SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE"

Transkrypt

1 SUM - WLK 2011 WYKŁAD PIĄTY: BIOSTATYSTYKA C.D. Prof. dr hab. med. Jan E. Zejda! UWAGA! SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE

2 TREŚĆ WYKŁADU Dokumentowanie efektu (analiza danych ) Statystyczne aspekty testów przesiewowych

3 TREŚĆ WYKŁADU Dokumentowanie efektu (analiza danych ) Statystyczne aspekty testów przesiewowych

4 DOKUMENTOWANIE EFEKTU Badanie naukowe jest instrumentem umożliwiającym dokumentowanie obecności zakładanego efektu i pomiar jego wielkości (uproszczone spojrzenie - JEZ) EFEKT Określony (w celu badania) ilościowy lub jakościowy przejaw zjawiska stanowiącego przedmiot analizy danych i interpretacji uzyskanych wyników

5 WIELKOŚĆ I OBECNOŚĆ EFEKTU Wielkość Obecność Wartość średnia x p Częstość % p Różnica x 1 -x 2 ;% 1 -% 2 ; p Zależność r; b p Ryzyko RR p p

6 CZTERY POZIOMY ANALIZY DANYCH - KONWENCJONALNA STRATEGIA - Analiza Opisowa Prosta Analiza Różnic/Zależności Stratyfikacyjna Analiza Różnic/Zależności Złożona Analiza Wielu Zmiennych Przykład: wskazanie a sukces ncpap (realne dane)

7 DEFINICJA EFEKTU: SCENARIUSZ Cel Badania Odpowiedź na pytanie, czy częstość hiperbilirubinemii jest inna u noworodków donoszonych niż u wcześniaków? EFEKT: Hiperbilirubinemia Dojrzałość Noworodka /zdefiniowany efekt można badać także w inny sposób, np. zależność/

8 CZTERY POZIOMY ANALIZY DANYCH - KONWENCJONALNA STRATEGIA - Analiza Opisowa Prosta Analiza Różnic/Zależności Stratyfikacyjna Analiza Różnic/Zależności Złożona Analiza Wielu Zmiennych Przykład: wskazanie a sukces ncpap (realne dane)

9 ANALIZA OPISOWA: SCENARIUSZ Częstość hiperbilirubinemii: u noworodków donoszonych u wcześniaków u rodzonych siłami natury u rodzonych poprzez cięcie cesarskie u noworodków z Apgar >6 u noworodków z Apgar <7

10 ANALIZA OPISOWA: SCENARIUSZ Częstość hiperbilirubinemii: u noworodków donoszonych u wcześniaków u rodzonych siłami natury u rodzonych poprzez cięcie cesarskie u noworodków z Apgar >6 u noworodków z Apgar <7 Naturalne klasyfikacje sugerujące sposób analizy (różnic w tym przypadku)

11 CZTERY POZIOMY ANALIZY DANYCH - KONWENCJONALNA STRATEGIA - Analiza Opisowa Prosta Analiza Różnic/Zależności Stratyfikacyjna Analiza Różnic/Zależności Złożona Analiza Wielu Zmiennych Przykład: wskazanie a sukces ncpap (realne dane)

12 ANALIZA PROSTA: SCENARIUSZ Częstość hiperbilirubinemii: u noworodków donoszonych u wcześniaków u rodzonych siłami natury u rodzonych poprzez cięcie cesarskie u noworodków z Apgar >6 u noworodków z Apgar <7 Szereg prostych analiz różnic (test chi 2 w tym przypadku)

13 ANALIZA PROSTA: SCENARIUSZ Prosta Analiza Różnic/Zależności kierunkowa (cel: hiperbilirubinemia a dojrzałość) towarzyszące (hiperbilirubinemia a rodzaj porodu, ) podejrzenie wpływu czynnika zakłócającego mm lub potencjalnej interakcji

14 METODY ELIMINACJI LUB KONTROLI WPŁYWU CZYNNIKÓW W ZAKŁÓCAJ CAJĄCYCHCYCH Randomizacja (tylko badania eksperymentalne) Restrykcja (np. ocena pulmotoksyczności pyłu tylko u niepalaczy, kryteria włączenia ) Parowanie obserwacji (np. zapadalność na raka sutka u mężatek i panien w tym samym wieku) Stratyfikacja (procedura Mantel-Haenszel) Statystyczna analiza wielu zmiennych (analiza regresji) Etap planowania badania Etap analizy danych

15 A. STRATYFIKACYJNA: SCENARIUSZ SENS ANALIZY STRATYFIKACYJNEJ STRATUM = WARSTWA Rodzaj porodu tworzy dwie naturalne warstwy poszukiwania Czy częstość hiperbilirubinemii zależy od dojrzałości noworodka, po uwzględnieniu wpływu rodzaju porodu? różnicy pomiędzy częstością hiperbilirubinemii u noworodków donoszonych i wcześniaków Warstwa Efekt Poród SN Hiperbilirubinemia dojrzałość noworodka Poród CC Hiperbilirubinemia dojrzałość noworodka

16 A. STRATYFIKACYJNA: SCENARIUSZ CZĘSTOŚĆ HIPERBILIRUBINEMII Donos zony Wcześniak % Poród "SN" Poród "CC" p = 0,1 p = 0,07

17 A. STRATYFIKACYJNA: SCENARIUSZ CZĘSTOŚĆ HIPERBILIRUBINEMII Donos zony Wcześniak % Poród "SN" Poród "CC" p = 0,1 p = 0,07 p = 0,04 WYNIK ANALIZY STRATYFIKACYJNEJ (JEDNA WARTOŚĆ p ) - PROCEDURA MANTEL-HAENSCHEL A -

18 A. STRATYFIKACYJNA: SCENARIUSZ CZĘSTOŚĆ HIPERBILIRUBINEMII Donos zony Wcześniak % Poród "SN" Poród "CC" WNIOSEK PO UWZGLĘDNIENIU WPŁYWU RODZAJU PORODU CZĘSTOŚĆ HIPERBILIRUBINEMII OKAZUJE SIĘ WYŻSZA U NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE W PORÓWNANIU Z NOWORODKAMI URODZONYMI O CZASIE

19 LICZNE ANALIZY PROSTE I STRATYFIKACYJNE: PROBLEM N. DONOSZONE WCZEŚNIAKI Poród SN Poród CC Poród SN Poród CC Apgar Apgar Apgar Apgar Apgar Apgar Apgar Apgar HB 11 % HB 12 % HB 21 % HB 22 % HB 11 % HB 12 % HB 21 % HB 22 % i.t.d. w końcu brak danych do porównań narasta szum informacyjny

20 CZTERY POZIOMY ANALIZY DANYCH - KONWENCJONALNA STRATEGIA - Analiza Opisowa Prosta Analiza Różnic/Zależności Stratyfikacyjna Analiza Różnic/Zależności Złożona Analiza Wielu Zmiennych Przykład: wskazanie a sukces ncpap (realne dane)

21 ANALIZA WIELU ZMIENNYCH MODEL KONCEPCYJNY LUB SUGEROWANY PRZEZ WYNIKI ANALIZ PROSTYCH I STRATYFIKACYJNYCH zmienna zależna H-B = DOJRZAŁOŚĆ + PORÓD + APGAR zmienne niezależne (równanie regresji wielu zmiennych)

22 ANALIZA WIELU ZMIENNYCH -ROZWIĄZANIE ZANIE RÓWNANIAR WNANIA- H-B = b 1 *DOJRZAŁOŚĆ Współczynniki Regresji! + b 2 *PORÓD + b 3 *APGAR + b 0

23 ANALIZA WIELU ZMIENNYCH Gdy zmienna zależna ma postać -zmiennej jakościowej (Hiperbilirubinemia: tak/nie) wówczas tzw. analiza regresji logistycznej -zmiennej ilościowej (Bilirubinemia: mg%) wówczas tzw. analiza regresji liniowej wnioskowanie jednakowe ( b i p )

24 INTERPRETACJA WYNIKU ANALIZY WIELU ZMIENNYCH Po uwzględnieniu wpływu stanu klinicznego noworodka oraz rodzaju jego porodu stopień dojrzałości naworodka ma (nie ma) wpływ na obecność hiperbilirubinemii Modelowanie (analiza wielu zmiennych) ujawnia złożone zależności, ale także służy predykcji: Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia hiperbilirubinemii u noworodka urodzonego przedwcześnie siłami natury i znajdującego się w złym stanie klinicznym?

25 CZTERY POZIOMY ANALIZY DANYCH - KONWENCJONALNA STRATEGIA - Analiza Opisowa Prosta Analiza Różnic/Zależności Stratyfikacyjna Analiza Różnic/Zależności Złożona Analiza Wielu Zmiennych Każdy poziom analizy jest ważny

26 TREŚĆ WYKŁADU Dokumentowanie efektu (analiza danych ) Statystyczne aspekty testów przesiewowych

27 INGERENCJE PROFILAKTYCZNE

28 Wilson & Junger, 1968 KRYTERIA DOBORU CHOROBY DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH choroba powinna stanowić istotny problem zdrowotny; historia naturalna choroby powinna być dobrze poznana; choroba powinna być rozpoznawalna w stadium utajonym (bezobjawowym) lub we wczesnym objawowym; powinien istnieć właściwy test do badań przesiewowych; powinny istnieć akceptowane i skuteczne metody leczenia tej choroby, skuteczniejsze we wczesnej fazie choroby; postępowanie terapeutyczne odnośnie choroby powinno być ustalone; profilaktyka medyczna danej choroby nie może być jednorazową akcją, ale procesem długofalowym; profilaktyka drugiego stopnia badania przesiewowe koszt programu (włączając w to rozpoznanie i leczenie) musi być znany i ekonomicznie wyważony, w relacji do kosztów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

29 Wilson & Junger, 1968 KRYTERIA DOBORU CHOROBY DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH choroba powinna stanowić istotny problem zdrowotny; historia naturalna choroby powinna być dobrze poznana; choroba powinna być rozpoznawalna w stadium utajonym (bezobjawowym) lub we wczesnym objawowym; powinien istnieć właściwy test do badań przesiewowych; powinny istnieć akceptowane i skuteczne metody leczenia tej choroby, skuteczniejsze we wczesnej fazie choroby; postępowanie terapeutyczne odnośnie choroby powinno być ustalone; profilaktyka medyczna danej choroby nie może być jednorazową akcją, ale procesem długofalowym; koszt programu (włączając w to rozpoznanie i leczenie) musi być znany i ekonomicznie wyważony, w relacji do kosztów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

30 Swoistość zdolność testu do prawidłowego klasyfikowania osób zdrowych jako zdrowych. Cochrane & Holland, 1971 KRYTERIA DOBORU TESTU Prostota - test powinien być prosty do przeprowadzenia, łatwy w interpretacji, możliwy do przeprowadzenia przez personel paramedyczny lub inny. Akceptowalność procedura musi być akceptowana przez badanych, szczególnie gdy wymagana jest zgoda badanego. Dokładność test musi dostarczać prawdziwe pomiary objawów i stanów będących przedmiotem badania Koszt wydatki poniesione na przeprowadzenie testu muszą uwzględniać ewentualne korzyści płynące z wczesnego wykrycia i leczenia choroby. Powtarzalność podobne wyniki powinny być uzyskiwane w powtarzanych badaniach Czułość - zdolność testu do wykrycia rzeczywistych przypadków choroby.

31 TRAFNOŚĆ TESTU PRZESIEWOWEGO Wynik testu Choroba obecna (+) Choroba nieobecna (-) + a b - c d Czułość testu: odsetek dodatnich wyników wśród wszystkich chorych Swoistość testu: odsetek ujemnych wyników wśród wszystkich zdrowych Zdolność przewidywania pozytywnych rozpoznań: odsetek chorych wśród wszystkich z dodatnim wynikiem Zdolność przewidywania negatywnych rozpoznań: odsetek zdrowych wśród wszystkich z ujemnym wynikiem a / (a+c) d / (b+d) a / (a+b) d / (c+d)

EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA. Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011

EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA. Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011 EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011 Plan ćwiczeń 1. Badanie naukowe etapy 2. Epidemiologia analityczna zakres badań 3. Typy badań epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA (2008/C 243/01)

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA (2008/C 243/01) 24.9.2008 C 243/1 II (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące formatu i treści wniosków o zatwierdzenie lub modyfikację planu badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Metody stosowane w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów naukowych w badaniach biomedycznych

Metody stosowane w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów naukowych w badaniach biomedycznych Metody stosowane w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów naukowych w badaniach biomedycznych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi cwatala@csk.umed.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. Rozwój przedsiębiorstwa jest konieczny dla zachowania konkurencyjnej pozycji

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 108/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

MYSTERY SHOPPING - JAK ANALIZOWAĆ UZYSKANE DANE? Badania Mystery shopping

MYSTERY SHOPPING - JAK ANALIZOWAĆ UZYSKANE DANE? Badania Mystery shopping MYSTERY SHOPPING - JAK ANALIZOWAĆ UZYSKANE DANE? Małgorzata Michalak, Cegedim Customer Information Badania Mystery Shopping (Tajemniczego Klienta) polegają na zbieraniu danych dotyczących oceny funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Redaktor naukowy dr n. ekon. michał jakubczyk dr n. med. maciej niewada Elementy oceny organizacji

Bardziej szczegółowo

MODEL DATA MINING PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIENTÓW NA OFERTĘ

MODEL DATA MINING PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIENTÓW NA OFERTĘ MODEL DAA MIIG PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIEÓW A OFERĘ omasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Jednym z najpopularniejszych zadań data mining jest przewidywanie, którzy klienci najchętniej odpowiedzą na

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań w pielęgniarstwie

Metodologia badań w pielęgniarstwie Człowiek najlepsza inwestycja Metodologia badań w pielęgniarstwie Anna Stodolak Skrypt dla studentów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo Copyright by Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Wydanie I, Legnica

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Partnerzy. Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Jagoda Latkowska Partnerzy Redakcja: Dominika Cieślikowska Skład: Grzegorz Zaraska Zdjęcie na okładce: 123RF Wydawca: Fundacja Praesterno 00-023 Warszawa Ul. Widok 22 lokal 30 www.profnet.org.pl www.praesterno.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SZYJKI MACICY

NOWOTWORY SZYJKI MACICY Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.9.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 338/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej

Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej 1 Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej Życie psychiczne człowieka wydaje się już na pierwszy rzut oka czymś ogromnie zawiłym, kapryśnym i chaotycznym. [ ] Łatwiej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ?

ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przy próbie oceny korzyści i ograniczeń, jakie występują w przypadku stosowania statystyki

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie badań stabilności i minimalizacja liczby badań

Planowanie badań stabilności i minimalizacja liczby badań NARZĘDZIA STATYSTYCZNE W BADANIACH TRWAŁOŚCI PRODUKTU LECZNICZEGO Dorota Osiecka, Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Wstęp Obowiązek prowadzenia badań stabilności jest jednym z wielu wymagań nałożonych na

Bardziej szczegółowo

Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D.

Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D. Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D. Sameer Hanna-Jumma, MB CHB (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery), MSc (Medical Sciences), FRCA (Fellowship of the Royal College of Anaesthetists), FCAI (Fellowship of

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu na system ochrony zdrowia finansowania produktu leczniczego Ruconest (konestat alfa) w ramach programu lekowego w Polsce w leczeniu

Analiza wpływu na system ochrony zdrowia finansowania produktu leczniczego Ruconest (konestat alfa) w ramach programu lekowego w Polsce w leczeniu Analiza wpływu na system ochrony zdrowia finansowania produktu leczniczego Ruconest (konestat alfa) w ramach programu lekowego w Polsce w leczeniu ostrych, zagrażających życiu, napadów obrzęku naczynioruchowego

Bardziej szczegółowo

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

96 Rynki i Instytucje Finansowe. Grażyna Bancarewicz** Abstract. Streszczenie. Bank i Kredyt sierpień- wrzesień 2007

96 Rynki i Instytucje Finansowe. Grażyna Bancarewicz** Abstract. Streszczenie. Bank i Kredyt sierpień- wrzesień 2007 96 Rynki i Instytucje Finansowe Bank i Kredyt sierpień- wrzesień 2007 Wybrane zagadnienia dotyczàce strat i modelowania ryzyka operacyjnego w ramach zaawansowanej metody pomiaru (AMA)* AMA Selected Issues

Bardziej szczegółowo