PŁUCNĄ)

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DZIECI PO LECZENIU NIEPŁODNOŚCI

ZDROWIE DZIECI PO LECZENIU NIEPŁODNOŚCI ZDROWIE DZIECI PO LECZENIU NIEPŁODNOŚCI Rafał Kurzawa rafal.kurzawa@gmail.com Pomorski Uniwersytet Medyczny Sekcja Płodności i Niepłodności PTG Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka IVF ma 35 lat

Bardziej szczegółowo

Powikłania w trakcie farmakoterapii propranololem naczyniaków wczesnodziecięcych

Powikłania w trakcie farmakoterapii propranololem naczyniaków wczesnodziecięcych Powikłania w trakcie farmakoterapii propranololem naczyniaków wczesnodziecięcych S.Szymik-Kantorowicz, A.Taczanowska-Niemczuk, P.Łabuz, I.Honkisz, K.Górniak, A.Prokurat Klinika Chirurgii Dziecięcej CM

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Uwaga: Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta jest wynikiem

Bardziej szczegółowo

Postępy w leczeniu niewydolności oddechowej u dzieci. Andrzej Piotrowski OIT i A II Katedra Pediatrii UM w Łodzi

Postępy w leczeniu niewydolności oddechowej u dzieci. Andrzej Piotrowski OIT i A II Katedra Pediatrii UM w Łodzi Postępy w leczeniu niewydolności oddechowej u dzieci Andrzej Piotrowski OIT i A II Katedra Pediatrii UM w Łodzi Niewydolność oddechowa Niemożność dostarczenia O 2 i usunięcia CO 2 Niedobór tlenu i nadmiar

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ECMO POZAUSTROJOWE UTLENOWANIE KRWI. Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ECMO POZAUSTROJOWE UTLENOWANIE KRWI. Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję... Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ECMO POZAUSTROJOWE UTLENOWANIE KRWI Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję... Rodzaje ECMO 1. ECMO V-V żylno - żylne Kaniulacja żyły udowej i szyjnej lub żyły

Bardziej szczegółowo

Stworzony aby sprostać Twoim wyzwaniom Dräger Oxylog VE300

Stworzony aby sprostać Twoim wyzwaniom Dräger Oxylog VE300 D-12984-2017 Stworzony aby sprostać Twoim wyzwaniom Dräger Oxylog VE300 02 DRÄGER OXYLOG VE300 Nie szczędziliśmy wysiłków aby ułatwić Twoją pracę GOTOWY NA KAŻDE WYZWANIE Kiedy to naprawdę ma znaczenie,

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Łukasz Drozdz Dr n. med. Aldona Stachura Prof. dr hab. n. med. J. Strużyna

Dr n. med. Łukasz Drozdz Dr n. med. Aldona Stachura Prof. dr hab. n. med. J. Strużyna Dr n. med. Łukasz Drozdz Dr n. med. Aldona Stachura Prof. dr hab. n. med. J. Strużyna lek. M. Bugaj, Dr n. med. R. Mądry, Dr n. med. A. Krajewski CIĘŻKIE OPARZENIE (>15% cpc) SIRS posocznica MODS Ostra

Bardziej szczegółowo

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r.

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Fundusze europejskie mogą wesprzeć rozwój wysokiej jakości rodzinnych i środowiskowych form

Bardziej szczegółowo

Założenia Deklaracji Helsińskiej

Założenia Deklaracji Helsińskiej Założenia Deklaracji Helsińskiej Deklaracja Helsińska W 2010 na kongresie Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii w Helsinkach podpisano tzw. Deklarację Helsińską w Sprawie Bezpieczeństwa Pacjenta w Anestezjologii.

Bardziej szczegółowo

BiPAP Vision. z PAV (Proportional Assist Ventilation)

BiPAP Vision. z PAV (Proportional Assist Ventilation) BiPAP Vision z PAV (Proportional Assist Ventilation) P A V nowa generacja nieinwazyjnej wentylacji PAV nowy tryb wentylacji asystującej - różnica w koncepcji - wspomaganie ciśnieniowe proporcjonalne do

Bardziej szczegółowo

Kontrowersje odnośnie stosowania preparatów krwiopochodnych u noworodków

Kontrowersje odnośnie stosowania preparatów krwiopochodnych u noworodków Kontrowersje odnośnie stosowania preparatów krwiopochodnych u noworodków Andrzej Piotrowski Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Cele przetoczeń I. Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych. Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych. Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Konflikt interesów Wykłady i seminaria dla firmy Medtronic.w

Bardziej szczegółowo

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski Energetyka węglowa a zdrowie World Health Organization - WHO Światowa Organizacja Zdrowia jest wyspecjalizowaną agendą ONZ powołaną do rozwiązywania problemów międzynarodowych w zakresie zdrowia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Meningokoki trzeba myśleć na zapas

Meningokoki trzeba myśleć na zapas Meningokoki trzeba myśleć na zapas prof. dr hab. med. Jacek Wysocki dr n. med. Ilona Małecka Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Możliwość sumowania. świadczenie dedykowane do sumowania dla określonej JGP. kat. 1a. kat. 1b

Możliwość sumowania. świadczenie dedykowane do sumowania dla określonej JGP. kat. 1a. kat. 1b Katalog świadczeń Możliwość sumowania Nazwa do 1 2 3 4 7 8 9 10 11 2 5.53.01.0000035 Implantacja portu naczyniowego 50 obejmuje koszt wyrobu medycznego (portu) 6 5.53.01.0000938 Plazmafereza lecznicza

Bardziej szczegółowo

Anna Zmelonek, Miros³awa Dudyñska, Karolina Ziaja

Anna Zmelonek, Miros³awa Dudyñska, Karolina Ziaja Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 4 Kielce 2006 Anna Zmelonek, Miros³awa Dudyñska, Karolina Ziaja Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Po³o nictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego

Bardziej szczegółowo

- szac. zapotrzebowanie O pok. naturalny

- szac. zapotrzebowanie O pok. naturalny Białko w żywieniu niemowląt i małych dzieci D. Gruszfeld Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IP CZD Plan Rola białka Skutki niedoboru białka Skutki nadmiaru białka Ocena zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

EWA HELWICH Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

EWA HELWICH Instytut Matki i Dziecka w Warszawie VI KONGRES Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Poznań, 26 28 września 2013 Polska Sieć Neonatologiczna EWA HELWICH Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Nadzór celowany w odniesieniu do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Co roku na POChP umiera ok. 15 tys. Polaków

Co roku na POChP umiera ok. 15 tys. Polaków Światowy Dzień POChP - 19 listopada 2014 r. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi coraz większe zagrożenie dla jakości i długości ludzkiego życia. Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Bardziej szczegółowo